Mijn Communities
Help

Release notes Payroll Business 2023-11 - Versie 2

19-10-2023 16:29 (Bijgewerkt op 25-10-2023)
  • 2 Antwoorden
  • 3 kudos
  • 755 Weergaven

 

Gewijzigd in versie 2

In versie 2 zijn onder Opgeloste meldingen de volgende onderwerpen toegevoegd:

  • L2225 Signaal Belastingdienst
  • Intrekkingen Loonaangifte
  • Veerpont was niet uit te sluiten bij automatische reisafstandsberekening (4969713)

De oplossingen hiervoor leveren we uit op woensdagavond 25-10-2023.

Mededelingen

Betalingen doe je binnenkort rechtstreeks vanuit Payroll Business

Zoals jullie via onze berichtgeving op de community kunnen lezen, verandert binnenkort de manier van salarisbetalingen. Dit doe je dan niet langer via de tegel Betaalmanager in het Youforce Portaal, maar via de gebruikersgroep Betalingen in Payroll Business zelf.

Lees de informatie hierover op de community van YouServe HRYou:

 

Nieuw 

Wijzigingen in signaleringen - van waarschuwing naar fout

Waarom

Vanaf 2024 wijzigen we weer een aantal signalen van een waarschuwing naar een fout. Dit komt deels voort uit het feit dat de Belastingdienst het signaal zwaarder gaat laten wegen, zoals signaal L1906. Daarnaast willen we jullie als klant beter helpen om de signalen te voorkomen. Daarom hebben we de onderstaande signalen verplaatst van waarschuwing naar FOUT. 

Hierdoor is het niet meer mogelijk deze foutieve gegevens naar de Belastingdienst te sturen en voorkom je dat je hierover een brief ontvangt. 

Hoe

Deze aanpassingen voeren we al in vanaf 01-11-2023, zodat je de signalen eerst moet oplossen voordat je de loonaangifte naar de Belastingdienst kunt sturen. Dat is dus iets eerder dan dat de Belastingdienst het signaal zwaarder laat wegen.

De klanten waarvoor tot deze release deze signalen nog actueel waren, hebben we persoonlijk benaderd.  Je krijgt de signalen dus alleen als er nieuwe, foutieve mutaties worden vastgelegd.

Gewijzigde signalen

Code 2023

Code 2024

Signaal

Nieuwe tekst

1906

1906

1906 - Arb verh en/of Srt inkv fout bij Invl verz

Er is een Code invloed verzekeringsplicht aangegeven terwijl de Code soort inkomstenverhouding niet 11 en 15 is en/of de Code aard arbeidsverhouding 7 of 79 is.

2106

2106

2106 - Publ.recht.aanstelling moet NVT zijn

Als de waarde van het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13 of 15 OF de waarde van het veld Aard arbeidsverhouding ongelijk is aan 18, dan moet Publiekrechtelijke aanstelling voor onbep. tijd de waarde N.V.T hebben.

2221

2221

2221 - Srt contr moet N zijn bij gekozen Srt ink

Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Soort contract de waarde Niet van toepassing bevatten

2222

2222

2222 - Schrift ovk  moet X zijn bij gekozen Srt ink

Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Schriftelijke arbeidsovk de waarde Niet van toepassing bevatten

2223

2223

2223 - Opr ovk moet X zijn bij gekozen Srt ink

Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Oproepovereenkomst de waarde Niet van toepassing bevatten

2223

2223

2223 - Opr ovk moet X zijn bij gekozen Srt ink

Als het veld Soort inkomen ongelijk is aan 11, 13, 15, 53 of 62, dan moet het veld Oproepovereenkomst de waarde Niet van toepassing bevattenOpgeloste meldingen

Intrekkingen Loonaangifte

De oplossing hiervoor is woensdagavond 25-10-2023 opgeleverd

Melding

Er zijn verschillende meldingen binnengekomen over verschillen in de Loonaangifte. Deze verschillen hebben diverse oorzaken en geven in de Loonaangifte ook diverse problemen. Welke dat zijn, lees je hieronder.

1) Verschil tussen nominatief en correctie
Als bij een medewerker een BSN-nummer met terugwerkende kracht is gewijzigd, moeten er in de Loonaangifte 2 zaken gebeuren.

  • Het nieuwe BSN moet worden aangeleverd vanaf het moment dat het BSN is gewijzigd. Hiervoor moet je voor elke periode een correctie-aangifte doen.
  • De periodes waarin de medewerker zonder of met het verkeerde BSN is aangeleverd, moet je in de aangifte doorgeven als intrekking. Dit laatste gebeurde helaas nog niet, waardoor de medewerker voor die periode 2 keer bij de Belastingdienst bekend was. De aansluiting vanuit de salarisverwerking met de Loonaangifte is in dit geval sluitend, maar bij de Belastingdienst ontstaan er verschillen. 

 

2) Medewerker met terugwerkende kracht uitdienst gemeld

Als een medewerker met terugwerkende kracht uit dienst werd gemeld, kon voor de periode waarin de medewerker achteraf NIET meer in dienst was de aangifte fout gaan.

Op het moment dat de volledige periode werd teruggeboekt en er geen sprake meer was van een uitbetaling in die maand, werd deze periode NIET op nul gesteld in de Loonaangifte. Waar in de journaalposten, afrekenmatrixen, etc. de bedragen voor de periode keurig op nul werden gesteld, bleven de originele bedragen in de Loonaangifte staan. Dit zorgde voor verschillen bij de controle tussen de salarisadministratie en de in te sturen Loonaangifte.

Als er nog een nabetaling was van uren, vakantiegeld, etc. speelde dit probleem niet, omdat er dan nog wel sprake is van een salarisverwerkingsresultaat in de betreffende periode.

Oplossing

De oplossing voor de diverse situaties die dit probleem veroorzaakten, hebben we woensdagavond 25-10-2023 in productie gezet.

Zowel het gedeelte waarin de Belastingdienst verschillen constateert en contact met de klant opneemt, als het verschil dat ontstaat bij een uitdienstmelding met terugwerkende kracht is opgelost.

Hieronder bij het onderdeel Actie vermelden we de wat je zelf nog moet doen, indien nodig.

Actie

Per bovenstaande oplossing hebben we hieronder de door jouw te nemen actie beschreven:

Als er sprake is van een uitdienstmelding met terugwerkende kracht, moet je naast het vastleggen van de uitdienstmelding, ook het veld Verwijderen IKV op Ja zetten vanaf de eerste dag van uit dienst.
Met deze actie zorg je ervoor dat de bedragen over deze periodes in de Loonaangifte op 0 worden gesteld, waardoor de rapportages weer aansluiten op de Loonaangifte, én dat er een intrekking voor deze periode(s) wordt aangemaakt richting de Belastingdienst.

L2225 Signaal Belastingdienst 

De oplossing hiervoor is woensdagavond 25-10-2023 opgeleverd

Melding

Medewerker > Contract > Arbeidscontract

Als gedurende de periode het veld Contr. onbep./bep. tijd werd gewijzigd van Bepaald naar Onbepaald, werden er onterecht dubbele regels doorgegeven aan de Belastingdienst. Omdat de berekening van de AWF en AOF plaatsvinden op basis van de keuze op de eerste dag van de periode, kwam er een signaal L2225 terug. 

Oplossing

Dit probleem hebben we opgelost door, net als de berekening, alleen de waarde aan het begin van de periode weer door te geven zoals gewenst is door de Belastingdienst.

Actie

Er is geen actie nodig. Als de Salarisverwerking van oktober voor woensdagavond 25-10-2023 is afgesloten, is deze fout opgelost in de aangifte van oktober, anders wordt dit opgelost met de aangifte van november.

De eventuele brieven die je over de voorgaande aangiftes ontvangt, kun je negeren. 

Afwijkend FT percentage (4661748)

Melding 

Een onjuist aangemaakte verwerkingseenheid kon niet verwijderd worden.

Oplossing

Klantbeheer / Instellingen > Verwerkingseenheid

We hebben aan het scherm Verwerkingseenheid de knop verwijderen toegevoegd. Zolang er geen medewerker gekoppeld is en de verwerkingseenheid dus niet in gebruik is, kun je deze verwijderen.

Actie

Met de knop Verwijderen in het scherm Verwerkingseenheid kun je deze verwerkingseenheid verwijderen zolang deze niet in gebruik is.

Verloonde uren regeling voor APG (5064562) 

Melding 

Op het moment dat iemand gedurende de periode in- of uit dienst ging, werden soms de uren voor de regeling niet juist bepaald. De premie wordt bepaald op basis van de pro-rata methode, echter dat gebeurde niet met de uren. Hierdoor kon je bij APG het signaal 109 ontvangen.

Oplossing

We hebben dit met ingang van 01-01-2023 opgelost in de release van november. Vanaf deze release worden de uren berekend op basis van dezelfde pro-rata methode als de premie.
Dat betekent dat er in de verwerking van november voor deze personen een herberekening plaatsvindt om voor de periode van in- uit dienst de juiste uren te berekenen.

Actie

Er is geen actie nodig. Na de eerstvolgende afsluitende salarisverwerking wordt in de aangifte richting APG automatisch een correctieperiode gegenereerd, zodat dit bij APG wordt opgelost.

Signaal overschrijding urennorm AWf (5214581) 

Melding

Bij een stagiair die jonger is dan 21 jaar en minder dan 52 uur heeft gewerkt in een afrekenperiode bij maandverloning of 48 uur bij 4-weken verloning, werden ten onrechte berekeningen uitgevoerd voor de herziening van de AWf. Hierdoor kwam het voor dat er ten onrechte ook een melding in het Signaleringsverslag stond dat de AWf herzien moest worden. 

Oplossing

Met ingang van deze release is dit hersteld en worden bij een stagiair deze berekeningen voor de herziening van de AWf niet meer uitgevoerd. 

Actie

Er is geen actie nodig. Er wordt vanaf 1-1-2023 een automatische herberekening uitgevoerd, waardoor dit hersteld wordt, als dit bij jouw organisatie voorkwam.

Openstaand negatief bedrag in combinatie met TWK-berekeningen leidde tot fouten (4917265 )

Melding

Bij sommige medewerkers uit dienst, waar nog een netto negatief bedrag openstond, kon bij een TWK-berekening dit negatieve resultaat verdwijnen. Als resultaat was dan alleen de nieuw ontstane correctie nog aanwezig.

Oplossing

Dit is per 1 november 2023 opgelost en treedt na de novemberrelease niet meer op. Echter bij TWK-berekening over eerdere perioden kan het nog wel optreden. We hebben besloten dit niet met terugwerkende kracht op te lossen, omdat de meeste klanten dit al gecorrigeerd hebben en dan deze correctie weer zouden moeten terugdraaien.

Actie

Als je ziet dat door een TWK-berekening een negatief netto resultaat verdwijnt, kan je dit corrigeren door een (onbelaste) inhouding vast te leggen ter hoogte van het netto negatief resultaat.

Wij verwachten dat het verdwijnen van een netto negatief resultaat, niet meer zal optreden bij nieuwe netto negatieve resultaten na november 2023.

Veerpont was niet uit te sluiten bij automatische reisafstandsberekening (4969713)

Melding

Soms ligt er op de route van een woonadres naar een werklocatie een veerpont. Het is echter niet mogelijk om de route te laten berekenen zonder gebruik te maken van de veerpont. Deze wordt immers lang niet altijd gebruikt en daarom is het noodzakelijk dat er een optie komt om deze uit te sluiten.

Oplossing

Instellingen > Berekening > Reisafstandsbepaling

Dit is per 1 november 2023 opgelost. We hebben aan het scherm Reisafstandsbepaling het veld Vermijd veerponten toegevoegd. Kies je hier Ja, dan wordt bij de automatische reisafstandsberekening de veerpont uitgesloten bij het berekenen van de reisafstand.

Standaard staat dit veld optie op blanco = NIET UITSLUITEN, zoals de route op dit moment ook berekend wordt.

Actie

Als je wilt dat de automatische routeberekening op bedrijfsniveau, bij het bepalen van de reisafstand de veerpont gaat uitsluiten, dan kun je dit veld vanaf nu op Ja zetten. Er is dan wel een collectieve afstandsbepaling of een mutatie op adres / werklocatie bij de medewerker nodig om de route opnieuw te laten berekenen.

 

Opmerkingen
Marianne van Loenen
CONTRIBUTOR **
door Marianne van Loenen

Nog steeds geen update mbt co2-registratie en rapportage voor bedrijven die (nog) niet met de app willen gaan werken?

door Léon van Berkel

@Marianne van Loenen 

 

Bedankt voor je vraag Marianne!

 

Op dinsdag 21 november 2023 geven we een webinar waarin we vertellen en laten zien hoe onze applicaties en services je kunnen helpen bij de CO2 registratie. Inschrijven kan via deze link.

Uiteindelijk zullen de volgende opties hiervoor beschikbaar zijn:
1. Via de HRYou app, preview 

2. Via Self Service Workflow 

3. Via Enquête, zie voor een voorbeeld hiervan deze link 

 

Let op: lees ook deze laatste update over CO2 heffing!

 

 

 

 

Medewerkers
Actieve onderwerpen