Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
HRCore/Payroll Business - Release op zaterdag 28 oktober 2023   Op zaterdagochtend 28 oktober brengen wij de november release van HRCore en Payroll Business naar productie. Hierdoor is onze applicatie tijdelijk niet beschikbaar.    English:   On Saturday morning, October 28, we will bring the November release of HRCore and Payroll Business to production. As a result, our application is temporarily unavailable.
Volledig artikel weergeven
25-10-2023 09:00
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 276 Weergaven
  Mededelingen  Dit jaar een nieuw Salarisdossier! Wij zijn een nieuwe versie van het Salarisdossier aan het voorbereiden! In deze releasenotes vind je alvast een paar ontwikkelingen die hiermee te maken hebben. Er is nog geen actie van jouw kant nodig, maar het is wel goed dat je alvast kennis neemt van deze veranderingen: Het privé e-mail adres wordt duidelijker zichtbaar gemaakt op de schermen Medewerker en Medewerkers. In het scherm Arbeidsrelatie zie je enkele nieuwe medewerker instellingen waarmee je later dit jaar kunt aangeven op welke manier de medewerker eventuele e-mail berichten vanuit het vernieuwde Salarisdossier wil ontvangen. Hieronder vind je meer details. Nieuw  Aansturing e-mail berichtgeving vanuit nieuwe Salarisdossier Waarom  In het nieuwe salarisdossier moet de medewerker straks kunnen aangeven op welke manier er e-mail berichten verzonden moeten worden, als er een nieuw document klaarstaat. Hoe  Medewerker > Medewerker > Arbeidsrelatie (Payroll only gebruikers) Medewerker > Arbeidsrelatie > Arbeidsrelatie (HR + Payroll gebruikers) Er zijn twee nieuwe gegevenselementen beschikbaar om bij de medewerker vast te leggen: Meldingen vanuit digitaal dossier: hiermee kan de medewerker straks aangeven of er een e-mail bericht moet worden verstuurd als er een nieuw document klaar staat in het Salarisdossier, en wat er in dat e-mail bericht zit: een PDF-bijlage, of een link waarmee het Salarisdossier geopend kan worden. E-mail adres voor meldingen digitaal dossier: dit bepaalt welk E-mail adres straks daarvoor gebruikt moet worden: het zakelijk e-mail adres of het privé e-mail adres. Actie  Er is bij deze release nog geen directe actie nodig.  Zelf je gebruikers beheren Waarom  Beveiliging van persoonlijke gegevens is een belangrijke thema. Steeds meer van onze klanten vragen daarom of ze zelf het beheer kunnen voeren over wie er toegang heeft tot welke gebruikersgroepen.  Hoe  Dit is mogelijk: als jij voortaan ook zelf de gebruikers van jouw organisatie wilt beheren, neem dan contact op met onze service desk. Zij zullen dan voor jou een nieuwe gebruikersgroep Autorisatiebeheer voor je aanmaken. Geef daarbij aan welke collega's in jouw organisatie de rol van autorisatiebeheerder op zich gaan nemen: we voegen die gebruikers dan toe aan de nieuwe gebruikersgroep, waardoor ze de rechten van andere gebruikers kunnen beheren. Ter informatie, voor als je deze mogelijkheid al had: de gebruikersgroep Applicatiebeheer is - voor de duidelijkheid - hernoemd naar Autorisatiebeheer. Actie  Wanneer je deze gebruikersprofiel zelf wilt hebben dan kun je hiervoor contact opnemen met de Service Desk. Aansturing gebruik van de HR App Waarom  Sinds een tijdje bieden wij de HR App aan: medewerkers kunnen deze downloaden en op hun telefoon of tablet installeren. Met de HR App kan de medewerker (onder andere) het verlofsaldo raadplegen, nieuwe verlofaanvragen indienen, declaraties indienen en salarisstroken en jaaropgaven raadplegen.  Het is vanaf nu mogelijk om aan te geven of medewerkers van jouw organisatie wel of niet gebruik mogen maken van de HR App. Hoe  Standaard zetten we de HR App voor jouw organisatie aan. Dat betekent dat alle medewerkers van jouw organisatie in principe van de app gebruik kunnen maken: nadat ze de app hebben geïnstalleerd en het autorisatieproces hebben doorlopen, zal de app de betreffende medewerkergegevens laten zien. Actie  Als je niet wilt dat deze mogelijkheid aanwezig is, dan kan dit uitgezet worden. Neem daarvoor contact op met onze Service desk. Administratiekantoren kunnen de optie desgewenst zelf uitzetten: Ga naar menukeuze Instellingen > Beheer > HR koppelingen (als je HR + Payroll gebruikt) of Instellingen > Beheer > Raet koppelingen (als je alleen het payroll gedeelte gebruikt) Selecteer de koppeling HR App Vink de aanduiding HR App actief uit en klik op Opslaan Meer informatie over de mogelijkheden van de HR app vind je op https://www.youserve.nl/youserve-app/ Arbeidsvoorwaarde reiskosten - Blokkeren declaraties reiskosten Waarom Ter voorbereiding van de afhandeling van declaratie reiskosten voor CO2, kan gekozen worden om ook voor medewerkers met een lease auto, declaratie formulieren in de APP te gebruiken. Echter deze declaraties mogen in principe niet uitbetaald worden omdat er gebruik wordt gemaakt van een lease auto.  Om declaraties te kunnen blokkeren voor uitbetaling, is een extra veld bij de arbeidsvoorwaarde reiskosten toegevoegd. Hoe Menu bijvoorbeeld: Medewerker > contract > Arbeidsvoorwaardenpakket Kies de arbeidsvoorwaarde reiskosten. Het nieuwe veld heet: Blokkeren declaraties reiskosten [10529119]. Wanneer dit veld op Ja staat, zal alle reiskosten declaraties niet worden uitbetaald die lopen via de arbeidsvoorwaarde reiskosten. Actie Indien een medewerker wel declaraties indient en de reiskosten declaraties moeten niet worden uitbetaald, dit veld op JA zetten. Fiscale ruimte vaststellen reiskosten Waarom In sommige gevallen werd de fiscale ruimte niet juist berekend bij de zakelijke declaraties. Deze declaraties werden ten onrechte uitbetaald. Hoe Menu Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardepakket > Reiskosten Vanaf 01-01-2024 wordt de fiscale ruimte correct berekend over de zakelijke kilometer declaraties.                           Actie Wanneer je gebruik maakt de fiscale ruimte in de arbeidsvoorwaarden reiskosten is het verstandig de loonstroken te controleren.   Eenmalige mutaties (dagmutaties) met verbijzonderingen importeren via spreadsheet Waarom Er blijkt een groeiende behoefte te zijn aan de mogelijkheid om declaraties en uren te kunnen importeren door middel van een spreadsheet, met daarbij specifieke verbijzonderingen. Bijvoorbeeld: Import van reiskostendeclaraties met vermelding van van mobiliteit en vervoermiddel ten behoeve van de nieuwe CO2 wetgeving Import van uren met kostenplaats en kostendrager of vestiging en afdeling. Voor dit soort mutaties bestond al de mogelijkheid om een CSV bestand in te lezen, vanaf deze release is er ook een Excel-formaat waarmee dit kan. Hoe Menu Beheer > Externe mutaties > Conversieschema Menu Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand Er is een nieuw extern systeem beschikbaar: Excel basisdocument (dagmutaties).  De spreadsheet die hiervoor gebruikt kan worden lijkt sterk op wat voorheen Raet basisdocument heette, maar met de volgende nieuwe mogelijkheden: Het formaat is uitsluitend bedoeld voor het verwerken van eenmalige mutaties (dagmutaties). De kolommen zijn achtereenvolgens: Bedrijfscode, Medewerkercode en Ingangsdatum  Eén of meer gegevenselementen met geldigheid = eenmalig (dag). Meestal zijn dit declaraties of urensoorten Rechts van de dagmutaties kun je de elementnummers opgeven van de verbijzonderingscriteria, zoals mobiliteit, vervoermiddel, vestiging, afdeling, etc Werkwijze: In de online help vind je een voorbeeld dat je kunt gebruiken om aan te passen. In het conversieschema kun je aangeven of de sheet tellend of vervangend moet gebeuren. Het is dus ook mogelijk om twee conversieschema's aan te maken: één voor tellend verwerken, en één voor vervangend verwerken. Om de lijst overzichtelijk te houden zijn de namen van de bestaande externe systemen hier en daar aangepast. Hier een overzicht:   Extern systeem Doel / mogelijkheden SAP Dit is het standaard formaat dat vanuit de PU12 toolbox van SAP HCM gegenereerd kan worden. Er is documentatie beschikbaar over de inrichting die in SAP om dit formaat te genereren. Indien nodig kan onze implementatieconsultant u hierbij assisteren.  Alle mutaties worden vervangend verwerkt. Batchinput Verwerken van mutaties in Payroll Business formaat. Alle mutaties worden vervangend verwerkt. Oude naam: Importeren dagmutaties met verbijzonderingen Nieuwe naam: CSV bestand (dagmutaties) Dit formaat is geschikt voor reguliere import van gewerkte uren uit tijdregistratiesystemen, inclusief verbijzonderingen naar bijvoorbeeld project, kostenplaats of opdrachtgever.  De header van het bestand en het conversieschema bieden diverse mogelijkheden voor aansturing van tellend en vervangend verwerken, en om het tijdsvenster aan te geven waarbinnen het vervangen moet gebeuren, Dit formaat is vooral geschikt om aan te leveren vanuit externe applicaties. Oude naam: Raet Basisdocument  Nieuwe naam: Excel basisdocument (vast/periode)  Dit formaat is geschikt voor het verwerken van mutaties op alle gegevenselementen in Excel formaat, maar is vooral bedoeld voor gegevenselementen met een geldigheid Vast of Afrekenperiode: alle mutaties worden vervangend verwerkt. Via deze route kún je dagmutaties verwerken, maar deze worden uitsluitend vervangend verwerkt, en je kunt geen verbijzonderingscriteria toevoegen. Gebruik voor dit laatste het nieuwe formaat  hieronder, Excel basisdocument (dagmutaties). Dit formaat is vooral geschikt om handmatig vastgelegde mutaties aan te leveren. Nieuw: Excel basisdocument (dagmutaties) Verwerken van eenmalige mutaties (dagmutaties) met verbijzonderingen in Excel formaat. In de sheet kun je rechts van de dagmutaties de elementnummers opgeven van de verbijzonderingscriteria (mobiliteit, vervoermiddel, vestiging, afdeling, etc). In het conversieschema kun je aangeven of de sheet tellend of vervangend moet gebeuren. Ook dit formaat is vooral geschikt om handmatig vastgelegde mutaties aan te leveren. Importeren verzuimhistorie Voor het importeren van verzuimhistorie vanuit externe systemen   Actie Er is geen actie nodig. In de online help vind je meer uitleg, en voorbeelden van sheets die je kunt gebruiken. Gewijzigd en verbeterd E-mail adres (privé) toegevoegd aan schermen Medewerker en Medewerkers Waarom  Bij het in dienst nemen van medewerkers via de Workflow Aanmaken medewerker was het nog niet mogelijk om een privé e-mail adres op te geven. Hoe Workflows > Instroom > Aanmaken medewerker > Medewerker (stap 1) Medewerker > Medewerker (Payroll only gebruikers) Medewerkers > Medewerkers (HR + payroll gebruikers) Het e-mail adres privé (gegevenselement 7213) is toegevoegd aan beide schermen. Actie Er is bij deze release nog geen directe actie nodig. Het privé e-mail adres gaat later dit jaar een rol spelen bij het nieuwe salarisdossier (zie uitleg hierboven). Uniforme Pensioen Aangifte: geen Burgerservicenummer meer naar private pensioenuitvoerders Waarom Als een UPA pensioenaangifte naar een private pensioenuitvoerder wordt verzonden is het niet toegestaan om daarbij het BSN nummer in de aangifte te vermelden.  Dit gaat om de onderstaande Pensioenuitvoerders: A.S.R Levensverzekeringen                                          ABN AMRO Pensioenfondsen AxyWare BeFrank Keylane Inkomen Keylane Pensioenen LifeSight Zwitserleven Pensioenen Zwitserleven Verzekeringen Hoe Vanaf deze release is dit gerealiseerd en wordt bij een UPA pensioenaangifte naar een private pensioenuitvoerder het BSN nummer niet meer vermeld in de aangifte.  Actie Er is geen verdere actie vereist.    Automatisch aanmaken standenregister  (alleen beschikbaar voor administratiekantoren) Waarom Een tijdje geleden is het standenregister (uitgebreid) toegevoegd aan de lijst met rapporten die automatisch aangemaakt kunnen worden na het afsluiten van een salarisberekening. Het was daarbij nog niet mogelijk om parameters vast te leggen, bijvoorbeeld de keuze voor PDF of Excel. Hoe Administratiebeheer > Instellingen > Rapportage > Rapportsjablonen Voor het uitgebreide standenregister kun je voortaan de volgende parameters vastleggen in een sjabloon: Kolom: het rapport kan de verschillen tonen in het bruto bedrag, het netto bedrag, de loonheffing of het totaalbedrag Wel of niet per medewerker afzonderlijk Wel of niet per looncomponent afzonderlijk Opslaan als PDF of Excel Daarnaast is de lijst met rapporten waar je uit kunt kiezen opgeschoond, er stonden een paar rapporten tussen die er niet thuishoorden. De lijst is nu overzichtelijker: Afrekenmatrix medewerker  Afrekenmatrix per periode  Afrekenmatrix werkgever Afrekenresultaten D/C  Betalingsoverzicht netto resultaat Collectieve loonstaat Controleoverzicht loonaangifte Standenregister (uitgebreid) Verzamelloonstaat Werkkosten Actie Er is geen verdere actie vereist. Eventueel kun je vanaf nu één of meerdere versies van het Standenregister automatisch voor je klanten laten aanmaken, bijvoorbeeld een PDF versie met alleen de totalen, en daarnaast een Excel versie per medewerker en looncomponent. Rapporten automatisch aanmaken per kostendrager of classificatiekenmerk 3 (alleen beschikbaar voor administratiekantoren) Waarom In de release van maart 2024 zijn Kostendrager en Classificatiekenmerk 3 toegevoegd als nieuwe groepeerkenmerken voor rapporten. Bij het vastleggen van de parameters voor automatische rapportage kon je deze echter nog niet kiezen. Hoe Administratiebeheer > Instellingen > Rapportage > Rapportsjablonen Kostendrager en Classificatiekenmerk zijn selecteerbaar bij de parameter Groepeerkenmerk van diverse rapporten.   Actie Er is geen verdere actie vereist. Eventueel kun je de parameter Groepeerkenmerk nu aanpassen, als je een bepaald rapport per Kostendrager of Classificatiekenmerk 3 wilt laten aanmaken Opmerking: Classificatiekenmerk 3 is een algemene naam. Het is de bedoeling dat hier een klantspecificieke omschrijving aan wordt gegeven. Deze kun je eventueel opzoeken bij Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen. Opgeloste meldingen UPA 2023 aanlevering datum uit dienst (5937379) Melding Bij het uitdienst melden van medewerkers waarbij de klant gebruik maakt van een conversie tabel voor de reden uitdienst, worden de einddatum en reden uitdienst niet altijd gevuld in de UPA aangifte. Oplossing De UPA aangifte is aangepast zodat nu, net zoals bij de Loonaangifte en APG aangifte, het geconverteerde element en de einddatum wel worden doorgegeven. Actie Voor nieuw aangemaakte aangiftes hoef je geen actie te ondernemen. Voor nog niet ingezonden aangiftes kan je een herrekening uitvoeren in het aangiftescherm. 30% regeling berekening aftopping WNT (43820483) Melding Wanneer een medewerker bij de toepassing van de Extraterritoriale kosten regeling boven de WNT norm aanzit, moet de premie berekening worden afgetopt tot het WNT norm.   Oplossing De arbeidsvoorwaarde variant 005 - Extraterritoriale kosten, berekent nu bij verschillende scenario's de juiste premie 30% regeling. De verschillende scenario's die kunnen voorkomen zijn:: Medewerker heeft geen mastertitel of is het gehele jaar ouder dan 30 Inkomen is boven het Norminkomen en onder de WNT - Resultaat: 30% wordt berekend over het cumulatief inkomen  Inkomen boven WNT met toetsing WNT - WNT wordt afgetopt tot WNT Inkomen onder Norm inkomen - Percentage 30% premie wordt verlaagd voor zover het inkomen onder het norminkomen komt  Medewerker heeft Mastertitel en geen overgang naar regulier Inkomen is boven het Norminkomen en onder de WNT - Resultaat: 30% wordt berekend over het cumulatief inkomen  Inkomen boven WNT met toetsing WNT - WNT wordt afgetopt tot WNT Inkomen onder Norm inkomen - Percentage 30% premie wordt verlaagd voor zover het inkomen onder het norminkomen komt  Medewerker wordt 30 en gaat van Master naar regulier Inkomen is boven het Norminkomen en onder de WNT - Resultaat: 30% wordt berekend over het cumulatief inkomen Inkomen net onder en in een ander periode boven WNT met toetsing WNT - Dit kan soms fout gaan. Op peildatum 1-1-2024 (begin van het jaar) Zet  het veld: Toepassen normbedrag 30% regeling op Reguliere inkomen van toepassing Herbereken de payroll Het kan in dit geval niet fout omdat de medewerker ruim boven het norm inkomen zit waardoor er geen ruimte door schuift. Inkomen onder Norm inkomen - Percentage 30% premie wordt verlaagd voor zover het inkomen onder het norminkomen komt  Actie Wanneer de berekening van een medewerker is zoals benoemd in punt 3b, controleer de berekening. Wanneer deze niet juist is, richt dan de medewerker in volgens de 4 aangegeven punten benoemd bij punt 3b.   CO2 - Waardenlijst gegevenselement "Vervoersmiddel brandstof (6108834) Melding De waardenlijst van bovenstaand gegevenselement was niet geheel conform de omschrijvingen vanuit de Belastingdienst, dit is nu aangepast. Oplossing Met ingang van de release van mei zijn de omschrijving van validatiewaarde '003' en '005' zijn als volgt aangepast: '003' "Auto (plugin) hybride" '005' "Auto andere brandstoffen Actie" Actie Er is geen actie nodig. De omschrijvingen zijn aangepast.   Overzicht betaalposten - Ontbrekende regels (6029061 ) Melding Als een medewerker in de actuele salarisperiode betaald krijgt, maar na deze betaaldatum pas indienst kwam, was de betaling niet zichtbaar op het Overzicht betaalposten, en in het scherm Controleren Betaalposten.   Oplossing Betalingen > Beheer > Controleren betaalposten Er werd bij het tonen van de informatie ten onrechte gecontroleerd of de medewerker al in dienst was op de betaaldatum, deze toets is verwijderd.  Actie Er is geen actie nodig. Het Overzicht betaalposten sluit nu in alle gevallen weer aan bij het rapport  Betalingsoverzicht netto resultaat en bij de daadwerkelijk via de bank uitgevoerde betalingen. Berekening fiscale bijtelling na 60 maanden (6132651) Melding Voor de auto van de zaak zonder CO2-uitstoot (auto categorie 6) of waterstof- of zonnecelauto (auto categorie 11) met een datum 1e tenaamstelling in 2019, vervalt dit jaar na 60 maanden de lagere bijtelling. Vanaf de eerstvolgende maand werd de maximale bijtelling van 22% toegepast. Dit was niet correct, aangezien er nog een lagere bijtelling geldt voor deze categorieën: Voor auto's in categorie 6 geldt voor dit jaar dat er over de eerste €30.000 van de cataloguswaarde 16% bijtelling wordt berekend en over het overige deel van de cataloguswaarde geldt wel 22%. Voor auto's in categorie 11 geldt voor dit jaar een bijtellingspercentage van 16% over de gehele cataloguswaarde. Vanaf 2025 zullen voor beide categorieën de bijtellingspercentages verhoogd worden van 16% naar 17%. Oplossing Met ingang van 1-1-2024 hebben wij de referentietabel aangepast, waardoor er nu met het correcte bijtellingspercentage wordt gerekend na het bereiken van de 60 maanden. Actie Indien er gekozen is om af te wijken van het berekende bijtellingspercentage door het veld 'Afwijkend percentage bijtelling' of het veld 'Fiscale bijtelling bedrag afwijkend (auto vd zaak)' te vullen, dan zal deze waarde verwijderd moeten worden om de bijtelling weer automatisch te laten berekenen. In andere gevallen is er geen actie nodig.
Volledig artikel weergeven
28-04-2024 12:53 (Bijgewerkt op 28-04-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 298 Weergaven
Nieuwe Proforma berekening Vanaf release 2022-10 is in het menu Beheer > Salarisberekening de nieuwe Proforma berekening beschikbaar. Hiermee is het mogelijk een proformaberekening te maken met elementen die je zelf kunt selecteren. Je kunt de definitie van de berekening opslaan en ervoor kiezen om deze te delen met je collega's.
Volledig artikel weergeven
14-09-2022 08:52
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 237 Weergaven
  Mededelingen In de vorige release is functionaliteit toegevoegd die ervoor zorgt dat bepaalde gegevens automatisch worden beëindigd wanneer een medewerker als uitdienst wordt gemeld. Dit betreft de volgende gegevens: Manager Back-up manager Roltoewijzing Deze gegevens worden onmiddellijk beëindigd zodra de uitdiensttreding is ingevoerd. Indien later blijkt dat de uitdiensttreding onjuist is ingevoerd en de datum verder in de toekomst moet liggen, worden de beëindigde gegevens niet automatisch verlengd. In dat geval moeten de gegevens handmatig opnieuw worden ingevoerd indien dit wenselijk is. Overzicht HR inrichting Waarom Om eenvoudiger te kunnen zien hoe de inrichting is in HR Core / Payroll business zijn er verschillende rapporten beschikbaar gemaakt.   In deze release zijn de volgende rapporten beschikbaar: Vrije velden - Een overzicht van vrije velden  met daarbij hoe ze zijn gedefinieerd. Vrije schermen - Een overzicht van de vrije schermen en voor welk niveau ze worden toegepast. Scherm uitbreiden - Een overzicht van schermen waarbij extra gegevens elementen zijn geplaatst. Waardenlijst - Een overzicht van alle waardenlijsten die door de gebruiker zijn gevuld. Profielen - Een overzicht van hoe de profielen zijn ingericht, dit is inclusief de gebruikte gegevens elementen en waarden die moet worden toegepast Profielgroepen - Een overzicht van alle profielgroepen waarin de profielen zijn samengevoegd. Feestdagen Cluster - Wanneer een klant gebruikt maakt van de feestdagen cluster functionaliteit, kan de feestdagen clusters worden getoond. In bij elke feestdag wordt ook de datum van de feestdag weergegeven. Functie informatie - Een overzicht van de functie informatie inrichting. Actieve signalering - Inrichting van actieve signalering. Bij elk rapport is te zien wanneer een wijziging is ingegaan en Beëindigd, en door wie de wijziging is uitgevoerd (de gebruiker). Hoe Menu bijvoorbeeld: Rapporten > Instellingen > Overzicht HR inrichting Selecteer de gewenste peildatum in het scherm 'Overzicht HR inrichting'. Kies Mijn Rapporten of Gedeelde rapporten. Standaard staat het scherm op Mijn rapporten. Door het vakje achter de dik gedrukte tekst aan te vinken, worden alle rapporten binnen die groep geselecteerd of gedeselecteerd.   Door op het vinkje te klikken bij elk groep (Dik gedrukte tekst), worden alle rapporten binnen die groep geselecteerd/gedeselecteerd Klik op Maak rapport. Op basis van de keuze Mijn Rapporten of Gedeelde rapporten, zal het rapport in die menu optie verschijnen. Klik op het rapport in het rapporten overzicht (download). Actie Wanneer er informatie nodig is over de inrichting van een van de opties in de scherm HR inrichting, klik op de vinkjes en haal het rapport op. Uitlogknop toegevoegd  Waarom Voor administratiekantoren, consultants en collega's van onder andere de service desk die toegang hebben tot meerdere klantomgevingen, is het noodzakelijk om de internet browser correct af te kunnen sluiten. Zodat de inloggegevens niet vastgehouden worden en de actieve sessie op een correcte manier wordt afgesloten. Hoe Er is een uitlogknop beschikbaar gesteld die de correcte manier van uitloggen ondersteunt. Hiermee wordt de sessie beëindigd en kan je opnieuw in te loggen.    Actie Op het moment dat je wilt overschakelen naar een andere klantomgeving, kan er op de knop uitloggen worden geklikt.  Wensen van de klant  Uit dienst - Beëindigen verlof en herrekenen verlofsaldo Waarom  Wanneer een medewerker uit dienst gaat, moet de gebruiker momenteel handmatig het verlof inkorten voor verlof dat is aangevraagd na de datum van uitdiensttreding. Dit proces wordt nu geautomatiseerd. Alle lopende verloven na de datum van uitdiensttreding worden automatisch beëindigd en het verlofsaldo wordt bijgewerkt voor: Reguliere verlofsoorten: Voor reguliere verlofsoorten, wordt het nieuwe saldo na rato herrekend op basis van het dienstverband en de uitdienstdatum, minus het opgenomen verlof wat is opgenomen voor de datum uit dienst.  Extra individueel verlof zoals Ouderschapsverlof of Aanvullend verlof: Hierbij worden de uren die zijn opgenomen na datum uit dienst verwijderd, waardoor het totale verlofsaldo toeneemt. Deze verlofsoorten worden niet naar rato dienstverband omgerekend. Met name bij ouderschapsverlof is dit correct, het nieuwe saldo dat overblijft, gaat mee met de medewerker naar een nieuw dienstverband. Hoe  Wanneer een medewerker uit dienst gaat, zal op de achtergrond een proces worden gestart dat alle verlof na de datum van uitdiensttreding verwijdert en het verlofsaldo opnieuw berekent. De doorlooptijd kan maximaal 5 minuten duren. Een uitzondering hierop is zwangerschapsverlof. Deze wordt niet automatisch stopgezet.  In de volgende schermen kan het nieuwe verlofsaldo en het totaal opgenomen verlof tot en met de datum van uitdiensttreding worden bekeken: Medewerker > Verlof > Verlofsaldo  Medewerker > Verlof > Opgenomen verlof Actie Voor medewerkers die al uit dienst zijn gemeld, zal de automatische verwerking niet worden uitgevoerd. Hier blijft handmatige verwerking nodig. Voor medewerkers die uit dienst worden gemeld na deze release (29-06-2024), zal dit proces automatisch verlopen. Indien een medewerker nog zwangerschapsverlof heeft als deze uitdienst gaat, zal dit nog handmatig stopgezet moeten worden.  Let op! Indien een medewerker achteraf onterecht uit dienst is gemeld, zullen de verwijderde verloven handmatig opnieuw moeten worden ingevoerd. Deze zijn terug te zien op het mutatieverslag. Opgenomen verlof wordt aangepast na wijziging van het werkpatroon Waarom Wanneer het werkpatroon van een medewerker wijzigt, moet het bestaande verlof momenteel worden ingetrokken en opnieuw worden ingediend om het verlofsaldo op basis van het nieuwe werkpatroon bij te werken. Na deze release zal dit automatisch worden doorgevoerd voor dagen waarop minder uren gewerkt gaan worden. Hoe Medewerker > Contract > Dienstverband Kies bij een medewerker op de juiste peildatum wat het nieuwe werkpatroon moet zijn, let hierbij op dat de totaal uren per week van het werkpatroon op dezelfde peildatum ook zo is ingevuld bij de uren per week in het scherm arbeidscontract. Op de achtergrond wordt een proces gestart dat de verlofaanvragen na de roosterwijziging opnieuw berekent op basis van het nieuwe werkpatroon. Echter, wanneer door het nieuwe werkpatroon meer uren geboekt zouden moeten worden, wordt de verwerking niet uitgevoerd. Dit komt doordat het niet bekend is of de extra uren handmatig lager zijn gezet of dat dit komt door het oude werkpatroon. In het verlofaanvraagscherm worden de uren die niet gewijzigd kunnen worden met rode regels gemarkeerd. Actie Na deze release wordt het opgenomen verlof automatisch aangepast bij een wijziging van een werkpatroon, waarbij de werkuren minder worden op een dag. Wanneer iemand meer uren op een dag gaat werken, zal het verlof nog handmatig aangepast moeten worden.   Opgeloste meldingen  Reden korting verlofrecht niet meer te kiezen (change 5692098) Melding  Bij het toevoegen van een nieuwe reden voor korting verlofrechten in de waardenlijst, was het niet meer mogelijk om bij een medewerker een reden voor korting verlofrechten te kiezen. Oplossing  Navigeer naar: Medewerker > Verlof > Korting verlofrechten Er is een aanpassing gedaan zodat bij de medewerker de reden voor korting verlofrechten gekozen kan worden als er nieuwe waarden zijn toegevoegd in de waardenlijst. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Manager wordt niet altijd correct getoond via HR Easy docs (change 6100870) Melding In sommige situaties kon het voorkomen dat via HR Easy Docs een onjuiste manager werd getoond op een brief. Oplossing Er is een aanpassing doorgevoerd zodat na deze release de juiste manager op een brief wordt gepresenteerd. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Mutatieverslag uitgebreid wordt niet opgeleverd (change 6379906) Melding In sommige situaties kon het voorkomen dat het mutatieverslag uitgebreid niet werd aangemaakt. Dit gebeurde voornamelijk wanneer alle gegevenselementen en alle looncomponenten voor een langere periode werden opgevraagd.  Oplossing Er is een aanpassing doorgevoerd zodat er na deze release meer geheugen en ruimte beschikbaar is om het mutatieverslag te kunnen aanmaken. We adviseren echter om altijd bewuste keuzes te maken in het opvragen van de gewenste informatie. Dit verkort de wachttijd voor het genereren van een rapport. Actie Je hoeft geen actie te ondernemen.  
Volledig artikel weergeven
24-06-2024 07:27
 • 1 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 274 Weergaven
  Mededelingen Aanpassing Signalen Loonaangifte Waarom  De wens vanuit klanten is er om, daar waar mogelijk, ondersteuning te krijgen vanuit het systeem om brieven van de Belastingdienst met signalen te voorkomen. Hierdoor hebben we enkele signalen in de loonaangifte van 'Waarschuwing' naar 'Fout' veranderd.  Door deze als 'Fout' in Payroll Business te markeren, voorkom je dat de loonaangifte wordt ingediend voordat deze fouten zijn hersteld. Het betreft de volgende signalen: 1907 - Indicatie verz. WAO/IVA/WGA moet 'Nee' zijn 2103 - Indicatie verzekerd WW moet 'Nee' zijn 2208 - Bij 'Soort inkomen' hoort SV loon 0 2301 - Verzekeringssituatie ZVW is onjuist 2337 - Premieloon Aof laag, hoog, uitk moet 0 zijn   Hoe Er zijn geen nieuwe elementen toegevoegd, maar de betreffende signalen zijn van 'Waarschuwing' naar 'Fout' gewijzigd in de loonaangifte van Payroll Business. Wanneer een van deze signalen verschijnt na het draaien van een payroll (of in het signaleringsverslag staat), moet je dit aanpassen voordat je een loonaangifte kunt indienen. Raadpleeg de online help (probleemoplosser) voor meer details. Beheer / Salarisberekening (1) Rapport / Berekening / Signaleringsverslag (2) Rapporten / Gedeelde rapporten / Interface Log rapport Loonaangifte (3) Beheer / Gegevensuitwisseling / Handmatig starten automatische interfaces (4) Instellingen / Gegevensuitwisseling / Interfaces / Loonaangifte (nieuw) (5)   Actie Voor bovenstaande punten hebben we de actie per punt uitgelegd wat de eventuele acties zijn: (1) Wanneer je een salarisberekening hebt gedraaid zal er een uitroepteken verschijnen. Door op het uitroepteken te klikken kun je zien bij wie dit verkeerd is ingericht. (2) Wanneer je een salarisberekening hebt gedraaid zal dit signaal vanaf deze release ook zichtbaar zijn op het signaleringsverslag als Fout Loonaangifte. (3) Wanneer je de salarisverwerking afsluit en de fout is niet opgelost zal er geen loonaangifte worden aangemaakt. In plaats daarvan zal er een fouten rapport verschijnen in de Gedeelde rapporten waarin aangegeven staat bij wie de fout voorkomt. (4) Wanneer de fout is hersteld kun je zelf de aangifte nog een keer herstarten vanuit Payroll Business naar de Loonaangifte. Kies de optie ( Loonaangifte (t/m 2022)  ( naam wordt nog aangepast ) en selecteer de laatste afrekenperiode. Klik vervolgens onderin op herstarten. De loonaangifte zal, wanneer de fout juist is hersteld, de aangifte aanmaken en deze zal in de Loonaangifte zichtbaar worden. (5) Wanneer je een signalering van het systeem wilt ontvangen dat er een fout is geconstateerd bij de afsluitende payroll en dat er geen loonaangifte is aangemaakt kun je een e-mail notificatie instellen. Voor meer details, zie de online help:" Probleemoplosser / Signaleringen /  Signaleringen Loonaangifte   Nieuw Nieuwe signalering L1814 - Verzek.sit. ZVW icm Code LB-tabel is fout. Waarom De wens vanuit klanten is er om, daar waar mogelijk, ondersteuning te krijgen vanuit het systeem om brieven van de Belastingdienst met signalen te voorkomen. Er is een nieuwe signalering geïmplementeerd vanaf 1 januari 2024 met de ernst 'Fout'. Deze signalering is toegevoegd in het signaleringsverslag, als uitroepteken in de salarisverwering en de loonaangifte zal niet worden aangemaakt als deze niet wordt opgelost tijdens de salarisverwerking.   Hoe Signalering L1814 is ingesteld met de volgende voorwaarde: als de code voor de verzekeringssituatie ZVW gelijk is aan K, L, M of N, moet de code van de loonbelastingtabel beginnen met de cijfers 0, 3 of 7. Alternatief is dat de code van de loonbelastingtabel 210, 226, 250, 940, 950 of 999 is. De vertaling van deze codes naar de velden in Payroll Business is als volgt: Cijfer 0: de reguliere loonbelastingtabel is van toepassing. Cijfer 3: Herleidingsregel (Scherm Loonheffingen (medewerker)) heeft de waarde 01 of 07. Cijfer 7: Herleidingsregel heeft de waarde 04 of 10. Voor de LB-tabelcodes: LB-tabelcode 210: Loonheffingstabel (Scherm Loonheffingen (contract)) heeft de waarde 'Aannemers van werk' of 'Thuiswerkers'. LB-tabelcode 226: Herleidingsregel 06 of 12 is van toepassing. LB-tabelcode 250: (Deze waarde kan niet voorkomen in Payroll Business). LB-tabelcode 940: Het veld 'Anonieme werknemer' staat op 'Ja'. LB-tabelcode 950: Het veld 'Negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen' staat op 'Ja'. LB-tabelcode 999: Loonheffingstabel heeft de waarde 'Algehele ontheffing'. Beheer / Salarisberekening (1) Rapport / Berekening / Signaleringsverslag (2) Rapporten / Gedeelde rapporten / Interface Log rapport Loonaangifte (3) Beheer / Gegevensuitwisseling / Handmatig starten automatische interfaces (4) Instellingen / Gegevensuitwisseling / Interfaces / Loonaangifte (nieuw) (5)   Actie Voor bovenstaande punten hebben we de actie per punt uitgelegd wat de eventuele acties zijn: (1) Wanneer je een salarisberekening hebt gedraaid zal er een uitroepteken verschijnen. Door op het uitroepteken te klikken kun je zien bij wie dit verkeerd is ingericht. (2) Wanneer je een salarisberekening hebt gedraaid zal dit signaal vanaf deze release ook zichtbaar zijn op het signaleringsverslag als Fout Loonaangifte. (3) Wanneer je de salarisverwerking afsluit en de fout is niet opgelost zal er geen loonaangifte worden aangemaakt. In plaats daarvan zal er een fouten rapport verschijnen in de Gedeelde rapporten waarin aangegeven staat bij wie de fout voorkomt. (4) Wanneer de fout is hersteld kun je zelf de aangifte nog een keer herstarten vanuit Payroll Business naar de Loonaangifte. Kies de optie ( Loonaangifte (t/m 2022)  ( naam wordt nog aangepast ) en selecteer de laatste afrekenperiode. Klik vervolgens onderin op herstarten. De loonaangifte zal, wanneer de fout juist is hersteld, de aangifte aanmaken en deze zal in de Loonaangifte zichtbaar worden. (5) Wanneer je een signalering van het systeem wilt ontvangen dat er een fout is geconstateerd bij de afsluitende payroll en dat er geen loonaangifte is aangemaakt kun je een e-mail notificatie instellen. Voor meer details, zie de online help:" Probleemoplosser / Signaleringen /  Signaleringen Loonaangifte   Gewijzigd en verbeterd  Wijziging in Vakantietoeslag Waarom Eind vorig jaar is aan de arbeidsvoorwaarde vakantietoeslag (opbouw en combinatie/peil) de mogelijkheid toegevoegd om de reservering per periode uit te laten keren. Wanneer deze optie wordt geactiveerd, wordt het tot dan toe opgebouwde recht in één keer uitgekeerd (tegen bijzonder tarief) en vervolgens periodiek (tegen tabeltarief). Echter, als deze optie wordt geactiveerd in de eerste maand van het rechtjaar, of wanneer de medewerker in dienst komt, wordt het vakantiegeld ook tegen bijzonder tarief uitgekeerd, wat in deze situaties niet gewenst is.   Hoe Vanaf deze release hebben we met ingang van 1-1-2024 het mogelijk gemaakt om de periodieke uitbetaling van het vakantiegeld altijd tegen tabeltarief te laten uitvoeren. Dit kan zowel op bedrijfsniveau (CAO) als op contractniveau worden ingesteld door de indicator "Eerste betaling periodiek tegen tabeltarief" op JA te zetten. Navigeer naar: Bedrijfsniveau: Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Vakantietoeslag Contractniveau: Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Vakantietoeslag   Actie Als je de periodieke betaling van het vakantiegeld tegen tabeltarief wilt laten uitvoeren, moet de indicator "Eerste betaling periodiek tegen tabeltarief" op het scherm Vakantietoeslag op Ja worden gezet.  Wanneer je dit wilt herstellen voor de medewerkers die in 2024 reeds deze eerste uitbetaling tegen bijzonder tarief hebben uitbetaald gekregen kun je dit veld aanpassen. Hierdoor zal er in de komende salarisverwerking een herberekening plaatsvinden. Wijziging in Gratificatie en Winstdeling Waarom Aan de arbeidsvoorwaarden Gratificatie en Winstdeling (opbouw en combinatie/peil) is de mogelijkheid toegevoegd om de reservering per periode uit te laten keren. Wanneer deze optie wordt geactiveerd, wordt het tot dan toe opgebouwde recht in één keer uitgekeerd (tegen bijzonder tarief) en vervolgens periodiek (tegen tabeltarief). Echter, als deze optie wordt geactiveerd in de eerste maand van het rechtjaar, of wanneer de medewerker in dienst komt, wordt de gratificatie en/of winstdeling ook tegen bijzonder tarief uitgekeerd, wat in deze situaties niet gewenst is. Hoe Vanaf deze release hebben we met ingang van 1-1-2024 het mogelijk gemaakt om de periodieke uitbetaling van de gratificatie en/of winstdeling altijd tegen tabeltarief te laten uitvoeren. Dit kan zowel op bedrijfsniveau (CAO) als op contractniveau worden ingesteld door de indicator "Eerste betaling periodiek tegen tabeltarief" op JA te zetten. Bedrijfsniveau: Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Gratificatie / Winstdeling Contractniveau: Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Gratificatie / Winstdeling Actie Als je de periodieke betaling van de gratificatie en/of winstdeling tegen tabeltarief wilt laten uitvoeren, moet de indicator "Eerste betaling periodiek tegen tabeltarief" op het desbetreffende scherm op Ja worden gezet. Wanneer je dit wilt herstellen voor de medewerkers die in 2024 reeds deze eerste uitbetaling tegen bijzonder tarief hebben uitbetaald gekregen kun je dit veld aanpassen. Hierdoor zal er in de komende salarisverwerking een herberekening plaatsvinden.   Wijziging in de naamgeving van grondslagen voor vaste pensioenen Waarom  De grondslagen voor (vaste) pensioenen hadden een inconsistente benaming en de pensioensoort waarop de grondslag betrekking had stond ergens midden in de omschrijving. Dit leidde tot onnodig heen en weer navigeren tussen de verschillende grondslagen bij het inrichten van pensioenen. Bovendien was het niet altijd duidelijk of de betreffende grondslag wel bestond voor die pensioensoort.  Hoe Navigeer naar: Menu: Instellingen > Berekening > Grondslagen De naamgeving van de grondslagen is aangepast. De nieuwe namen beginnen met  het volgnummer  van de pensioensoort en de (afgekorte) omschrijving van de pensioensoort; daarna volgen verdere details van de grondslag:   01(Pensioen) vaste grdslg - 02(Pens aanv) vaste grdslg - 03(Pens ovb) vaste grdslg - 04(Pens ext) vaste grdslg - 05(VUT) vaste grdslg - 06(Vroegpen) vaste grdslg - 07(VrPens Ex) vaste grdslg - 08(Wiahiaat) vaste grdslg - 09(Wiah Ex) vaste grdslg - 10(AOP) vaste grdslg - 11(Socl Fds) vaste grdslg - 12(Opl Fds) vaste grdslg - 13(Ext Fds1) vaste grdslg - 14(Ext Fds2) vaste grdslg - 15(Ext Fds3) vaste grdslg - 16(Ext Fds4) vaste grdslg -   Gevolgd door de beschrijving van de grondslag:   vaste toeslag looncomponenten aanvul. grslg looncomp. periode extra uren (pro rata) aftrek premies Enkele voorbeelden: oude naamgeving nieuwe naamgeving Looncomp. (Pens.) vaste grsl 01(Pensioen) vaste grdslg - looncomponenten Vaste toeslag (VUT) vaste grsl 05(VUT) vaste grdslg - vaste toeslag Aanv. grondslag (Vroegp.) vaste grsl 06(Vroegpen) vaste grdslg - aanvul. grslg Uren AOP t.b.v. pensioenaangifte 10(AOP) vaste grdslg - extra uren (pro rata) Looncomponenten periode (soc.fds. vaste grsl) 11(Socl Fds) vaste grdslg - looncomp. periode Actie Je hoeft geen actie te ondernemen. Opgeloste meldingen  Inlezen externe mutaties geeft fout (6249918) (Hotfix 08-05-2024) Melding Na de release van mei, waarin er een aanpassing is gedaan voor het kunnen registreren van de CO2 uitstoot per declaratie, was er een fout ingeslopen dat bij de oude importfunctionaliteit via externe mutaties,  het niet meer mogelijk was om dag mutaties te importeren en lukte het niet om nieuwe medewerkers te importeren. Oplossing We hebben deze fout met een hotfix opgelost zodat het import bestand weer alle mutaties accepteert zoals voor de release. Actie Wanneer de import van deze mutaties nog niet op een andere manier is gebeurd, kan het import bestand opnieuw worden aangeboden.    Uniforme Pensioen Aangifte: geen Burgerservicenummer meer naar private pensioenuitvoerders  Waarom In de mei release hebben we aangekondigd dat we voor de Uniforme Pensioenaangifte  geen BSN meer zouden doorgeven voor Private Pensioenuitvoerders.  Dit geldt echter alleen wanneer het een private pensioenverzekeraar is die zich niet bezig houdt met pensioenen. Dit houdt in dat alleen bij onderstaande uitvoerders geen BSN nummer doorgegeven zal worden. Bij alle overige Pensioenuitvoerders en Pensioenverzekeraars wel. Als een UPA pensioenaangifte naar een private pensioenuitvoerder wordt verzonden is het niet toegestaan om daarbij het BSN nummer in de aangifte te vermelden.  Dit gaat om de onderstaande Pensioenuitvoerders: Keylane Inkomen Zwitserleven Verzekeringen Actie Er is geen verdere actie vereist. 
Volledig artikel weergeven
24-05-2024 09:16
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 229 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand      Zaterdag 01 juni 2024   Product Release Opmerkingen YouServe - HR Core Business-NL  Ja  -  YouServe - Payroll Business-NL  Ja -   Continuous releases Deze producten release zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.  Continuous release YouServe Self Service Business YouServe API's
Volledig artikel weergeven
21-05-2024 08:07 (Bijgewerkt op 24-05-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 219 Weergaven
HRCore/Payroll Business - Release op zaterdag 27 januari 2024   Op zaterdagochtend 27 januari brengen wij de februari release van HRCore en Payroll Business naar productie. Hierdoor is onze applicatie tijdelijk niet beschikbaar.    English:   On Saturday morning, January 27, we will bring the February release of HRCore and Payroll Business to production. As a result, our application is temporarily unavailable.
Volledig artikel weergeven
18-01-2024 15:00
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 186 Weergaven
Op zaterdag ochtend 2 september brengen wij de september release naar productie en vindt er onderhoud plaats aan HRCore en Payroll busines. Hierdoor is onze applicatie tijdelijk niet beschikbaar.    English:   On Saturday morning, September 2, we will bring the September release to production and maintenance will take place on HRCore and Payroll businesses. As a result, our application is temporarily unavailable.
Volledig artikel weergeven
01-09-2023 09:00 (Bijgewerkt op 23-02-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 188 Weergaven
Op zaterdag ochtend 29 juli brengen wij de augustus release naar productie en vindt er onderhoud plaats aan HRCore en Payroll busines. Hierdoor is onze applicatie tijdelijk niet beschikbaar.    English:   On Saturday morning, July 29th, we will bring the August release to production and maintenance will take place on HRCore and Payroll businesses. As a result, our application is temporarily unavailable.  
Volledig artikel weergeven
26-07-2023 17:29
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 159 Weergaven
HR Core/Payroll Business - Release op zaterdag  30 maart 2024   Op zaterdagochtend  30 maart 2024 brengen wij de april release van HR Core en Payroll Business naar productie. Hierdoor is onze applicatie tijdelijk niet beschikbaar.    English:   On Saturday morning, March 30 2024, we will bring the April release of HR Core and Payroll Business to production. As a result, our application is temporarily unavailable.
Volledig artikel weergeven
27-03-2024 12:24 (Bijgewerkt op 29-03-2024)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 158 Weergaven
  Nieuw Grondslag "CO2 - Prive verbijzondering zak. km" CO2 aangifte Het komt voor dat een organisatie meerdere werklocaties heeft. Voor de CO2 aangifte geldt dat elke reis naar een werklocatie van de organisatie gezien moet worden als een reis van het soort Woon/Werk.  Wanneer deze reis bewegingen worden vastgelegd via de arbeidsvoorwaarde reiskosten via de elementen Kilometers 1 t/m 10 (in het onderdeel declaraties), willen we voorkomen dat de werknemer elke keer moet kiezen voor het feit dat het gaan om het soort reis woon/werk.   Om dit te voorkomen, is voor de inrichting in de payroll gekozen om een grondslag te maken waarin kan worden vastgelegd welke elementen niet als zakelijke reis maar als woon/werk reis moet worden opgenomen in de aangifte. Hoe  Menu bijvoorbeeld: Instellingen > Berekening > Grondslag Controleer de juiste peildatum (zorg in ieder geval dat deze is ingericht op peildatum 1-7-2024). Kies de grondslag CO2 - Prive verbijzondering zak. km In de grondslag kies voor de gegevenselementen die als woon/werk reisbewegingen behandeld moeten worden Hiervoor zal in het algemeen gekozen kunnen worden voor de elementen: Kilometers declaratie x - Reiskosten declaratie telling (volgnummer 1 t/m 10) klik op opslaan Actie  Wanneer er sprake is van het hebben van meerdere werklocaties waar een werknemer naar toe kan reizen en deze worden geboekt via de gegevenselementen Kilometers declaratie 1 t/m 10, richt deze grondslag in om ervoor te zorgen dat de aangifte CO2 deze elementen worden doorgegeven als Woon/werk. Gewijzigd en verbeterd  Betaald ouderschapsverlof aanpassing PMT Waarom Voor bedrijven die onder de pensioenregeling van PMT vallen, gelden specifieke regels voor het wel of niet doorlopen van de pensioenopbouw tijdens ouderschapsverlof. Dit gaat om bedrijven die voornamelijk onder de CAO's voor de Metaal en Techniek vallen. Voor de basis pensioenregeling geldt dat werknemers de keuze hebben om de pensioenopbouw door te laten lopen. Wanneer de pensioenopbouw doorloopt, dan is de opbouw daarbij echter maar 50% van het premiebedrag over het gedeelte van de ouderschapsverlof. Dit kan gelden voor zowel betaald als onbetaald ouderschapsverlof. Voor onbetaald ouderschapsverlof ondersteunen wij dit al voor het pensioenfonds PME (CAO Metalektro). Omdat vanaf 2025 de premie aanlevering via de UPA aangifte gaat lopen, zal dit op de correcte wijze berekend en ingericht moeten worden en hebben wij de inrichting hierop aangepast. Hoe Met ingang van 1-1-2024 zijn de volgende aanpassingen hiervoor gedaan.  Op het bedrijfsschermen Pensioen (vaste grondslag) (benoemd) en Pensioen eigen rgl. (vaste grondslag) zijn de volgende aanpassingen gedaan: Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens Voor onbetaald ouderschapsverlof waren er al velden bestaande velden die hernoemd zijn: Ouderschapsverlof Procentueel WG-deel pens. (PME) is hernoemd naar Ouderschapsverlof Procentueel WG-deel pens. (PME/PMT) {*} Ouderschapsverlof Procentueel WN-deel pens. (PME) is hernoemd naar Ouderschapsverlof Procentueel WG-deel pens. (PME/PMT) {*}   Toegevoegde velden: Voortzetting pens (Onb ouderschapsverl - PME/PMT) {*} Voortzetting pens (Bet ouderschapsverl - PMT) Bet ouderschapsverlof proc. WG-deel (PMT) Bet ouderschapsverlof proc. WN-deel (PMT) *Deze velden waren eerst alleen voor het pensioenfonds PME in gebruik en kunnen nu ook voor PMT gebruikt worden.   Op de medewerkerschermen Pensioen (vaste grondslag) (benoemd) en Pensioen eigen rgl. (vaste grondslag) zijn de volgende aanpassingen gedaan: Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket Voor onbetaald ouderschapsverlof waren er al velden bestaande velden die hernoemd zijn: Voortzetting pensioen (ouderschapsverlof - PME) is hernoemd naar Voortzetting pens (Onb ouderschapsverl - PME/PMT) {*} Toegevoegde veld: Voortzetting pens (Bet ouderschapsverl - PMT) is toegevoegd aan het scherm {*}Deze velden waren eerst alleen voor het pensioenfonds PME in gebruik en kunnen nu ook voor PMT gebruikt worden.   Voor de berekening van de premie verwijzen wij naar de online help. Actie Wanneer er sprake is van betaald of onbetaald ouderschapsverlof en het bedrijf is aangesloten bij het pensioenfonds PMT, dan kan met ingang van 1-1-2024 gebruik worden gemaakt van deze velden voor het aansturen van de pensioenberekening bij ouderschapsverlof.   APG Woondiensten/ ABP "Originele resultaten i.p.v actueel overige pensioensoorten Waarom De pensioenfondsen voor de Woondiensten en ABP verwachten dat salarisverhogingen met terugwerkende kracht geen invloed hebben op de pensioengrondslag van het huidge jaar. Met de release van 2024-04 was voor de vaste pensioenregeling Pensioen al functionaliteit uitgerold. Nu is deze functionaliteit ook beschikbaar voor de pensioenregeling WIA hiaat, WIA hiaat extra, AOP en Opleidingsfonds. Hoe Op de bedrijfsschermen en - medewerkersschermen van deze pensioenregelingen is het veld Toepassen salarisverhoging (pens.srt) toegevoegd. Het veld heeft twee waardes: Actueel Salarisverhogingen die per pensioenpeildatum met terugwerkende kracht worden opgevoerd, worden in het huidige pensioenjaar meegenomen. Dit is de huidige werking en de default instelling. Origineel Salarisverhogingen die per pensioenpeildatum met terugwerkende kracht worden opgevoerd, worden in het nieuwe pensioenjaar meegenomen.  Uw actie Alleen als de pensioenen bij ABP pensioenfonds of APG Woondiensten lopen moet u per pensioenpeildatum in 2024 het veld Toepassen salaris verhoging (pens.) op Origineel zetten. Anders hoeft u niets te doen. Let op, wanneer dit veld per 1-1-2024 wordt omgezet, dan zal dit gelden voor toekomstige salarisverhogingen met terugwerkende kracht.   Opgeloste meldingen Kolom vorig in Rapport "Afdrachten en totalen Loonaangifte " gaf onjuiste bedragen (6386904) Hotfix 20-06-2024 Melding Wanneer er meerdere keren een correctie periode vorig jaar in de aangifte terecht kwam ( dus meerdere keren een correctie salarisberekening vanuit 2024 over 2023 in de correctiemodus ) dan werd de kolom vorig niet juist getoond. De bedragen uit de kolom vorig werden willekeurig door het rapport overgenomen van 1 van de vorige aangifte correcties. Hierdoor klopte de totaaltellingen niet van de rapportages en leek het alsof de aangifte niet juist was vanuit de salarisberekening. Dit was echter wel het geval, maar de kolom vorig gaf niet de juiste data. het totaalblad ( eerste blad ) en de XML naar de belastingdienst bevatte wel de juiste informatie. Oplossing We hebben dit op donderdag avond 20 juni opgelost met een Hotfix naar productie, waandoor het rapport nu ALTIJD naar de laatste vorige aangifte kijkt die verwerkt is over die periode. Actie Wanneer het rapport niet juist werd getoond is het voldoende om het rapport nogmaals te draaien. Hier zullen dan de juiste gegevens opstaan. Geen aangifte wijziging als er een gegevenselement is gewijzigd is (UPA/APG) (6143099) Hotfix 06-06-2024 Melding Wanneer er voor een medewerker een mutatie wordt gedaan die geen pensioengevende gevolgen heeft (bijvoorbeeld een geboortedatum) dan werd er reeds wel een correctie gemaakt voor de Loonaangifte, maar nog niet voor de Pensioen aangifte. Hiervoor was het altijd nodig om ook een payroll element te wijzigen. Oplossing  Vanaf nu zal er ook een correctie aangifte worden aangemaakt voor de Pensioenaangiftes en niet alleen meer voor de Loonaangifte. Actie Voor nieuwe gevallen zal de wijziging nu direct doorgaan, mocht je een wijziging hebben die reeds gedaan is en je wilt deze alsnog doorkrijgen in de Pensioenaangifte, dan kun je het beste de mutatie bij de medewerker nog een keer vastleggen, zodat het systeem bij een eerstvolgende afsluitende payroll de mutatie meeneemt richting de Pensioenaangifte.   Personeelsnummer moet altijd 15 posities zijn (APG-ABP) Hotfix 06-06-2024 Melding Voor de pensioenkoppeling APG-ABP moet het personeelsnummer in het bestand worden aangeleverd met 15 posities, opgevuld met nullen aan de voorkant. Wanneer het personeelsnummer korter dan 15 posities is wordt het gehele bestand afgekeurd door APG. Oplossing  In de payroll resultaten hebben we toegevoegd dat wanneer een personeelsnummer korter is dan 15 posities deze wordt opgevuld met nullen aan de voorkant, zoals de specificaties van APG-ABP voorschrijven. Actie Er is geen actie nodig. De personeelsnummers worden nu automatisch door de payroll opgevuld met nullen tot 15 posities.   Meetellingswaarde moet voor elk product worden meegegeven (APG-ABP) Hotfix 06-06-2024 Melding Voor de pensioenkoppeling APG-ABP moeten voor alle pensioenregelingen, die moeten worden doorgegeven, de meetellingswaarde worden gevuld en gelijk zijn voor elk product. Dit werd nu alleen bij de pensioenvariant OP/NP gevuld en nog niet bij de AAOP. Wanneer dit niet bij alle pensioenregelingen gevuld is wordt het gehele bestand afgekeurd door APG met "onverwerkbare signalen" Oplossing  We hebben dit opgelost door de meetellingswaarde op het interface scherm APG ABP ook te gaan gebruiken in de payroll resultaten voor AAOP. Actie Er is geen actie nodig. De meetellingswaarde die al werd weggeschreven bij OP/NP wordt nu ook weggeschreven bij de AAOP.   Geen aangifte wijziging als er een gegevenselement is gewijzigd is (UPA/APG) (6143099) Hotfix 06-06-2024 Melding Wanneer er voor een medewerker een mutatie wordt gedaan die geen pensioengevende gevolgen heeft (bijvoorbeeld een geboortedatum) dan werd er reeds wel een correctie gemaakt voor de Loonaangifte, maar nog niet voor de Pensioen aangifte. Hiervoor was het altijd nodig om ook een payroll element te wijzigen. Oplossing  Vanaf nu zal er ook een correctie aangifte worden aangemaakt voor de Pensioenaangiftes en niet alleen meer voor de Loonaangifte. Actie Voor nieuwe gevallen zal de wijziging nu direct doorgaan, mocht je een wijziging hebben die reeds gedaan is en je wilt deze alsnog doorkrijgen in de Pensioenaangifte, dan kun je het beste de mutatie bij de medewerker nog een keer vastleggen, zodat het systeem bij een eerstvolgende afsluitende payroll de mutatie meeneemt richting de Pensioenaangifte. CO2 KVK Rapportage neemt onterecht nevencontract mee (6337631) Melding Bij het bepalen van de toetsingsplicht voor de CO2 werd in het rapport ten onrechte de nevencontracten (zoals de contracten van Transitievergoedingen) meegeteld. Dit is onjuist. Oplossing  We hebben de programmatuur aangepast zodat deze nevencontracten niet meer worden meegenomen voor het bepalen van de toetsingsplicht.  Actie Het is raadzaam om het rapport nogmaals te draaien om de toetsingsplicht met de juiste data te kunnen beoordelen.
Volledig artikel weergeven
24-06-2024 07:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 150 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand   Zodra release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.    Zaterdag 29 juni 2024   Product Release Opmerkingen YouServe HR Core Business - NL Ja  -  YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja geen release notes YouServe Payroll Business Ja -   Continuous releases Deze producten release zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.  Continuous release YouServe Self Service Business YouServe API's
Volledig artikel weergeven
24-06-2024 07:27
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 149 Weergaven
Op donderdag 20 juni hebben we een Hotfix uitgerold voor onderstaand probleem.   Kolom vorig in Rapport "Afdrachten en totalen Loonaangifte " gaf onjuiste bedragen (6386904) Hotfix 20-06-2024 Melding Wanneer er meerdere keren een correctie periode vorig jaar in de aangifte terecht kwam ( dus meerdere keren een correctie salarisberekening vanuit 2024 over 2023 in de correctiemodus ) dan werd de kolom vorig niet juist getoond. De bedragen uit de kolom vorig werden willekeurig door het rapport overgenomen van 1 van de vorige aangifte correcties. Hierdoor klopte de totaaltellingen niet van de rapportages en leek het alsof de aangifte niet juist was vanuit de salarisberekening. Dit was echter wel het geval, maar de kolom vorig gaf niet de juiste data. het totaalblad ( eerste blad ) en de XML naar de belastingdienst bevatte wel de juiste informatie. Oplossing Bij het oplossen van bovenstaande fout is er echter afgelopen week de fout ingeslopen dat ook vorige periodes in het huidige jaar niet meer juist werden getoond wanneer daar nu correcties voor zijn gemaakt in de huidige aangifte periode.   We hebben dit op donderdag avond 20 juni opgelost met een Hotfix naar productie, waandoor het rapport nu ALTIJD naar de laatste vorige aangifte kijkt die verwerkt is over die periode. Actie Wanneer het rapport niet juist werd getoond is het voldoende om het rapport nogmaals te draaien. Hier zullen dan de juiste gegevens opstaan.
Volledig artikel weergeven
21-06-2024 08:34
 • 0 Antwoorden
 • 2 kudos
 • 152 Weergaven