Mine områder
Hjelp

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
Administratoren i Mamut kan gå inn på de ulike brukerne og aktivere integrasjonen. Det er da viktig at riktig e-postadresse blir lagt inn på brukerne.
Vis hele artikkelen
30-10-2007 08:00 (Sist oppdatert 11-09-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 513 Visninger
Hvis du i programmet utfører en prosess som automatisk kan opprette aktiviteter, så vil du bli spurt om du vil opprette en oppfølgingsaktivitet.
Vis hele artikkelen
05-02-2009 08:00 (Sist oppdatert 11-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 512 Visninger
I noen tilfeller kan det f.eks. være ønskelig å sende ut et tilbudsbrev til alle kunder som har kjøpt et spesielt produkt tidligere. Ved å følge oppskriften under vil du kunne skrive ut etiketter til kundene som tidligere har kjøpt et bestemt produkt.
Vis hele artikkelen
23-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 13-07-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 508 Visninger
En gruppeaktivitet henvender seg mot flere enn en kontakt. Gjennom funksjonen for å opprette gruppeaktiviteter definerer du et utvalg kontakter aktiviteten skal utføres mot og definerer videre parametere som gjelder for aktiviteten. Du velger også om det skal opprettes kun en aktivitet som inneholder alle kontaktene, eller flere aktiviteter, en for hver kontakt.
Vis hele artikkelen
12-04-2011 09:00 (Sist oppdatert 13-06-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 512 Visninger
Ved opprettelse av en ordre, blir det valgt et prosjekt som standard på ordren. Denne kontakten tilhører ikke noe prosjekt, hvordan kan jeg få programmet til å sette Ingen prosjekt ved opprettelse av ordre på denne kontakten?
Vis hele artikkelen
26-10-2006 09:00 (Sist oppdatert 11-09-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 506 Visninger
Swiftnummer er et internasjonalt identifikasjonsnummer for banken du har konto i. Dette brukes ved kommunikasjon mellom bankene, og er særlig relevant ved handel med utlandet. Nummeret må oppgis ved betalinger gjennom en annen bank. I Mamut legges dette nummeret inn under Firmainnstillinger.
Vis hele artikkelen
26-10-2010 09:00 (Sist oppdatert 15-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 506 Visninger
Årsaken kan være at de aktuelle kontaktene ligger registrert som Private i Microsoft Outlook.
Vis hele artikkelen
30-03-2005 09:00 (Sist oppdatert 24-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 507 Visninger
Dersom rekkefølgen på varelinjene i bestilling ikke kommer inn slik du taster inn, er løsningen å klikke knappen Lagre for hver varelinje du oppretter.
Vis hele artikkelen
23-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 29-06-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 500 Visninger
Ved opprettelse av en ordre, blir det valgt en avdeling som standard på ordren. Denne kontakten tilhører ikke noen avdeling, hvordan kan jeg få programmet til å sette Ingen avdeling ved opprettelse av ordre på denne kontakten?
Vis hele artikkelen
23-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 14-08-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 503 Visninger
Dersom informasjon i øvre del av ordrevinduet er borte, kan dette skyldes en manglende innstilling i brukerinnstillinger. 
Vis hele artikkelen
11-10-2005 09:00 (Sist oppdatert 28-05-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 500 Visninger
For å få med adressen til factoringselskapet i girofeltet på fakturaen, må adressen legges inn i firmainnstillinger.
Vis hele artikkelen
27-07-2010 09:00 (Sist oppdatert 15-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 501 Visninger
I Mamut har du nå mulighet til å velge hva som skal være standard sortering i kontaktlisten i kontaktmodulen.
Vis hele artikkelen
06-01-2006 08:00 (Sist oppdatert 16-08-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 494 Visninger
Slik går du frem: Klikk Vis, pek til Dokument og klikk Dokumentmaler. Marker den malen du ønsker å få med flettefeltet på. Klikk knappen Åpne dokumentmal (Ctrl+E). Den aktuelle malen åpnes nå i MS Word. Sett markøren der du ønsker å ha flettefeltet for Brødtekst. Klikk deretter på knappen Sett inn flettefelt (Insert merge fields) i verktøylinjen Flett utskrift (Mail merge). Marker Brødtekst (ligger langt nede i listen) og klikk Sett inn (Insert). Klikk deretter Lukk (Close). Klikk Lagre og avslutt MS Word. Neste gang denne malen benyttes vil informasjon fra Brødtekst på dokumentkortet flettes inn på dokumentet som opprettes.
Vis hele artikkelen
04-04-2006 09:00 (Sist oppdatert 29-06-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 499 Visninger
Ved bruk av funksjonen for Gruppe-e-post i Mamut kan du sende en e-post til flere kontakter i ditt kontaktregister. Denne funksjonen finnes under Vis – E-post – Gruppe i din Mamut. Dersom du setter et stort utvalg, med mange kontakter, kan du oppleve at Outlook svarer med meldingen For mange mottakere/ Too many recipients.
Vis hele artikkelen
27-07-2009 09:00 (Sist oppdatert 11-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 498 Visninger
I noen tilfeller kan det være ønskelig å gi kunder kvantumsrabatt i tillegg til annen type rabatt.
Vis hele artikkelen
23-03-2005 08:00 (Sist oppdatert 29-06-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 496 Visninger
Det er ikke noen direkte funksjon for å styre rabatt mot en bestemt konto. Det du likevel kan gjøre, er å opprette rabatten som et eget produkt og knytte denne mot en produktgruppe med tilhørende konto.
Vis hele artikkelen
27-07-2010 09:00 (Sist oppdatert 15-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 493 Visninger
Etter å ha gått igjennom veiviseren for opprettelse av flettedokumenter, se egen artikkel, kan du sende dokumentet på e-post til kontaktene, eller deler av kontaktene, som er med i utvalget ditt direkte fra Word.
Vis hele artikkelen
28-06-2006 09:00 (Sist oppdatert 24-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 487 Visninger
I Mamut har man mulighet til å søke "fritt" i en del lister ved bruk av %-tegnet.
Vis hele artikkelen
25-11-2009 08:00 (Sist oppdatert 24-01-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 486 Visninger
Meldingen skyldes at du har satt en innstilling som sier at fakturaene må være merket av for ”Klar til fakturering” før du kan fakturere dem. Denne markeringen gjøres under fanekortet Diverse på den aktuelle ordren.
Vis hele artikkelen
23-09-2008 09:00 (Sist oppdatert 05-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 487 Visninger
Dersom du ønsker å skrive ut alle ordrene som ligger som ubehandlet, kan du gjøre dette i samme operasjon uten å måtte skrive ut en og en. 
Vis hele artikkelen
27-07-2010 09:00 (Sist oppdatert 15-10-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 485 Visninger