Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"
Visma Business og -Regnskapsbyrå
avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Sorter etter:
av Visma - Inaktiv bruker
Det kan skje at prisene som ligger i Pris- og rabattmatrisen skal oppdateres. Dersom man ønsker at denne endringen skal ta effekt på ikke effektuerte ordrer, så finnes det en smart måte å løse dette på.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Har du opplevd at det er avglemt å påføre fakturanummer på en leverandørfaktura? Eller at OCR-tolken har tolket feil fakturanummer?
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Har du opplevd at det er avglemt å påføre fakturanummer på en leverandørfaktura? Eller at OCR-tolken har tolket feil fakturanummer?
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Ved ordreregistrering kan det for eksempel være ønskelig å sette inn en ny linje mellom to allerede eksisterende linjer.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
I feltet Bet.frie dager i Bedriftsopplysninger er det mulig å angi at utgående fakturaer ikke skal ha forfall på lørdag og søndag.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Til vanlig er Visma Business satt opp til å matche reskontroposter ut fra referanse. I enkelte tilfeller kan det være hensiktsmessig at reskontropostene automatmatches etter andre regler. I Visma Business kan man – i tillegg til matching ut fra referanse si at poster skal matches etter følgende regler:
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Mange er godt kjent med at man kan lagre egne skjermbilder i Visma Business Regnskapsbyrå. Men også oppslagsvinduene kan lagres.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Mange er godt kjent med at man kan lagre egne skjermbilder i Visma Business. Men også oppslagsvinduene kan lagres.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
I gitte tilfeller er det behov for å avstemme produkttransaksjonene og «bevise» at disse stemmer med det som står på tilsvarende konti i resultatregnskapet.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Det er vanlig at markøren flyttes til høyre på linjen når man trykker Enter. Av og til ønsker man å bevege seg nedover i kolonnen, slik standarden er i for eksempel Excel.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Det er to muligheter for å registrere valutakurser i Visma Business Regnskapsbyrå.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Det er to muligheter for å registrere valutakurser i Visma Business.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Av og til trenger man å finne fram til et felt i for eksempel Bedriftsopplysninger. Man vet hva kolonnen ligger, men er ikke sikker på om kolonnen ligger framme på en av fanene i skjermbildet eller om den er skjult.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Bilagsarten styrer som kjent standardteksten på bilagslinjene. Men tabellen Bilagsart kan også brukes til å effektivisere bilagsregistreringen, gitt at man benytter ulike bilagsarter til ulike typer bilag.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Det er mulig å enkelt legge inn kolonner som gjør beregninger som ellers ikke finnes i Visma Business Regnskapsbyrå. Før du leser videre, merk at slike beregnede kolonner er beregnet på å brukes på skjermen, å ta de med på utskrift fungerer derfor ikke optimalt.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Det er mulig å enkelt legge inn kolonner som gjør beregninger som ellers ikke finnes i Visma Business. Før du leser videre, merk at slike beregnede kolonner er beregnet på å brukes på skjermen, å ta de med på utskrift fungerer derfor ikke optimalt.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
I utvalgsdialogen (F9) i Visma Business er det mulig å krysse av for dagens dato som utvalgsparameter.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Enkelte har opplevd at når man er pålogget Visma Business Regnskapsbyrå så fungerer ikke oppslag mot teksttabellen.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Enkelte har opplevd at når man er pålogget Visma Business så fungerer ikke oppslag mot teksttabellen.
Vis hele artikkelen
av Visma - Inaktiv bruker
Når man sorterer i Visma Business kan man sette inn bruddlinjer. Disse viser summen av antall, beløp og så videre. Men det er også mulig å finne gjennomsnitt i stedet for summer.
Vis hele artikkelen
Relevante linker
Bli med på Accounting Forward!