Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Mededelingen Menukeuze Kopiëren medewerker - uitbetalen Transitievergoeding binnenkort niet meer beschikbaar Waarom Het uitbetalen van transitievergoedingen hebben we de afgelopen jaren heel gemakkelijk gemaakt: Sinds release 01-2020 kun je de verschuldigde transitievergoeding automatisch laten uitrekenen. Sinds release 01-2021 hoef je voor het uitbetalen van de transitievergoeding geen nieuwe medewerker meer aan te maken. In plaats daarvan kun je de transitievergoeding gewoon uitbetalen bij de medewerker zelf, met daarbij nog steeds een aparte inkomstenverhouding. Het is dus niet meer nodig om de medewerker te kopiëren. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Kopiëren medewerker - Transitievergoeding Deze menukeuze verdwijnt uit het menu met ingang van release 02-2022.  Actie 1 Stap over op de nieuwe methode voor uitbetalen, als je dat nog niet gedaan hebt: Medewerker  > Instroom / uitstroom > Uit dienst met Transitievergoeding. Daardoor hoef je voortaan nog maar twee mutaties vast te leggen: de uitdiensttreding zelf en de reden uit dienst. De rest gaat dan vanzelf. Payroll Business rekent - als je dat wilt - automatisch een voorstel Transitievergoeding uit. Je kunt het bedrag ook zelf uitrekenen en vastleggen in de vorm van een afwijkend bedrag. Het uitbetalen gaat vervolgens vanzelf via een tweede contract. Zorg vooraf voor de juiste instellingen, via het menu Instellingen  > Berekening > Transitievergoeding. Bedenk goed welke ingangsdatum je wilt toepassen, en welk niveau: klant of per bedrijf. De uitdiensttredingen kun je vervolgens op meerdere manieren vastleggen, zoals je dat gewend bent: In het scherm Uit dienst met Transitievergoeding kun je controleren welk bedrag Payroll Business voorstelt, eventueel een afwijkend bedrag vastleggen en eventueel aanvullende vergoedingen vastleggen. Via mutaties die in Self Service of een andere HR applicatie worden vastgelegd. Actie 2 Meer uitleg vind je in de online help, bij Procedurebeschrijvingen > Transitievergoeding > Voorstel transitievergoeding. Nieuw Stagiair - payrollelementen ZW Flex en grondslag Waarom  Eer stagiair is verzekerd voor de ZW, maar er hoeft geen premie ZW flex berekend te worden. De Belastingdienst schrijft voor dat het ook niet nodig is een grondslag voor de ZW flex te berekenen. Hoe Daarom vindt er voor een stagiair geen berekening meer plaats van de volgende payrollelementen ZW flex grondslag per ZW flex grondslag cum Actie Er is geen actie nodig. Stagiair wordt medewerker via bestaande medewerkercode Waarom Als een stagiair na de stageperiode binnen hetzelfde bedrijf in dienst komt als medewerker, dan moet je dit doorgeven aan de Loonaangifte via een nieuw IKV-nummer. Ook moet het loon dat de medewerker als stagiair heeft verdiend, worden meegenomen in de berekening van de werknemersverzekeringen bij de medewerker. Om je te ondersteunen bij het vastleggen van de vele mutaties die hiervoor nodig zijn, is vanaf 01-01-2022 de Wizard Stagiair wordt medewerker beschikbaar. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Stagiair wordt medewerker Aan het menu Medewerker hebben we de menukeuze Instroom / Uitstroom > Stagiair wordt medewerker toegevoegd, waarmee je de nieuwe Wizard start. Via deze Wizard kun je de net als in de Wizard Aanmaken medewerker stapsgewijs de schermen met relevante gegevens doorlopen. Let op: vooralsnog is er geen ondersteuning voor de situatie waarbij in dezelfde afrekenperiode zowel sprake is van een dienstverband als stagiair, als van een dienstverband als medewerker. 1) Wizard Stagiair wordt medewerker Ga naar Medewerker > Stagiair wordt medewerker en klik in het scherm Stagiair wordt medewerker - selecteer een medewerker op Zoeken. Je ziet nu stagiars die in- of uitdienst zijn: Aard arbeidsverhouding is 07 Stagiair. Dubbelklik op de regel van de stagiair die je als medewerker in dienst gaat nemen. Je komt in het beginscherm van de Wizard: Stagiair wordt medewerker - Stap 1 van 7 - Stagiair wordt medewerker start Wizard. Hierin zie je de volgende velden: Medewerkercode Achternaam Geboortedatum Organisatorische Eenheid Doorstroom indicatie, default waarde = Stagiair wordt medewerker Dienstverband indicatie, default waarde = In dienst Type medewerker Pas zonodig de Organisatorische eenheid en/of het Type medewerker aan en klik op Volgende om de wizard voor de betreffende stagiair te starten. Je ziet nu het scherm: Stagiair wordt medewerker - Stap 2 van 7 - medewerker.  In de Wizard Stagiair wordt medewerker doorloop je dezelfde schermen als in de Wizard Aanmaken medewerker. Het systeem heeft echter bij de gegevens die je moet aanpassen als je een stagiair in dienst neemt als medewerker, alvast de default waarden gemuteerd: Gegevenselement Scherm Waarde oud Waarde nieuw Nummer inkomstenverhouding [10301875] Medewerker [112] Medewerker aanvullend [79] Jaar en maand van indiensttreding (4 posities) Jaar en maand van indiensttreding als stagiair (4 posities) WW verzekerd [10000029] Loonheffingen [10000029] Nee Ja WAO/IVA/WGA verzekerd [10000030] Loonheffingen [10000029] Nee Ja Contr. onbep./bep. tijd [10204687] Arbeidscontract [99] Niet van toepassing (N) Onbepaalde tijd (O) Schriftelijke arbeidsovk [10524364] Arbeidscontract [99] Niet van toepassing (X) Ja (J) Oproepovereenkomst [10524365] Arbeidscontract [99] Niet van toepassing (X) Nee (N) Aard arbeidsverhouding [10204685] Loonaangifte [10204732] Stagiair (07) Arbeidsovereenkomst (01)   2) Payrollberekening loon en aantal perioden als stagiair Na het voltooien van de Wizard Stagiair wordt medewerker berekent Payroll Business bij het uitvoeren van de salarisverwerking, de volgende gegevenselementen: Sv loon huidig jaar tijdens stage tbv werknverz. Payroll Business vult hier de berekende waarde in van het loon dat is verdiend als stagiair. Dit loon wordt opgeteld bij het loon van de medewerker en hierover worden vervolgens de premies berekend. Aantal stageperiodes huidg jaar - werknemersverz Payroll Business vult hier het aantal perioden in dat de medewerker in dienst was als stagiair. Het aantal perioden wordt gebruikt voor een juiste VCR-berekening voor de SV-premies. Je vindt deze gegevens in het scherm Loonaangifte dat je opent via  Medewerker > Interfaces > Loonaangifte. Let op: als je bovenstaande gegevenselementen zelf muteert, rekent Payroll Business met de handmatig opgegeven waarde. Actie Gebruik voortaan deze wizard, als je een stagiair, die al dan niet nog in dienst is, wilt omzetten naar een medewerker met arbeidsovereenkomst. Interface Loonstroken en jaaropgaven naar File API toegevoegd aan Handmatig starten automatische interfaces Via Handmatig starten automatische interfaces kun je een bepaalde interface herstarten, zodat specifieke bestanden van een periode (nogmaals) worden aangemaakt. Omdat het vanaf januari 2022 mogelijk is om de salarisstroken en de jaaropgaven zelf op te halen via een File API, hebben we ervoor gezorgd dat het nu ook mogelijk is de betreffende interface hiervoor opnieuw te starten.  Hoe Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces In het scherm Handmatig starten automatische interfaces hebben we aan de lijst van het veld Interface de interface Loonstroken en jaaropgaven naar File API toegevoegd. Zodra je deze selecteert, zie je in het scherm alleen de laatste definitieve salarisverwerking. Selecteer deze en klik op Herstarten. Aandachtspunt  jaaropgaven Je kunt alleen de salarisstroken kunnen opnieuw opvragen. Als het nodig is om de jaaropgaven opnieuw op te vragen, doe je dit op de gebruikelijke manier via Beheer > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven. Selecteer het Jaar, geef op voor welke medewerkers je de jaaropgaven wilt aanvragen en klik op Aanvragen. Meer informatie Meer informatie over het zelf ophalen van de loonstroken en jaaropgaven via een File API, vind je in het helponderwerp Loonstroken en jaaropgaven naar File API, zoekterm File API.  Gegevenselementen toevoegen aan Salarisstrook en Jaaropgaaf XML voor File API Waarom Via de File Api voor Loonstroken en jaaropgaven, kun je de stroken en jaaropgaven importeren in een eigen HR-systeem of portal. Sommige HR-systemen hebben eigen sleutelvelden voor het herkennen van een medewerker. Omdat het handig is voor het herkennen van een medewerker, om deze sleutelvelden als gegevenselement toe te voegen aan de XML voor de salarisstroken en jaaropgaven, hebben we dat vanaf deze release mogelijk gemaakt. Hoe Instellingen > Vastlegging > Selectie-eigenschappen In het scherm Selectie-eigenschappen hebben we hiervoor aan de lijst van het veld Selectie eigenschap de keuze Sleutelveld payslip API toegevoegd. Stappen Het toevoegen van een sleutelveld doe je als volgt. Kies in het veld Selectie eigenschap voor de eigenschap Sleutelveld Payslip API. Klik rechts op het icoon Toevoegen en kies in het scherm waarin je de element selecteert bij het veld Soort voor Gegevenselement. Klik op Zoeken, selecteer het gewenste element en klik op Toevoegen. Met deze selectie-eigenschap kan je alleen gegevenselementen toevoegen. Payroll Business geeft alleen het eerste gegevenselement van de selectie-eigenschap door in de XML van de File API. Dit is dus het element dat bovenaan staat. Toegevoegd aan XML-bestand Aan het XML-bestand is de groepstag CustConf toegevoegd met daarin: Code - het nummer van het gegevenselement Description - de omschrijving van het gegevenselement Value - de waarde van het gegevenselement bij de medewerker Actie Als je deze functionaliteit afneemt en een eigen veld in de XML wilt hebben, voeg dit veld dan toe via de bovengenoemde stappen. Gewijzigd en verbeterd  Veld Ontslagvergoeding (eenmalig) verwijderd van arbeidsvoorwaardenscherm Transitievergoeding   Waarom  In de loop van 2021 is het via het scherm Uitdienst met transitievergoeding mogelijk gemaakt om de volgende extra vergoedingen en inhoudingen vast te leggen.  10 extra bruto vergoedingen 5 bruto inhoudingen 5 netto vergoedingen 5 netto inhoudingen Deze worden dan samen met de transitievergoeding uitbetaald of ingehouden. Omdat deze nieuwe functionaliteit meer mogelijkheden biedt en gemakkelijker is in het gebruik, is met ingang van periode 01-2022 het veld Ontslagvergoeding (eenmalig) van het arbeidsvoorwaarden scherm Transitievergoeding verwijderd.   Hoe  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardegegevens Het veld Ontslagvergoeding (eenmalig) is met ingang van periode 01-2022 van het arbeidsvoorwaardenscherm Transitievergoeding verwijderd.   Actie Er is geen actie nodig.  Aanpassing berekening ZW flex, WGA en AWf Waarom  Bij de berekening van de ZW flex, de WGA en de AWf hebben we de naamgeving van de gebruikte payrollelementen aangepast. Dit om de berekening van deze werknemersverzekeringen inzichtelijker te maken.  Let op: als je alternatieve omschrijvingen heb vastgelegd voor deze payrollelementen, dan blijven deze ongewijzigd.  Hoe  Bij het berekenen van de ZW flex zijn de namen van de payrollelementen die Payroll Business bij de berekening gebruikt als volgt gewijzigd:   Element Toelichting Oude naam ZW flex loon per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZW flex loon werkgever periode ZW flex loon cum Het loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZW flex loon werkgever ZW flex maximum per Het maximum loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZW flex maximum wg periode ZW flex maximum cum Het maximum loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening ZW flex maximum wg ZW flex grondslag per De grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening ZW flex grondslag werkgever periode ZW flex grondslag cum De grondslag t/m deze periode die is gebruikt bij de berekening ZW flex grondslag werkgever ZW flex premie per De premie die voor deze periode is berekend bij geen eigenrisicodrager  ZW flex premie werkgever periode ZW flex premie E.R. per  De premie die voor deze periode is berekend bij een eigenrisicodrager  ZW flex premie werkgever E.R. periode ZW flex premie cum De premie die t/m deze periode is berekend bij geen eigenrisicodrager ZW flex premie werkgever ZW flex premie E.R. cum De premie die t/m deze periode is berekend bij een eigenrisicodrager ZW flex premie werkgever E.R.    Bij het berekenen van de WGA werkgever zijn de namen van de payrollelementen die Payroll Business bij de berekening gebruikt als volgt gewijzigd:   Element Toelichting Oude naam WGA loon werkgever per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening WGA loon werkgever periode WGA loon werkgever cum Het loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening WGA loon werkgever WGA grondslag werkgever per De grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening WGA grondslag werkgever periode WGA grondslag werkgever cum De grondslag t/m deze periode die is gebruikt bij de berekening. WGA grondslag werkgever WGA premie werkgever per De premie die voor deze periode is berekend bij geen eigenrisicodrager  WGA premie werkgever periode WGA premie werkgever E.R. per De premie die voor deze periode is berekend bij een eigenrisicodrager  WGA premie werkgever E.R. periode WGA premie werkgever cum De premie die t/m deze periode is berekend bij geen eigenrisicidrager WGA premie werkgever WGA premie werkgever E.R. cum De premie die t/m deze periode is berekend bij een eigenrisicidrager WGA premie werkgever E.R.    Bij het berekenen van de WGA werknemer zijn de namen van de payrollelementen die Payroll Business bij de berekening gebruikt als volgt gewijzigd:   Element Toelichting Oude naam WGA loon werknemer per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening WGA loon werknemer periode WGA loon werknemer cum Het loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening WGA loon werknemer WGA grondslag werknemer per De grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening WGA grondslag werknemer periode WGA grondslag werknemer cum De grondslag t/m deze periode die is gebruikt bij de berekening. WGA grondslag werknemer WGA premie werknemer per De premie die voor deze periode is berekend bij geen eigenrisicodrager  WGA premie werknemer periode WGA premie werknemer E.R. per De premie die voor deze periode is berekend bij een eigenrisicodrager  WGA premie werknemer E.R. periode WGA premie werknemer cum De premie die t/m deze periode is berekend bij geen eigenrisicidrager WGA premie werknemer WGA premie werknemer E.R. cum De premie die t/m deze periode is berekend bij een eigenrisicidrager WGA premie werknemer E.R.   Bij het berekenen van de AWF zijn de namen van de payrollelementen die Payroll Business bij de berekening gebruikt als volgt gewijzigd:   Element Toelichting Oude naam AWf loon per Het loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening AWf loon periode AWf loon cum Het loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening AWf loon  AWf maximum per Het maximum loon in deze periode dat is gebruikt bij de berekening AWf maximum periode AWf maximum cum Het maximum loon t/m deze periode dat is gebruikt bij de berekening AWf maximum AWf grondslag per De grondslag van deze periode die is gebruikt bij de berekening AWf grondslag periode AWf grondslag cum De grondslag t/m deze periode die is gebruikt bij de berekening. AWf grondslag  AWf aanwas herzien per De grondslag van deze periode waarop de herziene AWf van toepassing is AWf aanwas herzien AWf aanwas hoog per De grondslag van deze periode waarop de hoge AWf van toepassing is AWf aanwas hoog AWf aanwas laag per De grondslag van deze periode waarop de lage AWf van toepassing is AWf aanwas laag AWf premie per De premie die voor deze periode is berekend  AWf premie periode AWf premie cum De premie die t/m deze periode is berekend   AWf premie  AWf premie herzien per De premie die voor deze periode is berekend op basis van AWf herzien AWf premie herzien AWf premie hoog per De premie die voor deze periode is berekend op basis van AWf hoog AWf premie hoog. AWf premie laag per De premie die voor deze periode is berekend op basis van AWf laag AWf premie laag Actie Er is geen actie nodig. Scherm Arbeidscontract - vastleggen afwijkende CAO-code mogelijk  Waarom Voor medewerkers die niet onder de CAO vallen, was het altijd nodig een eigen CAO aan te maken, om ervoor te zorgen dat het doorgeven van de gegevens naar de loonaangifte correct verliep. Ook als de medewerker dezelfde arbeidsvoorwaarden heeft als de medewerkers die wel onder de bedrijfs-CAO vallen, moest je toch een eigen CAO aanmaken. Om dit proces te verbeteren, kun je nu via het scherm Arbeidscontract een (afwijkende) CAO code vastleggen voor de loonaangifte.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Aan het scherm Arbeidscontract hebben we het veld CAO code toegevoegd. Hier kun je de CAO code vastleggen die je naar de Loonaangifte wilt sturen. Je koppelt de medewerker aan de bedrijfs-CAO zodat Payroll Business bij de berekening alle instellingen van de bedrijfs-CAO gebruikt. Is er echter een andere CAO code van toepassing, dan vul je die in bij het veld CAO code, waardoor in de loonaangifte bij de medewerker deze CAO code wordt opgenomen. Actie Wijzig zo nodig de CAO code in het scherm Arbeidscontract. UPA - PGGM Regelingloon voltijd voortaan afgerond op hele euro's Waarom Via het UPA-gegevenselement Regelingloon wordt het volgende doorgegeven: Pensioengevend loon per periode of Regelingloon, d.w.z. het voltijd jaarsalaris. Tot nu werden beide doorgegeven in het formaat N(10,2). De pensioenuitvoerder PGGM wil echter dat het Regelingloon (voltijd jaarsalaris) voortaan wordt doorgegeven in het formaat N(10,0), waarbij het bedrag in hele euro’s naar boven is afgerond. Hoe Vanaf release 2022-01 wordt het voltijd jaarregelingloon voor PGGM met de productkenmerken U0536-1001 en U0536-1002 in hele euro’s naar boven afgerond. Voor de overige gevallen blijft het formaat N(10,2). Actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen Ten onrechte AWf laag berekend (2936228)  Melding  Voor medewerkers die jonger zijn dan 21 jaar geldt bij de berekening van de AWf (WW) een uitzondering. Bij maandverloning geldt dat, als ze niet meer dan 52 uur hebben gewerkt, je toch de lage AWf mag toepassen. Bij 4-wekenverloning is deze grens 48 uur.  Als bij die medewerkers de arbeidsvoorwaarde Verlof - Opbouwmethode van toepassing was en bij het uit dienst gaan werd het verlofsaldo uitbetaald, dan werden die uitbetaalde verlofuren niet meegenomen bij de beoordeling van bovenstaande grens. Hierdoor werd soms ten onrechte AWf laag berekend, terwijl het AWf hoog had moeten zijn.  Oplossing  Met ingang van deze release is dit hersteld.  Actie Er is geen actie nodig.  Performance Loonstrookelementen verbeterd (3015320)  Melding  Het duurde heel lang voor het scherm Loonstrookelementen, voor het toevoegen of verwijderen van loonstrookelementen opende. Soms kreeg je zelfs een time out. Oplossing  Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen We hebben de achterliggende processen van het scherm verbeterd, waardoor het scherm vanaf deze release snel werkt en geen problemen meer veroorzaakt. Actie Er is geen actie nodig. Importeren lange e-mailadressen via formaat Batch input (3018555) Melding Bij het verwerken van tekstvelden via het formaat Batch-input, gold er tot nu toe voor de velden een maximum van 50 posities. Hierdoor werden sommige gegevens afgekapt, bijvoorbeeld lange e-mailadressen, terwijl het gegevenselement wel 100 posities kan bevatten. Oplossing Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand De maximum lengte voor tekstvelden in deze interface is verhoogd naar 100 posities, waardoor bijvoorbeeld e-mailadressen niet meer worden afgekapt. Hierdoor is de werking gelijk gemaakt aan die van andere importformaten, zoals Raet Basisdocument (Excel-files). Actie Er is geen actie nodig.  Belaste vergoedingen  / Inhoudingen - Bruto vergoeding 6 niet goed verwerkt bij uit dienst treden (3065331)  De oplossing is met de extra release van 11-12-2021 in productie gegaan. Melding  Als in de arbeidsvoorwaarde Belaste vergoedingen / inhoudingen in de bedrijfsinstellingen voor de Bruto vergoeding 6 als berekeningsmethode was opgegeven dat de berekening moest plaatsvinden op basis van een Op te geven aantal en de medewerker was uit dienst, dan werd die Bruto vergoeding niet berekend. Let op: het veld in het medewerkerscherm heet Bruto vergoeding 6, de bijbehorende looncomponent die op de salarisstrook komt te staan  heet Belaste vergoeding 6. Oplossing  We hebben dit met ingang van 1-1-2021 hersteld en op 11-12-2021 via een extra release uitgeleverd.  Let op: als dit probleem in jouw bedrijf voorkwam, vindt er voor 2021 een automatische herberekening plaats.   Actie Er is geen actie nodig.
Volledig artikel weergeven
29-12-2021 21:40 (Bijgewerkt op 24-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 866 Weergaven
Mededelingen Oude Ad-hoc rapportage vanaf release 2022-05 uit menu In het onderwerp Ad-hoc rapportage (uitgebreid) op klantniveau in één rapport onder Nieuw vind je uitleg over de funcionaliteit die we hebben toegevoegd aan de Ad-hoc rapportage (uitgebreid). Omdat dit rapport dan aan alle wensen en eisen voldoet, verwijderen we vanaf de mei release de gewone of oude Ad-hoc rapportage uit het menu en is het niet meer mogelijk om deze gewone Ad-hoc rapportage te gebruiken. Actie Rapporten > Controleoverzichten > Ad-hoc rapportage en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) We raden je aan om vóóor de release van mei eigengemaakte rapportages die je nu gebruikt, over te zetten naar de Ad-hoc rapportage (uitgebreid). Nieuw Menu Instroom/Uitstroom opgesplitst Waarom Het menu Instroom/Uitstroom is opgesplitst, omdat er nieuwe opties zijn toegevoegd. Hierdoor blijft de menustructuur overzichtelijk. Hoe Medewerker > Instroom Hier vind je alle wizards voor het in dienst nemen van medewerkers, inclusief de nieuwe optie Herindienst, zie het onderwerp Herindienst met dezelde medewerkercode. Medewerker > Doorstroom Hier vind je de wizards voor doorstroom situaties, zoals de overgang van stagiair naar medewerker, nieuw sinds release 2022-01. Medewerker > Uitstroom Hier vind je de wizard voor het uit dienst melden van medewerkers met transitievergoeding. Actie Er is geen actie nodig Herindienst met dezelfde medewerkercode Waarom Voortaan is het niet meer nodig om een medewerker die opnieuw in dienst komt in te voeren als een nieuwe medewerker. In plaats daarvan kun je de bestaande medewerker selecteren en deze opnieuw in dienst nemen. Hoe Medewerker > Instroom > Herindienst Open het scherm Herindienst. Je ziet alleen de medewerkers met de Dienstverband indicatie Uit dienst. Kies als peildatum de datum waarop de medewerker weer in dienst moet komen en selecteer de medewerker. De wizard helpt je om alle arbeidsvoorwaarden die moeten worden voortgezet op volledigheid en juistheid te controleren. Denk bijvoorbeeld aan gratificatie en vakantiegeld. Pas de gegevens zo nodig aan. Pensioengegevens De bruto-netto berekening zal voor deze medewerkers de pensioengegevens initialiseren. Nog twee beperkingen Het is voorlopig alleen mogelijk om een medewerker op deze manier opnieuw in dienst te melden als de laatste werkdag in een eerdere periode ligt dan de periode waarin de medewerker opnieuw in dienst komt. Dit heeft te maken met het feit dat er anders twee inkomstenverhoudingen binnen dezelfde afrekenperiode ontstaan. Deze functionaliteit kan vooralsnog niet gebruikt worden als je pensioengegevens aanlevert aan APG. Het is de bedoeling deze beperkingen in de toekomst op te heffen. De informatie hierover lees je dan in de release notes.  Actie Gebruik de nieuwe optie om medewerkers opnieuw in dienst te melden. Doorstroomindicatie verwijderen Waarom Als de herindienst van een medewerker niet doorgaat of als je per ongeluk de verkeerde medewerker opnieuw indienst hebt gemeld, dan kun je met deze menuoptie op een gemakkelijke manier de herindienst ongedaan maken. Ook kun je deze menuoptie gebruiken als een stagiair die medewerker wordt, uiteindelijk toch geen medewerker wordt. Hoe Medewerker > Doorstroom > Verwijderen Doorstroomindicatie Met deze optie maak je de doorstroomsituatie weer ongedaan. Na het starten van de functie, zie je een overzicht van alle medewerkers die recent opnieuw in dienst zijn gekomen of zijn overgezet van stagiair naar medewerker. Van iedere medewerker zie je alleen de laatste doorstroomindicatie. Medewerker > Contract > Arbeidscontract Als je de doorstroomindicatie hebt verwijderd, worden ook automatisch de aangemaakte mutaties en berekeningen van de doorstroomindicatie weer ongedaan gemaakt. In het scherm Arbeidscontract wordt de nieuwe IKV verwijderd, je ziet dan bij de medewerker die uit dienst was gegaan of bij de stagiair weer de oude inkomstenverhouding. Medewerker > Inkomstenverhouding  > Loonaangifte (IKV) De eerder aangemaakte inkomstenverhouding zelf wordt niet automatisch verwijderd. Deze heeft dan geen effect meer en kun je eventueel handmatig verwijderen, zolang de salarisberekening nog niet definitief is gemaakt. Als er al een verkeerde  inkomstenverhouding is gemeld aan de Belastgindienst, kies dan voor Verwijderen IKV in het scherm Loonaangifte (IKV). Er wordt dan een intrekking naar de loonaangifte gestuurd. Actie Als je een herindienst of een overgang van stagiair naar medewerker ongedaan moet maken, gebruik hiervoor dan voortaan de functie Verwijderen Doorstroomindicatie. Proactieve signalen loonaangifte in salarisverwerking Waarom Om de kwaliteit van de loonaangiftes te verbeteren hebben we ervoor gezorgd dat je proactief en veel eerder in het proces op de hoogte wordt gesteld van onjuiste mutaties, waarvan we in Payroll Business al weten dat het hierdoor niet mogelijk is het loonaangiftebestand te verzenden of dat de Belastingdienst dit zal afkeuren. Vanaf deze release zijn er zeven loonaangiftesignalen die we proactief weergeven in de salarisverwerking met een uitroepteken. De fouten die deze signalen veroorzaken, moet je bij de medewerkers oplossen voordat je de salarisverwerking afsluit. Als je dit niet doet, maakt Payroll Business bij het afsluiten van de salarisverwerking geen loonaangiftebestand aan.   Met deze signalen ondervangen we de meeste fouten die nu zorgen voor een onjuiste loonaangifte, het aanmaken van tickets en het laten herstarten van de loonaangiftebestanden. In de komende maanden gaan we nog meer proactieve signalen toevoegen. Daarnaast kijken we welke signalen we in het mutatieproces kunnen opnemen, zodat het niet mogelijk is foute mutaties in te voeren. Hier nemen we ook de meldingen op die zorgen voor de brieven van de Belastingdienst. Hoe  Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening  Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (met afsluiting) Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (geavanceerd) - alleen voor Administratiekantoren en consultants Als Payroll Business tijdens een salarisverwerking een fout constateert die fouten in de loonaangifte veroorzaakt, verschijnt er een uitroepteken  en wordt ook het bijbehorende signaal gegeven, inclusief de L-code van de Belastingdienst. Door hierop te klikken, zie je voor welke medewerker een signaal is afgegeven dat je moet oplossen.  Signaal opzoeken in online help Een signaal kan duiden op meerdere fouten. Zoek daarom de foutmelding van de Belastingdienst op in de online help via Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte. De uitleg die hier staat zou voldoende duidelijk moeten zijn om het signaal op te lossen. Je kunt in in de online help ook zoeken op het nummer van de Belastingdienst zonder de L.  Na het oplossen van de signalen en het opnieuw uitvoeren van een verwerking, dit kan ook een verwerking voor één medewerker zijn, staat er geen uitroepteken meer. Vanaf deze release hebben we de volgende codes in dit proces opgenomen: L1713 -  Aantal verloonde uren moet nul zijn L1823 -  Indicatie verzekerd WAO/IVA/WGA onjuist L1824 -  Indicatie verzekerd WW onjuist L1825 -  Indicatie verzekerd ZW onjuist L2213 -  Ind. arbeidsovereenkomst ontbreekt L2214 -  Ind. Schriftelijke overeenkomst ontbreekt L2215 -  Ind. Oproepovereenkomst ontbreekt Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces / Loonaangifte Hier kun je per bedrijf instellen of je een e-mail wilt ontvangen als je een definitieve salarisverwerking met afsluiting hebt uitgevoerd en er een Interface Log rapport Loonaangifte is aangemaakt dat fouten bevat.  Via dit rapport weet je dan dat er geen loonaangiftebestand is aangemaakt. Actie  Als er een uitroepteken in de salarisverwerking verschijnt, los dan de fouten op. Hiermee voorkom je dat er bij de afsluitende verwerking geen loonaangiftebestand wordt aangemaakt. Als je een rapport voor wilt ontvangen, als er in een verwerking toch een fout zit, vul dan via Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces > Loonaangifte het e-mailadres in waarop je dit wilt ontvangen. Los eventuele fouten die in het rapport staan op. Daana kun je zelf de aangifte herstarten via Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces > Loonaangifte. Dubbele IKV in foutrapport Loonaangifte Waarom In het bovenstaande onderwerp Proactieve signalen loonaangifte in salarisverwerking lees je hoe we de kwaliteit van de loonaangiftes verbeteren. De komende maanden bekijken we hoe we zo veel mogelijk fouten al kunnen ondervangen bij het vastleggen van de mutaties. Deze release hebben we ervoor gezorgd dat bij het kopiëren van een medewerker het IKV-nummer voortaan met 1 wordt verhoogd. Dit omdat het niet mogelijk is een loonaangiftebestand te verzenden als er voor een Loonheffingennummer twee medewerkers aanwezig zijn waarbij voor hetzelfde Burgerservicenummer hetzelfde IKV-nummer is gebruikt. Hoe  Medewerker > Kopiëren medewerker Vanaf deze release wordt bij het kopiëren van een medewerker niet meer hetzelfde IKV-nummer gebruikt, maar wordt het IKV-nummer automatisch met 1 verhoogd. Actie  Als je een rapport voor wilt ontvangen, als er in een verwerking een fout zit, bijvoorbeeld een dubbel nummer IKV, vul dan via Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces > Loonaangifte het e-mailadres in waarop je dit wilt ontvangen. Los eventuele fouten die in het rapport staan op. Daana kun je zelf de aangifte herstarten via Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces > Loonaangifte. Ad-hoc rapportage (uitgebreid) op klantniveau in één rapport Waarom Afgelopen jaar hebben hebben we het mogelijk gemaakt om het rapport Ad-hoc rapportage (uitgebreid) aan te maken voor meerdere bedrijven tegelijk. Hierbij werd wel per gekozen bedrijf een apart bestand aangemaakt. Omdat klanten hebben aangegeven dat ze het rapport graag in één bestand willen krijgen, hebben we dat vanaf deze release op klantniveau mogelijk gemaakt.   Hoe  Rapporten > Controle > ad-hoc rapportage (uitgebreid) Aan het scherm Ad-hoc rapportage (uitgebreid) is op klantniveau het volgende veld toegevoegd: Uitvoertype rapport  Alle bedrijven in 1 rapport in 1 tab Dit is de standaardwaarde: het rapport wordt standaad aangemaakt in Excel waarbij alle bedrijven worden samengevoegd in één tabblad. Alle bedrijven in 1 rapport in eigen tab Dit is niet mogelijk als je bij Opslaan als hebt gekozen voor Pdf. Rapport per bedrijf Overige wijzigingen Het rapport start voortaan altijd met de kolom Bedrijfscode. Tabblad met parameters: hier wordt voortaan uitgeschreven welke bedrijfsnaam bij welke bedrijfscode hoort. Actie  Ga via het navigatiepad bovenin het scherm naar klantniveau. Pas bestaande rapportdefinties aan, als je deze nieuwe functionaliteit hiervoor wilt gebruiken. Gewijzigd en verbeterd Ernst en categorie loonaangiftesignalen aangepast Waarom  De Belastingdienst keurt loonaangiftes af, als die aan de juiste voorwaarden voldoen. Je moet dan de fouten herstellen en de aangifte opnieuw aanleveren. De reden voor het afkeuren van een loonaangifte, staat in de melding van de Belastingdienst en ook in het Signaleringsverslag dat Payroll Business aanmaakt. In dit verslag zie je: loonaangiftesignalen met een controlenummer die de ernst Fout hebben Op basis van deze signalen keurt de Belastingdienst een loonaangifte af.  loonaangiftesignalen die geen controlenummer hebben, maar wel de ernst Fout hebben Op basis van deze signalen keurt de Belastingdienst een loonaangifte niet af.  Om duidelijker te maken op basis van welke signalen de Belastingdienst een loonaangifte afkeurt, hebben we van de loonaangiftesignalen zonder controlenummer de ernst aangepast. In een toekomstige release gaan we er steeds vaker voor zorgen dat Payroll Business geen loonaangifte bestand aanmaakt als er een loonaangiftesignaal is met de ernst Fout. Vanaf deze release is dat het signaal 1713 met als meldtekst: 1713 - Aantal verloonde-uren moet nul zijn. Hoe Van alle loonaangiftesignalen zonder controlenummer waarvan de ernst Fout is, hebben we de ernst veranderd in Waarschuwing. Actie Rapporten > Berekening > Signaleringsverslag Controleer het signaleringsverslag op loonaangiftesignalen met de ernst Fout en los deze op voordat u een salarisverwerking afsluit. Scherm Arbeidsvoorwaardenpakket Waarom Afgelopen jaar hebben we het medewerkerscherm Arbeidsvoorwaardenpakket in Payroll Business opgenomen, waarin alle arbeidsvoorwaarden en ook alle vrije looncomponenten in één scherm bij elkaar staan. De bedoeling is om de oude arbeidsvoorwaardenschermen uiteindelijk uit het menu te halen. Als voorbereiding hierop, hebben we in deze release in het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket een aantal verbeteringen doorgevoerd en volgen er in de release van april nog meer verbeteringen. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket Vanaf de release van maart is het scherm Arbeidsvoorwaardenpakket als volgt gewijzigd: De performance verbeterd. Er zijn twee kolommen toegevoegd, waardoor het nu duidelijker is of het om een arbeidsvoorwaarde gaat en om welke variant. Voor vrije looncomponenten is nu duidelijk aangegeven wat voor soort element het is en de waarde staat nu in een aparte kolom. Om een arbeidsvoorwaarde- of looncompontenscherm te openen, kun je er nu op dubbelklikken. Voorheen kon je het scherm alleen openen door te klikken op het icoon met het potlood aan het eind van de regel.  Bij het zoeken van een nieuwe arbeidsvoorwaarde en/of vrije looncomponent zijn er kolommen toegevoegd, zodat het sneller duidelijk wordt welke component je moet hebben. Actie Er is geen actie nodig. Automatische routeberekening  Waarom Voor het maken van een betere en meer betrouwbare routeberekening, maakt Payroll Business vanaf deze release rechtstreeks gebruik van de kaarten van de organisatie Here via een API. Voorheen gebruikten we ook de kaarten van Here, maar dit deden we via een webservice. Het gebruik van de kaarten via een API heeft de volgende voordelen: Er wordt automatisch gekeken naar de kaarten van 6 maanden geleden. Hierdoor zijn eventuele blokkades die je nu ervaart, verholpen. De route is hetzelfde als nu, maar blokkades zijn dan uit het geheugen verdwenen. Het berekenen gaat niet meer van huisnummer naar huisnummer, maar vindt plaats op basis van coördinaten. Dit maakt de berekening nog nauwkeuriger. De API verzamelt 5 routes en berekent op basis hiervan de snelste route. De berekening houdt geen rekening meer met verkeer. Wel kun je als klant zelf een tijdstip voor het berekenen meegeven. Als je dit doet, houdt het systeem wel rekening met het verkeer. Hoe Instellingen > Berekening > Reisafstandsbepaling Aan het scherm Reisafstandsbepaling is het veld Tijdstip routebereking (uur) toegevoegd. Hierin kun je het uur van de dag invullen waarop je het berekenen van de reisafstand wilt laten uitvoeren. Als dit veld leeg is, wordt er bij het automatisch berekenen van de reisafstand geen rekening gehouden met verkeer.  Actie Als je wilt dat er bij  het bepalen van de reisafstand rekening wordt gehouden met verkeer, vul dan het tijdstip in waarop de routeberekening moet plaatsvinden. Let op: na het aanpassen van het veld Tijdstip routebereking (uur), vindt er niet automatisch een herberekening van de route plaats. Dat gebeurt alleen voor nieuwe berekeningen bij een wijziging op persoonsniveau of na een collectieve berekening. Afronding maximum loon ZVW Waarom Bij een controle kwamen wij er achter dat het maximum loon ZVW niet gelijk was aan het maximum loon van de overige sociale verzekeringen. Dit kwam door een andere manier van afronden.  Hoe  Met ingang van deze release is per 1-1-2022 de bepaling van de maximum loon ZVW aangepast. Actie Er is geen actie nodig. Proformaberekening verbeterd Waarom Als er voor een specifieke medewerker een proformaberekening werd uitgevoerd, waarbij de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak actief was, dan werd er standaard gerekend met de gegevens die bij deze medewerker van toepassing waren. De cataloguswaarde en eigen bijdrage kon je aanpassen, maar als het bij de proformaberekening om een andere auto ging, werd de berekening niet correct uitgevoerd. Dit kwam omdat er voor de berekening nog altijd werd gekeken naar de datum tenaamstelling van de huidige auto waardoor mogelijk het verkeerde percentage werd toegepast. Hoe Beheer > Salarisberekening > Proforma Aan het scherm Proforma zijn de volgende velde toegevoegd: 1e datum tenaamstelling auto 1e datum toelating auto Hierdoor kun je voor de proformaberekening ook deze datums aanpassen.  Actie Wijzig voor een correcte proformaberekening van de bijtelling van de auto van de zaak zo nodig de hierboven genoemde datums. Opgeloste meldingen Extra korting aanvullend geboorteverlof ten onrechte uitbetaald (3074063) Melding Extra korting voor aanvullend geboorteverlof die Payroll Business eerder had berekend en ingehouden, is in november 2021 ten onrechte tegengeboekt en alsnog uitbetaald. De oplossing hiervoor is op dinsdagavond 2 februari 2022 uitgeleverd via extra onderhoud.  Oplossing Met ingang van 01-01-2022 hebben we de rekenmethodiek voor deze korting gewijzigd. De extra korting voor aanvullend geboorteverlof is geen sublooncomponent meer, maar een looncomponent. Hierdoor is ook duidelijker dat de extra korting voor aanvullend geboorteverlof betrekking heeft op alle looncomponenten waarop aanvullend geboorteverlof van toepassing is. Actie Aanpassen grondslag Als je op dit moment de sublooncomponent Aanvullend geboorteverlof extra korting gebruikt in een grondslag, moet je deze vanaf 01-01-2022 vervangen door de looncomponent Aanvullend geboorteverlof extra korting. Workaround terugdraaien Als je een workaround gebruikt om de extra korting aanvullend geboorteverlof in een afrekenperiode van 2022 te corrigeren, kan het zijn dat door het aanpassen van de berekening de Extra korting aanvullend geboorteverlof twee keer wordt toegepast. Dit kun je oplossen door de workaround voor de betreffende periode terug te draaien. Onjuiste uitsplitsing Journaalpost bij loonkostenverdeling (3124475) Melding Als je een conversietabel gebruikt voor bijvoorbeeld de kostenplaats, dan werkte deze conversietabel niet goed bij de kostenplaatsen 2 t/m 5. Alleen de hoofdkostenplaats werd dan correct omgezet naar de geconverteerde waarde.  Oplossing Dit is vanaf release 2022-03 opgelost. Als je een conversietabel inricht, wordt deze nu ook gebruikt voor de kostenplaatsen 2 t/m 5 die je inricht via de kostenplaatsverdeling. Actie Als je in journaalposten die je hebt gedraaid voor release 2022-03, de juiste waarden wilt terugzien, draai deze dan opnieuw.  Pensioenaangifte nul uren contract (3137276) Melding Bij oproepkrachten die deelnemen aan een pensioenregeling van APG (architecten) en die in een maand niet gewerkt hebben, werd de pensioenaangifte afgekeurd omdat de Code meetelling op Ja staat Oplossing Dit is opgelost. Voor oproepkrachten wordt de Code meetelling voortaan bepaald aan de hand van het deeltijdpercentage voor oproepkrachten; als een medewerker in een periode niet heeft gewerkt, wordt de Code meetelling op Nee gezet. De ingangsdatum voor deze wijziging is januari 2022. Actie Er is geen actie nodig. UPA - herindienst, datum uitdienst en reden uitdienst onterecht in aangiftebestand Melding Soms werden de datum uitdienst en reden uitdienst van het eerdere dienstverband van een medewerker die herindienst kwam, onterecht doorgegeven in de UPA-aangifte.  Oplossing Met ingang van 1-1-2022 is dit opgelost en kan dit niet meer voorkomen. Actie Er is geen actie nodig. Sublooncomponten - alternatieve omschrijvingen soms niet juist getoond Melding In bepaalde grondslagen kun je sublooncomponenten opnemen. Als voor een sublooncomponent een alternatieve omschrijving is vastgelegd, zie je deze terug in het scherm Grondslag. Als een alternatieve omschrijving echter was beëindigd, werd in het scherm Grondslag nog steeds de alternatieve omschrijving getoond.  Oplossing Instellingen > Vastlegging > Alernatieve omschrijvingen Dit is opgelost. Als een alternatieve omschrijving van een sublooncomponent is beëindigd, zie je voortaan in het scherm Grondslag de orginele omschrijving van de sublooncomponent. Actie Er is geen actie nodig.   
Volledig artikel weergeven
21-02-2022 09:47 (Bijgewerkt op 24-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 827 Weergaven
Mededelingen Oude Ad-hoc rapportage vanaf release 2022-05 uit menu Rapporten > Controleoverzichten > Ad-hoc rapportage en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) In de release notes van vorige maand hebben we al gemeld dat we de oude Ad-hoc rapportage met ingang van de release van mei uit het menu van Payroll Business verwijderen. Dit omdat we in de loop van de tijd de functionaliteit van de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) zo hebben aangepast dat de rapportages die je hiermee kunt samenstellen voldoen aan alle wensen en eisen. Zie ook de volgende onderwerpen verderop in deze release notes:  Ad-hoc rapportage (uitgebreid) gewijzigd en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) gaf voor dagelementen de waarden voor periode 13 en periode 1 (3292444). Vanaf de mei release is het dus niet meer mogelijk de gewone of oude Ad-hoc rapportage te gebruiken. Actie - Overzetten eigengemaakte rapportages naar Ad-hoc rapportage (uitgebreid)! Denk er aan om vóór de release van mei de eigengemaakte rapportages die je nu gebruikt in de oude Ad-hoc rapportage, over te zetten naar de  Ad-hoc rapportage (uitgebreid).  Binnenkort verbeterde schermen en menu's Waarom De komende maanden gaan we een aantal schermen van HR Core en Payroll Business verbeteren: In de loop der jaren zijn sommige schermen te vol geworden. De groepering van gegevens is hier en daar niet meer logisch. Om de steeds veranderende wetgeving te kunnen blijven ondersteunen is er op sommige plaatsen duidelijker onderscheid nodig tussen medewerker- en contractgegevens. Daarnaast willen we de kwaliteit van de loonaangifte en pensioenaangiftes verbeteren via verbandscontroles op de ingevoerde gegevens. Hoe In de komende releases ga je nieuwe schermen tegenkomen voor: Medewerkergegevens  - bijvoorbeeld personalia, adres, burgerlijke staat Identiteit - BSN, identiteitsbewijs, UPI Arbeidsrelatie  - in dienst, type medewerker, uit dienst Berekening loonheffingen en premies Loonaangiftegegevens Deze schermen zitten afzonderlijk in het menu, maar je ziet ze ook in series achter elkaar, bijvoorbeeld bij het in dienst nemen van nieuwe medewerkers via het menu instroom/doorstroom. Actie Het werken met de nieuwe schermen zal intuïtiever en daardoor prettiger zijn, je hoeft je daar niet op voor te bereiden. Houd wel rekening met het volgende: als de administratieve processen in jouw organisatie strak vastliggen, dan moeten binnenkort wellicht enkele details bijgewerkt worden. Gewijzigd en verbeterd Signalering loonaangifte Naam, Geb.dt, National. of Geslacht niet opgegeven hernoemd Waarom De signalering Naam, Geb.dt, National. of Geslacht niet opgegeven heeft een relatie met vier specifieke foutcodes bij de Belastingdienst. Om duidelijk zichtbaar te maken dat het om een signaal van de belastingdienst gaat, zijn de foutcodes toegevoegd. Hoe Vanaf deze release is dit signaal aangescherpt en is het signaal hernoemd naar: 0046-0049 Naam, Geb.dt, Nat.of Gesl.niet opgegeven. Ook is de ernst omgezet van Waarschuwing naar Fout, omdat hier sprake is van een poortcontrole van de Belastingdienst. Actie Online help > Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte Als dit signaal in het Signaleringsverslag staat, zoek de signalering dan op in het onderwerp Signaleringen loonaangifte van de online help. Hier staat waarom het signaal is afgegaan en hoe je de inrichting kunt aanpassen om dit te voorkomen.  Signaleringen Loonaangifte - drie nieuwe foutsignalen Waarom Vóór het verwerken van een loonaangiftebericht, controleert de Belastingdienst eerst of de rubrieken in het bericht wel aan de diverse eisen voldoen, zoals wel of niet verplicht en bepaalde eisen aan de opgegeven waarde. De Belastingdienst heeft aan elke conditie waaraan een rubriek moet voldoen een foutcode gegeven.   Payroll Business voert deze controles ook uit. Vaak voldoen de gegevens automatisch aan de condities van de Belastingdienst, omdat dit bij het vastleggen ervan door de programmatuur wordt afgevangen. Voor de gevallen waarbij dit niet zo is, hebben we signalen gemaakt met dezelfde foutcode als die van de Belastingdienst.  Het uitvoeren van de controles doet de Belastingdienst op verschillende manieren, het gaat hierbij om: Poortcontrole xsd Poortcontrole overig  Terugkoppelcontrole De Belastingdienst heeft per conditie aangegeven welke controle wordt uitgevoerd. Omdat er voor de Poortcontrole overig in Payroll Business nog drie signalen ontbraken, hebben we deze nu aangemaakt.  Hoe Vanaf deze release zijn in Payroll Business de volgende drie signalen opgenomen: 1606 – Code aard arbeidsverh. Is niet opgegeven. 2027 – Code CAO inlener ontbreekt. 2028 – Code CAO inlener onterecht opgevoerd. De ernst van deze signalen is Fout. Actie Als het Signaleringsverslag een van deze foutsignalen bevat, herstel de fout dan voordat je de loonaangifte verstuurt, want de Belastingdienst zal vanwege deze fouten anders het gehele loonaangiftebericht afkeuren. Zoek de signalering zonodig op in het onderwerp Signaleringen loonaangifte van de online help. Hier staat waarom het signaal is afgegaan en hoe je de inrichting kunt aanpassen. Ad-hoc rapportage (Uitgebreid) gewijzigd Waarom Zoals we in eerdere release notes hebben gemeld, verwijderen we vanaf de mei release de oude Ad-hoc rapportage uit het menu en kun je alleen de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) nog selecteren. Om deze uitgebreide ad hoc rapportage optimaal te kunnen gebruiken, hebben we voor release nog een aantal problemen opgelost en wensen gerealiseerd.  Hoe Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Vanaf deze release zijn onderstaande verbeteringen toegevoegd: Het zoeken in de opgeslagen rapportages bij Bestaande definitie gebruiken is makkelijker geworden. Op basis van wat je intypt, wordt meteen de juiste definitie opgezocht. Als je het rapport uitvoert op klantniveau en de bedrijven selecteert, onthoudt de applicatie nu deze bedrijven wanneer je een definitie opslaat. Je hoeft dus niet elke keer meer de bedrijven te selecteren waarvoor je het rapport wilt uitvoeren. Als je een element selecteert, wordt dit element voortaan altijd als kolom in het rapport getoond, ook als dit element geen waarden heeft. Hierdoor heeft een rapport dat je bijvoorbeeld voor meerdere bedrijven uitvoert, altijd dezelfde indeling. Actie Als je de bovenstaande nieuwe funcionaliteiten wilt gebruiken, kun je dit vanaf deze release inrichten. Denk er aan om vóór de release van mei eigengemaakte rapportages die je nu gebruikt in de oude Ad-hoc rapportage, over te zetten naar de  Ad-hoc rapportage (uitgebreid). Opgeloste meldingen Technische code Variabele Werkgeverslasten niet toe te voegen bij externe mutaties (3177391) Melding Het was niet mogelijk om de vrije looncomponenten Variabele werkgeverslast 1 t/m 60 toe te voegen aan het conversieschema van de externe mutaties. Oplossing We hebben ervoor gezorgd dat je vanaf deze release de vrije looncomponenten Variabele werkgeverslast 1 t/m 60 t zijn deze nu ook toe te toevoegen in de externe mutaties. Als je hier gebruik van wilt maken kan dat nu. Actie Er is geen actie nodig. UPA bestand afgekeurd TV 2022 (3273011) Melding Na de release van januari 2022 kan er na het inzenden van de UPA-aangifte een foutmelding optreden, die wordt veroorzaakt doordat de Code loonbelastingtabel in de UPA-aangifte ontbreekt. Dit komt omdat er met de release van 2022-01 een te scherpe afvraging is gedaan of dit veld bepaald moet worden of niet. De foutmelding verscheen in de volgende situaties: Een medewerker komt in P1 2022 in dienst en gaat ook direct uit dienst in dezelfde periode en er heeft geen geldelijke salarisverwerking plaatsgevonden. Een medewerker gaat uit dienst in P1 2022 en er heeft geen geldelijke salarisverwerking plaatsgevonden. Een medewerker is in P1 2022 uit dienst gegaan en er wordt een transititievergoeding uitgekeerd in de periode na uit dienst. Oplossing Met ingang van deze release is dit opgelost en wordt de Code loonbelastingtabel ook bepaald in de bovengenoemde situaties. Actie Om de Code loonbelastingtabel te bepalen en correct te laten verwerken in de UPA-aangifte, moet je eerst een definitieve salarisverwerking afroepen. Pensioenpremie vanaf 21 jaar niet correct (3123051) Melding Bij een medewerker die in de loop van het jaar deelnemer werd aan een variabele pensioenregeling door het bereiken van een bepaalde leeftijd en die al eerder in dienst was, terwijl die pensioenregeling een franchisefactor op basis van uren gebruikt, zien we dat de verloonde uren uit de perioden voordat de medewerker deelnemer werd, werden meegenomen in de berekening van de franchise. Hierdoor werd de franchise te hoog en werd er te weining pensioenpremie berekend. Oplossing In deze release is dit aangepast voor de berekening vanaf januari  2022. De verloonde uren uit de perioden voordat medewerker deelnemer werd aan de pensioenregeling, worden niet meer in de  berekening van de franchise meegenomen. Als een medewerker in de loop van het jaar deelnemer wordt, ziet u in het overzicht met payrollelementen het nieuwe payrollelement Uren voor deelname (pensioensoort). Actie Er is geen actie nodig. Alle velden waar percentage's kunnen worden ingevuld zijn 6 decimalen (3304138) Melding In schermen van de arbeidsvoorwaarden Compensatie vast pensioen en Compensatie variabel pensioen kun je de percentages vastleggen met 6 decimalen, terwijl je de percentages die zijn opgenomen in de tabellen Compensatie vast pensioen 5 t/m 8 en  Compensatie variabel pensioen 5 t/m 8 met slechts 3 decimalen kon invullen. Oplossing In de volgende referentietabellen zijn de kolommen met percentages uitgebreid naar 6 decimalen: referentietabel kolom Compensatie variabel pensioen 5 Percentage Compensatie variabel pensioen 6  Percentage Compensatie variabel pensioen 7     Percentage Compensatie variabel pensioen 8  Percentage Compensatie vast pensioen 5 Percentage Compensatie vast pensioen 6 Percentage Compensatie vast pensioen 7 Percentage Compensatie vast pensioen 8 Percentage Pensioen bijsparen Bijspaarpercentage Pensioen boven maximum bijdrage Percentage Pensioen boven maximum inleg 1 Percentage Pensioen boven maximum inleg 2 Percentage Pensioen boven maximum inleg 3 Percentage Actie Er is geen actie nodig. Als je eerder percentages met 3 decimalen hebt vastgelegd, blijven deze actief totdat je een nieuw percentage vastlegt. Als je meer decimalen nodig hebt is dat vanaf deze release mogelijk. Toegepast % bijtelling bleef op strook staan (3291912) Melding Als een auto van de zaak stopt en je hebt bepaalde gegevens, zoals cataloguswaarde en categorie, op de loonstrook getoond, dan bleven deze gegevens staan. Onder Actie is uitgelegd hoe je ervoor zorgt dat deze gegevens niet meer op de loonstrook van de medewerker worden getoond. Actie Om ervoor te zorgen dat er geen autogegevens meer op de loonstrook worden getoond na het stoppen van de Auto van de zaak, moet je bij de medewerker eerst de waarde uit het veld Autocategorie en eventueel andere velden verwijderen en een salarisverwerking laten uitvoeren. Daarna kun je eventueel de arbeidsvoorwaarde bij de medewerker verwijderen. Ad-hoc rapportage (uitgebreid) gaf voor dagelementen de waarden voor periode 13 en periode 1 (3292444) Melding Als je in de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) bij een 4-weken bedrijf een dagelement selecteerde met een peildatum in periode 01-2022, dan werden voor dit dagelement de waarde van periode 13-2021 en de waarde van periode 01-2022 bij elkaar opgeteld. Oplossing We hebben dit in deze release opgelost, zodat in het rapport nu de juiste waarden worden weergegeven van alleen het dagelement  van de gekozen periode.  Actie Er is geen actie nodig.  
Volledig artikel weergeven
24-03-2022 14:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 811 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd 1. Verbeterde indeling menu's Waarom Omdat we regelmatig nieuwe functionaliteiten aan onze applicatie toevoegen, waren sommige delen van het menu erg lang geworden. Je moest dan steeds scrollen om de juiste menu-optie te vinden. Daarom hebben we het menu op een paar plekken onderverdeeld in kleinere stukken. Ook hebben enkele schermen een meer logische plek gekregen. Hoe De menuprofielen zijn als volgt gewijzigd: Je ziet voortaan een nieuw hoofdmenu Workflows. Dit bevat alle wizards die je helpen met speciale processen, zoals indiensttreding, uitdiensttreding en transitievergoeding. Ook het verwijderen van medewerkergegevens in het kader van de AVG is ondergebracht bij deze groep, in het submenu Uitstroom. Het werken met personen is duidelijker in beeld gebracht:  De schermen Persoon en Wijzig UPI zijn samengevoegd in het menu Medewerker > Persoon. De rapporten Voorgestelde UPI en Persoonsoverzicht zijn ondergebracht in het menu Rapporten > Personeelsmanagement. Voor HR Core klanten is het menu Medewerker gesplitst: Medewerker bevat voortaan uitsluitend persoonlijke informatie, zoals adres, partner en kinderen. Arbeidsrelatie bevat de schermen die op de indiensttreding betrekking hebben, zoals de indienst-gegevens, SEPA-rekeningnummers en loonkostenvoordelen. Het menu Contract is eveneens in tweeën gedeeld: Contract bevat voortaan alleen vaste gegevens, zoals arbeidscontract, arbeidsvoorwaarden, verlofregeling (scherm Dienstverband voor HR core), en uurlonen. Variabele mutaties bevat de zaken die normaal gesproken periodiek terugkeren, zoals declaraties, kostenplaatsverdelingen en inzet (HR core). De volgende schermen zijn uit het menu verwijderd: Arbeidsvoorwaarden heeft al een tijdje een opvolger: Arbeidsvoorwaardenpakket. Het nieuwe scherm Arbeidsvoorwaardenpakket toont niet alleen de arbeidsvoorwaarden maar ook de vrije looncomponenten, waardoor je een compleet overzicht hebt van alle vaste beloningen.  Arbeidsvoorwaardegegevens De navigatie in dit (oudere) scherm was afwijkend en verliep daardoor erg traag: als je wilt zien welke medewerkers een bepaalde arbeidsvoorwaarde hebben, gebruik dan het rapport Vastlegging > Toegekende arbeidsvoorwaarden. Verder zijn je ook een paar nieuwe schermen. In het volgende onderwerp Verbeterde indeling schermen lees je meer hierover. Actie Er is geen actie nodig. 2. Verbeterde indeling schermen Waarom Zoals eerder aangekondigd, is een aantal schermen in deze release ingrijpend gewijzigd. Hiervoor waren meerdere redenen: In de loop der jaren zijn sommige schermen te vol geworden. De groepering van gegevens was hier en daar niet meer logisch. Om de veranderende wetgeving rond het begrip Inkomstenverhouding te kunnen blijven ondersteunen, is er op sommige plaatsen duidelijker onderscheid nodig tussen medewerker- en contractgegevens. Hoe Medewerker > Medewerkers  De schermen Medewerker voor payroll only gebruikers, en Medewerkers en Medewerker (aanvullend) voor HR core gebruikers, zijn als volgt gewijzigd: Medewerker en Medewerkers bevatten voortaan uitsluitend persoonlijke informatie zoals BSN, geboortedatum en adres. Alle overige eigenschappen voor de indiensttreding, zoals Datum in dienst en Type medewerker, zijn verplaatst naar een nieuw scherm: Arbeidsrelatie. Voor de HR Core gebruikers is er een nieuw scherm Identiteit: daar vind je alle gegevens voor het identificatieproces en aangrenzende applicaties, zoals Nummer identiteitsbewijs en Youforce toegang. Het scherm Medewerker (aanvullend) is hiermee overbodig en daarom verwijderd. In het scherm Arbeidscontract zie je de volgende wijzigingen: Voortaan zie je hier het Nummer inkomstenverhouding. Dit wordt standaard nog steeds gevuld met het jaartal + de maand waarin de indiensttreding plaatsvindt. We hebben Soort inkomen en Aard arbeidsverhouding toegevoegd, zodat we later via verbandscontroles problemen in de loonaangifte kunnen tegenhouden. Manager en Werklocatie zijn naar dit scherm verplaatst, stonden voorheen in het scherm Medewerker/Medewerkers. Het scherm Loonheffingen is opgesplitst: Bij Arbeidsrelatie > Loonheffingen (medewerker) zie je alle fiscale gegevens waarvoor per medewerker slechts één waarde bestaat, zoals Jaarloon bijzondere beloningen of Studenten/scholieren regeling. Bij Contract > Loonheffingen (contract) zie je de gegevens die per (uitbetaal)contract moeten kunnen verschillen. Voor het normale loon geldt bijvoorbeeld de witte loonheffingstabel en premieplicht WW, maar bij de transitievergoeding zie je geen groene tabel zien en geen premieplicht WW. Het scherm Loonaangifte (contract) laat alle speciale fiscale indicaties zien die per contract moeten kunnen verschillen, zoals Incidentele inkomstenvermindering of Indicatie Jaarurennorm. Als je voortaan een van de workflows gebruikt, bijvoorbeeld voor het aanmaken van een nieuwe medewerker, kom je de nieuwe schermen vanzelf tegen, in deze volgorde: Medewerker Arbeidsrelatie Arbeidscontract Arbeidsvoorwaardenpakket Overboekingen SEPA Loonheffingen (medewerker) Loonheffingen (contract) Loonaangifte (contract) Overige verbeteringen Bij het aanmaken van nieuwe medewerkers hoef je de Dienstverbandindicatie niet meer in te vullen, deze krijgt standaard de waarde Indienst. Dit geldt ook voor medewerkers die je vanuit een externe bron importeert, bijvoorbeeld via een spreadsheet of interface-bestand. In de wizard Aanmaken medewerker hoef je de Periodiciteit niet meer in te vullen, standaard wordt de periodiciteit van het bedrijf toegepast. HR Core: de verschillende telefoonnummers stonden deels in het scherm Medewerkers en deels in het scherm Adresgegevens. Deze zijn nu in één groep ondergebracht in het scherm Adresgegevens. HR Core: de adresgegevens in het scherm Persoon zijn qua volgorde gelijk getrokken met Medewerker(s) en Adresgegevens. Actie Er is in principe geen actie nodig: het werken met de nieuwe schermen is intuïtiever en daardoor prettiger. Houd eventueel wel rekening met het volgende: als de administratieve processen in jouw organisatie strak vastliggen, dan kan het zijn dat een aantal details bijgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld als precies is vastgelegd welk proces met welke schermen moet worden uitgevoerd.  3. Beter onderscheid tussen E-mail adres zakelijk en privé Waarom In het scherm  Adresgegevens  was het onderscheid tussen de beschikbare e-mail adressen niet helemaal duidelijk. Hoe Medewerkers > Medewerker > Adresgegevens Het veld  E-mail adres (element 7212) heeft in de omschrijving de toevoeging (zakelijk) gekregen. Dit maakt het onderscheid met het veld E-mail adres (privé) (element 7213) duidelijker. Actie Er is in principe geen actie nodig. Als jouw organisatie het veld E-mail adres (zakelijk)  (element 7212) gebruikt voor zowel het vastleggen van zakelijke als privé e-mail adressen vind je deze wijziging wellicht niet handig. Je kunt dan de omschrijving voor jouw organisatie weer wijzigen in de oorspronkelijke naam  E-mail adres. Dit doe je via Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Let daarbij op het juiste niveau: kies de klant of een van de bedrijven. 4. Details verwerkingseenheid beschikbaar voor consultants Dit onderwerp is alleen bedoeld voor consultants en administratiekantoren Waarom Het begrip  Verwerkingseenheid  is bedoeld om binnen een bedrijf aparte groepen medewerkers te definiëren met afwijkende normuren. In het scherm Instellingen > Verwerkingseenheid kon de consultant tot nu toe de verwerkingseenheid aanmaken (een code en naam opgeven), maar je kon geen details vastleggen: dat moest via een andere gebruikersgroep, die op het niveau van de betreffende klant moest worden gedefinieerd. Dit was niet handig. Hoe Instellingen > Verwerkingseenheid Het scherm toont voortaan alle details die je ook ziet als je inlogt via de andere gebruikersgroep: 10001500    Bedrijfsuren 10303230    Jaaruren standaard uurloon 10303227    Jaaruren berekening 2e uurloon 10303229    Jaaruren berekening 3e uurloon 10513218    Jaaruren berekening 4e uurloon 10514245    Jaaruren berekening 5e uurloon 10303990    Jaaruren voor berekening uurloon [LDV] Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen 5. Werkgeversverklaring toonde geen bedragen (2876407) Melding  Soms ontbraken bij het aanmaken van een werkgeversverklaring de bedragen. Dit gebeurde als de werkgeversverklaring werd gebruikt vanuit HR Self Service en was ingericht in HR Core Business. Oplossing  Medewerker > Arbeidsrelatie > Werkgeversverklaring Dit is opgelost. Als je de grondslagen van de werkgeversverklaring in HR Core Business hebt ingevuld en je haalt deze elementen op in de werkgeversverklaring van HR Self Service, dan zie je voortaan de juiste bedragen. Actie Er is geen actie nodig. De inrichting was al aanwezig. 6. Rapport Payrollelementen - geen gegevens bij selecteren kostenplaats (3511985) Melding  Als je het rapport Payrollelementen wilde opvragen en daarbij koos voor een groepering op Kostenplaats, werd het rapport niet altijd aangemaakt. Daarnaast was het scherm van het rapport nog gebaseerd op een oud scherm. Oplossing  Rapporten > Berekening > Payrollelementen Vanaf deze release kun je het rapport ook weer opvragen, als je kiest voor een groepering op Kostenplaats. We hebben het scherm aangepast, zodat de indeling ervan nu overeenkomt met de nieuwste schermen voor het aanmaken van rapporten. Actie Er is geen actie nodig.  7. Ad-hoc rapportage (uitgebreid) in pdf - dubbele regels medewerkers (3607220) Melding  Bij het opvragen van een Ad-hoc rapportage (uitgebreid) in pdf, stonden medewerkers bij het kiezen van bepaalde elementen, soms onterecht met twee regels in het rapport. Oplossing Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Vanaf deze release is dit opgelost en komen medewerkers maar één keer in het rapport voor. Actie Er is geen actie nodig.  8. Journalisering - Fout in Overzicht journaalposten cumulatief (3605601) Melding  Als je het rapport Overzicht journaalposten cumulatief opvroeg, toonde dit niet de juiste bedragen als medewerkers alleen in een aanvullende run waren verwerkt. Deze medewerkers stonden er dan dubbel in. Oplossing  Vanaf deze release is dit opgelost. Het rapport toont de juiste bedragen en medewerkers komen staan er maar één keer in. De bedragen komen weer overeen met het handmatig selecteren van alle periodes via de normale journaalpost. Actie Er is in principe geen actie nodig. Als je het rapport nog nodig hebt, moet je het opnieuw aanmaken.  9. Code Meetelling bij Architecten niet juist (3605676) Melding  In release 2022-03 hadden we op basis van een foutief signaal dat APG bij sommige klanten had afgegeven, de programmatuur per januari 2022 aangepast om het vermeende probleem op te lossen. Zie het onderwerp Pensioenaangifte nul uren contract (3137276) in de Release notes Payroll Business 2022-03. Door deze onjuiste aanpassing, ontstonden er andere onverwerkbare signalen op de Code meetelling die onjuist zijn.  Oplossing  We hebben de aanpassing van release 2022-03 teruggdraaid, zodat de Code meetelling nu weer juist wordt doorgestuurd. Actie Zodra je een nieuwe salarisverwerking afsluit, worden de waarden over heel 2022 weer juist berekend en bij een eerstvolgende aangifte aangeleverd aan APG.  
Volledig artikel weergeven
21-07-2022 14:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 739 Weergaven
Mededelingen  1. Volgende release verbeterde schermen en menu's Waarom In release 2022-08 gaan we een aantal schermen van HR Core en Payroll Business verbeteren: In de loop der jaren zijn sommige schermen te vol geworden. De groepering van gegevens is hier en daar niet meer logisch. Om de gewijzigde wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen, is er op sommige plaatsen duidelijker onderscheid nodig tussen medewerker- en contractgegevens. Daarnaast willen we de kwaliteit van loon- en pensioenaangiftes verbeteren door het toepassen van verbandscontroles op de ingevoerde gegevens. Hoe Je zult vanaf de augustus release nieuwe schermen tegenkomen voor: Medewerkergegevens  - bijvoorbeeld personalia, adres, burgerlijke staat Identiteit - BSN, identiteitsbewijs, UPI Arbeidsrelatie  - in dienst, type medewerker, uit dienst Berekening loonheffingen en premies Loonaangiftegegevens Deze schermen gebruik je ofwel afzonderlijk via het menu, of in een serie achter elkaar via een wizard op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuwe medewerker vastlegt via Aanmaken medewerker.  Actie Het werken met de nieuwe schermen zal intuïtiever en daardoor prettiger zijn, je hoeft je daar niet op voor te bereiden. Houd eventueel rekening met de documentatie van administratieve processen in jouw organisatie: als die strak vastliggen, dan moeten binnenkort wellicht enkele details worden bijgewerkt. Nieuw 2. Automatisch afleiden Soort medewerker Waarom Het bleek in de meeste gevallen mogelijk om de waarde voor Soort medewerker in het scherm Loonheffingen automatisch af te leiden op basis van andere gegevens. Dit maakt het in dienst nemen van een medewerker weer een stukje gemakkelijker. Hoe Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > velden Bedrijfsdagen en Dagen periode Medewerker > Medewerker > Loonheffingen > veld Soort medewerker t/m 2022-07 Als een medewerker uit dienst treedt gedurende de periode, is het voor het toepassen van de juiste tijdvaktabel voor de loonheffing van belang of de medewerker fulltime dagen of parttime dagen werkt. Voor medewerkers die parttime dagen werken en die gedurende de periode in- of uit diensttreden, mag je altijd de volledige tijdvaktabel gebruiken. Voor medewerkers die fulltime dagen werken, gebruik je in dit geval de dagtabel.  Hiervoor stond tot nu toe het veld Soort medewerker in het scherm Loonheffingen. Dit veld heeft 4 validatiewaarden, die je handmatig moest opgeven: Fulltime uren, fulltime dagen Fulltime uren, parttime dagen Partime uren, fulltime dagen Partime uren, partime dagen Automatisch bepalen fiscale fulltime of parttime medewerker vanaf 2022-08 Vanaf 01-08-2022 wordt voor de meeste medewerkers automatisch bepaald of het gaat om een fiscale fulltime of fiscale parttime medewerker. Dit werkt als volgt: Als er op contractniveau in het veld Dagen periode een aantal dagen is vastgelegd, dan vergelijkt het systeem deze dagen met het aantal Bedrijfsdagen. Als er geen bedrijfsdagen zijn ingevuld, dan kijkt het systeem naar de Dagen periode die op bedrijfsniveau zijn ingevuld. Als het aantal dagen op contractniveau kleiner is dan het aantal op bedrijfsniveau, gaat het om een fiscale parttime medewerker. Als dit niet zo is, gaat het om een fiscale fulltime medewerker. Nieuwe veld Soort medewerker loonheffing voor oproepkrachten Voor oproepkrachten waarvoor je geen vaste dagen vastlegt, kan het systeem niet automatisch bepalen of er sprake is van een fiscale fulltimer of parttimer. Daarom hebben we voor deze groep het volgende gegevenselement/veld aangemaakt:  Soort medewerker loonheffing met de validatiewaarden: 5 dagen per week of meer (fiscale fulltimer) Minder dan 5 dagen per week (fiscale parttimer) -  standaardwaarde Je vindt dit gegevenselement of veld in de detailschermen van de volgende arbeidsvoorwaardenvarianten voor variabele beloning: Variant Omschrijving 0002 Salaris variabel bruto 0003 Netto uurloon 0005 Salaris dagloon 0008 Salaris o.b.v. loonkosten variabel Veld Soort medewerker verwijderd Per 01-08-2022 is het oude veld Soort medewerker van het scherm Loonheffingen verwijderd en wordt dit niet meer gebruikt in de rekenregels. Actie Als een medewerker bij indiensttreding één van bovenstaande vier arbeidsvoorwaarden heeft, controleer dan in het arbeidsvoorwaardescherm het veld Soort medewerker Loonheffing  Alleen als de medewerker ondanks het variabele karakter van de arbeidsvoorwaarden toch vijf dagen per week werkt, wijzig dan de waarde van het veld in 5 dagen per week of meer (fiscale fulltimer). In alle andere gevallen hoef je niets meer in te vullen. 3. Betaald ouderschapsverlof Waarom Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is, recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Hieronder de belangrijkste punten:   Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken. Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Ouders moeten het verlof opnemen: binnen 1 jaar na de geboorte van het kind of binnen 1 jaar na opname van het kind in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is Bij geboorte van een meerling heeft de ouder voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Niet opgenomen betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof. De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de medewerker. Dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximum dagloon.  In de CAO of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn opgenomen dat de uitkering door de werkgever wordt aangevuld.   Vanwege deze nieuwe regeling, is in Payroll Business mogelijk om per 2 augustus 2022  betaald ouderschapsverlof vast te leggen en daarbij rekening te houden met de uitkering van maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof door het UWV. Hoe De velden en andere elementen die je nu al gebruikt voor ouderschapsverlof hebben allemaal de toevoeging onbetaald gekregen.  Omdat je in de CAO of arbeidsovereenkomst positief mag afwijken van de wettelijke regeling, hebben we twee soorten betaald ouderschapsverlof toegevoegd, namelijk Betaald ouderschapsverlof 1 en Betaald ouderschapsverlof 2. Als je de wettelijke regeling volgt en niet positief afwijkt, gebruik je alleen Betaald ouderschapsverlof 1 en is Betaald ouderschapsverlof 2 niet van toepassing.  Wil je bijvoorbeeld de eerste 5 weken van het betaald ouderschapsverlof 100% van het loon doorbetalen en de laatste 4 weken de wettelijke regeling volgen, dan kan je gebruik maken van Betaald ouderschapsverlof 1 voor de 100% doorbetaling en Betaald ouderschapsverlof 2 voor de wettelijke regeling. Nieuwe looncomponentenregelingen Betaald ouderschapsverlof Instellingen > Berekening > Looncomponentenregeling      Voor Betaald ouderschapsverlof zijn de volgende looncomponentenregelingen toegevoegd:  Betaald ouderschapsverlof 1 Betaald ouderschapsverlof 2 Via deze regelingen kan je de looncomponenten vastleggen die voor betaald ouderschapsverlof  van toepassing zijn. Let op : omdat betaald ouderschapsverlof ingaat per 2-8-2022, mag de ingangsdatum die je hier gebruikt niet vóór deze datum liggen.  Gegevens vastleggen voor betaald ouderschapsverlof  Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Vanaf 1 augustus 2022 kun je op Bedrijfs/CAO-niveau in het scherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) de volgende gegevens voor betaald ouderschapsverlof vastleggen: Veld Toelichting Betaald ouderschapsverlof 1 max dagloon toepassen Kies Ja  als je wilt dat de doorbetaling wordt beperkt tot het opgegeven percentage over het maximum dagloon.  Kies Nee  als je wilt dat de doorbetaling niet wordt beperkt tot het maximum dagloon. Betaald ouderschapsverlof 2 max dagloon toepassen Kies Ja als je wilt dat de doorbetaling wordt beperkt tot het opgegeven percentage over het maximum dagloon. Kies Nee als je wilt dat de doorbetaling niet wordt  beperkt tot het maximum dagloon Doorbetalingspercentage betaald ouderschapsverlof 1 Geef het percentage op. Doorbetalingspercentage betaald ouderschapsverlof 2 Geef het percentage op. Betaald ouderschapsverlof 1, invoer via Keuze tussen HR Core of Handmatig Betaald ouderschapsverlof 2, invoer via Keuze tussen HR Core of Handmatig   Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) - t/m 2022-07 Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing)  Vanaf 1 augustus 2022 kun je op medewerkerniveau in het scherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) de volgende gegevens voor betaald ouderschapsverlof vastleggen: Betaald ouderschapsverlof 1 Veld Toelichting Betaald ouderschapsverlof 1 percentage periode Geef hier het percentage betaald ouderschapsverlof 1 op dat Payroll Business in de betreffende periode moet gebruiken. Let op Als je hier een percentage invult, dan gebruikt Payroll Business dit in plaats van een ingevulde waarde bij Betaald ouderschapsverlof 1 percentage vast of Betaald ouderschapsverlof 1 uren vast. Betaald ouderschapsverlof 1 uren periode Geef hier het aantal uren betaald ouderschapsverlof 1 op dat Payroll Business in de betreffende periode moet gebruiken. Let op Als je hier een aantal uren invult, dan gebruikt Payroll Business dit in plaats van een ingevulde waarde bij Betaald ouderschapsverlof 1 percentage vast of Betaald ouderschapsverlof 1 uren vast. Betaald ouderschapsverlof 1 percentage vast Geef hier een percentage op als je eenmalig een percentage wilt opgeven dat voor de gehele periode voor het betaald ouderschapsverlof 1 geldt. Let op Omdat betaald ouderschapsverlof ingaat op 2 augustus 2022 mag de ingangsdatum die je gebruikt om dit percentage vast te leggen niet vóór deze datum liggen. Je moet zelf het percentage weer op 0 zetten vanaf het moment waarop geen betaald ouderschapsverlof 1 meer wordt opgenomen.  Betaald ouderschapsverlof 1 uren vast Geef hier het aantal uren op dat voor de gehele periode van het betaald ouderschapsverlof 1 geldt. U hoeft dit aantal dus maar één keer op te geven. Let op Omdat betaald ouderschapsverlof ingaat op 2 augustus 2022 mag de ingangsdatum die je gebruikt om deze uren vast te leggen niet vóór deze datum liggen. Je moet zelf het aantal uren weer op 0 zetten vanaf het moment waarop er geen betaald ouderschapsverlof 1 meer wordt opgenomen.  Betaald ouderschapsverlof 1 uren berekend Als je een percentage hebt opgegeven en in het bedrijfsscherm hebt aangegeven dat je uren wilt afleiden, dan zie je hier na een salarisverwerking het aantal uren voor de periode. Ook als je ervoor hebt gekozen om de uren vast te leggen in HR Core Business, zie je de daar opgegeven uren na een salarisverwerking terug in dit veld. Doorbetalingsperc betaald ouderschapsverlof 1 Hier zie je het doorbetalingspercentage voor betaald ouderschapsverlof 1.   Betaald ouderschapsverlof 2 Veld Toelichting Betaald ouderschapsverlof 2 percentage periode Geef hier het percentage betaald ouderschapsverlof 2 op dat Payroll Business in de betreffende periode moet gebruiken. Let op Als je hier een percentage invult, dan gebruikt Payroll Business dit in plaats van een ingevulde waarde bij Betaald ouderschapsverlof 2 percentage vast of Betaald ouderschapsverlof 2 uren vast. Betaald ouderschapsverlof 2 uren periode Geef hier het aantal uren betaald ouderschapsverlof 2 op dat Payroll Business in de betreffende periode moet gebruiken. Let op Als je hier een aantal uren invult, dan gebruikt Payroll Business dit in plaats van een ingevulde waarde bij Betaald ouderschapsverlof 2 percentage vast of Betaald ouderschapsverlof 2 uren vast . Betaald ouderschapsverlof 2 percentage vast Geef hier een percentage op als je eenmalig een percentage wilt opgeven dat voor de gehele periode voor het betaald ouderschapsverlof 2 geldt. Let op Omdat betaald ouderschapsverlof ingaat op 2 augustus 2022 mag de ingangsdatum die je gebruikt om dit percentage vast te leggen niet vóór deze datum liggen. Je moet zelf het percentage weer op 0 zetten vanaf het moment waarop geen betaald ouderschapsverlof 2 meer wordt opgenomen.  Betaald ouderschapsverlof 2 uren vast Geef hier het aantal uren op dat voor de gehele periode van het betaald ouderschapsverlof 2 geldt. U hoeft dit aantal dus maar één keer op te geven. Let op Omdat betaald ouderschapsverlof ingaat op 2 augustus 2022 mag de ingangsdatum die je gebruikt om deze uren vast te leggen niet vóór deze datum liggen. Je moet zelf het aantal uren weer op 0 zetten vanaf het moment waarop er geen betaald ouderschapsverlof 1 meer wordt opgenomen.  Betaald ouderschapsverlof 2 uren berekend Als je een percentage hebt opgegeven en in het bedrijfsscherm hebt aangegeven dat je uren wilt afleiden, dan zie je hier na een salarisverwerking het aantal uren voor de periode. Ook als je ervoor hebt gekozen om de uren vast te leggen in HR Core Business, zie je de daar opgegeven uren na een salarisverwerking terug in dit veld. Doorbetalingsperc betaald ouderschapsverlof 2 Hier zie je het doorbetalingspercentage voor betaald ouderschapsverlof 2. Naast bovenstaande mogelijkheden, is het ook mogelijk om het betaalde ouderschapsverlof in HR Core Business vast te leggen en de financiële afwikkeling daarvan te laten plaatsvinden in Payroll Business.    Meer informatie Meer informatie is binnenkort beschikbaar via de online help.  Actie Als een medewerker betaald ouderschapsverlof wil opnemen, kun je deze opname vastleggen via de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing). Zie de uitleg hierboven.    Gewijzigd en verbeterd 4. Herberekenen periode voor vaststellen transitievergoeding bij wijzigen reden uit dienst  Waarom  Het veld Reden uitdienst bepaalt mede of er wel of geen transitievergoeding moet worden berekend en uitbetaald. Als de uitdiensttreding en reden uit dienst werden vastgelegd met ingang van de volgende afrekenperiode, zorgde de mutatie van de Reden uitdienst niet voor het herberekenen van de laatste periode dat de medewerker in dienst is, terwijl dit wel nodig is voor het correct berekenen van de transitievergoeding. Daarom hebben we er voor gezorgd dat vanaf 01-07-2022 het muteren van de Reden uitdienst er toe leidt om ook de laatste periode van in dienst opnieuw te berekenen. Hoe  Medewerker > Uitstroom > Uitdienst met Transitievergoeding Als je bij Dienstverband indicatie de waarde Uit dienst invult en vervolgens het bij het veld Reden Uitdienst een reden selecteert, zorgt deze mutatie er vanaf 01-07-2022 altijd voor dat er een herberekening plaatsvindt van de voorafgaande periode. Actie Er is geen actie nodig 5. Verwerkingsverslag externe mutaties - voortaan conversieschema vermeld Waarom In het Verwerkingsverslag externe mutaties werd niet vermeld welk conversieschema was toegepast. Omdat het achteraf belangrijk kan zijn, om te controleren hoe de mutaties zijn verwerkt, hebben we het verwerkingsverslag hierop aangepast. Hoe Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand Rapporten > Gedeelde rapporten Als je een extern mutatiebestand verwerkt, zie je voortaan op het eerste tabblad van het Verwerkingsverslag de naam van het conversieschema, mits er een conversieschema is toegepast. Actie Er is geen actie nodig.    
Volledig artikel weergeven
23-06-2022 17:25 (Bijgewerkt op 07-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 705 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier. Zodra de release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 30  juli 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja  - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja  - YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
13-07-2022 11:54 (Bijgewerkt op 09-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 687 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier. Zodra de release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 29 oktober 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja   YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja   YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
11-10-2022 14:29 (Bijgewerkt op 20-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 668 Weergaven
Nieuw WENS - Nieuwe elementen arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren en Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) Waarom Omdat bij veel klanten de wens bestond een aantal nieuwe elementen toe te voegen aan de arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren en Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen), hebben we dit deze release gerealiseerd. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket Medewerker > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) Aan de arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, dagen/uren hebben we het volgende element toegevoegd: Uren verkopen 2 Aan Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) hebben we de volgende elementen toegevoegd: Uren verkopen (dag) Uren verkopen 2 (dag) Uren verrekenen (dag) Uren Doneren (dag) Actie Als je de nieuwe elementen wilt gebruiken kan dat vanaf deze release. Maak je gebruik van HR Self Service, dam kun je deze nieuwe elementen opnemen in de formulieren, zodat medewerkers bovenstaande zaken per dag kunnen aanvragen en dit niet hoeven op te sparen per periode. WENS - Nieuwe elementen Salary split Bij veel klanten bestond de wens om een aantal nieuwe elementen toe te voegen voor het vastleggen van diverse zaken voor de Salary split. Daarom hebben we hiervoor elementen toegevoegd aan de vrije looncomponenten. Hoe Contract > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen vast/periode Contract > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen dagvergoedingen Aan de vrije looncomponenten zijn daarom een aantal nieuwe elementen toegevoegd voor zowel vaste en periode elementen als dagelementen. Deze beginnen allemaal met de tekst Sal. split.  Actie Als je de nieuwe elementen wilt gebruiken kan dat vanaf deze release. Maak je gebruik van HR Self Service, dan  kun je deze nieuwe elementen opnemen in de formulieren. WENS - Arbeidsvoorwaardenclusters op niveau klant- en bedrijfscao Als binnen dezelfde klant meerdere bedrijven en CAO's zijn ingericht, was het tot nu alleen mogelijk om de arbeidsvoorwaardenclusters in te richten op klant- en/of bedrijfsniveau . De wens is om deze ook, net als de grondslagen, op klant- en/of bedrijfscao te kunnen inrichten. Hoe Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters Als je bovenin het scherm teruggaat naar klantniveau, zie je nu ook de tabbladen Klant CAO en Bedrijf CAO, zodat je de arbeidsvoorwaardenclusters kunt  inrichten op klant- en bedrijfscaoniveau. Actie Als het helpt om de arbeidsvoorwaardenclusters in te richten op een CAO-niveau, is dat vanaf nu mogelijk. Feedback op onze applicatie - Proforma berekening Waarom Vorig jaar zijn we gestart met de Customer Effort Score (CES) waarmee je na het afronden van bepaalde acties feedback kon geven op de werking ervan. We hebben toen goede feedback gekregen en ook opgepakt. In de afgelopen release hebben we de nieuwe Proforma berekening beschikbaar gesteld en we zouden hierover graag direct feedback willen ontvangen. Hoe Daarom vragen we vanaf deze release jouw feedback hierover: Beheer > Salarisberekening > Proforma berekening Actie Als je gebruik maakt van de Proforma berekening, vragen we je om na het afronden hiervan ons feedback te geven door de CES in te vullen. Gewijzigd en verbeterd  Risicogroep niet meer gebruiken bij vastleggen medewerkers Waarom  In 2020 is in de Loon- en pensioenaangiftes element 297 Risicogroep vervangen door 10524588 Sector. De workflows voor het aanmaken van medewerkers in Payroll Business en HR core Business zijn hier indertijd op aangepast. Om de overgang voor klanten met externe applicaties te vergemakkelijken, was het tot nu toe nog steeds mogelijk om de risicogroep aan te leveren. Payroll Business maakte er dan automatisch een sector van. Vanaf deze release hebben we deze overgangsmaatregel beëindigd. Hoe  Medewerker > Contract > Loonaangifte (contract) Met ingang van deze release wordt de sector niet meer automatisch afgeleid van de risicogroep. Daarom is het voortaan nodig dat hiervoor óf een correcte defaultwaarde is ingericht óf dat bij  elke nieuwe medewerker de sector expliciet als mutatie wordt vastgelegd. Mutaties op de risicogroep zullen niet worden afgekeurd, maar ze hebben heeft geen betekenis meer. Actie  Deze actie is alleen nodig als jouw organisatie nog steeds de risicogroep gebruikt bij het vastleggen van medewerkers in een externe HR-applicatie of in Self Service. Let op: loonaangiftes zullen worden afgekeurd als de sector geen juiste waarde bevat.   Optie 1 - Vervang Risicogroep door Sector bij het vastleggen: Verwijder het element Risicogroep van het HR-scherm of van het Self Service-formulier, en vervang dit door Sector. Als er bij het inlezen van externe mutaties een conversieregel wordt gebruikt om de risicogroep te verwerken, dan moet deze worden vervangen door een conversieregel voor Sector. Zie daarvoor Beheer > Externe mutaties > Conversieregels. Optie 2 - Richt een defaultwaarde voor Sector in: Het is mogelijk om in Payroll Business een default waarde voor Sector vast te laten leggen. Dit kan op het niveau Klant, Bedrijf, en vanaf deze release ook op het niveau Klant-CAO of Bedrijf-CAO. Dit heeft als voordeel dat je bij nieuwe medewerker helemaal geen sector meer hoeft vast te leggen. Hiervoor kun je contact opnemen met onze Servicedesk. Alleen voor consultants en administratiekantoren Instellingen > Bedrijf - Risicogroep  Deze menukeuze is uit het menu verwijderd, het is dus niet meer mogelijk om Bedrijven te koppelen aan risicogroepen. Instellingen > Klant-CAO en Instellingen > Bedrijf-CAO - alleen voor consultants en administratiekantoren Het is voortaan mogelijk om ook op deze twee niveaus een default waarde voor de sector vast te leggen. Als er meerdere CAO's van toepassing zijn, kun je zodoende ook meerdere default waarden voor de Sector vastleggen.   IKV-gegevens die deze release verhuizen naar contractniveau Waarom  Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen, moet het mogelijk zijn dat een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd heeft. Daarom hebben we in release 2022-08 nieuwe contractschermen voor Loonheffingen en Loonaangifte geïntroduceerd. In deze en volgende releases gaan we deze gegevens ook daadwerkelijk fysiek omzetten naar een contractgegeven. Dit gebeurt groepsgewijs. Hoe  Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslag / Mutatieverslag (uitgebreid) De volgende elementen zijn voortaan zichtbaar als contractmutatie en hebben dus een contract ID: 10524588 Sector 10204689 Incidentele inkomstenvermindering 10205315 Verzekeringssiutatie ZVW 10300022 Compensatie ink. afh. premie 10300057 Reden geen bijtelling auto 10305522 Auto categorie De laatste twee velden zijn standaard beschikbaar bij de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak.  Sommige gebruikers hebben ze ook toegevoegd aan een ander medewerkerscherm, maar vervolgens blijken ze daar niet gebruikt te worden. Om verwarring te voorkomen, hebben we ze daarom verwijderd van deze schermen. Je kunt ze vanaf nu eventueel wel toevoegen aan andere contractschermen. Actie Er is geen actie nodig. Externe HR-applicaties kunnen deze gegevens als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch terecht bij het hoofdcontract. Banknummer uit Andorra toegevoegd aan SEPA-betalingen Waarom  Vanaf 2019 is ook Andorra toegevoegd bij de SEPA-betalingen. Wij hadden dit echter nog niet aan de codelijst toegevoegd, waardoor je geen banknummer uit Andorra kon toevoegen in de schermen van SEPA-betalingen. Hoe  Medewerker > Medewerker > Overboekingen SEPA Vanaf release 2022-11 staat Andorra in de codelijst, zodat je banknummers uit Andorra kunt invullen. Actie Er is geen actie nodig. Invullen en opslaan Alternatieve omschrijvingen van meer dan 50 posities niet meer mogelijk Waarom  De omschrijving die je kan vastleggen bij de Alternatieve omschrijvingen heeft een maximaal aantal posities van 50. Je kon wel langere omschrijvingen invullen en opslaan, maar na het opslaan kapte het systeem de alternatieve omschrijving af op 50 posities. Hierdoor werd de nieuwe omschrijving niet exact opgeslagen zoals je zou willen. Hoe  Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen Bij het invoeren van een alternatieve omschrijving is het niet meer mogelijk om meer dan 50 posities in te vullen. Hierdoor zie je direct dat je aan het maximaal aantal posities zit en kun je zelf kiezen hoe je de omschrijving wilt afkorten. Actie Controleer eventueel of er alternatieve omschrijvingen zijn die zijn afgekapt en pas deze zo nodig aan. Code meetelling APG Architecten DGA soms niet correct bepaald Waarom Soms kwam het specifieke situaties voor dat de code meetelling niet correct werd bepaald bij een medewerker voor wie in de Periodieke interface APG PFAB bij APG Verbijzondering inkomstenverhouding (PFAB) de waarde DGA of WIA was ingevuld. Hoe Met ingang van 1-1-2022 is er een aanpassing gedaan waardoor de Code meetelling altijd de waarde Ja heeft als er sprake is van Verbijzondering inkomstenverhouding DGA of WIA. Actie Er is geen nodig. Opgeloste meldingen PME pensioenfonds beschikbaar maken voor eigen regeling (3808787) Melding  Bij het PME pensioenfonds kan de medewerker er zelf voor kiezen om tijdens het onbetaalde ouderschapsverlof vrijwillig de pensioenopbouw te laten doorlopen. De opbouw is daarbij echter maar 50% van het normale bedrag over het gedeelte van het ouderschapsverlof. Ook is er over die 50% opbouw een mogelijkheid om tussen werkgever en medewerker een afwijkende verdeling te kiezen ten opzichte van het normale gedeelte. In de release van september 2022 hebben we deze mogelijkheid al beschikbaar gesteld voor de benoemde regeling van PME Pensioenfonds. Nu hebben we dit ook voor de eigen regeling beschikbaar gesteld. Oplossing Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens >Pensioen eigen rgl. (vaste grondslag) Aan het bedrijfsscherm Pensioen vast (eigen) zijn de volgende velden toegevoegd: Ouderschapsverlof Procentueel WG-deel pens. (PME) Ouderschapsverlof Procentueel WN-deel pens. (PME) Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Pensioen eigen rgl. (vaste grondslag) In het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarden Pensioen vast (benoemd) moet je bij Voortzetting pensioen (ouderschapsverlof - PME) kiezen voor  Ja.  Actie Als er sprake is van bovenstaande situatie, pas dan de bovengenoemde velden aan per 1-1-2022.  Als er geen vrijwillige voortzetting is, hoef je niets te doen. Loondoorbetaling bij ziekte in combinatie met Transitievergoeding en Verwerkingseenheid (3592685) Melding Als jouw organisatie gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Ziekte, dan werd het bedrag aan ziekengeld soms niet juist berekend als: de medewerker uit dienst ging met een transitievergoeding én er was sprake van een verwerkingseenheid bij de medewerker Oplossing Dit is in deze release opgelost met ingang van 01-01-2022. Actie Er is geen actie nodig. Afrekenmatrix per periode toonde geen gegevens (change 3770429) Melding Als een element een alternatieve omschrijving heeft van 50 posities en is vastgelegd als TWK-mutatie, dan toonde de afrekenmatrix per periode geen gegevens. Oplossing Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix medewerker/werkgever/per periode Het probleem kwam voor als een omschrijving van 50 posities voor een looncomponent was vastgelegd als TWK-mutatie. Door het *2 achter het element werd deze omschrijving echter langer dan 50 posities, waardoor het rapport niet meer werd aangemaakt. De procedure van alle afrekenmatrices is nu zo aangepast dat de omschrijving 50 posities kan zijn zonder de *2 aanduiding voor een TWK-mutatie. Actie Er is geen actie nodig. Na het herrekenen van de betreffende medewerker, wordt de correcte berekening toegepast. Loonaangifte - Awf herzien werd niet berekend (change 3692901)  Melding Als een dienstverband waarvoor je als werkgever de lage AWf-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet je alsnog de herziene (hoge) AWf-premie betalen. U Je kunt aangeven dat deze herziening automatisch plaats moet vinden binnen het systeem door het gegevenselement WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja te geven. Het kon echter voorkomen dat deze herziening niet plaatsvond. Met ingang van deze release is dit hersteld.    Oplossing Instellingen > Berekening > Gegevens UWV Als op het scherm Gegevens UWV het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja heeft en het systeem constateert dat een werknemer binnen 2 maanden uit dienst is gegaan, dan muteert de de payroll het gegevenselement WW herzien bij deze medewerker en vult deze dan met de waarde Ja. De ingangsdatum van deze mutatie is de datum in dienst. De AWf wordt in de salarisverwerking waarin dit gebeurt echter nog niet herzien. Bij de daarop volgende salarisverwerking heeft het gegevenselement WW herzien de waarde Ja en wordt de AWf voor de desbetreffende medewerker herzien, waardoor alsnog de hoge AWf premie wordt toegepast.  Actie Er is geen actie nodig.  Als je deze functionaliteit wilt gaan gebruiken, vul dan in het scherm Gegevens UWV bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja in. Jaaropgaaf 2022 - onjuiste waarde bij de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen (3785445)  Melding Als de jaaropgaaf voor 2022 wordt opgevraagd toonde de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen een verkeerde waarde.     Oplossing Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker Met ingang van deze release toont de jaaropgaaf voor 2022 wel de juiste waarde bij de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen.   Actie Er is geen actie nodig.  Fout in berekening Jaarloon bijzondere beloningen bij opnieuw in dienst melden (3841954)  Melding Een medewerker opnieuw in dienst melden is binnen Payroll Business mogelijk via de volgende twee wizards. Stagiair wordt medewerker Herindienst In dat geval moet het Jaarloon bijzondere beloningen opnieuw berekend worden. Dit gebeurde echter niet. Als de berekening vervolgens werd afgedwongen door het Jaarloon bijzondere beloningen op nul te stellen, werd er een te hoog Jaarloon berekend. Het eerdere verdiende fiscale loon in dat jaar werd ten onrechte ook meegenomen bij de berekening.        Oplossing Workflows > Doorstroom > Stagiair wordt medewerker Workflows > Instroom > Herindienst Als u gebruik maakt van bovenstaande wizards om een medewerker opnieuw in dienst te melden, wordt het Jaarloon bijzondere beloningen nu wel automatisch opnieuw berekend. Tevens vindt de berekening dan plaats op het nieuwe fiscale loon van de medewerker. Actie Er is geen actie nodig.   
Volledig artikel weergeven
20-10-2022 21:09 (Bijgewerkt op 01-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 651 Weergaven
Nieuw Invoer dubbel Nummer inkomstenverhouding voortaan onmogelijk Waarom  De Belastingdienst accepteert geen aangiftebestanden waarin binnen hetzelfde Loonheffingennummer meerdere keren dezelfde combinatie van Burgerservicenummer (BSN) en Nummer inkomstenverhouding (IKV) voorkomt. Tot nu was het wel mogelijk om een dergelijke mutatie in Payroll Business in te voeren. Vervolgens werd er na het afsluiten van de salarisverwerking een rapport gegenereerd en moest je deze fout oplossen, voordat er een bestand voor de Loonaangifte werd aangemaakt. Om het invoeren van BSN en IKV meteen goed te laten gaan, zodat geen herstel achteraf nodig is,  hebben we er vanaf deze release voor gezorgd dat het onmogelijk is om eenzelfde combinatie BSN / IKV in te voeren bij hetzelfde Loonheffingennummer als deze combinatie al in het systeem staat. Hoe  Bij de onderstaande processen en functionaliteiten controleert het systeem de invoer van BSN en IKV zodanig, dat je binnen een Loonheffingennummer niet meer dezelfde combinatie hiervan kunt invoeren. Workflow nieuwe medewerker Aanpassen bij huidige medewerker Kopiëren medewerker Mutatie vanuit HRSS Import CSV Externe mutaties Bij al deze manieren van invoer, zal HR Core / Payroll Business dubbele IKV-nummers meteen afkeuren,  Actie  Pas het nummer inkomstenverhouding aan en biedt daarna de mutatie opnieuw aan. CAO E-commerce Nederland Waarom  Vanuit de markt is gevraagd om met ingang van 2022 de CAO E-commerce Nederland (CAO-code 4236) te ondersteunen. Daarom ondersteunen we nu ook deze CAO pro-actief, zoals we ook de overige CAO's ondersteunen. Hoe  We hebben de CAO E-Commerce met ingang van 2022 ingericht, zodat je die nu kunt selecteren bij het aanmaken van een nieuw bedrijf. Actie  Als je de CAO E-commerce Nederland gaat gebruiken, kun je deze nieuwe CAO met het betreffende arbeidsvoorwaardencluster nu laten inrichten door een consultant of Administratiekantoor. Functionaliteit individuele salarisverwerking uitgebreid Waarom  Het blijkt dat er in de praktijk veel gebruikt wordt gemaakt van de functionaliteit van de individuele salarisverwerking, die we in de zomer van 2021 hebben opgeleverd. Om het gebruik ervan nog makkelijker te maken, hebben we in deze release de functionaliteit als volgt uitgebreid/aangepast: Aan alle schermen waarin je individuele mutaties kunt invoeren, hebben we het icoon  toegevoegd waarmee je de individuele salarisverwerking kunt starten. Vanaf deze release kan je, zodra de individuele verwerking is afgerond, vanuit het scherm Salarisberekening direct de salarisstrook van de betreffende medewerker opvragen. Omdat bleek dat het niet gewenst was om na een individuele salarisverwerking, automatische rapportages af te roepen, hebben we dit proces uitgezet. Hoe  Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (met afsluiting) Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (geavanceerd) - alleen voor Administratiekantoren en consultants In de schermen voor Salarisberekening herken je een afgeronde individuele verwerking aan het icoon   .  Door op dit icoon te klikken, wordt de salarisstrook van deze medewerker direct op het scherm getoond. Actie  Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd Veld Verwijderen IKV ook te gebruiken voor UPA Waarom Soms is er onterecht een inkomstenverhouding (IKV) aangemaakt, bijvoorbeeld een zogenoemde No-show. De medewerker is niet op komen dagen, maar je wilt wel de registratie van deze medewerker in het HR-systeem behouden. Om ervoor te zorgen dat deze persoon niet meegaat in de diverse aangiftes kun je in het scherm Loonaangifte (IKV) het veld Verwijderen IKV op Ja zetten. Hiermee verwijder je alleen deze IKV uit de Loonaangifte en, vanaf deze release, ook uit de UPA-aangifte. Herstarten aangifte Als je je een aangifte moet herstarten terwijl je de volgende periode al hebt opgestart en een persoon met terugwerkende kracht in dienst meldt over de periode die je gaat herstarten, kan het voorkomen dat deze medewerker daarom in het vorige aangiftebestand wordt meegenomen. Omdat bepaalde verplichte payrollelementen nog niet zijn aangemaakt, wordt deze aangifte afgekeurd. Ook in dit geval kun je ervoor zorgen dat deze persoon niet meegaat in de diverse aangiftes. Actie Medewerker > Inkomstenverhouding > Loonaangifte (IKV) Als je in bovenstaande gevallen de IKV van de betreffende medewerker uit de loonaangifte en/of UPA-aangifte wilt halen, zet dan in het scherm Loonaangifte (IKV) het veld Verwijderen IKV op Ja. Als je dit veld het op ja hebt gezet, wordt deze IKV automatisch uit de loonaangifte verwijderd. Voor de UPA geldt dat je deze zelf moet herstarten. Na het succesvol insturen van de aangifte(s) waaruit de IKV is verwijderd, moet je het veld Verwijderen IKV weer op Nee zetten, zodat de persoon de volgende periode wel mee komt in de aangifte met alle benodigde velden. WAB overschrijding 30% urennorm, berekening gemiddelde contracturen  Waarom Als gevolg van veranderende Wet en Regelgeving, moeten de contractueel overeengekomen uren in een jaar, ook worden berekend in de volgende situaties: Medewerker is jonger dan 21 en voldoet aan gewerkte urennorm Medewerker is BBL-er Medewerker is Stagiair Medewerker  wordt gedurend het jaar doorwerken AOW-er Als de situatie van de medewerker gedurende het jaar verandert, dan worden vanaf nu de contracturen van bovenstaande situaties ook meegenomen voor berekening van de gemiddelde contracturen per week. Als dit aantal tenminste 35 uur is, dan hoeft er nooit te worden herzien. Hoe Vanaf nu worden de volgende payrollelementen in bovenstaande situaties ook berekend: AWF Contr. overeengek.uren per week gemiddeld AWF Contr. overeengekomen uren per jaar (cum) AWF Contr. uren per jaar voor weekgemidd (cum) AWF Weken per jaar (cum) Actie Er is geen actie nodig. Huisnummer nul bij medewerker niet meer toegestaan Waarom Als in een loonaangifte een huisnummer met de waarde nul voorkwam, keurde de Belastingdienst de aangifte af en kon de gehele aangifte van het bedrijf niet worden ingezonden. In het kader van het verbeteren van het aangifteproces, hebben we er ervoor gezorgd dat je vanaf deze release als huisnummer niet meer de waarde 0 kunt vastleggen. Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers Het Huisnummer is een verplicht veld bij een medewerker en voorheen kon je hier een nul invoeren. Omdat voor de loonaangifte de waarde groter of gelijk aan 1 moet zijn, geldt dat nu ook binnen Payroll Business. Als je een nul invoert, zie je bij het opslaan bovenin het scherm de foutmelding: Huisnummer (mdw.) - Buiten waardebereik Min: 1 - Max: 99999.  Actie Als je een nieuwe medewerker invoert of een medewerker wijzigt, voer dan een huisnummer in met de waarde 1 of hoger. Controles loonheffingennummer Waarom De Belastingdienst controleert het loonheffingennummer dat wordt gebruikt om aangifte te doen. Als een loonheffingennummer niet aan de eisen voldoet, keurt de Belastingdienst de aangifte bij het insturen meteen af. In het kader van het verbeteren van het aangifteproces hebben we er daarom voor het veld Loonheffingennummer dezelfde twee controles toegevoegd die de Belastingdienst ook uitvoert.  Hoe Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces / Loonaangifte In het interfacescherm Loonaangifte hebben we voor het veld Loonheffingnummer de volgende controles ingesteld: Elfproef Het systeem controleert nu of het eerste gedeelte van het Loonheffingennummer voldoet aan de elfproef. Dit is dezelfde controle die er is voor het Burgerservicenummer (BSN).  Eerste drie cijfers ongelijk aan 000 De eerste 3 cijfers van het Loonheffingnummer mogen niet gelijk zijn aan 000.  Actie Er is geen actie nodig. Nieuwe opties schermen Salarisberekening Waarom We hebben aan de salarisberekeningsschermen twee opties toegevoegd. Een om de performance van de schermen te verbeteren en een om een salarisverwerking in de tijd te kunnen plannen. Hierdoor kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om een salarisverwerking te laten starten in de avond. Hoe Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (met afsluiting) Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (geavanceerd) - alleen voor Administratiekantoren en consultants Datum/tijd Aan de schermen Salarisberekening en Salarisberekening (met afsluiting) is het veld Datum/tijd toegevoegd.  Tot nu toe was het alleen mogelijk om een verwerking direct te laten uitvoeren. In dit veld kun je de datum en het tijdstip opgeven waarop je de verwerking wilt inplannen, bijvoorbeeld in de avond. Toon individuele verwerkingen Aan alle salarisberekeningsschermen is deze optie toegevoegd. Omdat je tegenwoordig een salarisverwerking voor 1 medewerker kan uitvoeren, wordt de lijst met gedraaide verwerkingen steeds groter. Om ervoor te zorgen dat de gedraaide verwerkingen in het scherm snel zichtbaar zijn, laten we voortaan bij het openen van het scherm niet meer de regels zien van de individuele verwerkingen, maar alleen van de verwerkingen voor het hele bedrijf. Wil je ook de regels van de individuele verwerkingen zien, dan kun je de optie Toon individuele verwerkingen aanvinken, Actie Wil je een verwerking inplannen op een bepaald tijdstip, vul dan bovenin het scherm bij Datum/tijd de gewenste datum en tijd in.   Wil je in de lijst Reeds gedraaide verwerkingen ook de medewerkers zien waarvoor je een individuele verwerking hebt gedraaid, vink dan de optie Toon individuele verwerkingen aan. Doorstroomindicatie beschikbaar voor gebruik in profielen Waarom Kort geleden hebben we het gegevenselement Doorstroomindicatie geïntroduceerd: dit element ondersteunt twee situaties: De overgang van stagiair naar medewerker Herindienst  Je hoeft hierdoor geen nieuwe medewerker meer aan te maken. Door het gebruik van de doorstroomindicatie wordt er automatisch een nieuw nummer inkomstenverhouding toegekend. Twee nieuwe workflows in de menu's Instroom en Doorstroom ondersteunen deze processen. De profielen worden vooral gebruikt om mutaties verrijken die vanuit externe HR-applicaties worden aangeleverd. Binnen die context is het handig om ook de Doorstroomindicatie te kunnen gebruiken. Hoe Instellingen > Vastlegging > Profielen Aan de lijst met beschikbare gegevenselementen is het element Doorstroomindicatie (10527025) toegevoegd. Je kunt dit element de volgende waardes geven: Stagiair wordt medewerker (1) Herindienst (2) Actie Als je met vastlegprofielen werkt kun je vanaf nu de Doorstroomindicatie toepassen.  Meer uitleg over de doorstroomindicatie vind je in de releasenotes 2022-01 (Stagiair) en 2022-03 (Herindienst). Meer uitleg over het nut en de toepassing van profielen vind je in de Online help. Opgeloste meldingen Afrekenresultaten D/C - Transitievergoeding dubbel in rapport (3310819) Melding Het rapport Afrekenresultaten D/C gaf dubbele waarden als een medewerker meerdere contracten heeft en je het rapport aanmaakte met een groepeerkenmerk. Oplossing Vanaf deze release is dit probleem opgelost en worden medewerkers met meerdere contracten juist worden weergegeven in het rapport. Actie Er is geen specifieke actie nodig. Als je het rapport eerder had aangemaakt met verkeerde informatie, kan je het vanaf deze release opnieuw aanmaken.   
Volledig artikel weergeven
21-04-2022 16:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 628 Weergaven
Nieuw Interface Loonstroken en jaaropgaven naar File API toegevoegd aan Handmatig starten automatische interfaces Via Handmatig starten automatische interfaces kun je een bepaalde interface herstarten, zodat specifieke bestanden van een periode (nogmaals) worden aangemaakt. Omdat het vanaf januari 2022 mogelijk is om de salarisstroken en de jaaropgaven zelf op te halen via een File API, hebben we ervoor gezorgd dat het nu ook mogelijk is de betreffende interface hiervoor opnieuw te starten. Hoe Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces In het scherm Handmatig starten automatische interfaces hebben we aan de lijst van het veld Interface de interface Loonstroken en jaaropgaven naar File API toegevoegd. Zodra je deze selecteert, zie je in het scherm alleen de laatste definitieve salarisverwerking. Selecteer deze en klik op Herstarten. Aandachtspunt  jaaropgaven Je kunt alleen de salarisstroken kunnen opnieuw opvragen. Als het nodig is om de jaaropgaven opnieuw op te vragen, doe je dit op de gebruikelijke manier via Beheer > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven. Selecteer het Jaar, geef op voor welke medewerkers je de jaaropgaven wilt aanvragen en klik op Aanvragen. Meer informatie Meer informatie over het zelf ophalen van de loonstroken en jaaropgaven via een File API, vind je in het helponderwerp Loonstroken en jaaropgaven naar File API, zoekterm File API.  Contractnummer voortaan automatisch ingevuld Waarom Vanaf release 2022-01 hebben wij ervoor gezorgd dat onder bepaalde voorwaarden het contractvolgnummer (Element 7430) automatisch wordt ingevuld op basis van de informatie die binnen HR-Core Business beschikbaar is. Het werken met contractvolgnummers en het automatisch invullen ervan hebben we mede gerealiseerd als voorbereiding op de toekomstige functionaliteit Ketenbepaling.  Voorwaarden Het automatisch invullen van het contractnummer vindt alleen plaats als: je als klant de persoonslaag gebruikt en een medewerker in dienst treedt met een UPI (Unieke Persoonlijke Identificatie) Persoonslaag: door elke medewerker aan een persoon te koppelen kun je snel zien hoe vaak een medewerker binnen de organisatie in dienst is of is geweest. Het gebruik van de persoonslaag is vooral handig als jouw organisatie een hoog personeelsverloop kent met veel herindiensttredingen. Hoe Medewerker > Medewerker > Contracthistorie Als een medewerker in dienst komt met een UPI en de persoonslaag is geactiveerd, dan kijkt het systeem of deze UPI of persoonscode al bestaat. Als dit zo is, koppelt het systeem de medewerker aan de betreffende reeds bestaande persoon, Is dit niet het geval, dan maakt het systeem een nieuwe persoon aan en koppelt de medewerker aan deze nieuwe persoon. Daarnaast vult het systeem in het veld Contractvolgnummer van het scherm Contracthistorie, automatisch het juiste contractvolgnummer in. Zo nodig kun je als klant of consultant het contractvolgnummer handmatig aanpassen. Er vindt geen conversie plaats Voor bestaande medewerkers die aan een persoon zijn gekoppeld, vindt geen conversie plaats. Geen conversie houdt in dat het systeem voor de bestaande populatie het contractvolgnummer niet gaat doorrekenen. Dit moet je als klant zelf doen. Je kunt het contractvolgnummer altijd aanpassen. Let op: als je een contractvolgnummer handmatig hebt aangepast, zal het systeem voor de eerstvolgende medewerker doornummeren vanaf het aangepaste contractvolgnummer. Als het contractvolgnummer nog niet is ingevuld en er zijn meerdere medewerkers die bij één persoon horen, dan vult het systeem bij de eerstvolgende medewerker als contractvolgnummer het totaal aantal medewerkers in dat bij die persoon hoort. Voorbeeld Persoon 123 - Medewerker 1 - Contractvolgnummer (niet ingevuld) Persoon 123 - Medewerker 2 - Contractvolgnummer (niet ingevuld) Persoon 123 - Medewerker 3 - Contractvolgnummer (niet ingevuld) Bij persoon 123 wordt medewerker 4 aangemaakt, resultaat: Persoon 123 - Medewerker 3 - Contractvolgnummer 4 Meer informatie Meer informatie over de werking van het contractvolgnummer en over de persoonslaag vind je in het helponderwerpen: Procedurebeschrijving > Contractvolgnummer (zoekterm contractvolgnummer) Schermen en velden > Medewerker > Persoon > Persoon (zoekterm Persoon) Actie Er is geen actie nodig. Gegevenselementen toevoegen aan Salarisstrook en Jaaropgaaf XML voor File API Waarom Via de File Api voor Loonstroken en jaaropgaven kun je de stroken en jaaropgaven importeren in een eigen HR-systeem of portal. Sommige HR-systemen hebben eigen sleutelvelden voor het herkennen van een medewerker. Omdat het handig is voor het herkennen van een medewerker, om deze sleutelvelden als gegevenselement toe te voegen aan de XML voor de salarisstroken en jaaropgaven, hebben we dat vanaf deze release mogelijk gemaakt. Hoe Instellingen > Vastlegging > Selectie-eigenschappen In het scherm Selectie-eigenschappen hebben we hiervoor aan de lijst van het veld Selectie eigenschap de keuze Sleutelveld payslip API toegevoegd. Stappen Het toevoegen van een sleutelveld doe je als volgt. Kies in het veld Selectie eigenschap voor de eigenschap Sleutelveld Payslip API. Klik rechts op het icoon Toevoegen en kies in het scherm waarin je de element selecteert bij het veld Soort voor Gegevenselement. Klik op Zoeken, selecteer het gewenste element en klik op Toevoegen. Met deze selectie-eigenschap kan je alleen gegevenselementen toevoegen. Payroll Business geeft alleen het eerste gegevenselement van de selectie-eigenschap door in de XML van de File API. Dit is dus het element dat bovenaan staat. Toevoeging XML-bestand Aan het XML-bestand is de groepstag CustConf toegevoegd met daarin: Code - het nummer van het gegevenselement Description - de omschrijving van het gegevenselement Value - de waarde van het gegevenselement bij de medewerker Actie Als je deze functionaliteit afneemt en een eigen veld in de XML wilt hebben, voeg dit veld dan toe via de bovengenoemde stappen. Gewijzigd en verbeterd Loading spinner toegevoegd aan scherm Definiëren Samenvoegfunctie Waarom Als je in het scherm Definiëren Samenvoegfunctie een zoekterm had ingevoerd, zag je soms een wit scherm, waardoor het niet altijd duidelijk was dat het systeem bezig was met het laden van gegevens. Daarom hebben we aan het scherm een zogenaamde Loading spinner toegevoegd. Hoe Beheer > HR Easy Docs > Definiëren Samenvoegfunctie Om duidelijk te maken dat het scherm gegevens aan het laden is, zie je nadat je in het scherm Definiëren Samenvoegfunctie op de knop Zoeken hebt geklikt, voortaan een Loading spinner in beeld. Dit voorkomt dat je nogmaals op de knop Zoeken gaat klikken. Actie Er is geen actie nodig. Organisatorische eenheid beëindigen zonder herberekening OE-structuur Waarom Als een organisatorische eenheid een einddatum krijgt, leidde dit altijd tot het herberekenen van de complete organisatiestructuur. Deze herberekening was niet altijd noodzakelijk, omdat er verder niets in de organisatiestructuur was gewijzigd. Bovendien zorgt een dergelijke herberekening er soms voor dat het systeem trager werkt. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat er geen onnodige herberekeningen meer plaatsvinden. Hoe Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorische eenheden Vanaf release 2022-01 is de programmatuur aangepast, waardoor er na het wijzigen van de organisatiestructuur, alleen herberekeningen plaatsvinden als dit noodzakelijk is. Actie Er is geen actie nodig.  Organisatorische eenheden - rapport maken met Gekoppelde elementen Waarom  In het scherm Organisatorische eenheid kun je via het icoon Gekoppelde elementen  rechtsboven in het scherm het pop-up scherm Gekoppelde elementen oproepen. Hierin zie je welke elementen er aan de organisatorische eenheid zijn gekoppeld. Verschillende klanten hebben ons gevraagd om het mogelijk te maken de inhoud van dit pop-up scherm te exporteren naar een rapport. Daarom hebben we ervoor gezorgd dat je vanaf deze release de elementen die aan een organisatorische eenheid zijn gekoppeld, kunt opvragen in een rapport. Hoe Instellingen > Formatie en organisatie > Organisatorische eenheden > pop-upscherm Gekoppelde elementen Aan het pop-up scherm Gekoppelde elementen hebben we rechts onderaan de knop Maak rapport toegevoegd. Hiermee kunt je de inhoud van het pop-up scherm exporteren naar een Excel-bestand dat je kunt bekijken via Mijn rapporten. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Foutverslag toonde geen foutgegevens medewerker (3000248) De oplossing hiervoor is meegegaan met de extra release van 11 december 2021 Melding Als je ziekmeldingen had geïmporteerd en daarbij trad een fout op, dan kon je in het Verwerkingsverslag niet bij welke medewerker het fout was gegaan. Hierdoor kon je niet achterhalen voor welke medewerker er nog aanvullende acties nodig waren.   Oplossing Beheer > Import / Export > Importeer Excel bestand (consultant) Medewerker > Ziekte > Ziekteverzuim Dit is opgelost met de extra release van 11 december 2021. Het verwerkingsverslag is bijgewerkt en toont voor welke medewerker er een fout is ontstaan, zodat je hierop actie kunt ondernemen; bijvoorbeeld door  de ziekmelding handmatig in te voeren. Het importeren van ziek- en hersteldmeldingen werkt sinds de september release hetzelfde als het invoeren van een ziek- of hersteldmelding via het scherm Ziekteverzuim. Je moet eerst de openstaande ziekmelding afsluiten, voordat je een nieuwe kunt invoeren. Het is dus niet mogelijk om in één import zowel de hersteldmelding, als de nieuwe ziekmelding te registeren. Dit moet in twee aparte bestanden verwerkt worden. Dit voorkomt dat er dubbele ziekmeldingen in het systeem worden verwerkt. Actie Er is geen actie nodig. Persoonssynchronisatie duurde soms erg lang (3018772) Melding Soms duurde het synchroniseren van gegevens, een proces dat in de achtergrond plaatsvindt, naar een persoon en naar andere medewerkers erg lang. Dit kwam omdat er een wachtrij was ontstaan door de reguliere mutaties.  Oplossing Wij hebben het synchronisatieproces aangepast, zodat grote hoeveelheden mutaties voortaan apart worden verwerkt, waardoor de reguliere mutaties ongestoord verwerkt kunnen worden. Actie Er is geen actie nodig. Import organisatorische eenheid met achtcijferige code (2944213 Melding Als er via de functie Upload extern mutatie bestand voor een medewerker een Organisatorische eenheid werd geïmporteerd, volgde er een foutmelding met de mededeling dat de code niet bestond.  Dit kwam omdat HR Core Business een numerieke achtcijferige OE-code altijd beschouwde als een mutkey, dit is een intern technisch nummer. Oplossing Als een OE-code die binnen een klant wordt geïmporteerd uit 8 tekens bestaat en numeriek is, wordt voortaan in de verwerking eerst gecontroleerd of deze numerieke OE-code al bestaat. Is dit niet het geval, dan kijkt het systeem of de technische code bestaat. Als het systeem constateert dat binnen de betreffende klant geen van beide codes bestaat, volgt er alsnog een foutmelding. Actie Er is geen actie nodig. Importeren Roltoewijzingen weer mogelijk (3010272) Melding In de lijst met beschikbare definities van de volgende schermen: Importdefinitie HR gegevens  Aanmaken Excel bestand (Consultant) Importeer Excel bestand (Consultant) was de keuze Importeren Roltoewijzing verdwenen.  Oplossing Beheer > Import/Export > Importdefinitie HR gegevens Beheer > Import/Export > Aanmaken Excel bestand (Consultant) Beheer > Import/Export > Importeer Excel bestand (Consultant) De optie Importeren Roltoewijzing is weer in alle talen beschikbaar gemaakt. Actie Als je de roltoewijzingen die je wilde toevoegen inmiddels nog niet handmatig hebt ingevoerd, is het vanaf release 2022-01 weer mogelijk om deze te importeren via een spreadsheet.
Volledig artikel weergeven
29-12-2021 22:01 (Bijgewerkt op 08-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 625 Weergaven
Actuele release informatie Woensdag 28 december 2022 - Vanavond vindt tussen 20:00 en 20:30 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes.   Let op: vergeet niet je werk vóór dit tijdstip op te slaan; de update kan invloed hebben op openstaande sessies.   Via dit doorlopende bericht melden wij onderhoud en releasemomenten van Self Service Business. Tijdens het onderhoud is Self Service Business niet beschikbaar. Wat we in de releasemomenten hebben gewijzigd en verbeterd, vind je in de bijbehorende Release notes.   Historie releases 2022 Woensdag 20 december 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. 16 december 2022 - Vanavond vindt tussen 19:30 en 21:30 onderhoud plaats aan Self Service. Er worden enkele updates in Self Service geïmplementeerd die van invloed zijn op de e-Signing-service, waardoor deze niet beschikbaar is in de opgegeven tijdsperiode. We raden elke gebruiker in Self Service aan om het gebruik van e-Signing te vermijden, omdat dit tot fouten zal leiden. Er zijn geen release notes.   14 december 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. Update - Onderhoud is verplaatst naar 9 december 2022 - 8 december 2022 16:20 - Het onderhoud aan Self Service vindt niet plaats op 8 december zoals we eerder hadden gemeld, maar is verplaatst naar vrijdagvond 9 december tussen 18:00 en 18:30. Lees de release notes. 22 november 2022 - Vanavond vindt tussen 18:15 en 18:45 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. 16 november 2022 - Vanavond vindt tussen 18:15 en 18:45 onderhoud plaats aan Self Service. Lees de release notes.  10 november 2022 - Vanavond vindt tussen 18:30 en 19:00 onderhoud plaats aan Self Service. Lees de release notes. 7 november 2022 - Vanavond vindt tussen 18:30 en 19:00 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. 19 oktober 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. 17 oktober 2022 - Vanavond vindt tussen 19:30 en 20:00 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. 6 oktober 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service. Er zijn geen release notes. 23 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 uur onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 19 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 uur onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 15 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 uur onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 14 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 uur onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 9 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 8 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 7 september 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes.   31 augustus 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 24 augustus 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 18 augustus 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes.   28 juli 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 21 juli 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 20 juli 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 14 juli 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 6 juli 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes.   22 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 20 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 15 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 10 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 9 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 8 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 1 juni 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes.   23 mei 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 19 mei 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 16 mei 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 4 mei 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes.   29 april 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 13 april 2022 - Vanavond vindt tussen 21:00 en 21:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 7 april 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 4 april 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business.  Lees de release notes. 1 april 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes.   22 maart 2022 - Vanavond vindt tussen 18:30 en 19:00 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 18 maart 2022 - Vanavond vindt tussen 18:00 en 18:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 17 maart 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 1 maart 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes.   28 februari 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 10 februari 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 9 februari 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes. 8 februari 2022 - Vanavond vindt tussen 19:30 en 20:00 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 2 februari 2022 - Vanavond vindt tussen 19:30 en 20:00 onderhoud plaats aan Self Service Business. Er zijn geen release notes. 1 februari 2022 - Onderhoud van vanavond gaat niet door.   20 januari 2022 - Vanavond vindt tussen 19:00 en 19:30 onderhoud plaats aan Self Service Business. Lees de release notes.    
Volledig artikel weergeven
15-09-2022 16:37 (Bijgewerkt op 28-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 629 Weergaven
  Mededelingen Menukeuze Kopiëren medewerker - uitbetalen Transitievergoeding niet meer beschikbaar Waarom Voor het uitbetalen van de Transitievergoeding is het niet meer nodig is om een medewerker te kopiëren. Daarom hebben, zoals eerder aangekondigd, vanaf deze release de menukeuze hiervoor uit het menu verwijderd. Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Kopiëren medewerker - Transitievergoeding De menukeuze Kopiëren medewerker - Transitievergoeding is per 2022-02 uit het menu verwijderd. Actie Als je dit nog niet hebt gedaan, stap dan over op de nieuwe manier van uitbetalen. In de release notes 2021-12 en 2022-01 kun je lezen hoe je dit doet. Nieuw Thuiswerkvergoeding op declaratiebasis Waarom Met ingang van 2022 is het mogelijk om in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten een thuiswerkvergoeding op declaratiebasis vast te leggen. Daarom hebben we vanaf deze release de velden hiervoor toegevoegd aan de arbeidsvoorwaardenschermen. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Reiskosten Aan het scherm met de bedrijfsinstellingen en medewerkerinstellingen zijn voor het vastleggen van de thuiswerkvergoeding de volgende velden toegevoegd: Nieuwe velden thuiswerkvergoeding schermen Reiskosten Belastingvrij bedrag per dag thuiswerkvergoeding Het bedrag dat je belastingvrij aan een medewerker mag vergoeden voor elke thuiswerkdag. Dit is een alleen lezen veld, je kunt de waarde niet aanpassen.  Thuiswerkvergoeding per dag Hier kun je op bedrijfsniveau de vergoeding per thuiswerkdag vastleggen. Dit bedrag kun je bij de medewerker overschrijven. Werkkosten toepassen thuiswerkvergoeding Hier leg je vast of de belaste thuiswerkvergoeding onder de werkkosten moet vallen. Aantal dagen thuiswerkvergoeding Alleen medewerkerscherm Geef voor de medewerker het aantal dagen op waarmee Payroll Business de thuiswerkvergoeding voor de periode moet berekenen. Let op Als je hier een waarde vastlegt, overschijf je de waarde van het dagelement Aantal dagen thuiswerkvergoeding (dag). Hoe werkt het? Het aantal thuiswerkdagen kan je invullen: in het veld Aantal dagen thuiswerkvergoeding en is geldig voor de afrekenperiode of via het dagelement Aantal dagen thuiswerkvergoeding (dag); dit doe je via Medewerker > Contract > Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen). Als in het veld Aantal dagen thuiswerkvergoeding waarde aanwezig is, dan negeert Payroll Business de ingevoerde waarden van het dagelement. Het Aantal thuiswerkdagen wordt vermenigvuldigd met het bedrag dat aan het einde van de periode aanwezig is in het veld Thuiswerkvergoeding per dag. Om te bepalen wat er belast en onbelast uitgekeerd mag worden, toetst Payroll Business deze vergoeding aan het bedrag dat is vastgelegd in het veld Belastingvrij bedrag per dag thuiswerkvergoeding. Actie Als je de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, leg dan de bijbehorende waarden vast in de hiervoor genoemde velden. Gewijzigd en verbeterd Performance scherm Bedrijfslogo verbeterd Waarom Via het scherm Bedrijfslogo kun je het logo van jouw organisatie laten toevoegen aan de salarisstrook en de jaaropgaaf. Omdat het uploaden van de afbeelding van het bedrijfslogo erg lang duurde, hebben we de performance van het scherm verbeterd. Hoe Instellingen > Salarisspecificaties > Bedrijfslogo Als je een logobestand kiest en opslaat, zie je het resultaat nu meteen terug in het scherm. Voorheen duurde het vijf minuten voordat je het resultaat zag. Hoe krijg je het beste resultaat? Je kunt een logo uploaden, tot een maximum van 125 KB. Op de salarisstrook en jaaropgaaf wordt dit verkleind, waardoor je een scherper resultaat krijgt. De verhouding van de afbeelding moet gelijk zijn aan 2 :  1 (breedte : hoogte). Dit is inclusief witruimte. Gaat het om een smal en hoog logo, maak de afbeelding dan breder, zodat er links en rechts van het logo witruimte ontstaat.  Gaat het om een breed en laag logo, zorg dan voor witruimte boven en onder het logo. Als het logo op de loonstrook of jaaropgave erg klein oogt of onscherp is, vraag dan om een origineel logobestand dat je via een grafische editor, bijvoorbeeld Microsoft Paint, kunt bewerken zoals hierboven beschreven.  Actie Er is geen actie nodig. Verwerkingseenheid niet meer meegenomen bij Transitievergoeding Waarom Bij het automatisch aanmaken van een tweede contract voor het uitbetalen van een eventuele transitievergoeding, werd tot nu toe de Verwerkingseenheid van het hoofdcontract meegekopieerd naar het nevencontract. Om problemen met de loonaangifte te voorkomen, is het echter nodig het aantal uren en dagen dat Payroll Business had vastgesteld, handmatig op 0 te stellen. Daarom wordt de Verwerkingseenheid voortaan niet meer meegekopieerd naar het nevencontract. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Als je een medewerker uit dienst meldt en er wordt automatisch een tweede contract aangemaakt, dan neemt Payroll Business de verwerkingseenheid van het hoofdcontract niet meer over in het nevencontract. Actie Er is geen actie nodig. Mutatieverslag op te vragen in meerdere talen Waarom Omdat steeds vaker het verzoek kregen om HR Core en Payroll Business beschikbaar te stellen in andere talen, hebben we alle gegevenselementen vertaald in het Engels, Frans en Duits. Ook passen we iedere release een aantal schermen aan en vertalen we de rapporten, zodat de taal ook daar overal goed wordt weergegeven. Deze release hebben we het Mutatieverslag aangepast. Hoe Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag Aan het scherm Mutatieverslag is het veld Rapportage-taal toegevoegd, waarmee je kunt opgeven in welke taal je het rapport wilt opvragen. De taal die je zelf als laatste hebt gebruikt is vooringevuld. Vraag je het rapport bijvoorbeeld in het Engels op, dan zijn zijn de volgende zaken in het Engels weergegeven: kolomkopppen namen van de gegevenselementen validatiewaarden Nederlands: Burgelijke staat = Gehuwd Engels: Marital status = Married De manier waarop het rapport werkt is verder niet veranderd. Nog niet alles is vertaald Goed om te weten: een paar specifieke zaken zijn nog niet vertaald, deze volgen later: De gebruikte afkortingen voor GE (gegevenselement), AV (arbeidsvoorwaarde) of LC (looncomponent)  De namen van verlofregelingen, werkpatronen en arbeidsvoorwaardeclusters  Actie Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen Instellingen > Vastlegging > Vrije velden Instellingen > Vastlegging > Waardelijsten Als je in jouw organisatie gebruikt maakt van Alternatieve omschrijvingen, vrije velden en/of waardenlijsten, controleer dan je het rapport voor de eerste keer opvraagt in een andere taal, de vertalingen hiervan.  Nul invoeren bij  Afwijkend percentage vakantietoeslag en Afwijkend ophogingspercentage overig Waarom Het was bij de pensioenen en fondsen met een vaste grondslag niet mogelijk om bij een medewerker het percentage vakantietoeslag of het ophogingspercentage overig op nul te zetten. Daarom hebben we velden toegevoegd waarin je wel de waarde nul kunt vastleggen.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Pensioenen vaste grondslag Aan de schermen met medewerkerinstellingen voor pensioenen met een vaste grondslag zijn de volgende velden toegevoegd: Afw. percentage vakantietoeslag Je kunt in dit veld een afwijkend percentage vakantietoeslag opgeven. Laat het veld leeg, als je wilt dat het systeem rekent met het percentage vakantietoeslag dat is vastgelegd in het scherm van de bedrijfs-CAO. Vul hier de waarde 0 in als je niet wilt dat het systeem rekent met het percentage vakantietoeslag van het scherm bedrijfs-CAO. Er wordt geen rekening gehouden met een eventueel minimum en/of maximum aan vakantietoeslag. Afw. ophogingspercentage overig - eigen (Pens.) Let op: dit veld is alleen toegevoegd bij de eigen regelingen. Je kunt in dit veld een afwijkend ophogingspercentage overig opgeven. Laat dit veld dan leeg, als je wilt dat het systeem rekent met het ophogingspercentage vakantietoeslag dat is vastgelegd in de referentietabel, Vul hier de waarde 0 in als je niet wilt dat het systeem rekent met het ophogingspercentage vakantietoeslag uit de referentietabel. Actie Als je niet wilt dat Payroll Business het ophogingspercentage toepast bij een medeweker, vul dan een nul in bij de bovengenoemde velden.     
Volledig artikel weergeven
20-01-2022 15:39 (Bijgewerkt op 27-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 619 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier. Zodra de release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 27 augustus 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja  - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja  - YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
10-08-2022 08:02 (Bijgewerkt op 19-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 596 Weergaven
De meeste gebruikers van Youforce  loggen in via onze inlogpagina op de website. Aangezien niet meer duidelijk is wat oud en nieuw is gaan we de tekst op onze inlogpagina wijzigen.   Wanneer?  Per maandag 26 september aanstaande   Wat? Voor medewerkers en managers is het ‘nieuwe inloggen’ inmiddels al de norm geworden, daarom halen we de tekst ‘Nieuwe’ weg.    Weergave    Als medewerkers inloggen via ‘Inloggen Youforce’ volgt er een tussenscherm:   Hiermee kunnen, net als in de Youforce app, ook medewerkers met Single Sign On (SSO) via de website inloggen: Inloggen via je organisatie.   Voor professionals gaan we een extra optie toevoegen:  Inloggen Youforce *) Inloggen Youforce Certificaat is het ‘oude’ inloggen, mét een certificaat via login1.youforce.biz.   Weergave Met ‘Inloggen Youforce’ kom je uit op het nieuwe inloggen via admin.youforce.com.   *) Inloggen Youforce Deze wijze van 2FA inloggen voor professionals zónder installatie van een certificaat op de PC is nieuw. Wij gaan u hierover de komende maanden verder informeren. Wilt u hierover nu al meer weten klik dan op link nieuwe inloggen en ga naar Beheer professionele accounts met 2FA.   Jouw actie Intern communiceren dat www.vismaraet.nl/inloggen gaat veranderen Pas eventuele (interne) handleidingen aan Pas eventuele snelkoppelingen aan Heb je in de tussentijd toch vragen over deze aanpassingen? Neem dan contact op met ons Service Center.     
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 17:04 (Bijgewerkt op 23-09-2022)
 • 1 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 593 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier. Zodra de release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 1 oktober 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL V2 Ja  Versie 2   -   29-09-2022 YouServe HRYou - HR Core Business EN V2 Ja  Version 2 -  29-09-2022 YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
14-09-2022 08:23 (Bijgewerkt op 29-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 572 Weergaven
Mededeling Feedback op onze applicatie Vorig jaar zijn we gestart met de Customer Effort Score (CES) waarmee je na het afronden van bepaalde acties feedback kon geven op de werking ervan. We hebben toen goede feedback gekregen en deze ook opgepakt. In de afgelopen releases hebben we een aantal nieuwe functionaliteiten en worklows beschikbaar gesteld en vanaf deze release zouden we hierover graag direct feedback willen ontvangen. Daarom vragen we deze en vanaf deze release jouw feedback over de volgende functionaliteiten: Medewerker > Instroom > Herindienst Medewerker > Doorstroom > Stagiair wordt medewerker Medewerker > Doorstroom > Verwijderen Doorstroomindicatie Actie Als je gebruik maakt van een van bovenstaande  functionaliteiten, vragen we je om na het afronden hiervan ons feedback te geven door de CES in te vullen. Nieuw Exporteren en importeren referentietabellen via Excel Waarom  Vanaf deze release is het mogelijk om Referentietabellen, van bijvoorbeeld pensioenen of salarisschalen te exporteren en importeren via Excel. Hierdoor is het niet altijd nodig om het CSV-formaat te gebruiken. Hoe  Instellingen >  Berekening > Referentietabellen beheer Aan het scherm Referentietabellen beheer is de knop Exporteren Excel toegevoegd waarmee je de betreffende referentietabel naar Excel kunt exporteren. Het Excel-bestand wordt klaargezet in Mijn rapporten. Vervolgens kun je de inhoud van de referentietabel aanpassen en het bestand weer importeren via de knop Importeren bestand. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Vertaling Niet van toepassing verbeterd (3447165) Melding  De vertaling van de keuze Niet van toepassing was niet overal consequent. Dit viel met name op bij de indicaties Oproepovereenkomst en Schriftelijke arbeidsovereenkomst op Engelse loonstroken. Oplossing  Bij alle velden is de omschrijving van de validatiewaarde Niet van toepassing gecontroleerd en indien nodig aangepast naar: Not applicable Nicht zutreffend Ne s'applique pas Actie Er is geen actie nodig. Stagiairs uit dienst niet meer zichtbaar bij zoeken over bedrijven heen (3417298) Melding  Als je naar medewerkers zocht over de bedrijven heen, door eerst in het navigatiepad op de klant te klikken, kon je stagiairs die uit dienst waren gegaan niet meer terugvinden. Als je vervolgens eerst navigeerde naar een specifiek bedrijf en dan zocht, dan was de medewerker wel zichtbaar. Oplossing  Dit is opgelost, zodat alle medewerkers die uit dienst zijn gegaan, weer correct worden weergegeven.  Deze groep medewerkers wordt zichtbaar als je via de rechtermuisknop het vinkje Alleen medewerkers in dienst  uit zet. Deze manier van werken is verder niet gewijzigd. Actie Er is geen actie nodig.  Arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget niet stopgezet bij uitdienstmelding (3397742) Melding De arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget bleef doorrekenen wanneer een medewerker uit dienst was gegaan. Hierdoor moest je de berekening handmatig stopzetten. Oplossing Dit is opgelost. Voortaan stopt ook de arbeidsvoorwaarde Mobiliteitsbudget automatisch als een medewerker uit dienst gaat, net als de andere arbeidsvoorwaarden. Hierdoor is het niet langer nodig de arbeidsvoorwaardenschermen voor het Mobiliteitsbudget leeg te maken per de datum uit dienst om de berekening te laten stoppen. Actie Er is geen actie nodig.  Groepering en sortering Mutatieverslag (geen change) Melding  Als je bij het maken van het Mutatieverslag een groepeerkenmerk kiest, krijgt het rapport een extra (eerste) kolom, met daarin bijvoorbeeld de functie of afdeling:  Het rapport werd echter niet gesorteerd op die eerste kolom, dat is niet handig. Als een medewerker meerdere contracten had, werden de medewerkermutaties dubbel weergegeven. Oplossing  Als je nu een groepeerkenmerk kiest, wordt het rapport ook als eerste gesorteerd op bijvoorbeeld de gekozen afdeling of functie. Daarbinnen op medewerkercode of medewerkernaam. Als een medewerker meerdere contracten heeft, wordt alleen het groepeerkenmerk van het hoofdcontract gebruikt. Medewerkermutaties worden niet meer dubbel weergegeven. Actie  Er is geen actie nodig.  
Volledig artikel weergeven
19-05-2022 15:55
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 584 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Nummer inkomstenverhouding is voortaan een contractgegeven Waarom  Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving rondom inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen moet een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd kunnen hebben. Om die reden is het nummer IKV de vorige releas op het scherm Arbeidscontract gezet. In deze release is het gegeven ook daadwerkelijk een contractgegeven geworden. Hoe  Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslagen Wijzigingen van het nummer inkomstenverhouding zijn voortaan zichtbaar als contractmutatie, en zijn dus te zien op het rapport met een Contract ID. Bij alle bestaande transitievergoedingen is het Nummer inkomstenverhouding als mutatie aan het contract toegevoegd, met als muteerder RPD Technisch grote aantallen. Actie Er is geen actie nodig. Externe HR applicaties kunnen het nummer inkomstenverhouding gewoon als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch op het hoofdcontract terecht  Loonaangiftedetails niet meer op de oude manier beschikbaar Waarom De medewerkergegevens voor de loonaangifte waren tot voor kort beschikbaar via Medewerker > Interfaces > Loonaangifte. Bijvoorbeeld: Soort inkomen, Aard arbeidsverhouding en Incidentele inkomstenvermindering. In de vorige release zijn deze gegevens ondergebracht in nieuwe schermen, die je via het menu kunt benaderen  Hoe Arbeidsrelatie > Instellingen > Loonaangifte  (HR Core) Medewerker  > Instellingen > Loonaangifte  (Payrol only) In dit scherm kun je vanaf nu uitsluitend de medewerker blokkeren voor de loonaangifte. Dit is overigens alleen nodig in zeer specifieke gevallen. Medewerker  > Contract > Arbeidscontract Hier wijzig je sinds de vorige release Soort inkomen en Aard arbeidsrelatie. Medewerker  > Contract > Loonaangifte (contract) In dit scherm zijn sinds de vorige release de overige loonaangiftegegevens beschikbaar. Alleen de gegevens van het hoofdcontract kun je wijzigen, die van het nevencontract (de transitievergoeding) zijn alleen-lezen. Actie Er is geen actie nodig. Het onderhoud van de reguliere loonaangiftegegevens doe je voortaan uitsluitend via de nieuwe schermen. Betaald ouderschapsverlof is hoger dan de uitkering Waarom  De hoogte van de uitkering tijdens betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de werknemer en dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximum dagloon. In de CAO of arbeidsovereenkomst kunt u echter hebben afgesproken dat u de uitkering aanvult.  Indien u dit doet moet deze aanvulling naar de Loonaangifte worden doorgegeven via de rubriek Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering. Vanaf deze release berekent Payroll Business deze aanvulling op de uitkering automatisch en wordt deze doorgegeven naar de Loonaangifte. Hoe  Naast het bedrag dat wordt uitgekeerd aan betaald ouderschapsverlof berekent Payroll Business nu ook het bedrag van de uitkering. Indien het uitgekeerde bedrag hoger is dan de berekende uitkering dan wordt het verschil bepaald en dit verschil is zichtbaar in de volgende elementen: Het gegevenselement Betaald ouderschapsverlof 1 - boven 70%.  Het gegevenselement Betaald ouderschapsverlof 2 - boven 70%. Het payroll element Aang.- Verstr aanv op uitk wn verzekering contract. Tevens wordt dit verschil dan doorgegeven naar de Loonaangifte via de rubriek Verstrekte aanvulling op uitkering werknemersverzekering.  Actie Er is geen actie nodig.     Opgeloste meldingen De einddatum ANW-hiaatregeling werd niet in een payrollelement gezet (3660394) Melding  In het UPA-bericht ontbrak de einddatum in de rubriek RegelingEinddatum als een medewerker alleen ANW-hiaat had. Oplossing In de ANW-hiaatregeling wordt nu de einddatum deelname bepaald en doorgegeven aan de UPA-regeling.  De UPA-regeling zorgt er voor dat in het UPA-veld RegelingEinddatum de einddatum komt te staan. Actie Er is geen actie nodig. Na afsluiting van de salarisverwerking, zal in de huidige en in de vorige periode de rubriek RegelingEinddatum aanwezig zijn. Medewerkers met ouderschapsverlof bij wie het pensioen op 100% doorloopt (3324040) Melding  Bij het PME pensioenfonds kan de medewerker er zelf voor kiezen om tijdens het onbetaalde ouderschapsverlof vrijwillig de pensioenopbouw te laten doorlopen. De opbouw is daarbij echter maar 50% van het normale bedrag over het gedeelte van de ouderschapsverlof. Ook is er over die 50% opbouw een mogelijkheid om tussen werkgever en werknemer een afwijkende verdeling te kiezen ten opzichte van het normale gedeelte. Tot deze release was deze optie nog niet in Payroll Business beschikbaar en gingen de inhouding en aangifte ervan niet goed. Oplossing Aan het bedrijfsscherm Pensioen vast (benoemd ) zijn de volgende velden toegevoegd: Ouderschapsverlof Procentueel WG-deel pens. (PME) Ouderschapsverlof Procentueel WN-deel pens. (PME) In het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarden Pensioen vast (benoemd) moet je bij Voortzetting pensioen ouderschapsverlof - PME kiezen voor Ja.  Actie Als er sprake is van bovenstaande situatie, pas dan de bovengenoemde velden aan per 1-1-2022.  Als er geen vrijwillige voortzetting is, hoef je niets te doen.  
Volledig artikel weergeven
19-08-2022 13:59 (Bijgewerkt op 25-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 595 Weergaven
21 juli 2022 500-fout bij aanklikken workflow met OR of AND in de naam (change 3671476) Gebruikers hadden problemen met Workflows, Dialogen en Formulieren die de tekst OR en AND in hun namen en titels bevatten. Bij het klikken op een formulier dat een van deze teksten bevatte, verscheen een 5000-foutmelding. Na het uitleveren van deze aanpassing, werken de workflows, dialogen en formulieren met de tekst OR en AND in hun naam en titel weer normaal. 20 juli 2022 Waarschuwings pop-up verschijnt in Eindgebruikers ook al is het Persoonsnummer van de Manager niet gewijzigd (change 3595329) Bij het wijzigen van informatie van een gebruiker onder Eindgebruikers verscheen een popup met de melding dat het persoonsnummer van de manager was gewijzigd, ook al waren de wijzigingen toegepast op andere velden. Dit was verwarrend voor de klanten omdat zij dat specifieke veld niet hadden gewijzigd. Voortaan verschijnt dit bericht alleen als de wijzigingen zijn toegepast op het persoonsnummer van de manager en niet op de andere velden. Fout bij bladeren in de afdelingslijst (change 2848670) Gebruikers kregen een foutmelding als ze naar verschillende pagina's wilden gaan in de pop-up die de waardenlijst voor de afdelingen bevat. Navigeren naar de verschillende pagina's gaat nu zonder foutmeldingen. Eindgebruikers en PSA-gebruikers kunnen niet hetzelfde certificaat hebben (change 3676322) Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker of professional werd gecontroleerd of het certificaat (gebruikersnummer) al in gebruik was. Deze controle werd zowel op de gebruiker als op de professional uitgevoerd, omdat er geen dubbele certificaten mogen zijn. Deze controle was niet meer actief en is nu weer hersteld, zodat hetzelfde certificaat niet meer gebruikt kan worden voor dezelfde eindgebruiker en PSA-gebruiker. Als de beheerder een nieuw certificaat probeert aan te maken voor dezelfde gebruiker, verschijnt de melding Dit certificaat is al in gebruik en worden de wijzigingen niet toegepast. 14-07-2022  Self Service Business Inrichting aanvragen en opnemen betaald en onbetaald ouderschapsverlof In Self Service stellen we twee best practice methodes ter beschikking van de  bijbehorende workflows inclusief formulieren, rubrieken en controles. Stappenplan Start Self Service op als beheerder. Ga naar Formulierdefinitie > Definities importeren Daar kunnen onderstaande workflows, dialogen en/of formulieren worden geselecteerd en geïmporteerd vanuit de “YouServe Self Service Standard Templates (9999998)”. Als je de workflow selecteert zullen alle bijbehorende en onderliggende dialogen, formulieren, controles en rubrieken worden geïmporteerd in je eigen Self Service omgeving. Als je de dialoog selecteert zullen de bijbehorende en onderliggende  formulieren, controles en rubrieken worden geimporteerd. Let op! Klik niet te snel 2 x op de knop “Importeren”. Anders zullen de workflows, dialogen, formulieren, controles en rubrieken meerdere keren worden geïmporteerd! Methode I: Via deze methode vraag je het ouderschapsverlof aan via het opvoeren van de kindgegevens in het kindgegevens scherm. HRYou Core zal dan het verlofrecht gaan berekenen. De verlofrecht berekening zal worden geactiveerd bij de 1e ouderschapsverlof opname. 1. Workflow: BP Kindgegevens Dialoog: BP_D_Kindgegevens Formulieren: BP_F_ Kindgegevens (1 tm 3) BP_F_Kindgegevens (4 tm 6) BP_F_ Kindgegevens (7 tm 9) Op de Kindgegevens formulieren zijn 3 rubrieken per kind toegevoegd die betrekking hebben op al opgenomen ouderschapsverlof. Als deze worden ingevuld zullen deze uren door HRYou Core van het betreffende ouderschapsverlof saldo worden afgehaald.   3 extra rubrieken per kind Rubriekcode GS Prompt 1052739001KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1) 1052739002KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1) 1052739003KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1) 1052739004KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1) 1052739005KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1) 1052739006KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1) 1052739007KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1) 1052739008KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1) 1052739009KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1) 10527390KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 1) 1052739101KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2) 1052739102KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2) 1052739103KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2) 1052739104KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2) 1052739105KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2) 1052739106KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2) 1052739107KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2) 1052739108KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2) 1052739109KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2) 10527391KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (betaald 2) 704301KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald) 704302KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald) 704303KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald) 704304KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald) 704305KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald) 704306KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald) 704307KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald) 704308KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald) 704309KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald) 7043KD KD Extern opgenomen ouderschapsverlof (onbetaald)   2. Workflow: BP (I) Opname betaald ouderschapsverlof Dialoog: BP_(I)_D_Betaald Ouderschapsverlofopname Formulieren: BP_(I)_F_Betaald_Ouderschapsverlof_verloftijdvak BP_(I)_F_Betaald_Ouderschapsverlof_per_dag   3. Workflow: BP (I) Opname onbetaald ouderschapsverlof Dialoog: BP_(I)_D_Onbetaald_Ouderschapsverlofopname Formulieren: BP_(I)_F_Onbetaald_Ouderschapsverlof_verloftijdvak BP_(I)_F_Onbetaald_Ouderschapsverlof_per_dag Methode II: Via deze methode vraag je het ouderschapsverlof aan via het aanvraag formulier Ouderschapsverlof en wordt het ouderschapsverlof saldo direct berekend en naar HRYou Core geëxporteerd. Het betreffende verlofsaldo wordt zichtbaar als extra individueel verlof. Hierna kan de medewerker eerst het betaald verlof opnemen.  1. Workflow BP (II) Aanvraag ouderschapsverlof Dialoog: BP_(II)_D_Aanvraagbetaald/onbetaaldouderschapsvrlf Formulier: BP_(II)_F_Aanvraag_Ouderschapsverlof 2. Workflow:  BP (II) Opname betaald/onbetaald ouderschapsverlof Dialoog: BP_(II)_D_Opnamebetaald_onbetaaldouderschapsvrlf Formulieren: BP_(II)_F_Opname_betaald_onbetaald_osv_tijdvak BP_(II)_F_Opname_betaald_onbetaald_osv_per_dag   De workflows dienen te worden geautoriseerd. Hierna kunnen de medewerkers, managers en HR professionals de betaalde en onbetaalde ouderschap workflows gebruiken. 6 juli 2022  Perfomance issues/ 500 errors bij het gebruik van Self Service (change 3637810) Er traden time-outs op in Self Service. Om dit te verbeteren hebben we onze automatische capaciteitsbepaling aangepast zodat er geen time-outs meer zullen plaatsvinden.  Deze wijziging wordt 6 juli in de loop van de avond effectief.
Volledig artikel weergeven
06-07-2022 15:58 (Bijgewerkt op 21-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 532 Weergaven
In deze versie Gewijzigd in versie 2 In deze versie hebben we het volgende onderwerp toegevoegd: Vertraging Youforce gebruikers uitgebreid (V3) is verholpen. Nieuw  Controle Persoonslaag uitgebreid Waarom Vanaf release 2022-06 kun je kiezen uit twee manieren om de Persoonslaag te controleren. Als je de persoonslaag aan hebt staan, kent deze een UPI toe aan medewerkers die op basis van het Burgerservicenummer als één persoon worden gekenmerkt. Dit is de enige unieke sleutel om te bepalen of een medewerker en een persoon hetzelfde zijn. Voor klanten die geen Burgerservicenummer van een medewerker vastleggen, maar wel willen dat een medewerker bij herindiensttreding gekoppeld wordt aan een bestaande persoon, heeft deze manier van controleren niet het gewenste effect. Daarom hebben we de controle van de persoonslaag nu uitgebreid.  Hoe Instellingen > Gegevensuitwisseling > HR Koppelingen De Persoonslaag activeer je in het scherm HR Koppelingen, zie de online help (zoeken op persoonslaag) en eerdere release notes voor meer informatie over het proces.  Bij Koppeling selecteer je Persoonslaag (NL) en zag je voorheen alleen de optie Persoonslaag actief waarmee je de persoonslaag aanzet. Hier is nu het veld Toekennen UPI toegevoegd, waarmee je kunt aangeven of dit moet plaatsvinden op basis van: Burgerservicenummer Burgerservicenummer, Geboortenaam en Geboortedatum In het voorbeeld hieronder leggen we uit hoe dit werkt. Voorbeeld Via HR Self Service in HR Core wordt een (nieuwe) medewerker ingevoerd. Omdat de persoonslaag actief is, controleert het systeem eerst of er een persoon is met hetzelfde Burgerservicenummer als de ingevoerde medewerker. Als dat zo is, wordt de koppeling gemaakt met de juiste persoon, op Burgerservicenummer kunnen we namelijk altijd matchen. Als dit niet zo is, controleert het systeem of er voor de ingevoerde medewerker een koppeling gemaakt kan worden met een persoon op basis van voorletters+achternaam+geboortedatum.  Als de voorletters+achternaam+geboortedatum exact kloppen en het Burgerservicenummer bij de persoon is leeg op dit moment/ingangsdatum ingevoerde medewerker, dan vindt de koppeling plaats ongeacht of er in het verleden een Burgerservicenummer bekend was. Deze werking wordt vanaf release 2022-07 iets aangepast zodat er vaker een koppeling kan plaatsvinden.  Let op! Deze controle is hoofdlettergevoelig. Dat houdt in dat de voorletters+achternaam+geboortedatum precies zo geschreven moeten worden als in het identiteitsbewijs. Als de schrijfwijze van deze gegevens niet hetzelfde is, kan er ook geen koppeling plaatsvinden. Dit kan negatieve gevolgen hebben, omdat een medewerker dan als nieuw wordt aangemerkt en ook zo wordt aangeleverd aan achterliggende systemen.  Actie Als jouw organisatie nu de Persoonslaag aan heeft staan en er zijn weinig medewerkers zonder Burgerservicenummer, dan hoef je niks te doen. Als jouw organisatie veel uitzendkrachten en zelfstandige ondernemers aanneemt waarvoor het vastleggen van het Burgerservicenummer niet noodzakelijk is, adviseren we je om te kiezen voor de uitgebreide controle: Burgerservicenummer, Geboortenaam en Geboortedatum.  Knop Definitie verwijderen toegevoegd aan scherm Standenregister Waarom Rapporten > Controle >Standenregister Het scherm Standenregister had nog geen knop voor het verwijderen van een rapportdefinitie. Daarom hebben we met ingang release 2022-06 de knop Definitie verwijderen aan dit scherm toegevoegd. Na het verwijderen van de definitie. zie je bovenin het scherm de melding Definitie verwijderd.  Actie Er is geen actie nodig.  Gewijzigde afzender e-mail Actieve signaleringen Waarom Instellingen > Actieve Signalering > Definiëren Signaal Als er in de instellingen van actieve signaleringen is vastgelegd dat er een e-mail wordt verstuurd, gebeurde dit nog met een oud Raet e-mailadres als afzender.  Vanaf release 2022-06 worden deze e-mails verstuurd met als afzender No-Reply@visma.com. Actie Er is geen actie nodig.   Gewijzigd en verbeterd Verwerkingsverslag collectief verlof aangepast Waarom  Het Verwerkingsverslag collectief verlof toonde niet altijd alle redenen van uitval. Hierdoor werd soms niet opgemerkt dat voor een medewerker geen collectief verlof was verwerkt. Vanaf release 2022-06 is dit aangepast en toont het verwerkingsverslag de medewerkers waarvoor er geen collectief verlof is verwerkt inclusief de reden waarom. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste melding Vertraging Youforce gebruikers uitgebreid (V3) is verholpen Melding De interface Youforce gebruikers uitgebreid ook wel bekend als de V3-koppeling levert vanuit HR Core Business specifieke data richting het YouForce Portaal. Op basis van deze informatie worden in principe elke twee uur gebruikersnamen/users (R-nummers) aangemaakt. Vanwege de hoeveelheid data die deze V3-koppeling moet verwerken, onstond er soms een lange vertraging. Dit zorgde ook voor vertraging bij het aanleveren van de data aan het YouForce Portaal, wat verstorend kan zijn voor de achterliggende systemen. Oplossing We hebben met ingang van release 2022-06 een aanpassing doorgevoerd, waardoor de performance van de V3-koppeling aanzienlijk is verbeterd. Hierdoor zullen er geen grote vertragingen meer ontstaan. Actie Er is geen actie nodig.  
Volledig artikel weergeven
19-05-2022 15:21 (Bijgewerkt op 23-05-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 515 Weergaven
Mededelingen  1. Risicogroep binnenkort niet meer gebruiken bij vastleggen medewerkers Waarom  In 2020 is in de Loon- en pensioenaangiftes element 297 Risicogroep vervangen door 10524588 Sector. De workflows voor het aanmaken van medewerkers in Payroll Business en HR core Business zijn indertijd hierop aangepast. Om de overgang voor klanten met externe applicaties te vergemakkelijken, was het tot nu toe nog steeds mogelijk om de risicogroep aan te leveren. Payroll Business maakte er dan automatisch een sector van. Deze overgangsmaatregel eindigt binnenkort. Hoe  Medewerker > Contract > Loonaangifte (contract) Met ingang van de volgende release (2022-11) wordt de sector niet meer automatisch afgeleid van de risicogroep. Er moet dan óf een correcte default waarde zijn ingericht en als dat niet zo is, moet je bij  elke nieuwe medewerker de sector expliciet als mutatie vastleggen, in plaats van de risicogroep.  Het blijft voorlopig nog wel mogelijk om een risicogroepmutatie aan te leveren, maar die heeft dan geen betekenis meer. Actie  Deze actie is alleen nodig als jouw organisatie nog steeds de risicogroep gebruikt bij het vastleggen van medewerkers in een externe HR-applicatie of in Self Service. Optie 1 - Vervang Risicogroep door Sector: Verwijder het element Risicogroep van het HR-scherm of van het Self Service-formulier en vervang deze door Sector. Als je bij het inlezen van externe mutaties een conversieregel gebruikt om de risicogroep te verwerken, dan moet deze worden vervangen door een conversieregel voor Sector. Zie daarvoor Beheer > Externe mutaties > Conversieregels. Optie 2 - Richt een defaultwaarde voor Sector in: Het is mogelijk om in Payroll Business een default waarde voor Sector vast te laten leggen. Dit kan op het niveau Klant, Bedrijf, en vanaf de volgende release ook op het niveau Klant-CAO en Bedrijf-CAO. Dit heeft als voordeel dat je bij een nieuwe medewerker helemaal geen sector meer hoeft vast te leggen. Hiervoor kun je contact opnemen met onze Servicedesk. Nieuw 2. Proforma berekening met zelf te kiezen elementen Waarom Met de Proforma berekening kun je uitproberen wat het effect is van bepaalde mutaties op de salarisberekening, zonder dat die mutaties daadwerkelijk bij de medewerker worden opgeslagen. Tot nu toe kon je voor deze berekening alleen een vooraf gedefinieerde set arbeidsvoorwaarden en elementen toepassen. Met de  nieuwe  Proforma berekening kun je een proformaberekening maken met elementen die je zelf kunt selecteren. Ook kun je de definitie van een berekening opslaan en ervoor kiezen om deze te delen met je collega's. Hoe  Beheer > Salarisberekening > Proforma berekening Het scherm is flexibel gemaakt: Je kunt vanaf nu zelf de gegevenselementen kiezen die je wilt gaan muteren. Een zoekfunctie helpt je bij het ophalen van de juiste elementen. Vervolgens kun je de gekozen set elementen bewaren. Daardoor hoef je ze de volgende keer niet opnieuw bij elkaar te zoeken. Kies een naam voor de definitie en klik op Definitie opslaan. Ben je tevreden bent over een bepaalde definitie? Dan kun je deze ook delen met collega's. Dit werkt hetzelfde als bij de Ad hoc rapportage: Vul Definitie beschikbaar stellen voor in. Als je een specifiek bedrijf invult, dan is de definitie alleen beschikbaar voor dat bedrijf. Vul je de klant in, dan is de definitie te gebruiken bij alle bedrijven. Klik op Definitie opslaan. Let op: collega's kunnen nu de definitie ook wijzigen en/of verwijderen Tips: Bedenk bij het opslaan van definities duidelijk herkenbare namen. Verwijder definities die je niet meer gebruikt, zodat de lijst overzichtelijk blijft.  Oude proformaberekening Let op: de oude proformaberekening die je kon starten via Beheer > Salarisberekening > Proforma zal vanaf de november release niet meer beschikbaar zijn. Actie  Er is geen actie nodig.  Gewijzigd en verbeterd  3. IKV-gegevens die deze release verhuizen naar contractniveau Waarom  Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen ondersteunen, moet het mogelijk zijn dat een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd heeft. Daarom hebben we in release 2022-08 nieuwe contractschermen voor Loonheffingen en Loonaangifte geïntroduceerd, zie Release notes Payroll Business 2022-08, onderwerp 2. Verbeterde indeling schermen. In deze en volgende releases gaan we deze gegevens ook daadwerkelijk fysiek omzetten naar een contractgegeven. Dit gebeurt groepsgewijs. Hoe  Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslag / Mutatieverslag (uitgebreid) De volgende elementen zijn voortaan zichtbaar als contractmutatie en hebben dus een contract ID: 10524736 Indicatie Jaaruren norm 10526534 Aanvullend geboorteverlof - boven 70% 10301872 Verstr aanv op uitk wn verzekering 10204692 Incl. WAJONG uitkering 10204694 Vervoer vanwege inhoudingsplichtige 10204766 Alimentatie in uitkering 10204767 Rechtstreekse alimentatie 10205316 Invloed verzekeringsplicht 1 10205317 Fase indeling F en Z 10311888 Wachtgeld oude regeling  Actie Er is geen actie nodig. Externe HR-applicaties kunnen deze gegevens als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch terecht bij het hoofdcontract. Opgeloste meldingen 4. Payrollelement Jaarinkomen fulltime (Pens.) niet altijd correct bepaald (change 3655214) Melding Als bij een vaste pensioenregeling een afwijkend fulltime jaarloon bij een medewerker wordt opgegeven, wordt bij het bepalen van het payrollelement Jaarinkomen fulltime altijd het percentage vakantietoeslag gebruikt: dat is vastgelegd op niveau Bedrijfs CAO bij benoemde pensioenen of dat is vastgelegd in de referentietabel voor een eigen regeling Als er een afwijkend percentage vakantietoeslag bij de medewerker is opgegeven, wordt dat in dit geval niet gebruikt, terwijl het afwijkende percentage wel wordt gebruikt bij de berekening van de pensioenpremie. Dit kan leiden tot meldingen van het pensioenfonds. Deze fout treedt op bij alle 16 pensioensoorten. Oplossing De regelingen voor de vaste pensioenen zijn aangepast zodat het afwijkende percentage vakantietoeslag wordt gebruikt voor de bepaling van het payrollelement. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2022. Actie Als je vanwege deze fout een afkeuring van het pensioenfonds hebt gekregen, kun je na de herrekening door Payroll Business de pensioenaangifte opnieuw (laten) aanmaken en verzenden. 5. Signaleringsverslag - ABP Generatiepact verschil (change 3618548) Melding  Bij ABP moet de inrichting voor het Generatiepact voor elke pensioensoort die je moet doorgeven, gelijk zijn. Het systeem controleert dit en geeft een signaal als bij een klant de inrichting binnen de diverse pensioenregelingen verschilt. Dit signaal werd echter ten onrechte ook gegeven, bij klanten bij wie de inrichting van het Generatiepact voor de pensioenregelingen niet gel heen, maar niet de ABP-koppeling aan hebt staan.  Oplossing  We hebben het signaal aangepast. Voortaan verschijnt dit alleen zoals het bedoeld is, dus als de pensioenkoppeling ABP is aangevinkt en er verschillen zijn in de inrichting van het Generatiepact, Bij andere pensioenfondsen mag deze inrichting verschillen en verschijnt het signaal niet meer.  Actie Er is geen actie nodig. Vanaf deze release staat het onterechte signaal na het uitvoeren van een salarisverwerking niet meer in het Signaleringsverslag. 6. Signaleringsverslag - Reiskosten fiscale ruimte negatief (change 3748421) Melding  Als je in de arbeidsvoorwaarden voor reiskosten bij Reiskosten middelen had gekozen voor Ja en de fiscale ruimte wilde berekenen, dan werd deze niet goed bepaald. Hierdoor ontstond soms onterecht een kleine negatieve fiscale ruimte. Hiervoor werd dan, naast de onjuiste berekening, ook onterecht een signaal gegeven in het Signaleringsverslag. Oplossing  We hebben de progammatuur aangepast, zodat vanaf deze release het berekenen van de fiscale ruimte correct plaatsvindt, ook als bij Reiskosten middelen de waarde Ja is ingevuld. Hierdoor ontstaat er geen negatieve fiscale ruimte meer en wordt het signaal niet meer onterecht gegeven. Ook hebben we in de online help de matrix over de diverse berekeningsmethodes aangepast, zie het onderwerp  Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Reiskosten > Reiskosten matrix. Actie Er is geen actie nodig. Vanaf deze release staat het onterechte signaal na het uitvoeren van een salarisverwerking niet meer in het Signaleringsverslag. 7. Foutcode L1812 en L1813 Belastingdienst (change 3792204) Melding  Als je gedurende het jaar het veld Reden geen bijtelling auto had leeggemaakt, bleef de waarde van daarvoor in de loonaangifte staan. Dit zorgde voor de foutmeldingen L1812 en L1813. Oplossing  We hebben de code aangepast. Als je het veld Reden geen bijtelling auto in Payroll Business leegmaakt, worden voortaan ook de corresponderende velden in de loonaangifte als leeg naar de Belastingdienst gestuurd. Deze oplossing hebben we via extra onderhoud uitgeleverd op maandag 12-09-2022. Actie Er is geen actie nodig. De onterecht ingevulde velden zullen bij de volgende loonaangifte met terugwerkende kracht zijn hersteld. Omdat de de foutcodes L1812 en L1813 met de september aangifte worden opgelost, kun je de brieven van de Belastingdienst over de aangifte van juli en augustus als niet verzonden beschouwen, 8. Foutcode onterecht bij code ziekte Belastingdienst (change 3792224) Melding  Als een medewerker ziek is, wordt er automatisch een Code incidentele inkomstenvermindering gevuld richting de Belastingdienst. Als de medewerker niet meer ziek was, werd deze code echter nog steeds doorgegeven. Oplossing  We hebben de code aangepast zodat, als het veld Incidentele inkomstenvermindering in Payroll Business wordt leeggemaakt, ook de corresponderende velden in de loonaangifte als leeg naar de Belastingdienst worden gestuurd. Deze oplossing hebben we via extra onderhoud uitgeleverd op maandag 12-09-2022. Actie Er is geen actie nodig. De onterecht ingevulde velden zullen bij de volgende loonaangifte met terugwerkende kracht zijn hersteld. De foutcode wordt dus opgelost met de aangifte van september. Daarom kun je de brieven van de Belastingdienst over de aangifte van juli en augustus als niet verzonden beschouwen.  
Volledig artikel weergeven
22-09-2022 15:53 (Bijgewerkt op 22-09-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 490 Weergaven