Mijn Communities
Help

Releases Youforce Verzuim Management

Sorteren op:
Per zaterdag 30 maart 2024 zijn onderstaand beschreven wijzigingen beschikbaar binnen Verzuim Management Waarom In Nederland is het al geruime tijd mogelijk om zowel het geslacht Man of Vrouw, als ook Onbekend en Niet gespecificeerd te gebruiken. Waar van toepassing zijn alle modules binnen Youforce, waaronder Verzuim Management, aangepast om ook Onbekend en Niet gespecificeerd te ondersteunen als waarde voor geslacht. Hoe In dit kader zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. Dit betreffen wijzigingen in een aantal overzichten en schermen. Daarnaast is de inhoud van een aantal mergevelden gewijzigd en is het via de import ook mogelijk om de nieuwe waarden voor geslacht uit HR Core Beaufort te ontvangen. Overzichten en schermen Alle overzichten waar geslacht als kolom is opgenomen zijn aangepast zodat ze ook Onbekend' en 'Niet gespecificeerd' weergeven. Dit betreffen onder andere de volgende overzichten: Bureaublad → Mijn werknemers Hoofdmenu → Werknemers (totaal overzicht) Hoofdmenu → Contactpersonen Verzuimdossier kaart verzuimdossier betrokkenen Werknemerkaart Werknemergegevens → Werknemerbeheer Preventie → Preventiekaart Alle overzichten onder menu overzichten waar van toepassing In het overzicht 'Verzuimfrequentie' is de tweede kolom die middels een icoon aangaf of de medewerker een vrouw of een man betrof verwijderd. Deze kolom had sinds de december 2022 release geen toegevoegde waarde meer omdat alle icoontjes die verwezen naar een persoon vanaf die release reeds gender neutraal werden vormgegeven. Mergevelden de mergevelden 'Aanhef' en 'AanhefTAV' worden afhankelijk van het geslacht van de betrokken medewerker gevuld met de volgende waarden:   Aanhef Man → 'Geachte heer ' + <tussenvoegsels> + <achternaam> (bestaand) Vrouw → 'Geachte mevrouw ' + <tussenvoegsels> + <achternaam> (bestaand) Onbekend → 'Geachte ' + <tussenvoegsels> + <achternaam> (nieuw) Niet gespecificeerd → 'Geachte ' + <tussenvoegsels> + <achternaam> (nieuw) AanhefTAV Man → 'De heer ' + <voorletters> + <tussenvoegsels> + <achternaam> (bestaand) Vrouw → 'mevrouw ' + <voorletters> + <tussenvoegsels> + <achternaam> (bestaand) Onbekend → <voorletters> + <tussenvoegsels> + <achternaam> (nieuw) Niet gespecificeerd → <voorletters> + <tussenvoegsels> + <achternaam> (nieuw) Deze velden zijn tevens zichtbaar onder werknemergegevens → werknemerbeheer Import In de technische referentietabel voor geslacht zijn de 2 nieuwe waarden O (Onbekend) en N (Niet gespecificeerd) toegevoegd zodat ze kunnen worden geïmporteerd uit HR Core online Beaufort.  jouw actie Indien in de templateinrichting van jouw organisatie de mergevelden Aanhef en AanhefTAV gebruikt worden is het afhankelijk van jouw organisatie wellicht aan te bevelen om de templates zo aan te passen dat medewerkers in een brief bijvoorbeeld aangesproken worden met: Geachte  <roepnaam> + <tussenvoegsels> + <achternaam> Op die manier worden alle medewerker ongeacht hun genderidentiteit op dezelfde manier aangesproken.
Volledig artikel weergeven
27-03-2024 20:46 (Bijgewerkt op 27-03-2024)
 • 2 Antwoorden
 • 9 kudos
 • 279 Weergaven
Update: Deze ochtend vrijdag 27-10-2023 is onderstaand genoemde update uitgevoerd. Op vrijdag 27 oktober 2023 wordt in de loop van de dag een update van Youforce Verzuim Management uitgerold. Hierin wordt een probleem opgelost rondom betrokkenheid.   Verzuim Management blijft tijdens deze update gewoon beschikbaar. Dit bericht zal een update krijgen als de update is uitgevoerd. Waarom Toegang tot werknemers op basis van ingerichte betrokkenheid werd incidenteel niet goed bepaald. Dat kon resulteren in onterechte toegang tot uit dienst getreden werknemers.   Het probleem heeft zich voorgedaan in de volgende situatie. De werknemer: - is uit dienst - heeft meerdere contractregels gehad - heeft verschillende betrokkenen gehad voor een rol (bv. meerdere leidinggevenden over de tijd gezien)   In dit geval hadden ook historische betrokkenen na uitdiensttreding van de werknemer betrokkenheid. Dat was niet terecht.   Hoe Na deze update hebben alleen gebruikers, die ten tijde van het dienstverband van de werknemer als laatste betrokkenheid hadden, nog betrokkenheid als de werknemer uit dienst is.   Actie Geen actie vereist.
Volledig artikel weergeven
20-10-2023 07:57 (Bijgewerkt op 27-10-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 409 Weergaven
De nieuwe UWV formulieren zijn vanaf vrijdag 21 juli 2023 beschikbaar in Verzuim Management.   Het gaat om de nieuwe formulieren die per 1 juli 2023 beschikbaar zijn gesteld door het UWV: Plan van aanpak (versie AG140 03041 05-23) (Eerstejaars)evaluatie (versie AG140 25670 05-23) De aanpassingen zullen donderdagavond 20 juli 2023 doorgevoerd worden. Verzuim Management is dan vanaf 19.00 uur tot +/- 23.00 uur niet beschikbaar.   Vanaf vrijdag 21 juli 2023 zijn de nieuwe formulieren direct beschikbaar in Verzuim Management. Er hoeven geen wijzigingen doorgevoerd te worden in het verzuimprotocol, de actieplanning of in Youforce templatebeheer.   Overzicht wijzigingen oud vs. nieuw Plan van aanpak Oude versie - AG140 03041 12-15: 5 Visie werknemer en werkgever 5.1 Geef de visie van de werknemer over de functie, de arbeidsmogelijkheden en de kwaliteit van de arbeidsverhouding. 5.2 Geef de visie van de werkgever over de werknemer, de functie, de arbeidsmogelijkheden. Gewijzigd in de nieuwe versie -  AG140 03041 05-23: 5 Mening werknemer en werkgever over arbeidsmogelijkheden 5.1 Welke mogelijkheden ziet de werknemer om weer (meer) te gaan werken? 5.2 Welke mogelijkheden ziet de werkgever voor de werknemer om weer (meer) te gaan werken? Toegevoegd in nieuwe versie - AG140 03041 05-23: 8 Mening over de gemaakte afspraken 8.1 Wat vindt de werknemer van de afspraken? 8.2 Wat vindt de werkgever van de afspraken?   (Eerstejaars)evaluatie Toegevoegd in de nieuwe versie - AG140 25670 05-23: (4 Verantwoording van de activiteiten) 4.6 Wat vindt de werknemer van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren? 4.7 Wat vindt de werkgever van de activiteiten die tot nu toe zijn ingezet bij het re-integreren van de werknemer?   7 Mening over de gemaakte afspraken 7.1 Wat vindt de werknemer van de (nieuwe) afspraken? 7.2 Wat vindt de werkgever van de (nieuwe) afspraken?   Eerdere documenten bewerken Documenten die zijn aangemaakt tussen 1 juli 2023 en 21 juli 2023 worden niet automatisch aangepast naar de nieuwe versie. Indien dat wel wenselijk is, is het mogelijk documenten handmatig aan te passen naar de nieuwe versie door het document opnieuw aan te maken via ‘Document bewerken’. De eerder ingevoerde gegevens blijven gewoon beschikbaar en worden opgenomen in de nieuwe versie.    Tot slot Het beschikbaar krijgen van de nieuwe formulieren in Verzuim Management heeft langer geduurd dan verwacht, onze excuses daarvoor. De komende periode zullen we stapsgewijs de andere UWV formulieren nalopen en waar nodig aanpassen naar de laatste versie. Bedankt voor jullie geduld!
Volledig artikel weergeven
20-07-2023 12:08 (Bijgewerkt op 20-07-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 4 kudos
 • 711 Weergaven
Vrijdag 17 maart wordt rond 18:00 uur een kleine update van Youforce Verzuim Management uitgerold.   Nieuw Vraag om actie af te ronden nu ook bij het actie wijzigen scherm  Waarom Indien een gebruiker via het contextmenu van een actie, bijvoorbeeld een notitie of document toevoegt aan die actie, dan wordt de vraag aan de gebruiker gesteld of de actie ook moet worden afgerond. De gebruiker kan dan direct de actie afronden of open laten staan. Indien de gebruiker vanuit het Youforce portaal, Home of Mijn Youforce een taak/actie opent dan wordt het wijzigen scherm van de actie geopend. Dit actie wijzigen scherm wordt ook geopend indien de gebruiker dubbelklikt op een actie vanuit de actieplanning. Vanuit dat scherm wordt na invoer niet gevraagd of de actie ook moet worden afgerond. Dit gedrag is inconsistent en leidde tot verwarring bij de gebruikers. Hoe Na invoer van gegevens wordt vanuit het actie wijzigen scherm nu ook aan de gebruiker gevraagd of de actie afgerond moet worden. Jouw actie Geen actie vereist.
Volledig artikel weergeven
16-03-2023 09:34 (Bijgewerkt op 16-03-2023)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 849 Weergaven
Nieuw Opgefriste gebruikersinterface Waarom De bestaande gebruikersinterface maakt een verouderde indruk en krijgt daarom een nieuw jasje! De nieuwe gebruikersinterface is moderner, oogt rustiger en belangrijke informatie is beter leesbaar. De nieuwe gebruikersinterface sluit beter aan op de gebruikersinterfaces van de Youforce app en Mijn Youforce. Deze aansluiting is van belang omdat de bestaande Youforce Verzuim Management oplossing geleidelijk wordt vervangen door uitbreidingen op de Youforce app en Mijn Youforce. Zie ook Een stap verder in de ontwikkelingen op Youforce Verzuim Management. Wanneer In de loop van zaterdag 26 november wordt de aanpassing doorgevoerd. Hoe De vormgeving van de bestaande gebruikersinterface wordt opgefrist. De volgende onderdelen zijn onder handen genomen: Kleurgebruik Lettertype Icoontjes Knoppen Uitlijning Algehele styling De functionaliteit van de verschillende onderdelen is ongewijzigd, maar het navigeren binnen de applicatie wordt duidelijker.   De nieuwe gebruikersinterface werkt niet in combinatie met Internet Explorer of als de Internet Explorer mode gebruikt wordt binnen Microsoft Edge Chromium.   Het opfrissen van de gebruikersinterface wordt voor alle gebruikers doorgevoerd, ongeacht welke van de volgende HR Core systemen gekoppeld is aan Verzuim Management: Youforce - HR Core Beaufort (zowel online als in huis) Youforce - HR Core Education YouServe HRYou - HR Core Business  Het gebruik van white labeling (d.w.z. het voeren van organisatie specifieke huisstijlkleuren) is niet meer mogelijk in de nieuwe gebruikersinterface. De kleurstelling van de Youforce menubalk blijft ongewijzigd.   De schermprints als onderdeel van 'voorbeeldbericht jouw organisatie' verderop in dit bericht geven alvast een beeld van de nieuwe vormgeving. In de volgende tabel worden een drietal wijzigingen aanvullend toegelicht.   Oud Nieuw Icoon met een play button (Mouse-over: Contexmenu) Icoon met 3 puntjes (Mouse-over: Acties) In de huidige versie zijn als onderdeel van het menu naast de zoekbalk de groene "vorige" en "volgende" knoppen aanwezig. Deze knoppen werkten niet naar behoren. De gebruiker eindigde bijvoorbeeld zelden op de vorige pagina als er op de "vorige" knop geklikt werd. Dit zorgde voor onduidelijkheid en had geen toegevoegde waarde. De "vorige" en "volgende" knoppen in het menu zijn verwijderd. In het menu is het nu duidelijk wat er geselecteerd is d.m.v. de verticale groene balk en de menu items lichten op indien de gebruiker er met de muisaanwijzer overheen beweegt.    Vanaf dinsdag 15 november is er in de huidige/oude gebruikersinterface voor alle gebruikers onderstaande banner geplaatst op het bureaublad. Na de release van zaterdag 26 november wordt de banner en achterliggende pagina aangepast om aan te geven dat de nieuwe gebruikersinterface een feit is. Op deze manier krijgen gebruikers die tussen 15 en 26 november niet ingelogd zijn geweest toch informatie over het nieuwe ontwerp van Verzuim Management.   Banner:   Achterliggende pagina: Actie Het kan zijn dat het cachegeheugen van de browser van de gebruiker opgeschoond moet worden voordat de wijzigingen goed zichtbaar zijn.   Ondanks dat er geen functionaliteit gewijzigd is, kan het wenselijk zijn om binnen jouw organisatie gebruikte instructies of quick reference cards aan te passen. In veel gevallen is het voldoende om aan te geven dat de gebruikersinterface van Verzuim Management is opgefrist, maar dat alle functionaliteiten zoals menu items, knoppen, overzichten nog steeds dezelfde werking hebben en zich nog steeds op dezelfde plek bevinden. Voorbeeldbericht voor aankondiging opgefriste gebruikersinterface in jouw organisatie ------------- Onderwerp: Zaterdag 26 november: Youforce Verzuim Management module krijgt een nieuw ontwerp <Aanhef> De bestaande gebruikersinterface van de Youforce Verzuim Management module maakt een verouderde indruk en krijgt daarom in de loop van zaterdag 26 november een nieuw jasje. De nieuwe gebruikersinterface is moderner, oogt rustiger en belangrijke informatie is beter leesbaar. Daarnaast sluit de nieuwe gebruikersinterface beter aan op nieuwe ontwikkelingen die op de verzuim module en Youforce plaats (gaan) vinden. Icoontjes, kleurgebruik, knoppen, lettertypes, en uitlijning zijn onder andere onderdelen die aangepast zijn. Aan de functionaliteit zelf is niets aangepast. Icoontjes beelden hetzelfde uit, maar zijn in een nieuw jasje gestoken. Een uitzondering hierop is de zogenaamde "play" button, die op diverse plaatsen in de module gebruikt wordt zoals op het bureaublad bij de openstaande acties. Deze button is gewijzigd naar een icoontje met 3 puntjes. Daarnaast is het menu verbeterd. Het is nu duidelijker waar je je in de module bevindt en welk menu item geselecteerd wordt. Zie onderstaand een aantal schermafbeeldingen om een indruk te krijgen van de wijzigingen.       ------------- Opgeloste meldingen Onvolledige opbouw schermen Waarom Op diverse plaatsen deed zich het probleem voor dat een scherm maar voor de helft werd opgebouwd. Er verscheen een witte onbenutte ruimte onderaan het scherm. Bijvoorbeeld bij het scherm met invulvelden voor het samenvoegen van een document.  Hoe Met deze release is dit probleem bij de betreffende schermen opgelost en wordt het volledige scherm benut. Actie Geen actie vereist.   Foutmelding rapportage tool bij Youforce HR-Professionals Waarom Youforce HR-Professionals die zijn overgestapt naar het nieuwe inloggen (= zonder certificaat via https://admin.youforce.com) kregen bij de rapportage tool een foutmelding. Zie eventueel ook dit bericht. Hoe Met deze release is dit probleem opgelost. Actie Geen actie vereist.
Volledig artikel weergeven
15-11-2022 08:16 (Bijgewerkt op 23-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 5 kudos
 • 1276 Weergaven
In deze release notes zijn een aantal structurele oplossingen voor support aanvragen en incidenten aangekondigd die zullen worden vrijgegeven met de tussentijdse release van 11 november 2022.   Nieuw Nieuwe actievoorwaarde: "Herhaald inplannen indien datum gepland afwijkt" Waarom In sommige situaties is het noodzakelijk om acties opnieuw (herhaald) te laten inplannen. Een voorbeeld van een dergelijke situatie is: Een verzuimdossier wordt afgesloten op een bepaalde datum en wordt later weer heropend vanuit HR Core / Selfservice omdat de medewerker toch niet hersteld bleek. Een actie die bijvoorbeeld ingericht kan zijn bij het afsluiten van een dossier is "hervatten reiskostenvergoeding". Deze actie wordt ingepland bij de eerste keer afsluiten van het dossier, maar zal bij een volgende keer afsluiten van hetzelfde dossier niet worden ingepland. Dit komt omdat de actie reeds ingepland was voor hetzelfde dossier. Een oplossing die hiervoor ingezet kon worden was het gebruik van de actievoorwaarde "Herhaald inplannen". Deze actievoorwaarde had echter als ongewenst neveneffect dat bij iedere aanlevering van het ziektedossier uit HR Core de actie opnieuw ingepland werd met dezelfde plandatum. Daarom wordt meestal de actievoorwaarde "Altijd inplannen" gebruikt in een dergelijke situatie. Dit betekent dat de actie altijd eenmalig wordt ingepland voor een zelfde dossier. Hoe Menu  Applicatiebeheer > Verzuimprotocol > Beheer verzuimprotocol > Actievoorwaarde(n) Om het onterecht opnieuw inplannen bij "Herhaald inplannen" te voorkomen hebben we een voorwaarde geïntroduceerd die de actie alleen opnieuw inplant indien de plandatum afwijkt van een eerder ingeplande zelfde actie. Naast dat deze nieuwe actievoorwaarde voor meerdere doeleinden kan worden ingezet is het ook de oplossing voor een aantal support aanvragen gemeld in change #406324. In het selectiemenu voorwaarde onder Actievoorwaarde(n) is een optie toegevoegd "Herhaald inplannen indien datum gepland afwijkt" Actie Deze nieuwe voorwaarde kan in meerderde situaties van toepassing zijn. Een actie ingericht op basis van "Inplannen bij: Volledig hersteldmelden" is een typisch voorbeeld waarbij het gebruik van de nieuwe voorwaarde wenselijk is. Indien deze situatie in jouw omgeving van toepassing is raden we je aan om de actievoorwaarde "Altijd inplannen" te vervangen door deze nieuwe actievoorwaarde "Herhaald inplannen indien datum gepland afwijkt". Ook indien er in de ingerichte acties in het verzuimprotocol nog gebruik gemaakt wordt van de voorwaarde "Herhaald inplannen" raden wij je aan om deze voorwaarde te vervangen voor de voorwaarde "Herhaald inplannen indien datum gepland afwijkt".   Gewijzigd en verbeterd Acties naar aanleiding van een interventie aanvraag verdwenen of werden niet ingepland (Change #924804) Waarom Vanuit meerdere support aanvragen kwam naar voren dat acties naar aanleiding van een interventie aanvraag niet werden ingepland.  Hoe Omdat het niet inplannen of verdwijnen van acties naar aanleiding van een interventie aanvraag zich incidenteel voordeed bleek het lastig om het exacte probleem te reproduceren. Wij hebben daarom een uitgebreide analyse gedaan op de software die verantwoordelijk is voor het inplannen van de acties naar aanleiding van een interventie aanvraag. Uit deze analyse zijn twee problemen naar voren gekomen: acties die waren ingericht met een waarde voor het veld "moment" anders dan 0 (nul) werden nooit ingepland. Indien de gebruiker bij de interventie aanvraag het veld einddatum invulde met een datum werden alle gegenereerde open acties direct verwijderd. Na deze release worden ook de acties die een moment anders dan de waarde 0 (nul) hebben direct ingepland. Daarnaast worden de acties niet meer verwijderd indien er een einddatum wordt ingevuld bij de interventie. Actie Geen actie vereist   Opgeloste meldingen Acties ingepland naar aanleiding van einde dienstverband worden onterecht ingepland (Change #880399) Waarom Incidenteel kwam het voor dat er acties onterecht werden ingepland op basis van "Einde dienstverband" terwijl er voor de betrokken medewerker nog helemaal geen einddatum dienstverband bekend was of op basis van "Moment" nog niet van toepassing was. Hoe Omdat dit probleem niet reproduceerbaar bleek hebben we de software module die verantwoordelijk is voor het inplannen van acties naar aanleiding van einde dienstverband uitgebreid geanalyseerd. Hierin is een aanknopingspunt gevonden dat zou kunnen leiden tot deze foutsituatie. We hebben de software aangepast en robuuster gemaakt. Actie Geen actie vereist
Volledig artikel weergeven
08-11-2022 19:49 (Bijgewerkt op 08-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 434 Weergaven
Nieuw Importbestanden afwijzen Menu / pad functie: Applicatiebeheer > Import > Importbestanden deactiveren Ter ondersteuning van de taken van de beheerder van Verzuim Management zijn importbestanden nu af te wijzen voordat deze zijn verwerkt. Hiervoor is een nieuw scherm beschikbaar in Applicatiebeheer. Na selectie van de gewenste bestanden worden ze vervolgens gemarkeerd als Bestand dient niet (meer) verwerkt te worden. Dit scherm is alleen toegankelijk voor de gebruikersgroep RVM beheerder. Publishing Date : 11/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-11-2019 19:05 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 802 Weergaven
Dit document bevat een beschrijving van nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in deze release. De wijzigingen komen deels voort uit meldingen van onze klanten. Waar het relevant is, verwijzen wij met een nummer naar ons interne systeem waarin wij meldingen van klanten (change …..) registreren. Nieuw Nieuwe wijze van openen Verzuim Management voor Youforce portaal en Home Waarom Als een gebruiker in het Youforce Portaal of Home, Verzuim Management selecteert, opent Verzuim Management in een nieuw browservenster. Als er een tweede wachtwoord is vereist, toont het Portaal eerst een popup en daarna opent Verzuim Management. Gewenst is een eenduidige werkwijze voor een optimaal gebruikersgemak. Hoe Oplossing voor Youforce Portaal Om Verzuim Management beter te integeren in het Youforce Portaal, opent Verzuim Management voortaan in het Youforce venster. Oplossing voor Home Om Verzuim Management beter te integeren in Home, opent Verzuim Management voortaan in een seperate browser tab. Inlogvenster tweede wachtwoord Het inlogscherm, voor het invoeren van het tweede wachtwoord, is tevens verbeterd. De opmaak is nu in lijn met de Youforce login. Uw actie U hoeft geen actie te ondernemen. Het tonen van Verzuim Management is identiek voor alle gebruikers. Rapportage - Mogelijkheid om rapportage wel of niet te tonen Waarom Binnen het portfolio is op meerdere plekken een verzuimrapport te genereren. Dit kan bijvoorbeeld via het HR Core systeem, via een analyse tool of via Verzuim Management. Als u niet via Verzuim Management uw rapportages maakt, kunt u ze wél uitzetten binnen Verzuim Management. Hoe Via het scherm Applicatiebeheer > Systeem instellingen > Rapportages kunt u per rapport aangeven of u deze wel of niet gebruikt. Tevens is het mogelijk om het verzuimpercentage op het bureaublad te verbergen. Dit doet u via de optie Toon verzuimpercentage op bureaublad. Uw actie U kunt via Applicatiebeheer > Systeem instellingen > Rapportages de rapporten beschikbaar stellen voor uw gebruikers. U kunt dit per rapport instellen. Deze optie geldt alleen voor gebruikers die beschikken over de functie Verzuimrapportages. Standaard worden alle rapporten getoond. Gewijzigd en verbeterd Koppeling HR Core Education - Verzuim Management verbeterd  (change 1487139). Opmerking: Deze mededeling is specifiek voor klanten die verzuim registreren in HR Core Education / Self Service en deze informatie aanleveren aan Verzuim Management. Waarom In HR Core Education kunt u aangeven dat een verzuimmelding expliciet doorlopend is ten op zichte van de vorige verzuimmelding. Dit wordt met name gebruikt bij verzuim dat direct volgt op zwangerschapsverlof. In de import werd dit niet correct verwerkt. Het kon voorkomen dat de rubriek nieuw_doorlopend niet zorgde voor een aaneengesloten verzuimdossier. Hoe Na de release wordt de parameter die aangeeft of een melding doorloopt in het vorige verzuimdossier, correct verwerkt. Opgeloste meldingen Veld datum in dienst gecorrigeerd (change 1350910) Melding Op het overzicht Overzichten > Werknemers in/uit dienst was de inhoud van de velden Datum in dienst en Datum uit dienst niet juist. Oplossing Wij hebben de benodigde correcties doorgevoerd. Het veld Datum in dienst toont vanaf deze release de oudste aaneengesloten startdatum van een dienstverband van een medewerker. Het veld Datum uit dienst toont vanaf deze release de meest toekomstige einddatum van een dienstverband van een medewerker. Als er geen einddatum aanwezig is (contract onbepaalde tijd), wordt dit veld niet gevuld. Voorbeeld Werknemer Dienstverband Begin dienstverband Einde dienstverband Jansen 1 1-1-2015 31-12-2015 Jansen 1 1-1-2016 Pietersen 1 1-1-2015 31-12-2015 Pietersen 1 1-1-2017 31-12-2019 Jason 1 1-1-2015 31-12-2016 Jason 1 1-1-2017 31-12-2019 Jason 2 1-1-2018 Bij Jansen is de:  datum in dienst 1-1-2015 datum uit dienst leeg Bij Pietersen is de: datum in dienst 1-1-2017 (er zit een periode tussen de dienstverbanden) datum uit dienst 31-12-2019 Bij Jason is de: datum in dienst 1-1-2015 datum uit dienst leeg (de velden worden gevuld op werknemerniveau, niet op dienstverbandniveau. Er is geen onderscheid in de dienstverbanden) De datumvelden worden afgeleid van de beschikbare dienstverbandgegevens in Verzuim Management. Het is mogelijk dat het HR Core systeem geen gegevens beschikbaar stelt aanVerzuim Management. Advies: controleer de aanwezigheid van gegevens in het HR Core systeem als u dienstverbandgegevens wilt gebruiken voor verdere verwerking. Publishing Date : 7/19/2019
Volledig artikel weergeven
19-07-2019 20:06 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 760 Weergaven
Mededelingen Opmerking: Deze mededeling is specifiek voor klanten die verzuim registreren in HR Core Beaufort / Self Service en deze informatie aanleveren aan Verzuim Management. HR Core Beaufort kent een aantal rubrieken voor aansturing van de wijze waarop dienstverbandgegevens naar tactische modules (waaronder Verzuim Management) worden verzonden. Voor Verzuim Management werd rubriek P05009 gebruikt. Vanaf HR Core Beaufort release 41 (release datum 8 juni 2019) wordt voor het versturen van gegevens naar tactische modules niet langer rubriek P05009 gebruikt maar de rubriek P05022. Voor heraanleveringen van dienstverbanden geldt ook, vanaf release 41, het gebruik van de nieuwe rubriek P05022. U kunt in de 2019-06 release notes van HR Core Beaufort meer informatie lezen over het gebruik van deze rubriek. Opgeloste meldingen Verzuimprotocol - Vervolgacties (Change 1365677) Melding In het Verzuimprotocol van Verzuim Management kunt u vervolgacties instellen. Dit doet u bijvoorbeeld als er een document is aangemaakt bij een actie die verificatie vereist door een andere persoon. In enkele gevallen werd de vervolgactie verwijderd als er een wijziging in het verzuimpercentage in het dossier werd geregistreerd. Oplossing Na deze release wordt in de genoemde situatie geen vervolgactie verwijderd en is deze gewoon te zien op het bureaublad van de uitvoerder. Rapportage verzuim naar werknemer, verzuim frequentie (change 774866) Melding Als een werknemer meerdere dienstverbanden heeft en er is op slechts één van deze dienstverbanden een verzuim geregistreerd, werd bij de rapportage naar de werknemer op beide rapporten een verzuimmelding geteld. Dit kwam alleen voor als in de rapportage werd gekozen voor uitsplitsing per afdeling. Oplossing Na de release wordt bij het dienstverband waarvoor géén verzuim staat geregistreerd, geen frequentie geteld. Verwijdering in gebruik zijnde medische logtypen (change 1466379) Melding Een medische gebruiker kon een medisch logtype verwijderen terwijl deze nog in gebruik was bij medische notities. Hierdoor was het mogelijk dat bij medische notites geen logtype meer werd getoond. Oplossing Met deze release is een controle toegevoegd. Een logtype mag niet meer in gebruik zijn bij verwijdering. Gebruikersbeheer - veld Aanmaakdatum gebruiker Melding Bij het aanmaken van gebruikers is het veld Aanmaakdatum gebruiker verwijderd. Het veld wordt automatisch door het systeem gevuld en mag niet door gebruikers worden aangepast. Oplossing Het gemarkeerde veld is verwijderd op de schermen voor het aanmaken en wijzigen van gebruikers. Het is nog wel zichtbaar in andere gebruikersoverzichten. Gebruikersbeheer - weergave geselecteerde persoon (change 60841) Melding Na selectie van een persoon in Gebruikersbeheer werd deze niet volledig getoond. Het tussenvoegsel werd wel getoond in de keuzelijst maar niet in het veld van het invulformulier. Oplossing De afbeedling toont de oude situatie. Na de release toont de gebruikersinformatie het tussenvoegsel "van" in de naam K. van Asperen wel. Taken aanmaken bij gebruikersgroep Basis verzuimbegeleiding (change 61714) Melding Gebruikers met de gebruikersgroep Basis verzuimbegeleiding kunnen een preventieve taak of een taak bij zwangerschapsverlof aanmaken. Zij konden echter bij het veld Betreft werknemer geen werknemer selecteren. Dit leverde een foutmelding op. Oplossing Na deze release kunnen gebruikers taken aanmaken en werknemers selecteren zonder een foutmelding te krijgen. Publishing Date : 6/26/2019
Volledig artikel weergeven
21-06-2019 20:28 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 734 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Betrokkenenbeheer - Wijziging veld Betrokkene afdeling (change 1369492) Waarom In het scherm Organisatie > Betrokkenen kunnen dubbele namen van betrokkenen in het veld Betrokkene afdeling tot misverstanden in de inrichting leiden. Hoe In het scherm Organisatie > Betrokkenen is de inhoud van het veld Betrokkene afdeling gewijzigd. Naast de naam van de betrokkene, toont het scherm nu ook het personeelsnummer van de betrokkene.  Opgeloste meldingen Agendabeheer - Zoeken op afspraken (change 1135445) Melding In Agendabeheer zijn afspraken te maken voor werknemers met of zonder verzuim, respectievelijk de spreekuurtypen Verzuim en Preventief. Daarnaast zijn afspraken te maken met spreekuurtype Overig. Dergelijke afspraken zijn bijvoorbeeld te gebruiken voor het reserveren van spreekuren waarbij geen directe link is met een werknemer, bijvoorbeeld een inloopspreekuur. In Agendabeheer is bovenaan de pagina de mogelijkheid om te zoeken op afspraken (Zoek in agenda). U kunt hier alléén zoeken op werknemernaam of  (een deel van) de titel van een afspraak. Zoeken op een titel van een afspraak van spreekuurtype Overig leverde geen resultaat op als de gebruiker niet zelf de afspraak had gemaakt. Oplossing Na de release zijn deze afspraken weer op te zoeken. Verzuimprotocol - Acties worden ingepland terwijl de einddatum verstreken is (change 64296) Melding In het verzuimprotocol (Applicatiebeheer > Verzuimprotocol) kunt u per taak een Geldig van en een Geldig tot datum bepalen. Als een taak niet meer geldig is, wordt deze niet meer ingepland. In twee gevallen werd deze regel niet correct toegepast. Taken die worden ingepland bij interventies (inplannen bij = Interventie) Taken die worden ingepland als rappelactie (inplannen bij = Actie te laat) Oplossing Na de release worden ook deze taken niet meer ingepland als de geldigheidsdatum is verstreken. Voorbeeld voor geval 1 Taken die worden ingepland bij interventies: Navigatiebalk onderin scherm niet altijd zichtbaar (change 878932) Melding In verschillende overzichten werd de bladerbalk onderaan het scherm niet correct getoond. De helft van de balk was niet zichtbaar zodat navigeren niet goed mogelijk was. Oplossing Na de release wordt de balk met blader opties correct getoond. Zwangerschapsverlof wijzigen door gebruikersgroep Basis Verzuimbegeleiding (change 1188367) Melding Opmerking: Deze wijziging is alleen van toepassing als zwangerschapsverlof wordt beheerd in Verzuim Management. Gebruikers met de gebruikersgroep Basis Verzuimbegeleiding kunnen een zwangerschapsverlof wijzigen of aanvullen. Bijvoorbeeld voor het toevoegen van de Feitelijke bevallingsdatum. Dit was alleen mogelijk via Bureaublad > Zwangerschaps- en bevallingsverlof. Oplossing Na de release is een zwangerschapsverlof aan te passen bij [werknemer in detail] > Zwangerschaps- en bevallingsverlof > Zwangerschaps- en bevallingsverlof. Publishing Date : 5/24/2019
Volledig artikel weergeven
24-05-2019 20:21 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 809 Weergaven
Mededelingen Uitvalsmeldingen import Verzuim Management Als een import niet correct is verwerkt, ontvangt u een uitvalsverslag via het ingestelde e-mailadres. Bij een melding 514 of 327, kunt u de volgende stappen ondernemen. HR Core Business Een 514 of 327 foutmelding wordt doorgaans opgelost met een heraanlevering via HR Core Business. Open HR Core Business en kies de volgende functies: Interfaces RVM heraanlevering Plusje rechtsboven Selecteer medewerker Mocht u hierna nog problemen ondervinden, neem dan contact op met de Visma | Raet Servicedesk. Opmerking: Bovenstaande is opgenomen in het kennisartikel HRCB / RVM uitvalsmeldingen 514 in import Verzuimmanager. Ga voor de laatste versie van dit kennisartikel naar het Serviceplein op het Youforce Portaal. HR Core Education Een 514 foutmelding wordt doorgaans opgelost door een initiële heraanlevering voor de betreffende werknemer. Als u contact opneemt met de Servicedesk, kunnen wij dit voor u uitvoeren. Opmerking: Bovenstaande is opgenomen in het kennisartikel HRCE / RVM uitvalsmeldingen 514 in import Verzuimmanager. Ga voor de laatste versie van dit kennisartikel naar het Serviceplein op het Youforce Portaal. Aanbeveling: Controleer of 327 voorkomt bij Edu. HR Core (Beaufort) met verzuimregistratie in Self Service Beaufort Deze wijziging is van toepassing voor klanten die verzuim registreren in Self Service Beaufort en zodoende de informatie leveren aan Verzuim Management. Een 514 of 327 foutmelding wordt doorgaans opgelost door een initiële heraanlevering voor de betreffende werknemer. Voor heraanlevering kunt u de volgende stappen uitvoeren. Ga naar HR Core Beaufort. Staat bij betreffende werknemer rubriek P05007 op J? Zo niet, dan moet u dit corrigeren. Loopt de historische ingangsdatum van de volgende rubrieken wel in de pas met de datum in dienst? - P00404 % deelbetrekking. - P01102 Soort arbeidsrelatie. - P01106 Organisatorische eenheid. - P01107 Functie. - P01109 Uren per week. - P00320 BS-Nummer (aanvullend). Zo niet, dan moet u dit corrigeren. Het corrigeren van deze ingangsdatum kan ook geautomatiseerd, via het uitvoeren van de functie Begindatum historie corrigeren (systeemfunctie 160411, Voor RVM en de... etc., geen invoer noodzakelijk, accepteren). Zet rubriek P05009 (Selectie dienstverband tactische HR modules) op A bij de betreffende werknemer. Let op: alle dienstverbanden, ook niet actieve aanleveren. Afroep werknemer TM (systeemfunctie 175570) of via eigen procedure. Controleer in Verzuim Management of het probleem is opgelost. Zo niet, dan ontstaat waarschijnlijk uitval bij import Verzuim Management. De uitvalsmelding van Verzuim Management geeft mogelijkerwijs de oplossing. Zo niet, dan ontvangen wij deze uitvalmelding graag voor nader onderzoek. Opmerking: Bovenstaande is opgenomen in het kennisartikel BO4 / RVM uitvalsmeldingen 514 in import Verzuimmanager. Ga voor de laatste versie van dit kennisartikel naar het Serviceplein op het Youforce Portaal.  HR Core (Beaufort) met verzuim registratie in Verzuim Management Deze wijziging is van toepassing voor klanten die verzuim registreren in Verzuim Management. Een 514 of 327 foutmelding wordt doorgaans opgelost door een initiële heraanlevering voor de betreffende werknemer. Voor heraanlevering kunt u de volgende stappen uitvoeren. Ga naar HR Core Beaufort. Loopt de historische ingangsdatum van de volgende rubrieken wel in de pas met de datum in dienst? - P00404 % deelbetrekking. - P01102 Soort arbeidsrelatie. - P01106 Organisatorische eenheid. - P01107 Functie. - P01109 Uren per week. - P00320 BS-Nummer (aanvullend). Zo niet, dan moet u dit corrigeren. Het corrigeren van deze ingangsdatum kan ook geautomatiseerd, via het uitvoeren van de functie ‘Begindatum historie corrigeren’ (systeemfunctie 160411, Voor RVM en de... etc., geen invoer noodzakelijk, accepteren). Zet rubriek P05007 op A bij betreffende werknemer. Let op: alle dienstverbanden, ook niet actieve aanleveren. Voer Aanmaken bestanden uit. Controleer in Verzuim Management of het probleem is opgelost. Zo niet, dan ontstaat waarschijnlijk uitval bij import Verzuim Management. De uitvalsmelding van Verzuim Management geeft mogelijkerwijs de oplossing. Zo niet, dan ontvangen wij deze uitvalmelding graag voor nader onderzoek. Als u geen uitvalsmeldingen per e-mail ontvangt, kunt u in Verzuim Management de uitval-informatie lezen. Dit doet u via Applicatiebeheer > Import > Importlog. Als u op een importregel klikt en vervolgens het detailscherm opent, hebt u per aangeleverd bestand inzage in de uitval. Klik op het pijltjes icoon om het detailscherm te openen. Online help De online help van Verzuim Management is verbeterd en heeft een vernieuwd design. De menustructuur van de online help komt nu overeen met die van Verzuim Management zelf. Op deze wijze kunt u makkelijker navigeren door de helpteksten. U opent de online help - op elke pagina -, rechtsboven via het vraagteken icoon. Opgeloste meldingen Verzuimprotocol - voorwaarde verzuim% (huidig) (change 1233219) Melding Bij het configureren van verzuimprotocolacties is het mogelijk een actie in te laten plannen op basis van het verzuim percentage. U gebruikt hiervoor de voorwaarde Verzuim% (huidig). In sommige gevallen was de planning van deze taken niet correct. Oplossing Dit probleem is opgelost, na deze release worden acties op basis van verzuimpercentages correct ingepland. De verzuimprotocolconfiguratie kunt u vinden onder Applicatiebeheer > Verzuimprotocol > Beheer verzuimprotocol. Controle op inrichting betrokkenheid op persoonniveau en op verzuimdossierniveau (change 1015717) Melding Afwijkende betrokkenheid is in te richten op persoons- of verzuimdossierniveau. Het aanmaken van dubbele standaard betrokkenen voor dezelfde periode, kan ongewenst invloed hebben op de werknemers die zichtbaar zijn voor de ingerichte betrokkenen. Zo kan het voorkomen dat de onjuiste gebruiker teveel of juist te weinig werknemers ziet in de overzichten van Verzuim Management. Oplossing Om het inrichten van dubbele standaard betrokkenen te voorkomen, zijn de controles op het inrichten aangescherpt. Bij het inrichten van betrokkenen op werknemerniveau (Werknemer in detail > werknemergegevens > Betrokkenen) kunt u eventueel een of beide onderstaande meldingen treffen: De standaard betrokkene voor deze rol voor de opgegeven periode bestaat al. De actie is geannuleerd. Backup nodig kan alleen op Ja staan als er een backup is ingericht. Bij het inrichten van betrokkenen op verzuimdossierniveau (Verzuimdossier in detail > Betrokkenen) kunt u eventueel de onderstaande melding treffen: Een betrokkene is reeds ingericht voor deze rol op dit dossier, voor de gekozen periode. Deze, dubbele, inrichting is niet toegestaan. Controle op gebruik rollen (change 1241021) Melding Onder het menu Applicatiebeheer > Referentietabellen > Rollen, kunt u eigen rollen aanmaken, wijzigen en verwijderen. Het verwijderen van een rol die in gebruikt is, geeft problemen in de weergave van die rol op andere locaties in Verzuim Management. Oplossing Na deze release vindt controle plaats of rollen al in gebruik zijn. Zo ja, dan is de rol niet te verwijderen. U kunt eventueel één - of een combinatie van - de onderstaande meldingen treffen: Deze rol is nog gekoppeld aan een Verzuim protocol actie. De rol kan daarom niet verwijderd worden. Deze rol is nog gekoppeld aan een organisatorische eenheid (Organisatie > betrokkenen). De rol kan daarom niet verwijderd worden. Deze rol is nog gekoppeld aan een verzuim dossier. De rol kan daarom niet verwijderd worden. Publishing Date : 4/18/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 16:25 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 797 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd Beperkte inzage werknemergegevens voor medische gebruikers Waarom Volgens privacy wetgeving mogen medische gebruikers geen gegevens meer inzien van werknemers waar geen zorgvraag voor is, ook wel positieve registratie genoemd. Een zorgvraag kan worden vertaald als een ziekmelding of een preventieve afspraak. In Verzuim Management is een aanpassing doorgevoerd om hier aan te voldoen. Hoe Binnen Verzuim Management wordt de mogelijkheid geboden om, voor medische gebruikers, deze beperking te activeren. Medische gebruikers zien na activering alleen medewerkers waarvoor een actueel verzuimgeval bestaat. Ook medewerkers met verzuim uit het verleden zijn inzichtelijk. Onder medische gebruikers vallen gebruikers met de volgende basis gebruikersgroepen: Arbo assistent Arbo secretaresse Bedrijfsarts Bedrijfsarts Basis Gebruikers met een van deze gebruikersgroepen zien alleen medewerkers waarbij: zij betrokkenheid hebben en de medewerker ziekteverzuim in het verleden had of actueel als ziek staat geregistreerd of waarvoor zij op medewerkerniveau een item op de medische kaart hebben vastgelegd. Gebruikers met de aanvullende gebruikersgroep Bedrijfsarts uitbreiding - Medische gegevens andere bedrijfsartsen, kunnen ook die medewerkes zien waarvoor anderen op medewerkerniveau een item op de medische kaart hebben vastgelegd. Als een werknemer een bedrijfsarts bezoekt zonder dat er verzuim bij de werknemer is vastgelegd in het heden of verleden (preventief consult), is deze werknemer niet zichtbaar in Verzuim Management voor de bedrijfsarts. Een notitie of verslag kan in dit geval niet worden vastgelegd in Verzuim Management. Uw actie Omdat de impact voor uw organisatie mogelijk verschilt van andere organisaties stellen wij u in staat om zelf de beperking aan of uit te zetten. De beperking voor medische gebruikers kunt u zelf aan of uitzetten op de systeeminstellingen pagina (menu: Applicatiebeheer > Systeeminstellingen > kopje algemeen). De instelling staat standaard op Nee, dus de beperking is standaard niet ingevoerd. Opgeloste meldingen WIA dossier printen (change 64650)  Melding Als u op de WIA dossierkaart (werknemer in detail > WIA dossier > WIA dossierkaart) kiest voor Print dossier, werd in sommige gevallen een foutmelding getoond waarbij de opmaak niet goed werd geladen. De print werd wel correct getoond. Oplossing Na de release komt deze foutmelding niet meer voor bij het printen van het WIA dossier. Rapportage Verzuim naar geslacht (change 1047019) Melding In de rapportage Verzuim naar Geslacht was de berekening van het ZMF (ZiekMeldingsFrequentie) niet helemaal correct. Oplossing De berekening is gecontroleerd en verbeterd. Document maken - Keuze taak afronden, geen scherm refresh (change 1079243) Melding Na het maken van een document hebt u de keuze of de taak moet worden afgerond. Na de keuze werd het scherm niet ververst. Oplossing Na de release wordt het scherm weer ververst en kunt u het proces vervolgen. Rapportagetool - Weergave organisatie structuur (change 64194) Melding Als u in de rapportagetool (Overzichten > Verzuimrapportages > Rapportagetool) de gewenste organisatorische eenheden (OE) wilde selecteren werd de naam van de OE getoond met daarachter een cijfercode. Deze cijfercode was geen herkenbare of herleidbare code. Oplossing Na de release ziet u wél een herkenbare code. Dit is de code die uw OE in het HR Core systeem heeft. Publishing Date : 1/31/2019
Volledig artikel weergeven
25-01-2019 19:38 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 424 Weergaven
Nieuw Nieuw overzicht: betrokkenen op werknemerniveau Waarom Het inrichten van Betrokkenheid kan op verschillende niveau's. Onder ander op werknemerniveau. Je kunt dit instellen per werknemer als je een werknemer in detail hebt gezet. De applicatie had nog geen overzicht met alle ingerichte Betrokkenheid op werknemerniveau. Hoe Menu / pad functie: Organisatie > Betrokkenen (werknemerniveau) Dit nieuwe overzicht vergemakkelijkt het beheer van Betrokkenheid op werknemerniveau. Het toont alle betrokkenen met directe koppeling aan werknemers. De volgende velden zijn beschikbaar. Veld Inhoud Werknemer Betreft de werknemer waar de betrokkenheid voor geldt. Rol Betreft de rol die de betrokkene heeft. Veelal komt dit overeen met de functie van de betreffende persoon. Betrokkene werknemer De betrokkene van deze werknemer in deze rol. Standaard Geeft aan of de betrokkene standaard is voor deze rol, voor deze periode én voor deze werknemer. Deze persoon krijgt de taken op zijn/haar naam. Backup nodig Geeft aan of de standaard betrokkene een backup heeft, die kan meekijken en taken kan overnemen. Begindatum Vanaf deze datum gaat de betrokkenheid in. Einddatum Na deze datum is er geen betrokkenheid voor deze betrokkene. Naast het raadplegen van de betrokkenen op werknemerniveau kun je deze ook wijzigen en aanmaken. Jouw actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Het overzicht is standaard beschikbaar voor gebruikers met de gebruikersgroepen Applicatiebeheerders en Casemanager. Overzicht Verzuimacties uitgebreid met twee nieuwe velden Aan het overzicht Verzuimacties zijn de velden Geldig van en Geldig tot toegevoegd. De velden waren al beschikbaar bij de configuratie van het verzuimprotocol, echter nog niet in het overzicht. Het overzicht is te vinden onder Applicatiebeheer > Verzuimprotocol > Verzuimacties. Gewijzigd en verbeterd ADI - ondersteuning vreemde tekens (change 685281) Melding Met ADI kunnen arbodiensten op geautomatiseerde wijze documenten toevoegen aan Verzuim Management. Deze zijn vervolgens zichtbaar voor gebruikers van Verzuim Management. Aangeleverde bestanden met een niet ondersteund teken in de bestandsnaam werden afgewezen. Het betreft hier de tekens: / : * ? " < > |. Deze tekens worden niet ondersteund door het bestandssysteem dat wordt gebruikt door Verzuim Management.  Oplossing Als deze tekens voorkomen in de bestandsnaam worden deze gewijzigd in een _ (liggend streepje). Hierdoor is het bestand toch te verwerken. Vanaf de juni release was dit alleen voor het oude bestandsformaat beschikbaar; vanaf deze release is het ook voor gebruikers van het SIVI format beschikbaar. Jouw actie Je hoeft hiervoor geen aanvullende actie te ondernemen in Verzuim Management. Opgeloste meldingen Samenvoegen afdrukken (change 2107483) In diverse overzichten kan je via het contextmenu Samenvoegen en afdrukken, via Excelbestand downloaden, scheidingsteken een export maken. In sommige gevallen werd dit niet correct uitgevoerd. Na deze release is de export stabiel. Samenvoegvelden Aanhef en AanhefTAV (change 704178) De standaard samenvoegvelden Aanhef en AanhefTAV bevatten in sommige gevallen onnodige spaties. Dit gebeurde als deze velden waren opgenomen in sjablonen. Na de release komen deze overbodige spaties rechts van deze velden niet meer voor. Publishing Date : 7/24/2020
Volledig artikel weergeven
24-07-2020 18:22 (Bijgewerkt op 28-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 809 Weergaven
Nieuw Nieuw mergeveld - Mobiel nummer van werknemer Vanaf release 2020-06 is het mobiele nummer van de werknemer beschikbaar in de set mergevelden. Jouw actie Je kunt het veld toevoegen aan jouw sjablonen via Template beheer op Youforce. Het veld is beschikbaar in de categorie Werknemer, met label Mobiel. Gewijzigd en verbeterd Arbo Document Interface (ADI) - Validatie verbeterd door controle op geldigheid protocol-item Waarom Middels ADI kunnen arbodiensten op geautomatiseerde wijze, documenten toevoegen aan Verzuim Management. Deze zijn vervolgens zichtbaar voor gebruikers van Verzuim Management. De verbetering van de werking van de ADI vereiste een extra controle. Hoe Om de werking van de ADI te verbeteren is een extra controle toegevoegd. Hiermee wordt voor het aangeleverde document gecontroleerd of het aan de GUID gekoppelde verzuimprotocol-item daadwerkelijk actief is. Een verzuimprotocol-item is actief als de Geldig van datum in het verleden ligt én de Geldig tot datum in de toekomst ligt óf leeg is. Als een het verzuimprotocol-item van een aangeleverd bestand niet actief is, krijgt deze aanlevering de uitvalsmelding 350. Met deze release is deze uitvalsmelding uitgebreid met item C. 350: Er is een onvolledige of ontbrekende inrichting van het actieprotocol waardoor aangeleverde documenten niet kunnen worden gekoppeld aan een bijbehorende actie. Dit kan betrekking hebben op de volgende zaken: a) GUID is niet geregistreerd in verzuimprotocol : [verzuimprotocol x]. b) Verslagtype inrichting is niet correct in verzuimprotocol inrichting. Corrigeer de verzuimprotocolinrichting en vraag heraanlevering aan bij de arbodienstverlener. c) Verzuimprotocol van betreffende GUID [guid] is niet actief. De begindatum is nog niet aangebroken of de eindatum is verstreken. Pas de begin- en einddatum zodanig aan dat deze geldig is op de datum van levering. Als je een dergelijk bericht ontvangt, kan je de Geldig van- of Geldig tot datum in het protocol-item aanpassen in Verzuim Management onder: Applicatiebeheer > Verzuimprotocol > Beheer verzuimprotocol.  Opgeloste meldingen ADI - ondersteuning vreemde tekens (change 685281) Melding Met ADI kunnen arbodiensten op geautomatiseerde wijze documenten toevoegen aan Verzuim Management. Deze zijn vervolgens zichtbaar voor gebruikers van Verzuim Management. Een aangeleverd bestand met een niet ondersteund teken in de bestandsnaam werd dit bestand afgewezen. Het betreft hier de tekens: / : * ? " < > |. Deze tekens worden niet ondersteund door het bestandssysteem dat wordt gebruikt door Verzuim Management.  Oplossing Als deze tekens voorkomen in een bestand worden deze gewijzigd in een _ (liggend streepje). Hierdoor is het mogelijk om dit bestand toch te verwerken. Jouw actie Je hoeft hiervoor geen aanvullende actie te ondernemen in Verzuim Management. Publishing Date : 5/25/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 20:36
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 780 Weergaven
Nieuw Verzuim in de toekomst Opmerking: Deze wijziging is van toepassing voor klanten die verzuim registreren in HR Core Business / Self Service  of HR Core Business Global en deze informatie aanleveren aan Verzuim Management. Waarom  Sommige gebruikers willen ziek- en hersteldmeldingen met een datum in de toekomst in kunnen voeren. In HR Core Business en HR Core Business Global is deze registratie nu al mogelijk, ze werden echter nog niet verwerkt in Verzuim Management. Hoe Vanaf deze release worden deze toekomstige ziek- en hersteldmeldingen verstuurd naar en verwerkt in Verzuim Management. De in het verzuimprotocol geconfigureerde taken, worden vervolgens ingepland met de juiste plandatum. Hiermee is de keten voor toekomstige ziek- en hersteldmelden van deze HR Core applicaties en Verzuim Management rond. Uw actie  Er is geen actie nodig, de meldingen gaan automatisch door van de genoemde HR Core applicaties naar Verzuim Management. Opgeloste meldingen In de afgelopen maanden zijn er tussentijdse updates op Verzuim Management doorgevoerd. Hieronder staan de belangrijkste vermeld. Verzuimpercentage op het bureaublad Op het bureaublad ziet de ingelogde gebruiker het verzuimpercentage van de werknemers waar hij/zij verantwoordelijk voor is. Afhankelijk van de betrokkenen-configuratie staat op het bureaublad het actuele verzuimpercentage zoals dit is berekend bij het openen van deze webpagina. Als u een grote organisatie(structuur) hebt, was dit percentage niet te berekenen en werd nul getoond. Dit probleem is nu opgelost. Opmerking In de berekening van het percentage worden de zieke werknemers meegenomen waar de ingelogde gebruiker de standaard betrokkene is. Bij het inrichten van betrokkenheid op afdelingen geldt dat ook zieke werknemers op onderliggende afdelingen meetellen. In het geval dat een onderliggende afdeling een andere standaard betrokkene heeft, worden de werknemers van die afdeling niet in de berekening meegenomen. Als de standaard betrokkene van een afdeling een backup heeft ingesteld, neemt de berekening de werknemers mee van die afdeling én de afdelingen waar de backup als (standaard) betrokkene actief is. Tevens worden werknemers meegenomen waar u direct (op werknemerniveau) aan bent gekoppeld. Registratie WIA Bij het invoeren van een WIA beschikking, kunt u het type beschikking selecteren: < 35%, WGA 35-80, WGA 80-100, IVA en WAO. De keuzelijst werd niet correct geladen, en was een volledige registratie niet uit te voeren. Dit probleem is nu opgelost. Documenten uploaden In enkele gevallen functioneerde het uploaden van een document niet correct. Gebruikers konden geen documenten toevoegen bij hun taken en ook niet in de agenda. Dit probleem is nu opgelost. Publishing Date : 10/25/2019
Volledig artikel weergeven
25-10-2019 20:07
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 714 Weergaven
Nieuw Rapportages - Aard verzuim verbergen  Waarom In de release van juli 2018 maakten wij het mogelijk Aard verzuim te verbergen via een systeeminstelling. Hierdoor werd Aard verzuim niet langer getoond in de overzichten en op de verzuimdossierkaart. In de rapportages werd Aard verzuim nog wel getoond. Hoe Na deze release wordt - met de juiste systeeminstelling - Aard Verzuim niet meer getoond in de rapportages. Ondersteuning uitgebreide organisatie structuur Waarom Verzuim Management ondersteunt tien hiërarchische organisatorische lagen. Als een organisatie meer dan tien lagen bevat, en op een niveau lager dan die 10 is betrokkenheid ingericht, zien de betrokkenen na inloggen de desbetreffende werknemers niet. Hoe Na deze release ondersteunt Verzuim Management dertien lagen. Ingerichte betrokkenen op laag 11 tot en met 13 zien vanaf deze release hun werknemers wel in Verzuim Management. Uw actie U hoeft geen acties te ondernemen. De berekening van betrokkenheid vindt automatisch plaats. Opgeloste meldingen Gedelegeerde acties (change 1047014) Melding Gedelegeerde openstaande acties bij lopend verzuim werden na de verwerking vanuit het HR Core systeem geïmporteerd verzuim, teruggezet naar de oorspronkelijke uitvoerder. Hoe Na de release blijven de gedelegeerde acties toegewezen aan de gedelegeerde uitvoerder. Publishing Date : 2/22/2019
Volledig artikel weergeven
22-02-2019 16:41
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 431 Weergaven