Mine områder
Hjelp

Korrigere forsikringer ved årets slutt

09-12-2019 09:15 (Sist oppdatert 20-07-2023)
 • 0 Svar
 • 1 liker
 • 5434 Visninger

Mange bedrifter mottar ved årets slutt en oversikt over hva hver enkelt ansatt skal innberettes for i forsikringer for det aktuelle året. 

 

Hvis forsikringsfordelen ikke er registrert tidligere kan du bruke lønnsart 14110 - Livsforsikring/gruppeliv, variabel (trekkpliktig). Og har du flere enn 2-3 ansatte kan Masseoppdateringer i Employees være en effektiv måte å registrere på.

 

Noen firmaer har lagt inn slik at fordelsbeskatning gjøres hver måned. Dette kan medføre at man må endre allerede innberettede beløp.

 

Merk!
Siden summen for en lønnsbeskrivelse ikke kan være negativ for en måned, må du gjøre korreksjonen for flere/alle måneder for å unngå dette. Jfr. brukertipset her.

 

Mange firmaer har registrert fordel forsikringer inn som en fast transaksjon. Når du i desember får oversikten over fordelen kan du stå over 3 alternativer.

 1. Fordelsbeløpet gjennom året er nesten korrekt, trenger kun en mindre justering. Og samme fordelsbeløpet skal benyttes også for neste år.
 2. Fordelsbeløpet gjennom året er feil. I tillegg skal du registrere et nytt beløp for neste år. 
 3. Forsikringer har ikke blitt fordelsbeskattet løpende gjennom året, så du skal registrere hele fordelen i desember.

 

 

Skal du endre beløpet for flere ansatte anbefaler vi at du bruker rutinen Masseoppdateringer i Employees. Alternativt kan du legge inn endringen på aktuelle ansatte under Transaksjoner | Variable.  Er den ansatte innberettet med for høyt beløp, registrerer du beløpet med minus (-) foran.

Screenshot_69.png

 1. I alternativ 1 gjør du som beskrevet over. Registrer fordelsbeløpet i desember på lønnsarten 14110 - Livsforsikring/gruppeliv, variabel (trekkpliktig) . Husk å ta hensyn til det faste fordelsbeløpet som også blir med  i desember kjøringen.
 2. I alternativ 2 avslutter du eksisterende faste transaksjon. MERK ikke slett transaksjonen. Da blir alt som tidligere er fordelsbeskattet ført tilbake og nye A-meldinger vil bli sendt.
  Bruk dato 30.november eventuelt 31. desember. Hvis fordelsbeløpet skal korrigeres, følger du fremgangsmåten i alternativ 1. 
  Registrer så en ny fast transaksjon med startdato 1.januar og det nye fordelsbeløpet for skal brukes neste år.
 3. I alternativ 3. registrerer du hele fordelsbeløpet på lønnsart 14110 - Livsforsikring/gruppeliv, variabel (trekkpliktig)  pr. ansatt. Her er det mest effektivt å benytte masseoppdateringer.

 

MERK! Payroll vil beregne skatt av fordelen, men fordi det ikke er noe å trekke skatten fra. Vil du også få en linje med lønnsart 900300 - Korrigering skatt grunnet neg. lønn. Dette er normalt.

Anbefaling

Hvis det er slik at dere fordelsbeskatter de ansatte for fordel forsikring hver måned, og beløpet er likt for mange. Så vil det være tidsbesparende å legge beløpet på lønnsarten, isteden for på den faste transaksjonen. Fordi når det da er nytt fordelsbeløp, så endre du bare på lønnsarten. Og dette feltet har tidslinje, så da slipper du å endre den faste transaksjonen. For å kunne følge denne anbefalingen må du kopiere 14100 og gjør følgende endring på fanen Avansert 

LartForsikringBelop.png
Registrer det beløpet som skal fordelsbeskattes pr. måned på dine ansatte.

 

Videre ser vi at mange kunder benytter flere lønnsarter for de forskjellige forsikringsfordeler, dette er helt unødvendig med tanke på rapportering i A-meldingen. Alle forsikringer rapporteres likt. Så det er mer effektivt å kun benytte en lønnsart for alle type forsikringer. 

Relaterte brukertips:

 

Bidragsytere
Aktuelt brukertips
Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"