Mijn Communities
Help

Releases Youforce Self Service

Sorteren op:
Actuele meldingen Er zijn geen actuele meldingen Afgehandelde meldingen Self Service Beaufort - Geen export en import Update 13 januari 2022 - 14:30 uur - Het leek er aanvankelijk op dat er problemen waren met de export- en de impor...
Volledig artikel weergeven
05-07-2021 14:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 11427 Weergaven
05-05-2022 CAO Gemeenten - Nieuw formulier beschikbaar voor verlof sparen Alleen voor Self Service Beaufort In de CAO gemeenten is met ingang van 01-02-2022 een nieuwe regeling toegevoegd met betrekking tot het opsparen van verlof, het zogenaamde Spaarverlof. De CAO maakt het mogelijk voor medewerkers om verlofsaldi te sparen voor een later moment, bijvoorbeeld in de laatste fase van het werkzame leven. Een medewerker mag aan het einde van een kalenderjaar maximaal 3600 uur in dit "verlofpotje" hebben gespaard (op basis van een fulltime dienstverband). Het is de bedoeling dat de medewerker dit verlof heeft opgenomen wanneer hij met pensioen gaat en het is dus niet de bedoeling het als "spaarpot" te gebruiken. Voor verdere uitleg over de regeling verwijs ik je naar de CAO gemeenten, artikel 6.3. Ter ondersteuning van dit proces is Self Service proces beschikbaar gesteld, de tegel Verlofsparen, waarin de medewerker aangeeft hoeveel uur van welk verlofbudget mag worden overgeschreven ten gunste van het saldo spaarverlof. In de mutatie laten we, door middel van het gebruik van een dubbele verlofrechtmutatie, zowel de uren in mindering brengen op de gekozen verlofsoort alsook het saldo toevoegen aan de verlofsoort "Spaarverlof". Wat moet je doen om hiervan gebruik te kunnen maken: Een nieuwe verlofsoort (spaarverlof) aanmaken in HR Core Beaufort en deze koppelen aan de bestaande regelingen. Vervolgens kun je een incidentele export naar Self Service uitvoeren. Een "reden verlofrechtmutatie" aanmaken die gekoppeld kan worden aan deze mutatie, bijvoorbeeld "Omboeken spaarverlof". Deze verlofsoort en de reden verlofrechtmutatie kunnen vervolgens worden verwerkt in het Best Practice formulier. Vervolgens kan je controles aanmaken op de bestaande verlofsoorten die niet mogen worden ingezet voor spaarverlof, bijvoorbeeld wettelijk verlof. Er is een controle aanwezig op het formulier wat als voorbeeld dient. Vergeet niet om daar de verlofsoort aan te passen of de controle te verwijderen. Let op: er zijn een aantal aandachtspunten: Het is niet mogelijk het verlofoverzicht toe te voegen aan de workflow. Het is niet mogelijk om een controle op beschikbare saldi in te bouwen. Het opgebouwde verlof kan worden vastgelegd in een eigen rubriek en kan worden getoond op de medewerkerkaart. Echter, het is niet mogelijk om deze rubriek te gebruiken bij een verlofopname. Het saldo zal dan handmatig moeten worden gecorrigeerd. Een goede oplossing om grip te houden op de verlofopbouw van medewerkers is het aanmaken van een rapportage in reportbuilder. Door deze rapportage te genereren kan (periodiek) worden gecontroleerd of medewerkers een negatief saldo hebben door bijvoorbeeld teveel saldo over te boeken op spaarverlof. Instructies om Verlof Sparen in te stellen. Download de dialoog "GOV_D_Verlofsparen_Dialoog" uit de Raet Template omgeving. Maak een verlofsoort aan die bijvoorbeeld "Spaarverlof" heet en zorg dat de waarde die hierbij hoort wordt verwerkt in de formulieren die binnen zijn gehaald op rubriek P56001 die nu default gevuld is met de waarde SPA. Maar een reden verlofrechtmutatie aan die bijvoorbeeld "Mutatie verlofsparen" heet en zorg dat de waarde die hierbij hoort wordt verwerkt in de formulieren die binnen zijn gehaald op rubriek P56001 die nu default gevuld is met de waarde VSPA. Voeg de verlofsoort toe aan de verlofregelingen van de medewerkers. Let hierbij op de waarden: Verlofrecht is 0, verjaringstermijn is 99 en het restant moet worden overgenomen bij de jaarverwerking. Draai een incidentele export naar Self Service, zodat de waarden daar bekend worden gemaakt. Als je een nieuwe regeling hebt gemaakt, koppel deze dan aan de medewerkers die het aangaat. In beide gevallen: Voer een verlofrechtberekening uit, zodat de verlofsoort beschikbaar komt voor de medewerker. Maak een workflow aan in Self Service waaraan je de dialoog koppelt.  Als de update van HR Self Service vanuit Beaufort heeft plaatsgevonden kunnen de formulieren worden vrijgegeven en worden gebruikt door de medewerkers. Op het tweede formulier is een controle aangebracht. Daarin kan de verlofsoort wettelijk verlof (waarde) worden opgenomen. Wettelijk verlof mag immers niet worden omgezet in spaarverlof. Deze controle kan worden aangevuld met meerdere verlofsoorten die wel bestaan, maar die niet mogen worden ingezet. 
Volledig artikel weergeven
06-05-2022 08:13 (Bijgewerkt op 06-05-2022)
 • 1 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1529 Weergaven
[toc] Inrichting aanvullend geboorteverlof In het kader van het aanvullend geboorteverlof dat partners vanaf 1 juli 2020 kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind, zijn aanpassingen doorgevoerd in onze software. Naast de aanpassingen in de software zijn standaard processen binnen Self Service ontwikkeld voor klanten die gebruik maken van HR Core Beaufort (Online). Deze komen beschikbaar om te importeren vanuit Self service. Let op: We adviseren je om alleen deze geboorteverlof gerelateerde formulieren te importeren. Ben je minder bekend met de functionaliteiten en impact van zelf formulieren importeren, dan raden we je aan om dit niet zelfstandig te doen. Wij kunnen je hierbij helpen. Bij het importeren van formulieren overschrijf je namelijk eventueel reeds bestaande formulieren die dezelfde technische naam hebben in je Self Service omgeving. Activeren Self Service processen Volg deze stappen om de dialogen en formulieren werkend te krijgen: 1. Ga naar Self Service - Beheer - Formulierdefinitie - Definities importeren (9999999). 2. Selecteer deze dialogen en formulier: STA_D_Aanvraag_geboorteverlof, STA_D_Aanvraag_aanvullend geboorteverlof STA_D_Correctie_aanvraag_aanvullend_geboorteverlof) en Selecteer het  formulier:  STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO. Na selectie (aanvinken) wordt alles geïmporteerd wat je nodig hebt. De volgende dialogen, formulieren, rubrieken, formules en controles worden dan geïmporteerd: Dialogen: STA_D_Aanvraag_geboorteverlof STA_D_Aanvraag_aanvullend geboorteverlof STA_D_Correctie_aanvraag_aanvullend_geboorteverlof Formulieren: In te vullen door de medewerker: STA_F_Aanvraag_geboorteverlof - Aanvraagformulier geboorteverlof - formuliertype: G STA_F_Aanvraag_geboorteverlof_regeling - Wijzigen verlofregeling - formuliertype: GR STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof - Aanvraagformulier aanvullend geboorteverlof - formuliertype: G STA_F_Correctie aanvraag aanvullend geboorteverlof - Correctie aangevraag aanvullend geboorteverlof - formuliertype: G In te vullen door de werkgever (HR Professional): STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO - aanvraag WAZO | Aanvullend geboorteverlof - formuliertype: G STA_F_Aanvraag_geboorteverlof_VM - Verlofrechtmutatie - formuliertype: VM STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof VM- Verlofrechtmutatie - formuliertype: VM STA_F_Correctie aanvraag aanvullend geboorteverlof VM - Verlofrechtmutatie - formuliertype: VM Controles: Wieg - Bankr. Buitenl. Wieg - Bankrekening Wieg - Einddatum verlof Wieg - Geb. Dat. niet in toekomst Wieg - Geb.Dat.Gebruikt Wieg - Geboortedatum verplicht Wieg - Ing. dat. na geb. Wieg - Verplicht GV voor AGV Nieuwe HR Core Beaufort rubrieken Deze zijn opgenomen in HR Core Beaufort release van mei en juni 2020. De rubrieken moeten worden toegevoegd aan de rubriekenset (HSSK) in Beaufort (alleen voor On Premise klanten). Hierna moeten deze rubrieken via de functie: Incidentele export TM en HSS vanuit HR Core Beaufort naar Self Service.  P01473 Ingangsdatum verlof. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO  P01474 Geboortedatum kind. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO  P01475 Aantal weken verlof. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO P01476 Geboortedatum opgenomen. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO P01477 Betaling aan werknemer. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO P01478 Bankrekeningnummer. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO P01479 BIC. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO P01480 Naam Bank buitenland. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO P01481 Plaats Bank buitenland. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof_WAZO PI0154 Geboortedatum kind. Op formulier: STA_F_Aanvraag_geboorteverlof  PI0153 Einddatum verlof. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof  PI0155 Aantal weken verlof. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof PI0156 Ingangsdatum verlof. Op formulier: STA_F_Aanvraag_aanvullend_geboorteverlof Je moet voor de 3 dialogen en het ene WAZO formulier nog een workflow definiëren en de activiteiten opnemen in de gewenste activiteitenprofielen (autoriseren). Registratieproces in Self Service Op het formulier "Aanvraag geboorteverlof" geeft de medewerker het gewenste aantal weken geboorteverlof op in hele weken en de (vermoedelijke) geboortedatum. Verder kunnen de relevante kindgegevens ingevuld worden van het kind waarvoor geboorteverlof aangevraagd wordt. De medewerker is niet verplicht om de naam van het kind vast te leggen. In verplichte velden kan een andere omschrijving worden opgegeven. Op het formulier "Aanvraag aanvullend geboorteverlof" geeft de medewerker het gewenste aantal weken aanvullend geboorteverlof op in hele weken en de (vermoedelijke) geboortedatum. Verder kunnen de relevante kindgegevens ingevuld worden van het kind waarvoor geboorteverlof aangevraagd wordt. De medewerker is niet verplicht om de naam van het kind vast te leggen. In verplichte velden kan een andere omschrijving worden opgegeven. Gebruikers van HR Core on premise en Online kunnen ervoor kiezen om een verlofrechtmutatie (VM formulier) te koppelen aan de aanvraag. Wel moet dan handmatig een nieuwe verlofregeling worden toegekend in HR Core Beaufort (indien de verlofsoort niet reeds is opgenomen in de, aan de medewerker toegekende, regeling). Na aanlevering aan Self Service kan de workflow worden afgesloten en de verlofrechtmutatie kan worden verzonden naar HR Core Beaufort. Wat belangrijk is om  aan te tekenen is dat de opties niet gecombineerd kunnen worden. Werken met verlof en Actieve signalering Wanneer jullie organisatie de verlofmodule gebruikt, maak dan een nieuwe verlofregeling aan met daarin een verlofsoort voor het aanvullend geboorteverlof zodat de medewerker dit verlof zelf kan opnemen via Self Service.. Als deze verlofregelingen ook worden doorgezet naar bijvoorbeeld roosterpakketten, stem dan de impact van deze aanpassing van te voren goed af.  In de Wet Wieg standaard processen zijn we uitgegaan van het gebruik van de verlofmodule binnen HR Core Beaufort (Online). Pas de dialoog aan als je geen gebruik maakt van de verlofmodule en geen verlofrecht mutatie wilt doorgeven en het workflow alleen wilt gebruiken om de aanvraag kenbaar te maken.  De medewerker vraagt aanvullend geboorteverlof aan bij werkgever via proces in Self Service (Aanvragen aanvullend geboorteverlof). Bij de aanvraag moet een nieuwe verlofregeling inclusief de verlofsoort voor aanvullend geboorteverlof worden toegekend aan de desbetreffende medewerker binnen HR Core Beaufort (Online). Vul in Self Service eenmalig op de verlofrechtmutatie formulieren (type VM) het verlofsoortcode in bij defaultwaarde en zet hierna Weergave AK op: read only.  Deze nieuwe toegekende verlofregeling en verlofsoort bij betreffende medewerker dient te worden geexporteerd door middel van een Afroep op rubriek: P05009 met de waarde: "A" Als de regeling is omgezet, kan de workflow worden afgemaakt en kan via het Self Service formulier de verlofrechtmutatie met het juiste saldo worden doorgegeven. Hiervoor wordt een verlofrechtmutatie gedaan met een vaste reden: AGBV - Aanvullend geboorteverlof. Vul in Self Service eenmalig op de verlofrechtmutatie formulieren (type VM) de verlofrechtmutatie reden in bij defaultwaarde met de waarde: AGBV - Aanvullend geboorteverlof en zet hierna Weergave AK op: read only. Check of de Rubriek: WAGVRL de betreffende tabel heeft staan mbt aantal weken. Klik op: Beheer/Formulierdefinitie/Rubrieken Zoek rubriek WAGVRL Selecteer de rubriek en klik op: Toekennen rubrieken:  Vul de tabel aan zoals hieronder is aangegeven: Vul - eenmalig - het stuurgegeven: AGBVRLF met de verlofsoort voor het aanvullend geboorteverlof in HR Core Beaufort (online). Gebruik de rubriek PI0153 - Signaaldatum aanvullend geboorteverlof voor het automatisch signaal Actieve Signalering voor het op een later moment aanvragen van de uitkering door de werkgever bij het UWV. Corrigeren van de aanvraag aanvullend geboorteverlof Op het formulier "Correctie aanvraag aanvullend geboorteverlof" kan de medewerker een correctie maken op een eerdere registratie zolang de werkgever dit toestaat. De medewerker kan hier het gewenste aantal hele  weken, de (vermoedelijke) geboortedatum en kindgegevens corrigeren en indienen. Dit zal zorgen voor een correctie. In HR Core Beuafort zal het verlof worden aangepast naar de gewenste correctie en worden herberekend.  Nadat de aanvraag WAZO is gedaan kan deze het desbetreffende aanvullend geboorteverlof niet meer worden gecorrigeerd. Deze controle/check ligt bij Personeelsadministratie. Je kunt hiervoor de actieve signalering voor inzetten om een signaal te genereren (zie punt 5 Paragraaf Werken met verlof en Actieve signalering hierboven). Aanvragen van de Wazo-uitkering door de werkgever Op het formulier "Aanvraag van de Wazo-uitkering" kan de HR professional de WAZO aanvraag registreren en door te sturen via EDI in HR Core Beaufort (Online) . Om de nieuwe gegevens voor de aanvraag van een aanvullend geboorteverlof via EDI aan UWV te kunnen doorgeven, is daarvoor een nieuw berichtsoort aangemaakt. (Meer informatie vind je hier :Lees meer over Wet Wieg (o.a. stappenplan HR Core Beaufort (Online)) en de Release notes van juni 2020 van HR Core Beaufort). Links voor meer informatie In onderstaande link in de Wet Wieg staat het stappenplan van HR Core Beaufort (Online) en nemen we je mee in de benodigde stappen voor de aanvraag door de medewerker, de melding bij het UWV en het verwerken van het opgenomen verlof op de loonstrook. Bij elke stap verwijzen we ook naar de release notes van de betreffende modules waarin je de details kunt lezen. Onze dienstverlening is beschreven in onze WIEG menukaart. Meer informatie vind je hier : Lees meer over Wet Wieg (o.a. stappenplan HR Core Beaufort (Online)) Wat ziet de medewerker: Tot slot nog een korte impressie van wat de medewerker te zien krijgt in Self Service. 1 Aanvraagformulier regulier geboorteverlof (medewerker) 2 Aanvraagformulier aanvullend geboorteverlof (medewerker)  3 Correctieformulier aanvullend geboorteverlof (medewerker) 4 Aanvraagformulier WAZO (professional) Publishing Date : 6/26/2020
Volledig artikel weergeven
17-06-2020 22:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1483 Weergaven
26 januari 2023 Knop Opslaan werkt niet bij het opslaan van het pop up-scherm Vertalingen (change3640035) Bij bepaalde vrije velden (rubrieken) werkte de knop Opslaan niet als je het pop up scherm Vertalingen wilde opslaan. Je kon deze knop niet selecteren. Dit is nu verbeterd. Je kunt de knop Opslaan nu aanklikken.  Infloblok type veld wordt niet gekopieerd (change 2848788) Als beheerder wil je een formulier kopiëren met alle kolommen en waarden, inclusief de kolom Infoblok. De kolom Infoblok werd niet gekopieerd. Dit is nu gerepareerd, zodat deze kolom nu ook wordt gekopieerd. Een single quote sign (') veroorzaakt een 500-error in het activiteitenprofiel bij aanpassen autorisatie (change 3037816) Als je via het activiteitenprofiel een workflow activiteit wilde toevoegen, kreeg je een 500-error als in de naam van de workflow een single quote (') stond. Dit is opgelost. Als de naam van een workflow een single quote (') bevat, wordt de naam geaccepteerd en opgeslagen. Verlofdag boeken werkt niet met komma als decimaal scheidingsteken (change 67620) Bij het aanvragen van verlof voor het boeken van uren op een verlofdag mocht slechts één punt tussen de decimalen in het uur verlofvoorstelvak. Het is nu toegestaan om een komma te gebruiken bij het schrijven van decimalen. Dit betekent dat je bijvoorbeeld 8,00 ook kan opgeven als 8,00. Let op: zodra je urennotatievak verlaat, wordt de komma vervangen door een punt. Opeenvolgende komma's worden getoond als onderdeel van de  werknemernaam (change 2999056) In de Te doen lijst bij de Werknemer kolom kwam het soms voor dat er meerdere opeenvolgende komma's werden getoond, bijvoorbeld bij ontbrekende tussenvoegsels van een naam. Dit is aangepast. Er wordt altijd maar één komma getoond. Optimalisatie gekoppeld aan importeren Workflow-definitie - unieke ID's (change 2784904) Je kon een workflow in de workflowdefinitie niet wijzigen. Dit vond plaats als je de functionaliteit: Definities importeren proces had gebruikt. Werd er bijvoorbeeld  een activiteit met de naam Verwerken Salarisadministratie werd geïmporteerd, terwijl er al een andere activiteit met de naam Verwerken Salarisadministratie (zonder spatie) bestond, dan kon je deze workflows niet wijzigen omdat ze dezelfde ID hadden. Dit ID moet uniek zijn. Vanaf nu maakt Self Service voor elke workflow een unieke ID aan. Verbetering voor het proces inrichtingsrapport (change 2663795) Als je een inrichtingsrapport wilde genereren en downloaden, kreeg je de melding: Er is een fout opgetreden bij het verzenden van de mutatie. Probeer het opnieuw of neem contact op met uw beheerder. Dit gebeurde als er geen inrichting aanwezig was in een van de tabbladen. Voortaan zie dan in het tabblad of bestand de tekst: Geen inrichting aanwezig.   19 januari 2023 Door HRCore aangeboden nieuwe rubrieken worden niet goed geïmporteerd in Self Service (change 4101591) Bij het in gebruik nemen van een nieuwe rubriek in Self Service, die was aangemaakt in HRCore, werd deze niet altijd in Self Service bijgewerkt. In Self Service ontbrak dan de nieuwe rubriek. Dit is nu opgelost. Self Service werkt voortaan de rubriekentabel bij met de informatie vanuit HRCore, zodat de rubrieken in Self Service altijd gelijk zijn met die in HRCore. 6 januari 2023 Configuratie workflow - verbeteringen Extra e-mails De pop-up knoppen zijn altijd zichtbaar, het maakt hierbij niet uit hoeveel rijen er zijn. Voor het toevoegen van een nieuwe rij is er nu de knop Nieuwe Distributie Regel. Het e-mailveld is groter, zodat je meer kunt bekijken. Het laden gaat nu als volgt: bij het openen, wordt de informatie in de pop-up voor het eerst geladen als een gebruiker klikt op de knop Nieuwe Distributie Regel, vindt het laden opnieuw plaats alle andere validatie's vinden plaats als de gebruiker op de knop Opslaan klikt, het scherm wordt dus niet meer ververst bij elke klik door de velden van een rij Na     Voorheen     Verlofoverzicht - Verlofsaldo  vervallen verlof Als de waarde voor vervallen verlofrechten nul is, staat er in het Verlofoverzicht geen vervaldatum meer in de kolom Vervaldatum, maar zie je een liggend streepje: - .       Proces Werkpatroon (alleen Beaufort Online Klanten) Vanaf deze release kun je het werk patroon proces gebruiken. Dit moet je eerst inrichten, hoe je dit doet lees je in de instructies van het volgende kennisartikel (Werk Patroon). Met dit proces kun je  de bestaande werkpatronen uit Beaufort ophalen en bijwerken, of nieuwe aanmaken.
Volledig artikel weergeven
06-01-2023 15:48 (Bijgewerkt op 26-01-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 1390 Weergaven
28-09-2021 Sommige iconen in workflow definitie niet getoond (change 2942373) In 'Beheer' kon je de foutmelding 'De gevraagde inhoud bestaat niet' krijgen bij het klikken op een icoon (bijvoorbeeld de pijl) in de workflow definitie. Deze ...
Volledig artikel weergeven
02-09-2021 15:56
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1286 Weergaven
30-12-2020Email notificatie bij ondertekenen documentBij het digitaal ondertekenen van een document wordt een document aangemaakt dat ondertekend moet worden door bijvoorbeeld eerst de manager en dan door de medewerker. Tot nu kregen beide met...
Volledig artikel weergeven
10-12-2020 08:53
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1095 Weergaven
De release notes van Self Service Beaufort van de periode 2015-2018.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00 (Bijgewerkt op 20-12-2021)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1089 Weergaven
  07-04-2022 Het is niet mogelijk om een nieuwe afdeling/functie aan te maken (change 3425864) Alleen Self Service Beaufort Bij het maken van een nieuwe afdeling/functie combinatie onder "Beheer/Systeem/Afdelingen/Functies" komt de foutmelding "Functie wordt verkeerd aangeroepen, waarschuw uw applicatiebeheerder". We hebben dit nu gerepareerd. Het is nu weer mogelijk om een nieuwe afdeling/functie combinatie aan te maken. Onterecht waarschuwingsbericht bij aanvullende email gekoppeld aan een bestaande rol (change 3420512) In een workflowdefinitie kan op het 3e tabblad per activiteit een aanvullende email worden toegevoegd. Deze aanvullende email kan worden gekoppeld aan een rol. In dit geval werd het waarschuwingsbericht "U heeft eerder een rol gekozen die op dit moment niet meer bestaat. Kies een andere rol om te zorgen dat de mail verzonden wordt of verwijder de regel" onterecht getoond. Dit hebben we verbeterd. Het bericht wordt alleen getoond als er daadwerkelijk een rolnaam niet meer aanwezig is. 04-04-2022 Kan het eerste formulier niet selecteren bij het maken van een nieuwe dialoog (change 398684) Bij het maken van een nieuwe dialoog en het selecteren van een eerste formulier in het zoekscherm, sloot het selectie-pop-up scherm om het eerste formulier te selecteren niet meer af. De gebruiker kon niet meer verder. Dit is nu opgelost. Gebruiker kon alleen zijn/haar eigen mutatiedetails zien op het eerste formulier in een dialoog (change 3406750) De gebruiker kon zijn/haar eigen mutatiedetails niet zien in "Gedaan" en "Archief". Ze konden alleen mutatiedetails zien op het 1e formulier en niet van de andere achterliggende formulieren. Dit is nu opgelost. Mutaties zijn geblokkeerd in het proces voor het samenvoegen van documenten (change 3390160) Deze change deblokkeerde mutaties die waren geblokkeerd in het document samenvoegproces vanwege een error 403. Mutaties waren geblokkeerd terwijl documenten werden gegenereerd (change 299924) Dit probleem doet zich niet meer voor. De geblokkeerde mutaties werden vrijgegeven op 24/03/2022 in de change 3398986 en de documenten werden gegenereerd. 01-04-2022 Integratie met Easycruit verbeterd (change 3382713) Je kunt nu speciale tekens gebruiken in het veld 'Naam toevoeging'. Dit geeft geen problemen meer in het proces Aannemen kandidaat in Self Service.  
Volledig artikel weergeven
01-04-2022 14:28 (Bijgewerkt op 07-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1016 Weergaven
27-08-2021404 foutmelding als je op een taak klikte in “Mijn Taken” in het portaal (change 2898415)Als je klikte op een taak in het menu: Mijn taken in Portal, kon je een 404 error krijgen en de taak niet openen en behandelen. Dit is nu...
Volledig artikel weergeven
06-08-2021 14:01
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 918 Weergaven
29-12-2021 Nieuwe workflow “Office travel” beschikbaar in combinatie met HR You app. Je kunt via de functie: “importeren definities” de omgeving: “9999998 - Raet Template” selecteren en dan 1 nieuwe workflow selec...
Volledig artikel weergeven
16-12-2021 12:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 928 Weergaven
26-08-2020 Verlengde ondertekeningsperiode Intradata verlengde de ondertekeningsperiode van 6 dagen naar 14 dagen. Vanaf vandaag hebben alle documenten die ter ondertekening worden verzonden, een verlengde periode van 14 dagen voor ondertekening; t...
Volledig artikel weergeven
07-08-2020 14:49
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 864 Weergaven
29-10-2020 Bij het aanmaken van een nieuwe medewerker zijn de afdelings- en functietabellen leeg (wijzig 2323684) Alleen Self Service Education Bij het starten van een nieuw medewerkersproces zijn de afdelings- en functietabellen leeg. Dit is nu opg...
Volledig artikel weergeven
06-10-2020 13:50
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 863 Weergaven
14 september 2022 Niet-actieve medewerkers worden weergegeven in de lijst om een vervanger te kiezen bij de functionaliteit Vervanging (Change 3748913) Als je bij een gebruiker in de functionaliteit "Vervanging" een vervanger wilde opgeven kreeg je in de keuzelijst ook inactieve medewerkers te zien en was het ook mogelijk om deze te selecteren.  Vanaf nu worden inactieve medewerkers niet meer getoond in deze lijst. 9 September 2022 Alleen voor HR Core Beaufort: Verlofaanvraag mag niet langer zijn dan 60 dagen (Change 3692017) Voorheen werd er een blokkerende melding gegeven op het moment dat een verlofaanvraag langer was dan 60 dagen:   We hebben meerdere meldingen ontvangen van klanten die, bijvoorbeeld vanwege Spaarverlof, graag verlofopnames willen doen van meer dan 60 dagen. (zie ook dit idee: https://community.visma.com/t5/Ideeen-Youforce-Self-Service/Verlofsparen-gt-beperking-max-60-dagen-opname-uit-systeem/idi-p/477082) Vanaf nu is het mogelijk ook meer dan 60 dagen verlof aan te vragen. "Infoblok type" toegevoegd aan het inrichtingsrapport Van rubrieken met als weergave "infoblok", ontbrak het type. Deze hebben we alsnog toegevoegd: Tekst van de knop "Auto" verbeterd in rekenbladen Het woord "Auto" zorgt voor verwarring bij gebruikers, men dacht namelijk dat deze knop te maken had met het type vervoersmiddel. Vooral omdat rekenbladen gebruikt worden voor dienstreizen en andere KM-declaraties. We hebben de tekst van deze knop gewijzigd naar "Automatisch berekenen": Zie ook dit idee: https://community.visma.com/t5/Ideeen-Youforce-Self-Service/Verbergen-van-de-knop-quot-auto-quot-bij-declaraties-voor-de/idi-p/463354 Onterechte foutmelding bij het zoeken op datum in de tegel Importeren en exporteren (Change 3752212) Er wordt een onjuiste foutmelding weergegeven in de tegel "Importeren" en in de tegel "Exporteren". Wanneer u slechts met één datum wilt zoeken krijgt je een melding: "Selecteer een vanaf datum en een tot datum". Deze melding verdwijnt zeer snel en verandert in een foutmelding: "Datum klopt niet". We hebben dit nu veranderd. Je krijgt alleen een foutmelding als je het verkeerd hebt ingevuld. De lijst met documentsoorten van Personeelsdossier is niet gesorteerd (Change 2761510) Bij het aanmaken of aanpassen van een workflow in Workflowdefinitie kun je aangeven dat een document altijd als bijlage naar het Personeelsdossier moet worden gestuurd. Wanneer je een documentsoort in de inrichting wilde selecteren, was de lijst niet gesorteerd. Dit is nu opgelost. Je ziet de documentsoorten gesorteerd in de lijst staan. 8 september 2022 In het verlofoverzicht waren niet alle teksten vertaalt in het Engels (change 3667824) De volgende teksten worden vertaald naar het engels:   Nederlands Engels Opdrachtgever / instelling / Regnr Client / Institution/ Regnr Verlofrechtmutatie Leave Right Mutation Er zijn geen verlofrechtmutaties gevonden No Leave Right Mutations have been found Weergave bijgewerkt t/m Overview last updated on   7 september 2022  Je krijgt een 500 error foutmelding als je in Self Service probeerde in te loggen (change 3561031) Als je in Self Service inlogde als manager of HR professional, kreeg je soms een error 500. Dit had te maken dat Self Service op dat moment een nieuwe autorisatie aan het samenstellen was. Dit kon veel tijd in beslag nemen of een foutmelding genereren (error 500) als je veel autorisaties in je autorisatieprofiel had. We gaan in de komende 2 weken een nieuwe aanpak bij het inloggen van Self Service in productie zetten. Dit gaan we eerst bij enkele klanten aanzetten. Als dit naar tevredenheid functioneert zullen we de overige klanten omzetten naar deze nieuwe inlog aanpak. Deze nieuwe aanpak moet de prestaties verbeteren, vooral bij toegang tot Self Service.
Volledig artikel weergeven
07-09-2022 14:42 (Bijgewerkt op 18-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 841 Weergaven
20-04-2021 Begindatum en einddatum niet bewaard na selecteren Afdelingsgroep in Gebruikersrol (change 2245192) Pad: Beheer / Autorisatie / Gebruikersrol Op de pagina Gebruikersrol werd de begin- en einddatum niet bewaard na het selecteren van de Af...
Volledig artikel weergeven
06-04-2021 07:54
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 845 Weergaven
22 juli 500-fout bij het aanklikken van een workflow omdat de naam ervan "OR" of "AND" bevat (change 3671476) Gebruikers hadden problemen met Workflows, Dialogen en Formulieren die de tekst "OR" en "AND" in hun namen en titels bevatten. Bij het klikken op een formulier dat een van deze teksten bevatte, werd een 500 foutmelding gepresenteerd. Na deze aanpassing werken workflows, dialogen en formulieren met de tekst "OR" en "AND" in hun naam en titel weer normaal. 20 juli 2022 Waarschuwingspopup verschijnt in Eindgebruikers ook al is het Persoonsnummer van de Manager niet gewijzigd (change 3595329) Bij het wijzigen van informatie van een gebruiker onder Eindgebruikers verscheen een popup met de melding dat het persoonsnummer van de manager was gewijzigd, ook al waren de wijzigingen toegepast op andere velden. Dit gedrag was verwarrend, omdat dat specifieke veld niet was gewijzigd. Van nu af aan zal dit bericht alleen verschijnen wanneer de wijzigingen toegepast op het persoonsnummer van de manager en niet op de andere velden. Fout bij het bladeren in de afdelingslijst (change 2848670) Gebruikers kregen een foutmelding wanneer ze naar een andere pagina wilden gaan in de pop-up die de lijst met waarden voor de afdelingslijst bevat. Navigeren naar de diverse pagina's gaat u zonder foutmeldingen Eindgebruiker en PSA-gebruikers kunnen niet hetzelfde certificaat hebben (change 3676322) Bij het aanmaken van een nieuwe gebruiker of professional werd gecontroleerd of het certificaat (gebruikersnummer) al in gebruik was. Deze controle werd uitgevoerd zowel op de gebruiker als op de professional, omdat er geen dubbele certificaten mogen zijn. Deze controle was niet meer actief en is nu weer hersteld zodat hetzelfde certificaat niet meer gebruikt kan worden voor dezelfde eindgebruiker en PSA gebruiker. Als de beheerder een nieuw certificaat probeert aan te maken voor dezelfde gebruiker, zal de melding "Dit certificaat is al in gebruik" verschijnen en zullen de wijzigingen niet worden toegepast.    6 juli 2022   Perfomance issues/ 500 errors bij het gebruik van Self Service (change 3637810) Er traden time-outs op in Self Service. Om dit te voorkomen hebben we onze automatische capaciteitsbepaling aangepast zodat er geen time-outs meer zullen plaatsvinden. Deze wijziging wordt 6 juli in de avond effectief. 
Volledig artikel weergeven
06-07-2022 15:03 (Bijgewerkt op 21-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 813 Weergaven
28-07-2021 Mutaties openen lukte niet vanwege een bijlage met speciale tekens (support 2771954) Het systeem stond niet toe om mutaties te openen waaraan een bijlage was toegevoegd: met een speciaal teken in de bestandsnaam, bijvoorbeeld <,>,...
Volledig artikel weergeven
01-07-2021 10:22
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 786 Weergaven
24-11-2020 Nieuwe sjablonen voor digitaal ondertekenen Alle email voor digitaal ondertekenen hebben vanaf vandaag een nieuw ontwerp en bijgewerkte inhoud. De eerste email voor ondertekening en beide herinneringen (na 3 en 10 dagen vanaf de eerste d...
Volledig artikel weergeven
06-11-2020 15:14
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 793 Weergaven
30-09-2020 Radioknoppen verbeterd De radioknoppen van de Self Service-formulieren zijn verbeterd. De keuzerondjes verschijnen op een of meerdere regels, afhankelijk van het aantal aanwezige tekens voor elk keuzerondje. Hieronder staan de mogelijkhe...
Volledig artikel weergeven
04-09-2020 13:03
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 775 Weergaven
23-06-2021 Speciale teken veroorzaakte een blokkade in vacaturerubriek 'Woonplaats' (change 2771928) De gebruiker kreeg een 500-eror in de vacaturerubriek 'Woonplaats' dat de waarde ('s) bevatte (speciaal teken). De gebruike...
Volledig artikel weergeven
02-06-2021 16:10
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 743 Weergaven
9 december 2022 Verbetering Infoblok rubriek Het rubriek type 'Infoblok' zal nu altijd weergegeven worden, ongeacht of de activiteit de optie "Gegevens Wijzigbaar" aan heeft staan.  Zoals bij andere rubrieken kan de inhoud nog steeds verborgen worden voor verschillende rollen met de optie die hieronder is weergegeven. Via de Community hebben veel klanten aangegeven dat zij deze optie graag gesplitst zien. Omdat dit een ingrijpende verandering is voor alle rubrieken hebben wij dit nu nog niet kunnen meenemen. Daarnaast zal een Infoblok rubriek nu ook zichtbaar zijn in het Archief en de Te Doen lijst.   Community discussies/ ideeën over dit onderwerp: https://community.visma.com/t5/Nieuws-Youforce-Self-Service/Weergave-Infoblok/ba-p/535910 https://community.visma.com/t5/Ideeen-Youforce-Self-Service/Layout-infoblok-maar-dan-ook-zichtbaar-voor-vervolgstappen-SLSR/idi-p/462543 https://community.visma.com/t5/Ideeen-Youforce-Self-Service/Infoblok-ook-zichtbaar-maken-voor-Manager-SLSR-I-571/idi-p/463138 https://community.visma.com/t5/Ideeen-Youforce-Self-Service/Infoblok-zichtbaar-maken-voor-betrokkenen-in-de-workflow-waarbij/idi-p/462103
Volledig artikel weergeven
08-12-2022 14:40 (Bijgewerkt op 08-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 8 kudos
 • 747 Weergaven