Mine områder
Hjelp

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
Dersom du permanent ønsker å unngå mva-behandling i bilagsregistrering, kan du sette i firmainnstillingene dine at du ikke er avgiftspliktig.
Vis hele artikkelen
19-10-2006 09:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 989 Visninger
Dersom den delen av varen som har 25 % er en ubetydelig del av varen skal varen ha 14 % mva. Dersom den delen som skal ha 25 % mva utgjør en betydelig del, skal varen ha 25 %.
Vis hele artikkelen
18-05-2010 09:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 902 Visninger
Om du har mottatt en faktura fra utlandet, så skal den være uten MVA. Norske kunder skal eksempelvis ikke betale amerikansk MVA.
Vis hele artikkelen
12-01-2017 02:29 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3466 Visninger
Dersom du ønsker å fjerne beregningen av mva i bilagsregistrering må du spesifisere dette på hver enkelt bilagslinje på bilaget.
Vis hele artikkelen
07-05-2009 09:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 752 Visninger
Hvis du benytter avvikende regnskapsår, for eksempel fra April det ene året til Mars året etter, og har satt innstilling for 1 eller 12 mva-terminer, så kan du endre til 6 mva-terminer ved begynnelsen av året ved å følge denne fremgangsmåten:
Vis hele artikkelen
11-07-2008 09:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 896 Visninger
Dette gjelder mva-behandling i forbindelse med fradrag av avgiftsfri egenandel på faktura. Ifølge brev fra skattedir. av 03.05.01 skal forsikringsselskapet faktureres eks. mva. mens næringsdrivende skal faktureres for mva.
Vis hele artikkelen
17-10-2006 09:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1253 Visninger
Fra 1/1 2017 overføres ansvaret for innførselsmerverdiavgift fra Tolletaten til Skatteetaten, som i sin tur betyr at merverdiavgift ved innførsel av varer fra 1/1 2017 skal oppgis på Skattemelding for merverdiavgift (MVA-meldingen), og avregnes sammen med innenlandsk merverdiavgift.
Vis hele artikkelen
20-12-2016 23:19 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 21959 Visninger
Merverdiavgiften blir automatisk gjort opp når du avslutter en termin. Dersom du vil gjøre opp mva manuelt før du lukker terminen, så må det føres et bilag fra bilagsregistrering.
Vis hele artikkelen
18-12-2009 08:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1057 Visninger
Dersom du ønsker å endre antall mva-terminer er dette noe du kun får gjort dersom du ikke har opprettet påfølgende regnskapsår.
Vis hele artikkelen
21-03-2006 08:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1059 Visninger
En kort beskrivelse av hvordan regnskapsperioder og mva-terminer fungerer i Mamut i forhold til avvikende regnskapsår.
Vis hele artikkelen
12-05-2011 09:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1366 Visninger
Kostnadskontoen for MVA styres av innstillingen på MVA-koden.
Vis hele artikkelen
18-09-2008 09:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 847 Visninger
Dersom du fører bilag m/mva. i periode 13, er det viktig at du er oppmerksom på at mva. må gjøres opp manuelt i Bilagsregistrering. 
Vis hele artikkelen
18-12-2009 08:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 2 liker
 • 3137 Visninger
Oppgjørskonto (kontonr. 2750) er kontoen mva-kontoene blir tømt mot ved terminavslutning.
Vis hele artikkelen
18-12-2008 08:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 4833 Visninger
For å kunne fakturere uten mva må du velge en avgiftstype for ingen avgift/avgiftsfri på produktet som skal faktureres. Denne avgiftstypen må igjen være knyttet mot en avgiftsfri konto.
Vis hele artikkelen
16-07-2009 09:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2957 Visninger
Når man har blitt momspliktig, er det ofte nødvendig å etterfakturere MVA, også kalt momsfaktura. Her er en fremgangsmåte du bør bruke for å få dette med riktig på avgiftsoppgaven:
Vis hele artikkelen
01-11-2012 08:00 (Sist oppdatert 25-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1799 Visninger