Minun alueeni
Apu

DigitalBooker käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Vuoden 2023 alusta voimaan tullut EU-direktiivi (DAC7) valtuuttaa ja velvoittaa digitaaliset alustat keräämään tietoja heidän alustallaan toimivista myyjistä ja näiden toiminnasta. Vuodesta 2023 alkaen alustaoperaattorien on kerättävä tiedot välittämistään myynneistä ja vuokrauksista, joita digitaalisen alustan kautta tehdään.  Kerätyt tiedot on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään raportointikautta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Vuoden 2023 tiedot on siis ilmoitettava 2024 tammikuun loppuun mennessä.   Alustat ovat jatkossa velvoitettuja tunnistamaan kaikki myyjänsä, keräämään tietoja näiden toiminnasta, validoimaan ilmoitetut tiedot ja raportoimaan ne vuosittain veroviranomaisille. Kerättäviä myyntitietoja ovat esimerkiksi tulot alustalla ja mahdolliset komissiot tai muut maksut.   Raportoitavat olennaiset toimet Olennaisella toimella tarkoitetaan jotakin seuraavista vastiketta vastaan suoritettavista toimista:   1. Asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen sekä kiinteän omaisuuden antaminen vuokralle (esim. kokoustilat, saunat) Olennainen toimi on asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen, kaikenlaisen kiinteän omaisuuden tai näiden osan antaminen vuokralle. Vuokra-ajan pituudella ei ole merkitystä, ratkaisevaa on vastikkeellisuus. Omaisuuden omistus- tai hallintatavalla ei ole merkitystä. Siirrettävien rakennusten ja rakennelmien sekä veneiden osalta ratkaisevaa on niiden käyttötarkoitus. 2. Henkilökohtainen palvelu (esim.personal trainer-tunnit, fysioterapia, parturi-kampaamo, laulutunnit) Henkilökohtaisella palvelulla tarkoitetaan palvelua, jonka yhteydessä yksi tai useampi henkilö tekee itsenäisesti tai yksikön puolesta työtä, josta maksetaan ajan tai tehtävän perusteella, ja se tehdään käyttäjän pyynnöstä. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jää esimerkiksi pääsyn antaminen valmiiseen online-kurssiin, Youtube -videoon tms., joka on toteutettu ilman kenenkään nimenomaista pyyntöä. 3. Tavaroiden myynti Tavaralla tarkoitetaan mitä tahansa aineellista hyödykettä ja omaisuutta. Tavaroiden myynti on olennainen toimi, kun ne ylittävät myyjällä raportointikauden aikana 2 000 euroa ja myyntejä on vähintään 30 kpl. 4. Liikennevälineen antaminen vuokralle (esim auto, sup-lauta, kanootti) Liikennevälineellä tarkoitetaan mitä tahansa kulkuvälinettä, jolla voidaan liikkua tai kuljettaa paikasta toiseen. Näitä ovat esimerkiksi auto, moottoripyörä, vene, helikopteri ja polkupyörä.   Myyjä Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan myyjällä tarkoitetaan olennaisen toimen suorittavaa, alustalle rekisteröityä alustan käyttäjää, joka on luonnollinen henkilö tai yksikkö.   Poikkeuksen alainen myyjä Poikkeuksen alaisella myyjällä tarkoitetaan myyjää, jota Suomeen raportoivan alustaoperaattorin ei tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle. Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan poikkeuksen alaisia myyjiä ovat: julkisen vallan yksikkö, sellainen yksikkö tai sen lähiyksikkö, jonka osakkeilla käydään säännöllisesti kauppaa vakiintuneilla arvopaperimarkkinoilla (pörssiin listautunut yhtiö), yksikkö, joka on raportointikauden aikana vuokrannut saman alustaoperaattorin mahdollistamana kiinteistökokonaisuutta yli 2 000 kertaa, myyjä, joka on raportointikauden aikana suorittanut saman alustaoperaattorin mahdollistamana vähemmän kuin 30 tavaran myyntiä, jos myynneistä maksettujen tai hyvitettyjen vastikkeiden kokonaismäärä on enintään 2 000 euroa.   Vastike Kyseessä on lain tarkoittama olennainen toimi ainoastaan silloin, kun olennainen toimi on suoritettu vastiketta vastaan. Alustaoperaattoreiden tiedonantovelvollisuudesta annetun lain 2 §:n mukaan vastikkeella tarkoitetaan missä tahansa muodossa olevaa korvausta, josta on vähennetty raportoivan alustaoperaattorin pidättämät tai perimät maksut, palkkiot tai verot. Rahallisen korvauksen lisäksi vastike voi olla esimerkiksi myyjälle suoritettavaa palvelua, myyjälle annettavaa tavaraa taikka maksua virtuaali- tai muussa kuin jonkin valtion takaamassa valuutassa eli niin sanotussa fiat-valuutassa.   Direktiivin vaatimien tietojen täyttö Digitalbookerissa DAC7-direktiivin vaatimat tiedot tulee täyttää Digitalbookeriin Asetuksissa DAC7-välilehdellä (Asetukset-DAC7).    Perustiedot Perustiedot-välilehdellä määritetään käyttötapa. Tällä määritellään se, onko raportoitava yksikkö koko järjestelmä, työntekijä vai toimipiste. Mikäli järjestelmässä on esimerkiksi 3 toimipistettä jotka ovat omia y-tunnuksiaan, valitse Toimipiste. Esimerkiksi parturi-kampaamossa taas jokaisella työntekijällä voi olla oma y-tunnus, vaikka kaikkien palvelut olisivatkin varattavissa samasta järjestelmästä. Tässä tapauksessa valitse Työntekijä. Nämä valinnat määrittävät millainen yritysrakenne on missä olennaisia toimia tarjotaan. Valitse Ei käytössä, jos raportoitavia olennaisia toimia ei ole, tai myyjä on määritelty poikkeuksen alaiseksi myyjäksi.    Tässä kohdassa määritetään myös, harjoittaako yritys kiinteän omaisuuden vuokrausta. Valitse kyllä, jos tarjoat asuin- ja liikehuoneistojen, pysäköintipaikkojen sekä kiinteän omaisuuden antamista vuokralle.   Yritystiedot Käytettäessä koko järjestelmää yrityksenä täytetään yrityksen tiedot automaattisesti sen mukaisesti, mitä on määritelty kohdassa Asetukset-Tiedot.  Toimipisteitä ja työntekijöitä yrityksenä käytettäessä Oletustiedot-kohta täytetään automaattisesti, toimipiste- ja työntekijäkohtaiset tiedot tulee täyttää manuaalisesti.     Kiinteä omaisuus Jos yritys harjoittaa kiinteän omaisuuden vuokrausta, tulee kiinteät omaisuudet luoda Uusi kiinteä omaisuus-painikkeesta. Omaisuudelle annetaan tarvittavat tiedot, ja valitaan alasvetovalikosta kiinteän omaisuuden tyyppi, esim. Toimisto, Siirrettävä rakennus, Pysäköintipaikka tai -alue. Aiemmin luotua kiinteää omaisuutta voidaan muokata valitsemalla muokattava kiinteä omaisuus alasvetovalikosta.   Resurssit Resurssit-välilehdellä valitaan resurssit, joihin liittyy olennaisia toimia. Esim. jos vuokrataan liikennevälineitä tulee resurssin tyypiksi valita Vuokrattavat liikennevälineet. Kiinteää omaisuutta vuokrattaessa tulee tyypiksi valita kiinteä omaisuus, joka on ensin luotu Kiinteä omaisuus-välilehdellä.   Palvelut, tunnit ja kurssit Palvelut, tunnit ja kurssit-välilehdillä tulee valita kaikki palvelut, tunnit ja kurssit, jotka ovat olennaisia toimia. Tyypiksi valitaan Henkilökohtainen palvelu.   HUOM! Katso tästä vielä webinaarimme aiheesta:   https://youtu.be/a8nQ2b7Cb2c 
Näytä koko artikkeli
18-12-2023 07:00 (Päivitetty 29-01-2024)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 769 Näytöt
Alennuskoodit ovat ilmainen lisäosa. Voit määrittää alennuskoodin valitsemillesi palveluille, tunneille tai resursseille. Asiakkaasi voi syöttää alennuskoodin varauksen yhteydessä. Alennuskoodiin voidaan asettaa käyttökerrat, ja hinnanalennus voi olla prosentuaalinen tai ennalta määritelty summa. Hinnat-toiminto tulee olla otettuna käyttöön ennen alennuskoodien käyttöönottoa. Alennuskoodit saat otettua käyttöösi kohdasta Asetukset-App Store-Alennuskoodit. HUOM! Alennuskoodit ovat mahdollisia vain kirjautuneille käyttäjille, eivätkä ne käy Easy-versiossa!   Alennuskoodin luonti Alennuskoodin saat luotua kohdasta Asetukset-Alennuskoodit-Uusi alennuskoodi. Anna alennuskoodille nimi esim. Juhannusale, ja määritä koodi esim. JUSSI23. Koodissa on sallittu ainoastaan kirjaimet, numerot ja merkit - ja _. Määrittele myös koodin voimassaoloaika, alennuksen määrä ja onko se prosentuaalinen vai euromääräinen. Valitse myös mihin toimipisteisiin alennuskoodi käy, sekä käyttökertojen määrä. Muista tallentaa!   Määrittele myös mihin palveluihin/tunteihin/resursseihin alennuskoodi käy ottamalla alennuskoodi muokkaustilaan ja valitsemalla haluamasi Palvelut, Tunnit ja Resurssi-välilehdiltä, ja muista tallentaa muutokset.     Alennuskoodien käyttö Alennuskoodi syötetään varauksen luonnin yhteydessä Alennuskoodi-kenttään. Kun alennuskoodi on hyväksytty, voidaan aika varata ja/tai maksaa.   Varausvahvistuksessa on näkyvissä annetun alennuksen määrä ja lopullinen alennettu hinta.   Alennus on nähtävillä myös suoraan varaukselta Kalenteri-näkymässä Tiedot-välilehdellä kohdassa Hinta.     Seuranta Alennuskoodien käyttöä voidaan tarkastella Käytöt-välilehdeltä ottamalla haluttu alennuskoodi muokkaustilaan, tai kohdassa Tilastot-Alennuskoodit.      
Näytä koko artikkeli
05-09-2023 08:47 (Päivitetty 14-11-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 426 Näytöt
Mene kohtaan Hallinta -> App Store -> Maksut ja kytke sieltä päälle Verkkomaksut-toiminto (huom. myös Hinnat ja Maksut tulee olla päällä). Katso video-ohje>>
Näytä koko artikkeli
19-04-2018 12:07 (Päivitetty 29-09-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 5116 Näytöt
 Pääset vaihtamaan salasanasi hallintapuolella kohdasta "Vaihda salasana".
Näytä koko artikkeli
16-04-2018 13:04 (Päivitetty 05-09-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 927 Näytöt
Resurssi on paikka, tila, asia tai väline, jonka tunti tai palvelu vaatii toteutuakseen. Huomaa, että hinnoittelussamme resurssiksi lasketaan aina myös työntekijät. HUOM! Kaikki eivät tarvitse resursseja. Käytä resursseja vain, jos: • Tuntisi tai palvelusi on mahdollista toteuttaa vähintään kahdessa (2) eri tilassa, esimerkiksi tietyissä huoneissa, saleissa ym. tietyissä fyysisissä paikoissa (tähän ei lueta eri toimipisteitä, ne ovat järjestelmässä erikseen) esimerkiksi: joogasalit, hierontahuoneet, työhuoneet, keilaradat, tenniskentät• Tuntisi tai palvelusi on sidoksissa rajalliseen määrään välineitä tai asioita esimerkiksi: ratsutallin hevoset, kuntolaitteet, sup-laudat   Huom! Resurssit eivät ole käytössä Easy-versiossa!   Resurssien käyttöönotto Saat otettua resurssit käyttöön App Storesta (Asetukset-App Store-resurssit). Tämän jälkeen resurssit ovat näkyvissä Hallinta-välilehdellä.   Luo resurssi painamalla Uusi resurssi-painiketta, anna resurssille nimi, esim. Huone 3 tai Rata 2. Valitse resurssille oikea kategoria, tai luo uusi kategoria. Mahdollista resurssin aikavaraukset, jos resurssia voi varata sellaisenaan. Lue aikavarauksista lisää täältä.     Anna resurssille hinta jos sitä voi varata sellaisenaan, ja valitse, mihin tuntityyppeihin ja palveluihin resurssi on liitetty.      
Näytä koko artikkeli
17-04-2018 11:01 (Päivitetty 17-05-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 974 Näytöt
Viesteille on todennäköisesti asetettu kuukausikohtainen maksimi. Katso ohjeet rajan muuttamiseen.
Näytä koko artikkeli
26-04-2018 09:38 (Päivitetty 17-05-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 762 Näytöt
Tarkista, että työntekijään on linkitetty käyttäjätili, joka sisältää sähköpostiosoitteen/puhelinnumeron. Viestit lähetetään näihin yhteystietoihin. Lisäksi työntekijän on täytynyt hyväksyä tilillään sähköpostien/sms lähetys voidakseen vastaanottaa sähköpostiviestejä/sms.     Tarkista vielä, että varaustietoviesti on aktivoitu kyseiselle viestitystoiminnolle kohdassa > Hallinta > Viestitys>Varaus luotu (Lähetä viesti työntekijälle).    
Näytä koko artikkeli
26-04-2018 09:44 (Päivitetty 17-05-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 805 Näytöt
Katso video-ohjeet työaikojen lisäämiseksi.
Näytä koko artikkeli
17-04-2018 12:19 (Päivitetty 16-05-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1018 Näytöt
Miten teen osoitteenmuutoksen? Miten DigitalBookerin laskutus tapahtuu?
Näytä koko artikkeli
12-04-2018 12:28 (Päivitetty 13-04-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1979 Näytöt
Mitä tarkoittaa palvelu DigitalBookerissa?
Näytä koko artikkeli
18-04-2018 09:36 (Päivitetty 30-01-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1639 Näytöt
Järjestelmään pystyy luomaan omia käyttäjäryhmiään ja asettamaan niihin käyttäjiä. Käyttäjäryhmille voidaan asettaa erikoishintoja ja määritellä omia varausnäkymiä.   Käyttäjäryhmäkohtaisia hintoja pystyy määrittelemään resursseille, palveluille, tuntityypeille sekä kursseille. Tämä onnistuu Hallinta > haluttu varaustyyppi > Hinta > Lisää hinta tai muokkaa olemassa olevaa > Käyttäjäryhmät kohdan kynä > Valitse halutut käyttäjäryhmät > Takaisin > Tallenna. Tämän jälkeen näihin käyttäjäryhmiin kuuluvilla käyttäjillä on voimassa asetettu hinta silloin, kun he ovat kirjautuneena sisään ja tekevät varauksen omalla käyttäjätilillään.     Käyttäjäryhmälle pystyy myös asettamaan tietyn varausnäkymän näkyväksi. Tämä onnistuu Hallinta > Varausnäkymät > Näkyvä ainoastaan seuraaville käyttäjäryhmille. Tällä tavalla tietylle käyttäjäryhmälle voidaan asettaa esimerkiksi tietty palvelu varattavaksi siten ettei muut käyttäjät näe sitä tai pysty sitä varaamaan. Ohje tällaiseen toteutukseen löytyy täältä.     Asiakkaiden on myös mahdollista käyttäjätilin luonnin yhteydessä liittyä käyttäjäryhmään. Asiakas ei pysty itse vaikuttamaan tähän käyttäjäryhmään, vaan se on ennalta määritelty ryhmä Www > Asetukset > Salli käyttäjän liittyä ryhmään rekisteröityessä.  
Näytä koko artikkeli
24-01-2023 08:41
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 330 Näytöt
Työntekijämme lopettaa, miten toimia?
Näytä koko artikkeli
18-04-2018 07:59 (Päivitetty 16-01-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1605 Näytöt
Kurssit-toiminto on tarkoitettu tapahtumille jotka kestävät useamman päivän.
Näytä koko artikkeli
19-04-2018 09:15 (Päivitetty 10-01-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1366 Näytöt
Digitalbooker tukee seuraavia kieliä: englanti, ruotsi, saksa, tanska, norja, suomi.   Hallintapuoli:   Sinä ja työntekijäsi: Pääset vaihtamaan kielen hallintapuolelle oikeasta kirjautumisvalikosta > Vaihda kieli Lisää kieliä voit lisätä Asetukset > Tiedot > Tuetut kielet   Asiakaspuoli:   Kielivalinnat tulee vielä erikseen ottaa käyttöön myös asiakaspuolella. Tämän jälkeen asiakkaasi pääsevät vaihtamaan kielen varausnäkymän oikeasta yläkulmasta. Ohjelma kääntää vakiotekstit automaattisesti kielivalinnan mukaan. Kaikki itse syötetyt tekstit tulee kuitenkin antaa kaikilla halutuilla kielillä. Esimerkki kuvassa palvelun nimi sekä kuvaus kenttä.
Näytä koko artikkeli
16-04-2018 12:56 (Päivitetty 13-12-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 719 Näytöt
Asiakkaan luominen DigitalBookeriin onnistuu helposti kolmella eri tavalla.
Näytä koko artikkeli
16-04-2018 10:53 (Päivitetty 20-10-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1616 Näytöt
Verkkomaksujen käyttöönotto on helppoa. Täytä vain kaikki vaadittavat kohdat huolellisesti. Tässä muutama vinkki sopimuksen täyttämiseen:   YRITYKSEN PERUSTIEDOT: Y-tunnus ja osoitetiedot tulevat automaattisesti omasta Digitalbookeristasi. Täytä sivulle loput tiedot.     PALVELUN TIEDOT: Kerro tässä lisää yrityksestäsi ja yrityksesi palveluista mahdollisimman tarkasti. Täytä ainakin pakolliset kentät. Sivuston osoite -kohtaan tulee DigitalBookerisi osoite (https://www.varaaheti.fi/omaosoitteesi)     MAKSULIIKENNE: Syötä arvioi liikevaihdosta ja maksuliikenteestä mahdollisimman tarkasti. Arvioitu liikevaihto: Täytä kenttään koko yrityksen arvioitu liikevaihto Arvio palvelun maksuliikenteestä: Arvio DigitalBookerin kautta kulkevasta maksuliikenteestä Palvelun keskiostos: Arvioitu palvelun keskiostos DigitalBookerissa Kallein tuote: Täytä kenttään kalleimman myytävän tuotteen tai palvelun hinta DigitalBookerissa Pankkitiedot: Täytä tähän yrityksen pankkitiedot Kanavaan liittäminen: Valitse ruksi ”Liitä kauppiastunnus maksukanavaan” ja kirjoita Maksukanavan ID -kenttään: 10731   YHTEYS: Täytä tähän yrityksen maksuasioista vastaavan henkilön yhteystiedot. Sähköposti kirjautumista, tilitysraportteja ja tiedotuksia varten: Tässä ilmoitettu sähköposti toimii kirjautumistunnuksena kauppiasportaaliin   MAKSUTAVAT: Jätä Valitse lisäpalvelut-kohdassa olevat kentät tyhjiksi ja valitse suoraan Seuraava. Voit ottaa lisäpalvelut halutessasi käyttöön myöhemmin.     LASKUTUS: Syötä tähän yrityksen laskutustiedot sivun ohjeen mukaan.   OMISTUSRAKENNE : Kerro tässä yrityksen omistusrakenteesta, ja täytä yrityksen edunsaajan tiedot. Yrityksen edunsaaja on henkilö, joka omistaa yrityksestä yli 25 %. Täytä omistusosuus yrityksestä prosentteina. Mikäli kukaan ei omista yrityksestä yli 25 %, valitse täppä ”Kukaan henkilö ei omista yrityksestä yli 25 % ja täytä vaihtoehtoisen edunsaajan tiedot. Lue tarvittaessa lisätietoja sivulta löytyvästä linkistä     VIIMEISTELE:  Täytä lopuksi hakemuksen allekirjoittajan tiedot. Hakemuksen voi allekirjoittaa henkilö, jolla on yritykseen nimenkirjoitusoikeus. Nimenkirjoitusoikeus on ilmoitettu esim. kaupparekisterissä. PEP: PEP-kohdassa lue infolinkin takaa tarkempi määritys PEP-henkilöistä. Täytä kohta vain, jos ehdot täyttyvät!    LOPUKSI: Kun olet valmis ja antanut kaikki tarvittavat tiedot, paina ”Allekirjoita” jolloin pääset sähköisesti allekirjoittamaan ja lähettämään hakemuksen. Seuraa sivulla olevia ohjeita allekirjoittaessasi hakemusta.
Näytä koko artikkeli
19-06-2018 09:26 (Päivitetty 13-10-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 2718 Näytöt
Voit määritellä pakotetun maksun asiakkaalle varauksen yhteydessä. Näin asiakkaan on pakko varata ja maksaa varauksensa joko verkkomaksuna, tai prepaid-kortilla. Katso, kuinka otat verkkomaksut ja prepaid-kortit helposti käyttöön.   Voit pakottaa maksun verkkomaksuna varauksen yhteydessä Digitalbookerin asetuksista (Asetukset-Verkkomaksut) asettamalla kohtaan Estä varauksen luonti maksamatta-Kyllä. Jotta varauksen maksun voi pakottaa verkkomaksuna, tulee varattavalla asialla olla hinta asetettuna.      Voit myös pakottaa maksamisen  prepaid-kortilla. Aseta Digitalbookerin asetuksissa  (Asetukset-Maksu) kohtaan Vaadi maksu prepaid-kortilla-Kyllä. Varauksen maksun voi vaatia prepaid-kortilla, mikäli järjestelmästä löytyy varattavaan asiaan sopiva prepaid-kortti.     Mikäli verkkomaksut ovat aktiivisia ja varattavalle asialle on määritetty hinta, voidaan varaus maksaa myös verkkomaksulla. Digitalbooker tarjoaa tällöin maksuvaihtoehdoiksi Maksa käyttäen prepaid-korttia tai Maksa verkkomaksuna.    Jos sekä Estä varauksen luonti maksamatta ja Vaadi maksu prepaid-kortilla ovat käytössä, ja haluat pakottaa maksun pelkästään prepaid-kortilla, jätä hinta laittamatta tunnille/palvelulle/resurssille.   Jos asiakkaalla ei ole sopivaa prepaid-korttia, ehdottaa Digitalbooker sopivan prepaid-kortin ostamista ennen varauksen tekoa.        
Näytä koko artikkeli
10-10-2022 13:53 (Päivitetty 07-10-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 679 Näytöt
Esto varauksien tekemiselle tiettynä ajankohtana
Näytä koko artikkeli
13-04-2018 13:33 (Päivitetty 08-08-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1721 Näytöt
Palveluita ovat esimerkiksi hieronta, kampaamokäynti tai verenpaineen mittaus. Lähtökohtaisesti siis sellaisia jossa varataan aikaa jollekin työntekijälle, mutta järjestelmää pystyy myös soveltamaan moneen muuhunkin.   Palveluiden asetuksissa päästään vaikuttamaan palvelun hintaan, mahdollisiin lisäpalveluihin, oletuspituuksiin yms. Alla käydään palveluiden asetukset läpi tarkemmin   Tiedot - Nimi-kohdassa voidaan muuttaa palvelun nimeä eri kielivaihtoehdoille. - Kategoria-valinnalla voidaan vaikuttaa siihen mihin kategoriaan palvelu kuuluu ja näin ollen palveluita voidaan asettaa eri varausnäkymiin. - Vain lisäpalvelu-valinnalla palvelu voidaan asettaa varattavaksi vain jonkin pääpalvelun yhteydessä. Esimerkiksi voidaan luoda lisäpalvelu pään hieronta, joka voidaan varata vain hiusten leikkuun yhteydessä. - Kuvaus-kenttään voidaan kirjoittaa tarkempi kuvaus palvelun sisällöstä eri kielivalinnoilla. Kuvaus näkyy asiakkaalle varauksen teon yhteydessä palvelun kohdalla olevasta Info-painikkeesta. - Vaihtoehdot-asetuksella voidaan asetta palvelulle useampi vaihtoehto ja näihin eri oletuspituudet sekä hinnat. Esimerkiksi renkaanvaihto henkilöauto tai pakettiauto. - Oletuspituus määrittää varattavan ajan pituuden. Aika annetaan minuuteissa eli esimerkiksi kaksi tuntia on 120. - Ylimääräinen aika alussa (oletus)-kentällä pystytään määrittämään aika joka tarvitaan ennen varauksen alkua. Tämä voi olla esimerkiksi jonkin valmistelun tekeminen. Asiakkaalle aika näkyy oletuspituuden mukaan, mutta järjestelmä varaa aikaan lisäksi tämän ajan. - Ylimääräinen aika lopussa (oletus)-kentällä pystytään määrittämään aika joka tarvitaan varauksen jälkeen. Tämä voi olla esimerkiksi siivoamiseen varattu aika. Asiakkaalle aika näkyy oletuspituuden mukaan, mutta järjestelmä varaa aikaan lisäksi tämän ajan. - Väri kalenterissa-valinnalla voidaan määritellä palvelulle yksilöity väri joka näkyy hallintapuolen kalenterissa. - Näkyvä hallintapuolen kalenterissa-asetuksella määritellään sitä, että pystyykö hallintapuolella kyseiseen palveluun tekemään varuksia. Tämä valinta ei vaikuta siihen näkyykö palvelu asiakkaalle. - Näkyvä asiakkaille-valinta määrittää sen onko kyseinen palvelu asiakkaille näkyvä ja samalla myös varattava. Asetus on hyödyllinen silloin, kun on palveluita joita ei haluta asiakkaille varattavaksi, mutta varauksen teko saattaa olla tarpeellista hallintapuolella. - Vain varattavissa puhelimitse-valinnalla voidaan määrittää varaus tehtäväksi vain puhelimitse. Tällöin järjestelmä näyttää toimipisteen puhelinnumeron ja kehottaa olemaan yhteydessä puhelimitse, mikäli kyseiseen palveluun haluaa tehdä varauksia. - Toimipistekohtainen näkyvyys voidaan määritellä palvelukohtaisesti silloin kun järjestelmässä on enemmän kuin yksi toimipiste.   Hinta Jos useampi hinta on määritelty, järjestelmä valitsee aina oletuksena halvimman vaihtoehdon. Jos esimerkiksi oletushinta on 20 eur ja toimipisteelle Helsinki annetaan hinta 30 eur, hinta Helsingissä tulee olemaan 20 eur. Poikkeuksena ovat priorisoidut hinnat. Jos prioritoituja hintoja on, niin niistä valitaan halvin vaihtoehto. Priorisoimalla yksittäisiä hintoja voit pakottaa kalliimpia hintoja, esimerkiksi jos haluat hetkellisesti nostaa hintoja pyhäksi. Oletushinta on hinta jolla ei ole lisäasetuksia. Hinnoille pystyy antamaan lisäasetukseksi tietyn päivämäärävälin tai kellonajan, toimipisteen sekä käyttäjäryhmän.   Lisäpalvelut Lisäpalvelut välilehdellä voidaan asettaa halutulle palvelulle lisäpalveluita. Lisäpalveluksi voidaan asettaa vain lisäpalvelu valinnan omaava palvelu tai normaali palvelu.   Työntekijät Työntekijät välilehdellä määritellään työntekijät jotka tekevät kyseistä palvelua. Välilehdellä voidaan myös asettaa työntekijäkohtaiset oletuspituudet ja estot ennen sekä jälkeen.   Resurssit Resurssit välilehdellä voidaan asettaa palvelulle resurssi. Resurssi voi olla esimerkiksi huone tai jokin laite. Resurssia voidaan käyttää tilanteissa joissa useampi työntekijä tekee samaa tai eri palvelua samassa tilassa. Palvelulle/palveluille asetettu resurssi estää tässä tilanteessa mahdolliset päällekkäiset varaukset. Kun varaus tehdään yhteen palveluun yhdelle työntekijälle, niin järjestelmä varaa samalla resurssin samalla ajalle. Näin ollen muita palveluita tai saman palvelun eri työntekijöiden aikoja ei ole mahdollista varata samalle ajalle.   Varaukset Varaukset välilehdellä nähdään kaikki palveluun tehdyt varaukset. Halutessaan voi luoda myös näkymiä ja hakea erilaisilla hakuehdoilla varauksia. Oletuksena on näkymät Kaikki ja Seuraavan kk. Lisää uusi painikkeesta pääsee luomaan uuden näkymän haluamillaan hakuehdoilla.
Näytä koko artikkeli
27-07-2022 09:53 (Päivitetty 27-07-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1364 Näytöt
Tuntityyppejä ovat esimerkiksi joogatunti tai yleinen saunavuoro. Lähtökohtaisesti ne ovat siis sellaisia, johon varauksia voi tehdä useampi eri asiakas.   Tuntityyppien asetuksissa päästään vaikuttamaan esimerkiksi hintaan, tunnin resurssiin ja työntekijöihin. Alla käydään tuntityyppien asetukset läpi tarkemmin   Tiedot - Nimi-kohdassa voidaan muuttaa palvelun nimeä eri kielivaihtoehdoille. - Kategoria-valinnalla voidaan vaikuttaa siihen mihin kategoriaan palvelu kuuluu ja näin ollen palveluita voidaan asettaa eri varausnäkymiin. - Kuvaus-kenttään voidaan kirjoittaa tarkempi kuvaus tunnin sisällöstä eri kielivalinnoilla. Kuvaus näkyy asiakkaalle varauksen teon yhteydessä tunnin kohdalla olevasta Info-painikkeesta. - Väri kalenterissa-valinnalla voidaan määritellä tunnille yksilöity väri joka näkyy hallintapuolen kalenterissa. - "Näkyvä hallintapuolen kalenterissa" määrittää sen voiko kyseisiä tunteja luoda varattavaksi. Mikäli tunti ei ole näkyvä hallintapuolen kalenterissa, niin silloin tuntia ei pysty luomaan varattavaksi.   Hinta Jos useampi hinta on määritelty, järjestelmä valitsee aina oletuksena halvimman vaihtoehdon. Jos esimerkiksi oletushinta on 20 eur ja toimipisteelle Helsinki annetaan hinta 30 eur, hinta Helsingissä tulee olemaan 20 eur. Poikkeuksena ovat priorisoidut hinnat. Jos priorisoituja hintoja on, niin niistä valitaan halvin vaihtoehto. Priorisoimalla yksittäisiä hintoja voit pakottaa kalliimpia hintoja, esimerkiksi jos haluat hetkellisesti nostaa hintoja pyhäksi. Oletushinta on hinta, jolla ei ole lisäasetuksia. Hinnoille pystyy antamaan lisäasetukseksi tietyn päivämäärävälin tai kellonajan, toimipisteen sekä käyttäjäryhmän.   Resurssit Resurssit-välilehdellä voidaan asettaa tunnille resurssi. Resurssi voi olla esimerkiksi huone tai jokin laite. Resurssia voidaan käyttää tilanteissa joissa useita tunteja pidetään samassa tilassa. Tällöin resurssi estää tunnin luomisen jo aiemmin luodun tunnin päälle, silloin kun tunneille on määritelty sama resurssi.   Työntekijät Työntekijät-välilehdellä määritellään työntekijät jotka ohjaavat kyseistä tuntia.   Varaukset Varaukset-välilehdellä nähdään kaikki tuntiin tehdyt varaukset. Halutessaan voi luoda myös näkymiä ja hakea erilaisilla hakuehdoilla varauksia. Oletuksena on näkymät Kaikki ja Seuraavan kk. Lisää uusi-painikkeesta pääsee luomaan uuden näkymän haluamillasi hakuehdoilla.   Tunnit Tunnit-välilehdellä näkee kaikki luodut tunnit. Halutessaan voi luoda myös näkymiä ja hakea erilaisilla hakuehdoilla tunteja. Oletuksena on näkymät Kaikki ja Seuraavan kk. Lisää uusi-painikkeesta pääsee luomaan uuden näkymän haluamillasi hakuehdoilla.    
Näytä koko artikkeli
27-07-2022 09:58 (Päivitetty 27-07-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1177 Näytöt