Mijn Communities
Help

Release notes Self Service Business juli 2022

06-07-2022 15:58 (Bijgewerkt op 21-07-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 543 Weergaven

21 juli 2022

500-fout bij aanklikken workflow met OR of AND in de naam (change 3671476)

Gebruikers hadden problemen met Workflows, Dialogen en Formulieren die de tekst OR en AND in hun namen en titels bevatten. Bij het klikken op een formulier dat een van deze teksten bevatte, verscheen een 5000-foutmelding. Na het uitleveren van deze aanpassing, werken de workflows, dialogen en formulieren met de tekst OR en AND in hun naam en titel weer normaal.

20 juli 2022

Waarschuwings pop-up verschijnt in Eindgebruikers ook al is het Persoonsnummer van de Manager niet gewijzigd (change 3595329)

Bij het wijzigen van informatie van een gebruiker onder Eindgebruikers verscheen een popup met de melding dat het persoonsnummer van de manager was gewijzigd, ook al waren de wijzigingen toegepast op andere velden. Dit was verwarrend voor de klanten omdat zij dat specifieke veld niet hadden gewijzigd.
Voortaan verschijnt dit bericht alleen als de wijzigingen zijn toegepast op het persoonsnummer van de manager en niet op de andere velden.

Fout bij bladeren in de afdelingslijst (change 2848670)

Gebruikers kregen een foutmelding als ze naar verschillende pagina's wilden gaan in de pop-up die de waardenlijst voor de afdelingen bevat. Navigeren naar de verschillende pagina's gaat nu zonder foutmeldingen.

Eindgebruikers en PSA-gebruikers kunnen niet hetzelfde certificaat hebben (change 3676322)

Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker of professional werd gecontroleerd of het certificaat (gebruikersnummer) al in gebruik was. Deze controle werd zowel op de gebruiker als op de professional uitgevoerd, omdat er geen dubbele certificaten mogen zijn. Deze controle was niet meer actief en is nu weer hersteld, zodat hetzelfde certificaat niet meer gebruikt kan worden voor dezelfde eindgebruiker en PSA-gebruiker. Als de beheerder een nieuw certificaat probeert aan te maken voor dezelfde gebruiker, verschijnt de melding Dit certificaat is al in gebruik en worden de wijzigingen niet toegepast.

14-07-2022 

Self Service Business
Inrichting aanvragen en opnemen betaald en onbetaald ouderschapsverlof

In Self Service stellen we twee best practice methodes ter beschikking van de  bijbehorende workflows inclusief formulieren, rubrieken en controles.

Stappenplan

  1. Start Self Service op als beheerder.
  2. Ga naar Formulierdefinitie > Definities importeren Daar kunnen onderstaande workflows, dialogen en/of formulieren worden geselecteerd en geïmporteerd vanuit de “YouServe Self Service Standard Templates (9999998)”. Als je de workflow selecteert zullen alle bijbehorende en onderliggende dialogen, formulieren, controles en rubrieken worden geïmporteerd in je eigen Self Service omgeving. Als je de dialoog selecteert zullen de bijbehorende en onderliggende  formulieren, controles en rubrieken worden geimporteerd.
    Let op! Klik niet te snel 2 x op de knop “Importeren”. Anders zullen de workflows, dialogen, formulieren, controles en rubrieken meerdere keren worden geïmporteerd!


Methode I:

Via deze methode vraag je het ouderschapsverlof aan via het opvoeren van de kindgegevens in het kindgegevens scherm. HRYou Core zal dan het verlofrecht gaan berekenen. De verlofrecht berekening zal worden geactiveerd bij de 1e ouderschapsverlof opname.


1. Workflow: BP Kindgegevens
Dialoog:

BP_D_Kindgegevens

Formulieren:

BP_F_ Kindgegevens (1 tm 3)
BP_F_Kindgegevens (4 tm 6)
BP_F_ Kindgegevens (7 tm 9)


Op de Kindgegevens formulieren zijn 3 rubrieken per kind toegevoegd die betrekking hebben op al opgenomen ouderschapsverlof. Als deze worden ingevuld zullen deze uren door HRYou Core van het betreffende ouderschapsverlof saldo worden afgehaald.

 

3 extra rubrieken per kind

Rubriekcode

GS

Prompt

1052739001KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1)

1052739002KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1)

1052739003KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1)

1052739004KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1)

1052739005KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1)

1052739006KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1)

1052739007KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1)

1052739008KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1)

1052739009KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1)

10527390KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1)

1052739101KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2)

1052739102KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2)

1052739103KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2)

1052739104KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2)

1052739105KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2)

1052739106KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2)

1052739107KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2)

1052739108KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2)

1052739109KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2)

10527391KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2)

704301KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald)

704302KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald)

704303KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald)

704304KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald)

704305KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald)

704306KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald)

704307KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald)

704308KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald)

704309KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald)

7043KD

KD

Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald)

 

2. Workflow: BP (I) Opname betaald ouderschapsverlof
Dialoog:

BP_(I)_D_Betaald Ouderschapsverlofopname

Formulieren:

BP_(I)_F_Betaald_Ouderschapsverlof_verloftijdvak
BP_(I)_F_Betaald_Ouderschapsverlof_per_dag

 

3. Workflow: BP (I) Opname onbetaald ouderschapsverlof
Dialoog:

BP_(I)_D_Onbetaald_Ouderschapsverlofopname

Formulieren:

BP_(I)_F_Onbetaald_Ouderschapsverlof_verloftijdvak
BP_(I)_F_Onbetaald_Ouderschapsverlof_per_dag


Methode II:

Via deze methode vraag je het ouderschapsverlof aan via het aanvraag formulier Ouderschapsverlof en wordt het ouderschapsverlof saldo direct berekend en naar HRYou Core geëxporteerd. Het betreffende verlofsaldo wordt zichtbaar als extra individueel verlof. Hierna kan de medewerker eerst het betaald verlof opnemen. 


1. Workflow BP (II) Aanvraag ouderschapsverlof
Dialoog:

BP_(II)_D_Aanvraagbetaald/onbetaaldouderschapsvrlf

Formulier:

BP_(II)_F_Aanvraag_Ouderschapsverlof


2. Workflow:  BP (II) Opname betaald/onbetaald ouderschapsverlof
Dialoog:

BP_(II)_D_Opnamebetaald_onbetaaldouderschapsvrlf

Formulieren:

BP_(II)_F_Opname_betaald_onbetaald_osv_tijdvak
BP_(II)_F_Opname_betaald_onbetaald_osv_per_dag

 

De workflows dienen te worden geautoriseerd. Hierna kunnen de medewerkers, managers en HR professionals de betaalde en onbetaalde ouderschap workflows gebruiken.

6 juli 2022 

Perfomance issues/ 500 errors bij het gebruik van Self Service (change 3637810)

Er traden time-outs op in Self Service. Om dit te verbeteren hebben we onze automatische capaciteitsbepaling aangepast zodat er geen time-outs meer zullen plaatsvinden.  Deze wijziging wordt 6 juli in de loop van de avond effectief.

Actieve onderwerpen