Mijn Communities
Help

Veelgestelde vragen in Visma.net ERP

Sorteren op:
We leggen u graag uit hoe u uw bankkoppeling kunt wijzigen. Daarnaast leggen we specifiek voor klanten van de Rabobank uit hoe het overstappen van de RIB Pro-koppeling naar de nieuwe Premium-koppeling werkt.
Volledig artikel weergeven
26-01-2022 09:48 (Bijgewerkt op 14-11-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 6626 Weergaven
Een nieuw boekjaar kan in Visma.net op elk gewenst moment worden toegevoegd. In het lopende boekjaar kunt u gewoon blijven werken. 
Volledig artikel weergeven
03-12-2018 15:19 (Bijgewerkt op 16-10-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 6237 Weergaven
Een of meerdere vooruitbetalingen van uw leverancier verwerken om deze uiteindelijk te kunnen verrekenen met een inkoopfactuur (eindafrekening). 
Volledig artikel weergeven
15-10-2018 14:48 (Bijgewerkt op 13-02-2019)
 • 8 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 5474 Weergaven
Soms is het nodig om uw consultant of een supportmedewerker tijdelijk mee te laten kijken in uw administratie in Visma.net ERP. In de bijlage leest u hoe u zowel uw consultant als een supportmedewerker (tijdelijk) toegang kunt geven tot uw administratie.
Volledig artikel weergeven
17-04-2020 14:24 (Bijgewerkt op 13-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 4695 Weergaven
Banktransactie met valutaverschillen eenvoudig afboeken
Volledig artikel weergeven
02-11-2018 16:19
 • 4 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 4495 Weergaven
Bij het verdicht betalen van inkoopfacturen is het veelal wenselijk om een specificatie mee te sturen naar uw leverancier. In dit artikel leest u op welke manier dit rapport gegenereerd kan worden. 
Volledig artikel weergeven
03-01-2020 09:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3644 Weergaven
Zoals te lezen was in dit bericht biedt Visma.net ERP nu de mogelijkheid om met notificaties te kunnen werken. Hieronder geef ik een voorbeeld van hoe een notitifcatie ingesteld kan worden. Neem gerust contact op met uw implementatiepartner voor ondersteuning bij het instellen van notificaties, zodat u hier volledig van kunt profiteren. Notificaties Met notificaties kunnen gebruikers een melding ontvangen van belangrijke gebeurtenissen binnen Visma.net ERP. Door op de notificatie te klikken zal het venster geopend worden, waarin de notificatie is ontstaan. Notificaties verschijnen zowel in de Visma Home  pagina als in Visma.net ERP. Configuratie van notificaties Om toegang te krijgen tot het kunnen configureren van notificaties, moet u de gebruikersrol Administrator hebben toegewezen: De notificaties zijn te vinden via het werkblad Configuratie - Aanpassingen - Notificaties. Uiteraard kunt u ook gewoon zoeken op de term Notificaties in het zoekvenster. Standaard worden er vijf systeemnotificaties meegeleverd die u kunt inschakelen indien gewenst. Bij het inschakelen kunt u tevens de ontvangers selecteren op basis van een gebruikersnaam of een toegangsrol. Onderstaand een voorbeeld van het inschakelen van de notificatie bij een wijziging van een IBAN in het venster crediteuren.   Eigen notificaties In dit voorbeeld maakt u een notificatie aan die moet verschijnen zodra een factuur is aangemaakt voor een totaalbedrag hoger dan 10.000,-. Door op het "+"-teken te klikken maakt u een nieuwe notificatie aan. Als eerste selecteert u het venster waarop de notificatie betrekking heeft. Op dit moment is de mogelijkheid voor notificaties beperkt tot 12 vensters. In dit voorbeeld kiezen we het venster AR301000.   Vervolgens selecteert u de categorie waarin deze notificatie getoond moet worden (Boekhouding, Facturering, Orders, Betalingen, Projecten of Systeeminformatie). In het notificatie-panel worden de notificaties gegroepeerd binnen een aantal vaste categorieën. Voor deze notificatie kunt u de categorie Facturering selecteren.   In het veld Naam van de melding voorziet u de melding van een naam, in dit voorbeeld "Factuur > 10.000".   In het veld Berichttekst kan het bericht worden samengesteld zoals deze in de notificatie getoond wordt. Hierin is het mogelijk om velden uit het gekozen venster te gebruiken, zoals bijvoorbeeld het factuurnummer of het factuurbedrag. In dit voorbeeld kunt u de volgende tekst gebruiken: "Er is een factuur aangemaakt voor debiteur ((Document.CustomerID.AcctName)) voor een bedrag van ((Document.OrigDocAmt))"   In het veld Aantal dagen tot verval kunt u aangeven binnen hoeveel dagen er opvolging gegeven moet worden aan de notificatie, in dit voorbeeld "2 dagen".   In het tabblad Voorwaarden kan een conditie worden opgenomen waaronder deze notificatie getriggerd zal worden. Binnen elk venster zijn diverse velden beschikbaar waarmee u deze condities kunt samenstellen. Voor deze notificatie kunt u de volgende condities gebruiken: <Totaal> is groter dan "10.000,-" <Status> is gelijk aan "in balans"  In het tabblad Ontvangers bent u automatisch gekoppeld als ontvanger. Uiteraard kunt u hier meerdere gebruikers koppelen of op basis van de toegangsrol de gebruikers laten bepalen. U kunt de notificatie nu opslaan en zodra een verkoopfactuur met een totaalbedrag hoger dan 10.000,- is aangemaakt, zal u een notificatie ontvangen zowel in Visma.net ERP als in de Visma Home pagina. Door de notificatie aan te klikken zal direct de bewuste factuur geopend worden en verdwijnt de notificate uit het panel.      
Volledig artikel weergeven
11-06-2020 17:13 (Bijgewerkt op 23-11-2021)
 • 3 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 3432 Weergaven
Wist u dat u met 1 druk op de knop een factuur kunt crediteren en verrekenen met de orignele factuur?
Volledig artikel weergeven
08-10-2018 14:36 (Bijgewerkt op 13-02-2019)
 • 4 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3415 Weergaven
Vanaf 3 oktober 2022 vervangt de vernieuwde betaalservice de oude betaalservice. Het is dan niet meer mogelijk om betalingen met de oude betaalservice te verwerken. In dit bericht geven we antwoord op veelgestelde vragen over de betaalservice.
Volledig artikel weergeven
06-09-2022 16:43 (Bijgewerkt op 27-09-2022)
 • 15 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 3304 Weergaven
Aan welke eisen moet een wachtwoord eigenlijk voldoen voor Visma.net? Hoe lang blijft mijn wachtwoord geldig? Kan ik mijn huidige wachtwoord opnieuw gebruiken? Vind hier antwoorden op dit soort vragen.
Volledig artikel weergeven
11-03-2019 16:23 (Bijgewerkt op 21-06-2022)
 • 7 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 3131 Weergaven
Kies de voor u beste werkwijze om uw creditcard transacties te verwerken.
Volledig artikel weergeven
19-10-2018 16:26 (Bijgewerkt op 03-01-2020)
 • 1 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 2991 Weergaven
Wist u dat het mogelijk is om een SEPA bestand ook vanuit Visma.net Autopay te downloaden?
Volledig artikel weergeven
17-05-2019 10:01
 • 2 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 2884 Weergaven
Eenvoudig inzicht wie iets heeft aangemaakt en wie de laatste wijziging heeft gedaan via de Audithistorie.
Volledig artikel weergeven
18-10-2018 11:41
 • 2 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 2496 Weergaven
Bij het verwerken van de afschriftregels kan het voorkomen dat het niet direct bekend is voor welke relatie de uitgave/ontvangst bestemd is. In deze situatie is het niet direct mogelijk om de afschriftregel te verwerken. Een methode die uitkomst kan bieden is het gebruik van het herindelen van de betalingen. Dit proces bestaat uit een aantal stappen: Aanmaken van een Bank-kasrekening Aanmaken van een Invoersoort Toepassen van de invoersoort bij het verwerken van afschriftregels Transactie toekennen aan de debiteur/crediteur 1. Aanmaken bank-/kasrekening Ga naar het venster Bank-/kasrekeningen Voeg via + een nieuwe rekening toe met de omschrijving Herclassificeren. Let op: Je kunt uiteraard kiezen om een herindelingsrekening per vestiging aan te maken. Maak in dat geval voor elke vestiging een aparte tussenrekening aan. Zet de Instellingen voor AutoPay-integratie zowel bij afschriften als inkomende betalingen op Uitsluiten van AutoPay Gebruik bij Rekening een tussenrekening (maak eventueel een nieuwe grootboekrekening aan) Kies de juiste Subrekening Voeg in het tabblad Betaalmethoden de betaalmethode 1 toe Markeer Gebruik in Crediteuren en Gebruik in Debiteuren Kies voor Opslaan en sluiten 2. Aanmaken invoersoort herindeling Open het venster Invoersoorten Klik op het + om een nieuwe invoersoort aan te maken met de code “CLSO” Kies Ontvangst Gebruik de omschrijving “Herclassificeren” Zet een vinkje bij Betalingen herindelen Selecteer bij het veld Rek. voorlopig boeken de bij stap 1 gekoppelde tussenrekening Klik op het + om de bank-/kasrekeningen te koppelen waarvoor deze herindeling beschikbaar moet zijn. Let op: Zorg dat hier geen betalingen onderweg of vereffeningsrekeningen tussen staan Kies voor Opslaan Maak nu op vergelijkbare wijze een invoersoort aan voor de herindeling van uitgaven met code “CLSU”.  3. Afschriftregel verwerken naar herindelen In dit voorbeeld wordt een afschriftregel verwerkt van een onbekende ontvangst van een crediteur die een terugbetaling heeft gedaan. Ga naar het venster Afschriftregels verwerken Selecteer de Bank-/kasrekening voor de verwerking van de afschriften Selecteer de afschriftregel met de ontvangst Kies Aanmaken op het tabblad Betaling aanmaken Selecteer de module Bank/kas Selecteer de invoersoort CLSO Wijzig indien gewenst het veld Omschr. trans. Kies Verwerken Deze onbekende ontvangst is nu terug te zien op de grootboekrekening 1102 Herclassificeren 4. Transactie toekennen aan debiteur/crediteur In het venster Betalingen opnieuw indelen verschijnen alle transacties die vanuit de afschriftregels naar deze tussenrekening zijn verwerkt. Vanuit dit venster kan vervolgens gekozen worden naar welk deelproces de betaling verwerkt moet worden.  Ga naar het venster Betalingen opnieuw indelen Selecteer de Invoersoort CLSO Alle openstaande transacties op deze rekening worden nu weergegeven. Klik in de betreffende regel in het veld Debiteur/crediteur en selecteer de juiste crediteur Markeer de betreffende regel en kies voor Verwerken Let op: De betaling is nu verwerkt naar een crediteurenbetaling. Als ook bekend is op welke factuur deze terugbetaling betrekking heeft kan direct gekozen worden voor de knop Resulterend document weergeven. Hiermee wordt het venster Debiteurenbetalingen geopend waar de betreffende factuur kan worden gekoppeld.
Volledig artikel weergeven
22-07-2021 11:58 (Bijgewerkt op 31-01-2024)
 • 4 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2306 Weergaven
Een gebruiker in Visma.net kan worden toegewezen aan een of meerdere rollen. Dit toewijzen van rollen kan gedaan worden in het onderdeel Visma.net Admin.   Maar wat betekenen de verschillende rollen die aan een gebruiker toegewezen kunnen worden?   In de Visma Academy is een beschrijving beschikbaar van alle rollen in Visma.net Admin. Deze beschrijving is te vinden in de training Visma.net Financials Instructievideo's.   Om het voor de accountant makkelijker te maken het overzicht te kunnen downloaden is er daarnaast ook nog een PDF met de beschrijvingen bij dit bericht gevoegd.  
Volledig artikel weergeven
30-07-2021 12:13 (Bijgewerkt op 20-03-2023)
 • 3 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2277 Weergaven
Informatie over de actuele status van verschillende Visma.net services.
Volledig artikel weergeven
08-10-2018 14:21 (Bijgewerkt op 08-10-2018)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2240 Weergaven
Een debiteur een ander code geven of bijvoorbeeld een artikel een ander nummer. In Visma.net is dat eenvoudig mogelijk.
Volledig artikel weergeven
27-09-2018 11:37 (Bijgewerkt op 08-10-2018)
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2191 Weergaven
Heel eenvoudig uw bestanden koppelen aan transacties en stamgegevens?
Volledig artikel weergeven
04-10-2018 16:45 (Bijgewerkt op 20-02-2024)
 • 4 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 2156 Weergaven
Wist u dat het via een herkenningsregel mogelijk is om de afschrijving van een batchbetaling automatisch te herkennen...?
Volledig artikel weergeven
20-07-2020 15:03 (Bijgewerkt op 02-04-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 7 kudos
 • 1833 Weergaven
Via het zoekvenster kunt u snel zoeken, maar wist u dat het ook mogelijk is om nog sneller te zoeken door afkortingen te gebruiken?
Volledig artikel weergeven
09-12-2019 11:00
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1787 Weergaven