Mine områder
Hjelp

Endring i system fra 1. januar 2023

23-12-2022 11:34 (Sist oppdatert 22-02-2023)
 • 0 Svar
 • 9 liker
 • 7669 Visninger

Fra 1. januar er det gjort flere endringer i Visma.net Payroll. Vi anbefaler at du leser gjennom denne artikkelen for å få en komplett oversikt over alle endringer.

 

Rapporteringsmåned for A-melding ved trekk i lønn
For noen år tilbake ble lønnsartene for trekk i lønn for ferie endret slik at de ikke rapporteres tilbake i tid i A-meldingen. Men det har fortsatt vært enkelttilfeller hvor det har oppstått retro rapportering. Lønnsartene blir nå nye fra 01.01.2023 med rapporteringsregel "Lønnskjøringsperiode", som gjør at transaksjonen alltid blir rapportert i perioden lønnen kjøres. 

 

Det er feltet Rapporteringsperiode i fanen Innberetningen A-melding på lønnsarten som styrer dette. Her er det lagt til en ny verdi, "Lønnskjøringsperiode".

 

Følgende standard lønnsarter i Visma.net Payroll er endret fra 01.01.23

 

Gammel lønnsart

Ny lønnsart

16500 - Trekk i lønn for ferie, manuell

16700 - Trekk i lønn for ferie, manuell

16510 - Trekk i lønn for ferie

16710 - Trekk i lønn for ferie

16520 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke

16720 - Trekk i lønn for ferie, ekstra uke (over 60 år)

16530 - Løpende trekk i lønn for ferie

16730 - Løpende trekk i lønn for ferie

16540 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke

16740 - Løpende trekk i lønn for ferie, ekstra uke (over 60 år)

16550 - Trekk ubetalte feriedager

16750 - Trekk ubetalte feriedager

108020 - Fravær uten lønn - trekk i timer

108040 - Fravær uten lønn - trekk i timer

108030 - Ulegitimert fravær - trekk i timer

108050 - Ulegitimert fravær - trekk i timer

 

Nye lønnsarter

 • 14010 - Sykepenger refundert av NAV.
  Denne lønnsarten er veldig lik den gamle lønnsarten 14000 - Sykepenger refundert fra NAV (Utgår fra 01.01.2023). Den nye lønnsarten kan i motsetning til den gamle rapporteres i A-meldingsperiode tilbake i tid basert på transaksjonsdato. F.eks registrer du en transaksjon på den nye lønnsarten med dato i desember - blir det rapportert i desember. Pass på å bruke transaksjonsdato i den måned du kjører lønn dersom den ikke skal påvirke tilbake i tid.
 • 60080 - Tjenestepensjon, OTP - Original periode - firmaets andel - manuell
  Ny lønnsart for å legge inn manuelt OTP beløp for å betale arbeidsgiveravgift og rapportere den i opprinnelig periode. Bruk eksisterende lønnsart 60000 manuelt når du trenger betalt periode som A-meldings rapporteringsperiode.

 • 14430 - Skattepliktig personalrabatt
 • 61090 - Lokalt trekk av fagforening
  Denne faste lønnsarten brukes til trekk av lokal fagforening, rapporterer det i A-meldingen og reduserer skattegrunnlaget (frem til grensen for fagforening er nådd). MERK! dette trekket blir ikke inkludert i fagforeningslisten og betaling må gjøres manuelt til fagforeningen.

 

Endret rapportering av permisjon fra 01.01.23

Formålet med endringen er i større grad og kunne automatisere saksbehandlingsprosesser både for NAV, pensjonsinnretninger (som benytter a-ordningsdata i forbindelse med OTP) og andre brukere av Aa-registeret. Endringen vil gjøre det enklere for arbeidsgiver siden de slipper å måtte gi ekstra informasjon utover det som meldes inn til a-ordningen.

 

Dersom det finnes registreringer på kodene som skjules fra 01.01.2023 frem i tid (2023). Så anbefaler vi at nåværende registrering får sluttdato 31.12.2022 og det lages ny registrering med startdato 01.01.2023 på ny kode.  

 

Følgende koder i Visma.net Calendar er nye fra 01.01.23

Kode i Calendar

Lønnsart i Payroll

Andre ikke lovfestede permisjoner

108110 - Velferdspermisjon - timer utbetalt (timelønnet)

Andre lovfestede permisjoner

108110 - Velferdspermisjon - timer utbetalt (timelønnet)

Utdanningspermisjon - Ikke lovfestet

108040 - Fravær uten lønn, trekk i timer

Utdanningspermisjon - Lovfestet

108040 - Fravær uten lønn, trekk i timer

MERK!  Da disse nye kodene henviser til standard lønnsarter, bør du kontrollere at kontering og henvisning er slik som du/ditt firma ønsker

 

Følgende koder i Visma.net Calendar er skjult fra 01.01.23

Kode i Calendar

AD - Fødselspenger

 

Anbefaling er å benytte kode FO - Foreldrepermisjon fra 01.01.2023

 

Følgende koder i Visma.net Calendar er endret fra 01.01.23

Kode i Calendar

Gammel lønnsart

Ny lønnsart

Permisjon uten lønn

108020 - Fravær uten lønn, trekk i timer

108040 - Fravær uten lønn, trekk i timer

Ikke legitimert fravær

108030 - Ulegitimert fravær, trekk i timer

108050 - Ulegitimert fravær, trekk i timer

 

 

Andre endringer:

Skattekort

 • Siste dato for å bestille 2022 skattekort er 31.12.2022.
 • Skattetabellene for 2023 er klare til bruk.

Lønnsarter

Lønnsartene 32400, 32700, 32350 og 32650 er oppdatert med ny A-meldingskode.

 

Satser og grenser

 • Vi har redusert folketrygdavgiften til 7,9 % fra 1. januar 2023. Svalbardskatten påvirkes av denne endringen.
 • Satsene for firmabiler er oppdatert for 2023.
 • Endret det maksimale beløpet for fagforeningskontingent for 2023.
 • Endret nytt avgiftspliktig beløp for bruk av privatbil på jobb.
 • Nye satser i Expense

 

Ekstra arbeidsgiveravgift (5%) over 750.000,-

Arbeidet med dette er påbegynt, men ikke ferdigstilt fordi forskriftene ikke ble klare før 16. desember. Forventes å være klart tidlig i 2023.

 

Relaterte brukertips og artikler:

5 % ekstra arbeidsgiveravgift i 2023

Ny rapportering av permisjon fra 2023

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"