Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Raksts par HoP iesniegto un apstiprināto komandējumu izdevumu tālāku apstrādi Horizon.
Skatīt visu rakstu
19-12-2022 13:52 (Atjaunots 21-11-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 412 Skatījumi
Raksts par maksājumu uzdevumu veidošanu komandējuma avansa izmaksai un gala norēķinā par komandējumu.
Skatīt visu rakstu
19-12-2022 13:51 (Atjaunots 21-11-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 440 Skatījumi
Ja iestāde pēc piegādātāja rēķina apmaksātos izdevumus attiecina uz konkrētiem komandējumiem, tad šo summu norakstīšanu faktiskajos izdevumos jāveic no komandējumu atskaites. Uz konkrēto komandējumu attiecināto, iestādes samaksāto izdevumu norakstīšanu var veikt 2 variantos: Darbinieks HoP pievieno attaisnojuma dokumentus arī par darbavietas samaksātajiem izdevumiem Iestādes samaksāto komandējumu izdevumu apstrādi veic tikai grāmatvedis   Sākot ar Horizon 630.v. ir veiktas izmaiņas, lai uz komandējumu attiecināto, iestādes apmaksāto izdevumu apstrādi varētu automatizēt.   Darbinieka HoP pieteikto, darbavietas apmaksāto izdevumu summu norakstīšana izdevumos no komandējumu atskaites   Tā kā šajā variantā ir paredzēts, ka darbinieki paši HoP reģistrēs atskaitē arī darbavietas apmaksātos komandējumu izdevumu attaisnojumu dokumentus, tāpēc, lai Horizon automātiski neveidotu izdevumu precizējumus, ir jānoņem konfigurācijas pazīme par attaisnoto izdevumu veidu (Sistēma -> Uzstādījumi -> Uzskaites parametri -> lpp.Komandējumi).     Ja darbinieks zin izdevumu summas, kas ir par katru no attaisnojuma dokumentiem, tās norāda jau HoP atskaitē, iesniedzot attaisnojuma dokumentu.  Ja summas nav zināmas, tad darbinieks iesniedzot attaisnojuma dokumentu HoP, summu nenorāda un to saskaņošanas procesā papildina grāmatvedībā. Kad darbinieks ir iesniedzis komandējumu atskaiti un iekļāvis tajā arī visus apliecinājuma dokumentus par izdevumiem, ko apmaksājusi iestāde, no apstiprinātās atskaites tiek ģenerēti avansa izdevumu dokumenti.     Iestādes samaksāto komandējumu izdevumu apstrāde tikai grāmatvedībā   Uz komandējumu attiecinātos izdevumus ir iespējams redzēt konkrētā komandējumu pieteikuma vai atskaites lappusē “Saistītie dati” sadaļā “Komandējumu saistītie citi izdevumi” (Dokumenti -> Komandējumi -> Komandējuma dokumenti).  Un sadaļā redzamo informāciju no piegādātāja rēķina var automātiski pārnest uz lpp. “Izdevumu precizējumi”, no kuras tiek veikta avansa izdevumu dokumentu ģenerēšana summu pārgrāmatošanai uz izdevumiem.   Lai, veicot izdevumu summu automatizētu pārcelšanu, precīzi atspoguļotos tādi paši izdevumu veidi kā rēķinā, ir vajadzīga pakalpojumu kartīšu (Pamatdati  -> Noliktava -> Nomenklatūras) sasaiste ar Komandējumu izdevumu veidu (Pamatdati  -> Komandējumi -> Komandējuma izdevumu veidi).   Ja komandējumu atskaitē un avansa izdevumu dokumentā nav vajadzīga tik liela detalizācija kā Apgādes rēķinos, tad kartītes un izdevumu veidus var nesasaistīt. Tādā gadījumā visi rēķinu izdevumi komandējumu modulī tiks identificēti ar vienu kopīgu izdevumu veidu “Saistītie citi izdevumi”.    Svarīgi! Mainoties Komandējuma atskaites statusam no <Pieteikts> uz <Apstiprināts>, atskaitē automātiski tiek aizpildīta lpp. Izdevumu precizējumi.     Un no apstiprinātās atskaites tiek ģenerēti avansa izdevumu dokumenti.   Saistītie raksti par iestādes apmaksāto komandējumu izdevumu uzskaiti  par avansa izdevumu ģenerēšanu 
Skatīt visu rakstu
13-12-2023 12:57 (Atjaunots 13-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 190 Skatījumi
Raksts par 2 variantiem kā var uzskaitīt iestādes pēc piegādātāju rēķiniem apmaksātos komandējumu izdevumus.
Skatīt visu rakstu
20-12-2022 14:07 (Atjaunots 13-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 503 Skatījumi
  Šajā rakstā pieejamas galvenās Komandējumu uzskaites funkcijas, kā arī sīkāki apraksti pielikumos.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:15 (Atjaunots 14-11-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1338 Skatījumi
Raksts par Komandējumu modulim nepieciešamo dokumentu tipu izveidi.
Skatīt visu rakstu
14-11-2023 14:14
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 128 Skatījumi
Raksts par moduļiem, kuros iegūt kopsavilkuma atskaites par komandējumiem.
Skatīt visu rakstu
19-12-2022 13:53
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 278 Skatījumi
Raksts par komandējumu procesā iesaistīto dokumentu - pieteikums un atskaite saskaņošanu.
Skatīt visu rakstu
19-12-2022 13:49
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 493 Skatījumi
Raksts par klasifikatora "Komandējumu pilsētas" izmantošanu.
Skatīt visu rakstu
19-12-2022 13:46
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 197 Skatījumi
Raksts par klasifikatora "Komandējumu izdevumu veidi" izmantošanu.
Skatīt visu rakstu
19-12-2022 13:45
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 316 Skatījumi
Raksts par klasifikatora "Dienas naudas" izmantošanu.
Skatīt visu rakstu
19-12-2022 13:44
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 310 Skatījumi
Lai ļautu lietotājam ērti piemērot Ministru kabineta noteikumos Nr. 969 noteiktās izdevumu diennakts normas komandējumiem un arī pielietot citas, piemēram projekta ietvaros noteiktās diennakts normas, izveidota iespēja sistēmā saglabāt un lietot vairākus dienas naudas variantus katrai valstij.   Ceļš: Pamatdati → Komandējumi → Komandējumu dienas naudas varianti   Lietotājam ir iespēja ievadīt vairākus komandējumu dienas naudas variantus.       Šos variantus pēc tam ir iespējams pievienot valstij un katram variantam norādīt savu likmi.       Arī komandējuma dokumentā iespējams izvēlēties dienas naudas variantu. Ja dienas naudas variants nebūs izvēlēts, sistēma lietos to variantu, kas konkrētajai valstij norādīta kā 1. likme.         Svarīgi! Tikko Horizon būs definēti vairāki dienas naudas varianti, tā arī darbiniekiem pašapkalpošanās sistēmā HoP būs izvēle, kuru no dienas naudas variantiem lietot. Komandējuma pieteikumā norādīto dienas naudas variantu ir iespējams labot saskaņošanas procesā.    
Skatīt visu rakstu
15-03-2021 11:48 (Atjaunots 07-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 804 Skatījumi
Horizon nepieciešams veikt izmaiņas komandējumu dienas naudas summās.
Skatīt visu rakstu
28-11-2019 16:44 (Atjaunots 28-11-2019)
 • 3 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 2604 Skatījumi