Mine produkter
Hjælp

Vejledninger i Visma Løn

Sortér efter:
I denne vejledning finder du en samlet oversigt over alle Visma Enterprises standardbilag. Bemærk: har du fået lavet særlige aftalevilkår eller tilpasninger til standardbilaget, så kontakt vores Business Support på mail: businesssupport.dk@visma.com   Info: Pr. 24. februar 2023 er Visma Enterprises standardbilag for Visma Løn/HR/BPO opdateret. Nedenfor fremgår den opdaterede bilagsoversigt. Såfremt der er spørgsmål, kan Business Support kontaktes på ovenstående mail.    Per February 24, 2023, Visma Enterprises' standard appendices for Visma Løn/HR/BPO was updated. Below is the updated list of  appendices. If there are any questions, Business Support can be contacted at the above email.   My Visma & Visma Løn / Finans - Visma Outsourcing - Visma HR  Dansk: English: Bilag 1 - Ydelsesbeskrivelser - Katalog - Løn/HR/BPO- februar 2023  Appendix 1 - Service descriptions - Løn/HR/BPO catalog - February 2023  Bilag 2 IT-løsningsbeskrivelse_VISMA - november 2019 Appendix 2 IT Solution Description - November 2019 Bilag 3 - Ydelsesbeskrivelse - Service og Support - Maj 2021  Appendix 3 - Service description - Service and Support - May 2021  Bilag 3 - Ydelsesbeskrivelse - Service og Support outsourcing - Maj 2022  Appendix 3 - Service description - Service and Support outsourcing - May 2022  Bilag 6.1 - findes kun på engelsk Appendix 6.1 - Information Security - May 2022 Bilag 6.2 IT Revision - maj 2022 Appendix 6.2 - IT audit - May 2022 Bilag 6.3 Sletning af data - april 2021 Appendix 6.3 - Deleting data - April 2021  Bilag 9 - Vilkår og betingelser - Visma Løn - Februar 2023  Appendix 9 - Terms and conditions - Visma Løn - February 2023  Bilag 11 - findes kun på engelsk Appendix 11 - Data Processing Agreement - Februar 2023      Svensk lønadministration Visma Enterprise - Bilag 11 Databehandleraftale - Svensk lønadministration - september 2022 Visma Enterprise - Appendix 11 Data processing agreement - Swedish payroll - September 2022   Norsk lønadministration Visma Enterprise - Bilag 11 databehandleraftale - Norsk lønadministration - juli 2022  Visma Enterprise - Appendix 11 data processing agreement - Norwegian Payroll - July 2022    Visma Time Dansk Bilag 0 - Definitioner - februar 2020  Bilag 1.24 - Ydelsesbeskrivelse Visma Time - februar 2022 Bilag 9 Vilkår - Visma Time - august 2020 Bilag 11 - Databehandleraftale - Visma Time - november 2021    English Appendix 0 - Definitions - February 2020  Appendix 1.24 - Service Description Visma Time - February 2022 Appendix 9 - Terms - Visma Time - August 2020  Appendix 11 - Data Processing Agreement - Visma Time - November 2021   Visma EasyCruit Dansk EasyCruit - Bilag 0 - Definitioner EasyCruit - Bilag 1.17 - april 2022 EasyCruit - Bilag 1.2 - Service og Support - juni 2021 EasyCruit - Bilag 1.25 - Videoansøgning - november 2019 EasyCruit - Bilag 9 Vilkår - september 2020 EasyCruit - Bilag 11 - Databehandleraftale - september 2020   English EasyCruit - Appendix 0 - Definitions EasyCruit - Appendix 1.17 Service Description - June 2020 EasyCruit - Appendix 1.2 Service Description - Service and Support - June 2021 EasyCruit - Appendix 1.25 Video application - November 2019 EasyCruit - Appendix 9 Terms - September 2020 EasyCruit - Appendix 11 - Data Processing Agreement - September 2020
Vis hele artiklen
22-04-2021 10:15 (Senest opdateret 10-03-2023)
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 5823 Visninger