Mijn Communities
Help

Releases Youforce Self Service

Sorteren op:
Verzuimformulieren Inleiding In 2017 werd de mogelijkheid geïntroduceerd om meldingen over ziekte en zwangerschapsverlof via Self Service te laten verwerken in HR Core Beaufort. Sindsdien hebben we van onze klanten feedback gevraagd en ontvang...
Volledig artikel weergeven
11-08-2021 13:19
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 711 Weergaven
27-08-2021404 error when clicking on a task from My Tasks in Portal (Change 2898415)If you clicked on a task in the menu: “My tasks” in Portal, you could get a 404 error and not open and handle the task. This has now been resolved.25-08...
Volledig artikel weergeven
06-08-2021 14:02
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 399 Weergaven
27-08-2021404 foutmelding als je op een taak klikte in “Mijn Taken” in het portaal (change 2898415)Als je klikte op een taak in het menu: Mijn taken in Portal, kon je een 404 error krijgen en de taak niet openen en behandelen. Dit is nu...
Volledig artikel weergeven
06-08-2021 14:01
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 916 Weergaven
Actuele meldingen Er zijn geen actuele meldingen Afgehandelde meldingen Self Service Beaufort - Geen export en import Update 13 januari 2022 - 14:30 uur - Het leek er aanvankelijk op dat er problemen waren met de export- en de impor...
Volledig artikel weergeven
05-07-2021 14:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 11421 Weergaven
28-07-2021 Mutaties can't be opened because an attachment contains special characters (support 2771954) In Self Service, when an attachment added to a mutatie had a special character in the file name (<,>, &, ¬, ^… for instance)...
Volledig artikel weergeven
01-07-2021 10:25
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 283 Weergaven
28-07-2021 Mutaties openen lukte niet vanwege een bijlage met speciale tekens (support 2771954) Het systeem stond niet toe om mutaties te openen waaraan een bijlage was toegevoegd: met een speciaal teken in de bestandsnaam, bijvoorbeeld <,>,...
Volledig artikel weergeven
01-07-2021 10:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 784 Weergaven
23-06-2021 Special  character caused a blocking in vacancy rubric "Residence" (Change 2771928) The user received a 500-eror in the vacancy rubric "Residence" containing the value(s) (special character). The user was una...
Volledig artikel weergeven
02-06-2021 16:13
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 258 Weergaven
23-06-2021 Speciale teken veroorzaakte een blokkade in vacaturerubriek 'Woonplaats' (change 2771928) De gebruiker kreeg een 500-eror in de vacaturerubriek 'Woonplaats' dat de waarde ('s) bevatte (speciaal teken). De gebruike...
Volledig artikel weergeven
02-06-2021 16:10
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 742 Weergaven
12-05-2021 Verbeterde filter in overzicht Workflowdefinitie (change 498602) In Beheer/Workflowdefinitie, komen in de kolommen Actief, Afgerond en Autorisaties de filterresultaten nu exact overeen met de ingevulde waarde. 07-05-2021 Fouten bij het ...
Volledig artikel weergeven
05-05-2021 15:34
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 648 Weergaven
12-05-2021 Improved filtering in Workflow definition overview (change 498602) In Settings/ Workflow definition overview, on the Active, Completed, and Authorisations columns the filtering results will match exactly the filled value. 07-05-2021 Er...
Volledig artikel weergeven
05-05-2021 15:34
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 232 Weergaven
20-04-2021 Begindatum en einddatum niet bewaard na selecteren Afdelingsgroep in Gebruikersrol (change 2245192) Pad: Beheer / Autorisatie / Gebruikersrol Op de pagina Gebruikersrol werd de begin- en einddatum niet bewaard na het selecteren van de Af...
Volledig artikel weergeven
06-04-2021 07:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 844 Weergaven
20-04-2021 Begin date and End data are not kept after selecting the Department group in 'Gebruikersrol' (change 2245192) Path: Beheer / Autorisatie / Gebruikersrol In the page “Gebruikersrol” the begin and end date were not kept after s...
Volledig artikel weergeven
06-04-2021 07:53
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 226 Weergaven
30-03-2021 HRSS link added automatically when sending an email with an empty footer (change 2244213) When the footer - created in an email template - was empty, the system automatically added a link to Youforce. The link to Youforce will n...
Volledig artikel weergeven
11-03-2021 12:18
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 273 Weergaven
26-02-2021 New attachments size verification and additional attachments information in Self Service forms All HR-cores From now on, when uploading an attachment to a form in Self Service, the system will check the file size of the document before u...
Volledig artikel weergeven
10-02-2021 10:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 291 Weergaven
26-02-2021 Nieuwe controle van de grootte van bijlagen en extra informatie over bijlagen in Self Service-formulieren Alle HR-cores Voortaan zal het systeem bij het uploaden van een bijlage naar een formulier in Self Service, de bestandsgrootte van ...
Volledig artikel weergeven
10-02-2021 10:49
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 578 Weergaven
29-01-2021 e-Signing setup - New texts The e-Signing setup functionality remains the same, we updated only the texts and the corresponding tooltips in order to make the options clearer: Activate digital signing: mandatory for enabling e-Signing f...
Volledig artikel weergeven
20-01-2021 12:40
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 254 Weergaven
29-01-2021 Digitaal ondertekenen - Nieuwe teksten De instellingen van Digitaal ondertekenen blijven hetzelfde, we hebben alleen de teksten en de bijbehorende tooltips bijgewerkt om de opties duidelijker te maken: Activeer Digitaal ondertekenen: v...
Volledig artikel weergeven
20-01-2021 12:39
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 658 Weergaven
30-12-2020Email notification when signing a documentWhen digitally signing a document, a document is created that must be signed by, for example, first the manager and then by the employee. Until now, both received an email notification immediately...
Volledig artikel weergeven
10-12-2020 08:55
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 301 Weergaven
30-12-2020Email notificatie bij ondertekenen documentBij het digitaal ondertekenen van een document wordt een document aangemaakt dat ondertekend moet worden door bijvoorbeeld eerst de manager en dan door de medewerker. Tot nu kregen beide met...
Volledig artikel weergeven
10-12-2020 08:53
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1095 Weergaven
24-11-2020 New e-Signing email templates All e-Signing emails have a new design and updated content starting from today. The initial signing email and both reminders (after 3 and 10 days from the initial one) now contain the date until when the sig...
Volledig artikel weergeven
06-11-2020 15:18
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 285 Weergaven