Mijn Communities
Help

Thema's Wet- en regelgeving

Sorteren op:
Algemeen Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft de EU verlaten op 31 januari 2020. Daarna ging een overgangsperiode in, die duurt tot en met 31 december 2020. In deze periode onderhandelen de EU en het VK over een nieuw samenwerkingsakkoord. Loonbelasting Tot en met 31 december 2020 verandert er voor werknemers uit het VK vrijwel niets voor de loonbelasting. Ze houden bijvoorbeeld recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Voor werknemers uit het VK worden de loonbelastingtabellen gebruikt voor werknemers die inwoner zijn van een land uit de landenkring. Een werknemer uit het VK blijft vanaf 1 januari 2021 onder het EU-recht vallen als hij op 31 december 2020 al in Nederland werkte en dat zo blijft. Deze werknemer houdt bijvoorbeeld het recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Gebruik ook hier de loonbelastingtabellen voor werknemers die inwoner zijn van een land uit de landenkring. Het vrij verkeer van diensten vervalt voor het VK op 1 januari 2021. Een werknemer uit het VK die in het kader van het vrij verkeer van diensten op 31 december 2020 in Nederland werkt, valt vanaf 1 januari 2021 niet meer onder het EU-recht. Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers die in Nederland gedetacheerd zijn. Hebt u werknemers uit het VK die in 2021 voor het eerst in Nederland komen werken? Of werknemers uit het VK die niet meer onder het Terugtrekkingsakkoord vallen? Die hebben geen recht op het belastingdeel van de arbeidskorting. Gebruik voor deze werknemers uit het VK de loonbelastingtabellen voor derde landen. Deze werknemers moeten ook een geldige verblijfs- en werkvergunning hebben. Bewaar die in uw loonadministratie, anders is het anoniementarief van toepassing. Meer hierover leest u in paragraaf 7.3.7 van het Handboek Loonheffingen 2020. Afdrachtvermindering S&O Voor werkzaamheden verricht in het VK, hebt u geen recht meer op afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O). Pensioenregelingen Het VK wordt nu als een 'derde land' aangemerkt. Welke gevolgen dit heeft voor pensioenregelingen uit het VK is nog niet duidelijk. Volksverzekeringen en werknemersverzekeringen Tot en met 31 december 2020 geldt een overgangsperiode waarin alle Europese regels in relatie tot het Verenigd Koninkrijk (VK) van toepassing blijven. Voor werknemers die vanuit Nederland in het VK werken of andersom, wordt de verzekeringspositie tot en met 31 december 2020 aan de hand van de Europese regels vastgesteld. Voor werknemers die op 31 december 2020 vanuit Nederland in het VK werken of andersom, en dat blijven doen na 31 december 2020, verandert er niets. Zij vallen onder het zogenoemde Terugtrekkingsakkoord. Hun verzekeringspositie wordt ook na 31 december 2020 vastgesteld aan de hand van de Europese regels. Een Nederlandse A1-verklaring voor detachering naar het VK blijft ook geldig als de detachering is gestart uiterlijk 31 december 2020 en doorloopt na deze datum. De A1-verklaring vervalt als u niet meer voldoet aan de voorwaarden voor de verklaring. Tijdens de overgangsperiode maken het VK en de EU afspraken over hun relatie na 31 december 2020. Het is nu nog niet duidelijk welke afspraken voor de sociale zekerheid gaan gelden vanaf 1 januari 2021. Het vrij verkeer van diensten vervalt voor het VK op 1 januari 2021. Een werknemer heeft het recht om gedetacheerd te blijven in het VK als hij voldoet aan door het VK gestelde voorwaarden. Dit recht ontleent hij niet aan een A1-verklaring. UItgebreide fiscale informatie is te vinden op de website van de Belastingdienst: Fiscale gevolgen Brexit
Volledig artikel weergeven
01-01-2021 01:00
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 169 Weergaven