Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎28-03-2019 12:00
 Fra 2019 kan ansatte ha kildeskatt på lønn. Kildeskatt på lønn vil se sånn ut i skattekortfilen: <tilleggsopplysning>kildeskattPaaLoenn</tilleggsopplysning> Vanlig kildeskatt blir lest inn i feltet "Skatt %" i Forskuddstrekk og Feriepengeopplysningertabellen på de ansatte det gjelder. Denne skatten har en fast prosent (25 eller 16,8 for 2019).   Ansatte som har kildeskatt skal også trekkes skatt på feriepenger, i Visma Lønn versjon 13.10 er det ingen automatikk i dette, så dette må gjøres manuelt.    Kjør feriepenger på standard lønnsart 290 - "Feriepenger tilgode". Skatten må beregnes manuelt og legges inn på standard lønnsart 500 - "Korrigering/ekstra skattetrekk" i samme kjøring.   Spørsmål til support: Hvordan kan lønningsansvarlig se om den ansatte har kildeskatt? - Pr. nå er følgende mulig - 1- be om skattekort manuelt i Altinn, på de ansatte som står med ovenstående prosentsatser.  2- åpne filen i f.eks. Edge og søke etter "kildeskatt".  Informasjon om at den ansatte har kildeskatt vil fremkomme i versjon 14.00 (sommer 2019).    Det er mulig å hente frem et felt i skattekort tabellen i Visma Lønn som heter  "Kildeskatt pensjon", hva brukes denne til? - Dette valget benyttes for " tidligere ansatt, som nå bor i utlandet (emigrert)".      Har du ansatte som har kildeskatt på pensjon, les mer om dette her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎26-03-2019 09:11
Man kan skjule ansatte som har sluttet slik at man ikke ser de i ansattregister.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎20-03-2019 15:37
Visma Lønn har en smart rutine for lønnsendring / lønnsjustering   Med det kan du også operere med lønnstrinn på ansatte, samt også regulativ. Løsningen bør kun benyttes i nært samarbeid med en sertifisert konsulenter.   NB! Benytt aldri muligheten uten først å ta en sikkerhetskopi av dine data!   Foruten det du ser via linken over, kan du bl.a angi lønnstrinn på ansatte - og i rutinen angi hva årslønn er pr lønnstrinn.   Således smidig gjøre lønnsendringer for mange samtidig.   Du finner rutinen under: Rutiner | Registrering | Lønnsjustering (Excel)       MERK! Denne funksjonen krever at du har Excel / office 32 bit versjon installert.   
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Ferdane Jaha-Mehmeti VISMA ‎27-02-2019 15:26
 I Visma Lønn er det mulig å sende 16 rapporter rett til avdelingsleder. For å gjøre dette mulig, må du først legge inn hvilken ansatt som er ansvarlig for avdelingen.  Dette gjør du ved å gå inn under "Grunndata, Ansvarsenheter", hent frem via tabelloppsett, "Ansvarlig" og "Navn [Ansvarslig]. Legg inn den ansatte som er ansvarlig for avdelingen.    Disse rapportene kan sendes direkte via e-post: Ansatt begynt / sluttet Ansattoversikt Ansattstatistikk Ferieplan Feriedager til gode / brukt Fravær ansatt pr dato Fravær ansatt pr. kode Fraværsoversikt Oppfølging av sykmeldte Fødselsdagsliste Grafisk fraværsstatistikk Jubileumsliste Kostnadsoversikt Permisjon /permittert Prøvetid utløper Registreringsjournal Regnskapsbilag Fraværsstatistikk NAV Du må velge sortering på f.eks. avdeling i rapportparametrene for å få muligheten for å sende ut rapporten på e-post.  Aktuell rapport blir nå sendt til den ansatte som er satt opp som ansvarlig på avdelingen.    Passord for åpning av rapporter: Dersom den ansatte / leder ikke har et egenvalgt passord, blir det nå generert et passord ut fra postnummer, etternavn og tegnet ! Alle tegn i etternavn vil bli endret til små bokstaver i passordet.   For eksempel: For Larsen bosatt i postnr 1601 blir passordet følgelig "1601larsen!" NB! Lønnsslipper, fraværsalarmer og eventuelle andre e-poster som går direkte til den ansatte, vil fremdeles ha passord lik de siste 5 tegn i bankkontonummer.    Tips:  Legg inn under fane 7 Personalopplysninger, og feltet passord de 5 siste sifrene til den ansattes bankkontonummer, slik at det blir likt.    
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Gunnar Glendrange VISMA ‎15-01-2019 09:32
Når du rapporterer pensjonsgrunnlag, rapporterer du også hvor mange timer hver enkelt ansatt jobber i 100% stilling. Dette endrer seg normalt fra år til år, derfor bør du ha et bevisst forhold til det.   Antall timer som skal rapporteres, er altså i 100% stilling - eksklusiv  ferie.   Det er flere ordinære arbeidsdager i 2019 enn det var i 2018, således må du endre timeantallet for samtlige ansatte - skal du få rapportert dette korrekt!   Slik gjør du det 1. Finn ut hvor mange ordinære arbeidsdager det er for dine ansatte. Følger vi vanlige kalender med helligdager, virker antallet å være følgende for 2019   2019 Kommentar 2018 1. kvartal 63   62 2. kvartal 58   60 3. kvartal 66   63 4. kvartal 64 inkl. 24.12 og 31.12 64 Totalt brutto 251   249 Ferie 25   25 Dager netto 226   224 Timer pr dag 7,5   7,5 Timer pr år eks ferie 1695   1680   2. Antall timer pr år angis under Grunndata | Firmaopplysninger Men det påvirker bare nye ansatte, ikke eksisterende.    3. Endre antall timer pr person Du har samme felt i ansattregisteret, fane 7 Personal, underfane 8 Pensjon   4.  Har du mange ansatte, er det raskere å endre feltet i tabellform. Du kan enten en og en (ved først trykke <F2> i feltet), eller du kan masse-endre alle! Ønsker du det siste, forsikre deg først at alle ansatte du ser i bildet skal endres tilsvarende! Du kan jo f.eks fjerne sluttede (men det spiller ingen rolle om også de blir endret).   Endre alle   -  Endre øverste ansatte til ønsket verdi  (som sagt, trykk først <F2> i feltet)   -  Klikk så høyre-musetast i feltet           Velg "Sett alle linjene i tabellen til verdien for aktuell linje/kolonne"   - Du får opp skjermbilde som vist under, hvor du bekrefter at du ønsker å endre alle ansatte   NB!  Det kan ta noen minutter å endre mange ansatte         Lurer du på hva som blir korrekt rapportering for dere, anbefaler vi deg i første omgang å kontakt deres forvalter av pensjon.  Husk at det vi snakker om er ordinære timer i 100% stilling fratrukket ferie. Overtid o.l påvirker ikke dette.    
Vis hele artikkelen
av Reverta Al-Safar VISMA
I Visma Lønn kan du knytte dokumenter, bilder og notater til f.eks. en ansatt, en transaksjon, osv. Knyttingen kan gjøres i alle registre og tabeller.   Dokumenttilknytningen har symbol av et ark:   Du knytter dokumenter ved å trykke på symbolet i aktuelt register. Legg inn navnet du ønsker på dokumentet. Trykk på fanen for "Bilde" eller "Vedlegg". Slett brukernavnet som ligger i "Bruker" dersom flere brukere skal ha tilgang til vedlegget. Trykk deretter på ikonet for å åpne mappe på verktøylinjen. Finn riktig dokument og legg ved. Trykk "Lagre" ikonet.   Du vil i ansattlister se at det ligger en binders på den ansatte når det er tilknyttet noe:   Eller i lønnsregistreringen:   Du kan dobbeltklikke på bindersen for å få opp vedlegget.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Madelene VISMA ‎10-08-2018 09:47
Hvordan registrere bidragstrekk i Visma Lønn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Morten A Karlsen VISMA ‎08-08-2018 15:04
Visma Lønn GDPR informasjon finner du her   Svarene er basert på bruk av Visma Lønn versjon 13 (lansert 25. mai 2018). Kan jeg slette sluttede ansatte? Ja. Når oppbevaringsplikten er utløpt. Husk at alle personens data blir borte. Vi anbefaler at du leser dette .   En ansatt vil ha innsyn i sine data - hva gjør jeg? Kjør ut alle rapporter i mappen “Personalrapporter” (unntatt “ansatt sluttet”). Disse kan lagres som pdf-filer  (via knappen “Eksport”).   Slettes sluttede ansatte automatisk når oppbevaringsplikten er utløpt? Nei. Men det er veldig enkelt å slette ansatte manuelt. Vi vil vurdere en slik rutine senere.   Hvordan slettes ikke-oppbevaringspliktige data? Via systemets generelle sletterutiner  (marker det du vil slette, trykk “delete”). Vi vil vurdere en automatisert rutine senere.   Kan "gammelt" fravær slettes? Fraværsregistrering er å anse som "sekundær informasjon" i hht regnskapsloven. Slik informasjon kan slettes etter 3,5 år. Gå inn på "Rutiner / Fravær / Fraværsregistrering, alle". Søk frem eller sorter på dato, slik at du ser alle linjer som er 4 år eller mer. Merk linjene og trykk på "Delete". MERK! sletting kan ta lang tid.   Kan ansatte anonymiseres? I praksis står valget mellom å slette sluttede ansatte eller slette ikke oppbevaringspliktige data.     Hvordan kan vi se hvem som har tilgang til Visma Lønn? Du se hvem som har tilgang til Visma Lønn under “Verktøy | Administratorfunksjoner | Adgang | Brukeroppsett” NB! Benytter du VUD eller RAC, styres brukertilgangen der.   Sendes elektroniske lønnsslipper kryptert? Ja! Lønnsslipper har i alle år blitt sendt kryptert fra Visma Lønn. Dette betyr at den ansatte må angi sitt passord for å få åpnet dem.   Hva med rapporter jeg sender elektronisk til eksterne? Skal du sende rapporter til eksterne elektronisk, bør du ved generering angi at disse skal lages uten ansattes fødselsnummer. Rutinen i Visma Lønn for å sende rapporter til (avdelings)ledere, sendes alltid kryptert.      Jeg har et gammelt firma jeg ønsker å slette Det må du evt. gjøre i SQL (databasen), ikke i Visma Lønn. Du kan lese om det her .       Trenger vi en Databehandleravtale (DPA - Data processing Agreement) med Visma? Svaret på det finner du her https://www.visma.no/gdpr/   Hvor lagres våre data?  Er alle data kryptert? Visma Lønn data lagres i en SQL databasen (fra Microsoft). Sikkerheten av den er utenfor Vismas leveranse av Visma Lønn. Kontakt din IT-ansvarlig for mer informasjon.     Er Visma Lønn versjon 13 GDPR godkjent? Det finnes ingen slik betegnelse. Systemer får ikke et “godkjenningsstempel” fra EU eller norske myndigheter. Visma har tilpasset sine produkter og tjenester i forhold til hva vi mener er relevant i den nye personvernloven.   Garanterer Visma for at vi forholder oss til GDPR ved bruk av Visma Lønn? Nei. Det er deres eget ansvar å sørge for at personopplysninger blir behandlet i tråd med regelverket. Med versjon 13 av Visma Lønn har du et verktøy som støtter dere i dette arbeidet.   Les mer generelt her      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sandra Iselin Olsen VISMA ‎25-05-2018 13:22
Visma Lønn har en generell rutine hvor du kan eksportere data. Du finner den under "Verktøy" I dette tilfelle lager vi csv-fil med enkle ansattopplysninger. Finn tabellen "ansatt" - og "dra med" deg ønskede felter til høyre del av skjermbildet (se eksempel). Når det er gjort, angir du hva filen skal hete, og hvor den skal legges (på maskin/server).   Det finnes mange andre rutiner for eksport også, Det kan være ditt behov bør løses på en annen måte enn ihht denne beskrivelse, så kontakt gjerne din partner for rådgivning.    I filen vil samtlige ansatte eksporteres. Gjør du dette med tanke på GDPR - og kompabilitet, "ta med seg data" - kan også alternativet under være et alternativ.   Velg ønsket felter i tabelloppsettet under "Ansattlister", finn aktuell person, klikk høyre-mus i tabellen, og velg kopier til excel NB! I dette skjermbildet har vi tatt med fødselsnummer og bankkontonr. I hvert fall fødselsnummer er sensitiv informasjon, og anbefales utelatt    
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Relevante linker
Lønnsforum vår 2019