Mijn Communities
Help

Release notes Self Service Business April 2024 (English Release Notes are at the bottom)

16-04-2024 13:44 (Bijgewerkt op 01-05-2024)
  • 4 Antwoorden
  • 1 kudos
  • 435 Weergaven

1 Mei 2024 (mbt release van 30 april 2024)

 

De release van gisteren, dinsdag 30 april 2024, is helaas niet doorgegaan, waardoor de changes 6110079 en 608056 niet zijn geïmplementeerd. Onze excuses voor het ongemak. Zodra deze wijzigingen worden vrijgegeven, plaatsen we een nieuw bericht in deze community.

 

30 April 2024 (deze release is geannuleerd)

Autorisaties worden niet berekend via de nieuwe Portal (Change 6110079)

Bij het creëren of aanpassen van een nieuwe workflow in Self Service worden autorisaties toegewezen of gewijzigd. Echter, na het uitloggen en opnieuw inloggen op het nieuwe portaal, en het openen van de Workflow in Self Service, worden er geen medewerkers weergegeven die je kunt selecteren. De autorisaties worden niet opnieuw gegenereerd.

Om dit probleem aan te pakken, hebben we een pictogram toegevoegd voor managers en professionals. Het uitlog pictogram:  PascalMoeskops_1-1714490388317.png

 

Dit pictogram vind je links bovenaan het Self Service menu:

PascalMoeskops_2-1714490451868.png


Wanneer je een workflow hebt aangemaakt of gewijzigd en je hebt daarbij nieuwe autorisaties, dien je op dit pictogram te klikken. Hierdoor word je automatisch uitgelogd bij Self Service. De cookies waarin de instellingen worden bewaard worden dan namelijk geleegd. Na het opnieuw inloggen zullen de autorisaties nu wel opnieuw worden berekend met de nieuwe rechten.

Startmenu wordt dubbel getoond in Self Service (Change 608056)

Soms wordt het startmenu van Self Service dubbel getoond. Dit hebben wij nu opgelost. Het startmenu zal nu niet meer dubbel worden getoond.

PascalMoeskops_0-1714489412634.png


16 April 2024

Verbetering van de elektronische ondertekening: als het telefoonnummer begint met "+" of "00", wordt de vlag met kengetal verwijderd

Als reactie op feedback van klanten en consultants voeren we twee verbeteringen door in het pop-upscherm voor elektronische ondertekening. Het bericht dat bovenaan het pop-upscherm wordt weergegeven, luidt nu: “Check het telefoonnummer en het emailadres op juistheid voordat je op de knop Bevestigen klikt..” Als het telefoonnummer bovendien begint met een “+” of “00”, wordt de vlag met het kengetal niet getoond.

PascalMoeskops_0-1713788908905.png

 

Post bewerking wordt alleen uitgevoerd in de eerste rij van de standaarddeclaratie (Change 5960608)

Tot nu toe werd de post bewerking alleen in de eerste rij van de standaarddeclaratie uitgevoerd. Vanaf nu worden de postbewerkingsformules uitgevoerd in alle rijen van de standaarddeclaratie.

PascalMoeskops_2-1713791463440.png


Het exportfilter van Te doen-, Gedaan- en Archief werkt niet (Change 6120175)

Het exportfilter (B=Bestand of P=Papier) van Te doen, Gedaan en Archief werkte niet. Dit hebben wij gefixed. 

image-2024-04-10-09-48-27-512.png

  

English translation:

April 30th 2024

Authorizations are not calculated via the new Portal (Change 6110079)

When creating or modifying a new workflow in Self Service, authorizations are assigned or changed. However, after logging out and logging back in to the new portal, and opening the Workflow in Self Service, no employees are displayed for you to select. The authorizations are not regenerated.

To address this issue, we added an icon for managers and professionals. The logout icon: PascalMoeskops_1-1714490388317.png

 

This icon can be found at the top left of the Self Service menu:

PascalMoeskops_2-1714490451868.png


When you have created or changed a workflow and you have new authorizations, you must click on this icon. This will automatically log you out of Self Service. The cookies in which the settings are stored will then be emptied. After logging in again, the authorizations will now be recalculated with the new rights.

 

Start menu is shown twice in Self Service (Change 608056)

Sometimes the Self Service start menu is shown twice. We have now resolved this. The start menu will now no longer be shown twice.

PascalMoeskops_0-1714489412634.png

 

April 16th 2024

E-signing improvement: If the phonenumber starts with "+" or "00" ignore flag

In response to feedback from customers and consultants, we are implementing two enhancements to the E-signing pop-up screen. The message displayed at the top of the pop-up screen now reads: “Check the telephone number and email address for accuracy before clicking the Confirm button.” Additionally, if the phone number begins with a “+” or “00”, the flag will be cleared.

PascalMoeskops_0-1713791375667.png

 

Post bewerking is only executed in the first row of the standard expense (Change 5960608)

Up and untill now the post bewerking was only executed in the first row of the standard expense. We have applied to execute the post bewerking formulas in all the rows of the Standard expenses. 

PascalMoeskops_1-1713791448140.png

 

The export filter of Todo, Done & Archive lists is not working (Change 6120175)

The export filter (B=Bestand/File of P=Paper) of Todo, Done & Archive lists is not working. We have fixed this in the three lists.

image-2024-04-10-09-48-27-512.png
Opmerkingen
Miles Nuis
CONTRIBUTOR ***
door Miles Nuis

Hi,

 

De screenshots hierin blijven hele kleine thumbnails ook als je erop klikt waardoor ze niet leesbaar zijn.

 

Is het mogelijk hogere resolutie screenshots in te voegen?

 

Mvgr, Miles

door Pascal Moeskops

Dag @Miles Nuis ,
Ik heb de te kleine screenshots vergroot. Ze zijn nu leesbaar.

mikereule
CONTRIBUTOR *
door mikereule

Hoi,

 

Misschien mis ik iets heel erg simpel. De release notes van 30 April lijken niet live te zijn? Tenzij dit op een andere datum gebeurd dat ik niet door heb.

Namelijk zien wij geen pictogram, tenzij dit mogelijk alleen actief is na het aanpassen van autorisaties zelf.

 

Groet,

Mike

Marc Tsang1
VISMA
door Marc Tsang1

Hi Mike, 

De release van 30 april is helaas niet doorgegaan, we zullen de release notes aanpassen.

 

Groet,
Marc 

Actieve onderwerpen