Mine produkter
Hjælp

Vejledninger i Visma Løn

Sortér efter:
Vi har lavet et lønartskatalog i Excel, hvor du kan bruge filterfunktionaliteten til at søge de lønarter frem, du har behov for.   Bemærk at kataloget indeholder flere faner med: Lønarter Fraværskoder Stillingskategorier Resultattabeller Bogføringslønarter Lønartstyper Download lønartskataloget via linket herunder    
Vis hele artiklen
11-09-2019 06:49 (Senest opdateret 16-11-2022)
 • 0 Svar
 • 4 ros
 • 23802 Visninger
Læs, hvordan du korrigerer ferie, der er afholdt før 1. september 2019, men er registreret efter 1. september 2019.
Vis hele artiklen
19-09-2019 13:37 (Senest opdateret 24-10-2019)
 • 0 Svar
 • 3 ros
 • 1619 Visninger
Få en komplet guide til din årsafslutning i Visma Løn (tidl. MultiLøn Erhverv).
Vis hele artiklen
05-12-2017 21:03 (Senest opdateret 02-01-2019)
 • 0 Svar
 • 3 ros
 • 2683 Visninger
Rapportoversigt i PDF-format     Sådan danner du rapporter Rapporterne udskrives fra Visma Løn ved at: Åbne Visma Løn Vælge rapporter Vælge fra drop down-menuen   Afregning pr. betalingsdato Formål Rapporten anvendes som datoafregningsoversigt for afregning af feriepenge. Format Excel/csv Indtastning før dannelse Eventuelt Arbejdsgivernummer & Startdato   Afregning pr. dispositionsdato Formål Rapporten anvendes som datoafregningsoversigt med totaler pr. bestillingsdato, samt subtotaler pr. betalingsmodtager (Løn, Pension, SKAT, Barsel, ATP). Format Html Indtastning før dannelse Eventuelt Arbejdsgivernummer & Startdato   Afstemningsliste (eIndkomst)  Formål   Rapporten anvendes til afstemning af valgte periodes lønkørsel med eIndkomst. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Afstemningsliste eIndkomst (år til dato) Formål   Rapporten anvendes til at afstemme årets lønkørsler med eIndkomst. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer & Periode   Afstemningsliste (lønperioden) Formål   Rapporten anvendes til at afstemme saldototaler for den valgte lønkørsel. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Afstemningsliste (år til dato) Formål  Rapporten anvendes som oversigt af saldototaler fordelt på arbejdsgivernummer samt stillingskategorier. Format   Html Indtastning før dannelse   Periode + eventuelt Arbejdsgivernummer   Afvigelsesliste udvidet *Kræver abonnement og opsætning for at blive vist*   Anciennitetskort Formål Rapporten anvendes som oversigt over den pågældende lønkørsels fratrædende medarbejdere og dertilhørende information om ansættelse, fratrædelse og ferieoptjening. Format Html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Anmærkningsliste Formål Rapporten anvendes som oversigt over eventuelle anmærkninger ifm. lønkørslen. Format Html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer   Arbejdsgiverstamkort Formål   Rapporten anvendes som oversigt over virksomhedens aktive services samt aktive, automatiske rapportbestillinger fordelt pr. arbejdsgiverforhold. Format  Html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer og Kun ændrede kort: JA/NEJ   Bogføringsbilag Formål Rapporten anvendes til at afstemme lønkørselens debet/kredit saldi. Indeholder ligeledes finanskontonumre over periodens lønposteringer. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Bogføringsbilag med spec. Formål   Rapporten anvendes til at afstemme lønkørselens debet/kredit saldi, ydermere indeholder rapporten specificerede detaljer på medarbejderniveau over periodens lønposteringer. Format Excel/csv + html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Bogføringsbilag med spec. (år til dato) Formål  Rapporten anvendes til at afstemme lønkørslens debet/kredit saldi år til dato, ydermere indeholder rapporten specificerede detaljer på medarbejderniveau over periodens lønposteringer. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer + periode   Ferieafregningsliste Formål Rapporten anvendes som oversigt over ferieafregning efter den gamle ferielov. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   NYF Ferieafregningsliste Formål   Rapporten anvendes som oversigt over ferieafregning efter den nye ferielov. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Ferienulstilling Formål   Rapporten anvendes som oversigt over nulstillede ferie- og feriefridage. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Ferieregnskab Formål   Rapporten anvendes som oversigt over restferie fra den gamle ferielovsperiode. Format Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer, Sortering: Aflønningsform/Afdeling & Datafil output: JA/NEJ   NY Ferielov FerieRegnskab Formål  Rapporten anvendes som saldooversigt på medarbejderens opsparede og afholdte ferie samt ferietillæg. Format Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer, Sortering: Aflønningsform/Afdeling & Datafil output: JA/NEJ   Fradragsliste Formål   Rapporten anvendes som saldooversigt for fradragssaldi i den pågældende lønkørsel. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Fradragsliste med overførsler Formål   Rapporten anvendes som oversigt over fradrag med overførsler. Format   Html Indtastning før dannelse  Kørselsordre & eventuelt Arbejdsgivernummer   Kvitt. På indlæste (modtaget) eSkattekort Formål   Rapporten anvendes som oversigt over rekvirerede eSkattekort på medarbejdere. Format   Html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer & Periode: Fra/Til   Lønsedler Formål   Rapporten anvendes som udskrift af den valgte periodes lønsedler. Format   Html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Selektionsnr., Arbejdsgivernr., Medarbejdernr. & Slet arb.tekst til lønseddel: JA/NEJ   Medarbejdere til gode (år til dato)  Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejderes saldi på månedlige, løbende optjeninger (Afspadsering, Fritvalgskonto, Feriefri, Omsorgsdage og Aftalefri). Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer Datafil output: JA/NEJ   Medarbejdere uden eSkattekort Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdere, som ikke har et skattekort. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer Datafil output: JA/NEJ   Medarbejderoversigt Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejderen personlige månedsløn eller personlige timeløn. Format Excel/csv Indtastning før dannelse Eventuelt Arbejdsgivernummer, afdelingsnummer, Udbetalingsstednr. & Gyldig pr.   Medarbejderstamkort Formål  Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdere inkl. oplysninger om adresse CPR, ansættelsesoplysninger/-dato, skattekorts-info samt bankkonto. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, medarbejdernummer, Kun ændrede kort: JA/NEJ & Datafil output: JA/NEJ   Overførselsliste Formål   Rapporten anvendes som oversigt over totalsummerne af løn, pension, ATP, AMBI, A-SKAT og Barsel fra den pågældende periodes lønkørsel. Format   Html Indtastning før dannelse Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Ny Overførselsliste Formål   Rapporten anvendes som oversigt over totalsummerne af ferieafregning fra den pågældende periodes lønkørsel. Format   Html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Overførselstotal Formål   Rapporten anvendes som oversigt over totalsummerne af samtlige afregninger fra den pågældende periodes lønkørsel. Format   Html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Overtid pr. afdeling Formål   Rapporten anvendes som oversigt over overtidstimer på samtlige medarbejdere fra den pågældende periodes lønkørsel. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Personalegode – ej udbetalte Formål   Rapporten anvendes som oversigt over saldi af månedens personalegoder samt totalsaldo år til dato. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Personlige satser Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejderens samtlige personlige satser (timeløn, tillæg mv.). Format  Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, medarbejdernummer & Gyldig pr.   Reg. Fraværsoplysninger Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdernes fravær. Udskrives som   Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, Medarbejdernummer, Fraværskode & Inkludér anvendt fravær: JA/NEJ   Reg. Lønoplysninger Formål   Rapporten anvendes som oversigt over medarbejderens faste, variable og personlige lønsatser. Du kan få et overblik på enkelte lønarter, udvalgte medarbejdere eller arbejdsgivere. Format  Excel/csv Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, Medarbejdernummer, Lønart & Gyldig pr.   Revisionsrapport Formål   Rapporten anvendes som ”sladrehank” til visning af indlæst og manuelt indtastet løndata. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Dato fra/til + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   SH-opsparingsliste Formål   Rapporten anvendes som oversigt over Søgnehelligdage saldi. Format   Excel/csv Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Syge-/fraværsliste  Formål Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdernes samlede, registrerede fravær. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer   Tilmeldte medarbejdere til eBoks Formål Rapporten anvendes som oversigt over medarbejdere som er tilmeldt e-Boks. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer, Gyldig pr., Incl. Fratrådte & Datafil output: JA/NEJ   Udbetaling befordringsgodtgørelse  Formål   Rapporten anvendes som oversigt over udbetalt befordring. Format   Excel/csv + html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer & Datafil output: JA/NEJ   Ændringsliste  Formål   Rapporten anvendes som oversigt over ændringer i tabeller med nye værdier eller datoer. Format   Html Indtastning før dannelse   Eventuelt Arbejdsgivernummer   Omkørsel af bogføring Formål   Rapporten anvendes som oversigt over bevægelser ifm. en omkørsel af en lønkørsel. Ved kørsel af denne rapport foretages en omkørsel af bogføring. Dertil viser den også resultatet af omkørslen. Format Html Indtastning før dannelse   Kørselsordre + eventuelt Arbejdsgivernummer
Vis hele artiklen
10-06-2022 10:18 (Senest opdateret 10-06-2022)
 • 0 Svar
 • 2 ros
 • 805 Visninger
Her kan du gense, samt læse/downloade materialer fra tidligere Webinarer vedrørende Visma Løn
Vis hele artiklen
09-02-2021 14:36 (Senest opdateret 22-09-2022)
 • 0 Svar
 • 2 ros
 • 15997 Visninger
Pdf vejledning   I Visma Løn er der mulighed for genvejstaster og her vil du kunne se, hvilke der er og hvordan de anvendes. Ens for dem alle er at de åbner et menupunkt i Hovedmenuen til venstre – derefter kan du navigere i undermenuerne med ↓ og ↑ - når du står på det menupunkt du gerne vil vælge, så klik på Enter   Beskrivelse Genvej Forklaring Arbejdsgiver Alt + A Åbner menupunktet Arbejdsgiver i hovedmenuen, hvor du finder al information om den eller de arbejdsgivere der er Medarbejder Alt + M Åbner menupunktet Medarbejder i hovedmenuen – her vises undermenuer til registrering af stamdata og løndele mm. Lønadministration Alt + L Åbner menupunktet Lønadministration i hovedmenuen – her vises undermenuer, som omhandler lønkørsler, decentrale indlæsninger, samt visning af f.eks. lønsedler for en periode på én enkelt medarbejder Rapporter Alt + T Åbner menupunktet Rapporter i hovedmenuen – her findes der standardrapporter eller du kan anvende tilkøbt rapportmodul, samt visning af jobs der er kørt i systemet under Vis job Opsætning Alt + S Åbner menupunktet Opsætning i hovedmenuen – her vises undermenuer, hvor du bl.a. kan se Stillingskategorier, resultattabeller, kontoplan mm. Visma Løn Alt + I Åbner menupunktet Visma i hovedmenuen – her finder du Kontakt os og kan se, hvordan du kommer i kontakt med os Højremenu Alt + E Kan anvendes når du står i en undermenu og der er yderligere valgmuligheder i højre side i en dropdown menu. Når du står i højremenuen, vælg med pilene, menupunktet du ønsker at se, tryk herefter på Enter for at vælge Et niveau tilbage Esc Ønsker du at gå et skridt tilbage eller annullere en proces – tryk på Esc og ved flere tryk på Esc kommer du til hovedmenuen Ny Alt + N Anvendes når du er i en undermenu og ønsker at oprette f.eks. en ny medarbejder eller en ny lønart, fraværskode Kopier Ctrl + C Kopierer den tekst eller de tal du har markeret enten i Visma Løn eller andet program, hvorfra du skal bruge data til at sætte ind i Visma Løn Indsæt Ctrl + V Indsætter det du har kopieret sidst med kopi funktionen (Ctrl + C) Fortryd Ctrl + Z Fortryder du din sidste handling – kan gøres flere gange i træk, hvis der er foretaget flere rettelser i træk uden at gemme i processen Ny periode Alt + P Anvendes når du står i menuen Ansættelsesforhold, Resultattabel eller Kontoplan og skal oprette en ny periode Gem Alt + G Anvendes til at gemme eller starte en funktion/rapport Ok Alt + O Anvendes til at gemme eller starte en funktion/rapport Slet Alt + X Anvendes til sletning af f.eks. lønart, fravær eller resultattrin Søg Alt + Q Anvendes når du i en undermenu ønsker at søge en medarbejder frem, hvor muligheden Søg er tilgængelig Søg i oversigt Ctrl + F Søgning af specifik data – enten i systemet, i en oversigt, i lønsedler eller f.eks. kontoplan/linier Hjælp Alt + J Anvendes til at få hjælp til skærmbillede eller felter, så kommer en beskrivelse op i et pop up vindue Frem Page Down Anvendes, hvis du skal bladre frem og tilbage på medarbejderne eller f.eks. under Vis job i datoerne Tilbage Page Up Anvendes, hvis du skal bladre frem og tilbage på medarbejderne eller f.eks. under Vis job i datoerne Første forekomst Ctrl + Home Fører dig til f.eks. første medarbejder under Ansættelsesforhold Sidste forekomst Ctrl + End Fører dig til f.eks. sidste medarbejder under Ansættelsesforhold  
Vis hele artiklen
11-03-2022 08:38 (Senest opdateret 11-03-2022)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 714 Visninger
Arbejdsgiver stamoplysninger   1.   Ny arbejdsgiver   Du kan oprette en ny arbejdsgiver, såfremt at du skal indberette løn på et andet cvr.nr. end det der findes i Visma Løn i forvejen. Eller hvis du har en anden bank konto, hvor betalinger af løn, skat, feriepenge mm. skal betales fra. Klik på Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger Klik på Ny Udfyld felterne med oplysninger om den nye arbejdsgiver. Se yderligere beskrivelse af nogle af felterne nedenunder. Klik på Gem Husk at du skal oprette en OS aftale hos Mastercard (tidl. Nets), når du har oprettet en ny arbejdsgiver.  Husk at tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank skal underskrive med digital signatur, hvis I ikke har det, så kan I henvende jer til Overførselsservice på tlf: 80 81 06 65. Se vejledning til oprettelse af overførselsaftale på dette link: https://community.visma.com/t5/Vejledninger-i-Visma-Lon/Ny-arbejdsgiver-aendring-af-cvr-nr-eller-bank-oplysninger/ta-p/118639   Felter på arbejdsgiver stamoplysninger: Arbejdsgiver Feltet skal altid udfyldes med et arbejdsgivernummer. Feltet udfyldes med maksimalt 6 cifre. CVR-nr. Feltet skal ved oprettelse udfyldes med det CVR-nummer, som arbejdsgiveren er blevet tildelt af Skat. CVR-nummeret er på 8 cifre og bliver modulus kontrolleret Ved ændring af eksisterende arbejdsgiveres CVR-nummer skal Visma Enterprise kontaktes. Dette er af hensyn til afmelding af abonnement hos SKAT, samt ændring af OS aftale. OBS!! Har du som arbejdsgiver ikke et CVR.nr. men et SEnr, så angives SE.nr. her. Her kan du IKKE anvende NemKonto. Gyldig Består af 2 datofelter, hhv. start- og slutdato. Dette kaldes også gyldighedsintervallet. Systemet indsætter automatisk slutdato til 31-12-9999. Oprettes der en slutdato, vil der efter denne dato ikke blive kørt flere lønkørsler for arbejdsgiveren. Skulle der være medarbejdere, der har lønoplysninger med dato efter slutdatoen, vil disse ikke blive behandlet. Periode Feltet skal i en opdateringssituation udfyldes med den nye periodes startdato. Det sker ved at oprette en ny periode (Alt+P). Periodens slutdato står automatisk til gyldighedsintervallets slutdato. Når dette er gjort, får den gamle periode automatisk sat slutdatoen til dagen før den nye periodes startdato. Ved oprettelse af en arbejdsgiver er felterne låst, og perioden sættes automatisk til at være lig med gyldighedsintervallets start- og slutdato. Navn Feltet skal altid udfyldes med navnet på arbejdsgiveren og være på max. 30 tegn. Adresse (linie 1) Feltet skal altid udfyldes med den første del af arbejdsgiverens adresse. Er der tale om en c/o adresse, angives første del her, og resten i adresselinie 2, dog max. 30 tegn. Adresse (linie 2) Feltet kan udfyldes med den anden del af arbejdsgiverens adresse og være på max. 30 tegn. Postdistrikt Feltet skal altid udfyldes med postnummeret. E-mail Feltet udfyldes med arbejdsgiverens E-mailadresse. Lønseddel via Her vælges hvordan lønsedler pr. medarbejder skal leveres. Der kan vælges i mellem følgende: eBoks alle eBoks/Direkte forsend Direkte forsendelse Løn udbetales via Her vælges hvordan lønnen skal udbetales til medarbejderen. Der kan vælges i mellem følgende: Anden konto (registrerings- og kontonummer) NemKonto OBS!! Hvis du vælger NemKonto, skal du tjekke med Mastercard (tidl. Nets) tlf. 80 81 06 65, at du har en gyldig OSN aftale. Lønansvarlig Her tilknyttes nummeret for den lønansvarlige hos arbejdsgiveren. Den lønansvarlige oprettes under menupunktet Arbejdsgiver/Lønansvarlig. DA-foreningskode Her indrapporteres den foreningskode som er tildelt af Dansk Arbejdsgiverforening til brug for indberetning af statistik. Pnr Her indrapporteres Produktionsnummeret som er tildelt af Skat til brug for indberetning af oplysninger til Skat. Produktionsnummeret kan hentes på hjemmesiden www.cvr.dk. Kontoplan Her vises koden for, hvilken kontoplan der anvendes i forbindelse med bogføring. Kontoplanen defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Kontoplan Sorteringskode Her vises koden for, hvilken sortering der anvendes i forbindelse med bogføring. Sorteringskoden defineres under menupunktet Opsætning/Kontoplan/Sorteringskode Reg./konto Udfyldes med registreringsnummer på arbejdsgiverens pengeinstitut. Feltet kan max. udfyldes med 4 cifre. Det andet felt udfyldes med kontonummeret på arbejdsgiverens bankkonto. Det vil være fra denne konto, overførslerne trækkes. Kan max. udfyldes med 10 cifre. Vær opmærksom på, at ved ændring af Registreringsnummer og/eller kontonummer skal pengeinstituttet kontaktes for oprettelse af ny OS aftale hos Nets. Max.træk med. Feltet kan udfyldes med det maksimale nettobeløb, der må udbetales pr. lønkørsel, pr. lønmodtager. Såfremt nettotrækbeløbet til en person overstiger dette beløb, vil det stå som en bemærkning på Anmærkningslisten. Fx. Meddelelse nr. 114: Nettoløn 11.222,33 kr. på medarbejder, overskrider maxtræk på 10.000,00 kr. Transaktionen vil blive gennemført. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99. Tekst lønseddel Feltet kan udfyldes med en tekst, der så udskrives på lønsedlen ved den førstkommende lønkørsel. Efterfølgende slettes teksten. Der kan tastes max. 60 tegn. Feriekort indberetning Dette felt styrer indberetning til FerieKonto, Feriekort eller Feriekasse. Der kan vælges i mellem følgende: Arbejdsgivers CVRnr. – anvendes ved FerieKonto eller Feriekort Ingen indberetning – feriepengene bliver IKKE indberettet til eIndkomst Feriekasse/koncern – anvendes ved Feriekasse f.eks. 3F Feriekasse eller en af de 18 feriekasser der findes i Danmark. Se her hvilke feriekasser der findes: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2172361 Feriekasse/koncern Har du i feltet Feriekort indberetning valgt Feriekasse/koncern, skal du i dette felt angive cvr.nr. på feriekassen. Max.træk arb. Feltet kan udfyldes med det maksimale bruttotræk pr. lønkørsel for arbejdsgiveren. Såfremt bruttotrækbeløbet fra arbejdsgiveren overstiger dette beløb, kommer der en bemærkning på Anmærkningslisten. Fx. Meddelelse nr. 127: Bruttoløn 666.777,88 på samtlige medarbejdere overskrider maxtræk 100.000,00. Transaktionen gennemføres dog, såfremt beløbet ikke overstiger det maksimale træk, som er registreret i Overførsels-service ved blanket OS2. Der kan max. tastes 9 cifre inkl. 2 decimaler; dvs. 9.999.999,99. 2.   Tilmelding Funktionen anvendes til at angive, hvilke serviceydelser arbejdsgiveren ønsker at tilmelde sig.   1 Overførsel løn Overførsel af lønninger til Nets 2 Øvrige overførsler Overførsel af skat, feriepenge, ATP, pensioner mm. 3 Fraværsadministration Så der kan registreres fravær på arbejdsgiver 4 Ferieregnskab Håndtering af ferie i Visma Løn 7 Decentral registrering Indlæsning af filer 8 Ansættelsesbetegnelse på lønseddel Visning af Ansættelsesbetegnelsen over medarbejderens navn på lønsedlen 10 Indberetning til DS Indberetning af lønstatistik til Danmarks Statistik 13 Ambi og A-skat Indberetning af AM-bidrag og A-skat den 10. i efterfølgende måned 14 Ambi > 250.000 og/el A-Skat > 1.000.000 Indberetning af AM-bidrag og A-skat den sidste hverdag i måned 15 DA FERIEKORT Anvendes ikke 16 DA STATISTIK Indberetning af lønstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening 17 DA barselsfond Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings barselsfond 18 ILtyper med i statistik Anvendes IKKE 19 Afdeling på lønseddel Visning af Afdeling over medarbejderens navn på lønsedlen 20 Medarbejdernr på lønseddel Visning af medarbejdernummer over medarbejderens navn på lønsedlen 21 Udbetalingssted på lønseddel Visning af Udbetalingssted over medarbejderens navn på lønsedlen 22 Horesta Anvendes IKKE 23 Årstotal pr. medarbejder Anvendes IKKE 24 DA/LO udviklingsfonden Indberetning til Dansk Arbejdsgiverforenings udviklingsfond 25 Dataudtræk til 3.part Anvendes IKKE 26 FA STATISTIK Indberetning af lønstatistik til Finans Forbundet 27 Indberetning til ACF Anvendes IKKE 55 Auto indberetning fraværsstatisk DS Indberetning af fraværsstatistik til Danmarks Statistik 56 Auto indberetning fraværsstatisk DA Indberetning af fraværsstatistik til Dansk Arbejdsgiverforening 57 Auto indberetning fraværsstatisk FA Indberetning af fraværsstatistik til Finans Forbundet   3.   Rapportbestilling Her vises de rapporter, der automatisk tilknyttes ’udskrifter fra lønkørsel’ samt de rapporter arbejdsgiveren har mulighed for at tilvælge. Der vil automatisk i lønkørslen blive oprettet en rapportbestilling på obligatoriske rapporter i hele arbejdsgiverens gyldighedsperiode. De frivillige rapporter skal aktivt bestilles af arbejdsgiveren ved at angive start- og slutdato på rapportbestillingen. Rapporterne udskrives i forbindelse med lønkørslen for den bestilte periode. Der kan maks vælges 3 af de frivillige rapporter. Opdatering af Rapportbestilling på de frivillige rapporter sker ved at dobbeltklikke på den enkelte linje.   4.   Skift af bank oplysninger på arbejdsgiver Du kan ændre registrerings- og kontonummer på arbejdsgiver ved at lave en ny periode på Arbejdsgiver stamoplysninger. Du skal huske at oprette en ny OS aftale hos Mastercard (tidl. Nets), for at pengene kan blive betalt fra det nye registreirngs- og kontonummer. Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. Se vejledning til oprettelse af overførselsaftale på dette link: https://community.visma.com/t5/Vejledninger-i-Visma-Lon/Ny-arbejdsgiver-aendring-af-cvr-nr-eller-bank-oplysninger/ta-p/118639   5.   Skift af CVR nr. på arbejdsgiver Skal du ændre jeres CVR.nr. skal du ringe til hotline på 88 97 97 00, for at de kan hjælpe dig med at ændre det på en eksisterende arbejdsgiver. Når du ændrer cvr.nr. skal du samtidig oprette en ny OS aftale hos Mastercard (tidl. Nets). Det er den tegningsberettigede i virksomheden og jeres bank der skal underskrive med digital signatur. OBS!! Har du som arbejdsgiver kun et SEnr. kan du IKKE anvende NemKonto.   
Vis hele artiklen
17-12-2020 09:11 (Senest opdateret 06-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 1886 Visninger
Pdf Vejledning Særlige dage, timer og beløb Kan bruges til at administrere dage eller timer, samt beløb som efter behov kan tildeles den enkelte medarbejder. Start af tildeling kan ske i en hvilket som helst måned i året som én gangs tildeling eller løbende tildeling i hver kørsel.   Bemærk: Særlige dage eller timer beregnes forholdsmæssigt i den måned, hvor der ansættes / fratrædes midt i en lønperiode, men kun ved løbende optjening. Ved fast årlig tildeling af særlige dage/timer sker der ingen forholdsberegning af de tildelte dage/timer ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode.   Tildelte dage / timer kan bruges eller udbetales med det samme, men der kan ikke afholdes eller udbetales flere dage / timer end der er tildelt. Opsparingen løber for 12 på hinanden følgende måneder, startende med den måned du har angivet på en resultattabel. Særlige dage / timer håndterer flere år, hvor der ved afholdelse altid bruges af de ældste dage / timer først.   I forbindelse med afholdelse, kan lønsystemet sættes op til at der skal ske en reduktion af opsparet beløbssaldo og/eller af den ferieberettigede løn i perioden. Reduktionen kan ske med en procent, sats pr dag / time efter eget valg, satsen der bruges til reduktion kan være forskellig fra det opsparede og til nedskrivningen af den ferieberettigede løn. Særlige dage / timer kan sættes op til at der automatisk sker en afregning af tilgodehavende saldi ved fratrædelse, men det er alene dage / timer og beløb saldo.              1.   Særlige dage / timer For at der kan ske en opsparing af særlige dage, skal der på den relevante stillingskategori, oprettes en stillingskategorilønart: 3942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Klik på OK 1.    Tildeling af særlige dage/timer, som ferieloven Ny løsning til særlige dage, hvor beregning af værdi og afholdelse af dage følger Ferielovens dage, mht. afholdelse og værdi. Så vil afholdt ferie behandles før optjening og det betyder at hensættelse af beløb til særlige dage beregnes af den reducerede ferieberettiget løn. Derudover vil Særlige dage som tildeles i perioden først kunne bruges i efterfølgende måned, som ny ferielov.    23942 - Tildeling særlige dage/timer   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld   Klik på OK   3.   Optjening af særlige dage / timer Tildeling kan ske pr. lønkørsel eller én gang årligt. Det skal oprettes på en resultattabel, hvornår tildelingen skal foregå.   SSO - Særlige dg/tim tildel   På resultattabellen angives en af følgende værdier: 1 – dage – årligt 2 – dage – løbende tildeling i hver lønkørsel 4 – timer – årligt 5 – timer – løbende tildeling i hver lønkørsel   Du skal også angive på en resultattabel, hvilken måned (1-12, hvor januar = 1, februar = 2 osv.) tildeling skal starte i:   SSM - Særlige dg/tim start MD   Du angiver i en resultattabel, hvor mange dage der skal tildeles. I resultattabellen angiver du det antal der skal tildeles ud fra den oplysning du er kommet med i resultattabel SSO.   Eksempel: Sker tildeling i hver lønkørsel og du kører løn hver måned, kan det være at du i alt på 12 måned skal optjene 5 særlige dage. Så vil du i denne resultattabel skulle angive værdien 0,42 (5 særlige dage divideret med 12 måneder).   Er årligt du skal opspare 5 særlige dage, og du i resultattabel SSO har angivet at det er en årlig tildeling, skal du i denne resultattabel oprette 5 særlige dage:   Særlige dage, oprettes i resultattabel:   SÆRDG - Særlige dage tildeling   Ønsker du at anvende særlige timer i stedet for særlige dage, opretter du følgende resultattabel med det antal timer der skal opspares årligt eller i hver lønkørsel:   SÆRTI - Særlige timer tildeling   Sådan opretter du ovenstående resultattabeller:   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   4.   Individuel optjening af særlige dage / timer Personlig sats lønart  9981, antal dage / timer kan oprettes under Personlige satser på den enkelte medarbejder og bruges i stedet for resultattabel (SÆRDG / SÆRTI). Lønarten kan kun bruges ved løbende optjening af særlige dage/timer.   5.   Særlige dage tildeles forholdsvis ved deltid Særlige dage tildeles forholdsvis ved deltidsansættelse på baggrund af arbejdstidsprocent. Beregning med arbejdstidsprocent (normtid) aktiveres med værdi = 1 i resultattabel SÆRPCT for hver løngruppe det skal gælde for.   Eksempel: En fuldtidsansat medarbejder med normtid 160,33 timer pr. måned, skal have 0,42 så skal en medarbejder med normtid 130 timer pr. måned kun have tildelt 0,34 særlige dage pr. måned. OBS! Denne funktion kan ikke anvendes samtidig med personlig lønart 9980 ‘Omregning af feriedage ved deltid’.   6.   Opsparing af beløb Du kan opspare et beløb svarende til de dage eller timer du tildeler. Der findes forskellige grundlag du kan anvende i forbindelse med opsparingen:   0 eller ikke udfyldt = Ferieberettigede løn 1 = pensionsgrundlag 1 (lønartstype 6000) 2 = pensionsgrundlag 2 (lønartstype 6001) 3 = pensionsgrundlag 3 (lønartstype 6002) 4 = pensionsgrundlag 4 (lønartstype 6003) 5 = pensionsgrundlag 5 (lønartstype 6004) 6 = pensionsgrundlag 6 (lønartstype 6005) 10 = resultattabel (lønartstype 6010 - kun Visma Løn Finans) 11 = resultattabel (lønartstype 6011 - kun Visma Løn Finans) 20 = Sats pr dag beregnet som 4,8 % af MD løn, ganges med antal dage tildelt.   Du kan se lønartstyperne, som indeholder de lønarter der bruges til grundlaget under Opsætning og Lønartstype.   Grundlaget du ønsker at anvende skal oprettes på resultattabel:   SSOGRL - Særlige opsparing - Grundlag   Når du har angivet det grundlag du ønsker at bruge, skal du på følgende resultattabel angive, hvilken procent du ønsker at opspare af det valgte grundlag. Angiver du 0 eller ikke udfyldt, sker der ingen opsparing:   SSOPCT - Særlige dage / timer opsparing i procent   Du kan også vælge, i stedet for at opspare en procent, at opspare til timesatsen eller en fast timesats, som du angiver i denne resultattabel. Så vil de timer der bliver tildelt blive ganget med en af følgende værdier:   0 eller ikke udfyldt. Ingen opsparing medmindre at der i resultattabel SSOPCT er angivet en procent, som beregnes af den ferieberettigede løn. 2 – Timesats fra personlige lønart 99005 eller resultattabel1100 Du kan angive en timesats f.eks. 200 kr. eller 175,25 kr.   Ovenstående værdi skal du oprette på resultattabel:   SSOSAT - Særlige timer sats   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem Gentag ovenstående for den næste resultattabel   7.   Afholdelse af særlige dage / timer Når særlige dage eller timer skal afholdes, sker det ved opsætning af ferierækkefølgen. Når fraværet skal registreres anvender du den samme fraværskode du bruger i dage på feriedage eller ferietimer. Du kan ikke selv tilpasse ferierækkefølgen, kontakt en Visma konsulent på tlf. 88 97 97 00.   En ferierækkefølge kunne f.eks. være:   Gl. særlige dage (lønartstype 210050) Ny særlige dage (lønartstype 210051) Optjente ferie (lønartstype 4800) Forskudsferie (lønartstype 4810) Træk for fri egen regning (lønartstype 4870)   Særlige dage/timer i egen fraværskode Der er oprettet en fraværskode 69, så Særlige dage/timer kan køre på sin egen fraværskode. En af nedestående fraværslønarter oprettes på fraværskoden under Tilladte fraværskoder på Stillingskategorien : 3949 - Særlige dage 3945 - Særlige timer   OBS! Kontakt visma for opsætning af fraværsrækkefølge, som ovenstående fraværskode kræver. Nedskrivning af beløb ved afholdelse Har du sat særlige dage / timer op til at skulle optjene et beløb, kan du også nedskrive dette beløb ved afholdelse af særlige dage. På følgende resultattabel skal du angive værdien 1 for at saldo beløbet nedskrives. Herefter vil du på resultattabel SSODSA eller SSOTSA, skulle angive hvordan du ønsker at værdien nedskrives i saldoen:   SSOSL - Særlige saldo nedskrivning   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSL’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem   Herefter skal der i denne resultattabel angives til hvilken værdi de særlige dage skal nedskrives med i saldoen:   SSODSA - Særlige dage satsmetode nedskrivning   Oprettes med følgende værdi:   2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSODSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Anvender du særlige timer, vil nedskrivningen i saldoen skulle oprettes på denne resultattabel med tilhørende værdier:   SSOTSA - Særlige timer satsmetode nedskrivning   Oprettes med en af følgende værdier:   2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOTSA’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Nedskrivning af ferieberettiget løn ved afholdelse Ønsker du at den ferieberettigede løn nedskrives i forbindelse med afholdelse af særlige dage / timer, skal du på følgende resultattabel angive den værdi den ferieberettigede løn skal nedskrives med:   SSOSF - Særlige nedskriv ferieberettigede løn   Oprettes med en af følgende værdier:   Særlige dage: 1 = omregner dage till timer. Anvender timerne til at gange med timesatsen (månedsløn/normtid) 2 = dage * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige dage 3 = 4,8% (standard) af lønnen, som ved fri egen regning.   Særlige timer 1 = timer * timesatsen (månedsløn/normtid) eller personlig timeløn 2 = timer * sats, hvor satsen beregnes ved saldoen/rest særlige timer   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv ’SSOSF’ Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem 8.   Udbetaling af særlige dage / timer Særlige dage / timer kan udbetales ved fratrædelse eller når det ønskes.   Ved fratrædelse kan du på den relevante stillingskategori opret nedenstående lønart, som vil sørge for at udbetale det beløb der er til rest på særlige dage / timer (dette forudsætter at du har opsparet et beløb på særlige dage/timer):   3946 - Særlige dage / timer udbetaling   Vælg Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny   Udfyld   Klik på Gem   Husk opsætning af din kontoplan, hvor følgende lønarter skal oprettes i debet:   Særlige dage – 210092, 210093, 210096, 210098 Særlige timer – 210102, 210103, 210106, 210108   Du kan vælge at udbetale et beløb på en variabel lønart. Lønarten anvendes til udbetaling af den enhed du optjener i, særlige dage eller særlige timer. Lønarten oprettes med dage/timer, sats (sats udfyldes, hvis satsen ikke skal være den som systemet beregner, ud fra opsætning på resultattabel SSODSA) samt optjeningsåret:   3947 - Særlige dage udbetaling 3948 - Særlige timer udbetaling   Husk opsætning af lønarten i din kontoplan, som en debet kontering.   9.   Korrektion af særlige dage / timer Skal du korrigere i det optjente på særlige dage / timer, kan du anvende en af følgende variable lønarter. Lønarterne korrigere i forhold til det systemet har optjent. Skal saldoen opskrives angives ikke noget fortegn, skal saldoen nedskrives angives minus foran dage/timer eller beløb, og så skal optjeningsåret opgives på lønarter:   3943 – Korrektion Særlige dage 3944 – Korrektion Særlige timer OBS! Lønarterne vises IKKE på lønsedlen. 10.   Visning af særlige dage / timer Særlige dage / timer vises på lønsedlen midt på lønsedlen med følgende lønart og tekst:   9999 Særlige dage 9999 Særlige timer   Ønsker du et samlet overblik over hvad der er optjent af dage, timer eller beløb, samt hvad den enkelte medarbejder har til rest, vil det fremgå af følgende rapporter:   Ny ferielov Ferieregnskab   11.  Stop tildeling på udvalgte medarbejdere Har du medarbejdere i samme stillingskategori og løngruppe, som medarbejdere der får særlige dage / timer, som ikke skal have tildelt særlige dage / timer, kan du oprette denne faste lønart på medarbejderen:   3941 - Stop tildeling særlige dage / timer   12. Ændring af tekst på lønseddel Ønsker du at teksten på lønsedlen ud for saldoen skal være en anden, kan du ændre følgende lønarter under ’Opsætning’ og ’Lønartsopsætning’:   213910 Særlige dage saldo 213911 Særlige timer saldo 210052 Afholdt særlige dage, vises som 3945 210053 Afholdt særlige timer, vises som 3945 210057 Afholdt særlige timer, vises som 3945 210058 Afholdt særlige timer, vises som 3945   13. Visning af særlige timer eller dage i Visma HR Ønsker du at få vist særlige dage eller timer i fraværssaldiene i Visma HR. Under menuen Indstillinger og i menupunktet ‘Fraværssaldi’ opretter du de saldi, der skal vises for jeres medarbejdere i skærmbilledet ‘Fravær’ og i appen ‘My Visma’.  Fraværssaldi oprettes i kategorier Ferie med tilhørende lønartstyper, fraværskoder og lønarter. Særlige dage - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3940   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3943 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3947 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart Særlige timer - Skal oprettes i sammen kategori som ferie, kan IKKE have sin egen bobbel. Lønartstype 3950   Periode Kalenderår   Fraværskode   Lønart optjent 3942 + 3944 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   Lønart udbetalt 3946 + 3948 - klik på Enter/Tab mellem hver lønart   14.     Særlige dage på elever Elever som er ansat efter følgende regler, kan i Visma Løn sættes op i sin egen løngruppe med særlige dage. Så der bliver tildelt særlige dage ud fra ansættelsesdato, men samtidig bliver der også optjent samtidighedsferie. Det kræver en henvende til Visma Løn, for lønsystemet skal tilpasses så samtidighedsferie afholdes før tildelte feriedage. Kontakt Visma.   Ansat fra 2. september - 31.oktober tildeles Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, skal der fra ansættelsens start tildeles: 5 ugers betalt ferie i indeværende ferieår   Ansat fra 1. november - 30. juni tildeles Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode i, skal der fra ansættelsens start tildeles: 3 ugers betalt hovedferie 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder kollektiv ferielukket før hovedferien   Ansat fra 1. juli - 1. september optjenes  Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, gælder reglerne for samtidighedsferie fra starten af. Det vil sige, at: Eleven/lærlingen optjener 2,08 feriedag pr. måned, som bliver tilgængelig i den efterfølgende måned Visma Løn skal tilpasses med følgende opsætning:   Ansat 02/09 - 31/10 tildeles der 25 dage Ansat 01/11 - 30/06 tildeles der 15 dage   Resultattabel SÆRDGE oprettes med 15 dage. Resultattabel SÆRDG oprettes med 25 dage. Resultattabel SSO oprettes med 1 – årlig tildeling Resultattabel SSM oprettes med 9 – ferieår starter i september måned. Resultattabel FERSÆR oprettes med 1, for at styre optjening af samtidighedsferie samt nedskrivning af særlige dage med optjent samtidighedsferie.   Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv en af ovenstående resultattabeller Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld feltet ’Gyldig’ Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og værdien for aflønningsformen   Klik på Gem     Elever ansat fra 1.7.xx - 1. 9.-xx optjener samtidighedsferie Egen løngruppe   Afholdelse af ferie Når ferien afholdes anvendes fraværskode 40/50 efter aftale med Visma, når lønsystemet er tilpasset med ferierækkefølgen på de særlige dage.   15.  Hensættelse i bogføringen   Til brug for hensættelse af Særlige dage/timer i bogføringen skal der i kontoplanen oprettes følgende tre lønarter: 19880 - Særlige dage/timer, periodens opsparing - debet i resultatopgørelse og kredit i balancen 19881 - Særlige dage/timer, periodens afholdelse - debet i balancen og kredit i resultatopgørelse 19882 - Særlige dage/timer, periodens udbetaling - debet i balancen og kredit i resultatopgørelse – Nedskriver hensættelse med værdien fra ferieregnskabet. OBS! Det er vigtigt at registreringen af fravær sker med enkeltstående dage, hvis du benytter Visma Løn for registreringer, for at nedskrivning i hensættelsen bliver korrekt.  
Vis hele artiklen
16-11-2020 16:16 (Senest opdateret 18-10-2022)
 • 2 Svar
 • 1 ros
 • 4638 Visninger
Denne vejledning hjælper dig til at komme godt i gang med ny ferielov. Vejledningen beskriver hvad Visma tilpasser i lønsystemet i forbindelse med ny ferielov, der træder i kraft pr. 1.9.2020. Vejledning beskriver også hvad du selv skal gøre i forbindelse med ny ferielov, f.eks. hvis du har ferie med løn i timer.
Vis hele artiklen
17-11-2020 15:19 (Senest opdateret 03-12-2020)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 12876 Visninger
Videoen viser hvordan du opretter en ekstra lønkørsel i Visma Løn er det en supplerende lønkørsel. 
Vis hele artiklen
13-05-2020 11:47
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 1471 Visninger
Ved flytning til en anden arbejdsgiver kan det være aktuelt at flytte saldi mellem to medarbejdernumre. I Visma Løn findes en række korrektionslønarter, som kan hjælpe dig med at flytte saldi.
Vis hele artiklen
17-12-2019 08:28 (Senest opdateret 06-01-2022)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 4164 Visninger
Vejledning til hvordan du læser din lønseddel.
Vis hele artiklen
23-02-2021 10:10 (Senest opdateret 19-05-2022)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 10611 Visninger
Guide: Sådan laver du en dataleverandøraftale
Vis hele artiklen
15-12-2017 11:45 (Senest opdateret 25-11-2022)
 • 0 Svar
 • 1 ros
 • 5662 Visninger
pdf vejledning   Indledning Fra 5. Juni 2022 kommer lønsedlerne i mit.dk Fra 5. Juni 2022 vil alle borgere over 15 år få digital post fra det offentlige og en række private virksomheder ét sted – i mit.dk. Du kan se frem til nye muligheder for både at læse og reagere på vigtige henvendelser, så du fx kan underskrive aftaler og betale regninger ét og samme sted – i mit.dk. Samtidig opbevares dine dokumenter med personlige og fortrolige oplysninger sikkert.   Lønkørsler, der godkendes i Visma Løn fra 5. Juni 2022, vil medarbejdere få tilsendt i mit.dk.     mitBasic Medarbejdere som: Ikke har et dansk CPR-nr. Er under 15 år Er oprettet med CVR-nr. Har ikke mulighed for at få leveret deres lønseddel i mit.dk, da CPR-nr. i kombination med NemID/MitID er adgangsgivende. I stedet for vil de modtage lønseddel via mitBasic, som oprettes med e-mailadresse.  Log ind i mit.dk med dit NemID eller MitID Som borger i Danmark har du automatisk adgang til mit.dk fra den 21. marts 2022. Du kan logge på mit.dk med dit NemID eller MitID, så snart du har hentet appen til din telefon eller tablet. Du kan også logge på og se din digitale post via www.mit.dk . Logo og afsendernavn i mit.dk Som arbejdsgiver kan du i mit.dk få din virksomheds eget logo og firmanavn som afsender, så medarbejderne kan se, hvor lønsedlen kommer fra:   Logo og afsendernavn i mit.dk betegnes: SenderID  Logo på lønseddel og SenderID har ikke samme format Der skal indsendes 2 logoer, hvis logo ønskes på begge  Medarbejdere kan få en notifikation om ny lønseddel via mail Indsendes der IKKE logo og afsendernavn, vises Vismas logo og navn Logo og afsendernavn vil fremgå i notifikationsmail, indbakke og app’en Vismas logo vil altid fremgå i bunden af lønsedlen   Specifikation af Logo I kan bestille eget logo til jeres lønsedler. Logoet vil blive placeret i øverste højre hjørne. Logo til lønseddel skal sendes til mit.dk@visma.com og overholde følgende specifikationer:   Filtype: .png Max filstørrelse: 40 kb Format: max 140 x 400 px (højde x bredde) Filnavn: CVR-nr._kundeforholdsnummer_arbejdsgivernummer _customer.png. Indsæt egne oplysninger i teksten markeret med gul. ( Bemærk - på lønsedlen er det kun muligt at vælge logo på arbejdsgiverniveau). Kan være i både farver og s/h    Specifikation af SenderID SenderID dækker over logo og afsendernavn. Vær opmærksom på følgende specifikationer: Afsendernavn.  Der skal fremsendes CVR-nr. og det virksomhedsnavn, som man ønsker koblet på det pågældende CVR-nr.  Fx: CVR-nr: 41 01 60 27  Virksomhedsnavn: Visma Enterprise    Specifikationer senderID logo Filtype: .png Max filstørrelse: 512kb  Format: Kvadratisk - min. 200 x 200 px Filnavn: CVR-nr _senderid.PNG ( Bemærk, der kan kun vælges ét logo pr. CVR-nr. på SenderID). Indsæt egne oplysninger i teksten markeret med gul. Kan være i både farver og s/h   VIGTIGT! Logo til SenderID har et andet format end logo til lønsedler. Hvis I ønsker begge dele, skal I fremsende to logofiler. Se særskilte specifikationer for logo til lønseddel. Har I flere CVR-nr., kan der vælges et logo pr. CVR-nr. i SenderID’et. Der kan IKKE vælges forskellige logoer under samme CVR-nr.   Visma Løn I lønsystemet er det muligt at ændre på medarbejder stamoplysninger, hvis medarbejderen ikke har NemID/MitID og skal have adgang til sin lønseddel.    På siden for Medarbejder stamoplysninger skal du ændre feltet “mit.dk” til “Nej”’.       Visma HR I HR-systemet er det muligt at ændre på fanen “Medarbejder”, hvis medarbejderen ikke har NemID/MitID og skal have adgang til sin lønseddel.    I fanen “Medarbejder” skal du ændre feltet “Lønseddel” til mitBasic. Det er kun administrator, der kan ændre i dette felt. Ved valg af mitBasic kræver det en mailadresse, som skal udfyldes i feltet “E-mail (privat)”, hvor det tjekkes, om du har husket “@”.    
Vis hele artiklen
17-08-2022 09:19 (Senest opdateret 17-08-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 3260 Visninger
Er du i tvivl om du har godkendt løn og afregning til tiden?
Vis hele artiklen
29-06-2022 15:02 (Senest opdateret 30-06-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 416 Visninger
PDF vejledning   1.    Opsætning af ny lønart i Visma Løn Skal du anvende en lønart for første gang i Visma. Så er der her nogle ting du skal være opmærksom på for at lønarten kommer til at virke optimalt i både Visma Løn, Visma HR og My Visma. Når du i et release dokument eller i lønartskataloget har fundet den rigtige lønart kan du gøre følgende. 2.    Ændre tekst på lønart i Visma Løn Du kan ændre teksten på lønarten, så det er den tekst der kommer ud på lønsedlen eller så du ved hvad du bruger lønarten til: Vælg Opsætning og Lønartsopsætning Angiv lønarten Klik på Find Klik på Ny Udfyld med ’Startdato’, Vis lønart = Ja, Brugertekst og Udskrifttekst skal være den tekst du ønsker vist på lønsedlen. Klik på Gem   3.    Tilpasning af resultattabel Din nye lønart, har måske en sats i en resultattabel, så skal du lige huske at tilføje satsen her: Vælg Opsætning og Resultattabel Angiv resultattabel, typisk er det samme nr. som lønarten (se lønartskatalog) Klik på Find. Klik på højremenu Vælg resultattrin Klik på Ny Angiv løngruppe og værdi for den gældende aflønningsform Klik på knappen Gem   4.    Tilpasning af kontoplan Det sidste du skal gøre er at oprette lønarten i din kontoplan, så lønarten bogføres på en finanskonto, samt at den vises i rapporterne ’Bogføringsbilag’ og ’Bogføringsbilag med spec.’ Du kan enten oprette lønarten fra bunden eller du kan kopiere en eksisterende lønart:       Oprettelse af ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Klik på Ny Udfyld felterne med kontonr, tekst, afdeling mm. Klik på Gem     Kopiering af eksisterende lønart til ny lønart i din kontoplan Vælg Opsætning, Kontoplan og Kontoplan Angiv kontoplan I højremenuen vælger du ’Kontoplanlinie’ Dobbeltklik på den lønart, du ønsker at kopier fra Klik på Kopier Ret i feltet lønarten til den nye lønart Klik på Gem   Omkørsel af bogføringsbilag Har du allerede anvendt lønarten i en lønkørsel og du har glemt at oprette lønarten i din kontoplan, kan du køre en omkørsel, så du kan få lønarten med ud i dit bogføringabilag. Tilpas din kontoplan med lønarten og foretag en omkørsel   Vælg Opsætning og Opsætningsrapporter I højremenuen vælger du ’Omkørsel af bogføring’ Angiv kørselsordre Klik på Gem   Når det job er færdig, kan du udskrive nye bogføringsbilag Klik på Rapporter og Rapporter I højremenuen vælger du ’Bogføringsbilag’ eller ’Bogføringsbilag med spec. Angiv kørselsordre Klik på Gem   5.    Opsætning af ny lønart i Visma HR/My Visma Når lønarten er oprettet i Visma Løn, skal du huske at tilpasse den i Visma HR/My Visma, hvis du skal kunne bruge den her eller hvis dine medarbejdere skal kunne anvende den online eller i App’en.   6.    Tilpasning af Løndele/Fraværskoder Første step i Visma HR er at tilføje nye løndele og fraværskoder her:   Vælg Indstillinger og Løndele/Fraværskoder Vælg den fane, hvor lønarten skal vises Klik på ’Nyt felt’ Vælg fra dropdown-listen lønarten Klik på det ’grønne’ flueben for at gemme 7.     Ændre tekst på lønart eller fraværskode i Visma HR Hvis lønarten skal have en anden tekst i Visma HR kan teksten ændres i en opslagstabel. Vælg Indstillinger og Opslagskoder Vælg den opslagstabel lønarten hører til i en af følgende grupper: Opslagstabel 318 – Løn Opslagstabel 319 – Pension Opslagstabel 320 - Personalegoder Opslagstabel 317 – Lønfradrag Opslagstabel 324 – Variabel lønregistrering Opslagstabel 322 – Fraværstyper Klik på den lønart der skal have ændret tekst og ret teksten i feltet Dansk og evt. Engelsk tekst Klik på Gem   8.    Opsætning af stillingskategori, koder Virksomheder, der har Self-service eller Leder-medarbejdermodul, kan her styre hvilke lønarter, der skal være tilgængelige på de enkelte stillingskategorier.   Du tilføjer nye koder til en stillingskategori således:   Vælg Indstilling og Stillingskategori, koder Klik på stillingskategorien, så den bliver blå Åbn underpunkterne ved at klikke på + Find relevant lønart i øverste del af skærmbilledet Klik på koden, og den er nu tilføjet stillingskategorien. På tilsvarende vis fjernes en kode ved at klikke på den under stillingskategorien. Klik på Gem   OBS!!! Klik ikke på ’Fjern alle’ – så mister du hele opsætningen.   9.    Opsætning af begrænset adgang I menupunktet ’Opsætning af koder’ kan du begrænse adgang til at registrere på de enkelte løndele. Her er det muligt at angive, om en lønart: Kræver godkendelse af leder eller administrator Vises i Visma HR for medarbejderne Vises i Visma HR for medarbejderne efter lønkørsel   Vælg Indstilling og Opsætning af koder Sæt et flueben udfor lønarten med den tilladelse, som lønarten skal have. Se beskrivelse af kolonnerne:   Kræver godkendelse I denne kolonne markerer du, om registreringer på en lønarten skal godkendes, inden de tages med i en lønkørsel.   Kode vises i Visma HR Her kan du opsætte, om en lønregistreringskode skal være synlig i Visma HR eller ej. Den opsætning, du foretager her, kan overstyres i opsætning af roller. Du kan f.eks. give medarbejderrollen adgang til kun at kunne registrere på 1100 – timeløn, mens du selv som administrator har adgang til alle lønkoder.   Vises når lønbehandlet Denne opsætning skal du primært bruge til lønregistreringer, hvor informationen først må komme til medarbejderens kendskab efter en lønkørsel. Et eksempel kan være en bonus, som lederen gerne vil informere medarbejderen om. Her skal oplysningen ikke være synlig for medarbejderen, i det øjeblik registreringen er lagt ind i lønsystemet. Det er værd at bemærke, at medarbejderen kan se registreringen, allerede når en lønk
Vis hele artiklen
09-03-2022 07:53 (Senest opdateret 09-03-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 834 Visninger
Afslutning af ferieafholdelsesperioden 31/12. Når vi kommer til 31. december 2022 slutter afholdelsesperioden for ferie optjent i ferieåret 2021. Det betyder, at det er tid til at håndtere restferien i lønsystemet.   Der er tre varianter, som Visma Løn håndterer:   Restferiedage føres videre Restferiedage skal udbetales og saldi nedskrives  Restferiedage skal nulstilles eller korrigeres I denne vejledning kan du se, hvordan du skal håndtere overførsel, udbetaling og nulstilling af restferie (herunder den 5. ferieuge).  
Vis hele artiklen
03-12-2021 12:36 (Senest opdateret 17-11-2022)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 5449 Visninger
Dette værktøj er en hjælp til at opdatere medarbejdernes adresser på en nem måde ved at indlæse og opdatere alle medarbejderes adresseoplysninger på én gang.
Vis hele artiklen
22-11-2021 13:50 (Senest opdateret 22-11-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1037 Visninger
PDF vejledning 1.          Hensættelse til kompetence fonde På de relevante stillingskategorier tilknyttes nedenstående lønart, for at Visma Løn beregner en hensættelse til kompetence fonde.   For månedslønnede skal stillingskategori lønart 9766 tilknyttes relevante stillingskategorier For timelønnede skal stillingskategori lønart 9778 tilknyttes relevante stillingskategorier   2.          Satser til kompentence fonde   Satserne til kompetence fonde opdateres via resultattabel 9766.   For bagud og forud angives den månedlige sats. For timelønnede angives sats pr. time   3.          Bogføring af hensættelse til kompetence fonde   Hensættelse af kompetence fonde bogføres for månedslønnede på 9766. Lønarten skal oprettes i kontoplanen med to 2 løbenumre.   Driftsomkostningen oprettes som løbenummer ’1’ og som en debet post. Den skyldige post oprettes som løbenummer ’2’ og som en kredit post   Hensættelse af kompetence fonde bogføres for timelønnede på 9778. Lønarten skal oprettes i kontoplanen med to 2 løbenumre.   Driftsomkostningen oprettes som løbenummer ’1’ og som en debet post. Den skyldige post oprettes som løbenummer ’2’ og som en kredit post   Vigtig info: Indberetning og afregning af hensætte midler, skal indberettes og afregnes manuelt til de relevante fonde.   4.          Hensættelse til OUS fonde   På de relevante stillingskategorier tilknyttes nedenstående lønart, for at Visma Løn beregner en hensættelse til OUS fonde.   For månedslønnede skal stillingskategori lønart 9756 tilknyttes relevante stillingskategorier For timelønnede skal stillingskategori lønart 9777 tilknyttes relevante stillingskategorier     5.          Satser til OUS fonde   Satserne til OUS fonde opdateres via resultattabel 9756.   For bagud og forud angives den månedlige sats. For timelønnede angives sats pr. time   6.          Bogføring af hensættelse til OUS fonde   Hensættelse af OUS fonde bogføres for månedslønnede på 9766. Lønarten skal oprettes i kontoplanen med to 2 løbenumre.   Driftsomkostningen oprettes som løbenummer ’1’ og som en debet post. Den skyldige post oprettes som løbenummer ’2’ og som en kredit post   Hensættelse af OUS fonde bogføres for timelønnede på 9778. Lønarten skal oprettes i kontoplanen med to 2 løbenumre.   Driftsomkostningen oprettes som løbenummer ’1’ og som en debet post. Den skyldige post oprettes som løbenummer ’2’ og som en kredit post   Vigtig info: Indberetning og afregning af hensatte midler, skal indberettes og afregnes manuelt til de relevante fonde.      
Vis hele artiklen
11-08-2021 13:06 (Senest opdateret 11-08-2021)
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 718 Visninger
Om du er ny eller erfaren bruger af Visma Community, så kan man altid bruge en god vejledning. Derfor har vi samlet en masse vejledninger til brugen af Visma Community.
Vis hele artiklen
02-08-2021 18:48
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 953 Visninger