avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn Gå til de områdene du ønsker å legge til og velg "Legg til i Mine områder"

Brukertips i Visma Global

Sorter etter:
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎23-07-2019 15:14
Her får du en oversikt over hvordan du kan avslutte Autoinvoice og avregistrere i ELMA.
Vis hele artikkelen
av norabernhardsen VISMA
Det kan oppstå situasjoner, ved f.eks avstemming, der du trenger å finne et eksakt beløp. Dette kan du søke på i Visma Global under Forespørsel - Søkemotor. Her kan du søke på kontoer og beløp, og selektere på transaksjonstype, debet/kredit og periode.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎24-07-2019 13:18
Her får du hjelp til å finne og styre o rdreregistreringen i Visma Global.
Vis hele artikkelen
av Kaja Lundgaard VISMA
Det hender at man ikke får registrert seg i Autoinvoice fordi firmaet allerede er tilknyttet et annet aksesspunkt. For å finne ut hvilket aksesspunkt, benytt denne linken Her fyller du inn: ISO identifier: 9908 (For Norge) Participant Lookup: Organisasjonsnummer   Her kan du også se hvilke formater de kan ta imot.  
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 10:55
Dersom du har flere artikler, som du ønsker å behandle som en artikkel, har du i Visma Global mulighet til å sette opp en artikkelstruktur. Les mer om dette her. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 13:22
Kompatibelhet med Apple.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av byron williams1 VISMA ‎17-01-2020 10:14
Dette er noe som typisk kan skje ved overgang til nytt år på grunn av manglende bilagsnummerserie. Så før det sendes flere til betaling - sørg for at dette er satt opp korrekt.   Den blanke bunten har gjort at betalingene som du leste inn retur for, mest sannsynlig, ligger under “Oppdatering feilet” eller under “Avvist” mappen i remitteringsrutinen. Det vil jo igjen si at det ikke blir spurt etter status på de. For at Global skal spørre om status så må de ligge i sendt mappen.     For å få til dette kan dere på de transaksjonene som har type 6 i SQL i tabellen  “BasisOfAutopayment” - endre denne typen til 1. Status 1 vil sørge for at de kommer tilbake i sendt mappen og i og med at bilagsnummerserier nå skal være korrekt satt opp vil det forhåpentligvis også fungere å lese inn avregningsreturen. NewFimaOneGlobalData \ Tables:            
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 09:55
I Visma Global kan du på kundekortet legge inn B2C i EDI profilen. Her kan du lese hvordan.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 14:06
Det er parameter styrt at man får en melding om man vil lagre eller ikke når man avbryter et skjermbilde.
Vis hele artikkelen
av norabernhardsen VISMA
I ERP Pos finner du feltet "Kommentar" på ordrelinjen, som du enten kan fylle ut selv i ERP Pos eller som kommer ferdig utfylt fra Global.   Dette feltet i ERP Pos henger sammen med "Annet navn" i ordreregistreringen i Global. Hvis du i Global henter frem "Annet navn" fra tabelloppsettet og skriver inn ønskelig kommentar, så er det også denne kommentaren som vil dukke opp på ordrelinjen når du henter opp ordren i ERP Pos.      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Eirik Skorstad VISMA ‎19-07-2019 13:28
Søkefunksjonen i Visma Global åpner for muligheten til å skrive tekst i nummeriske (tall) felter. Hvis du i et slikt felt taster inn en tekst som stemmer med flere alternativer, vil du få opp et nytt søkevindu som viser alle alternativer som tilfredstiller søkekriteriet.
Vis hele artikkelen
av norabernhardsen VISMA
Denne rutinen finner du i Global ved å gå på Rutiner / Diverse regnskap / Driftsmidler og avskrivning.    Denne rutinen er et hjelpemiddel for å gi oversikt over driftsmidler og avskrivninger, og den skal også være til hjelp for å lage avskrivninger.   Per i dag støttes kun lineære, regnskapsmessige avskrivninger i den automatiske rutinen. Rutinen er foreløpig kun knyttet til regnskapssiden av Visma Global, og benytter standard bilagsregistrering for manuell registrering av de ulike transaksjoner som tilhører et driftsmiddel.   For å komme i gang med rutinen: Informasjon om driftsmiddel, driftsmiddel gruppe, driftsmiddel saldogruppe og driftsmiddel parameter fylles inn på fane 2-5. Dette danner grunnlaget for forslaget som genereres på fane 1.   Sørg for at bilagsarter er opprettet under fane 5   Aktiver så driftsmiddel og fyll inn leverandørnummer   Gjør et innkjøp med bilagsart 8600, D 1230 (balansekonto under kontoinformasjon fane 2, den er ofte også 1280) og K Leverandør. Husk å legge inn driftsmiddel.   Ser så at driftsmiddelet oppdateres med anskaffelsesbeløp   Rutinen Avskrivning er ment som et hjelpemiddel for generering av avskrivninger for et eller flere driftsmidler.   Angi perioden du ønsker å beregne avskrivningene til. Hvilken dato rutinen setter som "fra" finner du god forklaring på i F1-hjelpen. Du kan gjøre en rekke begrensninger av hva som skal tas hensyn til i forslaget. Enten ved å angi det som et intervall, eller en bestemt driftsmiddelgruppe, saldokode og/eller driftsmiddel. Deretter genererer du forslaget ved å klikke "Generer forslag". Ønsker du at noen av linjene slettes fra forslaget, kan du markere linjen(e) og trykke på Delete-tasten.   På venstresiden kan du også velge bunt typen du ønsker, for så å velge "Generer bunt" og få generert en bunt av avskrivningsforslaget. Når bunten er ferdig generert, kan du gå til Rapportering / Journaler for å oppdatere bunten.   "Status og meldinger" viser status for rutinen og eventuelle meldinger hvis feil oppstår.   Mer utfyllende og generell informasjon om hele denne rutinen finner du i F1-hjelpen.
Vis hele artikkelen
av norabernhardsen VISMA
Hvis du har klokkeslett med formatet 12.30, og ønsker 12:30 (eller motsatt), kan det endres under Windowstast + X / Innstillinger / Tid og språk / Under "Formater". Velg Endre dato- og klokkeslettformater og bytt ut HH.mm med HH:mm, og HH.mm.ss med HH:mm:ss.  
Vis hele artikkelen
av Kaja Lundgaard VISMA
I AutoInvoice-portalen finnes det 3 steder man kan deaktivere varsling:   1.Innstillinger -> Firmaopplysninger -> Deaktiver varsling - Denne gjør at alle varslinger på det valgte selskapet deaktiveres for alle brukere.   2. Innstillinger -> Detaljer -> Deaktiver varsling av fakturahandlinger - Denne gjør at varslinger man får vedrørende selve fakturaene deaktiveres for den valgte brukeren.   3. Innstillinger -> Detaljer -> Deaktiver varsling - Denne gjør at alle varslinger deaktiveres for den valgte brukeren.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Merete Guttulsrød Andersen1 VISMA ‎30-08-2019 12:59
Ønsker du å få med påløpte renter med i totalsummen på inkassovarselet?   For å få med saldo + påløpne renter + gebyr gjør følgende:   1. Gå i Design Studio og finn frem blankett 2. Under tilgjengelige felter så finner du et hjelpeelement som heter "Totalt rente beløp" (object id 21432). Dette feltet kan du hente inn i rapportfoten.   3. Dobbeltklikk på feltet og sett typen til "Sum" på fanen Funksjon.
Vis hele artikkelen
I Visma Erp Pos under innstillinger - butikker kobler man hvilke betalings typer som de enkelte betalingsmåtene kontant, gavekort, tilgodelapp og kort standard går mot i erp systemet.  Ønsker man feks. at mastercard skal gå til egen hovedbokskonto i global kan man sette opp det.  1. I Visma Global under menyen Grunndata - Vedlikehold registre - Kasse - Betalingstyper Her lager man ny betalingstype,  kobler den til ønsket balanse konto og velge type Kort. 2. I Erp Pos går man på meny: Innstillinger - Butikker- Velger butikk - Bankkort Betalingsmåte valgfri. Ta utvalg på bankterminal integrasjonen som brukes. Så velger man den nye betalingsmåten man opprettet i Visma Global for kort type Mastercard. Da vil alle Mastercard betalinger bli bokført på den betalingstypens hovedbokskonto og ikke standard hovebokskonto for betalingstypen bankkort.  
Vis hele artikkelen
Noen ganger så ønsker man å ta delvis betalt og fakturerer resten av beløpet på en faktura. Man kan ikke kombinere kredit salg med overføre faktura til Erp systemet med kontant eller bankkort.   For å løse det kan man gjøre som følger.  1. Registrer og parker salget i Visma Erp Pos. 2. Selg en Voucher kupong. 3. Åpne det parkerte salget og scan inn Voucher kupongen på neste varelinje.  Da kommer Voucher kupongen inn som en negativ varelinje og kunden blir fakturert faktura minus det betalte.   1. Registrere et salg og parker.   Selg en Voucher kupong /depositum vare Registrerer gjerne det parkerte salgets transaksjons nr i ordre nr    Hent opp det parkerte salget og scan kupong /depositum kvitteringen in på neste ordre linje. Avslutt salget som kredit salg  og fakturerer i Visma Global      
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Øyvind Fotland VISMA ‎04-06-2019 09:49
I tillegg til logging gjort av applikasjon kan det finnes relevant logging fra sql server. SQL server logger finner du under programmappen til SQL på maskinen hvor SQL Server kjører. Mappestien for denne (merk at denne stien er et eksempel fra standard installasjon):    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\Log     Dersom du har installert 32-bit SQL Server vil den ligge under Program Files(x86). 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 10:04
Du kan sette egne farger på linjer i tabeller osv. i Visma Global. Her får du hjelp til å utføre dette.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Jakobkollandsrud ‎25-07-2019 09:44
I feilsøkingsprosesser må man ofte restarte rg_srv for å teste endringer. Det kan også lønne seg å restarte rg_srv ved diverse feil. Framgangsmåten i denne artikkelen detaljerer hvordan du lager en snarvei på skrivebord som automatisk tar ned rg_srv når du trykker på den.
Vis hele artikkelen