avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn

Logg inn eller registrer en ny bruker for å automatisk få tildelt relevante områder i Mine områder.

Brukertips i Visma Finale

Sorter etter:
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 14:44
Her er en oversikt over landkoder til bruk i ligningsoppgaver. Noen ligningsoppgaver anvender alfanumeriske landkoder (2 bokstaver) og andre ligningsoppgaver anvender 3-sifrede landkoder. (Kilde: Skatteetaten, ajour pr. 13.12.2013)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎19-07-2019 14:40
Her ser du hvordan dette skal føres i Finale for korrekt behandling på skjemaer.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 14:24
 Her kan du se veilederen fra Skogkurs.no som danner grunnlaget for Visma Finale sin løsning for skogbeskatning.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Eirik Skorstad VISMA ‎19-07-2019 14:23
Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper. Endringene vil gjøre det lettere for skattyterne og deres regnskapsførere og andre hjelpere, og vil gi en mer effektiv og korrekt ligningsbehandling. Ligningsskjemaene kan forenkles og reduseres i omfang og antall. Samtidig vil regelverket bli mer konsekvent.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎19-07-2019 14:17
Det er kommet en uttalelse fra Skattedirektoratet av 04.06.2014 om rentenivået for lån fra selskap til aksjonår og konsekvenser rentenivået vil få for skattleggingen. Utgangspunktet for uttalelsen er at Lignings-ABC "Lån fra arbeidsgiver/eget selskap" punkt 9.1 gir uttrykk for at størrelsen på rentefordelen skal beregnes med utgangspunkt i normrenten som gjelder for rimelige lån i arbeidsforhold. Skattedirektoratet skriver at uttalelsen gir uttrykk for en endret oppfatning med hensyn til hvilken rente som skal legges til grunn ved beskatningen, og at denne oppfatningen vil bli innarbeidet i Lignings-ABC. Den endrede oppfatningen går i korte trekk ut på at markedsrente skal anvendes ved beskatning av eventuell rentefordel ved rimelige lån. Skattedirektoratet vil praktisere denne oppfatningen fra og med inntektsåret 2015.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎19-07-2019 14:16
Her finner du en gjennomgang av behandling av lott fra aktiv fiske i FINALE Årsoppgjør og FINALE Skatt. Vær oppmerksom på at lottskjema kun skal sendes inn i ett eksemplar for en personlig skattyter.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎19-07-2019 14:13
Det viser seg dessverre at flere regnskapsforetak har medarbeidere som har mistet tilgang til kunder, etter at Altinn slettet gamle delegeringer.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 14:13
Opplysninger om e-post for tilbakemelding, navn på representant for selskapet, samt regnskapets fastesettlesesdato registreres på eget menypunkt, Annet, under redigering av offentlig regnskap.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 14:11
Trenger du å opprette nye klienter i Visma Finale?
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 14:11
Avdrag på aksjonærlån som er beskattet etter de nye reglene som er vedtatt fra 07.10.2015 kan regnes som en økning av innbetalt aksjekapital eller innbetalt overkurs. Ved innsendelse av aksjonæroppgave fra Visma Finale Årsoppgjør og fra andre systemer, gis det feilmelding dersom avdraget er registrert som innbetalt overkurs. Løsningen er å registrere avdraget som innbetalt aksjekapital.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 14:07
Denne artikkelen tar for seg skattekommune for utenlandsk deltaker i deltakerlignet selskap for bruk i Visma Finale Årsoppgjør for å sikre at det ikke oppstår feilmelding ved innsendelse av ligningspapirene til Altinn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 14:06
Her er en beskrivelse av registrering av boligeiendommer i Visma Finale Årsoppgjør for å få automatisk oppslag på formuesverdi i programmet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 14:00
Vær forberedt med et riktig antall brukere for våre programmer, årsoppgjøret 2016.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 13:57
Her er en oversikt over landkoder til bruk i ligningsoppgaver. Noen ligningsoppgaver anvender alfanumeriske landkoder (2 bokstaver) og andre ligningsoppgaver anvender 3-sifrede landkoder. (Kilde: Skatteetaten, ajour pr. 13.12.2013)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎19-07-2019 13:53
Her får du en detaljert fremmgangsmåte for hvordan dette gjennomføres i Finale Årsoppgjør.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 13:51
Her ser du hvordan du endrer klientnummeret på en klient
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Eirik Skorstad VISMA ‎19-07-2019 13:40
Alle som sender inn digitalt til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret får fra i dag også digitalt svar innen en time etter at vedtak er fattet. Dette er en forenkling som mange vil merke. I 2013 ble over 70 prosent av meldingene til Enhetsregisteret og Foretaksregisteret sendt inn elektronisk gjennom Samordnet registermelding i Altinn.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Eirik Skorstad VISMA ‎19-07-2019 13:36
Vær oppmerksom på filvedlegg i Excel som sendes sammen med årsregnskapet må håndteres korrekt for at Regnskapsregisteret skal kunne anvende informasjonen korrekt.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Eirik Skorstad VISMA ‎19-07-2019 13:31
Her finner du informasjon om behandling av fordringer på nærstående i forskjellsskjemaet.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Thea Petrine Hammer VISMA ‎19-07-2019 13:27
Vi gjør oppmerksom på at selskaper innenfor fritaksmetoden kun skal fylle ut realisasjonsoppgave for aksjer (RF-1059) for skattepliktige aksjegevinster og fradragsberettigede aksjetap, dvs, aksjegevinster som faller utenfor fritaksmetoden og skal inn i RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0650 eller 0850. Aksjegevinster fra og med 07.10.2008 innenfor fritaksmetoden skal derfor ikke med på RF-1059 Realisasjonsoppgave. Man må derfor beregne skattefri inntekt etter fritaksmetoden særskilt utenfor skjemaene, og registrere 3 % av en netto gevinst direkte i RF-1167 Næringsoppgave 2 post 0653.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips
Visma kursoversikt