Mine områder
Hjelp

Brukertips i Visma Lønn

Sorter etter:
Denne lønnsarten brukes i en lønnskjøring i det året du skal korrigere/registrere hittilverdi. MERK! Det er grunnlaget som registreres på denne lønnsarten.    Relaterte brukertips Registrere hittilverdi feriepenger
Vis hele artikkelen
04-04-2013 19:10 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3675 Visninger
Behandlingsregel er en kode for alternative utregningsmåter og som bestemmer hvordan programmet skal beregne beløpet. Visma Lønn henter nødvendige data under lønnsregistrering, basert på behandlingsregel, eller krever manuell inntasting.   MERK! Du må ikke endre behandlingsregelen på lønnsarter som er definerte av Visma, som for eksempel fagforeningstrekk. Hvis du gjør dette medfører det feil i lønnsberegningen. 0 - Behandles av systemet Standard lønnsarter med behandlingsregel  "Behandles av systemet" skal du ikke endre fordi det er "ekstra" behandling i systemet i forhold til disse lønnsartene. 1 - Beløp Denne behandlingsregelen bruker du hvis du skal registrere beløp på lønnsarten eller i lønnsregistrering. 2 - Fast lønn Denne behandlingsregelen bruker du hvis lønnsarten skal hente fast lønn fra faste lønnstransaksjoner på den ansatte. Lønnsarter med denne behandlingsregelen vil fremkomme i dialogboksen for nye faste transaksjoner når du registrere / endre årslønn. 3 - Sats x Faktor x Antall Ved denne behandlingsregelen skal du registrere fast sats og/eller faktor som Visma Lønn bruker ved multiplikasjon av inntastet antall i tabellen "Lønnsregistreringer". Hvis du ikke har registrert sats eller faktor på lønnsarten, kan du registrere dette i lønnsregistrering. Denne behandlingsregelen bruker du ved for eksempel diett og kilometergodtgjørelse.   4 - Sats x Faktor x Grunnlag Denne behandlingsregelen bruker du hvis du vil registrere et grunnlag i lønnsregistrering, og så gjøre en prosentberegning på grunnlag av dette. Prosenten registrerer du i sats- og/eller i faktorfeltet. Denne behandlingsregelen bruker du ved for eksempel utregning av provisjon.   5 - Sats x Faktor x Akkumulert godkjent lønn inkl. denne kjøring Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget godkjent lønn og det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh.reg.akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. 6 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling/trekk av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh.reg.akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering.   7 - Hent kundesaldo Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel 7, blir saldoen automatisk hentet fra økonomisystemet når du kjører lønnsberegning. Visma Lønn henter fra det reskontronummeret som er registrert i feltet Reskontronummer i skjermbildet for lønnskjøring. Det blir alltid sjekket mot reskontroen, slik at trekket aldri blir større enn skyldig beløp. Hvis du endrer i feltet Reskontro i skjermbildet for lønnsregistrering, blir beløpet blanket på lønnsarter med behandlingsregel 7.   8 - Hent leverandørsaldo Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel 8, blir saldoen automatisk hentet fra økonomisystemet når du kjører lønnsberegning. Visma Lønn henter fra det reskontronummeret som er registrert i feltet Reskontronummer i skjermbildet for lønnskjøring. Det blir alltid sjekket mot reskontroen, slik at trekket aldri blir større enn skyldig beløp. Hvis du endrer i feltet Reskontro i skjermbildet for lønnsregistrering, blir beløpet blanket på lønnsarter med behandlingsregel 8.   9 - Sjømannsfradrag Når du bruker en lønnsart med behandlingsregel "Sjømannsfradrag", regner Visma Lønn ut maksimalgrense for skattereduksjon i hht det som ligger i Firmaopplysninger - "Maks sjømannsfradrag".   10 - Timelønn Denne behandlingsregelen bruker du hvis lønnsarten skal hente verdien for timelønn som ligger i tabellen "Faste lønnstransaksjoner". Ellers er utregningen som for behandlingsregel 3. Lønnsarter med denne behandlingsregelen vil fremkomme i dialogboksen for nye faste transaksjoner når du registrere / endre årslønn.   Etterfølgende behandlingsregler er primært laget for OTP beregning hvor det skal beregnes OTP av lønn mellom to grenseverdier: 11 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor intervall Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor det intervallet du har registrert i feltene for Grenseverdier under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med grenser. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.   12 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor intervall Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget inklusive feriepenger, er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor det intervallet du har registrert i feltene for Grenseverdier under Beh. regel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med grenser. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.   13 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring, innenfor angitt periode (gj. snitt) Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor den perioden du har angitt i feltet for Antall perioder under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med periodeangivelse. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte.   14 - Sats x Faktor x Akkumulert denne kjøring + FP, innenfor angitt periode (gj. snitt) Denne behandlingsregelen bruker du til prosentvis utbetaling av et beløp eller antall som er hentet fra en akkumulator. Grunnlaget inklusive feriepenger, er bare det som er akkumulert opp på den lønnskjøringen du registrerer for innenfor den perioden du har angitt i feltet for Antall perioder under Behandlingsregel tilleggsinformasjon på lønnsarten. Denne behandlingsregelen benytter du på ansatte som for eksempel har pensjonssparing med periodeangivelse. Akkumulatornummeret for grunnlaget som skal bli brukt, registrerer du i feltet "Beh. reg. akkum.". Prosenten registrerer du i sats eller faktorfeltet. Den akkumulerte verdien kan bli endret av andre linjer som du registrerer på den ansatte senere. Beløpet blir regnet ut under lønnsberegning på grunnlag av alle data registrert i lønnsregistrering. Behandlingsreglene fra 11 til 14 tar hensyn til stillingsbrøken på den ansatte. Det vil si at grenseverdiene på lønnsarten blir justert i henhold til stillingsbrøken på hver enkelt ansatt. Behandlingsregelen tar også hensyn til stillingsbrøken til den ansatte. Relaterte brukertips Felter på lønnsart Lønnsartliste  
Vis hele artikkelen
02-01-2018 14:49 (Sist oppdatert 14-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3671 Visninger
Aktuelle satser finner du her.  
Vis hele artikkelen
04-04-2013 19:46 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3527 Visninger
Hvordan korrigere forskuddstrekk? - Les her.   MERK! Det er viktig at den lønnsarten du benytter for korrigering / ekstra skattetrekk ligger riktig under "Grunndata / Firmaopplysninger / Lønnsår / Lønnsarter andre" i feltet "Korr. forsk. trekk". Det kan være at du har en annen lønnsart enn standard 500. 
Vis hele artikkelen
04-04-2013 18:41 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3495 Visninger
Utleggstrekk fra skatteoppkreveren / kemner, primært utbetalt restskatt.
Vis hele artikkelen
04-04-2013 18:43 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3385 Visninger
04-04-2013 18:44 (Sist oppdatert 15-08-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3357 Visninger
04-04-2013 19:09 (Sist oppdatert 21-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3338 Visninger
Korrigering av firmabil, manuelt taste inn endring av fordelsbeløp.
Vis hele artikkelen
04-04-2013 18:12 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 3254 Visninger
Visma anbefaler våre kunder å endre navnet på denne lønnsarten til noe som er mer beskrivende. F.eks. ved 12% "Trekk pga. 1uke/ 5dg ekstra ferie"   Relaterte brukertips Trekk i lønn for ferie
Vis hele artikkelen
20-08-2013 21:49 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2996 Visninger
  Relaterte brukertips Fordringshavere og fordringstrekk - hvordan registrere
Vis hele artikkelen
04-04-2013 18:46 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2922 Visninger
04-04-2013 18:52 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2809 Visninger
04-04-2013 19:22 (Sist oppdatert 21-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2788 Visninger
04-04-2013 19:21 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2606 Visninger
04-04-2013 19:30 (Sist oppdatert 20-12-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2582 Visninger
04-04-2013 19:03 (Sist oppdatert 21-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2594 Visninger
MERK! denne lønnsarten brukes når det fast bilgodtgjørelse. Dvs, det ikke er levert kjørebok / reiseregning.  Nye regler fra 2016 gjør at de som følger statens reiseregulativ må beskatte deler av godtgjørelsen. For denne trekkpliktige delen er det lønnsart 103 som skal brukes.    
Vis hele artikkelen
04-04-2013 19:46 (Sist oppdatert 21-11-2018)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2565 Visninger
Legg merke til at "Sats" står til 1. Relaterte brukertips Tidskonto / avspaserte timer
Vis hele artikkelen
04-04-2013 19:08 (Sist oppdatert 19-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2512 Visninger
  Relaterte brukertips Utbetaling av feriepenger
Vis hele artikkelen
04-04-2013 19:18 (Sist oppdatert 19-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2534 Visninger
  Relaterte brukertips Andre pålagte trekk som fast transaksjoner
Vis hele artikkelen
04-04-2013 18:47 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2457 Visninger
Dette er lønnsarten for lønn uten arbeidsgiveravgift benyttet av ideelle / skattefrie organisasjoner. Det er fullt mulig å endre "Behandl.regel" til "Timelønn" eller noe annet etter ditt behov. Du bør vurdere om dere ønsker å ha en annen hovedbokskonto for å skille mellom arb.g.avgiftspl. lønn og ikke.     Relaterte brukertips Ideell organisasjon uten arbeidsgiveravgift  
Vis hele artikkelen
09-10-2015 22:23 (Sist oppdatert 16-04-2021)
 • 0 Svar
 • 0 liker
 • 2448 Visninger
Fagkonferansen