cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Opplastet lønnsfil til Visma.net Autopay er ikke synlig i Autopay

26-06-2019 10:14 (Updated 23-07-2020)
  • 0 Replies
  • 0 kudos
  • 229 Views

Spørsmål

Opplastet lønnsfil til Visma.net Autopay er ikke synlig i Autopay - hva gjør man?

Svar

Her må man kontrollere at de som skal se og godkjenne lønnsfil har blitt tildelt korrekte roller i Admin; Payroll Access og Approver
 
 
Minner om at ved endring av roller på bruker må man logge ut og inn i visma.net for å aktivere endringer.
Lønnsforum Høst
Featured Article