Mine områder
Hjelp

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sorter etter:
For dere som skal benytte Huldt & Lillevik i 2023 og har versjon 5.22.4(2975)/5.23.1(2975) må dere manuelt oppdatere satser for kilometergodtgjørelse og utlending 2. I nyeste versjon som ligger for nedlastning er disse satsene oppdatert 5.22.4(2979)/5.23.1(2979).   Dere oppdaterer satsene manuelt under Kartotek | Offentlige satser: (gjelder feltene som er markert med gult)     Mer info om nye satser finner du her   
Vis hele artikkelen
05-01-2023 15:23
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1013 Visninger
Versjon 2872 mangler et nytt skattetrinn for 2022, denne slår også ut ved en feil i 2021 for ansatte med lønn på over ca 83.000 i mnd.   Det blir også generert feil arbeidsgiveravgift i a-meldingen ved flere arbeidsforhold i samme kommune.   Alle som har versjon 2872 må oppgradere til versjon 5.21.4/5.22.1 (2874). Du finner mer informasjon her. 
Vis hele artikkelen
04-01-2022 11:58 (Sist oppdatert 04-01-2022)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 877 Visninger
Mange kunder har nå fått brev fra Skatteetaten om at de må korrigere negativ lønn. Lønnen må korrigeres den måneden feilen har skjedd.   Har du korrigert lønn en annen måned enn der feilen har skjedd, må du korrigere lønnen tilbake igjen denne måneden (den måneden du har fått beskjed om at er feil). Legg alle lønnsarter med motsatt fortegn, slik at negativ lønn går til utbetaling igjen. Godkjenn lønn og send a-melding.   Gjør så en ny korrigering mot den måneden du gjorde feil i utgangspunktet. Godkjenn lønn og send a-melding.   Du finner mer informasjon om hvordan du korrigerer lønn her.
Vis hele artikkelen
18-11-2021 12:17
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 960 Visninger
Disse tilfellene krever at du oppretter nye arbeidsforhold på Kartotek | Personer | Fane 2: Personer som har sluttet, og så blir ansatt igjen. Personer som skal bytte arbeidssted. Personer som skal bytte arbeidsforholdstype (eks: frilanser til ordinært). Hvis ansatte har sluttet og skal begynne igjen, må du følge denne beskrivelsen:   Status settes til aktiv på fane 1:   På fane 2 må du legge inn informasjon på følgende felter: Arbeidsstedsnr Fra dato Deltid Opplysninger om arbeidsforhold   Ved endring av deltidprosent, eller yrkeskode trenger du ikke å opprette et nytt arbeidsforhold.    
Vis hele artikkelen
17-08-2021 12:28 (Sist oppdatert 17-08-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1195 Visninger
 Du kan ringe oss på telefon 09102 for å snakke med en av våre lønnskonsulenter. Gjelder det spørsmål rundt oppgradering, lønn i cloud, installasjoner, flytting av klienter etc velger du teknisk innvalg. Dersom det er behov for fjernstyring ved hjelp av Teamviewer finner du link til det her. Legg gjerne denne siden som en favoritt slik at du finner den enklere ved en senere anledning. Scroll nedover til finner du Last ned quicksupport og klikk på den linken for å komme videre. Du vil få opp en Partner Id og et passord som du oppgir til lønnskonsulenten.  Har du lønn lokalt på din pc finner du link til Teamviewer under Hjelp | Fjernstyring.   Du kan sende oss en e-post til support.hl@visma.com. Angi en beskrivende tittel på hva det gjelder. Skriv hvilken versjon du har av lønnsprogrammet. Legg gjerne ved skjermbilder som beskriver hva det er du vil ha hjelp til. Du kan chatte med oss. Du starter chatten i Visma Community. Klikk på ikonet for chat nederst til høyre. Beskriv tydelig hva du lurer på.   Forøvrig viser vi til våre hjelpesider I Huldt & Lillevik Hjelp | Brukerdokumentasjon  Visma Community brukertips og nyheter som utarbeides av våre lønnskonsulenter
Vis hele artikkelen
23-05-2018 14:34 (Sist oppdatert 25-06-2021)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 4356 Visninger
 Tidligere lå historiske produktnotat under Hjelp | Brukerdokumentasjon i Huldt & Lillevik lønn.
Vis hele artikkelen
20-06-2018 10:52 (Sist oppdatert 25-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1567 Visninger
Det kan være nyttig i forbindelse med personvernreglene (GDPR), å ta en gjennomgang av historikken som ligger i lønnssystemet. Det kan være mange gamle år og tidligere ansatte som ikke er hensiktsmessig å ha liggende i Huldt & Lillevik lengre. For at du skal få slettet tidligere ansatte, er første forutsetning av du rydder i lønnshistorikken. For å sjekke hvor mange tidligere år du har liggende, kan du gå til menyvalg Verktøy | Slette | Tidligere år.   For å slette året, sett hake for Lønnregisteringer og Fraværsregistreringer, klikk OK. Du kan kun slette ett år av gangen.   NB! Husk sikkerhetskopi før du starter.   For å slette personer, gå til menyvalg Karotek | Personer, klikk Slette øverst i bildet. Klikk deretter Kontrollér, da får du opp de personer som kan slettes.       Det er en del forutsetninger som må være oppfylt for at du skal få slettet en person.   - Det må ikke finnes lønns- eller fraværsregistreringer på personen. - Sluttet dato må være registrert på personen. - Personens status må være Sluttet. - All fast lønn og alle faste trekk må være slettet. - Personen må ha fått utbetalt alle feriepenger til gode. - Personen kan ikke ha feriedager til gode, se Kartotek | Oppstartsverdier.   Dersom personen(e) du ønsker å slette ikke blir tilgjengelig i bildet over, klikk Skriv ut.   Pass på at det ikke er hake for Kun data som kan slettes. Da vil du få en rapport som indikerer hvorfor personen eventuelt ikke kan slettes. Her ser du i kolonnen melding at det eksempelvis er registrert fravær, at det ligger godkjente transaksjoner, og fastlønn/trekk inne på de ansatte.  
Vis hele artikkelen
28-05-2018 16:01 (Sist oppdatert 25-06-2021)
 • 24 Svar
 • 0 liker
 • 12717 Visninger
Opprette ny fordring Fordringer er ulike trekktyper som arbeidsgiver vanligvis foretar på vegne av den ansatte. Dette gjelder blant annet bidragstrekk, fagforeningstrekk, trekk til kreditorer, lån og utleggstrekk (restskatt til kemner).    Disse trekkene registrerer du på ansatt ved å gå til oppgaven Kartotek | Fast lønn/trekk og mappen Fordringer. La markøren stå på en blank linje og trykk "Enter" for å få opp "Opprette ny fordring-boksen". Velg deretter type trekk og trykk på "OK". Alle fordringer er knytter til en fordringshaver. Du oppretter fordringshavere i oppgaven Kartotek | Fordringshavere eller direkte i bildet mens du oppretter en ny fordring. Gjelder trekket et utleggstrekk velges aktuell kommune som er hentet fra kommuneoversikten som også ligger under Kartotek. Hvis fordringshaver benytter samme KID-nr på alle trekk, kan denne opplysningen med fordel legges inn direkte på fordringshaver. Dette brukes oftest når fordringshaver er fagforeninger.   For detaljert informasjon om oppsett av de ulike trekktypene anbefales brukerveiledningen hvor hvert enkelt trekk er beskrevet:     Brukerveiledning_Opprette fordringer    Remittere til fordringshavere Du kan overføre trukket beløp til fordringshaver i bankfilen, samtidig som du overfører lønn for en kjøring. Dette gjelder for følgende typer fordringer: Bidragstrekk Saldotrekk Trekk uten saldo Forutsetninger: Du må registrere Bankkonto på fordringshaver i oppgavevalg Kartotek | Fordringshavere | Registrere. Du må enten registrere KID nummer på fordringen som er registrert pr person i oppgavevalg Kartotek | Fast lønn/trekk eller registrere KID nummer på fordringshaveren i oppgavevalg Kartotek | Fordringshaver. Ved utskrift av bankliste for lønnskjøringen vil fordringer med KID nummer og hvor fordringshaverne har bankkontonummer, bli remittert. Fordringer til samme fordringshaver og som har samme KID nummer, vil bli slått sammen til en sum på bankliste og bankfil. Overføring til fordringshavere er spesifisert på egen side i banklisten.     Avslutte fordring For å avslutte en fordring må du gå til Kartotek | Fastlønn / Trekk og søk opp riktig ansatt. Velg  fanen Fordringer og la markøren stå på aktuell fordring/linje dersom det er flere typer fordringer på ansatt, og trykk deretter "Enter".   Flytt markøren fra status "Aktiv" til "Avsluttet". Trykk på "OK" nederst i bildet og deretter på disketten i menyen for å lagre endringen.  
Vis hele artikkelen
15-04-2020 16:08 (Sist oppdatert 24-06-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2739 Visninger
Endringene som er gjort i systemet i forbindelse med flere arbeidsforhold krever at de som rapporterer elektronisk til pensjonstilbyder må gjøre noen endringer i rutinene sine.
Vis hele artikkelen
13-03-2017 17:18 (Sist oppdatert 23-06-2021)
 • 1 Svar
 • 0 liker
 • 2712 Visninger
Dersom du får varsel om "utgår dato" ved innlogging i Huldt & Lillevik, må du endre denne så snart som mulig. 
Vis hele artikkelen
16-12-2020 11:25 (Sist oppdatert 21-05-2021)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 1481 Visninger
Det er oppdaget en feil i importen for skattekort, som gjør at ikke alle skattekort blir oppdatert til nyeste versjon.    Dette kan løses på to måter.   1: Alle skattekort nullstilles, ved hjelp av vedlagte script.  Deretter kan du gå inn på Periodens lønn | Oppdater skattekort | Oppdatere skattekortopplysninger og trykket på lynet for å importere på nytt.    2: Gå inn på den ansatte (Kartotek | personer),  sett på og ta av haken for biarbeidsgiver. Nytt skattekort vil da dukke opp. Lagre.      For å sjekke om den ansatte har nytt skattekort, kan du sjekke Skattekortlista under Rapporter | Personalrapporter | Skattekortliste. Se i kollonne Skattekortdato.   Skattekortdatoen må være nyere enn 20201204  (4.desember 2020).      Ta kontakt på support.hl@visma.com eller 09101 om du har spørsmål  🙂 
Vis hele artikkelen
19-01-2021 15:09 (Sist oppdatert 22-01-2021)
 • 2 Svar
 • 0 liker
 • 4828 Visninger
Ved å sette på muligheten for å laste opp manuelle betalinger, kan du remittere lønnsfil til banken vi Visma.net AutoPay.
Vis hele artikkelen
10-12-2018 15:21 (Sist oppdatert 10-08-2020)
 • 4 Svar
 • 1 liker
 • 6829 Visninger
I enkelte tilfeller kan man være pliktig å beregne og betale arbeidsgiveravgift til andre land, og med andre satser enn i Norge. Hvordan du kan løse dette i Huldt & Lillevik finner du et eksempel på her.
Vis hele artikkelen
26-09-2016 19:26 (Sist oppdatert 16-07-2019)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 1342 Visninger