Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier.   Zaterdag 30 april 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja  - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja  - YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
13-04-2022 08:23 (Bijgewerkt op 21-04-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 790 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier.   Zaterdag 2 april 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja  - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja  - YouServe HRYou - Payroll Business Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
15-03-2022 08:47 (Bijgewerkt op 28-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 813 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier.   Zaterdag 8 januari 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business Ja  - YouServe HRYou - Payroll Business Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. De link leidt je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
11-02-2022 10:32 (Bijgewerkt op 11-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 463 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier.   Zaterdag 29 januari 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business Nee  - YouServe HRYou - Payroll Business Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. De link leidt je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
11-02-2022 10:33 (Bijgewerkt op 11-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 416 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier.   Zaterdag 26 februari 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja  - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja  - YouServe HRYou - Payroll Business Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
08-02-2022 12:26 (Bijgewerkt op 21-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 761 Weergaven
In deze versie ... Aangepast in versie 2 Bij Uw actie staat nu waar u in de Datafeed de velden vindt die u moet toevoegen.  Gewijzigd en verbeterd Gegevens toegevoegd Waarom Voor wet en regelgeving ontbraken er gegevens in de modellen en in de Datafeed. Deze gegevens zijn toegevoegd aan alle modellen, met uitzondering van Verzuim. Hoe De volgende gegevens zijn toegevoegd aan zowel de modellen van Report builder als de Datafeed: WAO/WIA registratie Restverdiencapaciteit WAO/WIA klasse WIA AO % pr WIA AO % th Arbeidscontract Schriftelijke arbeidsovereenkomst Oproepovereenkomst Gratificatie 2 Afrekening bij uitdienst (grat 2) Percentage (grat 2) Uitbetalingsperc (grat 2) Uitgestelde betaling vrijb (grat 2) Gratificatie (grat 2) Opgeb recht grat 2 periode (Loonaangifte) Opgeb recht grat 2 vast (Loonaangifte) Uw actie U moet zelf uw rapporten of configuratie van de Datafeed aanpassen om de toegevoegde velden zichtbaar te maken. In de Datafeed vindt u de velden als volgt: Navigeer naar Medewerker> WAO_WIA_registratie en voeg de volgende nieuwe velden toe:  Restverdiencapaciteit WAO/WIA registratie WAO/WIA klasse WAO/WIA registratie WIA AO % pr WAO/WIA registratie WIA AO % th WAO/WIA registratie Navigeer naar Arbeidscontract > Arbeidscontract en voeg de volgende nieuwe velden toe:  Oproepovereenkomst OproepovereenkomstOmschrijving Schriftelijke arbeidsovereenkomst Schriftelijke arbeidsovereenkomstOmschrijving  Navigeer naar Arbeidscontract en breid de entiteit uit. Gratificatie 2 is toegevoegd als een nieuwe entiteit en bestaat uit de volgende velden: Afrekening bij uitdienst (grat 2) Percentage (grat 2) Uitbetalingsperc (grat 2) Uitgestelde betaling vrijb (grat 2) Gratificatie (grat 2) Opgeb recht grat 2 periode (Loonaangifte) Opgeb recht grat 2 vast (Loonaangifte) Publishing Date : 2/27/2020
Volledig artikel weergeven
21-02-2020 17:24 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 349 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Verwerkingsproces verbeterd Waarom Sinds oktober 2019 komen er regelmatig vertragingen voor in het verwerken van de mutaties naar de applicaties van Management Informatie, zoals Rapportages en Datafeed. Daarom hebben we het verwerkingsproces aangepast. Hoe In deze release hebben we verbeteringen doorgevoerd in het verwerkingsproces, waardoor de doorlooptijd van de mutaties is teruggebracht. We blijven samen met HR Core werken aan dit proces om de doorlooptijd verder terug te brengen. Via de release notes houden we u hiervan op de hoogte. Uw actie Er is geen actie nodig. Datafeed - Vooraankondiging - Wijziging volgorde gegevens in bestand Dit onderwerp geldt alleen voor de gebruikers van de Datafeed. In de volgende release, d.w.z. de maart release, gaan we nog op de gebruikelijke manier nieuwe elementen in de Datafeed opnemen door het toevoegen van nieuwe kolommen aan het eind van het bestand. U vindt deze structuur ook terug in het metabestand. Manier toevoegen kolommen wijzigt vanaf eerste release na maart release Waarom Vanaf de eerste release na de maart release voegen we nieuwe kolommen in de Datafeed niet meer toe aan het eind van het bestand. Vanaf deze release zijn de kolommen in het bestand alfabetisch gerangschikt en voegen we nieuwe kolommen toe in alfabetische volgorde. Hierdoor kunnen wij eventuele tussentijdse wijzigingen sneller en efficiënter vrijgeven. Voor de volgorde van de kolommen in de output is het metabestand leidend.  We brengen u nu al op de hoogte van deze wijziging, zodat u uw processen tijdig kunt aanpassen.  Uw actie Als uw Datafeed-proces altijd al het metabestand inleest om de kolommen van de data te bepalen, hoeft u niets te doen. Als uw Datafeed-proces het metabestand inleest op volgorde van de kolommen, moet u dit proces aanpassen zodat het proces de kolommen inleest op basis van de kolommen in het metabestand. Opgeloste meldingen BI Rapportage niet volledig (change 12254285) Melding Niet alle data werd meegenomen in een export naar Management Informatie. Oplossing De export is aangepast, zodat het probleem vanaf deze release is opgelost. Uw actie Er is geen actie nodig. Functie-informatie ontbrak (change 10162188 en 13169604) Melding In het reportmodel ontbraken enkele onderdelen van de functie-informatie. Oplossing Dit is opgelost. De gegevens zijn aangevuld. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 1/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-01-2020 20:40 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 370 Weergaven
Nieuw Report modellen en Datafeed uitgebreid met nieuwe velden Entiteit Functie informatie Visitekaartje functie  Leasecategory behorend bij functie Entiteit Generatiepact Generatiepact Percentage Werken Generatiepact Percentage Doorbetalen Generatiepact Percentage Pensioenopbouw Entiteit Reiskosten Fiscale ruimte verrekenen  Entiteit Loonheffingen Blokkeren deelname SPAWW Entiteit Loondoorbetaling bij verlof uitsplitsing Ouderschapsverlof percentage vast Entiteit Medewerker aanvullend Veld Netwerk Identificatie van 25 karakters naar 100 karakters gewijzigd Entiteit Afdrachtsvermindering / Korting Ind. aanvraag LKV oudere werknemer Ind. aanvraag LKV arbeidsgehandicapte werknemer Ind. aanvraag LKV doelgroep banenafspraak Ind. aanvraag LKV herplaatsen arbeidsgeh wn Loonkostenvoordeel oudere werknemer einddatum Loonkostenvoordeel arbeidsgeh werknemer einddatum Loonkostenvoordeel doelgr banenafspraak einddatum Loonkostenvoordeel herplaatsen arbeidsgeh wn einddatum Entiteit Reiskosten Reisafstand in meters Entiteit Mobiele telefoon: Entiteit Mobiele telefoon - veld Merk mobiele telefoon is beschikbaar gemaakt op medewerkerniveau. Uw actie Er is geen actie nodig. Verbeterd Standard report R-AL-11100 geeft de huidige Kostenplaats weer ondanks parameterdatum Waarom Report R-AL-11100 liet alleen waarden zien op basis van de huidige datum en niet op basis van de ingevulde parameterdatum. Hoe Het probleem is opgelost en het rapport toont nu de waarden die overeenkomen met de opgegeven datum. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 9/24/2019
Volledig artikel weergeven
23-09-2019 17:30 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 357 Weergaven
New New reference tables added to the HR Data Feed Why Some customers have reported they wanted to link data, but not all reference tables were present to do this. How New table to download has been added on Data Feed to the Entity Organisatorische eenheid. It's called Koppeltabel_Organisatorische_Eenheid_Arbeidscontract. New table to download has been added on Data Feed to the Functie informatie Entity. It's called Koppeltabel_Arbeidscontract_Functie_Informatie. Your action As a customer to make use of the reference tables you need to consume the information and process the new reference tables in your software / integration solution to make use of the information. Improved Reliability of daily updated leave data for ad-hoc reporting is improved Why Some customers have reported that they did not see the latest data when building ad-hoc reports using report models. How We found that the process for updating the data did not work properly. This has been solved. Your action No action is needed. Metric accuracy sickness duration has been improved Why Some customers have reported that they ran the standard reports R-ZK-10000, R-ZK-10010 and R-ZK-10020 for the whole organization. On the last page, there was a big difference in Average sickness duration. We analyzed this and found that these values were incorrect. How The calculations have been adjusted and the reports now show the correct values. Your action No action is needed. Publishing Date : 4/18/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 15:55 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 280 Weergaven
Nieuw Nieuwe referentietabellen toegevoegd aan de HR Data Feed Waarom Een aantal klanten heeft aangegeven data te willen koppelen maar hiervoor waren niet alle referentietabellen voorhanden. Hoe Er is een nieuwe tabel toegevoegd aan de entiteit Organisatorische eenheden, deze kan worden gedownload via Data Feed. Deze heet Koppeltabel_Organisatorische_Eenheid_Arbeidscontract. Er is een nieuwe tabel toegevoegd aan de Entity Functie informatie, deze kan worden gedownload via Data Feed. Deze heet Koppeltabel_Arbeidscontract_Functie_Informatie. Uw actie Als klant moet u, om gebruik te kunnen maken van de referentietabellen en informatie, de informatie importeren en de nieuwe referentietabellen verwerken in uw software-/integratie-oplossing. Verbeterd De betrouwbaarheid van dagelijks bijgewerkte verlofdata voor ad hoc-rapportage is verbeterd Waarom Een aantal klanten heeft gemeld dat ze de meest recente data niet konden zien bij de aanmaak van ad hoc-rapporten met rapportmodellen. Hoe We ontdekten dat het proces om de data bij te werken niet goed functioneerde. Dit is opgelost. Uw actie Er is geen actie nodig. De metrische nauwkeurigheid van ziekteduur is verbeterd Waarom Een aantal klanten meldde dat, na het uitvoeren van de standaard rapporten R-ZK-10000, R-ZK-10010 en R-ZK-10020 voor hun hele organisatie, ze aanzienlijke verschillen ontdekten in de Gemiddelde ziekteduur op de laatste pagina. We hebben dit geanalyseerd en ontdekten dat deze waarden onjuist waren. Hoe De berekeningen zijn aangepast en de rapporten bevatten nu de juiste waarden. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 4/18/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 15:14 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 351 Weergaven
Improvements Data in the Ziekteverzuim reports were not correct Why When the standard reports R-ZK-10310, R-ZK-10320 and R-ZK-10300 for the month of May 2018 were run, the percentage Deelbetrekking (and the ZVP) was not correct. In the procedure which feeds the standard report R-ZK-10310 in the table variable column definition, the FTE column was declared as Decimal without specifying the decimal points. Therefore it was treated as an integer number and rounded off. How The FTE column mentioned above is now declared as Decimal with specifying the decimal points. Your action No action is needed No future inflow in report R-AL-11000-a Instroom doorstroom en uitstroom Why When the standard report R-AL-11000-a Instroom doorstroom en uitstroom was run, the result didn't show any data, because the report used the current date which did not yield any data. How The problem has been solved. Data is now retrieved by looking at different information. Your action No action is needed Datum uit dienst is missing  Why When a report with current data of the Datum uit dienst was run, for some employees the Datum uit dienst wasn't shown although the Dienstverband indicatie was Uit dienst. How The issue was related to a missing mutation and this has been resolved.  Your action No action is needed Ziekteverzuim rapport R-ZK-10300 does not show all requested data Why When the standard report R-ZK-10300 was run with the request data from 01-12-2018 until today, the Ziekte Tijdvak 31-12-2018 was not always present for all employees. The Reports 10310 and 10320 were also not complete. How Adjusted calculations on the Ziekte Tijdvak field on the standard reports R-ZK-10300.  R-ZK-10300,  R-ZK-10310 and R-ZK-10320 now provides the complete information for each specified period. Your action No action is needed Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 18:49 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 272 Weergaven
Verbeterd 1.  Data in de Ziekteverzuim-rapporten waren onjuist Waarom Als de standaardrapporten R-ZK-10310, R-ZK-10320 en R-ZK-10300 voor de maand mei 2018 werden uitgevoerd, waren het Deelbetrekking percentage en de ZVP niet correct. De kolom FTE in het rapport R-ZK-10310 was gedefinieerd als Decimaal zonder de decimale punten te specificeren. Het werd daarom behandeld als heel getal en afgerond. Hoe De kolom FTE is nu gedefinieerd als Decimaal met de decimale punten. Uw actie Er is geen actie nodig. 2.  Geen toekomstige instroom in het rapport R-AL-11000-a Instroom doorstroom en uitstroom Waarom Als het standaardrapport R-AL-11000-a Instroom doorstroom en uitstroom werd uitgevoerd, bevatte het resultaat geen gegevens omdat het rapport  gebruikmaakte van de huidige datum, waarop geen gegevens waren aangemaakt. Hoe Het probleem is opgelost. Er worden nu gegevens opgehaald door naar verschillende datums te kijken. Uw actie Er is geen actie nodig. 3.  Datum uit dienst ontbreekt Waarom Als een rapport wordt uitgevoerd met actuele data voor Datum uit dienst, werd de Datum uit dienst niet weergegeven voor bepaalde medewerkers hoewel de Dienstverband indicatie Uit dienst was. Hoe Dit probleem had te maken met een mutatie die ontbrak en is inmiddels opgelost. Uw actie Er is geen actie nodig. 4.  Ziekteverzuim rapport R-ZK-10300 toont niet alle gevraagde gegevens Waarom Als het standaardrapport R-ZK-10300 werd uitgevoerd met de gevraagde data van 01-12-2018 tot heden, werd Ziekte Tijdvak 31-12-2018 niet altijd getoond voor alle medewerkers. De rapporten 10310 en 10320 waren ook niet compleet. Hoe Aangepaste berekeningen voor het veld Ziekte Tijdvak field in de standaardrapporten R-ZK-10300, R-ZK-10300, R-ZK-10310 en R-ZK-10320 tonen nu complete informatie voor elke opgegeven periode. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 3/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-03-2019 18:45 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 271 Weergaven
This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. Improvements Improving reliability of delivery for the HR Data Feed Why Many of our customers rely on the HR Data Feed to consume operational data to drive their ERP, CRM, Procurement, Fleet Management or Identity and Access Management Solutions and Financial Solutions and our monitoring shows we have been experiencing rapid growth of data and usage of the HR Data Feed which is impacting our ability to process and deliver the files in a timely manner. We wanted to improve this, so we have executed on several steps to improve the performance of processing all data, improve the delivery process and make sure that they become available before 06:00 am. How Additional enhancements and improvements further guaranteeing timely delivery are planned for the future and will follow in subsequent releases. Your action No action is required. Resolved notifications Report Model and HR Data Feed have been extended with more than new 130 fields (change 1023780, 1027135, 1030221, 1030249, 1030391) Why By packaging multiple customer requests simultaneously we have extended the report model and the HR data model to provide better data coverage. How Additions All fields related to the Garantie Loon entity have been added Two fields from the Overuren entity have been added (G) Uren tijd/tijd extra (Overuren) (L) Uren tijd/tijd extra (Overuren) Fields from Toeslagen Vast Uitgebreid have been added Fields Z5 and further Two fields from the Medewerker entity have been added UPI Contract volgnummer A field from the Rol Toewijzing UM entity has been added Field Incl onderliggende OE’s Your action No action is required. Data displayed in the standard reports R-AL-10300 and R-AL-10320 do not match (change 999473) Message In report R-AL-10300 there is Wettelijk verlof of last year missing. In the standard report R-AL-10320 the Wettelijk verlof of last year is actually being displayed. Analysis confirmed that Wettelijk verlof of last year is not being displayed in report R-AL-10300 because of an expiration date being taken into account. Solution The report has been modified, and starting with this release standard report R-AL-10300 will present the same data as presented in report R-AL-10320, Your action No action is required. Publishing Date : 1/31/2019
Volledig artikel weergeven
31-01-2019 21:06 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 230 Weergaven
This document describes the new functionality and improvements introduced by this release. Some of these changes have been inspired by messages and reports from customers. Where relevant, we have included a number in the section title to refer to the identification of the message (change .....) in question in our system. Verbeteringen Betrouwbaardere levering van gegevens voor de HR Data Feed Waarom Veel van onze klanten vertrouwen op de HR Data Feed voor de levering van operationele gegevens voor hun ERP-, CRM-, Procurement-, Fleet Management- of Identity and Access Management-oplossingen en hun financiële oplossingen. Het is gebleken dat de hoeveelheid gegevens en het gebruik van de HR Data Feed steeds intensiever wordt en dat dit van invloed is op de verwerking en tijdige levering van bestanden. Dit willen we graag verbeteren. Daarom hebben we een aantal extra stappen ingevoegd om het verwerken van gegevens en het afleverproces te verbeteren en ervoor te zorgen dat gegevens vóór 06.00 uur 's ochtends beschikbaar zijn. Hoe In komende releases worden verbeteringen doorgevoerd om tijdige levering van gegevens in de toekomst te garanderen. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Rapportmodel en HR Data Feed zijn uitgebreid met meer dan 130 nieuwe velden (change 1023780, 1027135, 1030221, 1030249, 1030391) Waarom We hebben het rapportmodel en het HR Data-model uitgebreid voor een beter gegevensbereik, door meerdere klantaanvragen tegelijk te groeperen.  Hoe Toevoegingen Alle velden voor de entiteit Garantie Loon zijn toegevoegd Er zijn twee velden aan de entiteit Overuren toegevoegd (G) Uren tijd/tijd extra (Overuren) (L) Uren tijd/tijd extra (Overuren) Velden voor Toeslagen Vast Uitgebreid toegevoegd Veld Z5 en verder Er zijn twee velden aan de entiteit Medewerker toegevoegd UPI Contract volgnummer Er is een veld aan de entiteit Rol Toewijzing UM toegevoegd Het veld Incl onderliggende OE’s Uw actie Er is geen actie nodig. Gegevens in standaardrapporten R-AL-10300 en R-AL-10320 komen niet overeen (change 999473) Melding Wettelijk verlof van vorig jaar ontbreekt in rapport R-AL-10300. Wettelijk verlof van vorig jaar wordt weergegeven in het standaardrapport R-AL-10320. Na analyse is gebleken dat Wettelijk verlof van vorig jaar niet wordt weergegeven in rapport R-AL-10300 vanwege een vervaldatum. Oplossing Het rapport is gewijzigd. Vanaf deze release worden in het standaardrapport R-AL-10300 dezelfde gegevens weergegeven als in het rapport R-AL-10320. Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 1/31/2019
Volledig artikel weergeven
31-01-2019 20:45 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 238 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Gegevens toegevoegd Waarom Voor wet en regelgeving ontbraken er gegevens in de modellen en in de datafeed. Deze gegevens zijn toegevoegd aan alle modellen, met uitzondering van Verzuim. Hoe De volgende gegevens zijn toegevoegd aan zowel de modellen van Report builder als de Datafeed: Kindgegevens  Aanvraag aanv. geb.verlof (weken) Extra individueel verlof Expiratiedatum Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Aanv. geboorteverlof percentage periode Aanv. geboorteverlof percentage vast Aanv. geboorteverlof uren periode Aanv. geboorteverlof uren vast Aanvullend geboorteverlof uren berekend UWV uitkering aanv. geboorteverlof Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof Max dagloon toepassen aanv. geboorteverlof Uw actie U moet zelf je rapporten of configuratie van de Datafeed aanpassen om de toegevoegde velden zichtbaar te maken. In de Datafeed vind je de velden als volgt: Navigeer naar Kindgegevens | Kindgegevens en voeg de volgende nieuwe velden toe:  Aanvraag aanv. geb.verlof (weken) Navigeer naar Extra individueel verlof | Extra individueel verlof en voeg de volgende nieuwe velden toe:  Expiratiedatum Navigeer naar Arbeidscontract | Loondoorbetaling_bij_verlof_Uitsplitsing en voeg de volgende nieuwe velden toe:  Aanv. geboorteverlof percentage periode Aanv. geboorteverlof percentage vast Aanv. geboorteverlof uren periode Aanv. geboorteverlof uren vast Aanvullend geboorteverlof uren berekend UWV uitkering aanv. geboorteverlof Doorbetalingsperc aanvullend geboorteverlof Max dagloon toepassen aanv. geboorteverlof Publishing Date : 7/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-07-2020 17:24 (Bijgewerkt op 01-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 371 Weergaven
De release notes van MI Business van de periode 2016-2018.
Volledig artikel weergeven
31-12-2018 01:00 (Bijgewerkt op 01-03-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 930 Weergaven