Mine områder
Hjelp

Etterskuddslønn - For deg som setter opp nytt firma

25-05-2023 10:58 (Sist oppdatert 30-11-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 1428 Visninger

denne artikkelen viser vi deg hvordan du kommer i gang med innstillingene for etterskuddslønn dersom du setter opp et helt nytt firma.

 

For deg som har brukt Payroll en stund, les dette brukertipset.

Anbefaling

Vi anbefaler alle kunder som skal sette opp firma med innstillingene for etterskuddslønn å beregne ekstra god tid til forberedelser og oppsett av første lønnskjøring. Kontroller første lønnskjøring med etterskuddslønn grundig!

 

Oppstart nytt firma

Ved oppsett av nytt firma som kjører lønn på etterskudd er det et par punkter å merke seg før man setter i gang i forhold til valg av oppstartsmåned, samt generering av transaksjoner. Vi går igjennom de viktigste tingene å tenke på i denne artikkelen.

 

Onboardingwizarden

I oppstartsveiviseren er det per nå ikke en egen innstilling for etterskuddslønn. Dette må gjøres etter oppstartsveiviseren er fullført, men merk deg at feltene "Oppstartsmåned A-melding" og "Utbetalingsdato" for første lønnskjøring er relevant.

Eksempel:

Første lønnsutbetaling i Payroll skal være 5. juni. Det vil med etterskuddslønn si transaksjoner som kommer fra mai. Sett følgende innstillinger i onboardingwizarden:

Oppstartsmåned A-melding: Juni

Lønnsutbetaling: 5. mai

 

Innstillinger lønnskjøring (etter onboardingwizarden)

Årsaken til at man setter mai som utbetalingsmåned for første lønnskjøring er for å få generert opp transaksjoner som har dato i mai. Gjør følgende innstillinger for å komme igang med første lønnskjøring:

 

 1. Den første lønnskjøringen med utbetalingsdato i mai må endres slik at den blir tom og ikke inneholder transaksjoner. Klikk Endre på lønnskjøringen og sett på utvalg
  malkjøring.png

  Kontroller at denne lønnskjøringen er helt tom og ikke inneholder transaksjoner. Bekreft så kjøringen. A-melding vil heller ikke bli generert siden det er satt juni som første A-meldingsmåned.

 2. Når første lønnskjøring med utvalg Mal er bekreftet skal neste lønnskjøring automatisk bli generert. Gå til Payroll | Innstillinger | Lønnskjøringsplanlegger hvor du finner en oversikt over alle løpende lønnskjøringer (normalt 1 serie). Klikk deg inn den rekken som skal defineres som etterskuddslønn
  planlegger.png
 3. Sett på haken "Etterskuddslønn" og lagre.  Alle kommende lønnskjøringer blir nå satt opp med etterskuddslønn regler.
  etterskuddslønn.png
 4. Gå deretter inn på første ordinære lønnskjøring med haken etterskuddslønn for å kontrollere transaksjoner. Fastlønn og allerede registrerte transaksjoner skal nå bli kalkulert.
 5. Kontroller lønnskjøringen nøye at resultatene er slik du forventer!

 

Ansatt dato 

Med utgangspunkt i at første lønnsutbetaling blir 5. juni, Så må da ansattdatoen på den ansatte være i mai.

Faste transaksjoner:

Her blir det to forskjellige fremgangsmåter avhengig av om du ønsker å håndtere faste transaksjoner “etterskuddsvis” eller ikke (ref avsnittet om naturalytelser i denne artikkelen). Merk at du her også kan skille dette på lønnsartnivå. Hvis du f.eks ønsker at alle naturalytelser ikke følger etterskuddslønn regler fjerner du haken på de relevante lønnsartene. Men f.eks faste lønnsarter som kantinetrekk skal håndteres etterskuddsvis beholder du "Etterskuddslønn" haken på den/de lønnsartene.

 

Hvilken dato velger du på nye transaksjoner avhengig av haken "etterskuddslønn" på en lønnsart?

 1. Du skrur av haken etterskuddslønn på naturalytelser og eventuelt andre faste lønnsarter: I dette skal du registrere startdato på faste transaksjoner med samme måned som første  lønnsutbetaling. Eksempel: 01.06.2023 som startdato på faste transaksjoner dersom første lønnskjøring har utbetalingsdato i juni.
 2. Du beholder haken etterskuddslønn på naturalytelser og faste transaksjoner: Når haken “Etterskuddslønn” på lønnskjøringen vil det si at transaksjoner fra forrige måned (og tidligere) hentes inn. Eksempel: 01.05.2023 som startdato på faste transaksjoner dersom første lønnskjøring har utbetalingsdato i juni. I juni kjøring vil kun transaksjon med dato i mai blir generert.

Relaterte brukertips:

Etterskuddslønn

Etterskuddslønn - For deg som bruker Payroll i dag

Rapporteringsperiode

Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"