avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎06-02-2020 15:14
I Mamut er det støtte for å eksportere saldobalanse hovedbok til årsoppgjørsprogrammene  Finale  og  Akelius .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎27-01-2020 13:49
SAF-T Regnskap (Standard Audit File-Tax) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. Formatet er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD.  I 2017 åpnet Skatteetaten for test innsending av SAF-T-formatet. Dette er kun en prøveordning før det blir et krav fra 1. Januar 2020.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎20-12-2019 09:43
SAF-T eksporten i Mamut har blitt forbedret og oppdatert i versjon 23.0 med de siste endringene fra Skatteetaten. Dette betyr at man fra versjon 23.0 vil kunne generere og sende inn SAF-T fil til Altinn dersom man ved bokettersyn blir pålagt å levere dette. Siste versjon av Mamut kan lastes ned fra nedlastningsområdet for Mamut One her .
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎11-11-2019 13:38
Du kan enten benytte deg av automatisk remittering eller manuell remittering for å forenkle utbetalinger av lønn og/eller leverandørgjeld, og bokføringen av dette. Før du kan begynne å remittere må du sette innstillinger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎04-11-2019 13:40
Fra og med versjon 20.1 fikk Mamut støtte for SAF-T, alle nye firmadatabaser som ble opprettet etter denne versjonen ble da lagt inn med standard kontoer og avgiftskoder med et standard oppsett av SAF-T kontoer. Det betyr at firmadatabaser som ble opprettet før denne versjonen ikke inneholder et standard oppsett og SAF-T-konto må derfor tildeles manuelt. Hvis du har opprettet egne kontoer i kontoplan må du også der tildele SAF-T konto, selv om det er svært sjeldent man oppretter egne avgiftskoder, må også man også da sjekke at man der har riktig SAF-T-kode.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎29-10-2019 10:28
I vinduet Kontoplan finner du en rekke innstillinger for de ulike kontoene i kontoplanen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎14-08-2019 12:39
A-ordningen er en ny felles ordning for innrapportering av ansettelses- og inntektsopplysninger fra arbeidsgivere og andre opplysningspliktige. A-ordningen tr ådte  i kraft 1. januar 2015.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Isabell Hernández VISMA ‎13-03-2019 11:50
I Mamut brukes Modulus 10 som standard, men dersom det er ønskelig kan Modulus 11 benyttes.  MERK:  Modulus 11 fungerer kun med KID-formatene Mamut Detaljert og Mamut Enkel.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎11-03-2019 12:21
Fra 31. oktober 2016 må betalinger i euro gjøres i henhold til ny internasjonal standard for betalingsformat. Dette formatet heter SEPA/ISO 20022 XML. I Mamut er det støtte for dette formatet fra og med versjon 20.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎08-03-2019 15:31
Ved remittering kommer meldingen "Finner ikke filen" når man skal forhåndsvise det som skal remitteres.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎06-03-2019 15:56
I Windows 10 er det en feil med tidsformatet som kan føre til feil i Mamut i blant annet remitteringsmodulen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎06-02-2019 15:31
Mamut er tilrettelagt for en mest mulig fleksibel overgang til et nytt år, og man kan på en enkel måte føre på to regnskapsår samtidig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎06-02-2019 15:14
Har du mottatt en faktura som skal periodiseres over 24 måneder, så kan det lønne seg å opprette en bilagsmal for dette. Vi anbefaler da at du dupliserer en eksisterende bilagsmal som inneholder periodisering, og endrer denne etter ønskede behov. Merk at denne artikkelen gjelder bilagsmaler opprettet i versjon 15 eller tidligere.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎29-01-2019 13:22
Ved å velge å skrive ut rapporten Reskontro kunde, spesifisert pr. kunde pr. periode, får du en rapport som kan benyttes som kontoutdrag.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎29-01-2019 13:20
Jeg har ved en feiltakelse registrert noen bilag på feil år, hvordan kan jeg rette opp dette?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎29-01-2019 13:09
Fra 1. september 2006 er det innført 8% mva på overnatting. Ved overnatting på tjenestereiser er mva fradragsberettiget ved overnatting i Norge. Dette gjelder romutleie i hotellvirksomhet og lignede virksomhet, utleie av fast eiendom til camping, samt utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom i tilknytning til slik virksomhet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎28-01-2019 14:40
Du kan enten reversere bilag fra bilagsregistrering, eller direkte fra Hovedboken. Her viser vi deg hvordan det gjøres direkte fra hovedboken.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎28-01-2019 14:23
I Mamut har du mulighet til å fordele dine omkostninger på avdelinger. Du kan knytte kontakter, prosjekter og bilag m.m. til en avdeling. Det kan hjelpe for å lettere kunne analysere og fordele de faste omkostninger. Man bør kun opprette et par viktige avdelinger, ellers kan man risikere at regnskapet blir for uoversiktlig.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎28-01-2019 14:07
Man kan legge inn avskrivninger i budsjett på 2 forskjellige måter i Mamut, enten via automatisk beregning basert på Investeringsbudsjettet, eller direkte i Driftskostnadsbudsjettet på Hovedbokskontoene. Nedenfor finner du en nærmere beskrivelse av de to alternativene.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Turi M Sorensen VISMA ‎28-01-2019 14:01
Denne artikkelen vil gå gjennom de viktigste innstillingene og funksjonene i bilagsregistrering, slik at du får tatt i bruk bilagsføringen mest mulig effektivt, tilpasset dine behov. 
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips