Minun alueeni
Apu

DigitalBooker käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Vuoden 2023 alusta voimaan tullut EU-direktiivi (DAC7) valtuuttaa ja velvoittaa digitaaliset alustat keräämään tietoja heidän alustallaan toimivista myyjistä ja näiden toiminnasta. Vuodesta 2023 alkaen alustaoperaattorien on kerättävä tiedot välittämistään myynneistä ja vuokrauksista, joita digitaalisen alustan kautta tehdään.  Kerätyt tiedot on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään raportointikautta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Vuoden 2023 tiedot on siis ilmoitettava 2024 tammikuun loppuun mennessä.   Alustat ovat jatkossa velvoitettuja tunnistamaan kaikki myyjänsä, keräämään tietoja näiden toiminnasta, validoimaan ilmoitetut tiedot ja raportoimaan ne vuosittain veroviranomaisille. Kerättäviä myyntitietoja ovat esimerkiksi tulot alustalla ja mahdolliset komissiot tai muut maksut.   Raportoitavat olennaiset toimet Olennaisella toimella tarkoitetaan jotakin seuraavista vastiketta vastaan suoritettavista toimista:   1. Asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen sekä kiinteän omaisuuden antaminen vuokralle (esim. kokoustilat, saunat) Olennainen toimi on asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen, kaikenlaisen kiinteän omaisuuden tai näiden osan antaminen vuokralle. Vuokra-ajan pituudella ei ole merkitystä, ratkaisevaa on vastikkeellisuus. Omaisuuden omistus- tai hallintatavalla ei ole merkitystä. Siirrettävien rakennusten ja rakennelmien sekä veneiden osalta ratkaisevaa on niiden käyttötarkoitus. 2. Henkilökohtainen palvelu (esim.personal trainer-tunnit, fysioterapia, parturi-kampaamo, laulutunnit) Henkilökohtaisella palvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka yhteydessä yksi tai useampi henkilö tekee itsenäisesti tai yksikön puolesta työtä, josta maksetaan ajan tai tehtävän perusteella, ja se tehdään käyttäjän pyynnöstä. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jää esimerkiksi pääsyn antaminen valmiiseen online-kurssiin, Youtube -videoon tms., joka on toteutettu ilman kenenkään nimenomaista pyyntöä. 3. Tavaroiden myynti Tavaralla tarkoitetaan mitä tahansa aineellista hyödykettä ja omaisuutta. Tavaroiden myynti on olennainen toimi, kun ne ylittävät myyjällä raportointikauden aikana 2 000 euroa ja myyntejä on vähintään 30 kpl. 4. Liikennevälineen antaminen vuokralle (esim auto, sup-lauta, kanootti) Liikennevälineellä tarkoitetaan mitä tahansa kulkuvälinettä, jolla voidaan liikkua tai kuljettaa paikasta toiseen. Näitä ovat esimerkiksi auto, moottoripyörä, vene, helikopteri ja polkupyörä.   Myyjä Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan myyjällä tarkoitetaan olennaisen toimen suorittavaa, alustalle rekisteröityä alustan käyttäjää, joka on luonnollinen henkilö tai yksikkö.   Poikkeuksen alainen myyjä Poikkeuksen alaisella myyjällä tarkoitetaan myyjää, jota Suomeen raportoivan alustaoperaattorin ei tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle. Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan poikkeuksen alaisia myyjiä ovat: julkisen vallan yksikkö, sellainen yksikkö tai sen lähiyksikkö, jonka osakkeilla käydään säännöllisesti kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla (pörssiin listautunut yhtiö), yksikkö, joka on raportointikauden aikana vuokrannut saman alustaoperaattorin mahdollistamana kiinteistökokonaisuutta yli 2 000 kertaa, myyjä, joka on raportointikauden aikana suorittanut saman alustaoperaattorin mahdollistamana vähemmän kuin 30 tavaran myyntiä, jos myynneistä maksettujen tai hyvitettyjen vastikkeiden kokonaismäärä on enintään 2 000 euroa.   Vastike Kyseessä on lain tarkoittama olennainen toimi ainoastaan silloin, kun olennainen toimi on suoritettu vastiketta vastaan. Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan vastikkeella tarkoitetaan missä tahansa muodossa olevaa korvausta, josta on vähennetty raportoivan alustaoperaattorin pidättämät tai perimät maksut, palkkiot tai verot. Rahallisen korvauksen lisäksi vastike voi olla esimerkiksi myyjälle suoritettavaa palvelua, myyjälle annettavaa tavaraa taikka maksua virtuaali- tai muussa kuin jonkin valtion takaamassa valuutassa eli niin sanotussa fiat-valuutassa.   Direktiivin vaatimien tietojen täyttö Digitalbookerissa DAC7-direktiivin vaatimat tiedot tulee täyttää Digitalbookeriin Asetuksissa DAC7-välilehdellä (Asetukset-DAC7).    Perustiedot Perustiedot-välilehdellä määritetään käyttötapa. Tällä määritellään se, onko raportoitava yksikkö koko järjestelmä, työntekijä vai toimipiste. Mikäli järjestelmässä on esimerkiksi 3 toimipistettä jotka ovat omia y-tunnuksiaan, valitse Toimipiste. Esimerkiksi parturi-kampaamossa taas jokaisella työntekijällä voi olla oma y-tunnus, vaikka kaikkien palvelut olisivatkin varattavissa samasta järjestelmästä. Tässä tapauksessa valitse Työntekijä. Nämä valinnat määrittävät millainen yritysrakenne on missä olennaisia toimia tarjotaan. Valitse Ei käytössä, jos raportoitavia olennaisia toimia ei ole, tai myyjä on määritelty poikkeuksen alaiseksi myyjäksi.    Tässä kohdassa määritetään myös, harjoittaako yritys kiinteän omaisuuden vuokrausta. Valitse kyllä, jos tarjoat asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen sekä kiinteän omaisuuden antamista vuokralle.   Yritystiedot Käytettäessä koko järjestelmää yrityksenä täytetään yrityksen tiedot automaattisesti sen mukaisesti, mitä on määritelty kohdassa Asetukset-Tiedot.  Toimipisteitä ja työntekijöitä yrityksenä käytettäessä Oletustiedot-kohta täytetään automaattisesti, toimipiste- ja työntekijäkohtaiset tiedot tulee täyttää manuaalisesti.     Kiinteä omaisuus Jos yritys harjoittaa kiinteän omaisuuden vuokrausta, tulee kiinteät omaisuudet luoda Uusi kiinteä omaisuus-painikkeesta. Omaisuudelle annetaan tarvittavat tiedot, ja valitaan alasvetovalikosta kiinteän omaisuuden tyyppi, esim. Toimisto, Siirrettävä rakennus, Pysäköintipaikka tai -alue. Aiemmin luotua kiinteää omaisuutta voidaan muokata valitsemalla muokattava kiinteä omaisuus alasvetovalikosta.   Resurssit Resurssit-välilehdellä valitaan resurssit, joihin liittyy olennaisia toimia. Esim. jos vuokrataan liikennevälineitä tulee resurssin tyypiksi valita Vuokrattavat liikennevälineet. Kiinteää omaisuutta vuokrattaessa tulee tyypiksi valita kiinteä omaisuus, joka on ensin luotu Kiinteä omaisuus-välilehdellä.   Palvelut, tunnit ja kurssit Palvelut, tunnit ja kurssit-välilehdillä tulee valita kaikki palvelut, tunnit ja kurssit, jotka ovat olennaisia toimia. Tyypiksi valitaan Henkilökohtainen palvelu.   HUOM! Katso tästä vielä webinaarimme aiheesta:   https://youtu.be/a8nQ2b7Cb2c 
Näytä koko artikkeli
18-12-2023 07:00 (Päivitetty 29-01-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 971 Näytöt
 Pääset vaihtamaan salasanasi hallintapuolella kohdasta "Vaihda salasana".
Näytä koko artikkeli
16-04-2018 13:04 (Päivitetty 05-09-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 992 Näytöt
Miten teen osoitteenmuutoksen? Miten DigitalBookerin laskutus tapahtuu?
Näytä koko artikkeli
12-04-2018 12:28 (Päivitetty 13-04-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 2077 Näytöt
Digitalbooker tukee seuraavia kieliä: englanti, ruotsi, saksa, tanska, norja, suomi.   Hallintapuoli:   Sinä ja työntekijäsi: Pääset vaihtamaan kielen hallintapuolelle oikeasta kirjautumisvalikosta > Vaihda kieli Lisää kieliä voit lisätä Asetukset > Tiedot > Tuetut kielet   Asiakaspuoli:   Kielivalinnat tulee vielä erikseen ottaa käyttöön myös asiakaspuolella. Tämän jälkeen asiakkaasi pääsevät vaihtamaan kielen varausnäkymän oikeasta yläkulmasta. Ohjelma kääntää vakiotekstit automaattisesti kielivalinnan mukaan. Kaikki itse syötetyt tekstit tulee kuitenkin antaa kaikilla halutuilla kielillä. Esimerkki kuvassa palvelun nimi sekä kuvaus kenttä.
Näytä koko artikkeli
16-04-2018 12:56 (Päivitetty 13-12-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 814 Näytöt
Esto varauksien tekemiselle tiettynä ajankohtana
Näytä koko artikkeli
13-04-2018 13:33 (Päivitetty 08-08-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1770 Näytöt
Katso video-ohje käyttöoikeuksien määrittelemisestä
Näytä koko artikkeli
30-09-2020 08:00 (Päivitetty 16-06-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1596 Näytöt
Oletko unohtanut salasanasi? Tilaa uusi kirjautumissivun kautta.
Näytä koko artikkeli
12-04-2018 11:03 (Päivitetty 16-06-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1461 Näytöt
Mikäli haluat että työntekijä/käyttäjä näkee kirjautuessaan Digital Bookeriin ainoastaan kalenterinäkymän ja sen varaukset, voit mahdollistaa tämän admin-käyttäjän oikeuksilla.   Oletetaan, että esimerkiksi hotellin yhteydessä on spa, ja halutaan että respan työntekijät pääsevät katsomaan span ajanvarauksia. Heille voidaan perustaa Admin-puolelle omat tunnukset, joilla he näkevät ainoastaan kalenterin ja varaukset, mutta eivät pääse muokkaamaan tai poistamaan varauksia.        Kun Admin-käyttäjä on perustettu, voit mennä Asetukset-välilehdelle -> Käyttöoikeudet. Täältä voit valita mitä kyseinen Admin-käyttäjä pääsee näkemään tai muuttamaan.     Voit helposti muuttaa työntekijöidesi Admin-oikeuksia vaihtamalla ylhäältä välilehdelle "Admin-käyttäjät". Jotta käyttäjä pääsee kirjautumaan Admin-puolelle, tulee hänellä olla vähintään yksi tähti. Admin-käyttäjä ei tarvitse olla työntekijä.  
Näytä koko artikkeli
16-08-2018 11:50 (Päivitetty 14-06-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1134 Näytöt
Kirjaudu sisään DigitalBookeriin kirjautumissivulta.
Näytä koko artikkeli
07-05-2018 12:43 (Päivitetty 25-03-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 17493 Näytöt
Jos halutaan synkronoida Digitalbookerin kalenteri Googlen kalenteriin onnistuu se seuraavalla tavalla.  Huom! Synkronointi on yhdensuuntainen DigitalBookerista Google kalenteriin. Lataa ensin DigitalBookerista kohdasta App Store > iCalendar ilmainen sovellus, joka tuo ominaisuuden DigitalBookeriin.   Tämän jälkeen mennään valitsemaan työntekijä jonka kalenteri halutaan synkronoida, ja kopioidaan sieltä iCal-kalenterin osoite.     Oletuksena ical linkki synkronisoi työntekijän kohdalla 90 päivää tulevaisuuteen ja 0 päivää menneisyydestä. Tätä aikaväliä voi muuttaa lisäämällä ical osoitteen perään esimerkiksi   ?days_past=30&days_future=60   Jos kyseistä esimerkkiä käytetään niin silloin linkki näyttää viimeisen 30 päivän varaukset ja tulevat 60 päivää varaukset kalenterissa.   Toimipisteiden synkronointiväli on maksimissaan 30 päivää kun taas työntekijät ja resurssit ovat maksimissaan 90 päivää   Google kalenteri: Tämän jälkeen mennään selaimella omaan Google kalenteriin. Valitaan vasemmasta reunasta + merkkiä painamalla esiintulevasta valikosta URL-osoitteesta Tämän jälkeen tulee esiin kenttä mihin kopioidaan aikaisemmin kopioitu iCal linkki ja painetaan "Lisää kalenteriin"   Outlook: iCal-kalenteri osoite voidaan synkronoida Outlookin työpöytäsovellukseen sekä selain versioon. Työpöytäsovellukseen iCal osoitteen lisääminen tapahtuu joko yläreunassa näkyvästä "Lisää kalenteri" -painikkeesta tai klikkaamalla hiiren oikealla näppäimellä "muut kalenterit" kohta. Valitse kohteeksi "Internetistä" ja lisää avautuvaan ikkunaan Digitalbookerista saatu iCal osoite. Selain versioon lisääminen tapahtuu "Lisää kalenteri" -painikkeesta > tilaa verkosta > lisää Digitalbookerista saatu iCal osoite.
Näytä koko artikkeli
23-05-2018 13:21 (Päivitetty 23-03-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1974 Näytöt
Ratkaisu on rekisteröinti, jonka voi tehdä joko sinä tai asiakas. Mikäli asiakkaalla ei ole olemassaolevaa tiliä järjestelmässä, hän ei ole rekisteröitynyt.
Näytä koko artikkeli
16-04-2018 10:01 (Päivitetty 09-09-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 680 Näytöt
Kauanko varaukset säilyvät DigitalBookerissa?
Näytä koko artikkeli
13-04-2018 13:37 (Päivitetty 08-09-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 516 Näytöt
Oletko vaihtamassa DigitalBookeriin? Mitä jo sisääntulleille varauksille pitäisi tehdä?
Näytä koko artikkeli
12-04-2018 14:24 (Päivitetty 08-09-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 540 Näytöt
Voiko admin-kalenterissa tehdä varauksen henkilölle, jolla ei ole asiakastiliä?  
Näytä koko artikkeli
12-04-2018 14:27 (Päivitetty 08-09-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 580 Näytöt
Saat DigitalBookerista lähes tulkoon kaiken mahdollisen ulos raporttina.
Näytä koko artikkeli
17-04-2018 09:43 (Päivitetty 08-09-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1059 Näytöt
Tähän voi olla syynä se että olet kirjautunut Digitalbookeriin Visma Connectin kautta. Tällöin et pääse muokkaamaan Käyttäjät-välilehdeltä esimerkiksi sähköpostiasi tai nimeäsi.    Pääset kumminkin tekemään muutoksia kirjautumalla Visma Connectiin Jos et muista salasanaasi, niin pääset sieltä myös tilaamaan uuden salasanasi.   Jos käy kumminkin niin ettet pääse kirjautumaan Visma Connectiin, pyydämme teitä laittamaan meille tukeen viestiä osoitteeseen helpdesk@passeli.com
Näytä koko artikkeli
08-09-2021 11:21
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 487 Näytöt
Asiakkaan varauksia voi rajoittaa per asiakas.
Näytä koko artikkeli
16-04-2018 11:49 (Päivitetty 23-04-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 833 Näytöt
Oikeasta yläkulmasta löytyy kohta "Lähetä palautetta". Suosittelemme käyttämään tätä aina kun haluat antaa palautetta tai jättää kysymyksiä järjestelmästä. Kaikki palaute on meille arvokasta. Tarvittaessa palaamme asiaan mahdollisimman pian!  
Näytä koko artikkeli
16-04-2018 11:55 (Päivitetty 07-12-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 764 Näytöt
Käyttäjät-valikon alta löytyy Uusi älyryhmä-valikko. Voit täältä luoda uuden älyryhmän, eli ryhmän joka täyttyy automaattisesti asiakkaista jotka täyttävät tietyt kriteerit. Esimerkissämme olemme halunneet tavoittaa asiakkaat, jotka ovat olleet 90 päivää ilman uusia varauksia tietyssä toimipisteessä.   Luo älyryhmä kohdasta Käyttäjät > Uusi älyryhmä   Saat lisää hakukriteerejä klikkaamalla sinistä plussaa.  
Näytä koko artikkeli
16-04-2018 11:40 (Päivitetty 07-12-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1308 Näytöt
Minulla on useita toimipisteitä, miten vaihdan toimipisteen kalenterista toiseen?
Näytä koko artikkeli
13-04-2018 14:02 (Päivitetty 07-12-2020)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 793 Näytöt