Mijn Communities
Help

Releases Youforce Self Service

Sorteren op:
24-11-2020 Nieuwe sjablonen voor digitaal ondertekenen Alle email voor digitaal ondertekenen hebben vanaf vandaag een nieuw ontwerp en bijgewerkte inhoud. De eerste email voor ondertekening en beide herinneringen (na 3 en 10 dagen vanaf de eerste d...
Volledig artikel weergeven
06-11-2020 15:14
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 793 Weergaven
29-10-2020 Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker zijn de afdelings- en functietabellen leeg (wijzig 2323684) Alleen Self Service Education Bij het starten van een nieuw medewerkersproces zijn de afdelings- en functietabellen leeg. Dit is nu opg...
Volledig artikel weergeven
06-10-2020 13:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 862 Weergaven
29-10-2020 When start creating a new employee, the department and function table is empty (change 2323684) Self Service Education only When starting a new employee process, the department and function table is empty. This is solved now. The val...
Volledig artikel weergeven
06-10-2020 13:47
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 213 Weergaven
30-09-2020 Radioknoppen verbeterd De radioknoppen van de Self Service-formulieren zijn verbeterd. De keuzerondjes verschijnen op een of meerdere regels, afhankelijk van het aantal aanwezige tekens voor elk keuzerondje. Hieronder staan de mogelijkhe...
Volledig artikel weergeven
04-09-2020 13:03
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 774 Weergaven
30-09-2020 Radio buttons improved The radio buttons of the Self Service forms are improved and their working is more clear now. Radio buttons appear on one or multiple lines, depending on the amount of characters for every option. It works as follo...
Volledig artikel weergeven
04-09-2020 11:46
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 244 Weergaven
26-08-2020 Verlengde ondertekeningsperiode Intradata verlengde de ondertekeningsperiode van 6 dagen naar 14 dagen. Vanaf vandaag hebben alle documenten die ter ondertekening worden verzonden, een verlengde periode van 14 dagen voor ondertekening; t...
Volledig artikel weergeven
07-08-2020 14:49
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 864 Weergaven
26-08-2020 Extended signing period Intradata extended the signing period from 6 days to 14 days. Starting from today, all documents sent for signing will have an extended period of 14 days for signing; while the ones created until today will remain...
Volledig artikel weergeven
07-08-2020 14:41
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 331 Weergaven
[toc] Inrichting aanvullend geboorteverlof In het kader van het aanvullend geboorteverlof dat partners vanaf 1 juli 2020 kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind, zijn aanpassingen doorgevoerd in onze software. Naast de aanpassingen in de software zijn standaard processen binnen Self Service ontwikkeld voor klanten die gebruik maken van HR Core Beaufort (Online). Deze komen beschikbaar om te importeren vanuit Self service. Let op: We adviseren je om alleen deze geboorteverlof gerelateerde formulieren te importeren. Ben je minder bekend met de functionaliteiten en impact van zelf formulieren importeren, dan raden we je aan om dit niet zelfstandig te doen. Wij kunnen je hierbij helpen. Bij het importeren van formulieren overschrijf je namelijk eventueel reeds bestaande formulieren die dezelfde technische naam hebben in je Self Service omgeving. Activeren Self Service processen Volg deze stappen om de dialogen en formulieren werkend te krijgen: 1. Ga naar Self Service - Beheer - Formulierdefinitie - Definities importeren (9999999). 2. Selecteer deze dialogen en formulier: STA_D_Aanvraag_geboorteverlof, STA_D_Aanvraag_aanvullend geboorteverlof STA_D_Correctie_aanvraag_aanvullend_geboorteverlof) en Selecteer het  formulier:  STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO. Na selectie (aanvinken) wordt alles geïmporteerd wat je nodig hebt. De volgende dialogen, formulieren, rubrieken, formules en controles worden dan geïmporteerd: Dialogen: STA_D_Aanvraag_geboorteverlof STA_D_Aanvraag_aanvullend geboorteverlof STA_D_Correctie_aanvraag_aanvullend_geboorteverlof Formulieren: In te vullen door de medewerker: STA_F_Aanvraag_geboorteverlof - Aanvraagformulier geboorteverlof - formuliertype: G STA_F_Aanvraag_geboorteverlof_regeling - Wijzigen verlofregeling - formuliertype: GR STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof - Aanvraagformulier aanvullend geboorteverlof - formuliertype: G STA_F_Correctie aanvraag aanvullend geboorteverlof - Correctie aangevraag aanvullend geboorteverlof - formuliertype: G In te vullen door de werkgever (HR Professional): STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO - aanvraag WAZO | Aanvullend geboorteverlof - formuliertype: G STA_F_Aanvraag_geboorteverlof_VM - Verlofrechtmutatie - formuliertype: VM STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof VM- Verlofrechtmutatie - formuliertype: VM STA_F_Correctie aanvraag aanvullend geboorteverlof VM - Verlofrechtmutatie - formuliertype: VM Controles: Wieg - Bankr. Buitenl. Wieg - Bankrekening Wieg - Einddatum verlof Wieg - Geb. Dat. niet in toekomst Wieg - Geb.Dat.Gebruikt Wieg - Geboortedatum verplicht Wieg - Ing. dat. na geb. Wieg - Verplicht GV voor AGV Nieuwe HR Core Beaufort rubrieken Deze zijn opgenomen in HR Core Beaufort release van mei en juni 2020. De rubrieken moeten worden toegevoegd aan de rubriekenset (HSSK) in Beaufort (alleen voor On Premise klanten). Hierna moeten deze rubrieken via de functie: Incidentele export TM en HSS vanuit HR Core Beaufort naar Self Service.  P01473 Ingangsdatum verlof. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO  P01474 Geboortedatum kind. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO  P01475 Aantal weken verlof. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO P01476 Geboortedatum opgenomen. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO P01477 Betaling aan werknemer. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO P01478 Bankrekeningnummer. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO P01479 BIC. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO P01480 Naam Bank buitenland. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO P01481 Plaats Bank buitenland. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO PI0154 Geboortedatum kind. Op formulier: STA_F_Aanvraag_geboorteverlof  PI0153 Einddatum verlof. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof  PI0155 Aantal weken verlof. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof PI0156 Ingangsdatum verlof. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof Je moet voor de 3 dialogen en het ene WAZO formulier nog een workflow definiëren en de activiteiten opnemen in de gewenste activiteitenprofielen (autoriseren). Registratieproces in Self Service Op het formulier "Aanvraag geboorteverlof" geeft de medewerker het gewenste aantal weken geboorteverlof op in hele weken en de (vermoedelijke) geboortedatum. Verder kunnen de relevante kindgegevens ingevuld worden van het kind waarvoor geboorteverlof aangevraagd wordt. De medewerker is niet verplicht om de naam van het kind vast te leggen. In verplichte velden kan een andere omschrijving worden opgegeven. Op het formulier "Aanvraag aanvullend geboorteverlof" geeft de medewerker het gewenste aantal weken aanvullend geboorteverlof op in hele weken en de (vermoedelijke) geboortedatum. Verder kunnen de relevante kindgegevens ingevuld worden van het kind waarvoor geboorteverlof aangevraagd wordt. De medewerker is niet verplicht om de naam van het kind vast te leggen. In verplichte velden kan een andere omschrijving worden opgegeven. Gebruikers van HR Core on premise en Online kunnen ervoor kiezen om een verlofrechtmutatie (VM formulier) te koppelen aan de aanvraag. Wel moet dan handmatig een nieuwe verlofregeling worden toegekend in HR Core Beaufort (indien de verlofsoort niet reeds is opgenomen in de, aan de medewerker toegekende, regeling). Na aanlevering aan Self Service kan de workflow worden afgesloten en de verlofrechtmutatie kan worden verzonden naar HR Core Beaufort. Wat belangrijk is om  aan te tekenen is dat de opties niet gecombineerd kunnen worden. Werken met verlof en Actieve signalering Wanneer jullie organisatie de verlofmodule gebruikt, maak dan een nieuwe verlofregeling aan met daarin een verlofsoort voor het aanvullend geboorteverlof zodat de medewerker dit verlof zelf kan opnemen via Self Service.. Als deze verlofregelingen ook worden doorgezet naar bijvoorbeeld roosterpakketten, stem dan de impact van deze aanpassing van te voren goed af.  In de Wet Wieg standaard processen zijn we uitgegaan van het gebruik van de verlofmodule binnen HR Core Beaufort (Online). Pas de dialoog aan als je geen gebruik maakt van de verlofmodule en geen verlofrecht mutatie wilt doorgeven en het workflow alleen wilt gebruiken om de aanvraag kenbaar te maken.  De medewerker vraagt aanvullend geboorteverlof aan bij werkgever via proces in Self Service (Aanvragen aanvullend geboorteverlof). Bij de aanvraag moet een nieuwe verlofregeling inclusief de verlofsoort voor aanvullend geboorteverlof worden toegekend aan de desbetreffende medewerker binnen HR Core Beaufort (Online). Vul in Self Service eenmalig op de verlofrechtmutatie formulieren (type VM) het verlofsoortcode in bij defaultwaarde en zet hierna Weergave AK op: read only.  Deze nieuwe toegekende verlofregeling en verlofsoort bij betreffende medewerker dient te worden geexporteerd door middel van een Afroep op rubriek: P05009 met de waarde: "A" Als de regeling is omgezet, kan de workflow worden afgemaakt en kan via het Self Service formulier de verlofrechtmutatie met het juiste saldo worden doorgegeven. Hiervoor wordt een verlofrechtmutatie gedaan met een vaste reden: AGBV - Aanvullend geboorteverlof. Vul in Self Service eenmalig op de verlofrechtmutatie formulieren (type VM) de verlofrechtmutatie reden in bij defaultwaarde met de waarde: AGBV - Aanvullend geboorteverlof en zet hierna Weergave AK op: read only. Check of de Rubriek: WAGVRL de betreffende tabel heeft staan mbt aantal weken. Klik op: Beheer/Formulierdefinitie/Rubrieken Zoek rubriek WAGVRL Selecteer de rubriek en klik op: Toekennen rubrieken:  Vul de tabel aan zoals hieronder is aangegeven: Vul - eenmalig - het stuurgegeven: AGBVRLF met de verlofsoort voor het aanvullend geboorteverlof in HR Core Beaufort (online). Gebruik de rubriek PI0153 - Signaaldatum aanvullend geboorteverlof voor het automatisch signaal Actieve Signalering voor het op een later moment aanvragen van de uitkering door de werkgever bij het UWV. Corrigeren van de aanvraag aanvullend geboorteverlof Op het formulier "Correctie aanvraag aanvullend geboorteverlof" kan de medewerker een correctie maken op een eerdere registratie zolang de werkgever dit toestaat. De medewerker kan hier het gewenste aantal hele  weken, de (vermoedelijke) geboortedatum en kindgegevens corrigeren en indienen. Dit zal zorgen voor een correctie. In HR Core Beuafort zal het verlof worden aangepast naar de gewenste correctie en worden herberekend.  Nadat de aanvraag WAZO is gedaan kan deze het desbetreffende aanvullend geboorteverlof niet meer worden gecorrigeerd. Deze controle/check ligt bij Personeelsadministratie. Je kunt hiervoor de actieve signalering voor inzetten om een signaal te genereren (zie punt 5 Paragraaf Werken met verlof en Actieve signalering hierboven). Aanvragen van de Wazo-uitkering door de werkgever Op het formulier "Aanvraag van de Wazo-uitkering" kan de HR professional de WAZO aanvraag registreren en door te sturen via EDI in HR Core Beaufort (Online) . Om de nieuwe gegevens voor de aanvraag van een aanvullend geboorteverlof via EDI aan UWV te kunnen doorgeven, is daarvoor een nieuw berichtsoort aangemaakt. (Meer informatie vind je hier :Lees meer over Wet Wieg (o.a. stappenplan HR Core Beaufort (Online)) en de Release notes van juni 2020 van HR Core Beaufort). Links voor meer informatie In onderstaande link in de Wet Wieg staat het stappenplan van HR Core Beaufort (Online) en nemen we je mee in de benodigde stappen voor de aanvraag door de medewerker, de melding bij het UWV en het verwerken van het opgenomen verlof op de loonstrook. Bij elke stap verwijzen we ook naar de release notes van de betreffende modules waarin je de details kunt lezen. Onze dienstverlening is beschreven in onze WIEG menukaart. Meer informatie vind je hier : Lees meer over Wet Wieg (o.a. stappenplan HR Core Beaufort (Online)) Wat ziet de medewerker: Tot slot nog een korte impressie van wat de medewerker te zien krijgt in Self Service. 1 Aanvraagformulier regulier geboorteverlof (medewerker) 2 Aanvraagformulier aanvullend geboorteverlof (medewerker)  3 Correctieformulier aanvullend geboorteverlof (medewerker) 4 Aanvraagformulier WAZO (professional) Publishing Date : 6/26/2020
Volledig artikel weergeven
17-06-2020 22:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1482 Weergaven
[toc] Inrichting aanvullend geboorteverlof Self Service - HR Core Education - Payroll Gemal In het kader van het aanvullend geboorteverlof dat partners vanaf 1 juli 2020 kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind, zijn aanpassingen doorgevoerd in onze software. Naast de aanpassingen in de software zijn standaard processen binnen Self Service ontwikkeld voor klanten die gebruik maken van HR Core Education. Let op: We adviseren je om alleen deze geboorteverlof gerelateerde formulieren te importeren. Ben je minder bekend met de functionaliteiten en impact van zelf formulieren importeren, dan raden we je aan om dit niet zelfstandig te doen. Wij kunnen je hierbij helpen. Bij het importeren van formulieren overschrijf je namelijk eventueel reeds bestaande formulieren die dezelfde technische naam hebben in je Self Service omgeving. Voor de dialogen dien je een workflow te definiëren en de activiteiten op te nemen in de gewenste activiteitenprofielen. Activeren Self Service processen Voor de dialogen (STA_D_Aanvraag_geboorteverlof, STA_D_Aanvraag_aanvullend geboorteverlof en STA_D_Correctie_aanvraag_aanvullend_geboorteverlof) en voor het formulier STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO dien je een workflow te definiëren en de activiteiten op te nemen in de gewenste activiteitenprofielen. Volg deze stappen om de dialogen en formulieren werkend te krijgen: 1. Ga naar Self Service - Beheer - Formulierdefinitie - Definities importeren (9999997). 2. Selecteer deze dialogen en formulier: STA_D_Aanvraag_geboorteverlof, STA_D_Aanvraag_aanvullend geboorteverlof STA_D_Correctie_aanvraag_aanvullend_geboorteverlof) en Selecteer het  formulier:  STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO. Na selectie (aanvinken) wordt alles geïmporteerd wat je nodig hebt. De volgende dialogen, formulieren, rubrieken, formules en controles worden dan geïmporteerd: Dialogen: STA_D_Aanvraag_geboorteverlof STA_D_Aanvraag_aanvullend geboorteverlof STA_D_Correctie_aanvraag_aanvullend_geboorteverlof Formulieren: In te vullen door de medewerker: STA_F_Aanvraag_geboorteverlof - Aanvraagformulier geboorteverlof - formuliertype: G STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof - Aanvraagformulier aanvullend geboorteverlof - formuliertype: G STA_F_Correctie aanvraag aanvullend geboorteverlof - Correctie aangevraag aanvullend geboorteverlof - formuliertype: G In te vullen door de werkgever (HR Professional): STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO - aanvraag WAZO | Aanvullend geboorteverlof - formuliertype: G STA_F_Aanvraag_geboorteverlof_VM - Verlofrechtmutatie - formuliertype: VM STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof VM- Verlofrechtmutatie - formuliertype: VM STA_F_Correctie aanvraag aanvullend geboorteverlof VM - Correctie aangevraagd aanviullend geboorteverlof - formuliertype: VM Controles: Wieg - Einddatum verlof Wieg - Geb. Dat. niet in toekomst Wieg - Geboorteverlof opname binnen 4 weken Wieg - Ing. dat. na geb. Wieg - Verplicht GV voor AGV Aan te passen rubrieken voor in gebruik name Je dient enkele rubrieken vooraf te veranderen. Het betreft: In Self Service: Standaard max uren werkweek: Geef hier op welk aantal max uren werkweek je hebt, bijvoorbeeld: 36 uur, 36.86, 38 of 40 uur. Deze rubriek staat in Self Service op het aanvraag formulier voor de medewerker bij zowel regulier als aanvullend geboorteverlof. Hetzelfde geldt voor de inrichting van de tabellen "verlofsoort" en "afboekreden". Dit moet je in HR Core Education eerst inrichten. Meer informatie vind je hier: Lees meer over Wet Wieg (o.a. stappenplan  HR Core Education). Verder moet je de defaultwaarden van tabellen "verlofsoort" en "afboekreden" in de verlofrechtmutatieformulieren toevoegen. Deze rubrieken staan in Self Service op de verlofmutatie formulieren. Registratieproces in Self Service Op het formulier "Aanvraag geboorteverlof" geeft de medewerker het gewenste aantal weken geboorteverlof op in hele weken en de (vermoedelijke) geboortedatum. Verder kunnen de relevante kindgegevens ingevuld worden van het kind waarvoor geboorteverlof aangevraagd wordt. De medewerker is niet verplicht om de naam van het kind vast te leggen. In verplichte velden kan een andere omschrijving worden opgegeven. Op het formulier "Aanvraag aanvullend geboorteverlof" geeft de medewerker het gewenste aantal weken aanvullend geboorteverlof op in hele weken en de (vermoedelijke) geboortedatum. Verder kunnen de relevante kindgegevens ingevuld worden van het kind waarvoor geboorteverlof aangevraagd wordt. De medewerker is niet verplicht om de naam van het kind vast te leggen. In verplichte velden kan een andere omschrijving worden opgegeven. Werken met verlof Je kunt het recht voor het aanvullende geboorteverlof via een verlofsoort inregelen zodat de medewerker dit verlof zelf kan opnemen via Self Service. Als je verlof wilt gebruiken zie Stappenplan HR Core Education:  Lees meer over Wet Wieg (o.a. stappenplan HR Core Education) Corrigeren van de aanvraag aanvullend geboorteverlof Op het formulier "Correctie aanvraag aanvullend geboorteverlof" kan de medewerker een correctie maken op een eerdere registratie zolang de werkgever dit toestaat. De medewerker kan hier het gewenste aantal hele  weken, de (vermoedelijke) geboortedatum en kindgegevens corrigeren en indienen. Dit zal zorgen voor een correctie. In HR Core Education zal het verlof worden aangepast naar de gewenste correctie en worden herberekend.  Nadat de aanvraag WAZO is gedaan kan deze het desbetreffende aanvullend geboorteverlof niet meer worden gecorrigeerd. Deze controle/check ligt bij Personeelsadministratie. Aanvragen van de Wazo-uitkering door de werkgever Op het formulier "Aanvraag van de Wazo-uitkering" kan de HR professional de WAZO aanvraag registreren. Dit wordt automatisch via HR Core Education doorgestuurd en via EDI doorgestuurd naar het UWV. (Meer informatie vind je hier :Lees meer over Wet Wieg (o.a. stappenplan en Release Notes van HR Core Education). Links voor meer informatie In onderstaande link in de Wet Wieg staat het stappenplan van HR Core Education en nemen we je mee in de benodigde stappen voor de aanvraag door de medewerker, de melding bij het UWV en het verwerken van het opgenomen verlof op de loonstrook. Bij elke stap verwijzen we ook naar de release notes van de betreffende modules waarin je de details kunt lezen. Onze dienstverlening is beschreven in onze WIEG menukaart. Meer informatie vind je hier : Lees meer over Wet Wieg (o.a. stappenplan HR Core Education) Publishing Date : 6/26/2020
Volledig artikel weergeven
17-06-2020 21:21
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 533 Weergaven
Dutch Algemene informatie Je vind de algemene informatie over de AVG hier. Doelbinding Deze applicatie heeft als primair doel het ondersteunen van de managers en medewerkers, maar ook professionals, in het uitvoeren van activiteiten voor een personeels- en een salarisadministratie. De salarisadministratie wordt gevoerd, zoals bedoeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen. Deze applicatie legt geen restricties op voor het registreren van gegevens. De doelbinding kan daarom per organisatie verschillen. Gegevens soort Doelstelling gebruik Persoonlijke gegevens als adres, bank, kinderen, contactgegevens, partner gegevens. Ondersteunen van personeelsbeheer, verlenen van personeelszorg. Arbeidsverhouding en arbeidsvoorwaardengegevens als dienstverband, locatie, functie, salaris, benefits, mobiliteitsregelingen. Zorgen voor de juiste inzetbaarheid en het behalen van organisatorische doelstellingen. Deze gegevens zijn van belang voor het uitvoeren van de optimale doorstroom binnen een organisatie. Verlofgegevens als registratie vakantie, bijzonder verlof, verlof saldo. Verlofgegevens voor de personeelsplanning, voor het effectief inzetten van personeel. Ziekmeldinggegevens als start- en hersteldatum, ziektepercentage. Gegevens voor meldingen richting ARBO-diensten of voor meldingen richting instanties als UWV. Er worden geen medische gegevens geregistreerd. Gegevens gerelateerd aan salarisverplichtingen als fiscale gegevens. Registratie voor de verplichtingen voor salarisverwerking. Gegevens voor onkostendeclaraties. Registratie om te voldoen aan de financiële verplichtingen conform cao of arbeidsovereenkomst en voor de fiscale bewaarplicht. Bewaartermijnen De bewaartermijnen van de persoonsgegevens zijn afhankelijk van de doelbinding. Voor het afhandelen van persoonsgegevens volgt deze applicatie de HR Core applicatie en Salarisapplicaties. Recht op vergetelheid Binnen de applicatie zijn geen persoonsgegevens te verwijderen, het verwijderen van gegevens wordt getriggered vanuit de HR Core applicaties van Raet. Toets vóór het accepteren van een aanspraak op Recht op vergetelheid of het mogelijkerwijs leidt tot het schenden van de in dit kader geldende wet- en regelgeving. Er kunnen rechtsgeldige redenen zijn om persoonsgegevens te bewaren. Het verwijderen van persoonsgegevens (medewerkers en dienstverbanden) uit deze applicatie, gestart in de HR Core applicatie, kan consequenties hebben voor andere Raet applicaties of externe partijen. Bij het verwijderen is het van belang om een vastgestelde volgordelijkheid aan te houden. Toegang tot gegevens Deze applicatie is voor de medewerkers, managers en professional. De autorisatie is gebaseerd op toegang tot een organisatorische eenheid in combinatie met een gebruikersprofiel. Meer informatie over het verwijderen van gegevens is gepubliceerd in de help van de applicatie. De applicatie biedt een autorisatierapport dat inzicht geeft in de actuele autorisaties. Om te kunnen bekijken wie toegang heeft gehad tot welke persoonsgegevens, vindt (autorisatie)logging plaats waarvan het resultaat via rapportages centraal ter beschikking komt. Deze rapportages zijn nog niet beschikbaar. Raet communiceert hierover via de release notes. Waar gaan persoonsgegevens naar toe? Intern Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan de volgende Raet applicaties. HR Core Beaufort HR Core Education HR Core Business Payroll Business Talent Management Werving en Selectie Verzuim Management Youforce Portaal Personeelsdossier online In de AVG documenten van bovengenoemde applicaties is terug te vinden hoe wordt omgegaan met bewaartermijnen en autorisatielogging. Externe partijen Deze applicatie verstrekt persoonsgegevens aan externe partijen. Keesing voor het valideren van ID-bewijs. Intradata voor het digitaal ondertekenen van documenten. English Goal setting This application has the primary purpose of supporting the managers and employees, but also professionals, in carrying out activities for personnel and payroll administration. The salary administration is carried out as referred to in the General Government Tax Act. This application does not impose any restrictions on the registration of data. The goal binding can, therefore, differ per organization. Retention periods The retention periods of the personal data depend on the purpose limitation. For the processing of personal data, this application follows the HR Core application and Salary applications. Right to be forgotten No personal data can be deleted within the application, the removal of data is triggered by the HR Core applications. Test before accepting a claim to the Right to be forgotten or it may lead to a violation of the applicable laws and regulations. There may be valid reasons for storing personal data. The removal of personal data (employees and employment relationships) from this application, started in the HR Core application, can have consequences for other Raet applications or external parties. When deleting, it is important to maintain a predetermined order. Access to data This application is for employees, managers, and professionals. The authorization is based on access to an organizational unit in combination with a user profile. More information about deleting data is published in the application's online help. The application offers an authorization report that provides insight into current authorizations. To be able to view who has had access to which personal data, (authorization) logging takes place whose results are made available centrally via reports. These reports are not yet available. Communication takes place via the release notes. Where do personal data go? Internal This application provides personal information to the following Visma | Raet applications. HR Core Beaufort HR Core Education HR Core Business Payroll Business Talent Management Recruitment and selection Absence management Youforce Portal Personnel file online In the AVG documents of the aforementioned applications, you can find how to handle retention periods and authorization logging. External parties This application provides personal data to external parties. Keesing for validating ID proof. Intradata for digitally signing documents. Publishing Date : 1/24/2020
Volledig artikel weergeven
27-08-2019 19:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 593 Weergaven
De release notes van Self Service Education van de periode 2015-2018.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 707 Weergaven