Mijn Communities
Help

Release notes Self Service Business 6 Mei 2024 (English Release Notes are at the bottom)

06-05-2024 14:42 (Bijgewerkt op 08-05-2024)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 117 Weergaven

6 Mei 2024 

Autorisaties worden niet berekend via de nieuwe Portal (Change 6110079)

Bij het creëren of aanpassen van een nieuwe workflow in Self Service worden autorisaties toegewezen of gewijzigd. Echter, na het uitloggen en opnieuw inloggen op het nieuwe portaal, en het openen van de Workflow in Self Service, worden er geen medewerkers weergegeven die je kunt selecteren. De autorisaties worden niet opnieuw gegenereerd.

Om dit probleem aan te pakken, hebben we een pictogram toegevoegd voor managers en professionals. Het uitlog pictogram:  

PascalMoeskops_1-1714490388317.png

Dit pictogram vind je links bovenaan het Self Service menu:

PascalMoeskops_2-1714490451868.png

 

Wanneer je een workflow hebt aangemaakt of gewijzigd en je hebt daarbij nieuwe autorisaties, dien je op dit pictogram te klikken. Hierdoor word je automatisch uitgelogd bij Self Service. De cookies waarin de instellingen worden bewaard worden dan namelijk geleegd. Na het opnieuw inloggen zullen de autorisaties nu wel opnieuw worden berekend met de nieuwe rechten.

 

Startmenu wordt dubbel getoond in Self Service (Change 608056)

Soms wordt het startmenu van Self Service dubbel getoond. Dit hebben wij nu opgelost. Het startmenu zal nu niet meer dubbel worden getoond.

PascalMoeskops_0-1714489412634.png

 

 

 

English translation:

May 6th 2024

Authorizations are not calculated via the new Portal (Change 6110079)

When creating or modifying a new workflow in Self Service, authorizations are assigned or changed. However, after logging out and logging back in to the new portal, and opening the Workflow in Self Service, no employees are displayed for you to select. The authorizations are not regenerated.

To address this issue, we added an icon for managers and professionals. The logout icon: PascalMoeskops_1-1714490388317.png

 

This icon can be found at the top left of the Self Service menu:

PascalMoeskops_2-1714490451868.png


When you have created or changed a workflow and you have new authorizations, you must click on this icon. This will automatically log you out of Self Service. The cookies in which the settings are stored will then be emptied. After logging in again, the authorizations will now be recalculated with the new rights.

 

Start menu is shown twice in Self Service (Change 608056)

Sometimes the Self Service start menu is shown twice. We have now resolved this. The start menu will now no longer be shown twice.

PascalMoeskops_0-1714489412634.png

 

Actieve onderwerpen