Mine områder
Hjelp

Delberegningsmetode; hva er forskjellen på kalenderdager og arbeidsdager

28-09-2017 16:05 (Sist oppdatert 16-05-2023)
  • 0 Svar
  • 0 liker
  • 5471 Visninger

 

For at Payroll skal kunne ta hensyn til korrekt datostyring og retroaktive endringer, er det viktig å ta stilling til om Payroll skal utbetale lønn ut i fra arbeidsdager eller kalenderdager.

 

Employees | Innstillinger | Selskapsinnstillinger kan man velge delberegningsmetode. Du får opp to valg i listen, arbeidsdager og kalenderdager. Velger du arbeidsdager så Visma.net Payroll beregne faktiske arbeidsdager i måneden, men velger du kalenderdager vil den regne alle dagene i en måned. 1.PNG

 

Valget vil påvirke ansatte som starter / slutter midt i en måned, og tilfeller hvor en datostyrt lønnsart legges inn som en transaksjon fra en gitt dato. 

 

Eksempel 1:

Juli har totalt 21 arbeidsdager og 31 kalenderdager. Begynner den ansatte 11. juli, med en fastlønn på 60 000,- så vil beregningen for fastlønn bli slik:

 

Arbeidsdager:4.png

 

Fastlønn / arbeidsdager i juli * faktisk jobbet arbeidsdager i juli= fastlønn i juli

60.000,- / 21 * 15 = 42.857,-

 

Kalenderdager:5.png

 

Fastlønn / kalenderdager i juli * faktisk dager i juli fra begyntdato = fastlønn i juli

60.000,- / 31 * 21 = 40.645,-

 

Eksempel 2:

Begynner derimot den ansatte 16. oktober, hvor oktober har 22 arbeidsdager og 31 kalenderdager, blir forskjellen mellom arbeidsdager og kalenderdager som følger:

 

Arbeidsdager:2.PNG

 

Fastlønn / arbeidsdager i oktober * faktisk jobbet arbeidsdager i oktober = fastlønn i oktober

60 000,- / 22 * 12= 32 727,-

 

Kalenderdager:3.PNG

 

Fastlønn / kalenderdager i oktober * faktisk dager i oktober fra begyntdato = fastlønn i oktober

60 000,- / 31 * 16 = 30 968,-

 

 

Det er med andre ord viktig å ta en vurdering av hvilken delberegningsmetode som skal benyttes. I disse tilfellene skilles det ca. 2000,- på bruk av arbeidsdager og kalenderdager. Dette vil variere ut i fra hvilken lønn den ansatte har, men eksemplene over viser at det kan utgjøre store beløp både for firma og for den enkelte ansatte.

 

Husk at hvis du skal endre dette etter at en eller flere lønnskjøringer er utbetalt fra Payroll, bør du legge på dato for når endringen skal gjelde fra (dvs. ikke "bruk eksisterende gyldig fradato"), slik at innstillingen ikke medfører rekalkulering tilbake i tid for ansatte som allerede kan være påvirket av innstillingen.

Relaterte brukertips

Knytte arbeidstid til ansatt i Visma.net Calendar

Bidragsytere
Fagkonferansen
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"