Mijn Communities
Help

Kennisbank Visma.net Payroll

Sorteren op:
Er komt iets nieuws naar Visma.net Payroll, namelijk Payroll Nex! Visma.net Payroll helpt je al om snel en eenvoudig je salarisrun resultaten en mutaties te controleren. Zo ben je er zeker van dat werknemers een correcte salarisstrook krijgen en tover je makkelijk bijzondere of foute situaties boven water, die moeten worden gecorrigeerd. Visma.net Payroll ondersteunt salarisadministrateurs al in deze processen en hier gaan we de komende tijd nog meer in investeren om ervoor te zorgen dat het een van de meest geavanceerde payroll-pakketten op de markt is.   Daarom zijn we afgelopen jaar binnen Visma.net Payroll Ontwikkeling begonnen met het ontwerpen en bouwen van een nieuwe Visma.net Payroll User Interface (UI), of kort de Payroll Nex UI. Meer hierover kun je leven in dit Visma.net Payroll Community bericht. Deze nieuwe UI zal op den duur de bestaande Visma.net Payroll UI gaan vervangen. Deze nieuwe UI is gericht op het leveren van een betere gebruikerservaring, betere prestaties en het gebruik van betere technologie.   Wat hebben we al gedaan Zoals in het (hierboven gelinkte) nieuwsbericht te lezen is, hebben we op basis van gebruikersdata (o.a. interviews, enquêtes, de Visma.net Payroll Community) de nieuwe Payroll Nex UI ontworpen. Deze nieuwe UI hebben we vervolgens getest met gebruikers, meer hierover is te lezen in dit Visma.net Payroll Community bericht. Na het verzamelen en verwerken van de feedback uit de gebruikerstests, zijn we aan de slag gegaan met het bouwen van de Payroll Nex UI. Op dit moment is de eerste versie van het salarisrun overzicht en de salarisrun wizard klaar en zijn we met een aantal klanten een pilot gestart.   Wat zijn we nu aan het doen Op dit moment zijn we met een aantal bestaande klanten een pilot project aan het doen. Deze klanten werken met de nieuwe Payroll Nex UI tijdens hun dagelijkse werkzaamheden in Visma.net Payroll. Problemen, vragen en ideeën die worden gevonden tijdens het testen worden in feedback bijeenkomsten besproken. Waar nodig en mogelijk worden er verbeteringen in de nieuwe Payroll Nex UI geïmplementeerd en gereleased.    Ook zijn er de nodige bekende "issues" en wordt de nieuwe Payroll Nex UI verder doorontwikkeld. Zo hebben we bijvoorbeeld een "salarisstrook voorbeeld" geïmplementeerd waarmee de salarisstrook van een werknemer direct kan worden ingezien in de salarisrun wizard, zonder dat deze eerst hoeft te worden gedownload, opgeslagen en op de pc/laptop geopend.    Wat is het verdere plan Gedurende de zomer gaan we verder met de pilot fase en de ontwikkelingen die hieruit komen. Ons doel is om de Payroll Nex UI (lees: het salarisrun overzicht en de salarisrun wizard) gedurende september 2023 voor alle klanten beschikbaar te maken.  Dat wil zeggen dat we gebruikers de mogelijkheid geven om de nieuwe Payroll Nex UI te gebruiken. De Payroll Nex UI kan dan vanuit de huidige Visma.net Payroll UI worden bereikt. De huidige UI zal dus ook nog beschikbaar blijven. We hopen natuurlijk dat je de Payroll Nex UI kiest en snel overstapt!   We hebben een korte video opgenomen waarin een demo van de nieuwe Payroll Nex UI te zien is. Deze video kan je hier zien.   Laat ons weten wat je hiervan vindt Voor nu, laat het ons weten als je vragen hebt en laat het ons weten wat je van deze ontwikkeling vindt. Of als je mee wilt denken, neem dan ook contact met ons op. Dat kan via onderstaande e-mailadressen. Bedankt voor het lezen en we kijken uit naar je feedback!   Gillian McGee (gillian.mcgee@visma.com) Hans de Bruin (hans.de.bruin@visma.com)
Volledig artikel weergeven
03-07-2023 15:05 (Bijgewerkt op 03-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 791 Weergaven
  Introductie In dit document wordt toegelicht hoe de jaarovergang 2022/2023 in Visma.net HRM en Visma.net Payroll kan worden afgehandeld. Let op: Mutaties die nog betrekking hebben op 2022, zullen na de jaarafsluiting fiscaal worden belast in 2023. Dat betekent dat deze niet meer in de jaaropgave van 2022 verwerkt zullen worden. Als de mutatie een ingangsdatum heeft in het voorgaande jaar, dan zal dit op de loonstrook worden getoond door middel van de component 40000 Fiscale verrekening ivm inkomenswijziging vorige jaren. Indien mutaties fiscaal belast moeten worden in 2022, dien je hiervoor een extra salarisrun aan te maken over de laatste periode van 2022. Dit moet je verwerken voordat je aan de slag gaat met de jaarovergang 2022/2023.   Direct na het verwerken de laatste periode van 2022 in Payroll, moet je in HRM de jaarafsluiting 2022 uitvoeren. Als je dat nalaat, loopt de salarisrun van de eerste periode in 2023 vast.   Op zaterdag 17 december 2022 installeren wij HRM versie 1.137.00 en op dinsdag 20 december Payroll versie 210. In deze releases zijn de wetswijzigingen voor 2023 meegenomen. Lees ook de releasenotes van deze versies. Begin januari zal er mogelijk nog een Payroll release plaatsvinden waarin alle tarieven, bedragen en percentages voor 2023 zijn geactualiseerd. Na deze release kan de eerste periode van het nieuwe jaar worden verwerkt.       Visma.net HRM In Visma.net HRM dienen voor de jaarovergang een aantal acties te worden uitgevoerd. Deze acties worden hieronder beschreven. Loonjaar 2022 afsluiten Goedkeuringen voor contractverlengingen/nieuwe contracten Het is van belang dat je openstaande taken voor goedkeuringen van contractverlengingen/nieuwe contracten zo veel mogelijk afhandelt. Als deze taken worden goedgekeurd nadat de jaarovergang is gedaan, moet je handmatig een versie van de sectie Werknemer fiscaal aanmaken per 1 januari.   Toewijzing reden einde contract  APG en UPA maken gebruik van dezelfde lijst als de Belastingdienst. Per 2022 hoefde je de redenen maar 1 keer te koppelen. Als er een andere, oudere code is toegewezen, moet deze opnieuw worden toegewezen. Alle redenen voor alle datums moeten worden toegewezen. Als dit niet wordt gedaan, is de jaarafsluiting niet beschikbaar.   Als je klikt op Toewijzing reden einde contract, wordt de toewijzing van Reden einde contract geopend. Hier kun je de toewijzing voltooien. Als je vervolgens op Sluiten klikt, ga je terug naar de pagina. Als alles is toegewezen, kun je het loonjaar afsluiten.   Loonjaar controleren De jaarafsluiting is beschikbaar als het loonjaar op 2022 staat. Dit kun je controleren bij Applicatiebeheer → Organisatie → Bedrijf → tabblad Algemeen.   Grondslag bijzonder tarief Het loonjaar in Visma.net HRM kan in Persoonsgegevens → Onderhoud → Instellingen worden afgesloten. Voordat je dat doet, moet je de optie Grondslag bijzonder tarief controleren:     Payroll berekent de grondslag voor bijzonder tarief aan de hand van het fiscaal loon van afgelopen jaar. Indien Payroll geen waarde kan berekenen, bijvoorbeeld omdat het een nieuwe klant betreft, wordt de grondslag bijzonder tarief handmatig opgegeven in Visma.net HRM. In andere gevallen zal de waarde 0,00 zijn, omdat de berekening plaatsvindt in Payroll. Ook voor nieuwe medewerkers hoef je dit niet langer meer handmatig op te geven. In Talent is het veld % loonheffing b.t. zichtbaar op de pagina Belastingregels werknemer algemeen (in Persoonsgegevens → Belasting).   Bij de jaarafsluiting kun je zelf bepalen wat moet gebeuren met de grondslag bijzonder tarief van de werknemers. Je hebt twee opties: Grondslag bijzonder tarief niet wissen Hiermee wordt bij geen enkele werknemer de grondslag bijzonder tarief leeggemaakt. Als u een nieuwe klant bent die aankomend jaar (dus 2023) begint, dan dient u te kiezen voor deze optie. Dit omdat de grondslag bijzonder tarief nog niet kan worden bepaald in Payroll. Het percentage bijzonder tarief wordt in Payroll berekend aan de hand van de opgegeven waarde bij de belastingregel in Talent. Grondslag bijzonder tarief wissen voor alle werknemers Dit is de standaard optie als je in 2022 of eerder met Payroll bent gestart. Met deze optie wordt de grondslag bijzonder tarief leeggemaakt, waarmee Payroll het bijzonder tarief zal gaan berekenen op basis van het fiscaal loon van het afgesloten jaar. Er zal een nieuwe Ingangsdatum zichtbaar worden indien de grondslag is aangepast.   Loonjaar afsluiten   Als Grondslag bijzonder tarief goed staat en het Loonjaar staat op 2022, dan klik je op de knop Loonjaar afsluiten. Je krijgt eerst nog de vraag of je het zeker weet. Als je op OK klikt, sluit Talent het loonjaar af. Het afsluiten kan enige tijd in beslag nemen en wordt voltooid op de achtergrond. De voortgang wordt aangegeven en hoef je niet te wachten op de voltooiing. Je kunt de pagina verlaten en terugkomen om te controleren of de afsluiting is voltooid met de vermelding Jaar 2022 afgesloten.....   Het is niet nodig om op Akkoord te klikken in de instellingenpagina.   Controleer vervolgens of in Persoonsgegevens → Belasting de nieuwe “Belastingregels werknemer algemeen” (met ingangsdatum 01-jan-2023) zijn toegevoegd bij de werknemers waarvoor de grondslag bijzonder tarief is leeggemaakt. Voor de overige werknemers zal er geen nieuwe versie voor 2023 zijn aangemaakt.   Salarisschalen aanpassen Wanneer je te maken heeft met salarisschalen die per 01-01-2023 worden verhoogd, dien je de verhoging door te voeren in de salarisschalen in Visma.net HRM. In onderstaand voorbeeld gaan we uit van Algemene schalen en een verhoging van 2%. Voor CATS-schalen werkt dit op dezelfde wijze.   Om per 01-01-2023 de salarisschaalverhoging door te voeren ga je naar: Applicatiebeheer → Algemene definities → Algemene schalen. Hier selecteer je de meest recente versie van een schaal. NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.    Wanneer je op de knop Kopiëren klikt, wordt het scherm geopend waar je de ingangsdatum en de procentuele verhoging van de nieuwe schaal kunt invullen. Je kunt hier ook voor een afrondingsmethode kiezen. In onderstaand voorbeeld wordt schaal A per 01-01-2022 met 2% verhoogd en niet afgerond. NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.    Wanneer je op de knop Volgende > klikt, worden de nieuw berekende schaalsalarissen getoond. Hier kun je eventueel nog handmatig correcties doorvoeren in de door het systeem berekende bedragen.   NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.    Wanneer je op de knop Opslaan klikt wordt de nieuwe versie van de salarisschaal opgeslagen. NB deze actie dien je voor elke schaal apart te doen. Let op: Het aanmaken van een nieuwe versie van de salarisschaal zorgt er niet voor dat dit salaris automatisch bij de werknemers in die schaal wordt toegepast. Als je gebruik maakt van de “Automatische salarisaanpassing” (in Persoonsgegevens → Acties), zal met het berekenen van periode 202201 het nieuwe salaris worden opgehaald. Als je geen gebruik maakt van de Automatische salarisaanpassing, dient een massamutatie op het salaris te worden gedaan zoals beschreven in de volgende paragraaf.   Massamutatie salarissen Wanneer je de verhoging van de salarisschalen hebt doorgevoerd, worden deze nieuwe salarissen niet automatisch bij de werknemers toegepast. Hiervoor dien je een massamutatie op het salaris te doen. Dit kun je doen in Persoonsgegevens → Acties → Massamutaties.   NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.   Allereerst dien je bij het veld Mutatie de soort actie ”Toevoegen periode salaris (Algemene schalen)“ te selecteren. Daarnaast kun je in het veld Datum waarop aangeven per wanneer het nieuwe salaris moet worden ingevoerd. In het veld Tijdvak selecteer je het tijdvak waarop de salarisschaal betrekking heeft. Bij Soort salaris kies je voor Vast salaris (of Uurloon). Hierna klik je op de knop Volgende >. Door in het onderstaande scherm bij het veld Selecteer veld de waarde Ingangsdatum te selecteren en bij het veld Actie te kiezen voor Vervangen (=) met de waarde 01-jan-2022 en vervolgens op de knop Uitvoeren te klikken wordt in de tabel per werknemer het nieuwe salaris per 01-01-2023 getoond. NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.   Wanneer dit akkoord is, kun je de nieuwe salarissen opslaan door op de knop Akkoord te klikken. Mocht het zo zijn dat er ook een salariswijziging (schaal of trede omhoog) moet worden doorgevoerd, kan dit worden gedaan door i.p.v. het veld Ingangsdatum het veld Salarisschaal of Trede te wijzigen. Let op: Als een medewerker een handmatig berekende vaste vergoeding of inhouding heeft, die gebaseerd is op het salaris van de medewerker, moet het bedrag voor deze vergoeding of inhouding ook gewijzigd worden.   Afsluiten van een verlofjaar Binnen Talent is het mogelijk om het verlofjaar af te sluiten waardoor er geen herberekeningen meer plaatsvinden in voorgaande jaren. Je sluit het verlofjaar af in Verlof → Onderhoud → Instellingen bij het veld ‘Geen herberekening verlofsaldo vóór’. Indien er een datum is ingevuld, dan is het verlofjaar in het verleden al een keer afgesloten.   NB: Waar in de afbeelding voor het nieuwe jaar resp. 2021 of 2022 staat, kun je 2023 lezen.   Als je nooit, of een reeds lang verlopen verlofjaar hebt afgesloten, moet het systeem bij elke aanpassing in een verlofkalender alle historische verlofjaren (vanaf afgesloten jaar) EN een aantal toekomstige verlofjaren (vanaf nu) herberekenen om te zorgen dat de aanspraken en saldi nog kloppen met de aanvragen, correcties, roosters, definities, etc. Hoe meer jaren herberekend worden, hoe langer het duurt voordat het systeem hiermee klaar is en hoe meer kans op ongewenste/onverwachte herberekeningen in kalenderjaren die reeds volledig zijn verwerkt.    Het (dringende) advies is om het voorgaande verlofjaar af te sluiten zodra alle mutaties daarin zijn toegepast en goedgekeurd. De herberekeningen zullen dan sneller gaan en voorgaande kalenderjaren worden niet onnodig herberekend voor verlof. Hierdoor zal er minder kans op zijn op onjuiste TWK berekeningen.    Stappenplan afsluiten verlofjaar Hieronder de aanbevolen volgorde van stappen die meestal in de maand januari doorlopen dient te worden: Controleer eerst in Taken → Overzichten → Openstaande taken welke verloftaken van het afgelopen jaar nog open staan, en handel deze taken alsnog af. Als het om openstaande verlofaanvragen gaat: deze zijn reeds genoten en verrekend (volgens de standaard instelling in de definitie), maar zolang ze niet zijn goedgekeurd kunnen ze "zonder goedkeuring en zonder een spoor achter te laten" verwijderd worden, zodat de balans van de medewerker daarna (plotseling, zonder aanwijsbare reden, maar wel terecht) opgehoogd wordt. Als het om niet goedgekeurde correcties gaat: deze worden wel meegeteld in de balans (dat is de standaardinstelling in de definities), maar als deze niet zijn goedgekeurd, kunnen ze niet daadwerkelijk gebruikt worden, waardoor een balans positief kan zijn, maar toch geen aanvraag mogelijk is. Ga nu naar Verlof → Onderhoud → Instellingen Vul in het veld ‘Geen herberekening verlofsaldo vóór’ de datum 1 januari van het huidige jaar en klik op Akkoord. Als er nog openstaande taken van voorgaande jaren zijn, dan krijg je nu een lijst daarvan te zien, maar als die taken niet meer van belang zijn, dan is hiermee toch het verlofjaar afgesloten.   Let op Elke keer als je een volgend verlofjaar afsluit, krijg je alle openstaande taken weer te zien, van alle voorgaande jaren. Des te meer een reden om de taken altijd af te handelen en gedurende het jaar te controleren of dat op tijd gedaan wordt.   Werknemers verwijderen De jaarovergang is een goed moment om te controleren of er nog gegevens van ex-werknemers verwijderd moeten worden. Ga naar "Verwijder werknemers" in Applicatiebeheer en laat het systeem zoeken naar gegevens.   Het systeem toont na enige tijd een overzicht van de te verwijderen gegevens.   Klik op de knop Verwijderen gegevens om het definitieve verwijderen te starten.   Virtuele mappen voor digitale loonstroken en jaaropgaves Wanneer je de salarisstroken per jaar in een aparte map wilt archiveren, dien je een nieuwe virtuele map aan te maken en deze map te kiezen als standaard virtuele map voor loonstroken. Je moet dit doen na de laatste salarisrun van het oude jaar en voor de eerste salarisrun van het nieuwe jaar. Kies het juiste tijdstip voor het wijzigen van de mappen ! Wijzig de map voor Digitale Loonstroken in E-dossier → Onderhoud → Instellingen nadat in Payroll de laatste loonstroken voor 2022 zijn verzonden en voordat de eerste loonstroken voor 2023 worden verzonden. Wijzig de map voor Jaaropgaven in E-dossier → Onderhoud → Instellingen pas nadat in Payroll de stap “Jaaropgaves aanmaken en versturen” is uitgevoerd. Als de salarisrun is uitgevoerd voordat de map voor loonstroken is gewijzigd, dan staan de loonstroken in de map voor vorig jaar. Je dient hiervoor een support request in te dienen om dit te corrigeren. Hier zijn mogelijk kosten aan verbonden.   Ga naar E-dossier → Onderhoud → Virtuele mappen (in het ‘verwijs’-bedrijf). Klik met de rechtermuisknop op de hoofdmap voor salarisstroken en kies Nieuwe map:     Geef deze map de gewenste naam, bijvoorbeeld 2023.     Selecteer het pictogram (loonstroken). De Volgorde wordt door Talent gekozen zodat de nieuwe map standaard de laatste map wordt. Stel ook de machtigingen in:   Klik dan op Opslaan. Ga naar E-dossier → Onderhoud → Instellingen. Achter de virtuele map Digitale Loonstroken selecteer je de zojuist aangemaakte map voor 2023, waarna je afsluit met twee maal Akkoord. Indien je de jaaropgaves in een aparte map per jaar opslaat kan het nodig zijn bovenstaande te herhalen voor de jaaropgave.     Visma.net Payroll In Visma.net Payroll dienen voor de jaarovergang een aantal acties uitgevoerd te worden. Deze acties worden hieronder beschreven.   Periodes en salarisruns aanmaken In Visma.net Payroll moeten de periodes en salarisruns voor het nieuwe jaar worden aangemaakt. Dit kun je doen in Configuratie → Organisatie configuratie → Salarisrun definities.     Hier kun je het loonjaar selecteren waarvoor je de nieuwe periodes aan wilt maken. In bovenstaand voorbeeld is het jaar 2023 geselecteerd. In dit voorbeeld is ook te zien dat de periodes al bestaan. Er is te zien dat periode 1 van 01-01-2023 t/m 31-1-2023 loopt, etc. Als de kolom Naam leeg is en de kolommen Betaaldatum, Verzenddatum betalingen en Sluitingsdatum mutaties geen datumwaarde bevatten, zijn er nog geen salarisruns aangemaakt.   Door op Nieuwe salarisrun te klikken, kun je een nieuwe salarisrun aanmaken.    Bij het aanmaken van een salarisrun kunt ook direct de salarisruns voor het hele jaar aanmaken. Dit kan door het vakje Terugkerende salarisrun aan te vinken. Het veld Einddatum zal dan ook getoond worden. Hier kan de laatste dag van de laatste periode van het jaar 2023 in worden gezet. Het systeem zal dan salarisruns voor het jaar 2023 aanmaken. Ons advies is om alleen voor het nieuwe jaar salarisruns aan te maken. Als je meerdere salarisruns wilt aanmaken voor verschillende werknemergroepen, kun je via de optie Werknemer selectie een of meerdere werknemergroepen selecteren.     Indien u rapportages beschikbaar wilt hebben in de run, dienen de betreffende rapportages te worden toegevoegd. Door op de knop Opslaan te klikken, worden de salarisruns opgeslagen. Hierna zullen de aangemaakte salarisruns ook in het overzicht worden getoond.   Whk premiepercentage wijzigen  Voor 2023 ontvang je van de Belastingdienst een nieuwe beschikking voor de gedifferentieerde Whk premie. In deze beschikking staat jouw premiepercentage voor 2023. Dit nieuwe premiepercentage dient te worden ingevoerd in Visma.net Payroll. Dit kunt je doen in Configuratie → Regelingen → Tabellen, in de tabel 30000 – Klant instellingen.     Door op de knop Wijzigen te klikken, kunt u het nieuwe premiepercentage gaan inrichten.     Mocht je een deel bij de medewerker inhouden, dan kunt je dat ook in deze tabel wijzigen.Vul eerst in wanneer je de wijziging wilt laten ingaan. Zowel voor maandverloning als bij 4-weken verloning dient deze op 01-01-2023 in te gaan. Het systeem zal vanaf deze datum met het nieuwe premiepercentage gaan rekenen. Je kunt jouw huidige premiepercentage vervolgens aanpassen naar jouw nieuwe premiepercentage en de wijziging via de knop Opslaan definitief maken.   Standaard instelling inzake premie Aof Het analyseteam van de Belastingdienst (AGL) heeft geconstateerd dat een aantal werkgevers onjuiste premie Aof afdraagt: laag in plaats van hoog of andersom.    Vanaf 1 januari 2023 staat er standaard de waarde Onbepaald in de tabel 30000 Klant instellingen. Je moet hier op basis van de beschikking van de Belastingdienst de juiste classificatie voor jouw onderneming kiezen. Als vanaf 2023 de waarde niet is aangepast naar Klein of Middel/Groot zal er een blokkerende melding verschijnen.   Controleer of de juiste grootte classificatie is ingericht in tabel 30000 Klant instellingen en pas indien nodig deze aan.   Journaliseren Afdracht premie WW Awf uitkering contract Journaliseer het volgende component: Nummer Naam Extra opmerking 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract  Journaliseer component 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer   Thuiswerkvergoeding Per 1 januari 2023 is het gerichte vrijgestelde bedrag voor een onbelaste thuiswerkvergoeding aangepast naar € 2,15.    Het bedrag is ook aangepast in tabel 51100 Reiskosten en thuiswerkvergoeding.   Onbelaste reiskostenvergoeding Per 1 januari 2023 is het gerichte vrijgestelde bedrag voor een onbelaste kilometervergoeding aangepast naar € 0,21.   Premie- en afdrachtspercentages regelingen wijzigen Voor 2023 krijg je nieuwe premiepercentages van bijvoorbeeld jouw pensioenverzekeraar toegestuurd. Dit nieuwe premiepercentage dient te worden ingevoerd in Visma.net Payroll. Dit kun je doen in Configuratie → Regelingen → Tabellen, in de tabel 60010 (+100) – Pensioen percentages, franchises en max. grondslagen.   Indien de cao door Visma wordt onderhouden, zullen de percentages door Visma worden aangepast en zullen zichtbaar zijn na de eindejaar release.   Het wijzigen van de premiepercentages werkt hetzelfde als hierboven beschreven voor het gedifferentieerde Whk premiepercentage.     De kolom PercEmployee bevat het premiepercentage voor de werknemer. De kolom PercRemittance bevat het afdrachtspercentage voor de werkgever. Dit is de totale afdracht, dus inclusief het werknemersdeel. De kolom ThresholdEmployee bevat de franchise voor de werknemerspremie. De kolom ThresholdRemittance bevat de franchise voor de afdracht. De kolom MaxYearBaseEmployee bevat de maximale jaargrondslag voor de werknemerspremie. De kolom MaxYearBaseRemittance bevat de maximale jaargrondslag voor de afdracht.   Let op! In de ingevulde maximale grondslag wordt rekening gehouden met de franchise. Deze moet dus van het maximale premieloon worden afgehaald om tot de maximale grondslag te komen die moet worden ingevuld.   Aanvullend geboorteverlof Vanaf 2023 wordt dezelfde functionaliteit als bij betaald ouderschapsverlof UWV toegepast, wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof.   Dit houdt in dat vanaf 01-01-2023 de oude werkwijze met betrekking tot aanvullend geboorteverlof komt te vervallen en een nieuwe werkwijze van toepassing is. De stappen met betrekking tot de nieuwe werkwijze zijn als volgt:   Stappen t.b.v. eenmalige inrichting Stappen Beschrijving Aanvulling op de uitkering in Payroll Factor inrichten op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof   Als er sprake is van een aanvulling op de uitkering, dan dient een factor ingericht te worden met de waarde van de aanvulling. Voorbeeld: als er een aanvulling van 10% (van het salaris) is dan dient er een factor ingericht te worden van 0,10. Standaard is ingericht dat er geen aanvulling plaatsvindt. NB: Deze component wordt automatisch berekend zodra er mutaties zijn op de kortingscomponenten t.b.v. aanvullend geboorteverlof  Voor de cao's die wij ondersteunen zal de juiste factor ingericht worden De aanvulling kan op twee manieren berekend worden; als percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering. Zie voor een nadere toelichting en waar dit ingericht moet worden hieronder bij de stap Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof. Voorschotberekening in Payroll In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kun je bij parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof instellen of er een voorschot op de uitkering moet worden betaald. Standaard is bij de parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht dat er een voorschot berekend moet worden:   Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden dat het eventuele voorschot en de feitelijke uitkering van het aanvullend geboorteverlof gesplitst moet worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Standaard is de parameter Splits werkgeversbetalingen ingericht als Niet splitsen.      Wanneer het vakantiegeld en het extra uitkeringen deel van het voorschot en de uitkering gesplitst moet worden dan gebeurt dat o.b.v. percentages berekend vanuit de gegevens waarmee ook het UWV dagloon wordt bepaald: A: SV inkomen (kolom 08 van de loonstaat) in referteperiode B: Uitbetaalde vakantiegeld (VakBsl in de loonaangifte) en arbeidsvoorwaardenbedrag (OpnAvwb in de loonaangifte) in referteperiode C1: Opgebouwde rechten van vakantiegeld (OpgRchtVakBsl in de loonaangifte) in referteperiode C:2 Opgebouwde rechten van arbeidsvoorwaardenbedrag (OpbAvwb in de loonaangifte) in referteperiode Vakantiegeld% = C1 / (A-B) ExtraUitkering% = C2 / (A-B)   Let wel: dit berekende percentage is normaliter hoger dan het standaard vakantiegeld-, resp. extra uitkeringspercentage. Dit komt doordat het vakantiegeld en de extra uitkeringen over het bruto loon worden bepaald, terwijl het dagloon gebaseerd is op het SV inkomen waarop premies al in mindering zijn gebracht.   Door het berekende percentage te vermenigvuldigen met de uitkering wordt het juiste deel bepaald van het voorschot dan wel uitkering dat behoort bij het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Als er geen referteperiode gegevens zijn waarop het percentage bepaald kan worden (wat gebeurt als de werknemer in de eerste periode van in dienst zijn al ouderschapsverlof neemt), dan zal het voor het hierboven genoemde Vakantiegeld% het reguliere vakantiegeld percentage uit de CAO tabel genomen worden. Idem voor de extra uitkering waarbij een totaal percentage bepaald wordt van alle extra uitkeringen waarbij de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte in de extra uitkeringen tabel op Ja staat en die niet een Vast bedrag als Berekeningsmethode hebben.    Het bepaalde Vakantiegeld% en ExtraUitkering% wordt ook gebruikt als er sprake is van een handmatig opgegeven dagloon op component 92320 HM Dagloon. Uit het opgegeven dagloon kunnen immers niet deze percentages afgeleid worden.   Als er gesplitst wordt dan bevat het voorschot dan wel de uitkering alleen het salarisdeel en wordt het vakantiegeld- en extra uitkeringen deel in onderstaande componenten vastgelegd: 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Als er gesplitst moet worden en de aanvulling is gebaseerd op een percentage van de korting (zie de hieronder beschreven parameter Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof) dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze belast worden en getoond worden op de loonstrook. Dit moet omdat bij deze keuze van splitsen en aanvulling het afgesplitste deel van het voorschot dan wel uitkering ook daadwerkelijk betaald wordt.  45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten:   En onder Verschijning het volgende:   Ook moeten onderstaande cumulatieven geconfigureerd worden zodat ze op de loonstrook getoond worden: 4410 WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4420 WAZO uitkering reservering extra uitkering 4430 Voorschot WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4440 Voorschot WAZO uitkering reservering extra uitkering Dit kan door het vinkje Tonen op salarisstrook te selecteren:   LET OP: Eén en dezelfde waarde voor parameter Splits werkgeversbetalingen geldt voor zowel betaald ouderschapsverlof als aanvullend geboorteverlof. Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden hoe een aanvulling berekend wordt. Dit kan op basis van een percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering.   Het aanvullingspercentage zelf moet op de component ingericht worden zoals hierboven aangegeven bij Aanvulling op de uitkering in Payroll.    Standaard is de Keuze ingericht als Percentage van korting. In dit geval wordt de aanvulling berekend door het ingerichte percentage (bijvoorbeeld 0,1= 10%) te vermenigvuldigen met het berekende 100% gekorte bedrag. Stel een werknemer verdient € 3.000,- en is de hele periode met aanvullend geboorteverlof, dan is de korting € 3.000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde € 300,-.   Als de inrichting aangepast wordt naar UWV betaling meenemen dan wordt de aanvulling zodanig berekend dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - ingerichte aanvullingspercentage is. Stel in bovengenoemd voorbeeld dat het salarisdeel van het voorschot dan wel van de daadwerkelijke uitkering € 2.000,- is, dan berekenen wij een aanvulling van € 400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is. De gehanteerde formule is:   Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling   In genoemde voorbeeld: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400   De berekende aanvulling zal nooit negatief worden. Als het voorschot dan wel de daadwerkelijke UWV betaling dusdanig hoog is, dat er een negatieve aanvulling zou uitkomen, dan wordt de aanvulling op 0 gezet.   Deze berekeningswijze betekent ook dat als het aanvullingspercentage op 0 staat er wel degelijk een aanvulling berekend zal worden omdat veelal het voorschot dan wel de uitkering feitelijk minder is dan 70% van het gekorte bedrag. Dat wordt veroorzaakt doordat het dagloon waarop de uitkering is gebaseerd enerzijds gemaximeerd wordt op het maximum premieloon en anderzijds gebaseerd is op het inkomen gedurende de referteperiode van een jaar (waarin recente salarisverhogingen dus maar deels zijn meegenomen).   Als je gebruikmaakt van deze wijze van berekenen van de aanvulling dan moet het voorschot en de UWV betaling wel gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel. Zie hiervoor bovenstaande inrichting Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Het uitgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringen deel wordt niet daadwerkelijk uitbetaald maar als registratieve werkgeversbetaling vastgelegd. Door het salarisdeel van het voorschot dan wel UWV betaling als grondslag voor vakantiegeld en/of extra uitkering op te nemen (zie hieronder) wordt ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk uitbetaalde vakantiegeld dan wel extra uitkering herkenbaar is (dus bijvoorbeeld dat het opgebouwde en uitbetaalde vakantiegeld in bovenstaande voorbeeld 8% van € 2.400,- is).   Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als registratieve werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de registratieve werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Een werkgeversbetaling is registratief als de component niet belast is (wat in de standaard inrichting ook niet het geval is). Het betreft hier onderstaande componenten: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Met een registratieve werkgeversbetaling wordt gezorgd dat over de hoogte van dit bedrag een hoge Aof en lage Awf premie wordt berekend en ook als uitkeringsdeel in de loonaangifte wordt opgenomen.     Als de aanvulling rekening moet houden met het voorschot of UWV betaling dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze grondslag zijn voor vakantiegeld en/of extra uitkering (voor zover van toepassing). 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof  Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten (voor zover van toepassing:   Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling Bij onderstaande componenten moet de journalisering ingericht worden: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof 110000 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege aanvullend geboorteverlof   Als de werkgeversbetalingen gesplitst worden naar een vakantiegeld- en extra uitkeringen deel (zie hierboven bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen) dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering   Als naast splitsing ook de aanvulling gebaseerd is op een percentage van de korting dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering (On)betaald verlof periode normuren methode Deze inrichting is van toepassing voor variabele (on)betaald verlof componenten waarbij het Aantal type staat op Periode aantal.   De inrichting in tabel 50320 Uurlonen dient aangepast te worden als het uurloon gebaseerd moet worden op het maximaal aantal te werken uren in de periode. Standaard is ingericht bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode dat het uurloon is gebaseerd op het normsalaris gedeeld door de normuren. Dit betekent dat als de werknemer bijvoorbeeld de hele maand januari met verlof is de werknemer een negatief loon zal ontvangen (indien er 100% gekort wordt).   Wil je dat het uurloon gebaseerd wordt op het aantal ma-vr dagen in de periode dan dien je de waarde bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode aan te passen naar de waarde Gemiddeld o.b.v. werkdagen in de periode. In dit geval zal één uur verlof in januari tot een ander bedrag leiden dan in februari.   NB: Dit gegeven is van toepassing op alle onbetaalde verloven.     LET OP: Eén en dezelfde waarde voor parameter (On)betaald verlof periode normuren methode geldt voor zowel betaald ouderschapsverlof en aanvullend geboorteverlof. Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening Als een bedrijf start met het gebruiken van Payroll voor de verloning dan kan in de eerste verloonde periode geen dagloon bepaald worden omdat er geen resultaten zijn in de referte periode voor de dagloonbepaling. Enerzijds zorgt dat ervoor dat Payroll geen dagloon zal kunnen bepalen en anderzijds kan dan ook niet het aandeel aan vakantiegeld en extra uitkering bepaald worden (benodigd wanneer het voorschot dan wel de uitkering gesplitst moet worden zoals hierboven benoemd bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Om wel het dagloon (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering) te kunnen bepalen kunnen startwaardes ingevuld worden tijdens de migratie naar Payroll. Hiervoor zijn onderstaande variabele componenten beschikbaar die gevuld moeten worden in de eerste verloningsperiode: 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon 886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon In principe kan hier het totaal van het voorgaande jaar ingevuld worden. Het component 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon moet het aantal werkdagen bevatten dat overeenkomt met de gegevens die opgenomen zijn in de andere startwaarde componenten (gemaximeerd op 261). Dit speelt met name als de werknemer niet het hele voorgaande jaar in dienst is geweest.   Als er aanvullend geboorteverlof opgenomen wordt in de eerste of tweede periode van het eerste verloningsjaar dan zullen deze startwaardes gebruikt worden voor de dagloon bepaling (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering). Vanaf de derde periode zal het dagloon bepaald worden o.b.v. de berekende resultaten in Payroll.   Let wel: Als het verlof start in de eerste twee periodes en verder loopt gedurende het jaar zal wel steeds hetzelfde dagloon, zoals bepaald voor de start van het verlof, gebruikt worden.   LET OP: Bovenstaande componenten gelden zowel voor betaald ouderschapsverlof als voor aanvullend geboorteverlof.   Stappen t.b.v. aanvraag van de werknemer: Stappen Beschrijving Aanvraag werknemer De werknemer dient een verzoek in voor aanvullend geboorteverlof. De aanvraag vindt plaats zoals het nu ook is: handmatig (buiten het HRM-systeem). Goedkeuring werkgever Je gaat de aanvraag van de werknemer beoordelen en goedkeuren. Dit gebeurt ook handmatig buiten het HRM-systeem. Transactie aanvullend geboorteverlof  Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten.   Voor de vaste componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de periode van het aanvullend geboorteverlof: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen)  14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten: 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)   Pensioenopbouw: Bij geen of deels pensioen opbouw dien je componenten met de tekst inclusief pensioen in de naam van de component te gebruiken. En bij volledig pensioen opbouw dien je componenten met de tekst met voortzetting pensioen in de naam van de component te gebruiken.   Vaste componenten: Je maakt gebruik van vaste componenten als je voor een langere duur in HRM het aantal verlofuren per periode of per week wilt opgeven. Als je gebruik maakt van aantal uren per week dan is de berekening vergelijkbaar met een deeltijdfactor wijziging.   Een voorbeeld:  Een fulltime werknemer neemt elke week 8 uur verlof. Dit is vergelijkbaar met 20% minder werken (uitgaande van een 40-urige werkweek).   In bovenstaand voorbeeld is de kortingscomponent ingericht met Aantal type = Week aantal   Een vaste kortingscomponent kan ook gebruikt worden met Aantal type = Periode aantal. Dit kan gebruikt worden als je gedurende een langere periode het exacte aantal verlofuren hebt bepaald en van daaruit het gemiddelde per periode hebt bepaald. Bijvoorbeeld de werknemer neemt in totaal gedurende 4 maanden 80 uur verlof op. Je kan dan een transactie met een duur van 4 maanden opgeven met een aantal van 20 uur. Hierbij moet erop gelet worden dat de kortingscomponent NIET Tijdsgevoelig is omdat anders, als de transactie gedurende de periode start of eindigt, het opgegeven aantal geprorateerd zal worden.   Ook kan Aantal type = Factor aantal gebruikt worden. Deze methode kan gebruikt worden als je in plaats van het aangeven van het aantal uren dat gekort moet worden, wilt aangeven met welke factor het salaris verminderd moet worden. De factor die toegepast moet worden moet als Aantal opgegeven worden op de kortingstransactie. De korting op het salaris wordt: Opgegeven factor * deeltijdfactor * voltijdssalaris. Het aantal verlofuren wordt als volgt berekend: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren / (-1 * factor op de component).   De factor op de component is in geval van aanvullend geboorteverlof -1 waardoor de uren dus zijn: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren   Variabele componenten: Je maakt gebruik van variabele componenten als je de daadwerkelijk genoten verlofuren per periode in HRM wil opgeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij aanvullend geboorteverlof dat afkomstig is uit planningspakketten zoals bijvoorbeeld uit ONS van NEDAP. Transactie dagloon t.b.v. voorschotberekening Als een voorschot moet worden berekend, dan kun je het dagloon van de werknemer handmatig in HRM invoeren op component 92320 HM Dagloon. Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotbepaling van het aanvullend geboorteverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten.   Als er geen dagloon is opgegeven, dan zal voor het voorschot gebruik gemaakt worden van een door het systeem berekende dagloon. Zie voor meer informatie over de berekening van het dagloon de handleiding Betaald ouderschapsverlof door UWV in Visma.net Payroll.   Als de referteperiode (deels) buiten het Payroll systeem valt (met name bij start Payroll) dan is het zeker verstandig om het dagloon van de werknemer handmatig op te geven omdat het door het systeem berekende dagloon een grotere afwijking kan hebben. Transactie t.b.v. afwijkend gedrag voorschot berekenen Als in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen staat ingericht om: wel voorschot te berekenen en je voor een werknemer geen voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3830 Blokkeer voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om voorschot te berekenen, toch geen voorschot berekend wordt; geen voorschot te berekenen en je voor een werknemer wel voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op component 3820 Afdwingen voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om geen voorschot te berekenen, toch wel voorschot berekend wordt. Administratieve handeling in HRM t.b.v. verlof In HRM dient de volgende administratieve handeling plaats te vinden: Incidentele inkomstenvermindering: Als je niet hebt aangegeven dat het gegeven Incidentele tijdelijke inkomstenvermindering in HRM automatisch moet worden bepaald via het scherm Persoonsgegevens / Belasting / IKV belastingregel details dan dien je bij dit gegeven de waarde Kindverlof op te geven tenzij er sprake is van 100% aanvulling op het salaris.  Eventueel de bovenwettelijke verlofrechten van de werknemer corrigeren Het verlofsaldo van de werknemer kan gecorrigeerd worden als de werknemer met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof gaat. Om het verlof in de verlofmodule in te voeren kun je een boekbare definitie aanmaken om een saldo op te kunnen geven zodat het inzichtelijk wordt wat opgenomen is.   Stappen ten behoeve aanvraag & afhandeling uitkering: Stappen Beschrijving Aanvraag UWV uitkering De wijze van aanvraag van de UWV uitkering blijft plaatsvinden op dezelfde manier Transactie UWV uitkering Op het moment dat de UWV uitkering binnen is dien je de UWV uitkering als transactie op te geven in HRM op component 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof.    Hierop registreer je het bedrag van de uitkering als gevolg van aanvullend geboorteverlof dat je doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.   Kortdurend zorgverlof  Met ingang van 01-01-2023 is de functionaliteit met betrekking tot kortdurend zorgverlof uitgebreid. Tot en met 2022 kan je, indien van toepassing, ervoor zorgen dat het bedrag als gevolg van kortdurend zorgverlof gekort wordt op het pensioengevend loon. Hierdoor kun je via parameter Grondslag aanpassing i.v.m. verlof in de 50000 CAO tabel aangeven hoe het pensioengevend salaris gekort moet worden (met een vast kortingspercentage of met het bedrag waarmee het salaris gekort wordt). Door een transactie op component 44200 Korting kortdurend zorgverlof op te geven wordt dan ook het pensioengevend salaris gekort via component 44300 Toepassen korting kortdurend zorgverlof.   De volgende twee opties waren mogelijk: Korting op het salaris waarbij het pensioen niet gekort wordt Korting op het salaris waarbij het pensioen gekort wordt d.m.v. het pensioengevend loon Vanaf 2023 is er naast bovenstaande twee opties ook een nieuwe optie toegevoegd om het pensioen te korten d.m.v. de deeltijdfactor: Korting op het salaris waarbij het pensioen gekort wordt d.m.v. de deeltijdfactor Naar aanleiding hiervan hebben wij twee nieuwe componenten 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) en 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) aangemaakt. Tevens is de werking van de bestaande component 44200 Korting kortdurend zorgverlof aangepast: De naam van component 44200 Korting kortdurend zorgverlof is met ingang van 01-01-2023 gewijzigd naar Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen). Het pensioen zal tevens met ingang van 01-01-2023 aangepast worden d.m.v. de deeltijdfactor. Dit in tegenstelling tot voorgaande jaren waarmee het pensioen gekort wordt via het pensioengevend salaris: Indien het pensioen gedurende kortdurend zorgverlof gekort moet worden via het pensioengevend loon (dit o.b.v. de inrichting van de parameter Grondslag aanpassing i.v.m. verlof in de 50000 CAO tabel) dien je met ingang van 01-01-2023 de nieuwe component 44220 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) te gebruiken.  Indien het pensioen niet gekort moet worden gedurende kortdurend zorgverlof dien je met ingang van 01-01-2023 component 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) te gebruiken.    Let op: Met ingang van 01-01-2023 zal component 44200 Kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen) altijd ervoor zorgen dat het pensioen gekort wordt (via de deeltijdfactor).    Actie De nieuwe componenten 44210 en 44220 dienen gejournaliseerd te worden. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer Voor cao's (o.a. cao Woondiensten) waarvoor het kortdurend zorgverlof geen effect heeft op de pensioenberekening moet gebruik gemaakt gaan worden van component 44210 Korting kortdurend zorgverlof (met voortzetting pensioen) i.p.v. component 44200 Korting kortdurend zorgverlof (inclusief pensioen).   Jaaropgaves aanmaken en versturen In de salarisrun wizard wordt een “extra run” getoond van waaruit de jaaropgaven kunnen worden verstuurd. Voordat u de jaaropgaves aanmaakt en verstuurt, dient de laatste run van december volledig te zijn afgehandeld.   Door net als bij een reguliere salarisrun, op de betreffende salarisrun te klikken, start u de “jaaropgave-run”. Onderstaand scherm wordt getoond.   De jaaropgave-run bevat eigenlijk maar één stap, namelijk het versturen van de jaaropgaven. Via de knop Download kunt u alle jaaropgaven in PDF downloaden. Door op de knop Versturen te klikken worden de jaaropgaven naar het Elektronisch dossier in Visma.net HRM gestuurd. Let op: Lees de informatieve tekst goed. Hierin wordt uitgelegd wat u dient te doen wanneer je naast de reguliere december salarisrun nog een extra salarisrun zou willen draaien.   Nadat de jaaropgaven zijn verstuurd, kunt op de knop Afsluiten klikken en zal de jaaropgaven-run worden afgesloten.         Controlelijst Loonjaar 2022 afsluiten Voer de jaarafsluiting in HRM uit direct nadat de laatste periode van 2022 is verwerkt in Payroll.   Visma heeft HRM versie 1.137.00 (17 december) en Payroll 210 (20 december) geïnstalleerd. De laatste salarisrun van december is uitgevoerd in Payroll. Jaaropgaves aangemaakt en verstuurd in Payroll Taken voor contractverlengingen/nieuwe contracten afgehandeld in HRM Huidige loonjaar is 2023 in HRM Grondslag bijzonder tarief gekozen in HRM Loonjaar afgesloten in HRM Premiepercentages invoeren en salarisruns aanmaken in Payroll Je kunt dit doen zodra je de nieuwe percentages hebt ontvangen van de Belastingdienst / uw pensioenverzekeraar. Whk premiepercentage gewijzigd in tabel 30000 Klant instellingen Aof klein of middel/groot invoeren in tabel 30000 Klant Instellingen Journaliseer component 166460 Afdracht premie WW Awf uitkering contract. Debet koppelen aan een kosten grootboekrekeningnummer en credit aan een balans grootboekrekeningnummer Premie- en afdrachtspercentages van de regelingen gewijzigd (als de cao niet door Visma wordt onderhouden) Periodes en salarisruns aangemaakt in Payroll Eerste salarisrun in 2023 Salarisschalen aangepast in HRM  Massamutatie salarissen uitgevoerd in HRM (als je geen gebruik maakt van Automatische salarisaanpassing) Virtuele mappen voor digitale loonstroken en jaaropgaves aangemaakt Virtuele mappen voor digitale loonstroken en jaaropgaves gewijzigd in E-dossier → Onderhoud → Instellingen. Dit moet je doen ná de laatste salarisrun van 2022 en vóór de eerste salarisrun van 2023. Visma heeft begin januari de extra release uitgeleverd waarin alle tarieven, bedragen en percentages over 2023 zijn geactualiseerd. Afsluiten van het verlofjaar in HRM en Personeelsdossier opschonen Stappenplan afsluiten verlofjaar gevolgd Gegevens van ex-werknemers verwijderd
Volledig artikel weergeven
21-12-2022 11:01 (Bijgewerkt op 29-12-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 2121 Weergaven
    Inleiding aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV Aanvullend geboorteverlof vanaf 2023 Vanaf 2023 wordt dezelfde functionaliteit als bij betaald ouderschapsverlof UWV toegepast wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof: Er zal automatisch een voorschot op de UWV uitkering worden berekend en vastgelegd op component 14930  - Voorschot aanvullend geboorteverlof Er zal geen mogelijkheid meer zijn om de UWV uitkering als registratief in te voeren in Payroll. Dit betekent dat salariscomponent 33240 - Werkgeversbetaling a.g.v. aanvullend geboorteverlof (registratie) met ingang van 2023 niet meer toegestaan is.  Er mag met ingang van 01-01-2023 geen factor ongelijk aan -1 ingericht meer worden bij salariscomponenten m.b.t. korting aanvullend geboorteverlof (14310, 14320, 14730, 14740). Eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op een nieuw component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof. Met betrekking tot de laatste twee punten zijn twee blokkeringsmeldingen vanaf 01-01-2023 van kracht. Deze worden toegelicht in paragraaf Blokkerende meldingen bij aanvullend geboorteverlof vanaf 1 januari 2023.   Betaald ouderschapsverlof door UWV Op 2 augustus 2022 is de Wet betaald ouderschapsverlof in werking getreden. Werkgevers kunnen sinds 9 augustus aanvragen indienen bij UWV voor een uitkering voor de werknemers die betaald ouderschapsverlof opnemen.   Ouders ontvangen gedurende 9 weken ouderschapsverlof een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon). Voorwaarde is dat zij deze 9 weken opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.    Dit ouderschapsverlof geldt ook voor ouders die vóór de invoering van de wet een kind krijgen of gekregen hebben. Het kind moet op het moment dat de wet ingaat jonger dan 1 jaar zijn. Voorwaarden zijn wel dat ouders werken en nog niet het volledige recht op ouderschapsverlof hebben opgenomen.    Betaald ouderschapsverlof is ook mogelijk voor adoptie- of pleegouderschap. Voor verdere informatie van de wetgeving verwijzen wij je naar de site van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderschapsverlof/invoering-van-2-maanden-betaald-ouderschapsverlof   In payroll hebben we het mogelijk gemaakt om op verschillende manieren het betaald ouderschapsverlof te verwerken.    Bij de standaardmethode van het betaald ouderschapsverlof gaat het systeem er vanuit dat je tijdens het ouderschapsverlof, de UWV uitkering aan de werknemer betaalt. Het salaris zal dan worden gekort en er vindt een uitbetaling van de UWV uitkering plaats.   Op deze methode kan op diverse manieren worden afgeweken. Denk bijvoorbeeld aan een aanvulling op de uitkering of het uitsplitsen van de uitkering in een stuk uitkering en een stukje vakantiegeld.    Maar hier volgt eerst een uitleg van de standaardmethode.   Uitleg standaardmethode In de basis gaat het systeem er vanuit dat tijdens aanvullend geboorteverlof / ouderschapsverlof het salaris volledig wordt gekort.    Tijdens het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof zal er dan automatisch een voorschot op de UWV uitkering worden berekend.    Hoe het voorschot wordt berekend kun je lezen in paragraaf Berekening voorschot.   Vervolgens zal wanneer de daadwerkelijke uitkering door het UWV wordt ingevoerd deze uitkering met dit voorschot worden verrekend. Op die manier worden de juiste bedragen verloond en aangegeven in de loonaangifte.   Werkwijze: Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten. Voor de vaste componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten: 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) Op basis van de standaard inrichting zal er nu een inhouding van 100% op het salaris worden gedaan op één van de hiervoor genoemde componenten EN zal er een voorschot op de UWV uitkering worden uitbetaald op component 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof Op het moment dat de daadwerkelijke UWV uitkering is uitgekeerd dien je die te registreren op component 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV. De datum ingang en einde van deze transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden. Deze uren worden gebruikt voor een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot. Met uitzondering van de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.   Je kunt van deze methode op diverse manieren afwijken.    Splitsen uitkering Zo is het bijvoorbeeld mogelijk de uitkering te splitsen in een deel uitkering, een deel vakantiegeld en een deel extra uitkering. Op die manier wordt tijdens het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof niet de volledige uitkering betaald, maar zal het vakantiegeld en eventueel het extra uitkering deel uitbetaald worden in de gebruikelijke uitbetalingsperiode van het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Dit kun je instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.    Een uitgebreide beschrijving van de opties voor het splitsen van de uitkering kun je vinden bij paragraaf Eenmalige inrichting →  Stap 3 Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen   Aanvulling op de uitkering Daarnaast is het mogelijk gemaakt een aanvulling te berekenen op de uitkering.   Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om op basis van het salaris OF op basis van de UWV uitkering een aanvulling te doen. Waarbij de laatstgenoemde ook gebruikt kan worden om de uitkering aan te vullen tot daadwerkelijk 70% van het salaris, dus eigenlijk een aanvulling van 0%. In dat geval wordt het salaris van de werknemer 100% gekort, maar zal de uitkering worden aangevuld tot 70% van het salaris. De UWV uitkering zal namelijk in de meeste gevallen lager zijn dan 70% van het salaris aangezien de uitkering is gebaseerd op het SV loon uit de referteperiode, waarbij rekening is gehouden met het maximum dagloon.   Je kunt de aanvullingsmethode instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof / Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV en de factor waarmee de aanvulling moet worden berekend op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV.   Een uitgebreide beschrijving van de opties voor aanvullen van de uitkering kun je vinden bij paragraaf Eenmalige inrichting →  Stap 4 Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV   Hier volgen een aantal voorbeelden waarmee duidelijk wordt op welke manieren er een aanvulling berekend zou kunnen worden:   Voorbeeld 1 Aanvulling 10% op basis van het salaris  Dit noemen wij in het systeem een aanvulling op basis van een Percentage van korting op het salaris.    Stel dat er een aanvulling van 10% moet worden berekend. Dan zal dat middels deze methode worden gedaan door het gekorte bedrag aan aanvullend geboorteverlof / ouderschapsverlof  te vermenigvuldigen met 0,1.   Stel een werknemer verdient € 3000,- en is de hele periode met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV, dan is de korting € 3000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde € 300,-.   Voorbeeld 2 Aanvulling 10% op basis van de UWV uitkering Dit wordt in het systeem als optie UWV betaling meenemen genoemd.    De aanvulling zal dan zodanig berekend worden dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - het ingerichte aanvulling percentage is.    Stel een werknemer verdient € 3000,- en tijdens het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof is de aanvulling 10%. Dan is tijdens de hele periode met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof, de korting op het salaris € 3000,-.  In dit voorbeeld gaan we er even vanuit dat het salarisdeel van het voorschot, dan wel de uitkering € 2000,- is. Dan berekenen wij een aanvulling van € 400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is.    De gehanteerde formule is: Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling In genoemde voorbeeld is dat dan: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400   Voorbeeld 3 Aanvulling van 0% op basis van de UWV uitkering Stel een werknemer verdient € 3000,- en tijdens het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof is de aanvulling 0%. Dan is tijdens de hele periode met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof, de korting op het salaris € 3000,-.    In dit voorbeeld gaan we er even vanuit dat het salarisdeel van het voorschot, dan wel de uitkering € 2000,- is. Dan berekenen wij een aanvulling van € 100,- waardoor de werknemer feitelijk 30% gekort is.    Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling In genoemde voorbeeld is dat dan: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0) - 2000 = 100   Voorschot Als standaard is ingesteld dat er tijdens het betaald ouderschapsverlof een voorschot op de uitkering wordt uitbetaald. Maar het is ook mogelijk er voor te kiezen geen voorschot uit te betalen. Dit kun je instellen in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen bij parameter Voorschotberekening in Payroll.   Zie voor meer informatie over de manier waarop het voorschot berekend zal worden paragraaf Berekening voorschot.   Uitwerking in Payroll Bij het uitwerken van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV hebben wij de volgende uitgangspunten genomen: Nieuwe set van salariscomponenten voor registratie van het nieuwe type verlof; Er kan een voorschot bij benadering berekend worden; De aanvulling op de uitkering wordt niet verwerkt in de korting maar wordt vastgelegd in een aparte salariscomponent; De aanvulling op de uitkering kan een percentage zijn van de korting of rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering van het UWV Het voorschot dan wel de daadwerkelijke uitkering van het UWV kan gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Voor de goede afhandeling van de verwerking in de loonaangifte moet de daadwerkelijke uitkering van het UWV altijd aan de werknemer worden uitgekeerd.  De uitkering voor het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV wordt op dezelfde IKV uitgekeerd; We hebben te maken met de volgende processtappen: Eenmalige inrichting in Payroll Aanvraag van de werknemer Aanvraag & afhandeling uitkering     Eenmalige inrichting Onderstaande eenmalige inrichting dient eventueel aangepast te worden:   Stap 1 Aanvulling op de uitkering in Payroll Factor inrichten op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV   Als er sprake is van een aanvulling op de uitkering, dan dient een factor ingericht te worden met de waarde van de aanvulling. Voorbeeld: als er een aanvulling van 10% (van het salaris) is dan dient er een factor ingericht te worden van 0,10.  Standaard is ingericht dat er geen aanvulling plaatsvindt.   NB: Deze component wordt automatisch berekend zodra er mutaties zijn op de kortingscomponenten t.b.v. aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV Voor de cao's die wij ondersteunen zal de juiste factor ingericht worden De aanvulling kan op twee manieren berekend worden; als percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering. Zie voor een nadere toelichting en waar dit ingericht moet worden hieronder bij de stap Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV.   Stap 2 Voorschotberekening in Payroll In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kun je bij parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof / Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV instellen of er een voorschot op de uitkering moet worden betaald. Standaard is bij de parameter Voorschot aanvullend geboorteverlof / Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV ingericht dat er wel een voorschot berekend moet worden:   Wil je geen voorschot berekening dan dient de Keuze op Nee gezet te worden.   Stap 3 Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkering In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden dat het eventuele voorschot en de feitelijke uitkering van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV gesplitst moet worden in een salaris-, vakantiegeld-, en extra uitkeringen deel. Standaard is de parameter Splits werkgeversbetalingen ingericht als Niet splitsen.  Bij deze parameter zijn de volgende opties te selecteren: Niet splitsen Zowel geboorteverlof als ouderschapsverlof splitsen Geboorteverlof splitsen Ouderschapsverlof splitsen   Wanneer het vakantiegeld en het extra uitkeringen deel van het voorschot en de uitkering gesplitst moet worden dan gebeurd dat o.b.v. percentages berekend vanuit de gegevens waarmee ook het UWV dagloon wordt bepaald: A: SV inkomen (kolom 08 van de loonstaat) in referteperiode B: Uitbetaalde vakantiegeld (VakBsl in de loonaangifte) en arbeidsvoorwaardenbedrag (OpnAvwb in de loonaangifte) in referteperiode C1: Opgebouwde rechten van vakantiegeld (OpgRchtVakBsl in de loonaangifte) in referteperiode C:2 Opgebouwde rechten van arbeidsvoorwaardenbedrag (OpbAvwb in de loonaangifte) in referteperiode Vakantiegeld% = C1 / (A-B) ExtraUitkering% = C2 / (A-B)   Let wel: dit berekende percentage is normaliter hoger dan het standaard vakantiegeld-, resp. extra uitkeringspercentage. Dit komt doordat het vakantiegeld en de extra uitkeringen over het bruto loon worden bepaald, terwijl het dagloon gebaseerd is op het SV inkomen waarop premies al in mindering zijn gebracht. Door het berekende percentage te vermenigvuldigen met de uitkering wordt het juiste deel bepaald van het voorschot dan wel uitkering dat behoort bij het vakantiegeld dan wel extra uitkering.   Als er geen referteperiode gegevens zijn waarop het percentage bepaald kan worden (wat gebeurt als de werknemer in de eerste periode van in dienst zijn al ouderschapsverlof neemt), dan zal het voor het hierboven genoemde Vakantiegeld% het reguliere vakantiegeld percentage uit de CAO tabel genomen worden. Idem voor de extra uitkering waarbij een totaal percentage bepaald wordt van alle extra uitkeringen waarbij de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte in de extra uitkeringen tabel op Ja staat en die niet een Vast bedrag als Berekeningsmethode hebben.    Het bepaalde Vakantiegeld% en ExtraUitkering% wordt ook gebruikt als er sprake is van een handmatig opgegeven dagloon op component 92320 HM Dagloon. Uit het opgegeven dagloon kunnen immers niet deze percentages afgeleid worden.   Als er gesplitst wordt dan bevat het voorschot dan wel de uitkering alleen het salarisdeel en wordt het vakantiegeld- en extra uitkeringen deel in onderstaande componenten vastgelegd: 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Als er gesplitst moet worden en de aanvulling is gebaseerd op een percentage van de korting (zie de hieronder beschreven parameter Aanvullingsmethode betaald ouderschapsverlof UWV) dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze belast worden en getoond worden op de loonstrook. Dit moet omdat bij deze keuze van splitsen en aanvulling het afgesplitste deel van het voorschot dan wel uitkering ook daadwerkelijk betaald wordt.  45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten:Dat    En onder Verschijning het volgende:   Ook moeten onderstaande cumulatieven geconfigureerd worden zodat ze op de loonstrook getoond worden: 4410 WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4420 WAZO uitkering reservering extra uitkering 4430 Voorschot WAZO uitkering vakantiegeldreservering 4440 Voorschot WAZO uitkering reservering extra uitkering Dit kan door het vinkje Tonen op salarisstrook te selecteren   Stap 4 Aanvullingsmethode aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen kan aangegeven worden hoe een aanvulling berekend wordt. Dit kan op basis van een percentage over de korting of ook rekening houden met de hoogte van het voorschot dan wel uitkering.   Het aanvullingspercentage zelf moet op de component ingericht worden zoals hierboven aangegeven bij Aanvulling op de uitkering in Payroll.    Standaard is de Keuze ingericht als Percentage van korting. In dit geval wordt de aanvulling berekend door het ingerichte percentage (bijvoorbeeld 0,1 betekenende 10%) te vermenigvuldigen met het berekende 100% gekorte bedrag. Stel een werknemer verdient €3000,- en is de hele periode met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV, dan is de korting €3000,- en de aanvulling is dan 10% hiervan zijnde €300,-.   Als de inrichting aangepast wordt naar UWV betaling meenemen dan wordt de aanvulling zodanig berekend dat de inhouding bij de werknemer 30% (zijnde 100% - wettelijk 70% percentage) - ingerichte aanvullingspercentage is. Stel in bovengenoemd voorbeeld dat het salarisdeel van het voorschot dan wel uitkering €2000,- is dan berekenen wij een aanvulling van €400,- waardoor de werknemer feitelijk 20% gekort is. De gehanteerde formule is:   Aanvulling = -1 * Kortingsbedrag * (0,7 + Aanvullingsfactor) - UWV betaling   In genoemde voorbeeld: Aanvulling = -1 * -3000 * (0,7 + 0,1) - 2000 = 400   De berekende aanvulling zal nooit negatief worden. Als het voorschot dan wel UWV betaling dusdanig hoog is, dat er een negatieve aanvulling zou uitkomen, dan wordt de aanvulling op 0 gezet.   Deze berekeningswijze betekent ook dat als het aanvullingspercentage op 0 staat er wel degelijk een aanvulling berekend zal worden omdat veelal het voorschot dan wel uitkering feitelijk minder is dan 70% van het gekorte bedrag. Dat wordt veroorzaakt doordat het dagloon waarop de uitkering is gebaseerd enerzijds gemaximeerd wordt op het maximum premieloon en anderzijds gebaseerd is op het inkomen gedurende de referteperiode van een jaar (waarin recente salarisverhogingen dus maar deels zijn meegenomen).   Als je gebruikmaakt van deze wijze van berekenen van de aanvulling dan moet het voorschot en de UWV betaling wel gesplitst worden in een salaris-, vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel. Zie hiervoor bovenstaande inrichting Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen. Het uitgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringen deel wordt niet daadwerkelijk uitbetaald maar als registratieve werkgeversbetaling vastgelegd. Door het salarisdeel van het voorschot dan wel UWV betaling als grondslag voor vakantiegeld en/of extra uitkering op te nemen (zie hieronder) wordt ervoor gezorgd dat het daadwerkelijk uitbetaalde vakantiegeld dan wel extra uitkering herkenbaar is (dus bijvoorbeeld dat het opgebouwde en uitbetaalde vakantiegeld in bovenstaande voorbeeld 8% van €2400 is).   Het afgesplitste vakantiegeld- en extra uitkeringsdeel wordt gereserveerd en als registratieve werkgeversbetaling verwerkt conform de inrichting van de uitbetaling van het vakantiegeld en extra uitkering. Hiermee ontstaat de registratieve werkgeversbetaling dus op hetzelfde moment als het reguliere vakantiegeld dan wel extra uitkering uitbetaald wordt. Als er meerdere extra uitkeringen van toepassing zijn die de parameter Arbeidsvoorwaardenbedrag in loonaangifte op Ja hebben staan dan wordt de eerste extra uitkering die dit heeft gebruikt om de reservering dan wel betalingsperiode te bepalen.   Een werkgeversbetaling is registratief als de component niet belast is (wat in de standaard inrichting ook niet het geval is). Het betreft hier onderstaande componenten: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Met een registratieve werkgeversbetaling wordt gezorgd dat over de hoogte van dit bedrag een hoge Aof en lage Awf premie wordt berekend en ook als uitkeringsdeel in de loonaangifte wordt opgenomen.   Als de aanvulling rekening moet houden met het voorschot of UWV betaling dan moeten onderstaande componenten aangepast worden zodat ze grondslag zijn voor vakantiegeld en/of extra uitkering (voor zover van toepassing). 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Dit kan door bij Algemene informatie het volgende in te richten (voor zover van toepassing:   Stap 5 Journalisering van kortingscomponenten, voorschot, UWV betaling en aanvulling Bij onderstaande salariscomponenten moet de journalisering ingericht worden: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 110000 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege aanvullend geboorteverlof / 110030 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege betaald ouderschapsverlof UWV Als de werkgeversbetalingen gesplitst worden naar een vakantiegeld- en extra uitkeringen deel (zie hierboven bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen) dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering 48250 Extra uitkering WAZO uitkering 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering   Als naast splitsing ook de aanvulling gebaseerd is op een percentage van de korting dan dienen ook onderstaande componenten gejournaliseerd te worden: 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering   Stap 6 (On)betaald verlof periode normuren methode Deze inrichting is van toepassing voor variabele (on)betaald verlof componenten waarbij het Aantal type staat op Periode aantal.   De inrichting in tabel 50320 Uurlonen dient aangepast te worden als het uurloon gebaseerd moet worden op het maximaal aantal te werken uren in de periode. Standaard is ingericht bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode dat het uurloon is gebaseerd op het normsalaris gedeeld door de normuren. Dit betekent dat als de werknemer bijvoorbeeld de hele maand januari met verlof is de werknemer een negatief loon zal ontvangen (indien er 100% gekort wordt).   Wil je dat het uurloon gebaseerd wordt op het aantal ma-vr dagen in de periode dan dien je de waarde bij parameter (On)betaald verlof periode normuren methode aan te passen naar de waarde Gemiddeld o.b.v. werkdagen in de periode. In dit geval zal één uur verlof in januari tot een ander bedrag leiden dan in februari.   NB: Dit gegeven is van toepassing op alle onbetaalde verloven.   Stap 7 Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening Als een bedrijf start met het gebruiken van Payroll voor de verloning dan kan in de eerste verloonde periode geen dagloon bepaald worden omdat er geen resultaten zijn in de referte periode voor de dagloonbepaling. Enerzijds zorgt dat ervoor dat Payroll geen dagloon zal kunnen bepalen en anderzijds kan dan ook niet het aandeel aan vakantiegeld en extra uitkering bepaald worden (benodigd wanneer het voorschot dan wel de uitkering gesplitst moet worden zoals hierboven benoemd bij Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen.   Om wel het dagloon (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering) te kunnen bepalen kunnen startwaardes ingevuld worden tijdens de migratie naar Payroll. Hiervoor zijn onderstaande variabele componenten beschikbaar die gevuld moeten worden in de eerste verloningsperiode: 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon 886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon In principe kan hier het totaal van het voorgaande jaar ingevuld worden. In component 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon moet het werkdagen bevatten dat overeenkomt met de gegevens die opgenomen zijn in de andere startwaarde componenten (gemaximeerd op 261). Dit speelt met name als de werknemer niet het hele voorgaande jaar in dienst is geweest.   Als er aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV opgenomen wordt in de eerste of tweede periode van het eerste verloningsjaar dan zullen deze startwaardes gebruikt worden voor de dagloon bepaling (en het aandeel in vakantiegeld en extra uitkering). Vanaf de derde periode zal het dagloon bepaald worden o.b.v. de berekende resultaten in Payroll.   Let wel: Als het verlof start in de eerste twee periodes en verder loopt gedurende het jaar zal wel steeds hetzelfde dagloon, zoals bepaald voor de start van het verlof, gebruikt worden.   Aanvraag van de werknemer Onderstaande stappen dienen doorlopen te worden: Stappen Beschrijving 1. Aanvraag werknemer De werknemer dient een verzoek in voor aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof. De aanvraag vindt plaats zoals het nu ook is: handmatig (buiten het HRM-systeem).    Voor meer informatie hoe dit proces in HRM via Workflow plus kan worden verwerkt zie Handleiding voorbeeld inrichting Aanvraag betaald ouderschapsverlof   Voor ondersteuning of bij complexe situaties/vraagstukken kan er altijd eensparringsessie met een consultant worden aangevraagd via 4Me. 2. Goedkeuring werkgever Je gaat de aanvraag van de werknemer beoordelen en goedkeuren als de 9 weken niet overschreden zijn en het verlof binnen het eerste levensjaar van het kind valt. Dit gebeurt ook handmatig buiten het HRM-systeem. 3. Transactie betaald ouderschapsverlof UWV Ten behoeve van de korting op het salaris dient in HRM een transactie opgevoerd te worden op één van onderstaande componenten.   Voor de vaste componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof: 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) Voor de variabele componenten voer je het aantal uren verlof in via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten: 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)   Pensioenopbouw: Bij geen of deels pensioen opbouw dien je componenten met de text "inclusief pensioen" in de naam van de component te gebruiken. En bij volledig pensioen opbouw dien je componenten met de text "met voortzetting pensioen" in de naam van de component te gebruiken.   Vaste componenten: Je maakt gebruik van vaste componenten als je voor een langere duur in HRM het aantal verlofuren per periode of per week wilt opgeven. Als je gebruik maakt van aantal uren per week dan is de berekening vergelijkbaar met een deeltijdfactor wijziging.   Een voorbeeld:  Een fulltime werknemer neemt elke week 8 uur verlof. Dit is vergelijkbaar met 20% minder werken (uitgaande van een 40-urige werkweek).   In bovenstaand voorbeeld is de kortingscomponent ingericht met Aantal type = Week aantal   Een vaste kortingscomponent kan ook gebruikt worden met Aantal type = Periode aantal. Dit kan gebruikt worden als je gedurende een langere periode het exacte aantal verlofuren hebt bepaald en van daaruit het gemiddelde per periode hebt bepaald. Bijvoorbeeld de werknemer neemt in totaal gedurende 4 maanden 80 uur verlof op. Je kan dan een transactie met een duur van 4 maanden opgeven met een aantal van 20 uur. Hierbij moet erop gelet worden dat de kortingscomponent NIET Tijdsgevoelig is omdat anders, als de transactie gedurende de periode start of eindigt, het opgegeven aantal geprorateerd zal worden.   Ook kan Aantal type = Factor aantal gebruikt worden. Deze methode kan gebruikt worden als je in plaats van het aangeven van het aantal uren dat gekort moet worden, wilt aangeven met welke factor het salaris verminderd moet worden. De factor die toegepast moet worden moet als Aantal opgegeven worden op de kortingstransactie. De korting op het salaris wordt: Opgegeven factor * deeltijdfactor * voltijdssalaris. Het aantal verlofuren wordt als volgt berekend: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren / (-1 * factor op de component).   De factor op de component is in geval van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV -1 waardoor de uren dus zijn: Opgegeven factor * deeltijdfactor * periode normuren   Variabele componenten: Je maakt gebruik van variabele componenten als je de daadwerkelijk genoten verlof uren per periode in HRM wil opgeven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlofuren die afkomstig zijn uit planningspakketten zoals NEDAP. 4. Transactie dagloon t.b.v. voorschotberekening Als een voorschot berekend moet worden dan kun je het dagloon van de werknemer handmatig in HRM invoeren op salariscomponent 92320 HM Dagloon.   Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotsbepaling van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten.   Als er geen dagloon is opgegeven dan zal voor het voorschot gebruik gemaakt worden van een door het systeem berekend dagloon (zie hiervoor de beschrijving van de berekening van het dagloon en het voorschot).   Als de referteperiode (deels) buiten het Payroll systeem valt (met name bij start Payroll) dan is het zeker verstandig om het dagloon van de werknemer handmatig op te geven omdat het door het systeem berekende dagloon een grotere afwijking kan hebben. 5. Transactie t.b.v. afwijkend gedrag voorschot berekenen Als in tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen staat ingericht om: wel voorschot te berekenen en je voor een werknemer geen voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op salariscomponent 3810 Blokkeer voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV / 3830 Blokkeer voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om voorschot te berekenen, toch geen voorschot berekend wordt geen voorschot te berekenen en je voor een werknemer wel voorschot wilt berekenen dan dien je een transactie op te geven in HRM op salariscomponent 3800 Afdwingen voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV / 3820 Afdwingen voorschotberekening aanvullend geboorteverlof voor deze werknemer zodat er, ondanks dat de inrichting ingesteld is om geen voorschot te berekenen, toch wel voorschot berekend wordt 6. Administratieve handeling in HRM t.b.v. verlof In HRM dient de volgende administratieve handeling plaats te vinden: Incidentele inkomstenvermindering: Als je niet hebt aangegeven dat het gegeven Incidentele tijdelijke inkomstenvermindering in HRM automatisch moet worden bepaald via het scherm Persoonsgegevens / Belasting / IKV belastingregel details dan dien je bij dit gegeven de waarde Kindverlof op te geven tenzij er sprake is van 100% aanvulling op het salaris.  Eventueel de bovenwettelijke verlofrechten van de werknemer corrigeren Het verlofsaldo van de werknemer kan gecorrigeerd worden als de werknemer met aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof gaat. Om het verlof in de verlofmodule in te voeren kun je een boekbare definitie aanmaken om een saldo op te kunnen geven zodat het inzichtelijk wordt wat opgenomen is     Aanvraag & afhandeling uitkering Onderstaande stappen dienen doorlopen te worden: Stappen Beschrijving 1. Aanvraag UWV uitkering De wijze van aanvraag van de UWV uitkering is voor zowel aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof identiek met dien verstande dat bij het betaald ouderschapsverlof UWV: dit mag plaatsvinden nadat het verlof is genoten door de werknemer en er mogen maximaal 3 aanvragen gedaan worden per werknemer / kind en  het verlof mag in alleen in hele werkweken aangevraagd worden . Dit betekent dat de eerste aanvraag pas mogelijk is nadat het aantal uren van 1 werkweek aan verlof is genoten. Een voorbeeld: Een werknemer werkt fulltime en stel dat de werknemer elke vrijdag verlof neemt vanaf 1 september t/m 31 december dan mag de eerste aanvraag voor de eerste 5 weken gedaan worden na 5 weken (wat vanaf 7 oktober is) Een andere optie is om de volledige aanvraag te doen in januari ná het genoten verlof 2. Transactie UWV uitkering Op het moment dat de UWV uitkering binnen is dien je de UWV uitkering als transactie op te geven in HRM op salariscomponent 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV.    Hierop registreer je het bedrag van de uitkering als gevolg van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof dat je doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes. Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes.     Berekeningen en afleidingen in Payroll Blokkerende meldingen Blokkerende melding bij transactie kortingscomponenten vóór 2 augustus 2022 Om te voorkomen dat transacties opgevoerd worden op de kortingscomponenten m.b.t. betaald ouderschapsverlof UWV (componenten 14440, 14450, 14770 en 14780) vóór de startdatum van 2 augustus 2022, vindt onderstaande validatie plaats: Error code Validatie omschrijving Actienemer  Actie E-CON-02 Transacties op korting betaald ouderschapsverlof UWV mogen geen startdatum voor 2 augustus 2022 hebben. Klant Vul de juiste startdatum / periode in voor de kortingscomponenten   Blokkerende meldingen bij aanvullend geboorteverlof vanaf 1 januari 2023 Foutencode Validatie omschrijving Actie E-WIEG-01 Gebruik van een registratieve werkgeverbetaling voor aanvullend geboorteverlof is per 2023 niet meer mogelijk. Voor het registreren van de UWV uitkering dien je component 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof te gebruiken. E-WIEG-02 De factor op de korting aanvullend geboorteverlof componenten moet vanaf 2023 altijd -1 zijn.  Eventuele aanvullingen op het aanvullend geboorteverlof dienen ingericht te worden op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof.   Berekening dagloon Wij bepalen een dagloon op werknemerniveau (component 92300 Dagloon schatting) op basis van het SV inkomen van 12 periodes (13 periodes bij 4-wekelijkse verloning) beginnend vanaf twee periodes voorafgaande aan het verlof.   Als er geen handmatig dagloon is opgegeven via component 92320 HM Dagloon dan zal dit berekende dagloon worden gebruikt voor de voorschot bepaling. Als het verlof bijvoorbeeld 15 mei ingaat dan kijken we naar het SV inkomen, voor de maandelijkse verloning, vanaf periode 4 vorig jaar tot en met periode 3 dit jaar. De opgebouwde bedragen aan vakantiegeld en arbeidsvoorwaardenbedrag in de referteperiode worden erbij geteld  De uitbetaalde vakantiegeld- en arbeidsvoorwaardenbedragen in de referteperiode worden er afgetrokken We maken gebruik van de formule (A-B+C)/D: SV inkomen in referteperiode Uitbetaalde vakantiegeld- en arbeidsvoorwaardenbedrag in referteperiode Opgebouwde rechten van vakantiegeld- en arbeidsvoorwaardenbedrag in referteperiode Het minimum tussen 261 en de maandagen t/m de vrijdagen dat werknemer een actief dienstverband heeft NB: Het dagloon wordt vanaf 01-01-2022 voor alle werknemers bepaald Het dagloon wordt gemaximeerd tot het maximum premie dagloon. Indien in een periode sprake is van een tijdelijke inkomstenvermindering dan wordt de waarde van het SV loon van de vorige periode gekopieerd. Doordat het dagloon vanaf 01-01-2022 bepaald wordt kan het voorkomen dat een werknemer die alle periodes vanaf 01-01-2022 een tijdelijke inkomstenvermindering heeft gehad er geen dagloon is bepaald. In dat geval zal handmatig een dagloon moeten worden ingegeven. In het algemeen betekent dit (voor zover wij dat kunnen bedenken) dat het dagloon dat wij vaststellen lager zal zijn dan het dagloon dat het UWV zal berekenen. Als de dienstbetrekking twee periodes voor het verlof nog niet is aangevangen dan nemen wij de periode voorafgaand aan het verlof als referteperiode. Als de dienstbetrekking pas begint in de periode dat ook het verlof wordt genomen dan zullen we geen dagloon berekenen. Er zal dan een handmatig dagloon (92320 HM Dagloon) opgevoerd moeten worden om een voorschot te kunnen uitbetalen. Als tijdens betaald ouderschapsverlof UWV het salaris aangevuld wordt tot 100% dan is er in die periode geen sprake van incidentele inkomstenvermindering. Hierdoor zal dan een nieuw dagloon worden bepaald welke in de volgende periode gebruikt zal worden voor het voorschot. In deze situatie zal het voorschotbedrag per periode kunnen fluctueren.    Elke periode wordt het dagloon aan het einde van alle berekeningen berekend o.b.v. het SV inkomen van de vorige 12 (of 13 bij 4weken verloning) periodes. Bij de bepaling van het voorschot wordt het dagloon gebruikt van de vorige periode. Met deze werkwijze wordt dus voor het voorschot een dagloon gebruikt dat gebaseerd is op twee periodes voorafgaande aan het verlof.   Als er startwaardes voor de dagloon bepaling zijn vastgelegd (zie Eenmalige inrichting / Vastleggen startwaardes t.b.v. dagloon berekening) dan worden deze gebruikt voor de bepaling van het dagloon in de eerste verloningsperiode na een migratie naar Payroll.   Berekening voorschot Een voorschot wordt berekend door het maximum te vergoeden bedrag aan betaald ouderschapsverlof te vermenigvuldigen met de verhouding tussen het aantal opgenomen ouderschapsverlof uren in deze periode en het maximum aantal uren betaald ouderschapsverlof.   Het maximum bedrag = 9 weken * 5 dagen * het UWV dagloon * 70%. Het maximum aantal uren = 9 weken * contracturen op start verlof.   De contracturen op start verlof wordt berekend door de normuren te vermenigvuldigen met de deeltijdfactor op startdatum van de verlof transactie. Hierbij wordt de deeltijdfactor op werknemerniveau gebruikt.   Het voorschot = maximum bedrag * (verlofuren deze periode / maximum aantal uren).   Het voorschot wordt uitbetaald op component 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV.     Let op: Wanneer er geen dagloon is bepaald zal het voorschot niet worden berekend. Wil je toch een voorschot uitbetalen geef dan handmatig een dagloon in. Zie voor meer informatie paragraaf Berekening dagloon.   Berekeningen uren, aanvulling en afleidingen in Payroll In Payroll vinden een aantal berekeningen en afleidingen plaats: 1) Onderstaande gegevens in de loon- / pensioenaangiftes blijven intact tijdens aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV: Contractloon in loonaangifte (component 94240) Contracturen per week in loonaangifte (component 94270) Verloonde uren in loonaangifte (component 71480) tenzij er geen voorschot wordt berekend en de UWV uitkering niet is vastgelegd. In dit geval zullen de Verloonde uren verlaagd worden met het aantal genoten aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV uren. Regeling/Productloon in pensioenaangifte (component 150050 (+200)) (Contract)uren per week in pensioenaangifte (component 94210) 2) Het gegeven Incidentele inkomstenvermindering in de loonaangifte (component 71070) wordt gevuld met de waarde K (Kindverlof) gedurende aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV tenzij het salaris aangevuld is tot 100%. 3) De waardes voor de gegevens: Verstrekte aanvulling op werknemer verzekeringen in de loonaangifte. Verloonde uren voor regeling in UPA , Verbijzondering inkomstenvermindering in APG en de Verlofsoort in UPA zijn afhankelijk van de situatie Situatie Verstrekte aanvulling (33100) Verloonde uren (140050 (+200)) Verbijzondering (95210) Verlofsoort (95850) Geen aanvulling, geen pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Geen aanvulling, geen pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Geen aanvulling, wel pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Geen aanvulling, wel pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering leeg of niet aanwezig blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, geen pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering Gevuld  wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, geen pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Aanvulling loonbetaling, volledig pensioenopbouw met voorschot UWV uitkering Gevuld blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, volledig pensioenopbouw zonder voorschot UWV uitkering Gevuld blijft intact SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP leeg of niet aanwezig Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over deels aanvulling met voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over deels aanvulling zonder voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met het aantal verlofuren betaald ouderschapsverlof SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over UWV uitkering met voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met 30% SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV Aanvulling loonbetaling, pensioenopbouw over UWV uitkering zonder voorschot UWV uitkering Gevuld wordt verlaagd met 30% SPW: OVW ABP/Loyalis: WGP OSP, vanaf 2023 BOV     Salarisstrook Op de salarisstrook wordt het nieuwe cumulatief 3260 Uren betaald ouderschapsverlof UWV afgedrukt wat het totaal aan opgenomen betaald ouderschapsverlofuren UWV aangeeft.   De korting, aanvulling en voorschot worden apart getoond. Op het moment van vastleggen van de daadwerkelijke UWV uitkering wordt het voorschot tegen geboekt en vervangen door de UWV uitkering.   Als de aanvulling gebaseerd is op de methode UWV betaling meenemen dan zal over het algemeen ook een correctie op de aanvulling gedaan worden omdat veelal het voorschot niet exact overeen zal komen met de UWV uitkering en hierdoor de aanvulling ook aangepast zal worden. Bij deze wijze van aanvulling berekening zal echter het totaal van korting, aanvulling en voorschot dan wel UWV uitkering niet wijzigen omdat de aangepaste aanvulling dit opvangt.     Componenten Nummer Componenten Toelichting 3800 Afdwingen voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV Bij opgeven van deze component terwijl er sprake is van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV zal wel een voorschot berekend worden ook al geeft de standaard inrichting aan dat er geen voorschot berekend moet worden. 3810 Blokkeer voorschotberekening betaald ouderschapsverlof UWV Bij opgeven van deze component terwijl er sprake is van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV zal geen voorschot berekend worden ook al geeft de standaard inrichting aan dat er wel een voorschot berekend moet worden. 14310 / 14440 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (vast) Je gebruikt deze salariscomponent als er sprake is van onbetaald verlof vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV en tijdens het verlof geen of deels pensioen wordt opgebouwd en per periode een vast bedrag gekort moet worden gedurende een aantal periodes.   Je dient een transactie op te geven op salariscomponent 14310 / 14440 met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten   Veronderstel dat een werknemer wekelijks 8 uur verlof neemt dan wordt dat geïnterpreteerd alsof de werknemer 20% minder werkt → dus maandelijks een korting van 20% op het salaris.  14320 / 14450 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (vast) Je gebruikt deze salariscomponent als er sprake is van onbetaald verlof vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV en tijdens het verlof volledig pensioen wordt opgebouwd en per periode een vast bedrag gekort moet worden gedurende een aantal periode   Je dient een transactie op te geven op salariscomponent 14320 / 14450 met als start- en einddatum de daadwerkelijke start- en einddatum van de duur van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten   Veronderstel dat een werknemer wekelijks 8 uur verlof neemt dan wordt dat geïnterpreteerd alsof de werknemer 20% minder werkt → dus maandelijks een korting van 20% op het salaris.  14460 Percentage WG-deel naar WN vanwege betaald ouderschapsverlof UWV Als er sprake is van een vrijwillige voortzetting pensioen- en/of overige regelingen opbouw kan de werkgever ervoor kiezen om de werkgeverspremie te verhalen op de werknemer. In dit geval dien je ook deze salariscomponent te gebruiken. Veronderstel dat de werknemer het volledige werkgeversdeel moet betalen dan geef je 100 op. 14730 / 14770 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (variabel) Je gebruikt deze salariscomponent als er sprake is van onbetaald verlof vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV en: tijdens het verlof geen of deels pensioen wordt opgebouwd en het bedrag dat gekort wordt per periode afhankelijk van het aantal opgenomen uren in die periode is (er van uitgaande dat Aantal type = Periode aantal) en je maakt gebruik van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof uren afkomstig uit planningspakketten zoals NEDAP of je wilt per periode het exacte aantal verlofuren opgeven Je dient een transactie op te geven op component 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (variabel) met als periode en daarbij behorende startdatum van de periode waarin de uren zijn opgenomen. Deze componenten kun je via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten ingeven. 14740 / 14780 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (variabel) Je gebruikt deze salariscomponent als er sprake is van onbetaald verlof vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV en: tijdens het verlof volledig pensioen wordt opgebouwd en het bedrag dat gekort wordt per periode afhankelijk van het aantal opgenomen uren in die periode is (er van uitgaande dat Aantal type = Periode aantal) en je maakt gebruik van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof uren afkomstig uit planningspakketten zoals NEDAP of je wilt per periode het exacte aantal verlofuren opgeven Je dient een transactie op te geven op component 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) (variabel) met als periode en daarbij behorende startdatum van de periode waarin de uren zijn opgenomen. Deze componenten kun je via het scherm Persoonsgegevens → Salaris overig → Variabele salariscomponenten ingeven. 14910 Correctie dtf/grondslag pensioen betaald ouderschapsverlof UWV Afhankelijk van de regels van het pensioenfonds en de wijze waarop het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV geregistreerd wordt, zal er een correctie op de dtf dan wel periodieke grondslag berekend worden. 33230 /  14960 Uitkering aanvullend geboorteverlof / Betaald ouderschapsverlof UWV Op deze component dien je het bedrag van de uitkering als gevolg van aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof te registreren die je van het UWV hebt ontvangen en doorbetaalt aan de werknemer.   De datum ingang en einde van de transactie dient overeen te komen met het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft. Op het Aantal dient het totaal aantal uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof waarop de uitkering betrekking heeft vastgelegd te worden t.b.v. een juiste verdeling van de uitkering over de verschillende periodes.   Wordt geen Aantal opgegeven dan zal het bedrag aan uitkering in elke periode gelijk zijn aan het betaalde voorschot m.u.v. de laatste periode waarin ook het verschil tussen het totale voorschot en uitkering wordt geboekt. Wordt er geen Aantal ingevoerd en is er geen sprake van een voorschot, dan zal de uitkering op basis van werkdagen verdeeld worden over de periodes. 14930 / 14970 Voorschot aanvullend geboorteverlof / Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV Deze component bevat een voorschot (indien ingericht) op het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV o.b.v. het handmatig opgegeven dan wel geschatte dagloon UWV omgezet naar een uurloon en vermenigvuldigd met het aantal uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof. 14940 / 14990 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV Het salaris wordt 100% gekort bij aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV. Met deze component is het mogelijk een aanvulling te doen op de UWV uitkering door op deze component een Factor in te richten. Bijv. een Factor van 0,1 zorgt dat een aanvulling van 10% van het gekorte bedrag als aanvulling berekend wordt. 45310 Vakantiegeld WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het vakantiegeld deel van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 45320 Vakantiegeld voorschot WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het vakantiegeld deel van het voorschot van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 48250 Extra uitkering WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het extra uitkeringsdeel van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 45350 Res. soc. premies vakantiegeld WAZO uitkering Te gebruiken om sociale lasten te reserveren over het gereserveerde vakantiegeld. Hiervoor dient in de factor het gewenste percentage ingevuld in te worden. 48260 Extra uitkering voorschot WAZO uitkering Bevat de uitbetaling van het voorschot van het extra uitkeringsdeel van de WAZO uitkering als registratieve of reguliere werkgeversbetaling. 48510 Res. soc. premies extra uitkering WAZO uitkering Te gebruiken om sociale lasten te reserveren over het gereserveerde extra uitkering. Hiervoor dient in de factor het gewenste percentage ingevuld in te worden. 92300 Dagloon schatting Zie de beschrijving hierboven hoe het dagloon bepaald wordt. 92320 HM Dagloon Op deze component dient het dagloon afkomstig van het UWV vastgelegd te worden. Als dit dagloon aanwezig is, zal dit gebruikt worden voor de vooschotbepaling van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof. Deze component hoeft maar op één contract vastgelegd te worden en zal gebruikt worden voor alle contracten. 92340 Dagloon schatting VU percentage Zie Eenmalige inrichting / Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen 92350 Dagloon schatting EU percentage Zie Eenmalige inrichting / Splitsen werkgeversbetalingen in vakantiegeld en extra uitkeringen 110000 (+200)  / 110030 (+200) Pensioen premie WG-deel vanwege aanvullend geboorteverlof / Pensioen premie WG-deel vanwege betaald ouderschapsverlof UWV   Deze component wordt automatisch berekend als component 14460 (Percentage WG-deel naar WN vanwege aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV) gebruikt is. Het resultaat van de extra inhouding van de premie, die verhaald wordt op de werknemer vanwege voortzetting pensioen- en/of overige regelingen opbouw n.a.v. aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV, wordt via deze component vastgelegd.   Deze component wordt als een bruto inhouding getoond op de salarisstrook 448110 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV VU deel Bevat het deel van de UWV betaling dat gebaseerd is op het vakantiegeld. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpgRchtVakBsl in het UWV dagloon. 448120 Gereserveerd betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Bevat het deel van de UWV betaling dat gebaseerd is op het extra uitkeringen. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpbAvwb in het UWV dagloon. 448130 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV VU deel Bevat het deel van het voorschot op de UWV betaling dat gebaseerd is op het vakantiegeld. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpgRchtVakBsl in het UWV dagloon. 448140 Gereserveerd voorschot betaald ouderschapsverlof UWV EU deel Bevat het deel van het voorschot van de UWV betaling dat gebaseerd is op het extra uitkeringen. Dit wordt berekend door te kijken naar het deel OpbAvwb in het UWV dagloon. 886010 Kolom 08-Loon WN verz t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal SV loon bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd.   886020 VakBsl t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal vakantiegeld, die uitbetaald is, bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886030 OpnAvwb t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal arbeidsvoorwaardenbedrag, dat uitbetaald is, bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886040 OpgRchtVakBsl t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal opgebouwde recht aan vakantiegeld bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886050 OpbAvwb t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal bevatten opgebouwde recht aan arbeidsvoorwaardenbedrag van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd. 886060 Aantal ma-vr dagen t.b.v. UWV dagloon Moet het totaal aantal SV dagen bevatten van voor Start payroll en vastgelegd in de eerste periode. Het Aantal in component 886060 "Aantal ma-vr dagen voor UWV dagloon" moet overeenkomen met het aantal dagen waarop dit totaal is gebaseerd.       Voorbeeld Het voorbeeld gaat uit van de volgende aannames: Pro rata methode is werkdagen  Normuren per week zijn 40. Normuren per periode zijn 40*52/12=173,33. Er wordt een voorschot betaald. Er is sprake van een aanvulling van 20% o.b.v. de aanvullingsmethode Percentage van korting. Pensioenopbouw vindt plaats over alleen de aanvulling. Aantal type op component 14310 / 14440 is ingericht als Week aantal. Aantal type op component 14730 / 14770 is ingericht als Periode aantal. Gemiddeld UWV dagloon is € 150,84 waarmee het bijbehorende uurloon €150,84 * 5/36 = €20,95 De werknemer werkt voltijd en heeft in totaal recht op 360 uren verlof (9 * 40): Voltijdsalaris is €3000,-   Omdat de pensioenopbouw niet volledig doorloopt moet component vaste 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) of variabele component 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) gebruikt worden voor de vastlegging van het aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV.   Transactie Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV Werknemer dient twee aanvragen in: Eerste aanvraag is van 2 augustus tot en met 5 september. In totaal 200 verlofuren in 5 weken.  Tweede aanvraag is van 23 september tot en met 3 februari 2023. In totaal 160 verlofuren elke week 8 uur. Bij gebruik van vaste componenten: Voer je voor de eerste aanvraag (periode 2 augustus t/m 5 september 2022) een transactie op van 40 uur in HRM via component 14310 / 14440 met als startdatum gelijk aan 2 augustus 2022 en einddatum 5 september 2022 via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten Voer je voor de tweede aanvraag (periode 23 september t/m 3 februari 2023) een transactie op van 8 uur in HRM via component 14310 / 14440 met als startdatum gelijk aan 23 september 2022 en einddatum 3 februari 2023 via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Vaste salariscomponenten Formule voor de berekening voor de gemiddelde verlofuren, de korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof en de aanvulling: Gemiddelde verlofuren per periode (dat getoond wordt als cumulatief onderaan de salarisstrook) = (aantal opgegeven uren per week / normuren per week) * (normuren per periode * prorata factor). De prorata factor is bij de methode werkdagen gebaseerd op aantal ma-vr dagen gedurende de transactie deze periode / aantal ma-vr dagen in deze periode) Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) = Gemiddelde verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Aanvulling = % Aanvulling * Gemiddelde verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Voorschot = 70% * Gemiddelde verlofuren per periode * Dagloon * 5 / 36 Maand Uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof Voorschot Aanvulling Augustus 2022 40/40 * 173,33 * 22/23 = 165,79710 uren 165,79710 * 3000 / 173.33 = €2869,56 70% * 165,7971 * 20,95 = €2431,41 0,2 * 165,79 * 3000 / 173,33 = €573,91 September 2022 40/40 * 173,33 * 3/22 = 23,63636 uren (eerste aanvraag) + 8/40 * 173.33 * 6/22 = 9,45455 (tweede aanvraag) = 33,09091 23,63636 * 3000 / 173.33 = €409,09 + 9,45455 * 3000 / 173.33 = €163,64 = €572,73 70% * 23,63636 * 20,95 = €346,63 + 70% * 9,45455 * 20.95 = €138,65 = €485,28 0,2 * 23,63636 * 3000 / 173,33 = €81,82 + 0,2 * 9,45455 * 3000 / 173,33 = €32,73 = €114,55 Oktober 2022 t/m Januari 2023 8/40 * 173.33 = 34.66667 uren 34.66667 * 3000 / 173.33 = €600,00 70% * 34,66667 * 20,95 = €508,39 0,2 * 34,66667 * 3000 / 173,33 = €120,00 Februari 2023 8/40 * 173.33 * 3/20 = 5,20000 uren 5,20000 * 3000 / 173.33 = €90,00 70% * 5,20000 * 20,95 = €76,26 0,2 * 5,20000 * 3000 / 173,33 = €18,00   Uit bovenstaande resultaten is te zien dat alhoewel de werknemer feitelijk 200 uur verlof heeft genomen gedurende de eerste aanvraag, dat door het gebruik van de vaste transactie het berekende aantal uren van de eerste aanvraag 165,79710+23,63636 = 189,43346 is en dus niet gelijk aan de 200 werkelijk genoten uren. Voor de tweede aanvraag zijn de berekende uren 153,32123 i.p.v. de daadwerkelijke genomen 160 uren.   Bij gebruik van variabele componenten: Voer je voor de eerste aanvraag een transactie op in HRM via salariscomponent 14730 / 14770 via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten in de volgende periodes: Periode augustus 2022: 22 * 8 = 176 uren Periode september 2022: 3 * 8 = 24 uren Voer je voor de tweede aanvraag een transactie op in HRM via salariscomponent 14730 / 14770 via het scherm Persoonsgegevens / Salaris overig / Variabele salariscomponenten in de volgende periodes: Periode september 2022: 2 * 8 = 16 uren Periode oktober 2022: 4 * 8 = 32 uren Periode november 2022: 4 * 8 = 32 uren Periode december 2022: 5 * 8 = 40 uren Periode januari 2023: 4 * 8 = 32 uren Periode februari 2023: 1 * 8 = 8 uren Formule voor de berekening voor de verlofuren, de korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof en de aanvulling: Werkelijke verlofuren per periode (dat getoond wordt als cumulatief onderaan de salarisstrook) = aantal opgegeven uren per periode Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) = Werkelijke verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Aanvulling = % Aanvulling * Werkelijke verlofuren per periode * Periode salaris / normuren per periode Voorschot = 70% * Werkelijke verlofuren per periode * Dagloon * 5 / 36 Maand Uren aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof Korting aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof Voorschot Aanvulling Augustus 2022 176 uren 176 * 3000 / 173.33 = €3046,15 70% * 176 * 20,95 = €2581,04  0,2 * 176 * 3000 / 173,33 = €609,23 September 2022 24 + 16 = 40 uren 24 * 3000 / 173.33 = €415,38 + 16 * 3000 / 173,33 = €276,92 = €692,30 70% * 24 * 20,95 = €351,96 + 70% * 16 * 20,95 = €234,64 = €586,60 0,2 * 24 * 3000 / 173,33 = €83,08 + 0,2 * 16 * 3000 / 173,33 = €55,38 = €138,46 Oktober 2022 32 uren 32 * 3000 / 173.33 = €553,85 70% * 32 * 20,95 = €469,28 0,2 * 32 * 3000 / 173,33 = €110,77 November 2022 32 uren 32 * 3000 / 173.33 = €553,85 70% * 32 * 20,95 = €469,28 0,2 * 32 * 3000 / 173,33 = €110,77 December 2022 40 uren 40 * 3000 / 173.33 = €692,31 70% * 40 * 20,95 = €586,60 0,2 * 40 * 3000 / 173,33 = €138,46 Jamuari 2023 32 uren 32 * 3000 / 173.33 =€553,85 70% * 32 * 20,95 = €469,28 0,2 * 32 * 3000 / 173,33 = €110,77 Februari 2023 8 uren 8 * 3000 / 173.33 = €138,46 70% * 8 * 20,95 =€117,32 0,2 * 8 * 3000 / 173,33 = €27,69   Transactie voor uitkering aanvullend geboorteverlof / betaald ouderschapsverlof UWV Veronderstel dat de UWV uitkering van de eerste aanvraag is ontvangen op 7 oktober 2022 en de tweede aanvraag op 3 maart. Je voert dan een transactie in HRM op salariscomponent 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV: voor de eerste periode met als startdatum gelijk aan 2 augustus 2022 en einddatum 5 september 2022; met het aantal uren verlof van 200 en het totale bedrag van de uitkering stel €2878,04. voor de tweede periode met als startdatum gelijk aan 23 september 2022 en einddatum 3 februari 2023; met het aantal uren verlof van 160 en het totale bedrag van de uitkering stel €2348,47 Totaal aan UWV uitkering: €5226,51   Onderstaand het totaal overzicht per periode zonder de vastlegging van de uiteindelijke UWV uitkering: Periode 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 Totaal Gebruik vaste invoer                   14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -2869,56 -572,73 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -90,00 -5932,29 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 2431,41 485,28 508,39 508,39 508,39 508,39 76,26 5026,51 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 573,91 114,55 120,00 120,00 120,00 120,00 18,00 1186,46                     Gebruik variabele invoer                   14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -3046,15 -692,30 -553,85 -553,85 -692,31 -553,85 -138,46 -6230,77 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 2581,04 586,60 469,28 469,28 586,60 469,28 117,32 5279,40 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 609,23 138,46 110,77 110,77 138,46 110,77 27,69 1246,15   Onderstaand het totaal overzicht per periode met de vastlegging van de uiteindelijke UWV uitkering:  Periode 202208 202209 202210 202211 202212 202301 202302 Totaal Gebruik vaste invoer                   14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -2869,56 -572,73 -600,00 -600,00 -600,00 -600,00 -90,00 -5932,29 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 2385,85 630,96 508,84 508,84 508,84 508,84 174,34 5226,51 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 573,91 114,55 120,00 120,00 120,00 120,00 18,00 1186,46                     Gebruik variabele invoer                   14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) -3046,15 -692,30 -553,85 -553,85 -692,31 -553,85 -138,46 -6230,77 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof / 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV 2532,68 580,21 469,69 469,69 587,12 469,69 117,43 5226,51 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof / 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof / 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV 609,23 138,46 110,77 110,77 138,46 110,77 27,69 1246,15       Ouderschapsverlof en IKV Ten tijde van uitlevering van het Aanvullend geboorteverlof / Betaald ouderschapsverlof en het creëren van dit kennisbankartikel is er nog onzekerheid rondom eventuele nieuwe wettelijke vereisten voor de vastlegging van de inkomstenverhouding per 2023. Daarom is er voor gekozen het ouderschapsverlof vooralsnog niet (automatisch) op een nieuwe inkomstenverhouding te registreren.      Cao-inrichting Cao Apotheken Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Grafimedia Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 80% van het salaris (tot max. SV-loon). Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 10% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en jaarlijkse uitkering.     Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Groothandel in groenten en fruit Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Kartoflex Aanvullend geboorteverlof In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 80% van het salaris (tot max. SV-loon). Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 10% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen)(variabele uren).   Cao Kinderopvang Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Primair onderwijs Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren). Betaald ouderschapsverlof UWV In de cao Primair onderwijs is het doorbetaalde ouderschapsverlof in drie fases te verdelen Ouderschapsverlof UWV met aanvulling In de cao is overeengekomen dat het betaald ouderschapsverlof UWV wordt aangevuld tot een totaal van 75% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14990 Aanvulling betaald ouderschapsverlof UWV een factor van 75% - 70% = 5% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 14960 Betaald ouderschapsverlof UWV en 14970 Voorschot betaald ouderschapsverlof UWV ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je salariscomponent 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) (variabele uren). Overig ouderschapsverlof tijdens eerste levensjaar In totaal kent de cao Primair onderwijs een recht op gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof van 415 uur op fulltime basis per kind. De uren hiervan die worden opgenomen gedurende het eerste levensjaar van het kind worden aangevuld tot 75% van het salaris, ongeacht of er sprake is van betaald ouderschapsverlof UWV.    Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je salariscomponent 14020 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen) of 14040 Korting betaald ouderschapsverlof 25% (met voortzetting pensioen). Ouderschapsverlof tussen leeftijd van 1 en 4 jaar Als er na de eerste verjaardag van het kind nog een gedeelte van de 415 betaald ouderschapsverlofuren over is, en deze uren worden voor de vierde verjaardag van het kind opgenomen, dan worden deze verlofuren aangevuld tot 55% van het salaris.   Voor deze ouderschapsverlofuren gebruik je salariscomponent 14350 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen) of 14640 Korting betaald ouderschapsverlof 45% (met voortzetting pensioen).   Cao Sociaal werk Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 100% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 30% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld, eindejaarsuitkering en vermeerdering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) (variabele uren).   Cao Zelfstandige klinieken Aanvullend geboorteverlof  In de cao is overeengekomen dat het aanvullend geboorteverlof wordt aangevuld tot een totaal van 90% van het salaris. Daarom is op salariscomponent 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof een factor van 20% ingericht. In tabel 52500 Afhandeling werkgeversbetalingen is ingericht dat de UWV betaling meegenomen moet worden bij het berekenen van de aanvulling. Daarnaast zijn de salariscomponenten 33230 Uitkering aanvullend geboorteverlof en 14930 Voorschot aanvullend geboorteverlof ingericht als grondslag voor vakantiegeld en eindejaarsuitkering.   Voor deze aanvullend geboorteverlofuren gebruik je salariscomponent 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclsuief pensioen) (vaste kortingsfactor) of 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) (variabele uren).     Overige cao's Voor zover bij ons bekend zijn er naast bovenstaande cao's geen andere cao's waarbij een aanvulling plaatsvindt op het aanvullend geboorteverlof danwel betaald ouderschapsverlof UWV.   Voor de overige cao's kennen de volgende salariscomponenten een gelijke inrichting als de onbetaald verlof componenten 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14440 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14450 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen) 14730  Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) / 14770 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) / 14780 Korting betaald ouderschapsverlof UWV (met voortzetting pensioen)
Volledig artikel weergeven
22-07-2022 08:44 (Bijgewerkt op 25-08-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 3 kudos
 • 5158 Weergaven
We willen je informeren dat de tussentijdse Visma.net Payroll release 242 gepland staat voor dinsdagavond 16 april. De release notes zijn beschikbaar en bieden een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.
Volledig artikel weergeven
16-04-2024 15:55 (Bijgewerkt op 16-04-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 1030 Weergaven
Zoals je waarschijnlijk hebt gezien en gelezen, bijvoorbeeld in dit artikel, hebben we begin oktober de nieuwe Visma.net Payroll Nex UI beschikbaar gesteld voor een aantal klanten. Inmiddels is de nieuwe UI ook voor een tweede batch klanten geactiveerd.   Mocht de nieuwe UI voor jou nog niet beschikbaar zijn, dan kan je in dit korte filmpje al wel zien hoe de nieuwe UI eruit ziet en hoe deze werkt.
Volledig artikel weergeven
31-10-2023 16:59 (Bijgewerkt op 31-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 328 Weergaven
Je vindt het ondersteunend materiaal voor het werken met werken met 4Me - het Visma Service Management Systeem - hier!
Volledig artikel weergeven
03-12-2021 07:23
 • 1 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 637 Weergaven
We willen je informeren dat de tussentijdse Visma.net Payroll release 237.01 gepland staat voor donderdagavond 8 februari. De release notes zijn beschikbaar en bieden een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.  
Volledig artikel weergeven
09-02-2024 24:21 (Bijgewerkt op 09-02-2024)
 • 5 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1090 Weergaven
We willen je informeren dat Visma.net Payroll release 235.01 gepland staat voor donderdagavond 4 januari 2024.
Volledig artikel weergeven
04-01-2024 22:20 (Bijgewerkt op 05-01-2024)
 • 1 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 815 Weergaven
Het is zover, de eerste versie van de nieuwe Visma.net Payroll Nex UI komt beschikbaar! Lees hier de release notes van 
Volledig artikel weergeven
03-10-2023 15:57 (Bijgewerkt op 20-10-2023)
 • 11 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1584 Weergaven
Hier vind je de release notes van Visma.net Payroll release 223. Release 223 zal op donderdagavond 29 juni worden geplaatst.
Volledig artikel weergeven
29-06-2023 11:37 (Bijgewerkt op 29-06-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 699 Weergaven
Hier vind je de release notes van Visma.net Payroll release 217. Release 217 zal donderdagavond 6 april worden geplaatst. worden opgeleverd.
Volledig artikel weergeven
06-04-2023 11:03 (Bijgewerkt op 07-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1227 Weergaven
  Mededelingen Versie 213 is op dinsdagavond 7 februari geplaatst.       Nieuwe functionaliteit Korting bij ziekte controle op minimumloon en jaargrondslag pensioen Wanneer er sprake is van korting bij ziekte, dan mag gedurende het eerste ziektejaar deze korting er niet voor zorgen dat het inkomen onder het minimumloon komt. Vanaf het tweede ziektejaar mag dat wel, maar kunnen cao's daar andere afspraken over maken.   Ook de jaargrondslag pensioen die gekort wordt bij korting wegens ziekte mag niet onder de jaargrondslag pensioen komen behorende bij het minimumloon. Correctie korting bij ziekte i.v.m. minimumloon  Wanneer het inkomen gedurende het eerste ziektejaar onder het minimumloon komt, door toegepaste korting bij ziekte door middel van 1 van de componenten:  44510 Korting ivm ziekte  44520 Korting ivm ziekte SFB  44530 Korting ivm zwangerschap  44540 Korting ivm ziekte door zwangerschap Dan zal er vanaf 2023 een transactie aangemaakt worden op het nieuwe component 44590 Minimumloon aanvulling bij ziekte dat een aanvulling bevat tot aan het minimumloon.   Component Naam Beschrijving 44590 Minimumloon aanvulling bij ziekte Deze component bevat een correctie op de korting tijdens ziekte indien deze korting leidt tot een salaris onder het minimumloon.   Het Ziekengeld (componenten 44550/44560/44570/44580) wordt automatisch gecorrigeerd met een eventuele Minimumloon aanvulling bij ziekte.    Als ook na het eerste ziektejaar een korting tijdens ziekte niet mag leiden tot een inkomen onder het minimumloon dan kan dit in tabel 50000 CAO aangegeven worden: Key Parameter Beschrijving Keuze 830-SickDiscBelowMinWage Ziekte korting 2de ziektejaar onder minimumloon Gedurende het eerste ziektejaar zal een evt. korting wegens ziekte nooit leiden tot een salaris onder het minimumloon. In het tweede ziektejaar is dit echter wel toegestaan. Mag korting wegens ziekte in het tweede ziektejaar leiden tot een inkomen onder het wettelijk minimumloon? Deze instelling werkt alleen als op het contract is aangegeven dat het minimumloon toegepast moet worden. Ja (default) / Nee   Alleen als op het contract is aangegeven dat het minimumloon van toepassing is zal deze aanvulling gedaan worden.   Voor de volgende cao's is in tabel 50000 CAO parameter Ziekte korting 2de ziektejaar onder minimumloon per 1 januari 2023 ingericht met keuze Nee, waardoor er tijdens het tweede ziektejaar zal worden aangevuld tot het wettelijk minimumloon: Cao Apothekers in dienstverband Cao GGZ Cao HBO Cao Huisartsenzorg Cao Particuliere Beveiliging Cao Tuinzaadbedrijven Cao VVT Cao Zelfstandige Klinieken Nederland Cao Ziekenhuizen Correctie jaargrondslag pensioen i.v.m. minimumloon Als er sprake is van een Minimumloon aanvulling bij ziekte dan wordt er ook voor gezorgd dat de jaargrondslag pensioen niet onder de grondslag behorende bij het minimumloon komt. Hierbij wordt gekeken naar de hoogte van het minimumloon op start jaar dan wel start dienstverband (indien dat na start jaar is). Bij het bepalen van deze minimum grondslag wordt het vakantiegeld en extra uitkeringen meegenomen conform dat ook voor de reguliere jaargrondslag gedaan wordt.   De gebruikte minimum jaargrondslag pensioen wordt bepaald als er sprake is van een 44590 Minimumloon aanvulling bij ziekte. Deze waarde is terug te zien in componenten (afhankelijk van berekeningsniveau) 50040/50050/50190 Full-time minimum pensioen grondslag contract/IKV/medewerker. Als de korting bij ziekte halverwege de periode ingaat en voor dat deel onder het minimum terecht komt, dan zal de minimum jaargrondslag ook alleen voor dat deel toegepast worden. Actie Bij component 44590 Minimumloon aanvulling bij ziekte moet de journalisering ingericht worden. Koppel dit component debet aan een kostengrootboekrekening. Selecteer een grootboekrekening gelijk aan de inrichting van het kortingscomponent 44510 (+10) Korting ivm ziekte, immers de aanvulling is reeds opgenomen in de waarde van het ziekengeld op de componenten 44550/44560/44570/44580 Indien wenselijk (en niet al vanuit de CAO vooringericht) in de CAO tabel 50000 inrichten dat ook na het eerste ziektejaar de korting niet mag leiden tot een inkomen onder het minimumloon.       Opgeloste meldingen Ten onrechte minimum VU en minimum/maximum extra uitkering toegepast bij negatieve grondslag dan wel negatieve deeltijdfactor Als er sprake is van een negatieve deeltijdfactor (bijvoorbeeld vanwege eindafrekening verlofsaldo na einde contract) dan werd er ten onrechte een minimum vakantiegeld en/of extra uitkering bepaald (als er sprake is van een minimum bepaling voor de regeling).    Vanaf 2023 zal er geen minimum (of maximum) worden toegepast als het berekende vakantiegeld dan wel extra uitkering negatief is en/of het berekende minimum (of maximum) bedrag aan vakantiegeld en/of extra uitkering negatief is i.v.m. een negatieve deeltijdfactor. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Verloonde uren incorrect bij aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof als er sprake is van aanvulling maar geen voorschot en (nog) geen uitkering is vastgelegd Wanneer er sprake is van aanvullend geboorteverlof en/of betaald ouderschapsverlof en er is een aanvulling, maar geen voorschot en (nog) geen uitkering vastgelegd, dan werd ten onrechte in de loonaangifte de verloonde uren niet verlaagd met het aantal uren aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. Als er namelijk geen sprake is van een werkgeverbetaling (d.m.v. de uitkering dan wel het voorschot), dan dienen de verloonde uren wel verlaagd te worden. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Kopen/verkopen van verlofuren ten onrechte niet meegeteld in deeltijdfactor voor eenmalige uitkering met methode vast bedrag en methode reservering bedrag Wanneer er verlofuren gekocht of verkocht worden dan werden deze uren ten onrechte niet meegenomen in de deeltijdfactor die gebruikt wordt voor de extra uitkering als er sprake is van een extra uitkering o.b.v. een vast bedrag (dat afhankelijk is van de deeltijdfactor) en ook niet als de extra uitkering o.b.v. een gereserveerd bedrag is maar waarbij een maximum of minimum bedrag geldt dat afhankelijk is van de deeltijdfactor.   Dit is gecorrigeerd met ingang van 2023 en kan daarom een TWK correctie tot gevolg hebben. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Verkeerde korting bij ziekte als gedurende de periode de minimumloonregel op het contract wijzigt Wanneer de minimumloonregel op het contract halverwege de periode van waarde wijzigt in de periode dat er ook sprake is van korting bij ziekte dan werd de korting bij ziekte met TWK verkeerd berekend.   Dit is in deze release opgelost en zal derhalve een correctie TWK (potentieel over meerdere jaren) tot gevolg kunnen hebben. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Netto-bruto KM geeft soms foutmelding bij kleine negatieve bedragen De netto-bruto berekening van KM vergoedingen gaf soms een foutmelding als er een netto-bruto berekening over een klein negatief bedrag bepaald moest worden.   Dit is vanaf deze release opgelost.   Dit betekent dat de workaround die die gedaan moest worden als deze fout optrad, nu niet meer nodig is. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Componenten blokkeer/afrekenen werkte niet meer vanaf 2023 Onderstaande componenten werkte vanaf 2023 niet meer correct. Dit is met deze release herstelt en kan een TWK correctie per start 2023 tot gevolg hebben.   Betreft componenten: 3700 Blokkeer afrekening vak.geld en extra uitk. van alle contracten 3710 Afrekenen vak.geld en extra uitk. van alle contracten 3720 Afrekenen vak.geld en extra uitk. in ingestelde periode 3750 Blokkeer afrekening uitruil van alle contracten 3760 Afrekenen uitruil op alle contracten Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Als dienstverband met TWK in vorig jaar beëindigd soms afkeuring loonaangifte ivm afwezigheid Contractloon of reden einde IKV Als een dienstverband met TWK in vorig jaar beëindigd wordt, dan werd er in sommige gevallen geen Contractloon of Reden einde IKV aangeleverd in de loonaangifte waarbij met name het ontbreken van het Contractloon tot een afkeuring van de loonaangifte leidde.   Dit is hersteld per 2022. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.        Wijzigingen in cao-inrichting Diverse CAO's - Maximum uurloon ORT Voor de volgende cao's zijn op cao-niveau de bedragen van het maximum uurloon ORT in tabel 50320 Uurlonen aangepast: Cao Datum aanpassing Bedrag Gemeenten 1 januari 2023 € 19,87 HBO 1 januari 2023 € 21,46 Sociaal werk 1 januari 2023 regulier € 18,05 afwijkend: € 17,09 VVT 1 maart 2023 € 18,85 Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Diverse CAO's - Minimum eindejaarsuitkering Voor de cao Sociaal werk is geen minimum eindejaarsuitkering meer van toepassing. Daarom is met ingang van 1 januari 2023 in tabel 50500 Eindejaarsuitkering de parameter Minimum ingericht met "Nee" en is de inrichting van tabel 50510 Eindejaarsuitkering minimum bedrag per 1 januari 2023 verwijderd.   Voor de cao VVT is per 1 maart 2023 tabel 50510 Eindejaarsuitkering minimum ingericht met het minimumbedrag van € 2.329,43 per jaar. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Diverse CAO's - Minimum vakantiegeld Voor de volgende cao's zijn de bedragen in tabel 50100 Vakantiegeld minimum bedrag aangepast Cao Datum aanpassing Bedrag Beroepsgoederenvervoer 1 januari 2023 Vakbekwaam Leeftijd Bedrag 15 € 1.085,98 16 € 1.206,64 17 € 1.351,44 18 € 1.930,63 19 € 2.171,96 20 € 2.292,62 Vakonbekwaam Leeftijd Bedrag 18 € 1.520,37 19 € 1.737,57 20 € 2.003,03 Gemaksvoedingindustrie 1 juni 2022 * € 2.217,00 Graanbe- en verwerkende industrie 1 mei 2022 * € 2.551,33 Metalektro 1 december 2022 * 1 januari 2024 € 2.676,24 € 2.769,96 Sociaal werk 1 januari 2023 € 2.194,68 VVT 1 maart 2023 € 2.191,41  * Enkele bedragen zijn met terugwerkende kracht aangepast. Hierdoor kunnen twk's voorkomen voor werknemers aan wie het vakantiegeld reeds is uitbetaald (bijvoorbeeld vanwege uitdiensttreding) en die recht hadden op een aanvulling tot dit minimumbedrag. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.    Cao Metaal & Techniek en cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf Per 1 januari 2023 is CoMetec de uitvoerder voor de sociale regelingen binnen de cao's Metaal & Techniek en Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. De definitie van het jaarsalaris is per 1 januari 2023 veranderd. De grondslag voor deze regelingen is nu alle loon in geld (kolom 3) minus de vergoedingen voor overwerk. Er is geen sprake van een franchise, de maximale grondslag is het maximum SV-loon (in 2023 € 66.956).   Wat is er gewijzigd? De grondslag is gewijzigd naar Loon in geld (kolom 3) Er wordt gebruik gemaakt van de VCR methode Berekening vindt plaats op IKV-niveau De minimumleeftijd voor de sociale regelingen is 14 jaar, voor de WIA-verzekeringen 16 jaar Voor de leeftijdbepaling wordt gekeken naar de dag van de gebeurtenis De premies voor de sociale regelingen worden beëindigd per de AOW-datum , de WIA-verzekeringen kennen een premiestop per 48 maanden respectievelijk 24 maanden voor het bereiken van de AOW-leeftijd of de leeftijd van 67 jaar als de werknemer op zijn 67e verjaardag nog niet AOW-gerechtigd is.  Als een werknemer slechts een gedeelte van de maand deelneemt aan de regeling, wordt de premie berekend volgens de methode kalenderdagen in dienst / kalenderdagen in periode Franchise en maximum zijn onafhankelijk van de deeltijdfactor De volgende tabellen zijn aangepast: Regelingtabel Premietabel Regelingnaam 60300 60310 Sociaal fonds SFM 60400 60410 O&O 60500 60510 en 60520 WIA-werknemersverzekering 60600 60610 WIA-excedentverzekering 60800 60810 SWWM   Daarnaast is er een nieuwe regeling met ingang van 1 januari 2023, de regeling vervroegd uittreden (RVU). Deze regeling is ingericht in tabel 60700 RVU en 60710 RVU waardes.   Het is ons nog niet duidelijk hoe de berekening plaats moet vinden in het geval dat er twk's gedaan worden over een voorgaand kalenderjaar. Mocht CoMetec hier meer duidelijkheid in geven en er een aanpassing nodig zijn, dan passen we uiteraard de configuratie van de regelingen aan. Actie Op cao-niveau zijn de componenten met betrekking tot overwerk ingericht als vermindering op de grondslag voor deze regelingen. Als je eigen overwerkcomponenten hebt aangemaakt, richt je deze ook in als vermindering op de periodegrondslag Als je eigen componenten hebt, die geen overwerkcomponenten zijn, maar voorheen grondslag waren voor de regelingen, dan verwijder je de inrichting als grondslag van deze componenten.   Cao Primair onderwijs Arbeidsmarkttoelage directie pensioengevend De cao Primair onderwijs kent een arbeidsmarkttoelage voor (adjunct-)directeuren. Deze is met release 197 ingericht op component 44750 Arbeidsmarkttoelage directie. Deze arbeidsmarkttoelage is pensioengevend. De arbeidsmarkttoelage is na januari 2022 geïntroduceerd en telde daarom niet meer in op de pensioengrondslag van 2022. De in 2022 ontvangen arbeidsmarkttoelage en de arbeidsmarkttoelage per start 2023 dienen beiden in te tellen op de pensioengrondslag van 2023. Deze inrichting ontbrak echter, waarvoor onze excuses.   In februari zal met terugwerkende kracht de arbeidsmarkttoelage directie intellen op de pensioengrondslag bij start jaar. Normaalgesproken wordt bij twk wijzigingen de pensioengrondslag voor pensioenfonds ABP niet herrekend, maar voor deze arbeidsmarkttoelage is in Payroll een uitzondering gemaakt. In februari 2023 zal waar dit van toepassing is eenmalig automatisch component 9050 Herbereken jaar pensioen grondslag n.a.v TWK per start jaar (deze salarisrun) opgestart worden. Actie Je hoeft hiervoor geen verdere actie te ondernemen.   Cao Voortgezet Onderwijs Eigen bijdrage extra aanvullend verlofbudget uren was grondslag voor ziektegeld  Op Voortgezet Onderwijs niveau stond component 42720 Eigen bijdrage extra aanvullend verlofbudget uren onjuist geconfigureerd als zijnde grondslag voor het ziektegeld. Hierdoor werd het bedrag ten onrechte meegenomen in de berekening van het ziektegeld, maar ook in de loonkorting bij ziekte wanneer een werknemer gedurende de periode het 2e ziektejaar bereikt en gekort wordt wegens ziekte.     De instelling op het component is per 01-01-2023 aangepast zodat het component geen grondslag meer is voor het ziektegeld.    Het is mogelijk dit met terugwerkende kracht in vorige loonjaren aan te passen. Let daarbij dan wel op dat dit dan zou kunnen leiden tot een herrekening van de loonkorting bij ziekte voor de periode waarin voor het eerst gekort wordt en component 42720 Eigen bijdrage extra aanvullend verlofbudget uren voorkomt. Maar er zal ook een correctie gaan plaatsvinden in het berekende resultaten op de componenten 44550 (+10) Ziektegeld.        Actie Wanneer je de wijziging ook wilt doorvoeren in de voorgaande jaren dan moet je het vinkje bij Grondslag voor Ziektegeld in de versie van voorgaande jaren weghalen.   Cao VVT Compensatie inlooppremie WGA-hiaatverzekering Met ingang van 1 januari 2023 is voor de cao VVT een WGA-hiaatverzekering van toepassing.   De reguliere premie voor deze verzekering bedraagt 0,274%. In de jaren 2023-2027 zal er echter sprake zijn van een zogenaamde inlooppremie. Over deze periode wordt de premie met 0,120 procentpunt verhoogd. Daarom is in tabel 60810 WGA-hiaatverzekering waardes voor zowel werknemer als totale afdracht een premie van 0,274% + 0,120% = 0,394% ingericht.   Echter is overeengekomen dat de inlooppremie gecompenseerd dient te worden. De tussentijds gewijzigde cao geeft aan dat dit dient te gebeuren middels een eenmalige uitkering, die uiterlijk in januari 2024 uitgekeerd dient te worden. De voorwaarden voor deze eenmalige uitkering zijn nog niet gepubliceerd.    Wat ook is toegestaan is om de inlooppremie niet door te belasten naar de werknemer, maar hier een werkgeverspremie van te maken. Werkgevers die dit doen, hoeven geen eenmalige uitkering uit te betalen.   Als werkgever heb je dus twee opties: 1. Van de inlooppremie een werkgeverspremie maken Je past het premiepercentage in tabel 60810 WGA-hiaatverzekering waardes als volgt aan: Open tabel 60810 WGA-hiaatverzekering waardes en kies voor "Wijzigen" Maak een versie aan voor de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2027 Wijzig het werknemerpercentage (PercEmployee) in 0,274% Kies voor Opslaan 2. De eenmalige uitkering uitbetalen Op dit moment zijn de voorwaarden voor de eenmalige uitkering nog niet bekend. Als hier meer duidelijkheid over is, zal de eenmalige uitkering op cao-niveau worden ingericht. Deze zal default uit worden gezet en zal door de werkgevers die deze wensen uit te betalen geactiveerd moeten worden. In een latere release zullen wij je hier verder over inlichten. Oproeptijd toeslag Volgens artikel 4.3.1 lid 5 van de cao VVT hebben werknemers, die tijdens een bereikbaarheids- of consignatiedienst worden opgeroepen, recht op een toeslag van 25%. Deze toeslag is op cao-niveau ingericht op component 43050 Oproeptijd toeslag. Deze toeslag is geen grondslag voor vakantiegeld of eindejaarsuitkering, wordt niet gecompenseerd bij ziekte, maar is wel grondslag voor de pensioenregelingen en de WGA-hiaatverzekering (in het variabele salaris = ORT). BHV-vergoeding Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) hebben volgens artikel 8.3 van de cao VVT recht op een vergoeding van € 25,- of € 50,- netto per maand. Voor de verwerking van deze netto vergoeding zijn op cao-niveau vier componenten aangemaakt. Aangezien de vergoeding bedrijfshulpverloning netto vergoed moet worden en deze vergoeding niet gericht is vrijgesteld zal het bedrag gebruteerd moeten worden of als eindheffingsloon WKR worden aangewezen. Voor beide situaties hebben we een tweetal collectieve componenten toegevoegd.  De volgende componenten kunnen gebruikt worden zodat de vergoeding gebruteerd wordt: 12010 Vergoeding Bedrijfshulpverlening (€ 25,-) netto - bruto 12020 Vergoeding Bedrijfshulpverlening (€ 50,-) netto - bruto Bij gebruik van deze componenten zal het bedrag worden gebruteerd en bij de bruto bedragen op de loonstrook worden getoond. Als prijs zal 25 of 50 euro worden getoond en in de kolom bedrag zal het bruto bedrag worden getoond.   De volgende componenten kunnen worden gebruikt wanneer de vergoeding is aangewezen als eindheffingsloon WKR: 81110 Vergoeding Bedrijfshulpverlening (€ 25,-) t.l.v. WKR 81120 Vergoeding Bedrijfshulpverlening (€ 50,-) t.l.v. WKR Bij gebruik van deze componenten zal het bedrag bij de netto bedragen op de loonstrook worden getoond en ten laste komen van de vrije ruimte WKR. Actie Journaliseer de componenten die je in gebruik neemt. Koppel debet een kostengrootboekrekeningnummer Geef bij de betreffende BHV-ers één van de hiervoor genoemde vaste componenten op in HRM bij Persoonsgegevens → Salaris overig → Vaste componenten   Cao Woondiensten Met ingang van 1 januari 2023 is op cao-niveau ingericht dat bij geboorteverlof 85% van het salaris doorbetaald wordt. Dit is gedaan door op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof de factor 0,15 in te richten. Hierdoor wordt een aanvulling van 15% berekend over de verlofuren bij gebruik van de volgende componenten: Component Naam 14310 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14320 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) 14730 Korting aanvullend geboorteverlof (inclusief pensioen) 14740 Korting aanvullend geboorteverlof (met voortzetting pensioen) Actie Als je een override op component 14940 Aanvulling aanvullend geboorteverlof hebt gemaakt, kun je deze verwijderen.
Volledig artikel weergeven
08-02-2023 16:24 (Bijgewerkt op 14-02-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 1252 Weergaven
De vernieuwde release notes van Visma.net Payroll v186. De release notes begeleiden de tussenrelease voor de jaarovergang. In deze 186.3 versie vind je de toevoeging 5.3.3 Uit te voeren stappen voor pensioenaangifte met de link van TKP om het UPA account te activeren. In de eerdere 186.2 versie publiceerden we de toevoeging 4.11 Ondersteuning afdracht betalingsregelingen. In de eerdere 186.1 versie publiceerden we informatie over een opgeloste fout: 8.2 Cao Bestuurders PO - onjuiste inrichting eindejaarsuitkering en levenslooptoeslag.
Volledig artikel weergeven
10-12-2021 07:39 (Bijgewerkt op 28-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 3064 Weergaven
Dit artikel beschrijft de inrichting van de Wet WIEG in Visma.net Payroll.
Volledig artikel weergeven
29-07-2021 17:05
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 743 Weergaven
We willen je informeren dat Visma.net Payroll release 247 gepland staat voor dinsdagavond 2 juli. De release notes zijn beschikbaar en bieden een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.
Volledig artikel weergeven
02-07-2024 21:17 (Bijgewerkt op 12-07-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 388 Weergaven
We willen je informeren dat Visma.net Payroll release 246 gepland staat voor donderdagavond 13 juni. De release notes zijn beschikbaar en bieden een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.
Volledig artikel weergeven
14-06-2024 08:06 (Bijgewerkt op 25-06-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 417 Weergaven
We willen je informeren dat Visma.net Payroll release 245 gepland staat voor donderdagavond 30 mei. De release notes zijn beschikbaar en bieden een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.
Volledig artikel weergeven
30-05-2024 13:35 (Bijgewerkt op 07-06-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 568 Weergaven
We willen je informeren dat de tussentijdse Visma.net Payroll release 243.01 gepland staat voor dinsdagavond 7 mei. De release notes zijn beschikbaar en bieden een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.
Volledig artikel weergeven
07-05-2024 13:55
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 387 Weergaven
We willen je informeren dat de tussentijdse Visma.net Payroll release 243 gepland staat voor donderdagavond 2 mei. De release notes zijn beschikbaar en bieden een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.
Volledig artikel weergeven
01-05-2024 13:14 (Bijgewerkt op 03-05-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 479 Weergaven
We willen je informeren dat de tussentijdse Visma.net Payroll release 241.01 gepland staat voor donderdagavond 4 april. De release notes zijn beschikbaar en bieden een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen, nieuwe functionaliteit en opgeloste meldingen die geïmplementeerd zullen worden. We moedigen gebruikers aan om deze documentatie te raadplegen om volledig op de hoogte te zijn van de veranderingen die deze nieuwe release met zich meebrengt.
Volledig artikel weergeven
04-04-2024 15:10 (Bijgewerkt op 04-04-2024)
 • 1 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 1082 Weergaven