Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
(updated by Simen Veum VISMA ‎27-02-2018 10:59 )
Kjersti Skramstad Lauritzsen
  • 1 Svar
  • 1 Liker
  • 1105 Visninger

Denne artikkelen beskriver hvordan du legger inn driftsmidler som har eksistert tidligere inn i ditt nye system.

Før du kan legge inn et driftsmiddel som er delvis avskrevet må du opprette regnskapsår for hele avskrivningsperioden i Hovedbok, og du må også generere driftsmiddelkalender.

MERK!  Vi har opprettet sak for å forbedre denne funksjonaliteten , slik at det i fremtiden ikke skal være nødvendig å opprette de gamle regnskapsårene. Siste del av denne guiden beskriver også hvordan du kan lukke årene etter at du har fulgt denne beskrivelsen.

 

Trinn 1: Viktige innstillinger før du kan legge inn driftsmiddelet.

Opprett regnskapsår

Åpne regnskapsår ved å gå på Hovedbok-Konfigurasjon-Innstillinger-Regnskapsår, klikk skift første år og lagre. Fortsett til du har opprettet alle årene som du trenger i scenarioet ditt. Oppretter du år tilbake til 2012 avslutter du etter at dette året er opprettet. Du skal ikke opprette år fremover i tid før selve avskrivningen skal kjøres.

Gå til Hovedbok-Arbeidsområde-Vedlikehold-Regnskaperioder. Klikk på +Legg til år før første, og deretter Generer perioder. Klikk så ja i pop-up menyen. Trykk på generer perioder og lagre. Fortsett til du har opprettet periodene for alle årene du trenger.

I eksempelet under har vi opprettet år tilbake til 2012.

Fjern innstilling for oppdater hovedbok.

 

Gå til Driftsmiddel-Konfigurasjon-Innstillinger-Driftsmiddelinnstillinger.

Fjern haken for oppdater hovedbok og trykk på lagre knappen.

Generer Driftsmiddelkalender

 

1. Gå til Driftsmidler-Behandling-Regelmessig-Generer kalendre for Driftsmidler.

2. Legg inn siste året du skal generere kalender for.

3. Klikk Behandle alle eller marker Hovedboken og trykk Behandle

Etter behandling ser det slik ut første og siste kalenderår er fylt inn:

Første kalenderår hentes fra det første året du har lagt inn på Hovedbok-Vedlikehold-Regnskapsperioder.

 

Opprett Avdeling

Denne brukes foreløpig kun i forhold til Driftsmidler.

Gå på Tannhjulet øverst i høyre hjørne når du står i Financial.

Konfigurasjon / Fellesinnstillinger / Avdelinger:

 

Trinn 2: Legg inn driftsmiddelet

 

Gå til Driftsmidler-Arbeidsområde-Vedlikehold-Driftsmiddel, klikk + for å legge til et nytt driftsmiddel med følgende innstillinger:

 

Driftsmiddel ID: Dette blir lagt til automatisk

Beskrivelse

Driftsmiddelklasse: Dersom du trenger å endre kontoene på klassen, opprett ny klasse under Driftsmidler-Konfigurasjon-Innstillinger-Driftsmiddelklasser.

Driftsmiddeltype: Blir hentet inn automatisk fra klassen.

Økonomisk levetid år hentes fra driftsmiddelklassen

Mottaksdato

Dato tatt i bruk

Opprinnelig inntakskost: Beløpet på driftsmiddelet

Avdeling (Opprettes under Tannhjul-Konfigurasjon-Fellesinstillinger-Avdeling)

 

Under fanekortet Saldo legger du inn Siste avskr.periode, og legg inn Akkumulert avskrivning i kolonnene som vist under.

 Fjern haken for på vent på første fanekort og lagre driftsmiddelet.

 

Se på transaksjonen på fanen for transaksjonshistorikk. Systemet har generert  innkjøpet+ avskrivning+ transaksjon som har registrert innkjøpskost og det akkumulerte avskrivningsbeløpet.Selv om transaksjonen er markert som oppdatert har det ikke oppdatert hovedboken, så Batchnummer er tom. Dette er riktig siden saldo på disse kontoene har blitt lagt inn ved innleggelse saldobalanse i hovedboken.

Klikk på Behandling / Regelmessig / Beregn avskrivning. Systemet kalkulerer avskrivningene ved å bruke avskrivningsmetoden spesifisert på driftsmiddelet. Hvis den akkumulerte avskrivningen ikke er lik den kalkulerte verdien, kalkulerer systemet avskrivnings justering til å bli postert i første åpne periode.

På driftsmiddelinnstillinger under Finans-Driftsmidler-Konfigurasjon-Driftsmiddelinnstillinger huk av for vis nøyaktig avskrivning og lagre endringen. Når denne boksen blir huket på, viser systemet avskrivningsbeløpet bokført for tidligere finansielle perioder på avskrivningshistorikk fanen sammen med avskrivnings justering kalkulert for periodene fremover.

 

 

Gå til Driftsmidler-Konfigurasjon-Innstillinger-Driftsmiddelinnstillinger og huk av for Oppdater hovedbok igjen. Dette er viktig ellers bli ikke avskrivninger oppdatert i hovdboken.

Step 3:

 

Lukk “gamle regnskapsår”

Når du har registrert ferdig driftsmidlene, kan du lukke de regnskapsårene du ikke trenger for videre bokføring.

1. Gå til Hovedbok-Behandling-Avslutning-Avslutt regnskapsperioder. 

2. Marker den første kolonnen slik at alle periodene blir inkludert, og klikk deretter på Avslutt perioder. Du må gjøre dette for alle årene du ønsker å lukke.

Bidragsytere
Kommentarer
CONTRIBUTOR **

 Hei,

 

Jeg har spørsmål ang. driftsmidler som er lagt inn manuelt i systemet. Kan man lagre disse inn i driftsmidlerkartoteket?