Mijn Communities
Help

Release notes Self Service Business september 2022

07-09-2022 14:55 (Bijgewerkt op 14-09-2022)
  • 0 Antwoorden
  • 0 kudos
  • 295 Weergaven

14 september 2022

Niet-actieve medewerkers worden weergegeven in de lijst om een vervanger te kiezen bij de functionaliteit Vervanging (change 3748913)

Als je bij een gebruiker in de functionaliteit Vervanging een vervanger wilde opgeven, zag je in de keuzelijst ook inactieve medewerkers en was het ook mogelijk om deze te selecteren.
Vanaf nu worden inactieve medewerkers niet meer getoond in deze lijst.

9 september 2022

De rubriek: 10527700 Opnemen ouderschapsverlof is toegevoegd aan de standaard kind formulieren

Deze rubriek is toegevoegd in de 3 kind formulieren die beschikbaar zijn via Definitie importeren (9999998). Er zijn negen rubrieken toegevoegd die gekoppeld zijn aan kind 1 t/m kind 9 .

Rubriek: Ouderschapsverlof aanvragen : 1052770001KD / 1052770002KD / 1052770003KD / 1052770004KD / 1052770005KD / 1052770006KD / 1052770007KD / 1052770008KD / 1052770009KD

Dit veld heeft 3 waarden:

  • Ja
  • Nee
  • Leeg

Voor meer informatie over het gebruik van deze rubriek kun je de release notes HR Core Business 2022-09 lezen, onderwerp: Ouderschapsverlofrecht eerder berekend

In het inrichtingenrapport wordt de weergave: Infoblok type toegevoegd

Het element: Weergave "Infoblok type" komt niet voor in het inrichtingenrapport. We hebben dit nu toegevoegd.

Verander de tekst van de knop "Auto" in declaratieblad

Het woord "Auto" zorgt voor verwarring bij gebruikers. Zeker als ze op de fiets zijn. De medewerker denkt dat dit een rekenknop is voor een auto. De naam wordt gewijzigd in: "Automatisch berekenen".

Onterechte foutmelding bij het zoeken op datum in de tegel Importeren en exporteren (Change 3752212)

Er wordt een onjuiste foutmelding weergegeven in de tegel "Importeren" en in de tegel "Exporteren". Wanneer u slechts met één datum wilt zoeken krijgt je een melding: "Selecteer een vanaf datum en een tot datum". Deze melding verdwijnt zeer snel en verandert in een foutmelding: "Datum klopt niet". We hebben dit nu veranderd. Je krijgt alleen een foutmelding als je het verkeerd hebt ingevuld.

De lijst met documenten weergegeven in categorieën van Persoonlijk Dossier is niet gesorteerd (Change 2761510)

Bij het aanmaken of aanpassen van een workflow in Workflowdefinitie kun je aangeven dat een document altijd als bijlage naar het Persoonlijk Dossier moet worden gestuurd. Wanneer je dit document in de inrichting wilde selecteren, was de lijst niet gesorteerd. Dit is nu opgelost. Je ziet de documentnamen gesorteerd in de lijst staan.

8 september 2022

In het verlofoverzicht waren niet alle teksten vertaald in het engels (change 3667824)

De volgende teksten worden vertaald naar het engels:

 

Nederlands

Engels

Opdrachtgever / instelling / Regnr Client / Institution/ Regnr
Verlofrechtmutatie Leave Right Mutation
Er zijn geen verlofrechtmutaties gevonden No Leave Right Mutations have been found
Weergave bijgewerkt t/m Overview last updated on

 

7 september 2022

Je kreeg een 500 error foutmelding als je in Self Service probeerde in te loggen (change 3561031)

Als je in Self Service inlogde als manager of HR professional, kreeg je soms een error 500. Dit had ermee te maken dat Self Service op dat moment een nieuwe autorisatie aan het samenstellen was. Dit neemt veel tijd in beslag en als je veel autorisaties in je autorisatieprofiel had, werd er een foutmelding gegenereerd: error 500 .

 

In de komende twee weken gaan we een nieuwe aanpak bij het inloggen van Self Service in productie zetten. Eerst zetten we dit bij enkele klanten aan en als het naar tevredenheid functioneert, gaan we de overige klanten omzetten naar deze nieuwe inlogaanpak.

 

De nieuwe aanpak moet de prestaties verbeteren, vooral bij toegang tot Self Service.

 

 

Actieve onderwerpen