Mine områder
Hjelp

Utleggstrekk - ulike problemstillinger og løsningsforslag

02-02-2021 15:50 (Sist oppdatert 11-08-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3413 Visninger

Dette brukertipset tar for seg ulike situasjoner.
1- hvor det kommer en feilmelding i tilbakemeldingen på innsendt a-melding.

2- hvor det er trukket for mye / skulle ikke vært trukket.

3- trekket er foretatt på feil lønnsart - skulle ikke vært innrapportert

4- trekket er foretatt på feil lønnsart - skulle vært innrapportert

 

1- Ved innsending av a-melding har noen kunder fått en tilbakemelding tilsvarende denne:

Utleggstrekkdiff.JPG

Denne meldingen kommer av en manglende innstilling på lønnsarten. Se pkt.6.
Men først hvordan rette. I dette eksemplet er kjøring 1 kjørt og godkjent, og kjøring 2 er korreksjonen. 

MERK! Denne korrigeringen under gjelder kun når utleggstrekk for skatt er høyere innrapportert på inntektsmottakere enn hva som er oppgitt å betale. F.eks oppgitt utleggstrekk er 10 000, summen av utleggstrekk for inntektsmottakere er 10 001. 

 

 1. Gå inn "Forespørsel / Godkjent lønn". Søk frem den ansatte og aktuell kjøring. Her vil du se at trekket er gjennomført med et øre beløp. For eksempel 500,65. Dette avrundes forskjellig og gjør at du får en tilbakemelding med at du må rette.
 2. Gå så inn på den ansatte og fanen "Faste transaksjoner", på linje med "Fast.tr.type" = "3-Utleggstrekk for skatt", fjern eventuell verdi i "sats" og i beløp skriv inn ørene uten fortegn. I dette eksemplet 0,65. 
 3. Opprett så en ny kjøring i samme periode, overfør faste transaksjoner på aktuell ansatt, kun linjen med Utleggstrekk. Registrer så manuelt lønnsart for forskudd (400) med samme beløp i minus. Kjør så lønnskjøringen igjennom og godkjenn. Ikke send inn a-melding på denne lønnskjøringen alene.
 4. Send så inn en erstattningsmelding på a-meldingen. I feltet kjørenummer så angir du at innsendingen er på kjørenummer 1og 2 (skriv "1,2"). Og at du erstatter kjøring 1. Kontroller at a-meldingen har gått igjennom uten feil.
 5. Gå så inn på den ansatte og fanen "Faste transaksjoner", på linje med "Fast.tr.type" = "3-Utleggstrekk for skatt" legg inn opprinnelig sats eller beløp. Kontroller at saldoen er korrekt.
 6. Hent frem lønnsarten for utleggstrekk (495 / 9300) og påse at lønnsarten står med "Kutt desimaler" i avrunding, se eksempel her.

2- Trukket formye / skulle ikke vært trukket.

Følg pkt. 2-5 over.

 

3 - Trekket skulle ikke vært påleggstrekk fra skatteoppkrever

 1. Gå inn på den ansatte og fanen "Faste transaksjoner", på linje med "Fast.tr.type" = "3-Utleggstrekk for skatt" setter du beløpet som er trukket, uten negativt fortegn, i kolonnen "Beløp". Fjern eventuell sats. 
 2. Legg opp en linje med "Fast.tr.type" = "5 - Andre pålagte trekk". Legg inn samme beløp som på forrige linje her, men med negativt fortegn, og opprinnelig saldo.
 3. Opprett trekkfrie kjøringer i periodene beløpene har blitt rapportert til A-meldingen som utleggstrekk og overfør Faste transaksjoner med linjene som er opprettet i punkt 1 og 2. Denne kjøringen skal da gå i null. Se på rapportene og godkjenn kjøringen.
 4. Send så inn en erstattningsmelding på a-meldingen. I feltet kjørenummer så angir du at innsendingen er på kjørenummer 1 (eksempel på opprinnelig kjørenummer) og 2 (eksempel på korrigeringskjøring) (skriv "1,2"). Og at du erstatter kjøring 1. Kontroller at a-meldingen har gått igjennom uten feil.

4 - Trekket skulle vært påleggstrekk fra skatteoppkrever, men er tatt på feil lønnsart

 1. Gå inn på den ansatte og fanen "Faste transaksjoner", legg opp en linje med "Fast.tr.type" = "3-Utleggstrekk for skatt" legg inn beløpet som er trukket på feil lønnsart. Legg også inn saldo.
 2. Legg opp en linje med "Fast.tr.type" = "5 - Andre pålagte trekk". Legg inn samme beløp som på forrige linje her, men uten negativt fortegn, og saldo.
 3. Opprett trekkfri kjøring i samme periode som trekket opprinnelig ble gjort. Overfør faste transaksjoner på disse lønnsartene på den ansatte det gjelder.
 4. Send så inn en erstattningsmelding på a-meldingen. I feltet kjørenummer så angir du at innsendingen er på kjørenummer 1 (eksempel på opprinnelig kjørenummer) og 2 (eksempel på korrigeringskjøring) (skriv "1,2"). Og at du erstatter kjøring 1. Kontroller at a-meldingen har gått igjennom uten feil.

Relaterte brukertips.

Registrere utleggstrekk (trekk pga. restskatt)

Utleggstrekk i a-meldingen

 

 

 

Veien til Visma.net Payroll
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"