cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.

Passeli+ Professional käyttövinkit

Sort by:
by ElliToroska VISMA
Päättyneen tilikauden tiedot kirjataan vuoden viimeiselle päivälle, kvartaaleittain tai kuukausittain sen mukaan miten vertailutietoja halutaan tulosteissa näkyvän. Mikäli haluat vertailutietojen näkyvän kuukausittain, syötä jokaisen kuukauden tapahtumien saldo tileittäin, päiväyksenä kuukauden viimeinen päivä. Avaa Kirjanpito -osiosta ”Uusi tosite”. Valitse haluamasi tositelaji, tositetyypiksi ”Alkusaldo”. Tarkista myös että oikea tilikausi on valittuna. Vertailutiedoista tulee muodostaa tositteet sillä aikajaksotuksella, millä halutaan vertailutietoja käyttää. Syötä tositteelle tapahtumien saldot tileittäin ja tallenna tosite työkalurivin ”Tallenna” –painikkeesta Avaa Kirjanpito -valikosta ”Tilinpäätös”, jolloin ohjelma luo Alkusaldo-tyyppisen tositteen uudelle tilikaudelle ja kopioi päätetyn taseen arvot alkusaldoiksi. ”Alkusaldo” tositteella päätetyn tilikauden voitto/tappio tyyppisen tilin saldo on siirretty edellisten tilikausien voitto/tappio tyyppiselle tilille.
View full article
by ElliToroska VISMA
Ostotilaukselle voidaan kirjata toimitus ostotoimituksen kirjausikkunassa tai ostotilaustenhallinnan kautta. Avaa Ostotilaustenhallinta ja valitse toimitettava ostotilaus aktiiviseksi Valitse Ostotilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo ostotilaukselle uusi toimitus” –painike tai paina F3 -näppäintä Toimitustyyppi valitaan sen mukaan miten se on toimitettu ”Toimitettu kuten tilattu” valinta tarkoittaa, että ostotilaus on toimitettu kokonaisuudessaan ”Uusi ostotoimitus” valinnalla voidaan määritellä itse miten tilaus on toimitettu ”Asetetaan ostotilaus toimitetuksi” valinnalla voidaan merkitä ostotilaus käsitellyksi ilman toimitusta Toimitustyypin valintaikkunassa voidaan myös syöttää toimituksen yksilöintitiedot eli ”Lähete no” ja ”Rahtikirja” Samassa yhteydessä voidaan päivittää myös nimikkeen hankintatietoja ”Päivitä ostohinnat” valinnalla, jolloin nimikkeen hankintatietoihin päivittyy uusi ostohinta. Mikäli ostotilauksella olevilla nimikkeillä ei ole hankintatietoja ostotilauksen toimittajalta niin hankintatiedot voidaan lisätä valinnalla ”Lisää toimittaja nimikkeen toimittajaksi” ”OK” painikkeella voidaan kuitata nimikkeet toimitetuksi, jolloin nimikkeiden varastosaldot myös päivittyvät
View full article
by ElliToroska VISMA
Ostotoimitus on mahdollista poistaa ostotilaukselta ostotilaustenhallintaikkunassa tai toimituksen kirjausikkunan kautta. Ostotilaustenhallinnassa: Avaa Ostotilaustenhallinta ja valitse Näkymä kohtaan ”Ostotoimitukset” Jos Ostotoimituksen tila on ”Laskutettu”, tällöin toimitusta ei voi poistaa Valitse haluttu toimitus aktiiviseksi ja valitse Ostotilaustenhallintaikkunan työkaluriviltä ”Poista valitut ostotoimitukset” –painike poistaaksesi ostotoimituksen Ostotoimituksen kirjausikkunasta: Avaa ostotoimitus kirjausikkunaan Ostotilaustenhallinnan ”Ostotoimitukset” näkymästä Ota ”Ostotoimitus” muokkaus –tilaan ja valitse työkaluriviltä ”Poista” painike Katso video-ohje   Ostotoimituksen siirtäminen ostolaskuksi Ostotoimitusta ei voi siirtää ostolaskuksi, kuitenkin Ostoreskontra-osiossa on mahdollista hakea ostolaskun pohjaksi ostotoimituksen tiedot. Toiminto vaatii siis Ostotilaus- ja Ostoreskontra-osiot Passeliin ja ostotoimitus ei saa olla ”Laskutettu” tilassa. Avaa Ostoreskontra osiosta ”Uusi ostolasku” Valitse ostolaskulle toimittaja, jonka toimituksia haluat ostolaskun pohjaksi Avaa ”Toimittaja” -valikosta ”Merkitse toimitukset laskutetuiksi” Tarkista, että olet valinnut ”Tuo tiliöinnit ostolaskulle” -ostotoimitusten valinnassa Valitse toimitukset, joiden tiedot tuodaan ostolaskun riviosalle ja paina ”OK” -painiketta Tarkista, että ostolaskun rivit ovat oikein ja tallenna ostolasku  
View full article
by ElliToroska VISMA
Lähetteiden tulostaminen on mahdollista tilaustenhallinnan toimitukset näkymässä, tai Lähetteiden tulostus -toiminnossa. Avaa Tulosteet -valikosta Lähetteet tai valitse kuvakkeesta ”Lähetteiden tulostus” Valitse listasta lähetteet, jotka haluat tulostaa Paina OK -painiketta Valitse tulostusikkunasta tulostuskohde ja paina OK –painiketta Tulostusasetuksissa voidaan määritellä lähetteen tiedot siten, ettei lähetteelle tulostu nimikkeen hintatietoja. Avaa Myyntitilaus osio ja valitse yläpalkista ”Asetukset” – ”Lomakeasetukset” Tarkista, että lomaketyyppinä on ”Lähete” Ota ”Lomake” ja ”Riviosa” välilehdiltä ”Tulostetaan” -valinta pois niiltä riveiltä, joissa on hintatietoja Paina OK –painiketta
View full article
by ElliToroska VISMA
Toimitukset tilauksille voidaan luoda ”Tilaustenhallinnan” kautta. Avaa Tilaustenhallinta ja valitse toimitettava myyntitilaus Valitse Tilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus”, tai paina F3 -painiketta Mikäli luodaan toimitus, joka vastaa myyntitilausta, niin valitaan ”Toimitetaan koko tilaus”. Tällöin myyntitilaus toimitetaan, kuten on tilattu.
View full article
by ElliToroska VISMA
Kirjanpito-osioon voidaan tuoda kirjanpitoon valitut tapahtumat annetulta aikaväliltä. Tapahtumat voidaan tuoda laskutus/ myyntireskontrasta, ostoreskontrasta, kassasta, palkanlaskennasta ja matkalaskuista. Kirjanpitoon tuotavat tiedot luetaan suoraan yrityksen tietokannoista. Kirjanpitoaineisto voidaan myös tuoda erillisestä siirtotiedostosta. Kirjanpitoaineistojen tuontiin pääset valitsemalla ”Tuonti osakirjanpidosta” -toiminnon Tuotavat aineistot valitaan osiokohtaisesti ”Tuontiaineistot” valinnasta. Tuontitapa sekä Tositteen yleistiedot määritetään ikkunan oikeassa reunassa. Jos tuonti tuodaan siirtotiedostosta, pitää tiedosto hakea ”Tiedosto” kentän oikean reunan painikkeesta, jossa on kolme pistettä. HUOM! Jos tuonnissa määritelty aineisto sisältää keskeneräinen tilassa olevia myynti- tai ostolaskuja, joiden prioriteetti on hyväksymätön, keskeytyy tuonti eikä tapahtumia siirretä kirjanpitoon. Tällöin tapahtumat tulee hyväksyä ennen kuin tuonti tehdään. Aineistojen tuonnin yhteydessä toiminto lukitsee tuotujen osioiden tapahtumat.
View full article
by ElliToroska VISMA
Tarjous on siirrettävissä myyntitilauksiin tai laskutukseen tarjoustenhallinnassa, jolloin tarjouksen tiedot siirtyvät myyntitilauksen tai laskun pohjaksi. Avaa Tarjoustenhallinta Valitse haluttu tarjous Paina tarjoustenhallinnan työkaluriviltä Hyväksy valittu tarjous -painiketta, tai paina F3 painiketta näppäimistöltä Valitse ”Myyntitilauksiin” tai  ”Laskutukseen” ja paina OK Siirron jälkeen tulee ilmoitus tulostetaanko luotu tilaus tai lasku ja siirretyn tarjouksen tila päivitetään
View full article
by ElliToroska VISMA
Laskunumeron voit vaihtaa Laskutus ja myyntireskontra osiosta Valitaan Laskutus ja myyntireskontraosio ja ylävalikosta – Asetukset Valitse Passeli asetukset Syötä haluttu laskunumero Seuraava laskunumero –kenttään Tallenna muutokset Käytä-painikkeella ja sulje ikkuna valinnalla OK
View full article
by ElliToroska VISMA
Myyntitilaukselle on mahdollista kirjata osatoimitus, mikäli kaikkia tilauksen tuotteita ei toimiteta kerralla. Avaa Tilaustenhallinta ja valitse toimitettava myyntitilaus Valitse Tilaustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus”, tai paina F3 -painiketta Valitse toimitustyyppi ”Uusi toimitus (osatoimitus)” Muuta toimituksen kirjaus-ikkunassa nimikkeiden määrä-kenttään toimitettava määrä Tallenna muutokset ja voit tulostaa Lähetteen työkalurivin ”Tulosta” painikkeesta
View full article
by ElliToroska VISMA
Tarjouksen kirjausikkunassa voidaan määritellä, mitä tietoja näytetään tarjouksen riviosalla. Näitä tietoja ovat Varastopaikka, Toimitusaika, Erä, Alennus %, Kredit–tili, Kustannuspaikka, Finvoice-tili, Finvoice-kustannuspaikka, Ostajan nimikekoodi ja Toimittaja. Avaa tarjouksen kirjausikkuna Paina riviosan työkalurivillä Näytä sarakkeet -painiketta Valitse näytettävät sarakkeet Tämän jälkeen tarjouksen kirjauksessa näytetään ne sarakkeet, jotka olet valinnut
View full article
by ElliToroska VISMA
Ostotilaukselle on mahdollista kirjata osatoimitus, mikäli kaikkia ostotilauksen tuotteita ei saavuteta kerralla. Avaa Ostotilaustenhallinta Valitse toimitettava ostotilaus ja valitse työkaluriviltä ”Luo tilauksesta uusi toimitus” tai paina F3 -painiketta Valitse toimitustyypiksi ”Uusi ostotoimitus” ja kirjaa vapaavalintaiset ostotoimituksen yksilöintitiedot Ostotoimituksen kirjausikkunassa voit kirjata nimikkeiden toimitetut määrät ”Toimitettu” sarakkeeseen Kirjausikkunassa voit myös vaihtaa toimituksen päiväyksen ja syöttää ostotoimituksen yksilöintitiedot, kuten ”Lähete” ja ”Rahtikirja” ”Tallenna muutokset työkalurivin ”Tallenna” -painikkeesta
View full article
by ElliToroska VISMA
 Kassalle määritelty myyjä voidaan vaihtaa kassakuitin kirjausnäkymässä. Myyjä on mahdollista vaihtaa kun kuittiin on kirjattu maksutapahtuma. Kesken kuitinkirjausta myyjän vaihtaminen ei ole mahdollista. Myyjä voidaan vaihtaa painamalla ”Myyjän vaihto” -painiketta tai painamalla F9 näppäintä Mikäli Myyjän vaihto -painike ei ole valittavissa, kuitin kirjaus on kesken, tai kassa on suljettu
View full article
by ElliToroska VISMA
Lähetä -toiminto mahdollistaa laskujen lähettämisen asiakkaille Maventan kautta. Palvelun käyttöönotto vaatii rekisteröitymisen kyseisen palvelun käyttäjäksi.   Lasku lähetetään tulostuspalveluun pakotetusti, jos verkkolaskuosoite kenttään kirjoitetaan PRINT tai TULOSTUS. Tällöin Maventa tulostaa laskun ja postittaa asiakkaallenne siinä kirjeluokassa, joka on määritetty Maventan asetuksissa (Priority / Economy). Mikäli asiakaskortilla on annettu sähköpostiosoite ja sähköpostiin lähetystä ei ole erikseen kielletty Maventan palvelussa olevalla asetuksella, niin lasku lähetetään sähköpostiin.   Tämän jälkeen lasku luodaan normaalisti ja lasku voidaan lähettää Lähetä-toiminnon kautta. Jos sähköpostiosoitetta ei ole annettu asiakaskortilla eikä asiakaskortilla ole määritettynä verkkolaskuosoitteita sekä tulostuspalveluun lähetystä ei ole Maventan palvelussa erikseen kielletty, niin lasku lähetetään tulostuspalveluun.   Lasku lähetetään sähköpostiin myös tilanteissa, mikäli asiakkaalle ei ole mahdollista lähettää laskua finvoicena ja sähköpostiin lähetystä ei ole erikseen kielletty.
View full article
by ElliToroska VISMA
Toimitus on mahdollista poistaa myyntitilaukselta tilaustenhallintaikkunassa tai toimituksen kirjausikkunan kautta. Avaa ”Tilaustenhallinta” Valitse ”Näkymä” kohtaan ”Toimitukset” Valitse toimitukset näkymässä haluttu toimitus Paina Poista valitut toimitukset -painiketta, tai Ctrl + del näppäinyhdistelmää. Mikäli toimitus on laskutettu tilassa, sitä ei ole mahdollista poistaa
View full article
by ElliToroska VISMA
Myyntitilauksen luonnissa on mahdollista valita nimikehakuikkunasta useita nimikkeitä samalla hakukerralla. Avaa nimikehaku Valitse nimike hakuikkunasta Paina Ctrl -näppäin pohjaan ja valitse toinen nimike. Pidä Ctrl -näppäin pohjassa koko ajan Kun olet valinnut haluamasi nimikkeet, paina OK -painiketta Myyntitilauksen riviosalle tulee kaikki valitsemasi nimikkeet  
View full article
by ElliToroska VISMA
Tarjoukset, jotka eivät johtaneet tilaukseen, voidaan merkitä käsitellyiksi tarjoustenhallintaikkunassa. Avaa Tarjoustenhallinta Valitse haluttu tarjous Paina tarjoustenhallinnan työkaluriviltä ”Merkitse valitut tarjoukset käsitellyiksi” -painiketta, tai paina Ctrl + A näppäimistöltä
View full article
by ElliToroska VISMA
Vanhan tarjouksen tiedot on kopioitavissa uuden tarjouksen pohjaksi. Kopiointi voidaan suorittaa tarjoustenhallinnassa Avaa Tarjoustenhallinta Valitse haluttu tarjous Paina tarjoustenhallinnan työkaluriviltä ”Luo uusi tarjous kopioimalla” tai paina Ctrl + C näppäimistöltä Valitse kopioidaanko koko tarjous vai tarjouksen yläosa ja paina OK -painiketta Tarkista uuden tarjouksen tiedot, tee mahdolliset muutokset ja tallenna tarjous avoimeksi tarjoukseksi Tarjoukset kirjausikkunassa Avaa Uusi tarjous Hae tarjous jonka tiedot haluat kopioida, työkalurivin etsi -toiminnolla, tai työkalurivin nuolipainikkeilla. Valitse muokkaus -valikosta ”Kopioi tarjous uudeksi tarjoukseksi” Valitse kopioidaanko koko tarjous vai tarjouksen yläosa ja paina OK -painiketta Tarkista uuden tarjouksen tiedot, tee mahdolliset muutokset ja tallenna tarjous avoimeksi tarjoukseksi
View full article
by Emmy Kurjenniemi VISMA
Mitä tapahtuu, jos lasku ei tule perille lakon vuoksi?  Verkkolaskuihin ja sähköpostitse lähetettäviin laskuihin Postin lakko ei vaikuta, mutta postissa tulevat laskut ja maksuvaatimukset voivat viivästyä huomattavasti.   Yritämme parhaamme mukaan huomioida lakon mahdolliset vaikutukset viivästyneisiin maksusuorituksiin. Lakon vuoksi myöhästyneistä maksusuorituksista emme tietenkään peri asiakkailta muistutusmaksuja tai viivästyskorkoja.     Suosittelemme asiakkaitamme siirtymään viimeistään nyt verkkolaskutukseen tai sähköpostilaskujen lähettämiseen   ja vastaanottoon . Passeli Yritys-asiakkaat voivat lähettää pyynnön laskutustietojen muutoksesta laskutuksen sähköpostiin, osoitteeseen   laskutus@passeli.com Käsittelyn nopeuttamiseksi laitathan mukaan y-tunnuksesi sekä verkkolaskuosoitteesi tai sähköpostiosoitteesi, jonne laskut voidaan lähettää.  Huomaathan, että voidaksemme lähettää laskun verkkolaskuna, tulee käytössämme teknisistä syistä olla myös postiosoite.
View full article
by ElliToroska VISMA
Laskutuksessa on mahdollista luoda kirjanpitoaineisto, joka voidaan lukea Passeli+ Professional ja Passeli Yritys ohjelmien kirjanpitoon. Kirjanpitoaineisto luodaan annetusta ajanjaksosta. Kirjanpitoaineiston luonti lukitsee annetun ajanjakson laskut ja suoritukset. Valitse Laskutus ja myyntireskontra osion yläpalkista ”Laskutus” -> ”Kirjanpitoaineiston luonti” Anna ajanjakso, jolta haluat luoda kirjanpitoaineiston Määritä tiedosto kenttään hakemistopolku, jonne kirjanpitoaineisto luodaan. Polku voidaan myös hakea painamalla kentän oikealla puolella olevaa painiketta, jossa on kolme pistettä (…) Paina OK –painiketta luodaksesi aineiston Aineiston luonti lukitsee tapahtumat luodun aineiston ajanjakson mukaisesti
View full article
by ElliToroska VISMA
Nimikkeen menossa kentän arvo kertoo, kuinka monta kappaletta kyseistä nimikettä on valittuna myyntitilauksilla, joita ei ole vielä toimitettu. Mikäli haluat, että nimikkeen menossa kentän arvo palautuu nollaan, tulee käsitellä kaikki myyntitilaukset, joissa kyseinen nimike on valittuna.
View full article