cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Kotisivu Verkkokauppa Käyttövinkit

Sort by:
GDPR - Miten EU:n uusi tietosuoja-asetus vaikuttaa Visma Verkkokauppaan?   Suostumus Olemme lisänneet Visma Verkkokauppaan erillisen Suostumus -asetuksen, jonka avulla asiakkaasi antaa sinulle luvan käsitellä henkilötietoja, jotta ostotapahtuman ehdot täyttyvät.   Verkkokauppaasi on lisätty yleinen suostumus -teksti. Sinun tulee muokata teksti sinun liiketoiminnallesi sopivaksi ja käyttää yhdessä tilauksen vahvistusnäkymässä. Voit muokata Suostumuksen ehtoja kun valitset Verkkokauppasi hallintanäkymästä Kaupan asetukset - Suostumus.     Anonymisointi Kun henkilön tietojen säilyttämiseen ei ole enää perustetta, henkilö voi vaatia henkilötietojen poistamista tai niiden anonymisointia. Suomen kirjanpitolaki menee kuitenkin GDPR:n edelle jolloin vain 10 vuotta vanhempi kirjanpitomateriaali voidaan poistaa.     Anonymisointi tarkoittaa, että henkilö ei ole enää tunnistettavissa.  Mikäli olet siirtänyt tilauksia integroituun taloushallinto-ohjelmistoon, voit anonymisoida verkkokaupassa henkilötiedot vain Visma Verkkokaupasta. Tämä tarkoittaa sitä, että anonymisointi ei vaikuta henkilötietoihin integroidussa taloushallinto-ohjelmistossa.   Tilausten asiakastietoja voidaan anonymisoida kohdassa Verkkokauppa - Tilaukset. Valitse Tilaukset ja valitse asiakkaat, jotka haluat anonymisoida. Klikkaa tämän jälkeen Anonymisoi valitut.         Kun tiedot ovat Anonymisoitu niin asiakastiedot näyttävät tämänkaltaisilta:   Tilausvahvistuksen kopio Verkkokaupan omistajalle voidaan lähettää tilausvahvistuksesta kopio sähköpostiin. Tilausvahvistuksesta on poistettu osa asiakastiedoista, kuten Laskutusosoite. Nämä tiedot ovat nähtävissä vain Visma Verkkokaupan Tilaukset näkymästä tai integroidusta taloushallinto -ohjelmastasi.   Tilausvahvistuksen kopio näyttää siis jatkossa tältä: Maksutietojen käsittely Mikäli käytätte verkkomaksujen palveluntarjoajaa, niin maksutiedot on aina siirretty salatusti verkkomaksujen palveluntarjoajan palveluun käsiteltäväksi. Olemme kuitenkin lisänneet vieläkin enemmän salausmenetelmiä maksutietojen käsittelyyn verkkokaupassamme, jotta tiedottallennetaan vieläkin turvallisemmin.
View full article
23-05-2018 14:42 (Updated 04-07-2018)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 781 Views
MITÄ MINUN TULEE TIETÄÄ HENKILÖ-/ASIAKASTIETOJEN SÄILYTYKSESTÄ?     EU:n tietosuojalain uudistuksen mukainen tietosuoja-asetus (GDPR) tulee voimaan 25.5.2018 alkaen. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Tietosuoja-asetus määrää säännökset rekisteröityjen oikeuksista sekä rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän velvollisuuksista. Lain tarkoituksena on taata korkeatasoinen ja johdonmukainen suoja henkilötietojen käsittelyssä sekä helpottaa henkilötietojen vaihtoa viranomaisten kesken. Tietosuoja-asetusta on tarkoitus  täydentää ja täsmentää kansallisella lainsäädännöllä. Tietosuojalain on tarkoitus tulla voimaan 25.5.2018.   Tiedoilla on myös säilytysvelvollisuus, kuten palkkojen ja verovapaiden matkakustannusten säilytysvelvollisuus, palkkakirjanpito on säilytettävä tilikauden päättymisestä kymmenen vuotta.   Mikäli ohjelma sisältää henkilötietoja, rekisterinpitäjän on huolehdittava tietosuoja-asetuksien mukaisten tietosuojaperiaatteiden noudattamisesta, henkilötietojen käsittelyjen kaikissa vaiheissa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus oikaista virheelliset tiedot ja poistettava tarpeettomat tai vanhentuneet henkilötiedot. Henkilötietojen oikaisu- tai poistopyynnön vastaanottamisen jälkeen on viipymättä, kuitenkin viimeistään kuukauden kuluessa ryhdyttävä niiden korjauksiin tai poistamiseen.   Tietosuojaperiaatteiden mukaan henkilötietoja on   käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi käsiteltävä luottamuksellisesti ja turvallisesti kerättävä ja käsiteltävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten kerättävä vain tarpeellinen määrä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden päivitettävä aina tarvittaessa ‒ epätarkat ja virheelliset henkilötiedot on poistettava tai oikaistava viipymättä säilytettävä muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.   Yrityksessä on hyvä tehdä kartoitus henkilötietojen nykytilasta. Lisäksi kannattaa laatia suunnitelmat ja käytännöt henkilötietojen keräämisestä, päivittämisestä, säilyttämisestä ja poistamisesta. Yrityksen on voitava osoittaa noudattavansa rekisterinpitäjän velvollisuuksia, henkilötietolain mukaisesti. Yrityksen on varmistettava se, että henkilötietoja kysyvä taho on oikeutettu kysymään ja saamaan pyytämänsä tiedot, samoin on tietojen poistopyynnön suhteen. Yrityksessä on hyvä olla henkilö joka tuntee henkilötietolain vaatimukset henkilötietojen käsittelyn osalta ja vastaa niistä.
View full article
23-05-2018 14:14
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 387 Views
Oman logon tai muun bannerin asettaminen sivuille.
View full article
23-04-2018 14:29
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 441 Views
Tiesitkö, että voit optimoida sivustosi mobiili sekä tablet käyttäjille ja parantaa sivustosi hakukelpoisuutta vain yhdellä klikkauksella?   Voit tehdä tämän alle minuutissa... Siirry kohtaan  Internetsivu - Teemat ja napsauta painiketta Optimoi sivusi mobiililaitteille -painiketta.   Valmis!
View full article
23-03-2018 10:01
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 436 Views
Miten saan oman verkko-osoitteen eli domainin sivuille?
View full article
19-10-2017 07:32 (Updated 15-03-2018)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 2089 Views
Asiakkaillasi on mahdollisuus ilmoittaa lisätietokentässä lisätietoja tilauksen yhteydessä. Lisätietokenttä näkyy asiakkaillesi kassalla osoitetietojen antamisen yhteydessä.  
View full article
27-12-2017 12:09
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 341 Views
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten Visma Verkkokauppa tai Kotisivut koekäyttö aloitetaan. Ohjeet sekä Passeli Yritys-asiakkaille kuin muillekin.
View full article
09-11-2017 14:31 (Updated 15-11-2017)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 533 Views
5 vinkkiä kotisivujen ja verkkokaupan visuaaliseen ilmeeseen
View full article
19-10-2017 14:57
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 468 Views
Toimitustapojen sekä paino- ja hintaperusteisten toimitustapojen luonti verkkokaupassa
View full article
19-10-2017 13:59 (Updated 19-10-2017)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 413 Views
Ohjeet oman maksutavan luomiseen, esimerkiksi lasku tai nouto.
View full article
18-10-2017 11:15 (Updated 19-10-2017)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 459 Views
Mitä tehdä, kun YouTube-videon linkitys ei toimi?
View full article
19-10-2017 11:09 (Updated 19-10-2017)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 351 Views
Kysymykset  Haluan näyttää hinnat kaupassa ilman ALV:a. Miten se onnistuu? Vastaus Klikkaa Verkkokauppa -> Kaupan asetukset -> Näytä ALV valinnat. Valitse, haluatko näyttää hinnoissa ALV:n vai et. Muista tallentaa!  
View full article
19-10-2017 11:01
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 318 Views
Artikkelissa käydään läpi 3 tapaa antaa asiakkaille alennusta verkkokaupassa.
View full article
19-10-2017 10:49 (Updated 19-10-2017)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 431 Views
Tuotevariaatiot mahdollistavat alasvetovalikot tuotteen kohdalla. Vain Verkkokauppa+ -ominaisuus.
View full article
19-10-2017 09:21 (Updated 19-10-2017)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 396 Views
Tuotteiden ja tuoteryhmien muodostaminen verkkokaupassa.
View full article
19-10-2017 08:05
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 584 Views
Käydään läpi sivupohjan eli ulkoasun muuttaminen ja merkitys.
View full article
18-10-2017 13:57
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 441 Views
Sivujen luominen ja pysty- sekä vaakasivujen eroavaisuudet.
View full article
18-10-2017 12:48
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 404 Views
Yhteydenottolomakkeen luominen on helppoa ja nopeaa.
View full article
18-10-2017 11:38
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 361 Views
Asiakkailtani kysytään kassalla henkilö- tai y-tunnusta. Miten saan tämän pois?  
View full article
18-10-2017 11:30
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 421 Views
Sait kesäkuussa 2018 Visma Kotisivuihisi ja Verkkokauppaan päivityksen, jonka myötä vanhempien teemojen tukeminen päättyy.
View full article
26-06-2018 14:15 (Updated 26-06-2018)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 503 Views