Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
  Mededelingen Menukeuze Kopiëren medewerker - uitbetalen Transitievergoeding niet meer beschikbaar Waarom Voor het uitbetalen van de Transitievergoeding is het niet meer nodig is om een medewerker te kopiëren. Daarom hebben, zoals eerder aangekondigd, vanaf deze release de menukeuze hiervoor uit het menu verwijderd. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Kopiëren medewerker - Transitievergoeding De menukeuze Kopiëren medewerker - Transitievergoeding is per 2022-02 uit het menu verwijderd. Actie Als je dit nog niet hebt gedaan, stap dan over op de nieuwe manier van uitbetalen. In de release notes 2021-12 en 2022-01 kun je lezen hoe je dit doet. Nieuw Thuiswerkvergoeding op declaratiebasis Waarom Met ingang van 2022 is het mogelijk om in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten een thuiswerkvergoeding op declaratiebasis vast te leggen. Daarom hebben we vanaf deze release de velden hiervoor toegevoegd aan de arbeidsvoorwaardenschermen. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Reiskosten Aan het scherm met de bedrijfsinstellingen en medewerkerinstellingen zijn voor het vastleggen van de thuiswerkvergoeding de volgende velden toegevoegd: Nieuwe velden thuiswerkvergoeding schermen Reiskosten Belastingvrij bedrag per dag thuiswerkvergoeding Het bedrag dat je belastingvrij aan een medewerker mag vergoeden voor elke thuiswerkdag. Dit is een alleen lezen veld, je kunt de waarde niet aanpassen.  Thuiswerkvergoeding per dag Hier kun je op bedrijfsniveau de vergoeding per thuiswerkdag vastleggen. Dit bedrag kun je bij de medewerker overschrijven. Werkkosten toepassen thuiswerkvergoeding Hier leg je vast of de belaste thuiswerkvergoeding onder de werkkosten moet vallen. Aantal dagen thuiswerkvergoeding Alleen medewerkerscherm Geef voor de medewerker het aantal dagen op waarmee Payroll Business de thuiswerkvergoeding voor de periode moet berekenen. Let op Als je hier een waarde vastlegt, overschijf je de waarde van het dagelement Aantal dagen thuiswerkvergoeding (dag). Hoe werkt het? Het aantal thuiswerkdagen kan je invullen: in het veld Aantal dagen thuiswerkvergoeding en is geldig voor de afrekenperiode of via het dagelement Aantal dagen thuiswerkvergoeding (dag); dit doe je via Medewerker > Contract > Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen). Als in het veld Aantal dagen thuiswerkvergoeding waarde aanwezig is, dan negeert Payroll Business de ingevoerde waarden van het dagelement. Het Aantal thuiswerkdagen wordt vermenigvuldigd met het bedrag dat aan het einde van de periode aanwezig is in het veld Thuiswerkvergoeding per dag. Om te bepalen wat er belast en onbelast uitgekeerd mag worden, toetst Payroll Business deze vergoeding aan het bedrag dat is vastgelegd in het veld Belastingvrij bedrag per dag thuiswerkvergoeding. Actie Als je de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, leg dan de bijbehorende waarden vast in de hiervoor genoemde velden. Gewijzigd en verbeterd Performance scherm Bedrijfslogo verbeterd Waarom Via het scherm Bedrijfslogo kun je het logo van jouw organisatie laten toevoegen aan de salarisstrook en de jaaropgaaf. Omdat het uploaden van de afbeelding van het bedrijfslogo erg lang duurde, hebben we de performance van het scherm verbeterd. Hoe Instellingen > Salarisspecificaties > Bedrijfslogo Als je een logobestand kiest en opslaat, zie je het resultaat nu meteen terug in het scherm. Voorheen duurde het vijf minuten voordat je het resultaat zag. Hoe krijg je het beste resultaat? Je kunt een logo uploaden, tot een maximum van 125 KB. Op de salarisstrook en jaaropgaaf wordt dit verkleind, waardoor je een scherper resultaat krijgt. De verhouding van de afbeelding moet gelijk zijn aan 2 :  1 (breedte : hoogte). Dit is inclusief witruimte. Gaat het om een smal en hoog logo, maak de afbeelding dan breder, zodat er links en rechts van het logo witruimte ontstaat.  Gaat het om een breed en laag logo, zorg dan voor witruimte boven en onder het logo. Als het logo op de loonstrook of jaaropgave erg klein oogt of onscherp is, vraag dan om een origineel logobestand dat je via een grafische editor, bijvoorbeeld Microsoft Paint, kunt bewerken zoals hierboven beschreven.  Actie Er is geen actie nodig. Verwerkingseenheid niet meer meegenomen bij Transitievergoeding Waarom Bij het automatisch aanmaken van een tweede contract voor het uitbetalen van een eventuele transitievergoeding, werd tot nu toe de Verwerkingseenheid van het hoofdcontract meegekopieerd naar het nevencontract. Om problemen met de loonaangifte te voorkomen, is het echter nodig het aantal uren en dagen dat Payroll Business had vastgesteld, handmatig op 0 te stellen. Daarom wordt de Verwerkingseenheid voortaan niet meer meegekopieerd naar het nevencontract. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Als je een medewerker uit dienst meldt en er wordt automatisch een tweede contract aangemaakt, dan neemt Payroll Business de verwerkingseenheid van het hoofdcontract niet meer over in het nevencontract. Actie Er is geen actie nodig. Mutatieverslag op te vragen in meerdere talen Waarom Omdat steeds vaker het verzoek kregen om HR Core en Payroll Business beschikbaar te stellen in andere talen, hebben we alle gegevenselementen vertaald in het Engels, Frans en Duits. Ook passen we iedere release een aantal schermen aan en vertalen we de rapporten, zodat de taal ook daar overal goed wordt weergegeven. Deze release hebben we het Mutatieverslag aangepast. Hoe Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag Aan het scherm Mutatieverslag is het veld Rapportage-taal toegevoegd, waarmee je kunt opgeven in welke taal je het rapport wilt opvragen. De taal die je zelf als laatste hebt gebruikt is vooringevuld. Vraag je het rapport bijvoorbeeld in het Engels op, dan zijn zijn de volgende zaken in het Engels weergegeven: kolomkopppen namen van de gegevenselementen validatiewaarden Nederlands: Burgelijke staat = Gehuwd Engels: Marital status = Married De manier waarop het rapport werkt is verder niet veranderd. Nog niet alles is vertaald Goed om te weten: een paar specifieke zaken zijn nog niet vertaald, deze volgen later: De gebruikte afkortingen voor GE (gegevenselement), AV (arbeidsvoorwaarde) of LC (looncomponent)  De namen van verlofregelingen, werkpatronen en arbeidsvoorwaardeclusters  Actie Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen Instellingen > Vastlegging > Vrije velden Instellingen > Vastlegging > Waardelijsten Als je in jouw organisatie gebruikt maakt van Alternatieve omschrijvingen, vrije velden en/of waardenlijsten, controleer dan je het rapport voor de eerste keer opvraagt in een andere taal, de vertalingen hiervan.  Nul invoeren bij  Afwijkend percentage vakantietoeslag en Afwijkend ophogingspercentage overig Waarom Het was bij de pensioenen en fondsen met een vaste grondslag niet mogelijk om bij een medewerker het percentage vakantietoeslag of het ophogingspercentage overig op nul te zetten. Daarom hebben we velden toegevoegd waarin je wel de waarde nul kunt vastleggen.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Pensioenen vaste grondslag Aan de schermen met medewerkerinstellingen voor pensioenen met een vaste grondslag zijn de volgende velden toegevoegd: Afw. percentage vakantietoeslag Je kunt in dit veld een afwijkend percentage vakantietoeslag opgeven. Laat het veld leeg, als je wilt dat het systeem rekent met het percentage vakantietoeslag dat is vastgelegd in het scherm van de bedrijfs-CAO. Vul hier de waarde 0 in als je niet wilt dat het systeem rekent met het percentage vakantietoeslag van het scherm bedrijfs-CAO. Er wordt geen rekening gehouden met een eventueel minimum en/of maximum aan vakantietoeslag. Afw. ophogingspercentage overig - eigen (Pens.) Let op: dit veld is alleen toegevoegd bij de eigen regelingen. Je kunt in dit veld een afwijkend ophogingspercentage overig opgeven. Laat dit veld dan leeg, als je wilt dat het systeem rekent met het ophogingspercentage vakantietoeslag dat is vastgelegd in de referentietabel, Vul hier de waarde 0 in als je niet wilt dat het systeem rekent met het ophogingspercentage vakantietoeslag uit de referentietabel. Actie Als je niet wilt dat Payroll Business het ophogingspercentage toepast bij een medeweker, vul dan een nul in bij de bovengenoemde velden.     
Volledig artikel weergeven
20-01-2022 15:39 (Bijgewerkt op 27-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 619 Weergaven
New Payslips and annual statements to File API interface added to Manual start of automatic interfaces A specific interface can be restarted using Manual start of automatic interfaces to (re)create specific files of a period. As of January 2022 the payslips and annual statements can be retrieved through a File API, which is why the interface concerned can be restarted.  How Management > Data exchange > Manual start of automatic interfaces The list of the Interface field in the Manual start of automatic interfaces screen now contains the Payslips and annual statements to File API option. When this option is selected, the screen only displays the last final payroll processing run. Select it and click Restart. Note Only the payslips can be retrieved. If the annual statements have to be retrieved, use Management > Annual closure > Request annual statements. Select the year, specify the employees for whom you request the annual statements and click Request. Further details Further details about retrieving the payslips and annual statements through a File API can be found in the Payslips and annual statements to File API Help topic, using the search term: File API.  Contract number from now on completed automatically Why As of release 2022-01 we ensure that under specific conditions the contract sequence number (Element 7430) is completed automatically based on the information available in HR Core Business. The use of contract sequence numbers and automatic completion thereof has been introduced in preparation of the Chain control function.  Conditions The contract number is only completed automatically when: A customer uses the person level, and An employee is hired and a UPI is used (Unique Personal identification) Person level: by linking each employee to a person it becomes clear how often an employee has been hired by the organization. The use of the person level is particularly useful when the organization has a high staff turnover and many rehirings. How Employee > Employee > Contract history When an employee with a UPI is hired and the person level is activated, it is checked if the UPI or person code already exists. If so, the employee will be linked to the already existing person. If not, a new person is created in the system and the employee is linked to this new person. The correct sequence number is automatically specified in the Contract sequence number field in the Contract history screen. A customer or consultant can modify the sequence number manually if necessary. No conversion takes place No conversion takes place of existing employees who have been linked to a person. As a result, the contract sequence number for the existing population is not calculated. The customer must do so manually. The contract sequence number can always be modified. Note: when a contract sequence number has been modified manually, the consecutive sequence number for the next employee will be calculated automatically. When the contract sequence number has not been specified yet and one person has multiple employees, the contract sequence number for the next employee will be the total number of employees linked to that person. Example Person 123 - Employee 1 - contract sequence number (not specified) Person 123 - Employee 2 - contract sequence number (not specified) Person 123 - Employee 3 - contract sequence number (not specified) Employee 4 is added to person 123: Person 123 - Employee 3 - contract sequence number 4 Further details Further details about the use of contract sequence numbers and the person level can be found in the following Help topics: Procedure description > Contract sequence number (search term: contract sequence number) Screens and fields > Employee > Person > Person (search term: Person) Action No action is required. Adding data elements to XML of payslips and annual statements for File API Why Payslips and annual statements can be imported in a native HR system or portal through the File API for payslips and annual statements. Some HR systems have their own key fields for recognizing an employee. As of this release these key fields can be added to the XML for payslips and annual statements as a data element in order to facilitate recognizing employees. How Settings > Recording > Selection properties The Payslip API key field option has been added to the list of the Selection property field in the Selection properties screen. Steps Adding a key field: Select the Payslip API key field property in the Selection property field. Right-click the Add icon and select Data element in the Type field in the screen where the element is selected. Click Search, select the required element and click Add. This selection property can only be used to add data elements. Payroll Business only provides the XML of the File API with the first data element of the selection property. This is the element at the top. Addition to XML file The group tag CustConf has been added to the XML file and contains: Code - the number of the data element Description - the description of the data element Value - the value of the data element at the employee Action When using this function and adding a custom field to the XML file, use the steps specified above. Modified and Improved Loading spinner included in Define merge function screen Why  When a search term was entered in the Define merge function screen, sometimes a blank screen was displayed and it was unclear whether data was being loaded. That is why a loading spinner has been included in the screen.   How Management > HR Easy Docs > Define merge function A loading spinner   is now displayed when the Search button has been clicked in the Define merge function screen to indicate the data is being loaded. This will prevent reclicking of the Search button. Action No action is required. Ending organizational unit without recalculating OU structure Why When an end date was specified for an organizational unit, this always resulted in recalculation of the whole organizational structure. Recalculation is not necessary when nothing else in the organizational structure has changed. And recalculation sometimes caused the system to become less responsive. Unnecessary recalculations will now no longer be performed. How Settings > Staffing and organization > Organizational units As of release 2022-01 the software has been modified and recalculations following a change in the organizational structure are only performed when necessary. Action No action is required.  Organizational units - Linked elements report Why  The Linked elements pop-up screen can be displayed using the Linked elements icon  at the top right of the Organizational unit screen. The pop-up shows which elements have been linked to the organizational unit. Various customers have requested the option to export the contents of this pop-up screen to a report. As of this release the elements that have been linked to an organizational unit can be included in a report. How Settings > Staffing and organization > Organizational units > Linked elements pop-up screen The Create report button has been added to the bottom right of the Linked elements screen. With this button the contents of the pop-up screen can be exported to an Excel file that can be viewed in My reports. Action No action is required. Solved Messages Error report did not contain employee error data (3000248) The solution has been included in the additional release of 11 December 2021 Message When sick reports were imported and an error occurred, the processing report could not be used to determine where the error occurred. It was, therefore, not possible to ascertain for which employee additional actions were necessary.   Solution Management > Import / Export > Import Excel file (Consultant) Employee > Illness > Sickness absence This has been resolved in the additional release of 11 December 2021. The processing report has been updated and shows where the error occurred to ensure correct actions can be performed, for example by manually entering the sick report. As of the September release importing sick reports and recovered reports is done in the same way as entering sick reports and recovered reports using the Sickness absence screen. The outstanding sick reports must be closed before a new one can be entered. It is, therefore, not possible to register both the recovery report and the new sick report in a single import. These reports must be processed using two separate files. This is to ensure no double sick reports are processed. Action No action is required. Person synchronization sometimes took a very long time (3018772) Message Sometimes synchronization of data – a background process – to a person and other employees took a very long time. This was caused by the creation of a queue of regular changes.  Solution The synchronization process has been modified and large numbers of changes are now processed separately to ensure regular changes can be processed without disruption. Action No action is required. Importing organizational unit with eight-digit code (2944213) Message When an organizational unit was imported for an employee using the Upload external mutation file function, an error message was displayed stating that the code does not exist.  HR Core Business always regarded a numeric eight-digit OU code as a mutkey: an internal technical number. Solution Now when a numeric 8-digit OU code for a customer is imported, it is checked whether this code already exists. If not, it is checked if the technical code exists. If neither of these codes exist for the customer concerned, an error message is displayed. Action No action is required. Role assignments can be imported again (3010272) Message The list of available definitions in the following screens: HR data import definition  Create Excel file (Consultant) Import Excel file (Consultant) no longer included the Import Role assignment option.  Solution Management > Import/Export > HR data import definition Management > Import/Export > Create Excel file (Consultant) Management > Import / Export > Import Excel file (Consultant) The Import Role assignment option is now available again in all languages. Action If the role assignments to be added have not yet been entered manually, these can be imported through a spreadsheet as of release 2022-01.
Volledig artikel weergeven
29-12-2021 22:14 (Bijgewerkt op 24-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 289 Weergaven
Nieuw Interface Loonstroken en jaaropgaven naar File API toegevoegd aan Handmatig starten automatische interfaces Via Handmatig starten automatische interfaces kun je een bepaalde interface herstarten, zodat specifieke bestanden van een periode (nogmaals) worden aangemaakt. Omdat het vanaf januari 2022 mogelijk is om de salarisstroken en de jaaropgaven zelf op te halen via een File API, hebben we ervoor gezorgd dat het nu ook mogelijk is de betreffende interface hiervoor opnieuw te starten. Hoe Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces In het scherm Handmatig starten automatische interfaces hebben we aan de lijst van het veld Interface de interface Loonstroken en jaaropgaven naar File API toegevoegd. Zodra je deze selecteert, zie je in het scherm alleen de laatste definitieve salarisverwerking. Selecteer deze en klik op Herstarten. Aandachtspunt  jaaropgaven Je kunt alleen de salarisstroken kunnen opnieuw opvragen. Als het nodig is om de jaaropgaven opnieuw op te vragen, doe je dit op de gebruikelijke manier via Beheer > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven. Selecteer het Jaar, geef op voor welke medewerkers je de jaaropgaven wilt aanvragen en klik op Aanvragen. Meer informatie Meer informatie over het zelf ophalen van de loonstroken en jaaropgaven via een File API, vind je in het helponderwerp Loonstroken en jaaropgaven naar File API, zoekterm File API.  Contractnummer voortaan automatisch ingevuld Waarom Vanaf release 2022-01 hebben wij ervoor gezorgd dat onder bepaalde voorwaarden het contractvolgnummer (Element 7430) automatisch wordt ingevuld op basis van de informatie die binnen HR-Core Business beschikbaar is. Het werken met contractvolgnummers en het automatisch invullen ervan hebben we mede gerealiseerd als voorbereiding op de toekomstige functionaliteit Ketenbepaling.  Voorwaarden Het automatisch invullen van het contractnummer vindt alleen plaats als: je als klant de persoonslaag gebruikt en een medewerker in dienst treedt met een UPI (Unieke Persoonlijke Identificatie) Persoonslaag: door elke medewerker aan een persoon te koppelen kun je snel zien hoe vaak een medewerker binnen de organisatie in dienst is of is geweest. Het gebruik van de persoonslaag is vooral handig als jouw organisatie een hoog personeelsverloop kent met veel herindiensttredingen. Hoe Medewerker > Medewerker > Contracthistorie Als een medewerker in dienst komt met een UPI en de persoonslaag is geactiveerd, dan kijkt het systeem of deze UPI of persoonscode al bestaat. Als dit zo is, koppelt het systeem de medewerker aan de betreffende reeds bestaande persoon, Is dit niet het geval, dan maakt het systeem een nieuwe persoon aan en koppelt de medewerker aan deze nieuwe persoon. Daarnaast vult het systeem in het veld Contractvolgnummer van het scherm Contracthistorie, automatisch het juiste contractvolgnummer in. Zo nodig kun je als klant of consultant het contractvolgnummer handmatig aanpassen. Er vindt geen conversie plaats Voor bestaande medewerkers die aan een persoon zijn gekoppeld, vindt geen conversie plaats. Geen conversie houdt in dat het systeem voor de bestaande populatie het contractvolgnummer niet gaat doorrekenen. Dit moet je als klant zelf doen. Je kunt het contractvolgnummer altijd aanpassen. Let op: als je een contractvolgnummer handmatig hebt aangepast, zal het systeem voor de eerstvolgende medewerker doornummeren vanaf het aangepaste contractvolgnummer. Als het contractvolgnummer nog niet is ingevuld en er zijn meerdere medewerkers die bij één persoon horen, dan vult het systeem bij de eerstvolgende medewerker als contractvolgnummer het totaal aantal medewerkers in dat bij die persoon hoort. Voorbeeld Persoon 123 - Medewerker 1 - Contractvolgnummer (niet ingevuld) Persoon 123 - Medewerker 2 - Contractvolgnummer (niet ingevuld) Persoon 123 - Medewerker 3 - Contractvolgnummer (niet ingevuld) Bij persoon 123 wordt medewerker 4 aangemaakt, resultaat: Persoon 123 - Medewerker 3 - Contractvolgnummer 4 Meer informatie Meer informatie over de werking van het contractvolgnummer en over de persoonslaag vind je in het helponderwerpen: Procedurebeschrijving > Contractvolgnummer (zoekterm contractvolgnummer) Schermen en velden > Medewerker > Persoon > Persoon (zoekterm Persoon) Actie Er is geen actie nodig. Gegevenselementen toevoegen aan Salarisstrook en Jaaropgaaf XML voor File API Waarom Via de File Api voor Loonstroken en jaaropgaven kun je de stroken en jaaropgaven importeren in een eigen HR-systeem of portal. Sommige HR-systemen hebben eigen sleutelvelden voor het herkennen van een medewerker. Omdat het handig is voor het herkennen van een medewerker, om deze sleutelvelden als gegevenselement toe te voegen aan de XML voor de salarisstroken en jaaropgaven, hebben we dat vanaf deze release mogelijk gemaakt. Hoe Instellingen > Vastlegging > Selectie-eigenschappen In het scherm Selectie-eigenschappen hebben we hiervoor aan de lijst van het veld Selectie eigenschap de keuze Sleutelveld payslip API toegevoegd. Stappen Het toevoegen van een sleutelveld doe je als volgt. Kies in het veld Selectie eigenschap voor de eigenschap Sleutelveld Payslip API. Klik rechts op het icoon Toevoegen en kies in het scherm waarin je de element selecteert bij het veld Soort voor Gegevenselement. Klik op Zoeken, selecteer het gewenste element en klik op Toevoegen. Met deze selectie-eigenschap kan je alleen gegevenselementen toevoegen. Payroll Business geeft alleen het eerste gegevenselement van de selectie-eigenschap door in de XML van de File API. Dit is dus het element dat bovenaan staat. Toevoeging XML-bestand Aan het XML-bestand is de groepstag CustConf toegevoegd met daarin: Code - het nummer van het gegevenselement Description - de omschrijving van het gegevenselement Value - de waarde van het gegevenselement bij de medewerker Actie Als je deze functionaliteit afneemt en een eigen veld in de XML wilt hebben, voeg dit veld dan toe via de bovengenoemde stappen. Gewijzigd en verbeterd Loading spinner toegevoegd aan scherm Definiëren Samenvoegfunctie Waarom Als je in het scherm Definiëren Samenvoegfunctie een zoekterm had ingevoerd, zag je soms een wit scherm, waardoor het niet altijd duidelijk was dat het systeem bezig was met het laden van gegevens. Daarom hebben we aan het scherm een zogenaamde Loading spinner toegevoegd. Hoe Beheer > HR Easy Docs > Definiëren Samenvoegfunctie Om duidelijk te maken dat het scherm gegevens aan het laden is, zie je nadat je in het scherm Definiëren Samenvoegfunctie op de knop Zoeken hebt geklikt, voortaan een Loading spinner in beeld. Dit voorkomt dat je nogmaals op de knop Zoeken gaat klikken. Actie Er is geen actie nodig. Organisatorische eenheid beëindigen zonder herberekening OE-structuur Waarom Als een organisatorische eenheid een einddatum krijgt, leidde dit altijd tot het herberekenen van de complete organisatiestructuur. Deze herberekening was niet altijd noodzakelijk, omdat er verder niets in de organisatiestructuur was gewijzigd. Bovendien zorgt een dergelijke herberekening er soms voor dat het systeem trager werkt. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat er geen onnodige herberekeningen meer plaatsvinden. Hoe Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorische eenheden Vanaf release 2022-01 is de programmatuur aangepast, waardoor er na het wijzigen van de organisatiestructuur, alleen herberekeningen plaatsvinden als dit noodzakelijk is. Actie Er is geen actie nodig.  Organisatorische eenheden - rapport maken met Gekoppelde elementen Waarom  In het scherm Organisatorische eenheid kun je via het icoon Gekoppelde elementen  rechtsboven in het scherm het pop-up scherm Gekoppelde elementen oproepen. Hierin zie je welke elementen er aan de organisatorische eenheid zijn gekoppeld. Verschillende klanten hebben ons gevraagd om het mogelijk te maken de inhoud van dit pop-up scherm te exporteren naar een rapport. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat je vanaf deze release de elementen die aan een organisatorische eenheid zijn gekoppeld, kunt opvragen in een rapport. Hoe Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorische eenheden > pop-upscherm Gekoppelde elementen Aan het pop-up scherm Gekoppelde elementen hebben we rechts onderaan de knop Maak rapport toegevoegd. Hiermee kunt je de inhoud van het pop-up scherm exporteren naar een Excel-bestand dat je kunt bekijken via Mijn rapporten. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Foutverslag toonde geen foutgegevens medewerker (3000248) De oplossing hiervoor is meegegaan met de extra release van 11 december 2021 Melding Als je ziekmeldingen had geïmporteerd en daarbij trad een fout op, dan kon je in het Verwerkingsverslag niet bij welke medewerker het fout was gegaan. Hierdoor kon je niet achterhalen voor welke medewerker er nog aanvullende acties nodig waren.   Oplossing Beheer > Import / Export > Importeer Excel bestand (consultant) Medewerker > Ziekte > Ziekteverzuim Dit is opgelost met de extra release van 11 december 2021. Het verwerkingsverslag is bijgewerkt en toont voor welke medewerker er een fout is ontstaan, zodat je hierop actie kunt ondernemen; bijvoorbeeld door  de ziekmelding handmatig in te voeren. Het importeren van ziek- en hersteldmeldingen werkt sinds de september release hetzelfde als het invoeren van een ziek- of hersteldmelding via het scherm Ziekteverzuim. Je moet eerst de openstaande ziekmelding afsluiten, voordat je een nieuwe kunt invoeren. Het is dus niet mogelijk om in één import zowel de hersteldmelding, als de nieuwe ziekmelding te registeren. Dit moet in twee aparte bestanden verwerkt worden. Dit voorkomt dat er dubbele ziekmeldingen in het systeem worden verwerkt. Actie Er is geen actie nodig. Persoonssynchronisatie duurde soms erg lang (3018772) Melding Soms duurde het synchroniseren van gegevens, een proces dat in de achtergrond plaatsvindt, naar een persoon en naar andere medewerkers erg lang. Dit kwam omdat er een wachtrij was ontstaan door de reguliere mutaties.  Oplossing Wij hebben het synchronisatieproces aangepast, zodat grote hoeveelheden mutaties voortaan apart worden verwerkt, waardoor de reguliere mutaties ongestoord verwerkt kunnen worden. Actie Er is geen actie nodig. Import organisatorische eenheid met achtcijferige code (2944213 Melding Als er via de functie Upload extern mutatie bestand voor een medewerker een Organisatorische eenheid werd geïmporteerd, volgde er een foutmelding met de mededeling dat de code niet bestond.  Dit kwam omdat HR Core Business een numerieke achtcijferige OE-code altijd beschouwde als een mutkey, dit is een intern technisch nummer. Oplossing Als een OE-code die binnen een klant wordt geïmporteerd uit 8 tekens bestaat en numeriek is, wordt voortaan in de verwerking eerst gecontroleerd of deze numerieke OE-code al bestaat. Is dit niet het geval, dan kijkt het systeem of de technische code bestaat. Als het systeem constateert dat binnen de betreffende klant geen van beide codes bestaat, volgt er alsnog een foutmelding. Actie Er is geen actie nodig. Importeren Roltoewijzingen weer mogelijk (3010272) Melding In de lijst met beschikbare definities van de volgende schermen: Importdefinitie HR gegevens  Aanmaken Excel bestand (Consultant) Importeer Excel bestand (Consultant) was de keuze Importeren Roltoewijzing verdwenen.  Oplossing Beheer > Import/Export > Importdefinitie HR gegevens Beheer > Import/Export > Aanmaken Excel bestand (Consultant) Beheer > Import/Export > Importeer Excel bestand (Consultant) De optie Importeren Roltoewijzing is weer in alle talen beschikbaar gemaakt. Actie Als je de roltoewijzingen die je wilde toevoegen inmiddels nog niet handmatig hebt ingevoerd, is het vanaf release 2022-01 weer mogelijk om deze te importeren via een spreadsheet.
Volledig artikel weergeven
29-12-2021 22:01 (Bijgewerkt op 08-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 625 Weergaven
Mededelingen Menukeuze Kopiëren medewerker - uitbetalen Transitievergoeding binnenkort niet meer beschikbaar Waarom Het uitbetalen van transitievergoedingen hebben we de afgelopen jaren heel gemakkelijk gemaakt: Sinds release 01-2020 kun je de verschuldigde transitievergoeding automatisch laten uitrekenen. Sinds release 01-2021 hoef je voor het uitbetalen van de transitievergoeding geen nieuwe medewerker meer aan te maken. In plaats daarvan kun je de transitievergoeding gewoon uitbetalen bij de medewerker zelf, met daarbij nog steeds een aparte inkomstenverhouding. Het is dus niet meer nodig om de medewerker te kopiëren. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Kopiëren medewerker - Transitievergoeding Deze menukeuze verdwijnt uit het menu met ingang van release 02-2022.  Actie 1 Stap over op de nieuwe methode voor uitbetalen, als je dat nog niet gedaan hebt: Medewerker  > Instroom / uitstroom > Uit dienst met Transitievergoeding. Daardoor hoef je voortaan nog maar twee mutaties vast te leggen: de uitdiensttreding zelf en de reden uit dienst. De rest gaat dan vanzelf. Payroll Business rekent - als je dat wilt - automatisch een voorstel Transitievergoeding uit. Je kunt het bedrag ook zelf uitrekenen en vastleggen in de vorm van een afwijkend bedrag. Het uitbetalen gaat vervolgens vanzelf via een tweede contract. Zorg vooraf voor de juiste instellingen, via het menu Instellingen  > Berekening > Transitievergoeding. Bedenk goed welke ingangsdatum je wilt toepassen, en welk niveau: klant of per bedrijf. De uitdiensttredingen kun je vervolgens op meerdere manieren vastleggen, zoals je dat gewend bent: In het scherm Uit dienst met Transitievergoeding kun je controleren welk bedrag Payroll Business voorstelt, eventueel een afwijkend bedrag vastleggen en eventueel aanvullende vergoedingen vastleggen. Via mutaties die in Self Service of een andere HR applicatie worden vastgelegd. Actie 2 Meer uitleg vind je in de online help, bij Procedurebeschrijvingen > Transitievergoeding > Voorstel transitievergoeding. Nieuw Stagiair - payrollelementen ZW Flex en grondslag Waarom  Eer stagiair is verzekerd voor de ZW, maar er hoeft geen premie ZW flex berekend te worden. De Belastingdienst schrijft voor dat het ook niet nodig is een grondslag voor de ZW flex te berekenen. Hoe Daarom vindt er voor een stagiair geen berekening meer plaats van de volgende payrollelementen ZW flex grondslag per ZW flex grondslag cum Actie Er is geen actie nodig. Stagiair wordt medewerker via bestaande medewerkercode Waarom Als een stagiair na de stageperiode binnen hetzelfde bedrijf in dienst komt als medewerker, dan moet je dit doorgeven aan de Loonaangifte via een nieuw IKV-nummer. Ook moet het loon dat de medewerker als stagiair heeft verdiend, worden meegenomen in de berekening van de werknemersverzekeringen bij de medewerker. Om je te ondersteunen bij het vastleggen van de vele mutaties die hiervoor nodig zijn, is vanaf 01-01-2022 de Wizard Stagiair wordt medewerker beschikbaar. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Stagiair wordt medewerker Aan het menu Medewerker hebben we de menukeuze Instroom / Uitstroom > Stagiair wordt medewerker toegevoegd, waarmee je de nieuwe Wizard start. Via deze Wizard kun je de net als in de Wizard Aanmaken medewerker stapsgewijs de schermen met relevante gegevens doorlopen. Let op: vooralsnog is er geen ondersteuning voor de situatie waarbij in dezelfde afrekenperiode zowel sprake is van een dienstverband als stagiair, als van een dienstverband als medewerker. 1) Wizard Stagiair wordt medewerker Ga naar Medewerker > Stagiair wordt medewerker en klik in het scherm Stagiair wordt medewerker - selecteer een medewerker op Zoeken. Je ziet nu stagiars die in- of uitdienst zijn: Aard arbeidsverhouding is 07 Stagiair. Dubbelklik op de regel van de stagiair die je als medewerker in dienst gaat nemen. Je komt in het beginscherm van de Wizard: Stagiair wordt medewerker - Stap 1 van 7 - Stagiair wordt medewerker start Wizard. Hierin zie je de volgende velden: Medewerkercode Achternaam Geboortedatum Organisatorische Eenheid Doorstroom indicatie, default waarde = Stagiair wordt medewerker Dienstverband indicatie, default waarde = In dienst Type medewerker Pas zonodig de Organisatorische eenheid en/of het Type medewerker aan en klik op Volgende om de wizard voor de betreffende stagiair te starten. Je ziet nu het scherm: Stagiair wordt medewerker - Stap 2 van 7 - medewerker.  In de Wizard Stagiair wordt medewerker doorloop je dezelfde schermen als in de Wizard Aanmaken medewerker. Het systeem heeft echter bij de gegevens die je moet aanpassen als je een stagiair in dienst neemt als medewerker, alvast de default waarden gemuteerd: Gegevenselement Scherm Waarde oud Waarde nieuw Nummer inkomstenverhouding [10301875] Medewerker [112] Medewerker aanvullend [79] Jaar en maand van indiensttreding (4 posities) Jaar en maand van indiensttreding als stagiair (4 posities) WW verzekerd [10000029] Loonheffingen [10000029] Nee Ja WAO/IVA/WGA verzekerd [10000030] Loonheffingen [10000029] Nee Ja Contr. onbep./bep. tijd [10204687] Arbeidscontract [99] Niet van toepassing (N) Onbepaalde tijd (O) Schriftelijke arbeidsovk [10524364] Arbeidscontract [99] Niet van toepassing (X) Ja (J) Oproepovereenkomst [10524365] Arbeidscontract [99] Niet van toepassing (X) Nee (N) Aard arbeidsverhouding [10204685] Loonaangifte [10204732] Stagiair (07) Arbeidsovereenkomst (01)   2) Payrollberekening loon en aantal perioden als stagiair Na het voltooien van de Wizard Stagiair wordt medewerker berekent Payroll Business bij het uitvoeren van de salarisverwerking, de volgende gegevenselementen: Sv loon huidig jaar tijdens stage tbv werknverz. Payroll Business vult hier de berekende waarde in van het loon dat is verdiend als stagiair. Dit loon wordt opgeteld bij het loon van de medewerker en hierover worden vervolgens de premies berekend. Aantal stageperiodes huidg jaar - werknemersverz Payroll Business vult hier het aantal perioden in dat de medewerker in dienst was als stagiair. Het aantal perioden wordt gebruikt voor een juiste VCR-berekening voor de SV-premies. Je vindt deze gegevens in het scherm Loonaangifte dat je opent via  Medewerker > Interfaces > Loonaangifte. Let op: als je bovenstaande gegevenselementen zelf muteert, rekent Payroll Business met de handmatig opgegeven waarde. Actie Gebruik voortaan deze wizard, als je een stagiair, die al dan niet nog in dienst is, wilt omzetten naar een medewerker met arbeidsovereenkomst. Interface Loonstroken en jaaropgaven naar File API toegevoegd aan Handmatig starten automatische interfaces Via Handmatig starten automatische interfaces kun je een bepaalde interface herstarten, zodat specifieke bestanden van een periode (nogmaals) worden aangemaakt. Omdat het vanaf januari 2022 mogelijk is om de salarisstroken en de jaaropgaven zelf op te halen via een File API, hebben we ervoor gezorgd dat het nu ook mogelijk is de betreffende interface hiervoor opnieuw te starten.  Hoe Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces In het scherm Handmatig starten automatische interfaces hebben we aan de lijst van het veld Interface de interface Loonstroken en jaaropgaven naar File API toegevoegd. Zodra je deze selecteert, zie je in het scherm alleen de laatste definitieve salarisverwerking. Selecteer deze en klik op Herstarten. Aandachtspunt  jaaropgaven Je kunt alleen de salarisstroken kunnen opnieuw opvragen. Als het nodig is om de jaaropgaven opnieuw op te vragen, doe je dit op de gebruikelijke manier via Beheer > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven. Selecteer het Jaar, geef op voor welke medewerkers je de jaaropgaven wilt aanvragen en klik op Aanvragen. Meer informatie Meer informatie over het zelf ophalen van de loonstroken en jaaropgaven via een File API, vind je in het helponderwerp Loonstroken en jaaropgaven naar File API, zoekterm File API.  Gegevenselementen toevoegen aan Salarisstrook en Jaaropgaaf XML voor File API Waarom Via de File Api voor Loonstroken en jaaropgaven, kun je de stroken en jaaropgaven importeren in een eigen HR-systeem of portal. Sommige HR-systemen hebben eigen sleutelvelden voor het herkennen van een medewerker. Omdat het handig is voor het herkennen van een medewerker, om deze sleutelvelden als gegevenselement toe te voegen aan de XML voor de salarisstroken en jaaropgaven, hebben we dat vanaf deze release mogelijk gemaakt. Hoe Instellingen > Vastlegging > Selectie-eigenschappen In het scherm Selectie-eigenschappen hebben we hiervoor aan de lijst van het veld Selectie eigenschap de keuze Sleutelveld payslip API toegevoegd. Stappen Het toevoegen van een sleutelveld doe je als volgt. Kies in het veld Selectie eigenschap voor de eigenschap Sleutelveld Payslip API. Klik rechts op het icoon Toevoegen en kies in het scherm waarin je de element selecteert bij het veld Soort voor Gegevenselement. Klik op Zoeken, selecteer het gewenste element en klik op Toevoegen. Met deze selectie-eigenschap kan je alleen gegevenselementen toevoegen. Payroll Business geeft alleen het eerste gegevenselement van de selectie-eigenschap door in de XML van de File API. Dit is dus het element dat bovenaan staat. Toegevoegd aan XML-bestand Aan het XML-bestand is de groepstag CustConf toegevoegd met daarin: Code - het nummer van het gegevenselement Description - de omschrijving van het gegevenselement Value - de waarde van het gegevenselement bij de medewerker Actie Als je deze functionaliteit afneemt en een eigen veld in de XML wilt hebben, voeg dit veld dan toe via de bovengenoemde stappen. Gewijzigd en verbeterd  Veld Ontslagvergoeding (eenmalig) verwijderd van arbeidsvoorwaardenscherm Transitievergoeding   Waarom  In de loop van 2021 is het via het scherm Uitdienst met transitievergoeding mogelijk gemaakt om de volgende extra vergoedingen en inhoudingen vast te leggen.  10 extra bruto vergoedingen 5 bruto inhoudingen 5 netto vergoedingen 5 netto inhoudingen Deze worden dan samen met de transitievergoeding uitbetaald of ingehouden. Omdat deze nieuwe functionaliteit meer mogelijkheden biedt en gemakkelijker is in het gebruik, is met ingang van periode 01-2022 het veld Ontslagvergoeding (eenmalig) van het arbeidsvoorwaarden scherm Transitievergoeding verwijderd.   Hoe  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardegegevens Het veld Ontslagvergoeding (eenmalig) is met ingang van periode 01-2022 van het arbeidsvoorwaardenscherm Transitievergoeding verwijderd.   Actie Er is geen actie nodig.  Aanpassing berekening ZW flex, WGA en AWf Waarom  Bij de berekening van de ZW flex, de WGA en de AWf hebben we de naamgeving van de gebruikte payrollelementen aangepast. Dit om de berekening van deze werknemersverzekeringen inzichtelijker te maken.  Let op: als je alternatieve omschrijvingen heb vastgelegd voor deze payrollelementen, dan blijven deze ongewijzigd.  Hoe  Bij het berekenen van de ZW flex zijn de namen van de payrollelementen die Payroll Business bij de berekening gebruikt als volgt gewijzigd:   Element Toelichting Oude naam ZW flex loon per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZW flex loon werkgever periode ZW flex loon cum Het loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZW flex loon werkgever ZW flex maximum per Het maximum loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZW flex maximum wg periode ZW flex maximum cum Het maximum loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZW flex maximum wg ZW flex grondslag per De grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening ZW flex grondslag werkgever periode ZW flex grondslag cum De grondslag t/m deze periode die is gebruikt bij de berekening ZW flex grondslag werkgever ZW flex premie per De premie die voor deze periode is berekend bij geen eigenrisicodrager  ZW flex premie werkgever periode ZW flex premie E.R. per  De premie die voor deze periode is berekend bij een eigenrisicodrager  ZW flex premie werkgever E.R. periode ZW flex premie cum De premie die t/m deze periode is berekend bij geen eigenrisicodrager ZW flex premie werkgever ZW flex premie E.R. cum De premie die t/m deze periode is berekend bij een eigenrisicodrager ZW flex premie werkgever E.R.    Bij het berekenen van de WGA werkgever zijn de namen van de payrollelementen die Payroll Business bij de berekening gebruikt als volgt gewijzigd:   Element Toelichting Oude naam WGA loon werkgever per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening WGA loon werkgever periode WGA loon werkgever cum Het loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening WGA loon werkgever WGA grondslag werkgever per De grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening WGA grondslag werkgever periode WGA grondslag werkgever cum De grondslag t/m deze periode die is gebruikt bij de berekening. WGA grondslag werkgever WGA premie werkgever per De premie die voor deze periode is berekend bij geen eigenrisicodrager  WGA premie werkgever periode WGA premie werkgever E.R. per De premie die voor deze periode is berekend bij een eigenrisicodrager  WGA premie werkgever E.R. periode WGA premie werkgever cum De premie die t/m deze periode is berekend bij geen eigenrisicidrager WGA premie werkgever WGA premie werkgever E.R. cum De premie die t/m deze periode is berekend bij een eigenrisicidrager WGA premie werkgever E.R.    Bij het berekenen van de WGA werknemer zijn de namen van de payrollelementen die Payroll Business bij de berekening gebruikt als volgt gewijzigd:   Element Toelichting Oude naam WGA loon werknemer per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening WGA loon werknemer periode WGA loon werknemer cum Het loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening WGA loon werknemer WGA grondslag werknemer per De grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening WGA grondslag werknemer periode WGA grondslag werknemer cum De grondslag t/m deze periode die is gebruikt bij de berekening. WGA grondslag werknemer WGA premie werknemer per De premie die voor deze periode is berekend bij geen eigenrisicodrager  WGA premie werknemer periode WGA premie werknemer E.R. per De premie die voor deze periode is berekend bij een eigenrisicodrager  WGA premie werknemer E.R. periode WGA premie werknemer cum De premie die t/m deze periode is berekend bij geen eigenrisicidrager WGA premie werknemer WGA premie werknemer E.R. cum De premie die t/m deze periode is berekend bij een eigenrisicidrager WGA premie werknemer E.R.   Bij het berekenen van de AWF zijn de namen van de payrollelementen die Payroll Business bij de berekening gebruikt als volgt gewijzigd:   Element Toelichting Oude naam AWf loon per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening AWf loon periode AWf loon cum Het loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening AWf loon  AWf maximum per Het maximum loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening AWf maximum periode AWf maximum cum Het maximum loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening AWf maximum AWf grondslag per De grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening AWf grondslag periode AWf grondslag cum De grondslag t/m deze periode die is gebruikt bij de berekening. AWf grondslag  AWf aanwas herzien per De grondslag van deze periode waarop de herziene AWf van toepassing is AWf aanwas herzien AWf aanwas hoog per De grondslag van deze periode waarop de hoge AWf van toepassing is AWf aanwas hoog AWf aanwas laag per De grondslag van deze periode waarop de lage AWf van toepassing is AWf aanwas laag AWf premie per De premie die voor deze periode is berekend  AWf premie periode AWf premie cum De premie die t/m deze periode is berekend   AWf premie  AWf premie herzien per De premie die voor deze periode is berekend op basis van AWf herzien AWf premie herzien AWf premie hoog per De premie die voor deze periode is berekend op basis van AWf hoog AWf premie hoog. AWf premie laag per De premie die voor deze periode is berekend op basis van AWf laag AWf premie laag Actie Er is geen actie nodig. Scherm Arbeidscontract - vastleggen afwijkende CAO-code mogelijk  Waarom Voor medewerkers die niet onder de CAO vallen, was het altijd nodig een eigen CAO aan te maken, om ervoor te zorgen dat het doorgeven van de gegevens naar de loonaangifte correct verliep. Ook als de medewerker dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft als de medewerkers die wel onder de bedrijfs-CAO vallen, moest je toch een eigen CAO aanmaken. Om dit proces te verbeteren, kun je nu via het scherm Arbeidscontract een (afwijkende) CAO code vastleggen voor de loonaangifte.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Aan het scherm Arbeidscontract hebben we het veld CAO code toegevoegd. Hier kun je de CAO code vastleggen die je naar de Loonaangifte wilt sturen. Je koppelt de medewerker aan de bedrijfs-CAO zodat Payroll Business bij de berekening alle instellingen van de bedrijfs-CAO gebruikt. Is er echter een andere CAO code van toepassing, dan vul je die in bij het veld CAO code, waardoor in de loonaangifte bij de medewerker deze CAO code wordt opgenomen. Actie Wijzig zo nodig de CAO code in het scherm Arbeidscontract. UPA - PGGM Regelingloon voltijd voortaan afgerond op hele euro's Waarom Via het UPA-gegevenselement Regelingloon wordt het volgende doorgegeven: Pensioengevend loon per periode of Regelingloon, d.w.z. het voltijd jaarsalaris. Tot nu werden beide doorgegeven in het formaat N(10,2). De pensioenuitvoerder PGGM wil echter dat het Regelingloon (voltijd jaarsalaris) voortaan wordt doorgegeven in het formaat N(10,0), waarbij het bedrag in hele euro’s naar boven is afgerond. Hoe Vanaf release 2022-01 wordt het voltijd jaarregelingloon voor PGGM met de productkenmerken U0536-1001 en U0536-1002 in hele euro’s naar boven afgerond. Voor de overige gevallen blijft het formaat N(10,2). Actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen Ten onrechte AWf laag berekend (2936228)  Melding  Voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar geldt bij de berekening van de AWf (WW) een uitzondering. Bij maandverloning geldt dat, als ze niet meer dan 52 uur hebben gewerkt, je toch de lage AWf mag toepassen. Bij 4-wekenverloning is deze grens 48 uur.  Als bij die medewerkers de arbeidsvoorwaarde Verlof - Opbouwmethode van toepassing was en bij het uit dienst gaan werd het verlofsaldo uitbetaald, dan werden die uitbetaalde verlofuren niet meegenomen bij de beoordeling van bovenstaande grens. Hierdoor werd soms ten onrechte AWf laag berekend, terwijl het AWf hoog had moeten zijn.  Oplossing  Met ingang van deze release is dit hersteld.  Actie Er is geen actie nodig.  Performance Loonstrookelementen verbeterd (3015320)  Melding  Het duurde heel lang voor het scherm Loonstrookelementen, voor het toevoegen of verwijderen van loonstrookelementen opende. Soms kreeg je zelfs een time out. Oplossing  Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen We hebben de achterliggende processen van het scherm verbeterd, waardoor het scherm vanaf deze release snel werkt en geen problemen meer veroorzaakt. Actie Er is geen actie nodig. Importeren lange e-mailadressen via formaat Batch input (3018555) Melding Bij het verwerken van tekstvelden via het formaat Batch-input, gold er tot nu toe voor de velden een maximum van 50 posities. Hierdoor werden sommige gegevens afgekapt, bijvoorbeeld lange e-mailadressen, terwijl het gegevenselement wel 100 posities kan bevatten. Oplossing Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand De maximum lengte voor tekstvelden in deze interface is verhoogd naar 100 posities, waardoor bijvoorbeeld e-mailadressen niet meer worden afgekapt. Hierdoor is de werking gelijk gemaakt aan die van andere importformaten, zoals Raet Basisdocument (Excel-files). Actie Er is geen actie nodig.  Belaste vergoedingen  / Inhoudingen - Bruto vergoeding 6 niet goed verwerkt bij uit dienst treden (3065331)  De oplossing is met de extra release van 11-12-2021 in productie gegaan. Melding  Als in de arbeidsvoorwaarde Belaste vergoedingen / inhoudingen in de bedrijfsinstellingen voor de Bruto vergoeding 6 als berekeningsmethode was opgegeven dat de berekening moest plaatsvinden op basis van een Op te geven aantal en de medewerker was uit dienst, dan werd die Bruto vergoeding niet berekend. Let op: het veld in het medewerkerscherm heet Bruto vergoeding 6, de bijbehorende looncomponent die op de salarisstrook komt te staan  heet Belaste vergoeding 6. Oplossing  We hebben dit met ingang van 1-1-2021 hersteld en op 11-12-2021 via een extra release uitgeleverd.  Let op: als dit probleem in jouw bedrijf voorkwam, vindt er voor 2021 een automatische herberekening plaats.   Actie Er is geen actie nodig.
Volledig artikel weergeven
29-12-2021 21:40 (Bijgewerkt op 24-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 866 Weergaven