Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Horizon dažādās kartītēs iespējams norādīt adresi. Klienta kartītē iespējams ievadīt personas deklarēto vai uzņēmuma juridisko adresi, kā arī citas piegādes adreses. Personas kartītē iespējams norādīt deklarēto un faktisko adresi. Nekustamā īpašuma objektiem tiek piesaistīta atbilstošā adrese.   Adreses iespējams ne tikai ievadīt brīvā formā teksta laukā, bet arī ievēlēties no valsts adrešu reģistra klasifikatora. Sākot no 600. versijas šī iespēja ir ieslēgta visiem Horizon. Ja adrešu klasifikators jūsu Horizon ir tukšs, tad iespējas to sinhronizēt. Skatīt sīkāk šeit.   Viemēr pirms adreses izvēles sistēma atvērs VZD adrešu meklētāju, jo pilnais adrešu saraksts ir lielāks par 1.5 miljonu ierakstu. Tajā varat ierakstīt konkrētu adresi meklēšanai vai samazināt atveramo sarakstu, piemēram, izvēloties konkrētu pilsētu.     Klienta kartītes piegādes adreses   Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts  Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī klienta kartītes piegādes adreses informācija.     Personas kartītes adreses   Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī personas kartītē. Sinhronizācija veidos jaunu personas kartītes versiju ar šodienas datumu.     Pamatlīdzekļa un inventāra atrašanās vietas   Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas Pamatdati -> Inventārs -> Atrašanās vietas   Atrašanās vietas klasifikatoram iespējams pievienot adresi izvēloties no adrešu klasifikatora. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī atrašanās vietā.     Nekustamā īpašuma adreses   Pamatdati -> Nekustamā īpašuma pārvaldība-> Nekustamā īpašuma objekti   To kādas adreses tie izmantotas nekustamo īpašumu pārvaldības modulī nosaka NĪP globālais parametrs NĪP adreses tips. Vērtība NĪP adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots NĪP moduļa saraksts, ko lietotājs ir ievadījis sistēmā ar nepieciešamajām adresēm. Vērtība VZD adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots kopējais sistēmas adrešu klasifikators. Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.   Ja šobrīd izmantojat VZD adreses tipu, tas nozīmē, ka jāpārliecinās vai esošais adrešu saraksts atbilst valsts adrešu reģistram. Ja jā, tad droši varat izmantot arī sinhronizāciju ar atvērtajiem datiem. Jā nē, tad nepieciešams adrešu sarakstu pārskatīt un kodus labot uz atbilstošajiem valsts adrešu reģistra kodiem, lai izmantotu sinhronizāciju.   Ja šobrīd izmantojat NĪP adreses tipu, tad iepriekš, pieņemot lēmumu pāriet uz VZD adreses tipu, pirms NĪP moduļa pārslēgšanas bija jāizveido pārejas tabulu visiem nekustamā īpašuma objektiem ar esošiem NĪP adreses kodiem, katram pretī norādot jauno Valsts adrešu reģistra kodu, lai pēc adreses tipa pārslēgšanas veiktu datu labošanu no Excel, nomainot nekustamā īpašuma objektiem piesaistītās adreses, savukārt, sākot ar 630. versiju, izmantojot NĪP adreses tipu, ir iespējams norādīt nekustamā īpašuma objekta kartītē arī adresi no Valsts adrešu reģistra, nepārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu. Tādējādi ir iespējams NĪP moduļa nekustamo īpašumu objektu kartītes sagatavot pārejai uz VZD adrešu tipu, neveidojot Excel pārejas tabulu. Tāpat iespēju piesaistīt Valsts adrešu reģistra adresi, lietojot NĪP adreses tipu, var izmantot integrācijās datu nodošanai citām sistēmām, piemēram, lai iesniegtu datus energoresursu izmaksu kompensēšanas informatīvai sistēmai (EIKIS), atspoguļojot gan aktuālu un korektu adresi, gan ARIS kodu.     Ja nekustamā īpašuma objekta kartītē, izmantojot NĪP adreses tipu, būs norādīta ne vien NĪP adrese, bet arī Valsts adrešu reģistra adrese, tad, pārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu, lauks Adrese nekustamā īpašuma objekta kartītē tiks automātiski aizpildīts ar iepriekš norādīto Valsts adrešu reģistra adresi.     Administratīvās struktūrvienības   Administratīvajai struktūrvienībai iespējams pievienot adresi no adrešu klasifikatora. Automātiski tiks aizpildīti arī pārējie adreses lauki. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī administratīvajā struktūrvienībā.      
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:59 (Atjaunots 07-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 970 Skatījumi
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Apsaimniekošana.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 14:44 (Atjaunots 03-10-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1209 Skatījumi
Integrāciju risinājumu vajadzībām klienta un NĪP abonenta kartītēm izveidots lauks Portāla klients, kurā ir iespējams fiksēt, vai klientam ir aktīvs konts kādā portālā, kas nodrošina skaitītāju rādījumu nodošanas vai rēķinu saņemšanas funkcijas, kā piemēram Bill.me. Iespējamās vērtības ir tukšums, Aktīvs, Neaktīvs. Lauka vērtību ir iespējams pievienot, labot un dzēst tikai citai sistēmai caur REST interfeisu. Ja jūsu Horizon lauks netiek aizpildīts, jums jāsazinās ar sava portāla izstrādātāju.   Kad dati Horizon tiek atjaunoti ar aktuālo portālu klientu informāciju, to iespējams apskatīt Klientu / NĪP abonentu, Līgumu / NĪP līgumu un rēķinu / NĪP rēķinu sarakstos, kā arī Līgumu skaitītāju rādījumu logā. Sarakstu izskatā nepieciešams pievienot kolonnu Portāla klients.     Līguma skaitītāju rādījumiem lauks ir pievienots, lai saņemot rādījumus pa citiem kanāliem no cilvēkiem, kas ir reģistrējušies portālā, varētu tos rosināt rādījumus nodot automātiski portālā. Piemēram, klients zvana nodot rādījumu pa telefonu un jums ir iespējams pajautāt kāpēc rādījumus nenodod portālā un iespējams palīdzēt, lai turpmāk ienākošo zvanu būtu mazāk.     Rēķinu sarakstā pazīmi var izmantot, lai papildus šķirotu rēķinu piegādes veidus. Piemēram, klientiem, kas rēķinu vēlas saņemt e-pastā, bet ir reģistrējušies arī portālā, rēķinu nodod tikai caur portāla automātisko e-pastu. Sistēmā iespējams veidot filtrus pirms rēķinu izsūtīšanas. Zemāk attēlā filtra piemērs atlasīt visus rēķinus noteiktā laika periodā, kuriem klienta kartītes  e-pasts nav tukšs un rēķina klients nav aktīvs portāla klients.          
Skatīt visu rakstu
07-02-2022 17:12
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 639 Skatījumi
Objektu bilanču funkcionalitāte Horizon dod iespēju veidot pārskatus māju griezumā izmantojot dažadu sistēmas moduļu datus. Sākotnēji sistēmā ir jāapraksta objektu bilances šablons, kurā norāda pārskata rindas, kolonnas un formulas, pēc kurām tiks aprēķinātas vērtības. Pēc tam izvēloties šablonu var tikt veikti aprēķini, izvēloties konkrētu objektu un pārskata periodu.   Atskaites – Nekustamo īpašumu pārvaldība – Objektu bilances  – Objektu bilances aprēķini   Veidojot NĪO bilances aprēķinu nepieciešams norādīt: Aprēķina periodu Objektu Bilances šablonu Ieliekot ķeksi Sadalīt pa mēnešiem aprēķins tiks veikts pa atsevišķiem mēnešiem un summēts gala rezultāts. Spiežot pogu Aprēķināt tiks veikts attiecīgais NĪO bilances aprēķins. Bilances aprēķinu iespējams veikt arī izmatojot pasūtījuma darbus, spiežot pogu Aprēkināt fonā.     Darbības Objektu bilanču aprēķinu sarakstā:      Aprēķināt NĪO bilanci – Pārrēķina bilances aprēķinu iezīmētajām rindām. Slēgt – Tiek slēgts NĪO bilances aprēķins, lai to vairs nepārrēķinātu un saglabātos tie cipari, kas ir izdrukāti un parakstīti. Slēdzot aprēķinu pie rindas parādās ķeksis un tiek kolonnā ‘Pabeigts’ uzstādīts Noslēgts. Statuss sekmīgi pabeigts tiek attēlota, ja aprēķins ir sekmīgi veikts un nav slēgts. Statuss Nav noticis tiek attēlots gadījumā ja ir izveidots aprēķins, bet tas nav veikts. Atslēgt – Pretēja darbība “Slēgt”     Aprēķins vairākiem objektiem – tiek veikts aprēķins izvēlētajiem objektiem. Šo aprēķinu iespējams veikt izmantojot pasūtījuma darbus spiežot Aprēķināt fonā.     Objektu bilances aprēķinu atskaites   Objektu bilances apreķinu ierakstos iespējams apskatīt bilances aprēķinu rindu sarakstu. Atskaites – Nekustamo īpašumu pārvaldība – Objektu bilances  – Objektu bilances aprēķinu ieraksti   Objektu bilances aprēķinu kopsavilkums ir dinamiska atskaite, kur atkarībā no izskata mainās atskaites griezums. Šeit liela datu apjoma gadījumā ir ērtāk apskatīt kopsummas uz rindiņām, neņemot vērā māju griezumu vai kādu citu summētu skatu. Atskaites – Nekustamo īpašumu pārvaldība – Objektu bilances  – Objektu bilances aprēķinu kopsavilkums
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:35 (Atjaunots 26-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 438 Skatījumi
Objektu bilanču aprēķiniem var būt vajadzība sistēmā fiksēt summas, kuras netiek uzskaitītas citos moduļos, piemēram, pārkata plāns, fiksēto izdevumu tarifi uz m2, korekcijas pret iepriekšējo gadu pārskatiem. Šādai vajadzībai sistēmā jāievada bilances posteņu summu dokumenti. Šo dokumentu veido kolonnas, ko iespējams definēt bilance posteņu aprakstos, un rindas, ko apraksta bilances posteņos.   Pamatdati - NĪP - Objektu bilancēm - Bilances posteņu apraksti Bilances posteņu aprakstīšanai pieejamas 7 bilances posteņu summas. Ir iespējams mainīt to nosaukumus. Bilances posteņu aprakstu var deaktivizēt.       Pamatdati - NĪP - Objektu bilancēm – Bilances posteņi Tiek ievadīti iespējamie bilances posteņi. Iespējams norādīt noklusējuma vērtības posteņu summām. Kad postenis tiek ienests bilances posteņu summās tās automātiski aizpildās ar šeit norādītajiem datiem.     Pamatdati - NĪP - Objektu bilancēm - Bilances posteņu summas Šeit tiek ievadītas bilances posteņu summas konkrētam nekustamā īpašuma objektam. Pieejams arī bilances posteņu summu imports izmantojot Excel veidnes.   Ņemot vērā spēkā no un spēkā līdz laukus Objektu bilances aprēķins izvēlēties attiecīgo Bilances posteņu summu.     Kopējo bilances posteņu summu rindu sarakstu iespējams apskatīt Pamatdati - NĪP - Objektu bilancēm - Bilances posteņu summu rindas   Bilances posteņu summas objektu bilances aprēķinos var izmantot bilances šablonā aprakstot formulas Posteņa apaļota summa vai Posteņa precīza summa.
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:34 (Atjaunots 29-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 396 Skatījumi
Sistēmā jau ilgāku laiku tiek piedāvāta iespēja dažādus NĪP aprēķinu procesus veikt automātiski uz servera, izmantojot NĪP automatizētos darbus (Pamatdati → Nekustamo īpašumu pārvaldība → NĪP Automatizētie darbi). Strādājot ar lieliem datu apjomiem darbību izpilde var kļūt traucējoša darbam ar Horizon. Lietojot NĪP automatizētos darbus, lietotājs iegūst papildu laiku, jo automatizētais darbs veic aprēķinus uz servera, netraucējot lietotāja darbu. Lai uzsāktu izmantot NĪP automatizētos darbus nepieciešams uzstādīt Horzion automatizēto darbu serveri. 555. versijā esam veikuši uzlabojumus šajā funkcionalitātē, lai padarītu ērtāku NĪP automatizēto darbu lietošanu un konfigurēšanu, kā arī lai veicinātu funkcionalitātes plašāku lietošanu, kas ļauj lietotājiem ietaupīt laiku.   Jauni lauki NĪP automatizētajā darbā   NĪP automatizētajam darbam ir pievienoti 4 jauni lauki - “Aktīvs”, “Aprēķina mēnesis”, “Kategorija” un “Piezīmes”. Lauks “Aktīvs” ir paredzēts, lai būtu iespēja deaktivizēt uzskaitē vairs nevajadzīgu NĪP automatizēto darbu. Tāpat arī tika pievienota iespēja veikt šī statusa maiņu masveidā caur lauku labošanu iezīmētām rindām. Palaižot neaktīvu darbu uz izpildi, tiek attēlota kļūda un darbs netiek izpildīts. Lauks “Aprēķina mēnesis” ar iespēju lietotājam izvēlēties no esošā klasifikatora “Aprēķina mēneši” ierakstiem. Lauks ir paredzēts, lai lietotāji pēc vajadzības varētu NĪP automatizētajiem darbiem pielikt pazīmi, par kuru mēnesi ir veikts aprēķins. Jāņem vērā, ka šis lauks ir tikai informatīvs un neietekmē aprēķinus! Lauks “Kategorija” ar iespēju lietotājam izvēlēties no jauna klasifikatora “NĪP automatizēto darbu kategorijas” ierakstiem, kurus var nodefinēt pats lietotājs. Šis lauks paredzēts, lai lietotājiem būtu iespēja loģiski nodalīt aprēķina apgabalu, piemēram, automatizētais darbs ūdens uzskaitei vai pēc lietotāju atbildībā esošajiem procesiem utt. Lauks “Piezīmes” ir paredzēts, lai lietotājs varētu veikt kādas piezīmes brīvā tekstā.   Datumu mainīgie   NĪP automatizētajā darbā ir iespējams konfigurēt aprēķina procesam nepieciešamās darbības. Līdz šim katru mēnesi konfigurācija bija jālabo, jo mainījās laika periods, par kuru nepieciešams veikt aprēķinu. Esam veikuši uzlabojumus, lai lietotājiem vairs nebūtu jālabo konfigurācija katru mēnesi un būtu iespējams definēt datumu mainīgos. Tas nozīmē, ka lietotājs var vienu reizi konfigurācijā norādīt katra datuma mainīgo un sistēma pati pirms aprēķina veikšanas aprēķina aktuālo datumu. Lietotājs tagad var izvēlēties starp šādiem datumu tipiem: datums ir konstants - pēc versijas atjaunināšanas uz 555. versiju visiem NĪP automatizēto darbu datumiem būs vērtība “Konkrēts datums” ar atbilstošo datumu; datums ir mainīgs - lauki “Mēnesis” un “Datums” ar iespējām šo lauku vērtības konfigurēt.   Mainīgā datuma gadījumā, lietotājs var konfigurēt mēneša vērtību un datuma vērtību, kuru sistēma ņems vērā aprēķina brīdī: Mēnesis: - ja skaitlis ir negatīvs, tas nozīmē, ka sistēma, pildot automatizēto darbu, skatoties no šodienas, aprēķina tik mēnešus atpakaļ. Piemēram, "-1" nozīmē iepriekšējais mēnesis, "-2" nozīmē 2 mēneši atpakaļ utt.; - ja skaitlis ir 0, tad tas nozīmē tekošais mēnesis; - ja skaitlis ir pozitīvs, tad tas nozīmē, ka sistēma, pildot automatizēto darbu, skatoties no šodienas, aprēķina tik mēnešus uz priekšu. "1" nozīmē nākamais mēnesis, "2" nozīmē aiznākamais mēnesis utt. Datums - iespēja norādīt datuma vērtību, piemēram, mēneša 1. datums. Pēdējā diena - norādot šo vērtību, sistēma māk aprēķināt īso mēnešu datumus, piemēram, 28. februāris, 30. aprīlis utt. Aiz mainīgā datuma konfigurācijas laukiem lietotājs var redzēt sistēmas aprēķināto datumu pret tekošo mēnesi.     Ja NĪP automatizētā darba konfigurācijā tiks nokonfigurētas datumu mainīgās vērtības, tad lietotājiem vairs nebūs katru mēnesi jālabo konfigurācija un automatizēto darba palaišanas brīdī sistēma pati mācēs aprēķināt datumus, kuri jāņem vērā atbilstošajos aprēķinos.   NĪP automatizētā darba konfigurācijas ātrā apskate   Vienā NĪP automatizētajā darbā var norādīt vairākas vienu otrai sekojošas darbības, kur katrai darbībai ir sava konfigurācija. Lai lietotājs varētu pārbaudīt, ka konfigurācija ir pareiza, iepriekš vajadzēja uzklikšķināt uz attiecīgās rindas lauka “Konfigurēšana” daudzpunktes, un tad atvērās konfigurācijas logs. Tagad sistēma automātiski attēlotu darbības konfigurēšanas logu, ja lietotājs novieto kursoru uz konkrētas rindas lauka “Konfigurēšana”.     Ja NĪP automatizētā darba kartīte ir atvērta apskates režīmā, tad konfigurācija tiek attēlota 0.5 sekunžu laikā. Savukārt, ja kartīte ir atvērta labošanas režīmā, tad konfigurācija tiek attēlota pēc 1.5 sekundēm, lai tas netraucētu gadījumos, kad konfigurāciju ir nepieciešams tiešām labot.   NĪP automatizēto darbu saites ar sistēmas automatizētajiem darbiem   Kad notiek NĪP automatizētā darba izpilde, sistēma automātiski veido sistēmas automatizēto darbu, kura izpilde notiek ar 2 minūšu nobīdi no brīža, kad darbs tiek palaists Izpildē. Ja vienu un to pašu NĪP automatizēto darbu izpildīja atkārtoti, sistēma dzēsa iepriekšējo sistēmas automatizēto darbu un tā vietā izveidoja jaunu, taču šādā situācijā tika pazaudēta sistēmas automatizētā darba notikumu vēsture. Tagad, veicot atkārtotu NĪP automatizētā darba izpildi (piem., izmantojot datumu mainīgos nākamajā un aiznākamajā mēnesī), tiek atkārtoti izpildīts arī saistītais sistēmas automatizētais darbs. NĪP automatizēto darbu saraksta izskatā tagad ir iespējams redzēt piesaistīto sistēmas darbu.     Ja lietotājs atceļ izpildi, tad NĪP automatizētā darba rindiņu un sistēmas automatizētā darba statusi nomainās uz "Atcelts", kā arī nākamās izpildes datums nomainās uz 3000. gadu. Ja atcelšanas brīdī automatizētais darbs jau ir sācis izpildi, tad tas netiks pārtraukts nekavējoties - sistēma pabeidz jau iesākto NĪP automatizētā darba rindas aprēķinu un tikai tad apstājas. Pēc darba izpildes jāpārbauda, vai datos nav bijušas kādas kļūdas. Lai to izdarītu ērtāk, tagad no saraksta izvēlnes Darbības ir iespēja aplūkot gan NĪP automatizētā darba notikumus, gan sistēmas automatizētā darba notikumus.  
Skatīt visu rakstu
17-03-2020 08:26 (Atjaunots 10-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 730 Skatījumi
Algu aprēķina datus nav iespējams grāmatot izmantojot NĪO objektu dimensiju, tāpēc nepieciešams sadalījumu pa objektiem ievadīt citā veidā. Objektu bilances šablonā lietojot formulu Kopsavilkums pa objekta dimensijām iespējams iegūt datus no algu moduļa.   Uzskaites parametros jābūt aktivizētai NĪO Objektu dimensijai: Sistēma - Uzstādījumi - Objektu dimensijas     Lai strādātu ar Objektu dimensijām, vispirms jāapraksta dimensiju koeficienti, piemēram, darba algas koeficienti teritorijai, darba algas koeficienti iekštelpām vai mājas pārvaldnieks.   Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu datiem – Objektu dimensijas   Katra darbinieka personu amatu datiem (slodzei) tiek izveidota Objekta kartiņa ar nepieciešamo objektu sarakstu un katram objektam norāda atbilstošos koeficientus. Lai sadalītu visu darbinieka algu koeficientu summai jābūt 1. To var pārbaudīt sarakstā izliekot kolonnu Koeficientu kopsumma. Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu datiem - Objekti. Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu dati – Saistītie dati  – Objekti.       Sarakstā Darbinieki pa objektiem un koeficientiem var apskatīt visiem darbiniekiem ievadītos koeficientus saraksta veidā. Pamatdati – Personāla uzskaite – Personu amatu datiem - Darbinieki pa objektiem un koeficientiem   Objektu bilances šablonā jāizmanto formula Kopsavilkums pa objekta dimensijām.     Formulas aprakstā jānorāda arī konfigurācijas apraksts, kur tiek aprakstīts kādi algu aprēķina dati ir jāņem vērā objektu bilances aprēķinam.   Sistēma - Datu apmaiņa - Konfigurācijas apraksti Konfigurācijas aprakstā jānorāda ienākuma veidi un samaksas veidi, kurus nepieciešams ņemt vērā veidjot Objektu bilances aprēķinu.        Ja nepieciešams pārbaudīt konkrēta objekta bilances aprēķinu iespējams skatīt detalizētus datus atskaitē Darba samaksas kopsavilkums uz NĪO. Datu detalizācija atskaitē atkarīga no izskatā izliktajām kolonnām. Atskaites - Nekustamo īpašumu pārvadlība - Objektu bilances - Darba samaksas kopsavilkums uz NĪO
Skatīt visu rakstu
10-11-2021 10:47 (Atjaunots 10-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 390 Skatījumi
Instrukcija, kā veidot Objektu bilances šablonu.
Skatīt visu rakstu
10-01-2018 15:16 (Atjaunots 10-11-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 766 Skatījumi
Parasti NĪP līguma ietvaros katru mēnesi tiek izrakstīti rēķini ar fiksētiem pakalpojumiem, taču rēķinā var tikt iekļauti arī papildu pakalpojumi (piem., dažādi sniegtie maksas pakalpojumi, atlaides, korekcijas) uz noteiktu periodu (piem. uz vienu mēnesi, uz pusgadu u.c.).   Šādā gadījumā NĪP līgumā tiek pievienota līguma aprēķina metode uz terminētu periodu un iemesls var tikt piefiksēts laukā “Piezīmes”. Līdz šim nav bijusi iespēja NĪP rēķina rindiņā attēlot šo informāciju, tādēļ 575. versijā veikti papildinājumi un līguma aprēķina metodes ievadformā pievienots jauns lauks "Rēķina rindas piezīmes".     Šajā laukā var ievadīt informatīvi paskaidrojošu tekstu, kas automātiski tiks pārnests uz rēķina rindas piezīmju lauku (veicot apjoma aprēķinu, šis teksts tiks pārnests uz Apjoma aprēķina rindas lauku “Piezīmes” un tālāk, veicot Maksas aprēķinu un ģenerējot rēķinus, šis teksts tiks pārnests uz rēķina rindiņas lauku “Piezīmes”).   Ja šajā laukā ir ievadīts teksts, tad primāri uz rēķina rindas piezīmju lauku tiek pārnests šis teksts, pat ja apjoma aprēķina metodē lauku grupā “Piezīmes aprēķina rindā” ir ievadīts cits informatīvs teksts. Ja līguma aprēķina metodei ir veikts apjoma aprēķins jebkurā statusā, tad šis lauks ir nelabojams, lai neatšķirtos informācija, kas tiek nodota klientam. Jaunā lauka aizpilde pieejama arī no: NĪP līgumu saraksta darbības vedņa Pievienot aprēķina metodi. Aprēķinu metožu saraksta darbības vedņa Piesaistīt līgumiem. Līguma aprēķinu metožu analīzes atskaites darbības vedņa Pievienot līguma aprēķina metodi. Excel veidnes.
Skatīt visu rakstu
15-03-2021 11:42
 • 1 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 978 Skatījumi
Nomas biznesā līgumi parasti tiek noslēgti par konkrētu summu periodā, piemēram, gadā. Mēdz būt situācijas, kad līguma ietvaros par periodu tiek izrakstīti vairāki rēķini ar proprocionāli noteiktu summu no kopējās summas, kuru kopsummai periodā ir jāsaskan ar NĪP līgumā norādīto summu, taču rēķinu kopsumma matemātiskās noapaļošanas rezultātā nesakrīt ar līgumā fiksēto summu.   Šādos gadījumos Horizon var izmantot funkcionalitāti “Koriģēt perioda beigās”, kas nodrošina, ka sistēma pie pēdējā aprēķina veic salīdzināšanu pret līgumā norādīto summu un koriģē centus, ja ir nobīde. Agrāk šī funkcionalitāte strādāja situācijās, ja aprēķinu metodes periodiskums bija gads un līguma aprēķinu metodes “Spēkā no” datums bija 1. janvāris, kas pārsvarā gadījumu neatbilst reālajam pakalpojumu sniegšanas periodam.   Tādēļ 575. versijā ir veikti papildinājumi, lai šī funkcionalitāte strādātu arī tad, ja līguma aprēķinu metode ir spēkā jebkurā periodā. Pati summas koriģēšana notiks, veicot aprēķinu uz kalendārā gada beigām (31.12.xxxx.). Funkcionalitāte “Koriģēt perioda beigās” strādā pie šādas konfigurācijas kombinācijas: ir izvēlēta apjoma aprēķinu metode ar tipu “Bez skaitītāja”; aprēķinu metodes periodiskums ir norādīts “Gads”; līguma aprēķina metodē kā maksa gadā ir norādīts alternatīvais tarifs (vai tarifa rindas); līguma aprēķina metodē ir atzīmēta izvēles rūtiņa “Koriģēt perioda beigās”.
Skatīt visu rakstu
15-03-2021 08:34
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 481 Skatījumi
Ārkārtējās situācijas dēļ arī apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu aprēķinos nākas ieviest izmaiņas. Esam apkopojuši mums līdz šim zināmās.
Skatīt visu rakstu
06-04-2020 08:33 (Atjaunots 06-04-2020)
 • 2 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 1644 Skatījumi
    Lai sagatavotu rēķinu manuāli, jāapvieno vienā izteiksmē 3 galvenie parametri:  pakalpojums, daudzums un cena (tarifs).
Skatīt visu rakstu
15-01-2020 15:19
 • 0 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 941 Skatījumi
Videoseminārā apskatītās tēmas: Horizon iespējas apsaimniekotājiem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem. Iedzīvotāju pašapkalpošanās risinājums Bill.me – platformas integrēta attīstība. Horizon un Bill.me integrācijas pieredze - ar ko jārēķinās ieviešanas procesā?   Vairāk par Visma Horizon Nekustamo īpašumu pārvaldības risinājumu » Vairāk par Bill.me risinājumu Horizon klientiem »   Saistītie raksti Videoseminārs "Iedzīvotāju pašapkalpošanās risinājums komunālajiem pakalpojumiem" ieraksts
Skatīt visu rakstu
13-11-2019 12:45 (Atjaunots 20-11-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 850 Skatījumi
Kas ir klienta kartītes universālais numurs un, kā to izmantot?
Skatīt visu rakstu
06-09-2019 15:24
 • 0 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 1191 Skatījumi
Videosemināra ieraksts par Horizon un Bill.Me integrāciju.
Skatīt visu rakstu
17-04-2019 12:14
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 825 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt nekustamo īpašumu nodokļu administrēšanu Horizon, izmantojot NĪNO.
Skatīt visu rakstu
19-12-2018 12:38
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1534 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot NĪP funkcionalitāti Noklusētais patēriņš.
Skatīt visu rakstu
30-11-2018 08:57
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 741 Skatījumi
Horizon ir pieejami dažādi līdzekļi, kā atvieglot darbu ar vairākām līguma aprēķinu metodēm vienlaicīgi.
Skatīt visu rakstu
12-09-2018 10:16 (Atjaunots 12-09-2018)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1020 Skatījumi
Instrukcija, kā sagatavot datus objektu bilances aprēķinam, sākot no 485. versijas. 
Skatīt visu rakstu
11-01-2018 10:01 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 956 Skatījumi
Video par NĪP kompleksajiem līgumiem.
Skatīt visu rakstu
11-01-2018 09:46 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 713 Skatījumi