Mine områder
Logg inn eller registrer en ny bruker

for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Hjelp

Brukertips i Total Årsoppgjør

Sorter etter:
Når jeg lager en pdf-fil av skjemaet RF-1022 får jeg ikke med alt på skjemaet. Skjemaets side 2 blir liggende i feil retning. Hva er løsningen på dette?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 20:34 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 804 Visninger
Når jeg skal importere opplysninger på skjema A07 fra altinn i bildet Lønn, fremkommer ingen tall etter at jeg har kjørt import. Jeg for også feilmelding. Hva er det jeg ikke gjør riktig? Jeg tror jeg følger vanlig prosedyre for import.
Vis hele artikkelen
19-09-2016 20:27 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 811 Visninger
Feilmeldingen kan komme hvis man forsøker å signere en forsendelse samtidig med innsendelse fra Total. FagsystemID’en som benyttes er da ikke ”aktivert” for signering. Du må gi tillatelse til at signering skal kunne utføres fra Total.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:36 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 811 Visninger
Meldingen fremkommer ved innsendelse av en forsendelse til Altinn dersom fagsystem eller passord er feil. Dersom fagsystemID er korrekt, må passordet være feil.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:21 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 886 Visninger
I denne klienten har jeg en konto som jeg ønsker å koble om til en annen STD konto. Hvordan gjør jeg det i Total?
Vis hele artikkelen
04-12-2015 24:05 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 814 Visninger
Jeg ser det fremkommer ulike farger i feltene i ligningsskjemaene, samt i Forskjeller. Hva betyr disse fargene?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:26 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 813 Visninger
I Total kan man importere saldobalanse direkte fra Tripletex men dersom man har regnskapsfører med flere klienter må man sette opp en spesiell brukernøkkel for å kunne importere fra forskjellige klienter.
Vis hele artikkelen
27-09-2019 12:32
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 898 Visninger
I forbindelse med utarbeidelse av årsoppgjør for et ENK, har jeg lastet inn de preutfylte dataene til skattemeldingen (RF-1030) for innehaver av virksomheten. Nå ønsker jeg å overføre data fra næringsoppgaven til selvangivelsen. Hvordan gjør jeg dette?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:56 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 758 Visninger
Jeg skal sende inn konsernregnskap for en klient. Må jeg legge til to vedleggsskjema, et for selskapsregnskapet og ett for konsernregnskapet? Hvordan håndterer jeg dette i Total?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 23:30 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 807 Visninger
Jeg skal avvikle og be om forhåndsligning av et selskap for 2016 og får problemer med utsatt og betalbar skatt hvor det blir avvik med feilmelding; Kan vi endre skattesatsene i Total, og hvordan gjør vi det?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 20:15 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 753 Visninger
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan løse rettighetsproblemer som kan oppstå under oppstart av Total-programmer på datamaskiner som kjører delte programinstallasjoner.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 17:45 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 736 Visninger
Klienten min har næringseiendom til utleie. Når jeg prøver å legge inn verdier i post 145 RF-1098, blir feltene røde. Hvorfor? I tillegg får jeg feilmelding når jeg forsøker å gjøre innsendelse til Altinn.
Vis hele artikkelen
16-09-2016 23:00 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 718 Visninger
Jeg har lastet inn fjorårstall fra altinn på denne klienten som er ny i år for meg. I tillegg har jeg importert saldobalansen for fjoråret.
Vis hele artikkelen
23-09-2016 18:16 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 723 Visninger
Kan vi eksportere resultatregnskap og balanse til Excel fra Total?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 23:14 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 707 Visninger
På denne klienten har jeg fått doblet avskrivninger for 2015 for klient. Hvordan korrigerer jeg dette?
Vis hele artikkelen
19-09-2016 21:37 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 735 Visninger
I denne klientfilen har jeg lagt inn et konsernbidrag fra mor til datter. Selskapet i klientfilen er morselskapet. Total systemposterer konsernbidraget som en økning av investering i datterselskapet til konto 1300. Det mener vi blir feil, på bakgrunn av at datterselskapet har underskudd. Hvordan får vi i stedet føringen til å redusere egenkapitalen i morselskapet?
Vis hele artikkelen
16-09-2016 23:38 (Sist oppdatert 07-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 793 Visninger
Fødselsnummeret som ble forsøkt benyttet ved signering fra Total har ikke rettighet til å signere forsendelsen som sendes inn.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:50 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 720 Visninger
PIN-koden som ble benyttet er enten feil eller så er det ingen pinkoder tilgjengelig.
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:48 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 786 Visninger
Bakgrunn: Total har behov for å kommunisere med Internett i forskjellige sammenhenger. 
Vis hele artikkelen
29-07-2016 19:18 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 758 Visninger
I denne ANS-klienten har jeg registrert sum kontantuttak (konto 2061) til deltakerne i post 201 under fane Utbetalinger i Eierregisteret, slik at kontantuttaket skal fremkomme korrekt i RF-1233. Når jeg deretter går til næringsoppgaven, fremkommer det en melding nederst i skjermbildet om at det er avvik mellom RF-1233 (post 201/203) og RF-1175 (post 2079). Hvorfor?
Vis hele artikkelen
30-11-2015 22:55 (Sist oppdatert 08-10-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 773 Visninger
Veien til Visma.net Payroll