Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Horizon ir pieejama tiešsaistes integrācija ar VID EDS darba samaksas atskaitēm  un PVN deklarācijai. Risinājums izmanto EDS API servisu un nodrošina iespēju tiešā veidā no Horizon nosūtīt atskaiti uz EDS, kā arī veiksmīgas pārbaudes gadījumā atskaiti uzreiz iesniegt, nepieslēdzoties EDS.   Katram grāmatvedim, kurš iesniedz atskaites EDS, ir jāizveido savs pieslēgums.   Izvēlne: Sistēma → Datu apmaiņa → EDS API → Pieslēgumi   Jāpievieno jauns pieslēgums ar sekojošu informāciju:   Kods - norāda vēlamo, piemēram, “EDSAPI” Nosaukums - norāda vēlamo, piemēram, “EDS API integrācija” API adrese - noklusēti aizpildīta ar saskarnes adresi https://eds.vid.gov.lv/api  API atslēga - pārkopē no VID EDS. API atslēga iegūstama VID EDS sadaļā Iestatījumi - Servisu saskarne.  Tur jāatļauj konta izmantošana sistēmu saskarnē un tad tiek uzģenerēta API atslēga. Lietotāja vārds - EDS lietotāja vārds E-pasts - EDS lietotāja e-pasts Iestāde - Horizon vairāku nodokļu maksātāju režīmā konfigurācija veicama katrai no iestādēm, jo katrai no tām EDS tiek ģenerēta sava API atslēga. Atkļūdošanas informācija - norāda “Nē”. Ja saskarnes lietošanas gaitā ir tehniskas kļūdas, tad vērtība jānomaina uz "Jā". Saraksta izvēlnē "Darbības" izvēloties "Atkļūdošanas informācija", pieejams saraksts, kurā detalizēti reģistrētas veiktās darbības.    Nospiežot pogu “Pārbaudīt”, atveras logs, kurā jāievada VID EDS lietotāja parole.    Paziņojums “Pārbaude veiksmīga” apstiprina, ka pieslēguma konfigurācija ir izdevusies.         Sīkāk par algu atskaišu nodošanu uz VID EDS tiešsaistē lasiet šeit. Sīkāk par PVN deklarācijas nodoršanu uz VID EDS tiešsaistē lasiet šeit.
Skatīt visu rakstu
15-02-2024 15:43 (Atjaunots 15-02-2024)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1206 Skatījumi
Horizon lietotāju ikdienā ietilpst veikt arī dažādas datu pārbaudes atverot sarakstu un apskatot to konkrētā griezumā, lai secinātu kaut ko no redzamajiem datiem, piemēram, atverot apgādes rēķinu sarakstu atlasot rēķinus, kuru apmaksas termiņš ir nākāmās 2 dienas, grāmatvede zina kādas apmaksas jāveic. Kā būtu, ja sistēma grāmatvedei nodotu ziņu par šādiem rēķiniem, nevis viņai tie būtu jāmeklē?   Horizon ir iespējams izveidot brīdinājumu aprakstus un noteikt regularitāti, kad Horizon lietotājam jāsaņem ziņa vai e-pasts. Brīdinājuma apraksts sastāv no saraksta, kuru pārbaudīt, filtra, ar kura nosacījumiem atlasīt ierakstus un saņēmējiem.   Pamatdati - Uzņēmums - Brīdinājumi - Brīdinājumu apraksti     Brīdinājumu aprakstam nepieciešams ievadīt kodu un nosaukumu. Laukā saraksts izvēlas Horizon sarakstu, no kura tiks veidots brīdinājums. Izmantojot izskata pogu iespējams aprakstīt nepieciešamo saraksta izskatu, ja brīdinājumus paredzēts apskatīt Horizon. Laukā filtrs izveido un izvēlas saraksta filtru, aprakstot nosacījumus ar kādiem jāanalizē saraksts, piemēram, dokumenta apmaksas termiņš ir nākamās 2 dienas. Svarīgi veidojot filtru pārdomāt brīdinājuma ģenerēšanas regulāritāti, ja tiek izmantoti datumu filtri. Zemāk redzama shēma kā darbojas Horizon filtri datumu vērtībām. Balto taisnstūru laika nogriežņi plānoti nākotnes uzlabojumos.     Brīdinājumu aprakstus var grupēt un norādīt svarīguma kategoriju. Laukā piezīmes varat aprakstīt sīkāku brīdinājuma apraksta ideju, lai to atcerētos pēc ilgāka laika.   Ja izvēlētais saraksts būs atskaite, tiks attēlota lapaspuse Atskaišu parametri, kurā nepieciešams norādīt kādas parametra vērtības brīdinājumam izmantot apskatot atskaiti.   Lapaspusē Saņēmēji nepieciešams norādīt kas saņems izveidotos brīdinājumus. Sākot no 590. versijas vienam brīdinājumu aprakstam iespējams norādīt vairākus saņēmējus, lai lieki nedublētu brīdinājumu aprakstus. Brīdinājuma aprakstā iespējams pievienot šādu tipu saņēmējus:   Persona -  konkrēta persona, kurai norāda personas kartīti no Uzņēmuma Personu saraksta; Personas lauks - persona vai vairākas personas, kuras tiks  identificētas no brīdinājuma saraksta datiem, analizējot  personas lauku, piemēram, personas lauks “Saskaņotājs”, “Aizvietotājs”, “Līguma atbildīgais”. Iespēja aprakstīt saņēmēju ar tipu Personas lauks ir atkarīga no izvēlētā datu saraksta; E-pasta adrese - fiksēta e-pasta adrese, uz kuru jāsūta vēstules ar brīdinājuma datiem. Var ievadīt arī vairākas ar semikolu atdalītās  adreses, bet ieteicams katru e-pasta adresi ievadīt kā atsevišķu saņēmēju; E-pasta lauks - e-pasta adrese tiks identificēta no brīdinājuma saraksta datiem, norādot  datu lauku, kurā var nolasīt e-pasta adresi, piemēram, “Klienta kartīte.e-pasts” , “Līguma atbildīgais.e-pasts”. Izsūtīto e-pastu saturs tiks grupēts pēc e-pasta adreses, un katrs saņēmējs saņems datus tikai par sev atbilstošajiem ierakstiem. Iespēja aprakstīt saņēmēju ar tipu E-pasta lauks ir atkarīga no izvēlētā datu saraksta.     Saņēmējiem  ar tipu Persona un Personas lauks paredzēts, ka gadījumā, ja personai ir piesaistīts aktīvs Horizon lietotājs, brīdinājumi tiks rādīti Horizon (Aktualitātes sadaļā jeb "zem aploksnes"). Ja izvēlēta papildu opcija “Sūtīt-epastā”,  brīdinājumi tiks sūtīti arī e-pastā uz adresi, kura ievadīta  personas kartītes laukā “E-pasts”. Tādā veidā saņēmēji ar tipu Persona un Personas lauks  vienlaikus var saņemt brīdinājumus Horizon un e-pastā. Savukārt, saņēmējiem ar tipu E-adrese un E-pasta lauks paredzēts tikai viens brīdinājuma piegādes veids - e-pasts.    Gadījumos, kad brīdinājumi tiek saņemti Horizon iespējams izvēlēties kādā veidā attēlot brīdinājuma datus. Šim nolūkam jāizvēlas vertība laukā “Rezultāta veids”. Sistēma piedāvā divus veidus:   Sarakstam - ja brīdinājuma nosacījumiem atbilst saraksta vairāki ieraksti, tiks izveidots viens brīdinājums un Horizon tiks piedāvāts apskatīt sarakstu, kurā tiks atlasīti atbilstoši ieraksti. Saņemot brīdinājumu e-pastā,  vienā vēstulē būs dati par visiem ierakstiem. Pa rindām - ja brīdinājuma nosacījumiem atbilst saraksta vairāki ieraksti, tiks izveidoti vairāki brīdinājumi (par katru ierakstu atsevišķs brīdinājums). Horizon-ā no katra tāda brīdinājuma būs iespējams apskatīt atbilstošo dokumentu vai kartīti, kuru norādā Brīdinājuma saņemēja kartītes laukā “Rādīt ievadformu”     Gadījumos, kad brīdinājumi tiek saņemti uz e-pastu, lapaspusē E-pasts jāapraksta nosūtāmā e-pasta saturs. E-pastam iespējams norādīt tematu, satura daļu un nosūtītāju, ja e-pastu nepieciešams nosūtīt no cita e-pastā, nevis uzņēmuma kopējā. E-pasta saturs sadalās trīs atsevišķās sadaļās. Laukā teksts apraksta e-pasta ievadu. Laukā Rindiņas teksts apraksta vēlamo tekstu katram atrastajam ierakstam. Ja brīdinājums tiks sūtīts par 3 rēķiniem, tad šis teksts tiks attēlots 3 reizes. Šajā laukā iespējams izmantot arī Horizon laukus, spiežot pogu "Izvēlēties lauku" . Laukā nobeigums apraksta e-pasta noslēgumu. Aprakstot e-pastu iespējams pielāgot tā izskatu izmantojot HTML valodu. Par to šīkāk šeit .     Lai pievienotu brīdinājuma aprakstam vienlaikus vairākus saņēmējus ar vienādu konfigurāciju  var izmantot Brīdinājuma saņēmēju saraksta Darbību “Pievienot vairākus saņēmējus”.       Brīdinājumu aprakstu saraksta izskatā var izlikt kolonnu ar brīdinājuma saņēmēju skaitu (cik daudz aktīvu saņēmēju ir Brīdinājuma apraksta kartītē).  Saraksta darbībās var apskatīt ne tikai Brīdinājuma apraksta notikumus, bet arī tā Saņēmēju notikumus. Papildus var izsaukt  darbību “Automatizētie darbi”, kura izanalizēs esošos automatizētos darbus un atlasīs darbu (-us), kuros ielikts konkrēts Brīdinājuma apraksts. Ja neviens automatizētais darbs nav atlasīts, tas nozīmē, ka šim brīdinājuma aprakstam  regulāra ģenerēšana nenotiek.      Sīkāk kā no brīdinājumu aprakstiem tiek ģenerēti brīdinājumi lasīt  šeit .   Iedvesmai apskatiet brīdinājumu aprakstu piemērus personālam , apgādei un realizācijai , noliktavai , saskaņošanai un līgumiem .
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:38 (Atjaunots 15-01-2024)
 • 3 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 2473 Skatījumi
Ir svarīgi apzināties un rūpīgi rīkoties ar personas datiem mūsu sistēmā, lai nodrošinātu to aizsardzību un atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR).   Lai veicinātu drošību, aicinām izvairīties ievadīt personas datus teksta laukos, kas varētu būt vispārināti vai neatbilstoši, piemēram, piezīmēs vai pamatojumos.   Kas ir Personas dati?   Personas dati ietver informāciju, pēc kuras var identificēt fizisku personu, piemēram, vārdu, uzvārdu, adresi un e-pasta adresi. Finanšu informācija un veselības dati arī ir personas dati. Kas ir neatbilstoši lauki? Personas datu ievadei ieteicams Horizon izmantot tam paredzētos laukus, piemēram, konkrētās kartītes lauki “Vārds”, “Uzvārds”, nevis piezīmju vai pamatojuma lauki.   Ja rodas šaubas par personas datu ievadīšanu sistēmā, aicinām sazināties ar savas organizācijas datu aizsardzības speciālistu. Horizon un GDPR atbilstība   Horizon ir pieejamas dažādas iespējas, lai nodrošinātu nepieciešamās prasības regulas atbilstībai, tomēr datu drošības atbildība ir arī Horizon lietotājiem. Organizācijas pienākums ir ievadīt datus korekti un atbilstoši uzņēmuma datu apstrādes mērķiem. Uzzināt vairāk >>   Ja nepieciešams saprast, kuri lauki tiek apstrādāti personas anonimizēšanas procesā, aicinām iepazīties ar Horizon veiktajiem datu anonimizēšanas uzstādījumiem. Ja tomēr nepieciešams datus aizpildīt laukos, kuros Horizon anonimizēšanu neveiks automātiski, tad tā būs jūsu organizācijas atbildība dzēst vai anonimizēt, ja radīsies šāda nepieciešamība. Uzzināt vairāk >>
Skatīt visu rakstu
13-12-2023 12:49 (Atjaunots 13-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 567 Skatījumi
Par drošības uzstādījumiem, sākot no 510. versijas.
Skatīt visu rakstu
20-03-2018 17:00 (Atjaunots 07-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 889 Skatījumi
  Visma Horizon atbilstība GDPR prasībām - jau izdarītais un plānotais.
Skatīt visu rakstu
24-05-2018 16:33 (Atjaunots 07-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1099 Skatījumi
Instrukcija, kā veikt personas kartītes datu anonimizāciju.
Skatīt visu rakstu
03-09-2018 14:40 (Atjaunots 07-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1879 Skatījumi
Horizon un HoP abonēšanas centrs   22.11.2023. Lai Horizon un HoP komplektācijas izmaiņu pasūtīšana būtu pārskatāmāka un ērtāka, Horizon un HoP abonēšanas centrs (ABO centrs) tiek pārcelts uz Visma klientu atbalsta sistēmu. Abonēšanas centrs sistēmā būs pieejams no 22.11.2023. plkst. 14.00. Ja Jūsu lietotāja profils tiks aktivizēts izmaiņu pieteikšanai, tad saņemsiet paziņojumu savā e-pastā. Esošā Horizon abonēšanas centra mājaslapa (https://www.visma.lv/horizon-abonesanas-centrs/) būs pieejama līdz 20.12.2023.   Horizon vai HoP abonēto apjomu un funkcionalitātes izmaiņu pieprasījumus var veikt Visma klientu atbalsta sistēmas https://vismalv.my.site.com/ sadaļā "Horizon un HoP abonēšanas centrs" (ABO centrs). Turpat iespējams pieteikt Horizon un HoP lietošanu mākoņrisinājumā. Šo sistēmas sadaļu redz lietotāji, kuriem ir piešķirtas tiesības veikt pasūtījumus!   Kā izmantot risinājumu? Ja Jums https://vismalv.my.site.com/ jau ir profils, bet sistēmā nerādās jauna poga “Pieteikt licences komplektācijas izmaiņas”, lūdzu veiciet atkārtotu pieslēgšanos sistēmai. Poga ir redzama lietotājiem, kuru profilam ir piešķirtas tiesības. Ja Jums https://vismalv.my.site.com/ vēl nav sava profila, lūdzu rakstiet uz visma@visma.lv ar lūgumu izveidot piekļuvi.   Video ieskats, kā izmantot sistēmu:   Ja Jums ir radušies kādi jautājumi rakstiet uz visma@visma.lv. Vispārēja instrukcija par Visma klientu atbalsta sistēmu pieejama šajā rakstā: https://community.visma.com/t5/Zinasanu-baze/Visma-klientu-atbalsta-sistemas-lietosanas-instrukcija/ta-p/387580
Skatīt visu rakstu
21-11-2023 20:10 (Atjaunots 27-11-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 392 Skatījumi
Šajā rakstā apskatīsim personāla brīdinājumu piemērus, ko variet izmantot, lai atvieglotu informācijas apriti uzņēmumā, piemēram, par darbinieka pieņemšanu, atbrīvošanu u.c. notikumiem.   Ja vēlaties apskatīt citus brīdinājumu piemērus Personāla modulim (pārsvarā konfigurējamus pēc datumiem), dodieties uz šo rakstu.   Brīdinājumu apraksti ir uzlaboti no Horizon 590. versijas - sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit.   Sīkāk par brīdinājumu ģenerēšanas iespējām variet lasīt šeit.   Brīdinājums par jauna darbinieka pieņemšanu darbā   Šāds brīdinājums jāveido uz sarakstu <Tiesiskās attiecības>:    Filtru var veidot pēc līdzības:   Šādam brīdinājumam jāpiesaista automatizētais darbs, kas izpildās katru dienu pēc iespējas vēlāk vakarā - piemēram, 23:30, lai ir skaidrs, ka visi šodienas dati ir ievadīti. Brīdinājums noderīgs grāmatvežiem, IT speciālistiem u.c. iesaistītajām personām, kam jāzina, kad darbu uzsāks jauns darbinieks.   Lpp. <Saņēmēji> norāda personas un/vai e-pastus, kam jāsaņem ziņa. Piemērs lpp. <E-pasts> aizpildei:     Brīdinājums par darbinieka atbrīvošanu   Arī šo brīdinājumu veidojam uz sarakstu <Tiesiskās attiecības>:     Filtru var veidot pēc līdzības:     Šādam brīdinājumam jāpiesaista automatizētais darbs, kas izpildās katru dienu pēc iespējas vēlāk vakarā - piemēram, 23:30, lai ir skaidrs, ka visi šodienas dati ir ievadīti. Brīdinājums noderīgs grāmatvežiem, IT speciālistiem u.c. iesaistītajām personām, kam jāzina, ka kāds no darbiniekiem ir atbrīvots.   Lpp. <Saņēmēji> norāda personas un/vai e-pastus, kam jāsaņem ziņa. Piemērs lpp. <E-pasts> aizpildei:     Brīdinājums par jaunu personas amata datu izveidi   Šo brīdinājumu veidojam uz sarakstu <Personas amata dati>:     Filtru var veidot pēc līdzības:      Notikums <Generēšana>, - ja jaunus amata datus veido, izpildot rīkojumu/vienošanos.  Šādam brīdinājumam jāpiesaista automatizētais darbs, kas izpildās katru dienu pēc iespējas vēlāk vakarā - piemēram, 23:30, lai ir skaidrs, ka visi šodienas dati ir ievadīti. Brīdinājums noderīgs grāmatvežiem u.c. iesaistītajām personām, lai pievērstu uzmanību, ka ir ievadītas jaunas izmaiņas darbinieka datos.   Lpp. <Saņēmēji> norāda personas un/vai e-pastus, kam jāsaņem ziņa. Piemērs lpp. <E-pasts> aizpildei:      Brīdinājums par darba stāža iestāšanos    Šo brīdinājumu veidojam uz sarakstu <Darba stāža informācija>:      Filtru var veidot pēc līdzības:     Šāda veida brīdinājumi var būt noderīgi, ja iestādē/uzņēmumā sasniedzot konkrētu darba stāžu, tiek veiktas kādas darbības, piemēram, izmaksāta dāvana. Šādam brīdinājumam vislabāk piesaistīt automatizēto darbu, kas izpildās katru dienu, ja ir izpildījušies konkrētie filtra kritēriji.   Lpp. <Saņēmēji> norāda personas un/vai e-pastus, kam jāsaņem ziņa. Piemērs lpp. <E-pasts> aizpildei:     Brīdinājums par izpildītu rīkojumu   Šo brīdinājumu veidojam uz sarakstu <Rīkojumi>:     Filtru var veidot pēc līdzības:    Šādam brīdinājumam jāpiesaista automatizētais darbs, kas izpildās katru dienu pēc iespējas vēlāk vakarā - piemēram, 23:30, lai ir skaidrs, ka visi šodienas dati ir ievadīti. Brīdinājums noderīgs grāmatvežiem u.c. iesaistītajām personām, lai pievērstu uzmanību, ka ir ievadītas jaunas izmaiņas darbinieka datos.   Lpp. <Saņēmēji> norāda personas un/vai e-pastus, kam jāsaņem ziņa. Piemērs lpp. <E-pasts> aizpildei:  
Skatīt visu rakstu
30-06-2022 10:38 (Atjaunots 06-10-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1077 Skatījumi
Horizon failu glabātuvju funkcionalitāte nodrošina iespēju definēt vienotu failu glabāšanas mehānismu. Uzņēmuma datorsistēmā iespējams aprakstīt nepieciešamās tīkla direktorijas, kurās tiks saglabāti Horizon pamatdatiem un dokumentiem pievienotie faili atšķirīgos formātos - attēli, apraksti, instrukcijas, dokumentu kopijas utt.   Failu glabātuves noteikti ir jādefinē, ja vēlaties Horizon pie dokumentiem pievienot failus vai lietojat pašapkalpošanās sistēmu HoP, lai darbiniekiem ir iespējams pie pieteikumiem pievienot failus.   Failu glabātuves tiek definētas izvēlnē: Sistēma - Administrēt - Failu glabātuves.    Aprakstītās failu glabātuves pieejamas kopīgai izmantošanai visām vienā Horizon instalācijā definētajām firmām.   Definētās failu glabātuves nav iespējams dzēst – ja failu glabātuve vairs netiek izmantota, tai maina statusu uz Neaktīvs.   Esošai failu glabātuvei, ja tajā ir saglabāti faili, ceļu nav iespējams nomainīt uz citu.   HORIZON failu glabātuve   Ieteicamais veids failu uzglabāšanai ir HORIZON failu glabātuve. Tad dokumenti tiek glabāti Horizon dokumentu arhīvā. Personām, kam nepieciešams piekļūt pie šī diska (pievienot vai skatīties dokumentus), tiesības nosaka pašā Horizon.     Veids: HORIZON failu glabātuve   Statuss:  Aktīvs - glabātuvei iespējams pievienot jaunus failus un lasīt tajā ievietotos; Tikai lasīšanai – glabātuvē ievietotos failus iespējams tikai lasīt; Neaktīvs – glabātuve vairs netiek izmantota; piemēram, reorganizējot uzņēmuma failu glabātuvju struktūru, iepriekšējās glabātuves deaktivizē. Tas nozīmē, ka failu glabātuve vairs nav pieejama šajā izvēlnē, kā arī paši glabātuvē ievietotie dokumenti pieejami apskatei tikai no servera puses. Nosaukums: Failu glabātuves nosaukums, kas raksturo glabātuves specifiku;   Piezīmes: Failu glabātuves piezīmes – papildus informācija par failu glabātuvi;   Maks. faila izmērs (Mb): Atļautais maksimālais faila saglabāšanas izmērs failu glabātuvē. Izmērs jānorāda megabaitos (Mb).   Failu dzēšana no glabātuves:    Dzēst saiti un failu - tas nozīmē, ka līdz ar saites dzēšanu tiks dzēsts pats fails. Veidojot jaunu glabātuvi ar veidu “Horizon failu glabātuve”, šī opcija tiks piedāvāta pēc noklusējuma. Dzēst tikai saiti - tas nozīmē, ka fails vairs neuzrādīsies pie dokumenta, bet fiziski tas paliks mapē, kura norādīta par failu sistēmas glabātuvi. Ceļš uz servera diska, kur glabāt failus: laukā norāda failu glabātuves adresi – ceļu uz servera diska, kur tiks saglabāti faili   PRIEKŠROCĪBAS, ja tiek lietota HORIZON failu glabātuve:   Pievienojamā faila nosaukumam nav nozīmes – nosaukums var būt vienāds vairākiem failiem, jo Horizon dokumenta pievienošanas brīdī piešķir identifikatoru; Visi faili glabātuvē tiek rakstīti/lasīti, izmantojot SQL servisu; Nav nepieciešama papildus konfigurācija, lai failu glabātuve būtu izmantojama caur API vai Visma HoP.   Failu sistēma   Ja lietojat veidu Failu sistēma, tad pievienotie dokumenti tiek glabāti uz tīkla diska. Personām, kam nepieciešams piekļūt pie šī diska (pievienot vai skatīties dokumentus), jābūt noteiktām atbilstošām (lasīt, rakstīt) piekļuves tiesībām tīkla diskā. Šis ir novecojis risinājums un jaunam Horizon lietotājam veidot failu glabātuvi ar veidu Failu sistēma nerekomendējam.   Veids: Failu sistēma   Statuss:  Aktīvs - glabātuvei iespējams pievienot jaunus failus un lasīt tajā ievietotos; Tikai lasīšanai – glabātuvē ievietotos failus iespējams tikai lasīt; Neaktīvs – glabātuve vairs netiek izmantota; piemēram, reorganizējot uzņēmuma failu glabātuvju struktūru, iepriekšējās glabātuves deaktivizē. Tas nozīmē, ka failu glabātuve vairs nav pieejama šajā izvēlnē, kā arī paši glabātuvē ievietotie dokumenti pieejami apskatei tikai no servera puses; Nosaukums: Failu glabātuves nosaukums, kas raksturo glabātuves specifiku;   Piezīmes: Failu glabātuves piezīmes – papildus informācija par failu glabātuvi;   Maks. faila izmērs (Mb): Atļautais maksimālais faila saglabāšanas izmērs failu glabātuvē. Izmērs jānorāda megabaitos (Mb).   Failu dzēšana no glabātuves:    Dzēst tikai saiti - tas nozīmē, ka fails vairs neuzrādīsies pie dokumenta, bet fiziski tas paliks mapē, kura norādīta par failu sistēmas glabātuvi. Veidojot jaunu glabātuvi ar veidu “Failu sistēma”, šī opcija tiks piedāvāta pēc noklusējuma. Dzēst saiti un failu - tas nozīmē, ka līdz ar saites dzēšanu tiks dzēsts pats fails.  Ceļš uz servera diska, kur glabāt failus: laukā norāda failu glabātuves adresi – ceļu uz servera diska, kur tiks saglabāti faili   SAREŽĢĪJUMI, ja tiek lietota Failu sistēma:   Failu sistēmai tiek kontrolēta faila nosaukuma unikalitāte. Gadījumā, ja faila pievienošanas procesā tiek konstatēts, ka tāda paša nosaukuma failu sistēmas glabātuvē jau ir saglabāts, faila pievienošana tiek pārtraukta un tiek saņemts kļūdas paziņojums, kurā tiek informēts par nepieciešamību nomainīt pievienojamā faila nosaukumu uz unikālu; Nepieciešams FTGAgent servisu startēt ar lietotāju, kuram ir tiesības failu glabātuvē definētajam tīkla diskam piekļūt un tajā lasīt/rakstīt datus. FTGAgent serviss atbild par programmproduktu pārvaldību, piemēram, REST API servisa startēšanu, un noklusēti serviss startējas ar local system kontu, kuram nav piekļuves tīkla resursiem; Failu glabātuves failus lietotāji varēs mainīt ārpus Horizon sistēmas. Tas var būtiski ietekmēt sistēmas integritāti, ja kāds lietotājs izdomās pārsaukt failus tīkla diskā, tos pārvietot vai pārveidot. Šādas darbības būtu papildus jāauditē ar tīkla diska pārvaldības rīkiem.   Failu kopēšana starp glabātuvēm     Ja šobrīd tiek izmantota failu sistēma un ir vēlme sākt lietot Horizon failu glabātuvi, ir iespējama esošo failu kopēšana starp failu glabātuvēm. Tādā gadījumā jānodefinē jaunā failu glabātuve un pēc tam jāizvēlas Darbības - Kopēt uz citu glabātuvi:       Priekšnosacījums, lai varētu veikt kopēšanu - lietotājam, kas šo darbību veic, ir nepieciešama piekļuve Failu sistēmas glabātuvē definētajam tīkla diskam.   Saistītie raksti:   Ātra failu pievienošana failu glabātuvēs Pievienoto failu priekšapskates iespējas Kādas ir darbības ar pievienotajiem failiem Horizon sarakstos?
Skatīt visu rakstu
26-09-2023 11:30 (Atjaunots 28-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 4 vērtējumi
 • 433 Skatījumi
E-pastu žurnāls ir vieta, kur iespējams pārskatīt no sistēmas nosūtītos e-pastus un to statusus.  Horizon: Sistēma - Notikumi - E-pastu žurnāls     Sistēmas lomās pievienoti tiesību punkti Sistēma - Notikumi - E-pastu žurnāls Apskatīt - lietotājam ir iespēja redzēt visus sevis nosūtītos e-pastus (pēc versijas atjaunošanas šis tiks piešķirts visiem lietotājiem) Apskatīt visu lietotāju e-pastu notikumus - lietotājam ir tiesības redzēt visus firmā nosūtītos e-pastus (pēc versijas atjaunošanas šis tiks piešķirts sistēmā iebūvētajai administratora lomai) Apskatīt visu firmu e-pastu notikumus - lietotājs var redzēt visās firmās nosūtītos e-pastus (ieskaitot e-pastus bez firmas konteksta) (pēc versijas atjauno   Pēc versijas atjaunošanas visām lomām tiks atļauts tiesību punkts "Apskatīt", sistēmā iebūvētajai administratora lomai tiks atļauts "Apskatīt visu lietotāju e-pastu notikumus".  Tiesību punkts "Apskatīt visu firmu e-pastu notikumus" pēc versijas atjaunošanas noklusēti nebūs  atļauts nevienai lomai.   Ja e-pasts ir sūtīts no drukas loga, neizmantojot sūtīšanu automātiski iespēju, nosūtot e-pastu, izmantojot savu e-pasta programmu, tad notikums netiek reģistrēts.    Klienta SMTP servera risinājumā pieejamie e-pastu statusi: Nosūtīts, ja e-pasts veiksmīgi nodots e-pastu serverim. Kļūda, ja e-pastu nav izdevies nodot serverim.   Visma e-pastu servisa risinājumā pieejamie e-pastu statusi: Apstrāde - e-pasts gaida savu rindu uz nosūtīšanu, piemēram, kad tiek sūtīti e-pasti lielam saņēmēju lokam. Nosūtīts - e-pasts ir veiksmīgi nosūtīts saņēmējam, bet vēl nav piegādāts. Piegādāts - e-pastu ir veiksmīgi piegādāts saņēmējam. Atvērts - saņēmējs ir atvēris nosūtīto e-pastu. Šo statusu var uzrādīt tikai tad, ja to atļauj saņēmēja e-pasta pakalpojuma sniedzējs. Ja e-pasta pakalpojuma sniedzējs to neatļauj, tad e-pasta statuss paliks “Piegādāts”. Kļūda - ir notikusi kāda kļūda, kad e-pasts tiek nosūtīts vai piegādāts.   Ja e-pastam statuss ir “Kļūda”, tad kolonnā E-PASTA SAŅĒMĒJI.Kļūda ir redzams kļūdas iemesls. Ja e-pasta sūtīšanas procesā būs kļūda (piemēram, e-pasts nav piegādāts), tad lietotājam pie Aktualitātēm (zvaniņa ikona) parādīsies indikators.   Ja vienā e-pasta sūtīšanas tiek veikta vairākiem e-pasta saņēmējiem, tad notikumu žurnālā katrs saņēmējs būs redzams atsevišķā rindiņā.   E-pastiem, kuri tiek sūtīti saistībā ar kādu dokumentu, tiek fiksēts dokumenta pamatveids un sistēmas identifikators. Šo dokumentu ir iespējams atvērt uz apskati, izmantojot pogu Skatīt. Poga ir aktīvai tikai e-pastiem ar dokumenta piesaisti konkrētajā firmā.   E-pastu žurnāls datus no Visma e-pastu servisa saņem reizi 10 minūtes, ja nepieciešama ārpuskārtas atjaunošana, tad to var veikt Darbības - Atjaunot E-pastu žurnālu.
Skatīt visu rakstu
22-03-2023 11:02 (Atjaunots 21-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 640 Skatījumi
📍Pašlaik problēmas ar MS Word izdruku veidošanu / rediģēšanu Horizon iespējamas tikai klientiem, kas lieto senāku Horizon versiju par 610. versiju.   No Horizon 610. versijas Horizon ir DPI aware programma. Līdz ar to vienīgais, ko ir vērts pārbaudīt, ja rodas kādas problēmas ar Word izrukām, ir tas, vai MS Word uzstādījumos ir norādīts Optimize for best appearance.   Nomainīt MS Word uzstādījumus uz Optimize for best appearance var šādi: (skat. https://support.microsoft.com/en-us/topic/office-support-for-high-definition-displays-6720ca0e-be59-41f6-b629-1369f549279d). Word logā: File → Options → General → User interface options → When using multipe displays → Optimize for best appearance   Ja šobrīd lietojiet senāku Horizon versiju par 610. versiju, tad lūgums atjaunot Horizon versiju vai iepazīties ar problēmas risinājumiem, kas iespējami jau šobrīd, neatjaunojot versiju: Problēmas izpausme Mēģinot atvērt Word izdrukas uz labošanu, izdruka atveras ārējā Word logā, Horizon logā attēlojas pelēcīga un nerediģējama Word izdruka, kuru labot nevar:     Problēmas iemesls   Pašlaik ir pamats uzskatīt, ka ar jauno MS Office problēmas iemesls ir tas, ka Horizon ir DPI unaware programma. Ar senākām MS Office vesijām problēma parādās, ja ir vairāki monitori ar dažādiem DPI uzstādījumiem. Pirmo reizi par šo problēmu tika ziņots uz MS Word 2016, un tas bija saistīts ar vairāku monitoru izmantošanu ar dažādiem DPI uzstādījumiem. Taču pašlaik ir zināms, ka uz mūsdienīgākiem MS Word problēma var parādīties arī ar vienu monitoru, pat ja DPI ir 100%.   Problēmas risinājums veciem MS Office (2016 - 2019, un Office 365 ar build number < 2109)   Parasti uz senākām MS Office versijām problēma parādās tikai, ja ir vairāki monitori ar dažādiem DPI uzstādījumiem. Microsoft dokumentācija: https://docs.microsoft.com/en-us/office/client-developer/ddpi/handle-high-dpi-and-dpi-scaling-in-your-office-solution#before-office-365-version-2109 Pēc Microsoft apraksta varam secināt, ka Office veido atsevišķu logu, ja to mēģina iebūvēt programmā, kad ir vairāki monitori ar dažādu DPI.   Risinājums 1 (uzlikt MS Word uzstādījumus uz Optimize for compatibility)   Problēmu parasti var novērst, mainot MS Word uzstādījumus uz Optimize for compatibility (skat. https://support.microsoft.com/en-us/topic/office-support-for-high-definition-displays-6720ca0e-be59-41f6-b629-1369f549279d). Word logā: File → Options → General → User interface options → When using multipe displays → Optimize for compatibility:     Risinājums 2 (mainīt monitoru DPI uzstādījumus)   Gadījumā, ja pirmais risinājums nepalīdzēja, jānovienādo DPI uzstādījumus (mērogošanu) uz vairākiem monitoriem. Ja arī tas nepalīdz (vai monitors ir tikai viens), jāuzliek DPI uz 100%.   Ja strādājiet ar vienu monitoru, un ir šāda problēma, ir vērts pārliecināties, ka fonā nedarbojās vairāki vienādi izdrukas procesi - šos var ieraudzīt un aizvērt no Task Manager.   Problēmas risinājums jaunam MS Office 365 (build number >= 2109)   Parasti uz jauna MS Office problēma parādās vienmēr, neatkarīgi no monitoru skaita un DPI uzstādījumiem. Microsoft dokumentācija: https://docs.microsoft.com/en-us/office/client-developer/ddpi/handle-high-dpi-and-dpi-scaling-in-your-office-solution#after-office-365-version-2109 Pēc Microsoft apraksta var secināt, ka Office vienmēr veido atsevišķu logu, ja to mēģina iebūvēt DPI unaware programmā.   Problēmas risinājums MS Office 365 sastāv no trīs soļiem: nepieciešams uzlikt pazīmi, ka Horizon ir DPI aware programma nepieciešams uzlikt MS Word uzstādījumus uz Optimize for best appearance nepieciešams uzlikt monitoram, uz kura notiks darbs ar Horizon, DPI uz 100% (nav obligāti, bet ir ieteicams) 1.  solis: Horizon uzlikt pazīmi par DPI aware   Pazīmi, ka Horizon ir DPI aware programma, var uzlikt divos dažādos veidos.   Mainīt properties FTG20.exe (ieteicamais veids) Var pamainīt Properties → "High DPI scaling override": Application failam FTG20.exe vai shortcut, kas norāda uz FTG20.exe:   FTG20.exe.manifest fails Var pielikt FTG20.exe.manifest failu blakus FTG20.exe Vairākos gadījumos pirmā metode var nenostrādāt, tādā gadījumā var izmantot FTG20.exe.manifest failu:   FTG20.exe.manifest saturs <? xml   version = "1.0"   encoding = "UTF-8"   standalone = "yes" ?> < assembly   xmlns = "urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"   manifestVersion = "1.0"   xmlns:asmv3 = "urn:schemas-microsoft-com:asm.v3" >    < asmv3:application >      < asmv3:windowsSettings >        < dpiAware   xmlns = "http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings" >true</ dpiAware >        < dpiAwareness   xmlns = "http://schemas.microsoft.com/SMI/2016/WindowsSettings" >PerMonitorV2</ dpiAwareness >      </ asmv3:windowsSettings >    </ asmv3:application > </ assembly >   Pilnīgi iespējams, ka ar augstāk minēto konfigurāciju vairāki Horizon logi izskatīsies slikti (ja klientam DPI ir lielāks par 100%), bet to var atrisināt, izmantojot Horizon uz monitora ar 100% DPI.   ❗Kā atrast Horizon koda atrašanās vietu - uz Horizon ikonas ar labo peli atver izvēlņu sarakstu un Properties -> Shortcut →  "Open File Location".   2. solis: Uzlikt MS Word uzstādījumos Optimize for best appearance   Nomainīt MS Word uzstādījumus uz Optimize for best appearance (skat. https://support.microsoft.com/en-us/topic/office-support-for-high-definition-displays-6720ca0e-be59-41f6-b629-1369f549279d). Word logā: File → Options → General → User interface options → When using multipe displays → Optimize for best appearance Problēmas izpausme Mēģinot atvērt Word izdrukas uz labošanu, izdruka atveras ārējā Word logā, Horizon logā attēlojas pelēcīga un nerediģējama Word izdruka, kuru labot nevar:     Problēmas iemesls   Pašlaik ir pamats uzskatīt, ka ar jauno MS Office problēmas iemesls ir tas, ka Horizon ir DPI unaware programma. Ar senākām MS Office vesijām problēma parādās, ja ir vairāki monitori ar dažādiem DPI uzstādījumiem. Pirmo reizi par šo problēmu tika ziņots uz MS Word 2016, un tas bija saistīts ar vairāku monitoru izmantošanu ar dažādiem DPI uzstādījumiem. Taču pašlaik ir zināms, ka uz mūsdienīgākiem MS Word problēma var parādīties arī ar vienu monitoru, pat ja DPI ir 100%.   Problēmas risinājums veciem MS Office (2016 - 2019, un Office 365 ar build number < 2109)   Parasti uz senākām MS Office versijām problēma parādās tikai, ja ir vairāki monitori ar dažādiem DPI uzstādījumiem. Microsoft dokumentācija: https://docs.microsoft.com/en-us/office/client-developer/ddpi/handle-high-dpi-and-dpi-scaling-in-your-office-solution#before-office-365-version-2109 Pēc Microsoft apraksta varam secināt, ka Office veido atsevišķu logu, ja to mēģina iebūvēt programmā, kad ir vairāki monitori ar dažādu DPI.   Risinājums 1 (uzlikt MS Word uzstādījumus uz Optimize for compatibility)   Problēmu parasti var novērst, mainot MS Word uzstādījumus uz Optimize for compatibility (skat. https://support.microsoft.com/en-us/topic/office-support-for-high-definition-displays-6720ca0e-be59-41f6-b629-1369f549279d). Word logā: File → Options → General → User interface options → When using multipe displays → Optimize for compatibility:     Risinājums 2 (mainīt monitoru DPI uzstādījumus)   Gadījumā, ja pirmais risinājums nepalīdzēja, jānovienādo DPI uzstādījumus (mērogošanu) uz vairākiem monitoriem. Ja arī tas nepalīdz (vai monitors ir tikai viens), jāuzliek DPI uz 100%.   Ja strādājiet ar vienu monitoru, un ir šāda problēma, ir vērts pārliecināties, ka fonā nedarbojās vairāki vienādi izdrukas procesi - šos var ieraudzīt un aizvērt no Task Manager.   Problēmas risinājums jaunam MS Office 365 (build number >= 2109)   Parasti uz jauna MS Office problēma parādās vienmēr, neatkarīgi no monitoru skaita un DPI uzstādījumiem. Microsoft dokumentācija: https://docs.microsoft.com/en-us/office/client-developer/ddpi/handle-high-dpi-and-dpi-scaling-in-your-office-solution#after-office-365-version-2109 Pēc Microsoft apraksta var secināt, ka Office vienmēr veido atsevišķu logu, ja to mēģina iebūvēt DPI unaware programmā.   Problēmas risinājums MS Office 365 sastāv no trīs soļiem: nepieciešams uzlikt pazīmi, ka Horizon ir DPI aware programma nepieciešams uzlikt MS Word uzstādījumus uz Optimize for best appearance nepieciešams uzlikt monitoram, uz kura notiks darbs ar Horizon, DPI uz 100% (nav obligāti, bet ir ieteicams) 1.  solis: Horizon uzlikt pazīmi par DPI aware   Pazīmi, ka Horizon ir DPI aware programma, var uzlikt divos dažādos veidos.   Mainīt properties FTG20.exe (ieteicamais veids) Var pamainīt Properties → "High DPI scaling override": Application failam FTG20.exe vai shortcut, kas norāda uz FTG20.exe:   FTG20.exe.manifest fails Var pielikt FTG20.exe.manifest failu blakus FTG20.exe Vairākos gadījumos pirmā metode var nenostrādāt, tādā gadījumā var izmantot FTG20.exe.manifest failu:   FTG20.exe.manifest saturs <? xml   version = "1.0"   encoding = "UTF-8"   standalone = "yes" ?> < assembly   xmlns = "urn:schemas-microsoft-com:asm.v1"   manifestVersion = "1.0"   xmlns:asmv3 = "urn:schemas-microsoft-com:asm.v3" >    < asmv3:application >      < asmv3:windowsSettings >        < dpiAware   xmlns = "http://schemas.microsoft.com/SMI/2005/WindowsSettings" >true</ dpiAware >        < dpiAwareness   xmlns = "http://schemas.microsoft.com/SMI/2016/WindowsSettings" >PerMonitorV2</ dpiAwareness >      </ asmv3:windowsSettings >    </ asmv3:application > </ assembly >   Pilnīgi iespējams, ka ar augstāk minēto konfigurāciju vairāki Horizon logi izskatīsies slikti (ja klientam DPI ir lielāks par 100%), bet to var atrisināt, izmantojot Horizon uz monitora ar 100% DPI.   ❗Kā atrast Horizon koda atrašanās vietu - uz Horizon ikonas ar labo peli atver izvēlņu sarakstu un Properties -> Shortcut →  "Open File Location".   2. solis: Uzlikt MS Word uzstādījumos Optimize for best appearance   Nomainīt MS Word uzstādījumus uz Optimize for best appearance (skat. https://support.microsoft.com/en-us/topic/office-support-for-high-definition-displays-6720ca0e-be59-41f6-b629-1369f549279d). Word logā: File → Options → General → User interface options → When using multipe displays → Optimize for best appearance 3. solis: Monitoram, uz kura notiks darbs ar Horizon DPI uzlikt 100% (ieteicams)   Ir ieteicams uz tā monitora, uz kura notiks darbs ar Horizon, uzlikt DPI uz 100% - tas risinās problēmas ar nepareizu Horizon lietotāja saskarnes zīmēšanu.  
Skatīt visu rakstu
21-06-2022 09:04 (Atjaunots 25-04-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1308 Skatījumi
Lai Horizon lietotājiem atvieglotu klientu un nomenklatūru meklēšanu, radīts jauns mehānisms, ar ko neatverot sarakstu iespējams norādīt meklējamo vērtību, turklāt ievadītā vērtība tiek meklēta vairākos objekta laukos.   Tas nozīme, ka turpmāk varam uzreiz koda laukā ierakstīt mums zināmo vērtību, piemēram, klienta meklēšanai pēc nosaukuma.   Ja tiks konstatēta tieša sakritība, rezultāts uzreiz tiks aizpildīts attiecīgajā laukā, savukārt, vairāku ierakstu gadījumā tiks atvērts saraksts, attēlojot ierakstus, kas atbilst sākumā ievadītajai vērtībai, to arī ir iespējams meklēšanas joslā mainīt.     Šobrīd jaunā meklēšana ir pieslēgta atsevišķiem sarakstiem: - Klienta izvēle dokumentu ievadformās, sarakstu un atskaišu filtros Koda laukā; - Nomenklatūru izvēle dokumentu ievadformās, sarakstu un atskaišu filtros Koda, Svītrkoda un Kataloga numura laukā; - Pakalpojumu izvēle dokumentu ievadformās, sarakstu un atskaišu filtros Koda, Svītrkoda un Kataloga numura laukā. - Pieskaitījumu izvēle dokumentu ievadformās, sarakstu un atskaišu filtros Koda laukā.   Jaunais meklētājs ievadīto vērtību meklē vairākos laukos: - Klientu - klienta kartītes kodā, nosaukumā un klienta universālajā numurā (personas koda un reģistrācijas numura apvienojums) - Nomenklatūru - nomenklatūras kartītes kodā, nosaukumā, kataloga numurā, svītrkodā - Pakalpojumu - pakalpojuma kartītes kodā, nosaukumā, kataloga numurā, svītrkodā   Jāņem vērā, ka atvērtais saraksts ir filtrēts pēc ievadītās vērtības, taču to šajā laukā var ērti nodzēst un uzsākt jaunu meklēšanu.     Ja saraksts tiks atvērts kā līdz šim ar trīspunktu pogu, tad meklēšanas joslā tiek attēloti lauki, kuros notiks ievadītās vērtības meklēšana.       Svarīgi! Šobrīd šāda meklēšanas iespēja ir pievienota pie klientu un nomenklatūru laukiem. Aicinām izteikt arī viedokli par citām vietām sistēmā, kur būtu noderīga šāda meklēšana. Viedokli var izteikt publiskajā attīstības ceļa kartē: https://portal.productboard.com/vismalv/1-horizon-hop-cela-karte/c/50-meklesana-pec-vairakiem-laukiem-vienlaicigi  
Skatīt visu rakstu
14-12-2022 11:16 (Atjaunots 13-01-2023)
 • 8 Atbildes
 • 7 vērtējumi
 • 2431 Skatījumi
Apraksts, kurā norādīts kā sagatavot kļūdas pieteikumu un kādam jābūt tā saturam.
Skatīt visu rakstu
06-10-2022 10:02
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 408 Skatījumi
Sistēmā pieejama jauna poga "Atvērt atkārtoti" atskaites ātrākai atvēršanai.
Skatīt visu rakstu
28-06-2019 09:36 (Atjaunots 02-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 1455 Skatījumi
Pieejama saraksta darbība "Atvērt...", kas ļauj ātrāk piekļūt detalizētai informācijai par katru saraksta objektu.
Skatīt visu rakstu
28-06-2019 09:37 (Atjaunots 02-09-2022)
 • 1 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 1112 Skatījumi
Ja ikdienā izmantojat datu filtrēšanu, darbu var būtiski atvieglot "Lietotāja parametrs" (saukts arī par "Kukainis"). Tas padara atlases nosacījumus pieejamus atsevišķā joslā un tos var viegli mainīt turpat sarakstā, katru reizi neverot filtru vaļā atkārtoti.   Kā to lietot?   Lai nodefinētu lietotāja parametru, pie filtra nosacījumu izvēles labajā pusē jāiespiež ikona "Lietotāja parametrs". Pēc nosacījuma apstiprināšanas, šāda ikona parādīsies arī nosacījumu sarakstā.     Kad filtram piešķirts nosaukums un to saglabā, saraksta augšdaļā atvērsies lietotāja parametru josla, kuru var izslēgt un ieslēgt ar ikonu  .
Skatīt visu rakstu
15-09-2021 15:38 (Atjaunots 02-09-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1123 Skatījumi
Dažādos Horizon dokumentos un kartītēs iespējams failu glabātuvē ievietot pievienotos failus. Darbības ar tiem var veikt ne tikai ievadformā, bet arī Horizon sarakstā.   Sarakstā iespējams izlikt kolonnas: Ir pievienotie faili - attēlo vērtības Jā/Nē Pievienoto failu skaits - attēlo skaitli ar pievienoto failu skaitu konkrētam ierakstam Fails - attēlo saspraudes attēlu ierakstiem, kurām ir pievienotie faili un piedāvā dažādas iespējas ar tiem spiežot labo peles klikšķi uz saspraudes   Nospiežot labo peles klikšķi uz saspraudes tiek attēloti ierakstam pievienoto failu nosaukumi (ne vairāk kā pēdējie pieci).   Nospiežot uz konkrētā faila nosaukuma, tas atvērsies Horizon vai ārējā lietotnē atkarībā no iestatījumiem.   Nospiežot uz faila nosaukuma kombinācijā ar taustiņu CTRL tiks atvērts fails pretējā darbībā.   Nospiežot uz konkrētā faila + SHIFT taustiņš, tiks piedāvāts failu saglabāt.   Izvēloties "Rādīt sarakstā" iespējams apskatīt saraksta veidā visus ierakstam pievienotos failus.   Izvēloties "Saglabāt visus" tiks piedāvāts izvēlēties, kur uz jūsu datora failus saglabāt.     Atrodoties sarakstā iespējams arī pievienot jaunu failu kādam no ierakstiem, izmantojot iespēju drag & drop. Fails tiks pievienots aktīvajai saraksta rindai.     Sarakstā iespējams apskatīt kopējo pievienoto failu sarakstu atlasītajiem ierakstiem spiežot uz saspraudes pogu saraksta augšējā labajā pusē.    
Skatīt visu rakstu
15-12-2021 12:40 (Atjaunots 02-09-2022)
 • 3 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1285 Skatījumi
Rakstā apskatīti biežāk lietotie personāla brīdinājumi un to konfigurācija.
Skatīt visu rakstu
09-10-2020 07:41 (Atjaunots 29-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1671 Skatījumi
02-02-2018 14:21 (Atjaunots 26-07-2022)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1166 Skatījumi
Ja sarakstā veiktas dažādas darbības - liktas klāt vai ņemtas nost kolonnas, filtrēti dati u.tml. - lietotājs vienmēr var atgriezt sākotnējo saraksta izskatu.   Lai to izdarītu atver saraksta izskata uzstādīšanas logu un nospiež pogu "Uzstādīt sākotnējo izskatu"  .        
Skatīt visu rakstu
26-07-2022 11:12
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 409 Skatījumi