Zināšanu bāze Horizon

Kārtot pēc:
Izveidots apraksts ar nepieciešamajām darbībām, kas jāveic sistēmā un attiecas uz algas aprēķiniem, kas spēkā no 01.01.2024.
Skatīt visu rakstu
29-12-2023 11:06
 • 0 Atbildes
 • 5 vērtējumi
 • 1297 Skatījumi
Sākot ar 620.versiju rīkojumu sarakstā, atverot izpildes žurnālu, pieejams saraksts “Rīkojumu izpildes notikumi”, kurā tiek uzrādītas rīkojumu izpildes reizes un to pamatinformācija.   Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Darbības -> Izpildes žurnāls (no 630.versijas: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Darbības  -> Rīkojumu izpildes notikumi) Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumu izpildes notikumi   Noklusētajā izskatā pieejami dati par izpildītā rīkojuma numuru, sākuma un beigu laikiem, kā arī statusu (uzsākts, pabeigts). Dzēšot rīkojumu, tiks dzēsti arī izpildes notikumi.       Rīkojumu izpildes notikumu saraksts pieejams arī no izvēlnes (Horizon ceļš: Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumu izpildes notikumi)  un no rīkojuma/vienošanās saistīto datu saraksta:       Detalizētāka informācija par rīkojuma izpildes notikumiem pieejama sarakstā “Rīkojumu izpildes žurnāls”.   Lai šo sarakstu atvērtu, izvēlas vajadzīgo notikumu un atver uz apskati. Šo darbību var veikt vairākos veidos: klikšķinot uz pogas “Skatīt” notikumu saraksta augšējā kreisajā stūrī; klikšķinot ar dubultklikšķi uz notikuma ieraksta; spiežot  pogu “Enter”; klikšķinot ar labo peles pogu uz ieraksta, no izvēlnes izvēloties  “Skatīt”.   Rīkojumu izpildes žurnāla noklusētajā izskatā pieejama informācija par konkrētā notikuma laiku, veikto darbību, rīkojuma/vienošanās izpildes procesa statusu un detalizēto informāciju, kas tiek uzrādīta kolonnā “Paziņojums”.         Iespējamie izpildes procesa statusi:  Informācija - ja rīkojuma/vienošanās izpildes process notika veiksmīgi. Brīdinājums -  ja rīkojuma/vienošanās izpildītājs izpildes procesa laikā izpildi pārtrauca. Kļūda - ja sistēma neļāva turpināt rīkojuma/vienošanās izpildi.   Sistēmā tiek uzkrāta informācija par šādiem notikumiem rīkojuma/vienošanās izpildes procesā: Rīkojums ir/nav veiksmīgi izpildīts. Lietotājs ir izvēlējies nomainīt statusu uz "Izpildīts". Rīkojuma izpilde ir atcelta. Dokumenta formai uz izveidi/labošanu/kopēšanu tiek spiesta poga "Atcelt" vai forma tiek aizvērta. Ja rīkojumā izpildes procesā ir veiksmīgi izveidots/labots dokuments, tiek piefiksēta veiktā operācija un klasifikatora nosaukums (vai dokumenta tipa kods un nosaukums, ja tas ir dokuments). Ja veidošana/labošana nav bijusi veiksmīga, tad par to ir attiecīgs notikuma detalizācijas ieraksts, kā arī informācija, vai lietotājs ir izvēlējies ģenerēšanu turpināt. Lietotājs ir mēģinājis ģenerēt priekšapskati. Ir mēģināts sūtīt e-pastus. Notiek tekošās/atzīmēto rindu ģenerēšana (pildot rīkojumu no darbības formas "Izpildīt izvēlēto"). Jāņem vērā, ka, izpildot rīkojumu ar pamatveidu “Rīkojums ar personu sarakstu”, izmantojot darbību “Izpilde pēc izvēles”, izpildes statusa maiņa tiek piefiksēta tikai rīkojumu saraksta notikumos.
Skatīt visu rakstu
14-06-2023 11:57 (Atjaunots 13-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 434 Skatījumi
Horizon dažādās kartītēs iespējams norādīt adresi. Klienta kartītē iespējams ievadīt personas deklarēto vai uzņēmuma juridisko adresi, kā arī citas piegādes adreses. Personas kartītē iespējams norādīt deklarēto un faktisko adresi. Nekustamā īpašuma objektiem tiek piesaistīta atbilstošā adrese.   Adreses iespējams ne tikai ievadīt brīvā formā teksta laukā, bet arī ievēlēties no valsts adrešu reģistra klasifikatora. Sākot no 600. versijas šī iespēja ir ieslēgta visiem Horizon. Ja adrešu klasifikators jūsu Horizon ir tukšs, tad iespējas to sinhronizēt. Skatīt sīkāk šeit.   Viemēr pirms adreses izvēles sistēma atvērs VZD adrešu meklētāju, jo pilnais adrešu saraksts ir lielāks par 1.5 miljonu ierakstu. Tajā varat ierakstīt konkrētu adresi meklēšanai vai samazināt atveramo sarakstu, piemēram, izvēloties konkrētu pilsētu.     Klienta kartītes piegādes adreses   Pamatdati -> Klienti -> Klientu saraksts  Pamatdati -> Klienti -> Piegādes adreses   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī klienta kartītes piegādes adreses informācija.     Personas kartītes adreses   Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu kartītes   Ievadot adresi iespējams izvēlēties no adrešu klaifikatora laukā adrese. Tiks automātiski aizpildīti arī parējie adreses lauki. Ja ir ieslēgta adrešu sinhronizācija ar valsts adrešu reģistru, tad mainoties adresei tā tiks atjaunota arī personas kartītē. Sinhronizācija veidos jaunu personas kartītes versiju ar šodienas datumu.     Pamatlīdzekļa un inventāra atrašanās vietas   Pamatdati -> Pamatlīdzekļi -> Atrašanās vietas Pamatdati -> Inventārs -> Atrašanās vietas   Atrašanās vietas klasifikatoram iespējams pievienot adresi izvēloties no adrešu klasifikatora. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī atrašanās vietā.     Nekustamā īpašuma adreses   Pamatdati -> Nekustamā īpašuma pārvaldība-> Nekustamā īpašuma objekti   To kādas adreses tie izmantotas nekustamo īpašumu pārvaldības modulī nosaka NĪP globālais parametrs NĪP adreses tips. Vērtība NĪP adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots NĪP moduļa saraksts, ko lietotājs ir ievadījis sistēmā ar nepieciešamajām adresēm. Vērtība VZD adreses tips nozīmē, ka tiek izmantots kopējais sistēmas adrešu klasifikators. Lai sakārtotu adrešu kodus, lūdzu, sazinieties ar savu klientu atbalsta komandu.   Ja šobrīd izmantojat VZD adreses tipu, tas nozīmē, ka jāpārliecinās vai esošais adrešu saraksts atbilst valsts adrešu reģistram. Ja jā, tad droši varat izmantot arī sinhronizāciju ar atvērtajiem datiem. Jā nē, tad nepieciešams adrešu sarakstu pārskatīt un kodus labot uz atbilstošajiem valsts adrešu reģistra kodiem, lai izmantotu sinhronizāciju.   Ja šobrīd izmantojat NĪP adreses tipu, tad iepriekš, pieņemot lēmumu pāriet uz VZD adreses tipu, pirms NĪP moduļa pārslēgšanas bija jāizveido pārejas tabulu visiem nekustamā īpašuma objektiem ar esošiem NĪP adreses kodiem, katram pretī norādot jauno Valsts adrešu reģistra kodu, lai pēc adreses tipa pārslēgšanas veiktu datu labošanu no Excel, nomainot nekustamā īpašuma objektiem piesaistītās adreses, savukārt, sākot ar 630. versiju, izmantojot NĪP adreses tipu, ir iespējams norādīt nekustamā īpašuma objekta kartītē arī adresi no Valsts adrešu reģistra, nepārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu. Tādējādi ir iespējams NĪP moduļa nekustamo īpašumu objektu kartītes sagatavot pārejai uz VZD adrešu tipu, neveidojot Excel pārejas tabulu. Tāpat iespēju piesaistīt Valsts adrešu reģistra adresi, lietojot NĪP adreses tipu, var izmantot integrācijās datu nodošanai citām sistēmām, piemēram, lai iesniegtu datus energoresursu izmaksu kompensēšanas informatīvai sistēmai (EIKIS), atspoguļojot gan aktuālu un korektu adresi, gan ARIS kodu.     Ja nekustamā īpašuma objekta kartītē, izmantojot NĪP adreses tipu, būs norādīta ne vien NĪP adrese, bet arī Valsts adrešu reģistra adrese, tad, pārslēdzot NĪP moduli uz VZD adreses tipu, lauks Adrese nekustamā īpašuma objekta kartītē tiks automātiski aizpildīts ar iepriekš norādīto Valsts adrešu reģistra adresi.     Administratīvās struktūrvienības   Administratīvajai struktūrvienībai iespējams pievienot adresi no adrešu klasifikatora. Automātiski tiks aizpildīti arī pārējie adreses lauki. Ja sinhronizācijas rezultātā mainīsies adreses informācija, izmaiņas tiks attēlotas arī administratīvajā struktūrvienībā.      
Skatīt visu rakstu
15-06-2022 12:59 (Atjaunots 07-12-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 970 Skatījumi
Apraksts, ja nepieciešams esošu kalendāru papildināt ar 2024.gadu un/vai izveidotu kalendāru sakārtot atbilstoši 2024.g. nosacījumiem.
Skatīt visu rakstu
11-12-2023 11:08
 • 6 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 1851 Skatījumi
Ja iestādē vai uzņēmumā Atvaļinājumu rezerves fondu uzskaite tiek lietota jau kādu laiku, var iestāties situācija, ka mainās nosacījumi, pēc kādiem atvaļinājuma uzkrājums tiek veidots. Viens no iemesliem var būt nepieciešamība mainīt Ikgadējā atvaļinājuma dienu uzskaiti no kalendārajām uz apmaksājamām dienām. Lai veiktu Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda pāreju uz apmaksājamo dienu uzskaiti, jāveic 5 pamatsoļi: Jaunas konfigurācijas izveidošana Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondam; Jāizskata darbinieku ARF dati un jānoskaidro Ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma atlikumi apmaksājamās dienās par senāko darba periodu uz konkrētu datumu; Ešošā fonda informācijas dzēšana; Jauno datu ievade – manuāli katram darbiniekam atsevišķi vai visiem kopā ar Excel veidnes palīdzību; Labot piesaistīto ARF Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipā. Jauna Ikgadējā atvaļinājumu rezerves fonda definēšana Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     Atvaļinājuma rezerves fondi     Kods, nosaukums: norāda atvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu Veids: Ikgadējais atvaļinājums Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Darba periods nosaka, par kādu uzskaites periodu notiks atvaļinājuma dienu uzskaite, tērēšana un kontroles. Dienu tips/Dienu skaits: Ja ir izvēlēts fondus uzskaitīt pēc apmaksājamām dienām, tad ir jāievada tikai apmaksājamo dienu skaits - cik par izvēlēto darba periodu darbiniekam pienākas dienas.  Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto atvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot, tās tiek “iesaldētas” un izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija.  Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto atvaļinājumu (un arī iesaldēto) ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram.   Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personu lietām →  Atvaļinājuma rezerves fondiem →     ARF samaksas veidu konfigurācija   Lappusē "Izlietojums" norāda tos pašus samaksas veidus, kas norādīti iepriekšējam ARF:     Datu apkopošana Ja Ikgadējais atvaļinājums ar kalendāro dienu uzskaiti tiek izmantots pa atsevišķām dienām nevis kalendārajām nedēļām, tad var rasties situācija, ka izmantoto kalendāro dienu skaits darba periodā vēl nav sasniedzis 28 dienas, bet apmaksājamo dienu skaits jau pārsniedz 20 dienas. Tāpat var būt gadījumi, ja atvaļinājuma laikā ir bijuši svētki un viena perioda ietvaros ir piešķirtas vairāk kā 20 darba dienas. Šī iemesla dēļ nebūs pareizi uz datumu uzkrātās kalendārās dienas matemātiski pārrēķināt uz apmaksājamām dienām. Ir jāpārskata katra darbinieka dati – ievadītās prombūtnes, ARF dati - lai izrēķinātu pareizo neizmantoto apmaksājamo dienu skaitu. Jauno datu ievadei būs nepieciešams noskaidrot senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu uz konkrētu datumu.   Piemērs 1:   Pēc piemēra skatoties, uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 01.02.2022.-31.01.2023 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas un 1 apmaksājamo dienu izmantojis no darba perioda 01.02.2023 – 31.01.2024.   Piemērs 2:   Uz 31.03.2023 no uzskaites brīža darbinieks par darba periodu 02.03.2020.-01.03.2021 un 02.03.2021.-01.03.2022 ir izlietojis visas 20 apmaksājamās dienas. Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.   Iegūtos datus nepieciešams piefiksēt sarakstā. Jāņem vērām, ka daļai darbineku situācija datos var būt krasi atšķirīga no piemēros aprakstītā un tā būtu jāskata individuāli, lai saprastu labāko datu ievades veidu. Ešošā fonda informācijas dzēšana Lai atvieglotu grāmatvedības Atvaļinājuma rezerves dokumenta sagatavošanu, ieteikums šajā gadījumā ir dzēst piesaistīto fonda informāciju un ievadīt uzkrātos atvaļinājuma atlikumus ar jauno fondu. Pirms dzēšanas ir jāpārliecinās, vai fondā ir ievadīta informācija tikai par Ikgadējo atvaļinājumu vai arī par citiem, piemēram, Papildatvaļinājumu par bērniem. Ja tā, tad atlikumi vai izlietojums jānoskaidro par visiem atvaļinājumu rezerves fondiem.   Dzēšanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Ikgadējā atvaļinājuma sākuma atlikumu ievade ARF ARF informācijas pievienošanu var veikt no: Personas kartītes (Pamatdati →  Personāla uzskaite →  Personas kartīte →    Personas lieta →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem) Dokumentu saraksta (Dokumenti →  Personāla uzskaite →  Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem)     Jāievada senākā darba perioda neizlietoto vai pretēji – izlietoto - dienu skaitu. Par jaunākiem periodiem sistēma automātiski pievienos rindiņas pēc dienu aprēķina. Piemērs 1: Par 01.02.2023 – 31.01.2024. izlietota 1 apmaksājamā diena     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu:     Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu  vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem:     Tā kā par darba periodu 01.02.2023-31.01.2024 jau ir izlietota viena diena un tas tika ņemts vērā pie sākuma atlikuma ievades, tad pieejamais uzkrājums uz 31.03.2023 ir 2.33 ((1.666*2)-1=2.33). Piemērs 2: Par periodu 02.03.2022.-01.03.2023 ir izlietotas 11 apmaksājamās dienas.     Lai izlietojumā netiktu ņemtas vērā vēsturiskās ievadītās prombūtnes, jālabo lauka “Prombūtņu piesaiste no:” datums uz datumu, no kura piesaistīt prombūtnes dokumentus ARF (piemērā: 01.04.2023).     Lai aprēķinātu uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Sarēķināt uz datumu. Lai apskatīt atvaļinājuma uzkrājumu uz 31.03.2023, jāveic Darbības – Atvaļinājuma uzkrājumi uz datumu vai Atvaļinājuma uzkrājumi pa darba periodiem.     Ja nevēlas par katru darbinieku ievadīt datus atsevišķi, ir iespējams tos importēt par visiem darbiniekiem kopā ar Excel veidnes palīdzību, ko iegūst: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Excel datu struktūras veidne.   Svarīgi! Lai datu imports notiktu veiksmīgi, darbinieku tiesisko attiecību numuriem ir jābūt unikāliem. Datu ievade būtu sekojoša:     Datu imports veicams: Dokumenti → Personāla uzskaite → Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem→ Darbības → Ārējo datu ielāde → Aizpilde no Excel faila – norāda sagatavoto Excel failu.   Svarīgi! Vispirms veikt datu importa testu, lai pārliecinātos, ka dati Excel veidnē ir sakārtoti pareizi. Ja dati būs kļūdaini, importa rezultātā tiks izveidots tukšs Atvaļinājumu rezerves dokuments.     Ja datos tiks konstatētas kļūdas, par tām tiks parādīts apstrādes logā. Ja tests būs veiksmīgs, arī par to būs ziņojums:     Pēc veikmīga testa, izņemt atzīmi "Datu importa tests" un uzsākt procesu. Atvaļinājuma rezerves dok. tipa labošana Lai turpmāk veidojot atvaļinājuma rezerves dokumentu, tajā tiktu ielasītas dienas no jaunā darbiniekiem piesaistītā Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fonda (pēc apmaksājamām dienām), jāveic esošā Atvaļinājumu rezerves dokumenta tipa labošana, ko veic: Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu tipi. Labojot filtru, izvēlēties dokumenta pamatveidu “Atvaļinājuma rezerve” un veikt atlasi.     Labošanas režīmā atvērt dokumenta tipu un veikt sekojošas darbības: lpp. “Lauku atribūti” uzklikšķina uz rindiņas “Atvaļinājuma rezerves fonds”;  laukā “Noklusētā vērtība” izvēlas jaunizveidot Ikgadējā atvaļinājuma rezerves fondu; spiež pogu <Pievienot>; saglabāt veiktos labojumus.    
Skatīt visu rakstu
24-04-2023 09:13 (Atjaunots 23-11-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 526 Skatījumi
Ja uzņēmumā vai iestādē ir noteikts maksimālais piemaksu apjoms vienam darbiniekam laika periodā, šo nosacījumu izpildei Horizon sistēmā var sekot līdzi ar piemaksu kontroles mehānisma palīdzību.    Piemaksu kontroles nosacījumu konfigurēšana ir aprakstīta ŠAJĀ rakstā.    Pēc tam, kad kontroles nosacījumi nokonfigurēti, ir iespējams kontroli ieslēgt arī rīkojumos par piemaksām, lai piešķirto piemaksu apjomu varētu pārbaudīt jau rīkojuma ievades brīdī.   Lai ieslēgu piemaksu kontroli rīkojumā:   1. Rīkojuma veida konfigurācija (Sistēma -> Uzstādījumi -> Rīkojumu veidi) Rīkojuma veidā jābūt norādītam, kāda veida piemaksa no rīkojuma tiks ģenerēta, šīs piemaksas samaksas veidam jābūt iekļautam piemaksu kontroles nosacījumu konfigurācijā.   2. Rīkojuma dokumenta tips(Sistēma -> Uzstādījumi -> Dokumentu tipi) Dokumenta tipa lappusē Lauku atribūti jāpievieno jaunu atribūtu Atļaut piemaksu kontroli -> Jā.   3. Piemaksu kontrole rīkojuma ievades brīdī Lai pārbaudītu darbiniekam piešķirto piemaksu apjomu, rīkojuma ievadformā jānospiež poga Piemaksu kontrolei:   Ja kontroles nosacījumi ir pārkāpti, sadaļā Piemaksu kontroles nosacījumi rindas iekrāsosies sarkanas. Sadaļā Piemaksas redzamas visas darbiniekam piešķirtās piemaksas laika periodā.   4. Brīdinājums Saglabājot rīkojumu, kurā neizpildās piemaksu kontroles nosacījumi, sistēma izdos brīdinājumu. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts bez izmaiņām.   5. Rīkojums ar personu sarakstu Kontrole iespējama arī rīkojumā par vairākiem darbiniekiem (rīkojums ar sarakstu). Rīkojuma ievadlogā nospiežot pogu Piemaksu kontrolei, atveras tāds pats kontroles logs kā rīkojumā par vienu darbinieku, taču laukā Darbinieks/PAD, jāizvēlas, par kuru darbinieku apskatīt datus:   6. Rīkojuma ievade no pašapkalpošanās sistēmas HoP (Personāls+) Mēģinot saglabāt vai pieteikt rīkojumu, tiek izdots brīdinājums. Nospiežot "Jā", rīkojums tiks saglabāts/pieteikts bez izmaiņām.  
Skatīt visu rakstu
31-10-2023 10:18
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 206 Skatījumi
Ikdienas darbā mēdz būt situācijas, kad Horizon sistēmā jāizveido vienādi rīkojumi vai vienošanās daudziem darbiniekiem īsā laika periodā, piemēram, atalgojuma politikas izmaiņas, amatu aprakstu izmaiņas utml. Samazinoties papīra dokumentu apritei, arvien biežāk rodas nepieciešamība šiem dokumentiem sistēmā sagatavot un pievienot elektroniskus failu pielikumus (izdrukas), piemēram, lai nosūtītu tos parakstīšanai ar drošu elektronisko parakstu. Failu pievienošana var aizņemt ilgu laiku, ja katram dokumentam pielikumu pievieno manuāli.   Lai pievienotu failus ātrāk un ērtāk:   1. Sistēmā jābūt izveidotai atbilstošai izdrukas sagatavei. 2. Sarakstā Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Rīkojumi/Vienošanās -> Rīkojumi vai Vienošanās izvēlas (iezīmē) tos dokumentus, kuriem pielikumā jāpievieno izdruka.   3. Iet uz ikonu Drukāt  rīkjoslā un izvēlas vajadzīgo izdrukas sagatavi. 4. Drukāšanas logā izvēlas Eksports failā un atzīmē  Sūtīt uz failu glabātuvi. 5. Lauku Faila nosaukums aizpilda, nospiežot Izvēlēties eksporta faila nosaukumu no saraksta.   6. Ja iepriekš nav sagatavoti nosaukumu šabloni, izveido jaunu šablonu pēc šāda parauga:   7. Nospiežot Drukāt, jāizvēlas failu glabātuve, kurā tiks saglabāti izveidotie faili. 8. Sistēma, izmantojot norādīto izdrukas sagatavi un faila nosaukuma šablonu, uzģenerēs failu pielikumu katram iezīmētajam dokumentam. Lai ērti vienkopus pārskatītu pievienotos pielikumus, var nospiest uz ikonu Sarakstam pievienotie faili .   Katram dokumentam pievienotos pielikumus var redzēt lappusē Saistītie dati ->Pievienotie faili    
Skatīt visu rakstu
13-10-2023 11:02 (Atjaunots 13-10-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 198 Skatījumi
Šajā rakstā apskatīsim personāla brīdinājumu piemērus, ko variet izmantot, lai atvieglotu informācijas apriti uzņēmumā, piemēram, par darbinieka pieņemšanu, atbrīvošanu u.c. notikumiem.   Ja vēlaties apskatīt citus brīdinājumu piemērus Personāla modulim (pārsvarā konfigurējamus pēc datumiem), dodieties uz šo rakstu.   Brīdinājumu apraksti ir uzlaboti no Horizon 590. versijas - sīkāk par to, kā izveidot brīdinājuma aprakstu, var izlasīt šeit.   Sīkāk par brīdinājumu ģenerēšanas iespējām variet lasīt šeit.   Brīdinājums par jauna darbinieka pieņemšanu darbā   Šāds brīdinājums jāveido uz sarakstu <Tiesiskās attiecības>:    Filtru var veidot pēc līdzības:   Šādam brīdinājumam jāpiesaista automatizētais darbs, kas izpildās katru dienu pēc iespējas vēlāk vakarā - piemēram, 23:30, lai ir skaidrs, ka visi šodienas dati ir ievadīti. Brīdinājums noderīgs grāmatvežiem, IT speciālistiem u.c. iesaistītajām personām, kam jāzina, kad darbu uzsāks jauns darbinieks.   Lpp. <Saņēmēji> norāda personas un/vai e-pastus, kam jāsaņem ziņa. Piemērs lpp. <E-pasts> aizpildei:     Brīdinājums par darbinieka atbrīvošanu   Arī šo brīdinājumu veidojam uz sarakstu <Tiesiskās attiecības>:     Filtru var veidot pēc līdzības:     Šādam brīdinājumam jāpiesaista automatizētais darbs, kas izpildās katru dienu pēc iespējas vēlāk vakarā - piemēram, 23:30, lai ir skaidrs, ka visi šodienas dati ir ievadīti. Brīdinājums noderīgs grāmatvežiem, IT speciālistiem u.c. iesaistītajām personām, kam jāzina, ka kāds no darbiniekiem ir atbrīvots.   Lpp. <Saņēmēji> norāda personas un/vai e-pastus, kam jāsaņem ziņa. Piemērs lpp. <E-pasts> aizpildei:     Brīdinājums par jaunu personas amata datu izveidi   Šo brīdinājumu veidojam uz sarakstu <Personas amata dati>:     Filtru var veidot pēc līdzības:      Notikums <Generēšana>, - ja jaunus amata datus veido, izpildot rīkojumu/vienošanos.  Šādam brīdinājumam jāpiesaista automatizētais darbs, kas izpildās katru dienu pēc iespējas vēlāk vakarā - piemēram, 23:30, lai ir skaidrs, ka visi šodienas dati ir ievadīti. Brīdinājums noderīgs grāmatvežiem u.c. iesaistītajām personām, lai pievērstu uzmanību, ka ir ievadītas jaunas izmaiņas darbinieka datos.   Lpp. <Saņēmēji> norāda personas un/vai e-pastus, kam jāsaņem ziņa. Piemērs lpp. <E-pasts> aizpildei:      Brīdinājums par darba stāža iestāšanos    Šo brīdinājumu veidojam uz sarakstu <Darba stāža informācija>:      Filtru var veidot pēc līdzības:     Šāda veida brīdinājumi var būt noderīgi, ja iestādē/uzņēmumā sasniedzot konkrētu darba stāžu, tiek veiktas kādas darbības, piemēram, izmaksāta dāvana. Šādam brīdinājumam vislabāk piesaistīt automatizēto darbu, kas izpildās katru dienu, ja ir izpildījušies konkrētie filtra kritēriji.   Lpp. <Saņēmēji> norāda personas un/vai e-pastus, kam jāsaņem ziņa. Piemērs lpp. <E-pasts> aizpildei:     Brīdinājums par izpildītu rīkojumu   Šo brīdinājumu veidojam uz sarakstu <Rīkojumi>:     Filtru var veidot pēc līdzības:    Šādam brīdinājumam jāpiesaista automatizētais darbs, kas izpildās katru dienu pēc iespējas vēlāk vakarā - piemēram, 23:30, lai ir skaidrs, ka visi šodienas dati ir ievadīti. Brīdinājums noderīgs grāmatvežiem u.c. iesaistītajām personām, lai pievērstu uzmanību, ka ir ievadītas jaunas izmaiņas darbinieka datos.   Lpp. <Saņēmēji> norāda personas un/vai e-pastus, kam jāsaņem ziņa. Piemērs lpp. <E-pasts> aizpildei:  
Skatīt visu rakstu
30-06-2022 10:38 (Atjaunots 06-10-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1077 Skatījumi
RVS Horizon iespējams veidot MS Word izdrukas, kur norādītās vietās informācija aizpildās ar sistēmā ievadītiem datiem (piemēram, darbinieka vārds, uzvārds, amats, līguma numurs utt.). Šajās izdrukās nav iespējams veikt sarežģītus aprēķinus, pielietot formulas, loģiskās funkcijas. Biežāk veidotās MS Word izdrukas Personāla modulī ir darba līguma, vienošanās un rīkojuma izdrukas.   Visas izdruku formas ir pieejamas RVS Horizon izvēlnē Sistēma → Uzstādījumi → Dokumentu un pārskatu formas. Personāla moduļa MS Word izdrukas atrodamas mapē PERSONĀLS/ALGAS → PERSONĀLS ar MS Word ikonu. No šīs sadaļas izdruku var labot  , mainīt nosaukumu   , dzēst  .   Jaunas izdrukas formas pievienošana      1. Lai izveidotu jaunu MS Word izdrukas formu RVS Horizon, veidlapas/ izdrukas forma vispirms ir jāsagatavo ārpus sistēmas: izveido izdrukas tekstu, pievieno uzņēmuma logo, rekvizītus, ja nepieciešams; definē mainīgos laukus, kas ielasīsies no RVS Horizon; ja izdrukā būs nepieciešams izveidot tabulu no saraksta (Rīkojums ar sarakstu), tad sagatavo tabulas formātu, kolonnu izkārtojumu, formatējumu.      2. Drukas logu atver no atbilstošā saraksta, piemēram, Darba līgums: Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu kartītes; Vienošanās: Dokumenti → Personāla uzskaite → Rīkojumi/Vienošanās →  Vienošanās vai Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu kartītes → Personas lieta → Vienošanās; Rīkojumi: Dokumenti → Personāla uzskaite → Rīkojumi/Vienošanās →  Rīkojumi vai Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu kartītes → Personas lieta → Rīkojumi.   Nospiežot ikonu Drukāt  , logā “Parametru uzstādīšana un Drukāšana” aktivizē “Jauna Word atskaite dokumentam” (vai sarakstam), atzīmē “Ekrāns” un nospiež Rediģēt. Tiks atvērts atskaišu redaktors (Word dokuments) un kontrolpanelis.       3. Lai pievienotu izdruku, kontrolpanelī spiež Importēt ārēju veidni . Tiek atvērts failu pārlūks, kur izvēlas iepriekš sagatavotu MS Word dokumenta sagatavi.    Pēc MS Word izdrukas importa ieteicams to uzreiz saglabāt ar pogu   (Saglabāt datubāzē kā…), norādot nosaukumu un aprakstu.         4. Lai pievienotu mainīgo lauku MS Word dokumentā, novieto kursoru dokumentā, kontrolpanelī atrod vajadzīgo lauku un spiež Pievienot   .   Pirms lauka pievienošanas dokumentā tam ir iespēja norādīt papildus formātu: teksta laukam;   datuma laukam; Lai iegūtu, piemēram, “2023.gada 4.septembrī”, pievienojot datumu, ir jānorāda datuma formāts, valoda un locījums (skat. zemāk attēlā). Ja datuma vietā “d” norādīs “dd”, tad izdrukā datums “4” attēlosies kā “04”. summas laukam; Lai iegūtu izdrukā vienkārši skaitli bez cipariem aiz komata, piemēram “15%”, tad, pievienojot lauku, norāda veidu “Skaitlis” un vērtību “0” norādēm “Cipari aiz punkta”, “Nulles aiz punkta”. Lai iegūtu izdrukā, piemēram, “25.30”, tad, pievienojot lauku, norāda veidu “Skaitlis” un vērtību “2” norādēm “Cipari aiz punkta”, “Nulles aiz punkta”. Lai iegūtu izdrukā, piemēram, “Piecpadsmit eiro un trīsdesmit centi”, tad pievienojot lauku, norāda veidu “Nauda”. Lai iegūtu izdrukā, piemēram, “Piecpadsmit eiro un 30 centi”, tad pievienojot lauku, norāda veidu “Nauda ar cipariem”.       Noderīgi! Pievienotos sistēmas laukus dokumentā var iekrāsot, kontrolpanelī ieliekot ķeksi pie “izcelt laukus”. Drukājot šis krāsojums neparādās.       5. Lai saglabātu izdruku, spiež Saglabāt datubāzē  .     6. Apskatīt, kā nokonfigurētais MS Word dokuments izskatās ar RVS Horizon datiem, var, spiežot Ģenerēt atskaiti   . Pirms tam jāapstājas uz konkrētā ieraksta, piemēram, vienošanās, rīkojuma vai personas kartiņas darba līguma gadījumā. Lai nokļūtu atpakaļ rediģēšanas režīmā, spiež Ģenerēt veidni   .     7. Izveidotā izdruka būs pieejama nospiežot Drukāt   , izvēloties to zem "Jauna Word atskaite dokumentam” (vai sarakstam) un nospiežot Drukāt. Lai veiktu labojumus izveidotajā izdrukas sagatavē, spiež Rediģēt.  Noderīgi!  Rīkojuma/Vienošanās pamatlauki (rīkojuma/vienošanās numurs, rīkojuma/vienošanās datums, piezīmes, sākuma/beigu datums, Summa utt.) ir atrodami zem grupas LAUKI Darbinieka pamatinformācija  (vārds, uzvārds,  personas kods, telefons, deklarētā dzīvesvieta u.c.) ir atrodama  zem grupām  R.SL.PERSONAS KARTĪTE, R.SL.KARTĪTE); (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par darbinieka tiesisko attiecību sākuma/beigu datumiem, līguma numuru, pārbaudes laika beigu datumu,…) ir atrodama zem grupas R.SL.TIESISKĀS ATTIECĪBAS; (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par darbinieka administratīvo struktūrvienību ir atrodama zem grupas R.SL.ADMINISTRATĪVĀ STRUKTŪRVIENĪBA. Ieteicams izdrukā ievietot administratīvās struktūrvienības pilno nosaukumu atbilstošajā locījumā; (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par darbinieka amatu ir atrodama zem grupas R.SL.AMATS. Ieteicams izdrukā ievietot amata nosaukumu dzimtē atbilstošajā locījumā (Piebilde: ja rīkojuma/vienošanās veidā tika atzīmēts zilais lauks “Slodze”) Informācija par prombūtni (no/līdz datumi, apmaksājamās/kalendārās dienas, periods no/līdz,…) ir atrodama zem grupām R.PROMBŪTNE un R.PROMBŪTNES APRAKSTS   Ņemot vērā ieraksta veidu (rīkojums, vienošanās, personas kartīte), izdrukas kontrolpanelī ir pieejamas lauku vērtības no dažādiem sarakstiem:     Tabulas izveide no saraksta Ja izdrukā plānots izveidot sarakstu (tabulu) rīkojumam ar sarakstu, tad iepriekš sagatavotā tabulas šūnā novieto kursoru un lauka pievienošanu veic ar   nevis   . Šī poga ir pieejama tikai tad, ja izvēlētais lauks ir rindiņas lauks (piem., Rindas (R)).   Rezultātā iegūst tabulu ar datiem:    Noderīgi! MS Word izdrukas izveide no esošas izdrukas RVS Horizon Lai optimizētu MS Word izdrukas veidošanu, par pamatu (sagatavi) var izmantot kādu no esošām MS Word izdrukām, ja tādas jau ir RVS Horizon, un to pielāgot. Lai to izdarītu, vispirms izpilda raksta sākumā aprakstīto otro punktu ( 2. Drukas logu atver no atbilstošā saraksta), apstājoties uz konkrētās izdrukas. Atvērsies norādītā izdruka rediģēšanas režīmā. Lai atvērto dokumentu varētu saglabāt kā jaunu MS Word izdruku, veic vismaz vienu izmaiņu dokumentā, piemēram, ieliek atstarpi. Tad saglabā kā jaunu MS Word izdruku ar jaunu nosaukumu, izmantojot pogu   (Saglabāt datubāzē kā...). Pēc izdrukas pielāgošanas to saglabā ar pogu   (Saglabāt datubāzē).      Informācijai! Sākot ar MS Word 2016 ir konstatēti gadījumi, kad izdruka rediģēšanas režīmā atveras ārpus RVS Horizon. Risinājums ir aprakstīts VISMA Community.
Skatīt visu rakstu
05-09-2023 13:22 (Atjaunots 05-09-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 1074 Skatījumi
Ja ar kādu personu netiek uzsāktas tiesiskās attiecības, bet dati sistēmā jau ir ievadīti, tos iespējams dzēst. Lai izdzēstu ievadīto Personas kartīti, Personu kartīšu sarakstā (Pamatdati - Personāla uzskaites - Personu kartītes) jāatrod attiecīgā darbinieka kartīte un tā jāatver ar apskati   vai labošanu   .    Personas kartītes kreisajā sadaļā ir pieejama visa informācija, kas ir ievadīta par darbinieku.     Secīgi, verot vaļā katru no sadaļām, ievadītie dati jāizdzēš (izņemot datus no sadaļām Pamatinformācija, Kontaktinformācija, Darba vieta, Papildinformācija un Lietotāja sistēmas dati). Kā pēdējie tiek dzēsti personas amata dati un tad – tiesiskās attiecības.   Kad minētie dati ir dzēsti, jāatver saraksts Darbinieku klientu kartītes: Pamatdati -Personāla uzskaite – Izmaksai - Darbinieku klientu kartītes. No šī saraksta arī jādzēš personas ieraksts, nospiežot pogu “dzēst”  .   Kad Darbinieka klienta kartīte ir izdzēsta, no kopējā Personas kartīšu saraksta (Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes) dzēš kartīti, nospiež pogu “dzēst”  .   Personu kartīti var dzēst tikai tad, ja nav veikti nekādi aprēķini.   Ja Personas kartīšu sarakstam ir piesaistīts automātisks numerators (tabeles numurs un/vai papildnumurs) un nepieciešams, lai numuri tiek piešķirti secīgi, jālabo numerators (Sistēma – Uzstādījumi -Numeratori), norādot jaunu nākamo vērtību.
Skatīt visu rakstu
16-08-2023 07:16 (Atjaunots 11-08-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 209 Skatījumi
Konfigurējot saskaņošanas scenārijus, jāizvēlas saskaņošanas scenārija etapa saskaņotāju (saskaņošanas loma, persona, mainīgais u.c. - atkarībā no saskaņojamā dokumenta) . Viens no veidiem, kā ērti norādīt personu vai personu grupu, kas saskaņos viena veida vai vairāku veidu pieteikumus, ir Saskaņošanas loma:     Saskaņošanas lomas var konfigurēt uzreiz no scenāriju etapiem vai arī pēc ceļa Pamatdati → Saskaņošana → Saskaņošanas loma. Persona tiek atrasta no Saskaņošanas lomas kartītes, atbilstoši tās veidam.    Saskaņošanas loma - pēc piešķirtās prioritātes       Šo saskaņošanas lomu izmanto visbiežāk - arī gadījumos, kad lomā ir tikai viens darbinieks. Ja lomu izmantojam vairākos saskaņošanas scenārijos, tas nodrošina, ka, nomainot darbinieku lomā (ieliekot kartiņā iepriekšējam darbiniekam <līdz> datumu un izveidojot ierakstu jaunam darbiniekam), izmaiņas tiek attiecinātas uz visiem saskaņošanas scenārijiem, kuros tās ir iekļautas.   Ja tiek izmantota šāda veida loma, tad uz apstiprināšanas uzdevuma izveides datumu sistēma atlasa Personu ar augstāko prioritāti (1., 2., 3. utt.). Prioritātes vērtība ir vesels skaitlis. Prioritāte nepieciešama saskaņotāja noteikšanai.   Etapa saskaņotājs (apstiprināšanas uzdevuma un e-pasta saņēmējs) vienmēr būs persona ar prioritāti "1". Personām ar citām prioritātēm šie apstiprināšanas uzdevumu arī būs redzami HoP un tos būs iespējams sev pāradresēt un saskaņot. E-pasts par tiem netiks saņemts.   Uz šajā lomā piesaistītajām personām darbojas aizvietošanas funkcionalitāte. Sīkāk par saskaņotāju aizvietošanu var izlasīt šajā rakstā.   Saskaņošanas loma - koplietošanas grupa       Šis veids jāizvēlas, ja loma tiks piemērota kādai darbinieku grupai, piemēram, atvaļinājuma pieteikumus apstiprinās kāds no personāla speciālistiem un kopā ir 2, 3, 4 utt. darbinieki. Šie darbinieki var apstrādāt pieteikumu brīvi - galvenais, lai apstrādātājs būtu kāds no norādītajiem darbiniekiem.   Koplietošana nodrošina iespēju apstiprināšanas uzdevumu redzēt un apstiprināt vairākiem saskaņotājiem. Apstiprināšanas uzdevums tiek izveidots bez piesaistes konkrētai personai (uz grupu), bet informāciju e-pastā saņem visas iesaistītās personas. Tiklīdz kāda no personām saskaņo pieteikumu, tā kļūst par saskaņotāju un tiek piesaistīta apstiprināšanas uzdevumam. Pārējās personas šo pieteikumu saskaņot vairs nevar.    Saskaņošanas lomai ar veidu Koplietošanas grupa lauku vērtības Prioritāte un Struktūrvienības netiek izmantotas. Uz šo saskaņošanas lomas veidu nestrādā aizvietošanas funkcionalitāte. Tiek pieņemts, ka saskaņošanas grupā vienmēr kāds no darbiniekiem pildīs darba pienākumus un pieteikumu saskaņos.   Saskaņošanas loma - pēc struktūrvienības      Šo veidu izmanto metarēķinu saskaņošanā: sistēma atlasa Personu, kurai norādītā Struktūrvienība sakrīt ar saskaņojamā metarēķina lauku Struktūrvienība (atrodas metarēķina galvenē lpp. <Dimensijas>).   Kā apskatīties, kuras saskaņošanas lomas tiek izmantotas scenārijos? Ja vēlamies saprast, kā izmaiņas saskaņošanas lomā ietekmēs citus veidotos saskaņošanas scenārijus, tad datus par Saskaņošanas lomas izmantošanu scenārijos var apskatīt šādi:    
Skatīt visu rakstu
22-07-2022 10:07 (Atjaunots 14-07-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 668 Skatījumi
Obligāto veselības pārbaužu saraksts paredzēts obligāto veselības pārbaužu uzskaitei. Šajā rakstā apskatīsim, kā var ievadīt un izdrukāt OVP kartes un kādi sagatavošanās darbi nepieciešami, ja šo funkcionalitāti vēl neizmantojiet.   OVP kartes   Obligāto veselības pārbaudes karšu saraksts vienam konkrētam darbiniekam ir pieejams Personas kartītē.   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartītes → Darba aizsardzībai → Obligātās veselības pārbaudes     Obligāto veselības pārbaudes karšu saraksts visiem darbiniekam ir pieejams dokumentu sadaļā.   Dokumenti → Personāla uzskaite → Darba aizsardzībai → Obligātās veselības pārbaudes     Obligāto veselības pārbaužu sarakstā redzamās informācijas daudzums ir atkarīgs no sarakstam pielietotā filtra un izskata.    Pirms OVP kartes ievades   1.solis: Klasifikatoru definēšana 2.solis: Darba stāža informācija   1.solis. Pirms OVP kartes veidošanas sistēmā jābūt izveidotiem klasifikatoriem Īpašie apstākļi un Veselībai kaitīgie darba vides faktori.    Īpašie apstākļi (Pamatdati →Personāla uzskaite→Darba aizsardzībai→Īpašie apstākļi)     Veselībai kaitīgie faktori. (Pamatdati→Personāla uzskaite→Darba aizsardzībai→Veselībai kaitīgie darba vides faktori)   Pēc klasifikatoru izveides tie jāpievieno darbinieka personas kartiņā vai amata vietā.   Personas kartiņā:     Amata vietā:     2.solis. Lai OVP kartes izdrukā attēlotos darba stāža informācija, tā ir jāievada darbinieka personas kartītē (stāža veids – “iestādē”)   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartītes → Personas lieta → Darba stāža informācija     OVP kartes ievade   OVP kartes ievadi ir iespējams veikt:   atsevišķi vienam darbiniekam no darbinieka Personas kartītes Obligātās veselības pārbaudes sadaļas ( vai F2). Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartītes → Darba aizsardzībai → Obligātās veselības pārbaudes   vairākiem darbiniekiem no Obligāto veselības pārbaužu plāna Atskaites → Personāla uzskaite → Darba aizsardzībai → Obligāto veselības pārbaužu plāns → Darbības → OVP karšu ģenerēšana iezīmētajiem darbiniekiem     OVP kartes aizpildāmie lauki     Numurs – OVP kartes numurs (aizpildās automātiski, ja dokumenta tipam ir piesaistīts numerators); Persona – uz pārbaudi nosūtītās personas vārds, uzvārds; Amats – aizpildās automātiski pēc vārda, uzvārda norādīšanas; Administratīvā struktūrvienība – aizpildās automātiski pēc vārda, uzvārda norādīšanas; OVP kartes izsniegšana – datums, kad izsniegta karte; Atgriešana – kartes atgriešanas datums; *Periods no; līdz  - periods, par kādu tiek veikta obligātā veselības pārbaude. Periods OVP kartē neparādīsies, ja konkrētā Horizon datubāzē ir veikti atbilstoši sistēmas uzstādījumi (Sistēma→Uzstādījumi→Uzskaites parametri→ Personāla uzskaite→Atspējots ķeksis "Pielietot periodu obligātajās veselības pārbaudēs"). Noklusēti perioda no-līdz lauki ir obligāti aizpildāmi, bet, ja šī informācija vēl nav zināma, tad OVP kartei ir nepieciešams nomainīt statusu uz “Sagatave”. Tad šie lauki vairs nebūs obligāti. Kad datumi ir zināmi, tad statusu jānomaina uz “Izpildīts” un datumus aizpilda. Atzinuma izsniegšana – atzinuma izsniegšanas datums. Veidojot jaunu OVP dokumentu, šis lauks nav jāaizpilda. Tomēr brīdī, kad darbiniekam ir veikta obligātā veselības pārbaude,  ir jāveic izveidotās OVP kartes labošana un jāaizpilda atzinuma izsniegšanas datums. Datuma aizpilde ir nozīmīga tajos gadījumos, ja iestādē ir nepieciešama automātiska veselībai kaitīgo faktoru aizpilde nākamajās pārbaudes reizēs. Ņemot vērā katra kaitīgā faktora pārbaudes biežumu (kas var būt individuāls arī  konkrētam darbiniekam), veidojot jaunu OVP dokumentu, sistēma meklēs pēdējo OVP karti, kurā ir aizpildīts atzinuma izsniegšanas datums un aizpildīts attiecīgais veselībai kaitīgais faktors. Atbilstoši atzinuma izsniegšanas datumam un faktora pārbaudes biežumam, tiks noteikts nākamais konkrētā faktora pārbaudes termiņš. Ja OVP kartē būs norādīts tikai faktors un netiks aizpildīts atzinuma izsniegšanas datums, sistēma šādu dokumentu neņems vērā, jo uzskatīs, ka faktora pārbaude nav veikta līdz galam (nav saņemts ārsta slēdziens); Nākamās pārbaudes datums – datums, kad jāveic nākamā veselības pārbaude. Informatīvs lauks, kas tiek aprēķināts konkrētā dokumenta izveides vai labošanas brīdī, ņemot vērā aizpildītos faktorus un to pārbaudes biežumu. Ja pēc dokumenta izveides un saglabāšanas darbiniekam tiek mainīts kāda faktora pārbaudes biežums,  tad jau saglabātajos dokumentos izmaiņas automātiski netiek veiktas. Izmaiņas tiek ņemtas vērā tikai labojot dokumentus un pārlasot informāciju vai veidojot jaunus dokumentus. Šis lauks var tikt izmantots kā atlases nosacījums pie dokumentu masveida ģenerēšanas, lai atfiltrētu darbiniekus, kuriem veikt dokumentu ģenerēšanu. Attiecīgi sistēmas lietotājam ir jāizvērtē, vai OVP dokumentos uzturēt aktuālu nākamās pārbaudes datumu, un, ja tas ir nepieciešams, tad gadījumos, kad darbiniekam tiek mainīts kāda faktora pārbaudes biežums, jāveic pēdējā OVP dokumenta labošana, liekot sistēmai pārrēķināt nākamās pārbaudes veikšanas datumu.   Lappuse Pamatinformācija   Lappusē pieejamos ievadlaukus aizpilda, kad darbinieks izgājis OVP. Arodslimībās sertificēta ārsta atzinums, ieteikumi – arodārsta atzinums, ieteikumi; Atzīme par brillēm – atzīme, vai ir vajadzīgas brilles; Piezīmes – teksts brīvā formā.   Lappuse Īpašie apstākļi   Sarakstā tiek uzskaitīti īpašie darba vietas apstākļi, kas nosaka OVP biežumu.   Nospiežot pogu , sarakstam tiek automātiski pievienotas rindas ar īpašajiem apstākļiem, kas ievadīti amata vietā un personas datos. Nospiežot pogu , sarakstam tiek pievienota jauna rindiņa, kurā var manuāli ievadīt īpašos apstākļus, kolonnā Īpašie apstākļi ievadot datus no klasifikatora Īpašie apstākļi. Poga - izdzēst izvēlētu ierakstu tabulā.   Lappuse Veselībai kaitīgie faktori   Sarakstā tiek uzskaitīti veselībai kaitīgie faktori, kas nosaka OVP biežumu.   Nospiežot pogu  , sarakstam tiek automātiski pievienotas rindas ar veselībai kaitīgajiem apstākļiem, kas ievadīti personas datos vai amata vietā. Lai sistēma korekti ielasītu atbilstošos faktorus, kartē ir jābūt aizpildītam darbiniekam un kartes izsniegšanas datumam. Atbilstošo faktoru atlasei sistēmā ir iestrādāts algoritms, pēc kura tiek noteikti tikai tie Veselībai kaitīgie faktori, kuri ir aktuāli noteiktajā periodā – kartes izsniegšanas datuma kalendārajā gadā.  Lai atlasītu faktorus, tiek ņemta vērā informācija par to, kādi faktori uz personu attiecas un to, kādi faktori iepriekš ir pārbaudīti (meklējot OVP kartes ar aizpildītu atzinuma izsniegšanas datumu).   Nospiežot pogu , sarakstam tiek pievienota jauna rindiņa, kurā var manuāli ievadīt veselībai kaitīgos faktorus, kolonnā Kaitīgie faktori ievadot datus no klasifikatora Veselībai kaitīgie darba vides faktori.   Poga - izdzēst izvēlētu ierakstu tabulā.   Lappuse Darba devēja veiktie pasākumi   Aizpilda, kad darbinieks izgājis OVP. Ievada datumu un apraksta veikto pasākumu   Obligāto veselības pārbaužu plāns   Atskaites → Personāla uzskaite → Darba aizsardzība → Obligāto veselības pārbaužu plāns   Šeit būs redzami ieraksti arī par darbiniekiem, kuriem nav uzģenerēta OVP karte.   Parametru logā laukā Laika periods gados no - līdz norāda laika posmu (gados), kurā plānotas OVP.     Izskatā izliek nepieciešamās kolonnas. Ja atskaites izskatam ir uzdota kolonna Īpašie apstākļi un kaitīgie faktori, tad šī lauka pievienošana var palielināt ierakstu skaitu atskaitē (vienam darbiniekam var izveidoties vairāki ieraksti), ja vienam dokumentam ir pieejami vairāki kaitīgie apstākļi.   Caur Darbības ir iespēja ģenerēt OVP kartes.   OVP kartes drukāšana   OVP karti var izdrukāt izvēloties  un atzīmējot vajadzīgo OVP kartes veidu -> Drukāt. Izvēloties , OVP karte parādīsies uz ekrāna. Izvēloties  , OVP karti drukās ar printeri. Izvēloties  , OVP karti ir iespējams eksportēt un saglabāt kā failu uz datora   Lai drukājot OVP kartes veidlapu, iegūtu vienu lapu (informācija uz vienas lapas no abām pusēm), drukājot printera uzstādījumos norāda atbilstošos parametrus.   Ja neesiet OVP funkcionalitāti lietojuši iepriekš, ir iespējams, ka sistēmā nav pieejama neviena OVP kartes izdruka. Tādā gadījumā iesakām izmantot OVP izdrukas no mūsu izdruku krātuves (Personāls → Dokumenti).   Lai piekļūtu atskaišu un dokumentu izdruku formu krātuvei, jums ir jābūt VISMA Horizon klientam. Ja esat reģistrējies Visma Community ar privāto e-pasta adresi, bet esat mūsu klients un nevarat zonai piekļūt, lūdzu, aizpildiet šo anketu un piekļuves tiesības tiks piešķirtas.   OVP un HoP   Ja lietojiet pašakalpošanās sistēmas Visma HoP personāla moduli, tad jums ir iespēja ievadīto OVP informāciju attēlot arī iestādes darbiniekiem un vadītājiem lietotnē HoP.   Sīkāk par šo funkcionalitāti variet lasīt šeit       
Skatīt visu rakstu
27-04-2021 12:49 (Atjaunots 05-07-2023)
 • 13 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 6053 Skatījumi
Horizon ir pieejams risinājums papildatvaļinājuma dienu aprēķinam pēc novērtējuma un stāža (ja nepieciešams novērtējumu saistīt arī ar darba stāžu). Lai sāktu lietot šo funkcionalitāti, jāveic konfigurācija un datu ievade, par ko sīkāk skaidrojums šajā rakstā.   Papildatvaļinājuma par novērtējumu konfigurācija Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → Atvaļinājuma rezerves fondi     Kods, nosaukums: norāda papildatvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu. Veids: Papildatvaļinājums Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Jāizvēlas tāds darba periods, kāds tiek piemērots ikgadējam atvaļinājumam Dienu tips: Apmaksājamās dienas (parasti papildatvaļinājumu piešķir apmaksājamās dienās) Dienu skaits: norāda dienu skaitu, pēc kura sistēmā tiks uzskaitīts un kontrolēts fonds. Dienu skaitu norāda 0 (nulle), ja dienu skaita noteikšanai ir piesaistīta nosacījumu tabula ARF Stāžu - novērtējumu konfigurācija. Ikgadējais ARF: Atvaļinājuma rezerves fonda aprakstā izvēloties veidu Papildatvaļinājums, tiek piedāvāta iespēja to saistīt ar ikgadējo atvaļinājumu. Saistītais ikgadējais atvaļinājums jānorāda tikai tad, ja vēlas, lai sistēma veiktu kontroli, ka papildatvaļinājumu var izmantot laikposmā līdz nākamajam ikgadējam apmaksātajam atvaļinājumam (Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums, 42.pants). Ja tiks norādīts saistītais ikgadējais atvaļinājums, tad, veidojot prombūtnes dokumentus, tiks veikta kontrole, un nepieciešamības gadījumā lietotājs tiks brīdināts, ja atvaļinājumi netiek tērēti pareizā secībā. Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto papildatvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot  un netiek izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija; Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto papildatvaļinājumu ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram.  Kompensācijas algoritms: Proporcionāls/Konstants. Proporcionāls - tiek aprēķināts kompensējamo dienu skaits atbilstoši nostrādātam periodam (līdzīgi kā ikgadējam atvaļinājumam). Konstants - pieejamo dienu skaits tiek kompensēts pilnā apmērā - ja pienākas 3 dienas, tad 3 dienas tiek kompensētas.   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → ARF Samaksas veidu konfigurācija   Lappusē Izlietojums ir jānorāda tie samaksas veidi, kas izlieto fonda uzkrājumu -attiecīgie papildatvaļinājuma samaksas veidi un papildatvaļinājuma kompensācija (ja šis papildatvaļinājums tiek kompensēts).   Pēc tam sistēmā nepieciešams nodefinēt stāžu intervālus, kas attieksies uz konkrēto papildatvaļinājumu. Stāžu intervāli atrodas Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Stāžu intervāli.       Sistēmā jābūt nodefinētiem arī novērtējumiem - Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Novērtējumi     Pamatdati -> Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājumu rezerves fondiem → ARF Stāžu-novērtējumu konfigurācijas nepieciešams norādīt papildatvaļinājuma dienu skaitu atkarībā no stāža un novērtējuma.    Veidojot jaunu ARF Stāžu-novērtējumu konfigurācijas tabulu, vispirms ir jāizvēlas fonds, kura dienu skaits būs atkarīgs no stāža, un arī pats stāžs. Tālāk tabulā kreisajā pusē ir redzami sistēmā ievadītie novērtējumi un pirmajā rindā stāžu intervāli. Tabulā ir jāievada dienu skaits pret katru stāža intervāla-novērtējuma kombināciju.   ❗Parasti papildatvaļinājumu piešķir tikai pēc novērtējuma. Tabulā attēlots piemērs kā jāizskatās konfigurācijai gadījumā, ja ir tikai viens stāža intervāls:     ❗Ja papildatvaļinājums ir atkarīgs arī no stāža, jābūt ievadītai arī darba stāža informācijai.   Papildatvaļinājuma par novērtējumu ievade Iesakām papildatvaļinājumu par novērtējumu vadīt kā Manuālu uzkrājumu, jo bieži novērtējuma periods nesakrīt ar darbinieka darba periodu. Sistēmā jābūt ievadītiem darbinieku novērtējuma protokoliem.     Veidojot ierakstu manuāli: ierakstam ir lauks “Novērtējuma protokols”, laukā “Novērtējuma protokols” tiek piesaistīta aktuālā informācija no novērtējuma protokola,  ir iespēja nomainīt darba gada periodu, pēc kura būs jāizmanto papildatvaļinājums. Turpmāk, pievienojot papildatvaļinājuma rindiņu, tiek atrasts jaunākais novērtējuma protokols pēc novērtēšana datuma → tad tiek aprēķināts, uz kuru darba periodu attiecas novērtējums (kurā darba periodā ietilpst novērtēšanas datums) → tad tiek atrasts stāžs uz darba perioda beigām → tiek aprēķināts papildatvaļinājuma dienu skaits. Ja personāla speciālistu neapmierina piesaistītais novērtējuma protokols, aprēķinātais periods vai dienu skaits, ir iespēja to nomainīt uz citu vērtību.  
Skatīt visu rakstu
18-07-2018 08:52 (Atjaunots 29-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1330 Skatījumi
Horizon ir pieejams risinājums papildatvaļinājuma automātisko dienu aprēķinam par aprūpē esošajiem bērniem. Atkarībā no darbinieka aprūpē esošo bērnu skaita un vecuma, sistēma automātiski aprēķina papildatvaļinājuma dienu skaitu. Lai sāktu lietot šo funkcionalitāti, jāveic konfigurācija un datu ievade, par ko sīkāk skaidrojums šajā rakstā. Papildatvaļinājuma par bērniem konfigurācija Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → Atvaļinājuma rezerves fondi   Kods, nosaukums: norāda papildatvaļinājuma rezerves fonda kodu un nosaukumu; Veids: Papildatvaļinājums; Darba periods: Ir iespēja izvēlēties darba periodu - Darba gads vai Kalendārais gads. Darba periods nosaka, par kādu uzskaites periodu notiks atvaļinājuma dienu uzskaite, tērēšana un kontroles; Dienu tips: Apmaksājamās dienas; Dienu skaits: norāda dienu skaitu, pēc kura sistēmā tiks uzskaitīts un kontrolēts fonds. Dienu skaitu norāda 0 (nulle), ja dienu skaita noteikšanai ir piesaistīta nosacījumu tabula ARF Papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācija; Ikgadējais ARF: Papildatvaļinājumam par bērniem nav nepieciešama tieša sasaiste ar Ikgadējā atvaļinājuma izlietojumu (secīgums), tāpēc ieteicams šo lauku atstāt tukšu; Uzkrājuma pārcelšana: lietotājam ir iespēja izvēlēties, kā neizmantoto papildatvaļinājumu pārcelt uz nākamajiem periodiem. Ja uzkrājumu drīkst pārcelt “ierobežoti” uz noteiktu skaitu periodiem un tā darbības laikā uzkrātās dienas netiek izmantotas, tās vairs nevar izmantot  un tās netiek izmaksātas pie atbrīvošanas kā atvaļinājuma kompensācija; Kompensēt pie atbrīvošanas: ja neizmantoto papildatvaļinājumu, ir nepieciešams kompensēt pie atbrīvošanas, tad ir jābūt atzīmētam šim parametram. Ja papildatvaļinājumam ir izvēlēts šis parametrs, tad tiek īstenots Darba likuma 151. panta 5. punkts. Kompensācijas algoritms: Proporcionāls/Konstants. Proporcionāls - tiek aprēķināts kompensējamo dienu skaits atbilstoši nostrādātam periodam (līdzīgi kā ikgadējam atvaļinājumam). Konstants - pieejamo dienu skaits tiek kompensēts pilnā apmērā - ja pienākas 3 dienas, tad 3 dienas tiek kompensētas.   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → ARF Samaksas veidu konfigurācija   Lappusē Izlietojums ir jānorāda tie samaksas veidi, kas izlieto fonda uzkrājumu -attiecīgie papildatvaļinājuma samaksas veidi un papildatvaļinājuma kompensācija.   Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu lietām → Atvaļinājuma rezerves fondiem → ARF Papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācija   Tā kā papildatvaļinājuma par bērniem pieejamo dienu skaits ir atkarīgs no aprūpē esošo bērnu skaita, tad jāizveido speciāla ARF konfigurācijas tabula, kurā norādīt dienu skaitu, atkarībā no bērnu skaita un vecuma. Zemāk redzamajā piemērā ir konfigurācijas tabula, kas veidota, atbilstoši DL noteiktajam papildatvaļinājuma dienu apmēram:   Aprēķinot pieejamo papildatvaļinājuma dienu skaitu par konkrēto periodu, bērna dzimšanas datums tiek skatīts kopā ar darbinieka atvaļinājuma periodu (darba gads vai kalendārais gads), vai kādā no perioda dienām darbinieka aprūpē esošie bērni atbilst tabulas nosacījumiem. Ja kaut vienā perioda dienā darbiniekam ir aprūpē esoši bērni, kas atbilst konfigurācijas tabulas nosacījumiem, tad par konkrēto periodu tiek piešķirts attiecīgais dienu skaits.   Bērna datu ievade papildatvaļinājumam par bērniem Pamatdati → Personāla uzskaite → Personas kartīte → Personas dati → Ģimenes locekļi vai Pamatdati → Personāla uzskaite → Personu dati → Ģimenes locekļi   Lai sistēmā varētu piešķirt papildatvaļinājumu par bērniem (saskaņā ar Darba likuma 151.pantu), jāievada informācija par darbinieka bērniem.   Papildatvaļinājuma aprēķinam obligāti aizpildāmie lauki: Vārds - bērna vārds (var rakstīt arī Dēls/Meita); Dzimšanas datums - bērna precīzs dzimšanas datums. Pārējos laukus aizpilda pēc nepieciešamības. Ja bērnam ir invaliditāte, aizpildām arī sadaļu “Invaliditāte”:   Pēc datu aizpildes obligāti jānospiež zibens , lai informācija par ģimenes locekli tiktu pievienota papildatvaļinājumam par bērniem. Pēc šī kritērija sistēma mācēs aprēķināt piešķiramo papildus dienu skaitu darbiniekam.   No Horizon 575. versijas atvaļinājuma rezerves fonda ieraksts par bērniem veidojas automātiski, izpildoties konkrētiem nosacījumiem. Sīkāk par to var izlasīt šajā rakstā: Automātiska dokumentu veidošana pie darbinieka pieņemšanas          
Skatīt visu rakstu
18-07-2018 08:52 (Atjaunots 29-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1408 Skatījumi
Atvaļinājuma rezerves aprēķināšana izmantojot ARF atskaiti "Atvaļinājumu uzkrājumi pa darba periodiem".
Skatīt visu rakstu
29-05-2019 12:34 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 2390 Skatījumi
Visas prombūtnes, kuras jāiekļauj ARF izlietojumā, tiek aprakstītas Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu lietām -> Atvaļinājuma rezerves fondiem -> ARF Samaksas veidu konfigurācijas.   Ja  darbiniekiem ievadītā prombūtne netiek iekļauta ARF izlietojumā, nepieciešams pārbaudīt: vai prombūtnes dokumentam piesaistīts pareizais samaksas veids; ja piesaistīts pareizais samaksas veids, nepieciešams pārskatīt ARF Samaksas veidu konfigurācijas aprakstu.  Raksturīgākie iemesli 1) Fondam nav norādīts konkrētais samaksas veids lpp. Izlietojums 2) Fondam nav norādīts konkrētais samaksas veids lpp. Pārtraukšana/izslēgšana        Ja sāk strādāt ar ARF - samaksas veids ir "aizmirsts" pievienot fondam      Jau strādājot ar ARF - ir izveidots jauns prombūtnes samaksas veids. Tad jāatceras, ka ARF Samaksas veidu konfigurācijā tas jāpievieno. To veic, labojot esošo ierakstu.   3) datums "Spēkā no"   Sākot strādāt ar ARF un aprakstot ARF Samaksas veidu konfigurāciju, noklusēti šajā laukā tiek piedāvāts aktuālās dienas datums. Šeit jābūt datumam, no kura brīža sistēmai prombūtnes dokumenti jāiekļauj atvaļinājuma uzkrājuma izlietojumā. Parasti šeit norāda datumu, ar kuru uzņēmums/iestāde ir sākusi strādāt ar Horizon. Taču vienmēr ir izņēmumi un var norādīt citu datumu, ja tas nepieciešams.
Skatīt visu rakstu
03-12-2019 16:23 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 1 vērtējumi
 • 905 Skatījumi
Labotājs paredzēts, ja prombūtnes dokumentā uzkrājuma izlietojuma apmaksājamās dienas ir daļskaitlis un atšķiras no apmaksājamo dienu skaita, piemēram, uzkrājuma izlietojumam ir norādītas 6.43 apmaksājamās dienas, bet faktiski apmaksātas 7 dienas.
Skatīt visu rakstu
31-01-2020 16:18 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1000 Skatījumi
Automatizētais darbs atvaļinājuma dienu automātiskam aprēķinam paredzēts, lai sistēma pārrēķinātu darbiniekiem pieejamos atvaļinājumu uzkrājumus, atbilstoši izmaiņām datos - sācies jauns darba gads, beidzies bērna kopšanas atvaļinājums u.c. gadījumos.
Skatīt visu rakstu
30-07-2020 16:18 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 2 vērtējumi
 • 998 Skatījumi
Sākot no Visma Horizon 570. versijas, pieņemot darbā jaunu darbinieku, daļa no darbiniekam nepieciešamajiem dokumentiem tiks izveidoti automātiski. Tā rezultātā samazinās lietotāja manuāls darbs un iespēja pieļaut kļūdas, ja dokuments tiek ievadīts nepareizi vai vispār ir aizmirsts ievadīt.  Dokumenti tiks veidoti tikai tad, ja ir iespējams viennozīmi pateikt, ka konkrētais dokuments ir jāveido un kādam jābūt dokumenta saturam. Ja visi nosacījumi izpildās, tad var izveidoties šādi dokumenti: IIN informācija VSAOI kategoriju reģistrs Darba stāža informācija Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Darba laika veidi. Zemāk aprakstīti nosacījumi, pie kādiem šie dokumenti tiks veidoti. IIN informācija Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> IIN informācija Pie darbinieka pieņemšanas sistēma izveidos automātisku IIN informācijas ierakstu ar IIN maksātajā kategoriju Bez dokumenta. Pēc tam, izmantojot elektronisko algas nodokļu grāmatiņu funkcionalitāti, vajag ielasīt aktuālo IIN informāciju no VID EDS. Automātiskā IIN informācijas izveide notiks tikai tad, ja EANG uzstādījumos ir norādīta IIN maksātāju kategorija (bez dokumenta).   VSAOI kategoriju reģistrs Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> VSAOI kategoriju reģistrs Līdzīgi, kā IIN informācija, arī VSAOI kategoriju reģistra ieraksts turpmāk tiks izveidots automātiski pie darbinieka pieņemšanas. Ja darbinieks nav pensionārs, tad tiks izveidots VSAOI kategoriju reģistra ieraksts, kur laukā "VSAOI maksātāja kategorija" būs vērtība DŅ vispārējā gadījumā. Vajadzīgā vērtība tiek atrasta pēc VSAOI maksātāju kategorija kodas - pirmajām divām zīmēm jābūt DN. Kā arī ierakstam ir jābūt aktīvam, vajag būt atzīmētam, ka jārēķina riska nodeva un darba ņēmēja veids ir Apdrošinātie visiem VSA veidiem. Ja šiem nosacījumiem atbilst vairāki ieraksti, tad tiek ņemts jaunākais, skatoties pēc "Spēkā no" datuma. Savukārt, ja darbinieks ir pensionārs, tad tiek izveidots ieraksts ar pensionāram atbilstošo kategoriju. Vēlāk sistēmā tiks veikti papildinājumi, lai izveidotos VSAOI ieraksti arī tad, ja netiek atzīmēts, ka jārēķina riska nodeva. Darba stāža informācija Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati -> Darba stāža informācija Tā kā bieži tiek vadīta arī stāža informācija, līdz ar to, arī tā tiks izveidota automātiski pie darbinieka pieņemšanas. Automātiski darbiniekam tiks izveidots stāža ieraksts ar veidu Iestādē. Ja sistēmā nav stāža veida "Iestādē" vai tādi ir vairāki, tad netiks veidots automātiskais ieraksts darbiniekiem. Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Dokumenti -> Personāla uzskaite -> Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem Ja uzņēmumā ir pietiekami vienkārša atvaļinājumu uzskaite, t.i., nav vairāki fondi ikgadējam atvaļinājumam, tad tiks nodrošināta arī automātiska atvaļinājuma rezerves fonda darbiniekam izveide. Fonds ikgadējam atvaļinājumam tiks veidots tikai tad, ja darbinieka ienākuma veids ir Darba alga (ienākuma veida papildkods = 1001) un sistēmā ir viens aktīvs fonds ikgadējam atvaļinājumam.  Papildus ja sistēmā ir nokonfigurēts papildatvaļinājums par stāžu un darbiniekam ir izveidots stāža ieraksts, tad automātiski tiks izveidots arī papildatvaļinājums par stāžu. Ja ir vairākas papildatvaļinājumu par stāžu konfigurācijas, tad fonds darbiniekam netiks veidots. Ja sistēmā ir nokonfigurēti papildatvaļinājumi par bērniem, tad pievienot darbiniekam jaunus ģimenes locekļus un atzīmējot, ka šis ģimenes loceklis ir jāņem vērā papildatvaļinājumu aprēķiniem, tad automātiski izveidos papildatvaļinājuma par bērniem ierakstu. Šāda funkcionalitāte tiks nodrošināta no 575. versijas. Ja sistēmā ir vairākas papildatvaļinājumu par bērniem konfigurācijas, un nav iespējams noteikt vajadzīgo konfigurāciju, tad automātiski netiks ģenerēts ieraksts pie darbinieka. Papildatvaļinājuma par bērniem piešķiršana darbiniekam notiks tad, ja darbiniekam ir piešķirts ikgadējais atvaļinājums.     Darba laika veidi Pamatdati -> Personāla uzskaite -> Personu dati aprēķiniem -> Darba laika veidi Jau iepriekš tika automātiski izveidots darba laika veida ieraksts, kad darbiniekam tika izveidotas pašas pirmās tiesiskās attiecības. Sākot ar 570. versiju, darba laika veida ieraksts tiks automātiski izveidots pie visu tiesisko attiecību izveides.
Skatīt visu rakstu
14-12-2020 13:53 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1775 Skatījumi
  Ne visos gadījumos varam pielietot ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma ievadi ar veidu automātisks. Tieši šiem īpašajiem gadījumiem ir domāta ikgadējā atvaļinājuma uzkrājuma ievade ar sākuma atlikumu.   Ceļš sistēmā: Dokumenti - Personāla uzskaite - Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem vai Pamatdati - Personāla uzskaite - Personu kartītes - <Personas lieta> - <Atvaļinājumu rezerves fondi darbiniekiem>   Kādos gadījumos varam ievadīt ikgadējā atvaļinājuma uzkrājumu kā sākuma atlikumu?   Ja par darbinieku nav pieejami visi dati sistēmā - ieviešot Horizon iestādē; Ja darbinieks ar savu esošo atvaļinājuma uzkrājumu ir pārcelts no citas iestādes; Ja ir šaubas par esošo datu atbilstību reālajai situācijai; Citos līdzīgos gadījumos. Kā ievadīt sākuma atlikumu?   Darba periods no - līdz: aizpilda ar senāko neiztērēto atvaļinājuma uzkrājuma periodu Atlikums: ieraksta, cik dienas vēl atlikušas uzkrājumā par šo periodu Izlietojums: automātiski izrēķina vēl atlikušās dienas periodā Pārējos laukus neaizpildām un nelabojam.   Sākuma atlikuma ievadē automātiski tiks ielasīts darbinieka esošais darba periods, kuru var manuāli mainīt, ja nepieciešams. Tādā gadījumā darbiniekam tiks mainīts arī tālākais ARF uzskaites periods.   Šajā gadījumā esam aprakstījuši, ka darbiniekam sākuma atlikums ir 15 dienas par periodu 19.02.2020. - 18.02.2021. 5 dienas izmantotas pirms sistēmas ieviešanas.   Sākuma atlikuma ievadē vienmēr ļoti liela nozīme būs Prombūtņu piesaiste no datumam. Ja ievadīsim sākuma atlikumu, balstoties uz, piemēram, datiem uz 2020. gada 1. jūniju, bet prombūtnes ARFD piesaistīsim jau no 2015. gada 1. janvāra, tad sistēma rēķinās nepareizu atlikumu. “Prombūtņu piesaiste no” - datuma nozīme un svarīgums ARF   Atvaļinājuma uzkrājumu ievadē, īpaši, ja sistēma ir tikusi lietota jau kādu laiku, bet jāveic labojumi, ļoti liela nozīme ir laukam Prombūtņu piesaiste no (no 565. versijas - iepriekš lauks saucās Spēkā no)       Šis datums nosaka, no kura brīža prombūtnes dokumentus piesaistīsim ARF. Piemēram, iestādē jau 10 gadus tiek lietots Horizon, bet nav pārliecības par datu kvalitāti (nav tikuši atdalīti dažādi papildatvaļinājumi u.c. nianses), tāpēc negribam lietot automātisks ARF  un piesaistīt datus no darbinieka pieņemšanas brīža. Tad varam noteikt datumu, no kura piesaistīt prombūtnes un ievadīt ARF kā sākuma atlikums.   ”Prombūtņu piesaiste no” datums atšķirsies arī darbiniekiem, kam veikta automātiska ARF ģenerēšana no iepriekšējā atvaļinājuma rezerves fondu risinājuma.  
Skatīt visu rakstu
09-12-2021 09:52 (Atjaunots 20-06-2023)
 • 0 Atbildes
 • 0 vērtējumi
 • 1040 Skatījumi