Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Pielikumā ir pieejams 585. versijas apraksts.   Jaunāko Horizon versiju iespējams lejupielādēt šeit. To iespējams izdarīt arī caur Horizon (nonāksiet klientu zonā jau kā ielogojies lietotājs).   Galvenās izmaiņas   PVN uzskaitē un PVN deklarācijas veidošanas funkcionalitātē pieejami uzlabojumi, lai to izmantošana būtu ērtāka. Nekustamo īpašumu pārvaldības operatora darba vietā veiktas izmaiņas Norēķinu pārskatā. Sākta loģistikas moduļa reorganizācija. Šajā versijā veiktas risinājuma arhitektūras izmaiņas, lai mainītu principu, kā loģistikas pieprasījumu un pasūtījumu rindas tiek sasastītas ar noliktavas dokumentu rindām. Svarīgi! Pirms versijas maiņas produkcijas vidē, lūgums pārbaudīt specifiskos biznesa scenārijus testa vidēs. Ja versijas nomaiņas laikā sastopaties ar situāciju, ka tā apstājas ar paziņojumu: "Pirms versijas maiņas veikšanas nepieciešams izlaist loģistikas datu labotāju!", minēto datu labotāju, kas pielāgos esošos datus jaunajai struktūrai, atradīsiet kā pievienoto failu rakstā.
Skatīt visu rakstu
13-09-2021 21:16 (Atjaunots 20-04-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1410 Skatījumi
Pielikumā ir pieejams 580. versijas apraksts.   Jaunāko Horizon versiju iespējams lejupielādēt šeit. To iespējams izdarīt arī caur Horizon (nonāksiet klientu zonā jau kā ielogojies lietotājs).   Videosemināra ieraksts par svarīgākajām izmaiņām 580. versijā:   Galvenās izmaiņas   Lai vienkāršotu masveida datu apstrādi, uzlabota sistēmas darbībā Lauku labošana iezīmētajām rindām.   Nodrošināta ātrāka klientu un citu objektu adrešu nomaiņa pēc reģionālās reformas.   Turpināti personas kartītes uzlabojumi, lai datu apstrāde būtu ērtāka.   Noliktavas modulī veiktas izmaiņas, lai varētu precīzāk attiecināt saistītās izmaksas uz realizētajām precēm.
Skatīt visu rakstu
14-06-2021 15:59 (Atjaunots 14-07-2021)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 2091 Skatījumi
Pielikumā ir pieejams 575. versijas apraksts.   Jaunāko Horizon versiju iespējams lejupielādēt šeit. To iespējams izdarīt arī caur Horizon (nonāksiet klientu zonā jau kā ielogojies lietotājs).   Videosemināra ieraksts par svarīgākajām izmaiņām 575. versijā:     Galvenās izmaiņas   Svarīgi! Lai veiktu inventāra pārvietošanu starp atbildīgajām personām vai lietotājiem, no 575.versijas vairs nebūs iespējams ievadīt vecos inventāra kustības dokumentus.  Turpmāk datu ievadei jāizmanto "Inventāra pārvietošanas dokuments".     Uzzināt vairāk >>   Sistēma   Lai nodrošinātu labāku Horizon failu glabātuvju pārvaldību, izveidota iespēja pārvietot failus no vienas failu glabātuves uz citu.   Norēķini   Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas risinājumā veiktas būtiskas izmaiņas: Uzlabota kavējuma naudu aprēķina ātrdarbība. Saistībā ar nomas summu sadali pa mēnešiem veiktas izmaiņas summu korekcijas mehānismos perioda beigās, lai rēķinos izrakstītā summa sakristu ar līguma kopējo summu. Uzlabota atbrīvojumu periodu piešķiršanas funkcionalitātē.   Algas un personāls   Personāla modulī Personas kartītēs turpināti uzlabojumi saistībā ar datu automātisku aizpildi samazinot personas kartiņas aizpildē patērēto laiku.    Veikti uzlabojumi Darba nespējas lapu importā no EDS.   Finanses   No 575.versijas inventāra pārvietošanā, nodošanai lietošanā, atbildībā varēs izmantot tikai dokumentu  “Inventāra pārvietošanas dokuments”. Jaunais dokuments ļaus daudz ātrāk veikt ikdienas inventāra kustības darbības ar viena dokumenta palīdzību.   Uzzināt vairāk >>
Skatīt visu rakstu
15-03-2021 14:13 (Atjaunots 14-07-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1771 Skatījumi
Pilns 535. versijas apraksts un galvenās izmaiņas tajā.
Skatīt visu rakstu
18-03-2019 12:25 (Atjaunots 11-06-2021)
 • 2 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 6728 Skatījumi
Pielikumā ir pieejams pilns 570. versijas apraksts.   Jaunāko Horizon versiju iespējams lejupielādēt šeit. To iespējams izdarīt arī caur Horizon (nonāksiet klientu zonā jau kā ielogojies lietotājs).   Videosemināra ieraksts par svarīgākajām izmaiņām 570. versijā:     Galvenās izmaiņas   Sistēma   Pilnveidoti automatizēto un pasūtījuma darbu izpildes procesi, lai nodrošinātu servera stabilāku darbību infrastruktūras problēmu gadījumos vai palielinoties slodzei.   Veikti vairāki uzlabojumi integrāciju servera darbībā, padator REST pieprasījumu apstrādi ātrāku, strādājot ar HoP vai citiem integrāciju risinājumiem.   Norēķini   Uzlabota kavējuma naudas aprēķinu ātrdarbība.   Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas risinājumā veiktas būtiskas izmaiņas, optimizējot mainīgo pielasīšanas procedūru un uzlabota apjoma aprēķina ātrdarbība.   Algas un personāls   Personāla modulī uzlabota Personas kartīte - tai ir jauns, pārskatāmāks un lietotājam ērtāks izskats.   Lai lietotāju darbs Personāla modulī būtu ērtāks un vienkāršāks: - personas kartītē katram lietotājam iespējams norādīt savus favorītu sadaļas; - automātiska dokumentu veidošana, pieņemot darbinieku.   Finanses   Lai vienkāršotu inventāra kustības dokumentu ievadi sistēmā, izveidots universāls “Inventāra pārvietošanas dokuments”. Jaunais dokuments ļaus daudz ātrāk veikt ikdienas inventāra kustības darbības ar viena dokumenta palīdzību.   Saimniecība   Reizē ar 570. Horizon versiju pie lietotājiem nonāks arī jaunākā Horizon POS versija. Galvenās izmaiņas skars Horizon izrakstīto dokumentu apmaksu kasē.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 15:07 (Atjaunots 06-01-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1825 Skatījumi
Klientiem ir pieejama Horizon 565. versija
Skatīt visu rakstu
15-09-2020 14:50 (Atjaunots 06-10-2020)
 • 1 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 2953 Skatījumi
Klientu zonā ir pieejama 560. versija
Skatīt visu rakstu
15-06-2020 15:13 (Atjaunots 07-07-2020)
 • 3 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 3711 Skatījumi
Klientu zonā pieejama Horizon 555. versija
Skatīt visu rakstu
17-03-2020 09:07 (Atjaunots 02-06-2020)
 • 17 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 14048 Skatījumi
Pielikumā ir pieejams pilns 550. versijas apraksts.   Jaunāko Horizon versiju iespējams lejupielādēt šeit. To iespējams izdarīt arī caur Horizon (nonāksiet klientu zonā jau kā ielogojies lietotājs).   Videosemināra ieraksts par 550. versijas svarīgākajiem jaunumiem. Vada eksperts @Raivis Bīskaps :   Galvenās izmaiņas 550. versijā   Svarīgi! No 550. versijas tiks atslēgta komandējumu uzskaite Horizon WEB. Turpmāk tā būs pieejama tikai Visma HoP vidē.  Tādēļ lūgums savlaicīgi ieplānot nepieciešamās aktivitātes risinājuma migrācijai no Horizon WEB uz Visma HoP.  Tāpat 550. versijā ir būtiskas izmaiņas komandējumu atskaišu saskaņošanā, tādēļ uzreiz pēc versijas nomaiņas jāveic izmaiņas saskaņošanas scenāriju konfigurācijā. Svarīgi!Horizon 550. versija ir saderīga tikai ar HoP versiju Mandarinfish.    Sistēma   Sistēmā arvien plašāk tiek izmantota pievienoto failu funkcionalitāte, tādēļ veikti uzlabojumi, kas atvieglo šo failu pārvaldību.   Norēķini   Attīstot elektronisko rēķinu aprites funkcionalitāti, sistēmā uzlabota datu atpazīšana un elektronisko rēķinu apstrāde, kā arī vienkāršots elektronisko rēķinu izsūtīšanas process uz e-pastu.   Algas un personāls   Lai dokumentu apstrāde būtu ērtāka, algu modulis papildināts ar iespēju masveidā dokumentiem mainīt statusu, kā arī papildinātas kontroles darba laika uzskaites dokumentā, lai nostrādātais laiks tiktu ievadīts korekti.   Saimniecība un finanses   No 550. versijas ir atslēgta komandējumu uzskaite Horizon WEB. Turpmāk tā ir pieejama tikai Visma HoP vidē. Lai to nodrošinātu, veiktas vairākas būtiskas izmaiņas Horizon komandējumu funkcionalitātē. Svarīgākās izmaiņas saistītas ar komandējumu atskaišu saskaņošanas procesu. Pievienoto failu saglabāšanā attaisnojamo izdevumu pieteikumos tagad ir iespēja deaktivizēt neizmantotos izdevumu veidus, pievienota komandējuma lietderības atskaite, kā arī izveidota jauna atskaite “Komandējumu plānotie/faktiskie izdevumi”. Lai nodrošinātu ieplānotā budžeta summu izlietojumu kontroli projektu griezumā, sākot ar 550. versiju, papildināta budžeta kontroles funkcionalitāte. Noliktavā uzlabota preču sortimenta kontrole, kas nodrošina preču sortimenta grupu definēšanu un kontroli, veicot preču pasūtīšanu un saņemšanu.
Skatīt visu rakstu
17-12-2019 08:03 (Atjaunots 29-01-2020)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2197 Skatījumi
Pilns 545. versijas apraksts un galvenās izmaiņas tajā.
Skatīt visu rakstu
16-09-2019 14:49 (Atjaunots 11-10-2019)
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 2041 Skatījumi
Pilns 540. versijas apraksts un galvenās izmaiņas tajā.
Skatīt visu rakstu
18-06-2019 08:30 (Atjaunots 03-07-2019)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 2191 Skatījumi
Pilns 530. versijas apraksts un galvenās izmaiņas tajā.
Skatīt visu rakstu
10-12-2018 07:49 (Atjaunots 18-03-2019)
 • 7 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 10137 Skatījumi
Pilns 525. versijas apraksts un galvenās izmaiņas tajā.
Skatīt visu rakstu
03-09-2018 14:56 (Atjaunots 11-09-2018)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 2865 Skatījumi
Pilns 520. versijas apraksts un galvenās izmaiņas tajā.
Skatīt visu rakstu
15-06-2018 14:28 (Atjaunots 05-09-2018)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 2272 Skatījumi
15-03-2018 13:43 (Atjaunots 28-03-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1326 Skatījumi
17-01-2018 08:48 (Atjaunots 25-01-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1123 Skatījumi
18-12-2017 12:27 (Atjaunots 23-01-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 965 Skatījumi
18-12-2017 12:29 (Atjaunots 23-01-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1001 Skatījumi