Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Sīkāks apraksts par funkcionalitāti Maksājumu automatizācija.
Skatīt visu rakstu
16-01-2018 15:03 (Atjaunots 05-01-2024)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 994 Skatījumi
Horizon 600. versijā ir izveidots jauns bankas importa risinājums, kas tālākajās versijās ir pilnveidots un sākot no 615. versijas pilnībā aizstāj līdzšinējo maksājumu importu.   600., 605. un 610. versijā noklusēti vēl darbojas iepriekšējais risinājums. No 615. versijas darbojas jaunais risinājums.   Šajā rakstā uzzināsiet, kā pāriet uz jauno bankas importu (600., 605., 610.v.) un kādas ir būtiskākās atšķirības lietošanā.   Abi risinājumi nodrošina vienu un to pašu rezultātu - veic no bankas ar failu vai tiešsaistē saņemto datu apstrādi.   Jaunais bankas imports uzskatāmāk attēlo no bankas ieimportētos datus, to atpazīšanu, kā arī atbilstošo Horizon klasifikatoru ierakstu piemeklēšanu. Veiktās izmaiņas ir arī pamats tālākiem papildinājumiem, piemēram, automātiskai ienākošā maksājuma sadalīšanai pa vairākiem klientiem/līgumiem (no 605.v.).   Svarīgi! Jāņem vērā, ka izmaiņas ir ne tikai tehniskas, bet arī vizuālas, tādēļ var prasīt papildu laiku pirmo importēto datu apstrādei. Ir mainītas izvēlnes, ievadlogi un darbības.   Svarīgi! Pirms pārejas uz jauno bankas importu ieteicams apstrādāt visus ierakstus esošajā maksājumu importa sarakstā.     Risinājuma pārslēgšana/Uzskaites parametri   Izvēlne: Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri - lpp. Maksājumu imports - lpp Klienta/Līguma piemeklēšana   Ja esat nolēmuši uzsākt lietot jauno risinājumu 600., 605., 610.v., parametram "Lietot jauno bankas importu" vērtību norādiet "Jā". Pēc šīs darbības veikšanas lappuses izskats mainās un iepriekš atzīmētās klienta un līguma piemeklēšanas metodes tiek atbilstoši mainītas uz jaunajām metodēm. No 615.v. parametrs ir jau pārslēgts automātiski, un tas vairs nav pieejams.       Izmaiņas sistēmas izvēlnēs   Izvēlnes: Dokumenti → Banka → Maksājumu imports (iepriekšējā izvēlne, kas vairs nav redzama) Dokumenti → Banka → Bankas importa ieraksti Dokumenti → Banka → Bankas imports   Pēc uzskaites parametra pārslēgšanas, un atkārtotas pieslēgšanās sistēmai, kļūst pieejamas jaunā importa izvēlnes un saraksti “Bankas importa ieraksti” un “Bankas imports”.         Bankas imports - no bankas saņemtie maksājumu dati, kas saglabājas sistēmā nemainīgi - tādi, kādi tie ienākuši no bankas.   Bankas importa ieraksti - importa ierakstu rindas ar importēto informāciju, kā arī atrastajiem datiem no pamatojuma, informāciju piesaistēm. Šis saraksts atbilst esošā risinājuma sarakstam “Maksājumu imports”.   Svarīgi! Jāņem vērā, ka jaunajam sarakstam var būt nepieciešams papildināt noklusēto izskatu.   Sarakstā tiek attēloti visi maksājumu importa ieraksti - gan tie, kas importēti esošajā veidā, gan tie, kas importēti, izmantojot jaunā importa funkcionalitāti.   Atšķiras to pamatveids: - "Bankas importa ieraksts [arhīvs]" - ar iepriekšējo risinājumu importētie ieraksti - "Bankas importa ieraksts" - ar jauno risinājumu importētie ieraksti       Kā importēt bankas datus?   Izvēlne: Dokumenti → Banka → Bankas importa ieraksti Dokumenti → Banka → Bankas imports   Maksājumu informācijas importu no faila vai tiešsaistes režīmā iespējams veikt abos sarakstos ar pogu “Importēt”.       Kā iepriekš minēts, sarakstā “Bankas imports” saglabāsies oriģinālie no bankas saņemtie dati par katru maksājumu. Bankas importa ievadforma satur 3 galvenās sadaļas:   Bankas dokuments - datu lauki nav labojami Informācija no pamatojuma - lauki ir labojami, un tie aizpildās atbilstoši nosacījumiem datu meklēšanas šablonā, kas piesaistīts importa/eksporta metodei vai tiešsaistes bankai. Horizon informācija - viens vai vairāki ieraksti ar Horizon klasifikatoriem, kas atrasti atbilstoši  atzīmētajām klienta/līguma piemeklēšanas metodēm sistēmas uzskaites parametros.       Saraksts “Bankas importa ieraksti” veidojas no šīs piemeklētās Horizon informācijas. Bankas importa ieraksta ievadformā nelabojamā režīmā ir apskatāmi bankas dokumenta dati un no pamatojuma piemeklētā informācija. Labošana ir iespējama atrastajiem Horizon klasifikatoriem un informācijai, kas tālāk tiks izmantota, maksājumam piesaistot rēķinu.       Kā apstrādāt importētos bankas datus?   Izvēlne: Dokumenti → Banka → Bankas importa ieraksti   Tālākās darbības ar importētajiem un atbilstoši uzstādījumiem apstrādātajiem datiem veicamas bankas importa ierakstu sarakstā (atbilst esošā risinājuma sarakstam “Maksājumu imports”).   Jaunajā bankas importa risinājumā ir izmaiņas pieejamajās saraksta darbībās. Būtiskākās no tām: mainīta darbību secība, tās sagrupējot pēc nozīmes; apstiprināt klientu - ar jauno risinājumu importētajiem ierakstiem šī darbība vairs nav nepieciešama; klienta meklēšana, Meklēt datus pēc šablona, Meklēt datus pēc preču dokumenta - šīs darbības jaunajiem ierakstiem nav pieejamas, to vietā jālieto - Atkārtoti piemeklēt datus; atkārtoti piemeklēt datus - jauna iespēja.       Darbības “Atkārtoti piemeklēt datus” vednī var izvēlēties gan atkārtotu pamatojuma analīzi pēc izvēlētā šablona, gan Horizon klienta/līguma piemeklēšanas nosacījumus.     Sīkāka informācija par darbībām un to pielietojumu atrodama Horizon sadaļā “Palīgs”.
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:55 (Atjaunots 23-03-2023)
 • 3 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 3057 Skatījumi
Apskatīti 2 varinati kā iespējams veikt energoresursu sadārdzinājuma pabalstu uzskaiti un izmaksu.
Skatīt visu rakstu
17-10-2022 17:49
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 371 Skatījumi
Apraksts, par to kādos gadījumos un kā izmantot "Avansa norēķinu maksājuma uzdevums" dokumentus.
Skatīt visu rakstu
05-10-2022 15:35
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 651 Skatījumi
Sākot no 600. versijas, Horizon ir pieejams Luminor tiešsaistes bankas risinājums, kurā ir iekļauta tikai konta izrakstu saņemšana. 605. versijā risinājums ir papildināts arī ar maksājumu nosūtīšanas un maksājumu statusu saņemšanas iespēju.   Tā kā Luminor tiešsaistes bankas izveidotais risinājums bankas pusē nekontrolē, kuras personas ir paraksttiesīgas, tad to, kurš no darbiniekiem drīkst nosūtīt maksājumus, ir jākonfigurē Horizon. Piemēram, ar bankas moduli drīkst strādāt 5 grāmatveži, bet tikai trim no tiem ir paraksta tiesības bankā. To iespējams izdarīt tiešsaistes bankas kartītē (Sistēma -> Datu apmaiņa -> Tiešsaistes banka, kam tips ir Luminor GW) sadaļā “Atļaut sūtīt maksājumus”.     Vispirms lietotājam jāsagatavo izejošie bankas Maksājumu uzdevumi un, izmantojot izvēlnes darbību “Sagatavot MU sūtījumu paku”, tiek izveidota maksājumu paka. Vairāku iezīmētu maksājumu gadījumā sistēma izveido katram maksājumam savu maksājuma paku.  Ja MU sūtījumu paka/-as izveidota/-as veiksmīgi, tiek parādīts paziņojums par pakas izveidi un tiek piedāvāts paku “Nosūtīt” vai apstiprināt pakas izveidi, nospiežot pogu “Labi”.     Ja maksājuma nosūtīšanu veiks lietotājs, kurš nav norādīts Luminor GW tiešsaistes bankas kartītes sadaļā “Atļaut sūtīt maksājumus”, tad sistēma attēlos aizliegumu sūtīt.     Ja maksājuma nosūtīšanu veiks lietotājs, kurš ir norādīts Luminor GW tiešsaistes bankas kartītē sadaļā “Atļaut sūtīt maksājumus”, tad maksājums tiks nosūtīts uz banku un tas automātiski tiks izpildīts bankas pusē. Kad maksājums bankā ir izpildīts, tad, veicot maksājumu importu manuāli vai automatizētā darba “Tiešsaistes bankas izrakstu importa un statusu atjaunošanas darbs” izpildes rezultātā, maksājumu uzdevumu sarakstā maksājuma “Bankas statuss” nomainās uz “Izpildīts”.     Ja maksājums bankas pusē tiek atteikts, tad maksājuma “Bankas statuss” tiek nomainīts uz “Atteikts”. Saraksta izskatā iespējams izlikt lauku “Bankas statuss.Paziņojums”, kurā tiek attēlota bankas informācija par atteikuma iemeslu.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 13:43 (Atjaunots 02-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 406 Skatījumi
Horizon 605. versijā bankas importa funkcionalitāte ir papildināta ar jaunām iespējām, kas noderēs situācijās, kad viens klienta maksājums attiecināms uz vairākiem paša maksātāja līgumiem vai cita klienta līgumiem/rēķiniem. Lai iemaksātā summa tiktu novirzīta atbilstošo rēķinu segšanai, nepieciešams gan identificēt šādus maksājumus, gan arī veikt korektu to sadalīšanu pa klientiem/līgumiem.    Šajā rakstā uzzināsiet, kā iespējams šo procesu vairāk automatizēt - gan ar atbilstošu konfigurāciju, gan bankas importa ierakstu apstrādes darbībām.   !!! Funkcionalitāte ir pieejama, tikai izmantojot jauno bankas importu.  Par jauno bankas importu lasīt šeit.       Importa ieraksta pamatojums   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Bankas pamatojums   Lai importētajos bankas datos identificētu iepriekš aprakstītos gadījumus, būtiska ir maksājuma pamatojumā norādītā informācija. Jo korektāk ir norādīti līgumu numuri, rēķinu numuri vai citi identifikatori, jo lielāku automatizācijas pakāpi sistēmā iespējams panākt. Daži ieteikumi, kā palielināt maksājumu skaitu ar automātiskai apstrādei derīgu pamatojuma tekstu: Viennozīmīgi nolasāmi noteikta garuma numuri, kas satur burtus un ciparus; Rēķina izdruku papildināt ar tekstu - ko tieši sagaidāt maksājuma pamatojumā. Piemēram: Maksājuma pamatojumā norādīt līguma numuru ABC112233       Datu meklēšanas šabloni   Izvēlne: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu importa datu meklēšanas šabloni   Ar šablona palīdzību ir jānosaka, kā tieši meklēt un atpazīt numurus/identifikatorus importētā ieraksta pamatojumā. Jāņem vērā visa veida varianti, kādi ir pielietoti, numurējot klientus, līgumus, rēķinus u.c. dokumentus vai pamatdatus, kuru identifikatorus sagaida maksājumu pamatojumā, un pēc tiem vēlas nodrošināt automātisku atpazīšanu.   Šablonu piesaista: 1) Ja izmanto importu no faila, tad izvēlnē: Pamatdati - Datu apmaiņa - Maksājumu eksporta un importa metodes - lpp. MU lasīšanas parametri 2) Ja izmanto tiešsaistes bankas, tad izvēlnē: Sistēma - Datu apmaiņa - Tiešsaistes bankas    Vienai bankai iespējams piesaistīt vienu noklusēto šablonu. Vienā šablonā var aprakstīt dažādu pieejamo lauku tipu meklēšanu.       Importa ieraksts - dati no pamatojuma (pēc šablona)   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Informācija no pamatojuma   Kad tiek veikta bankas datu ielasīšana sistēmā ar failu vai tiešsaistē, automātiski notiek arī pamatojuma datu analīze pēc piesaistītā datu meklēšanas šablona. Ja datu meklēšanai ir rezultāti, tad tie tiek ierakstīti atbilstošajos laukos sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Šie pamatojumā atrastie dati tālāk izmantojami, lai bankas importa ierakstam piemeklētu atbilstošo klientu un līgumu no Horizon klasifikatoriem.         Klienta/līguma piemeklēšana un automātiska ieraksta dalīšana   Konfigurācija veicama izvēlnē: Sistēma - Uzstādījumi - Uzskaites parametri - lpp. Maksājumu imports - lpp. Klienta/Līguma piemeklēšana   Apstrādes rezultāts: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti   Uzskaites parametros līdzās klienta/līguma piemeklēšanas metodēm ir arī iespēja atzīmēt “Dalīt automātiski” (no 605. versijas). Šis parametrs nozīmē, ka sistēma nākamajā solī pēc bankas datu importa un pamatojuma datu analīzes skatīs neapmaksātos dokumentus, kas atbilst atrastajiem identifikatoriem importa ieraksta sadaļā “Informācija no pamatojuma”. Ja pēc šiem nosacījumiem atrastie neapmaksātie rēķini būs dažādu klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma automātiski dalīs vienu bankas importa ierakstu vairākos, katrā aizpildot klientu un līgumu no šiem rēķiniem.         Ieraksta dalīšanas algoritms ir sekojošs: Pēc pamatojumā atrastajiem identifikatoriem sistēma iegūst neapmaksāto rēķinu sarakstu uz klientiem un līgumiem, tie tiek sakārtoti pēc apmaksas termiņa, izpildes datuma un sistēmas ID numura. Sistēma dalīšanu veic, sākot no pirmā dokumenta. Ja, sadalot importa ierakstu pa dokumentiem, rodas pārpalikums vai arī iemaksātā summa nesedz visus parāda dokumentus, tad starpība tiek pieskaitīta vai atņemta pēdējam dokumentam. Šāds algoritms palīdz neapmaksātos rēķinus segt secīgi pēc kārtas, sākot no vecākajiem dokumentiem. Tas tiek pielietots tikai gadījumos, kad izvēlēta opcija “Dalīt automātiski”.   Rēķini, kurus sistēma atrod pēc datiem sadaļā “Informācija no pamatojuma”:     Tā kā importa ieraksta dalīšana notiek automātiski, tad pēc datu importa sarakstā ir redzami jau sadalītie ieraksti:      Dalītajos ierakstos klienti/līgumi var būt atšķirīgi no oriģinālā bankas importa dokumenta, jo tie piemeklēti no neapmaksātajiem rēķiniem. Horizon informācijas lauks “Rēķinu numuri” aizpildās ar tiem numuriem, kurus sistēma pēc algoritma atradusi kā apmaksājamus.         Ieraksta dalīšana ar darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Darbības - Atkārtoti piemeklēt datus   Ja kādi ieraksti ir jāapstrādā atšķirīgi no kopējiem uzskaites parametriem, tad var lietot darbību “Atkārtoti piemeklēt datus”. Darbībai var norādīt pamatojuma datu meklēšanas šablonu, kas var būt atšķirīgs no noklusētā, kā arī ir iespēja izvēlēties klienta un līguma piemeklēšanas metodes un opciju “Dalīt automātiski”, tāpat kā uzskaites parametros.       Ieraksta dalīšana, manuāli norādot summas   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Sadalīt ierakstu”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Sadalīt ierakstu”. Tā paredzēta manuālai viena importa ieraksta sadalīšanai vairākās daļās ar atšķirīgiem klientiem/līgumiem. Darbību paredzēts izmantot situācijās, kad maksātājs pamatojumā ir norādījis vēlamo dalījumu, un nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai sadalīšana. Šajā gadījumā līgums/klients un summa ir norādāmi manuāli. Darbības labajā malā ir iespēja apskatīt klienta atlikumus un līguma atlikumus.      Ieraksta dalīšana, izvēloties neapmaksātos rēķinus   Izvēlne: Dokumenti - Banka - Bankas importa ieraksti - Ievadlogs - poga “Realizācijas preču dokumenti”   Bankas importa ieraksta ievadlogā Horizon informācija sadaļā pieejama poga “Realizācijas preču dokumenti”. Tā paredzēta situācijām, kad nav uzstādīta automātiska piemeklēšana vai pamatojumā pēc šablona nav atrasts neviens derīgs identifikators. Poga piedāvā izvēlēties vienu vai vairākus realizācijas preču dokumentus pēc lietotāja ieskatiem. No izvēlētajiem dokumentiem sistēma aizpilda importa ieraksta klientu/līgumu, kā arī rēķinu numurus piesaistēm. Ja starp iezīmētajiem rēķiniem ir vairāku klientu/līgumu dokumenti, tad sistēma veic ieraksta sadalīšanu pēc augstāk minētā algoritma.     No bankas importa ierakstiem pēc to apstrādes veido maksājuma uzdevumus. Maksājuma uzdevumiem tālāk veidojas piesaistes pret rēķiniem.
Skatīt visu rakstu
14-09-2022 13:41 (Atjaunots 05-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 894 Skatījumi
Valsts kases sistēmā ienākošajos vai izejošajos maksājumos vienmēr tiek norādīti klasifikācijas kodi. Mēdz būt arī situācijas, kur šos kodus ir nepieciešams labot. Šādos gadījumos ir jāiesniedz pieteikumi par nepieciešamajiem labojumiem izpildīto maksājumu dalījumā pa klasifikācijas kodiem (t.s. Valsts kases vēstules, saīsinājumā VKV).   Šim nolūkam izmanto Horizon dokumentus “VK vēstule ieņēmumu korekcijai” un “VK vēstule izdevumu korekcijai”. Atbilstoši izmaiņām Valsts kases risinājumā, ir veikti papildinājumi Horizon 585. versijā. Tagad VKV sagataves dokumentus iespējams nosūtīt uz Valsts kases sistēmu gan ar ISO formāta XML datni, gan izmantojot Valsts kases tiešsaistes risinājumu. Arī importējot konta izrakstu ir redzama informācija par veiktajiem kodu labojumiem.   Valsts kases vēstules iespējams izsūtīt no maksājumu uzdevumu saraksta (Dokumenti → Banka → Maksājumu uzdevumi)   Manuāli - darbība "Sūtīt" Izmantojot Valsts kases tiešsaistes risinājumu - darbība "Sagatavot MU sūtījuma paku"     Šāda elektroniska datu apmaiņa iespējama klasifikācijas kodu labošanai viena konta ietvaros. Pieteikumu par darījumu pārgrāmatošanu (ja nepieciešams mainīt arī VK kontu) elektroniskā veidā Valsts kases sistēmas pagaidām vēl nenodrošina. Tādēļ sistēmā ir iekļauta validācija, ka nosūtīt ir iespējams tikai Valsts kases vēstules, kur bankas konts ir Valsts kases bankas konts un “No” puses bankas konts sakrīt ar “Uz” puses bankas kontu. Pretējā gadījumā tiek parādīts paziņojums un tāda VKV netiek nosūtīta. Ir iespējams izsūtīt gan VKV ieņēmumu, gan VKV izdevumu korekcijas. Jāņem vērā, ka VKV dokuments ir divdaļīgs un izsūtīt iespējams tikai vienu dokumenta pusi - “VK vēstule ieņēmumu korekcijai (labojums)” un “VK vēstule izdevumu korekcijai”. Ja tiek atzīmēta otra dokumenta puse, tad tiek attēlots paziņojums, ka šo pusi nav iespējams nosūtīt. Tāpat papildināts arī maksājumu importa process - ja no Valsts kases sistēmas ISO XML datnē (bankas izrakstā) tiek saņemta Valsts kases vēstule, tad tādam bankas importa ierakstam tiek piešķirts dokumenta veids “VKV sagatave”.       Uzlabota arī piemeklēšanas loģika - sistēma piemeklē atbilstošo klientu jeb savu uzņēmuma bankas kontu. Tālāk sistēma veic piemeklēšanu jau ievadīto VKV sagatavju sarakstā starp abiem VKV veidiem (ieņēmumu un izdevumu korekcijas) pēc dokumenta bankas konta, dokumenta numura un dokumenta datuma. Pēc tam tiek izpildītas vai grāmatotas VKV abas dokumenta puses atkarībā no konfigurācijas uzskaites parametros. Ja VKV ir ievadīta tikai Valsts kases sistēmā, tad bankas imports ielasīs arī tās. Taču, tā kā ISO XML datnē nav pazīmes, vai tā ir ieņēmumu vai izdevumu korekcija, tad sistēma no maksājuma importa ieraksta šādas VKV nevar uzģenerēt.
Skatīt visu rakstu
17-09-2021 11:33 (Atjaunots 13-09-2021)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 651 Skatījumi
No 2021. gada 1. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta administrētajiem valsts budžeta maksājumiem ir jauns vienotais nodokļu konts, kas aizstāj līdzšinējos daudzos katra nodokļa kontus.   Vairāk informācija par šo kontu un saistītajām izmaiņām uzskaites principos atrodama VID mājas lapā šeit: https://www.vid.gov.lv/lv/vienotais-nodoklu-konts Turpat arī lasāms metodiskais materiāls par to, kā vienotajā kontā veiktās iemaksas uzskaitīt grāmatvedībā:  https://www.vid.gov.lv/sites/default/files/metodiskais_materials_nodokla_samaksas_uzradisana_gramatv...   Šajā rakstā apskatīsim sīkāk, kādas tieši darbības ir veicamas sistēmā Horizon saistībā ar vienoto nodokļu kontu.   1. Virsgrāmatas starpkonts   Lai virsgrāmatā atbilstoši attēlotu veiktās iemaksas vienotajā nodokļu kontā un pēc tam arī EDS sniegto informāciju par naudas sadalījumu pa saistībām, ir nepieciešams jauns starpkonts. VID ieteikums ir šo starpkontu veidot kontu grupā Naudas līdzekļi, piemēram,  “Nauda ceļā” vai “Iemaksa vienotajā nodokļu kontā”. Izvēlne: Pamatdati → Kontu plāns → Konti   Papildinām kontu plānu ar jaunu kontu, ņemot vērā savas iestādes/uzņēmuma esošo kontu numerāciju.       Saistības par nodokļiem tāpat kā līdz šim tiek uzskaitītas esošajos pasīva kontos (piemēram, kontu grupa 57 - Norēķini par nodokļiem)   2. Klienta kartīte un bankas konts   Klientu saraksts ir jāpapildina ar jaunu klienta kartīti, kurai pie klienta bankas rēķiniem norādām jauno IBAN konta numuru. Kā klienta kontu izvēlamies iepriekš izveidoto virsgrāmatas starpkontu.  Izvēlne: Pamatdati → Klienti → Klientu saraksts       Līdzšinējās klientu kartītēs bankas kontiem var noņemt atzīmi “Aktīvs”, lai tie vairs netiktu piedāvāti pie maksājumu veidošanas. Ar laiku arī pašas vairs nevajadzīgās klientu kartītes var šādi deaktivizēt (visticamāk pēc 2019.g. pārskatu nodošanas).   3. Izejošais maksājums iemaksai valsts budžetā   No 01.01.2021. var veidot vienu izejošo maksājumu kopsummā par visiem nodokļiem. Tā kā samaksa tiks attiecināta pret saistībām pēc FIFO principa, tad nav būtisks norādītais pamatojums, vai vairāku maksājumu veidošana katram nodoklim. Iemaksas sadalījumu uzzināsiet pēc mēneša 23. datuma EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis”. Izņēmuma gadījumi: 1) Ja samaksa ir ar noteiktu mērķi un tai ir VID piešķirts identifikators, tad tas ir precīzi jānorāda pamatojumā. 2) Ja samaksa ir par citu personu, tad šī cita persona obligāti ir jānorāda laukā “Gala maksātājs”. Klienta kartītei jābūt precīzam reģistrācijas numuram un nosaukumam. (iespēja pieejama no Horizon 570.v.)  Izvēlne: Dokumenti → Banka → Maksājuma uzdevumi     Maksājums tiek grāmatots uz starpkontu.       4. Pārgrāmatošana pēc EDS atskaites   EDS sadaļā “Maksājumi un nomaksas stāvoklis” pēc mēneša 23. datuma pieejama informācija, kādas saistības ir segtas no iemaksātās naudas vienotajā nodokļu kontā. Atbilstoši atskaitei veicami pārgrāmatojumi sistēmā. Ņemot vērā, ka ir iespējami ļoti dažādi lietošanas scenāriji un konfigurācijas, arī pārgrāmatošanai var tikt izmantoti dažādi dokumenti. Būtiski ir atspoguļot iemaksas sadali virsgrāmatas kontos atbilstoši VID EDS informācijai, kā arī iestādes/uzņēmuma uzskaites specifikai. Piemēram, Izvēlne: Dokumenti → Apgādei → Rēķinu saraksts Izmantots Reģistrs ar klientu (Dokumenta pamatveids “Saņ. rēķins par pakalpojumiem”, kur dalība norēķinu operācijās ir “Nepiedalās”)         P.S. Raksts sagatavots balstoties uz šobrīd publiski pieejamo informāciju un metodiskajiem materiāliem. Saņemot jaunu informāciju, tas tiks papildināts pēc nepieciešamības.    
Skatīt visu rakstu
13-01-2021 09:21
 • 14 Atbildes
 • 6 vērtējumi
 • 7409 Skatījumi
Arvien vairāk klienti izvēlas sadarboties ar dažādiem uzņēmumiem, kas nodrošina maksājumu pieņemšanu uzņēmuma vietā, piemēram, Sollo (Maxima), Latvijas Pasts, Bill.me. Apskatīsim ko nepieciešams darīt, lai uzsāktu šādu samaksu saņemšanu un kāds ir ikdienas process.
Skatīt visu rakstu
09-12-2020 09:58
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 869 Skatījumi
 Kā uzskaitīt pamatdatus un dokumentus, lai labāk notiktu maksājumu atpazīšana.
Skatīt visu rakstu
04-09-2019 16:53
 • 0 Atbildes
 • 3 vērtējumi
 • 1376 Skatījumi
Apraksts, kā veikt korektu valūtas darījumu ar klientiem atspoguļošanu moduļos Apgāde, Realizācija un Virsgrāmata.
Skatīt visu rakstu
19-07-2019 10:31 (Atjaunots 19-07-2019)
 • 4 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 4461 Skatījumi
Apraksts par funkcionalitāti Maksājumu identifikators.
Skatīt visu rakstu
29-11-2018 13:19 (Atjaunots 04-03-2019)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 765 Skatījumi
Instrukcija, kā rīkoties, lai Citadele tiešsaistes bankas lietošana noritētu bez traucējumiem pēc 15.01.2019.
Skatīt visu rakstu
17-12-2018 14:13
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 852 Skatījumi
Instrukcija, kā izmantot darbību Izejošo maksājumu ārējo datu ielāde, vienkāršotai Excel importa veidnes iegūšanai.
Skatīt visu rakstu
30-11-2018 08:50
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 835 Skatījumi
Apraksts, kā noteikt, kuros izejošajos maksājumos PVN veids jānorāda kā Reverss.
Skatīt visu rakstu
10-01-2018 14:50 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 809 Skatījumi
Instrukcija, kā nomainīt maksājuma sūtīšanas metodi uz ISO 20022 standartu.
Skatīt visu rakstu
10-01-2018 14:55 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 971 Skatījumi
Instrukcija par bankas dokumentu importu un maksājumu uzdevumu piesaistēm.
Skatīt visu rakstu
02-02-2018 14:49 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 3895 Skatījumi
Instrukcija, kā automātiski noslēgt bankas izrakstu katrai dienai.
Skatīt visu rakstu
27-03-2018 15:44 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1762 Skatījumi
   Instrukcija, kā maksājuma uzdevumā var nomainīt automātisko pamatojuma tekstu.  
Skatīt visu rakstu
04-04-2018 08:07 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 2 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1813 Skatījumi
Aprakstītas izmaiņas ISO dziņas failā sakarā ar Eiropas Maksājumu padomas noteikumiem (19.11.2017).
Skatīt visu rakstu
18-12-2017 16:26 (Atjaunots 27-06-2018)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 685 Skatījumi