Mijn Communities
Help

Releases YouServe

Sorteren op:
Mededelingen  1. Volgende release verbeterde schermen en menu's Waarom In release 2022-08 gaan we een aantal schermen van HR Core en Payroll Business verbeteren: In de loop der jaren zijn sommige schermen te vol geworden. De groepering van gegevens is hier en daar niet meer logisch. Om de gewijzigde wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen, is er op sommige plaatsen duidelijker onderscheid nodig tussen medewerker- en contractgegevens. Daarnaast willen we de kwaliteit van loon- en pensioenaangiftes verbeteren door het toepassen van verbandscontroles op de ingevoerde gegevens. Hoe Je zult vanaf de augustus release nieuwe schermen tegenkomen voor: Medewerkergegevens  - bijvoorbeeld personalia, adres, burgerlijke staat Identiteit - BSN, identiteitsbewijs, UPI Arbeidsrelatie  - in dienst, type medewerker, uit dienst Berekening loonheffingen en premies Loonaangiftegegevens Deze schermen gebruik je ofwel afzonderlijk via het menu, of in een serie achter elkaar via een wizard op het moment dat je bijvoorbeeld een nieuwe medewerker vastlegt via Aanmaken medewerker.  Actie Het werken met de nieuwe schermen zal intuïtiever en daardoor prettiger zijn, je hoeft je daar niet op voor te bereiden. Houd eventueel rekening met de documentatie van administratieve processen in jouw organisatie: als die strak vastliggen, dan moeten binnenkort wellicht enkele details worden bijgewerkt. Nieuw 2. Automatisch afleiden Soort medewerker Waarom Het bleek in de meeste gevallen mogelijk om de waarde voor Soort medewerker in het scherm Loonheffingen automatisch af te leiden op basis van andere gegevens. Dit maakt het in dienst nemen van een medewerker weer een stukje gemakkelijker. Hoe Instellingen > Algemeen > Stuurgegevens > velden Bedrijfsdagen en Dagen periode Medewerker > Medewerker > Loonheffingen > veld Soort medewerker t/m 2022-07 Als een medewerker uit dienst treedt gedurende de periode, is het voor het toepassen van de juiste tijdvaktabel voor de loonheffing van belang of de medewerker fulltime dagen of parttime dagen werkt. Voor medewerkers die parttime dagen werken en die gedurende de periode in- of uit diensttreden, mag je altijd de volledige tijdvaktabel gebruiken. Voor medewerkers die fulltime dagen werken, gebruik je in dit geval de dagtabel.  Hiervoor stond tot nu toe het veld Soort medewerker in het scherm Loonheffingen. Dit veld heeft 4 validatiewaarden, die je handmatig moest opgeven: Fulltime uren, fulltime dagen Fulltime uren, parttime dagen Partime uren, fulltime dagen Partime uren, partime dagen Automatisch bepalen fiscale fulltime of parttime medewerker vanaf 2022-08 Vanaf 01-08-2022 wordt voor de meeste medewerkers automatisch bepaald of het gaat om een fiscale fulltime of fiscale parttime medewerker. Dit werkt als volgt: Als er op contractniveau in het veld Dagen periode een aantal dagen is vastgelegd, dan vergelijkt het systeem deze dagen met het aantal Bedrijfsdagen. Als er geen bedrijfsdagen zijn ingevuld, dan kijkt het systeem naar de Dagen periode die op bedrijfsniveau zijn ingevuld. Als het aantal dagen op contractniveau kleiner is dan het aantal op bedrijfsniveau, gaat het om een fiscale parttime medewerker. Als dit niet zo is, gaat het om een fiscale fulltime medewerker. Nieuwe veld Soort medewerker loonheffing voor oproepkrachten Voor oproepkrachten waarvoor je geen vaste dagen vastlegt, kan het systeem niet automatisch bepalen of er sprake is van een fiscale fulltimer of parttimer. Daarom hebben we voor deze groep het volgende gegevenselement/veld aangemaakt:  Soort medewerker loonheffing met de validatiewaarden: 5 dagen per week of meer (fiscale fulltimer) Minder dan 5 dagen per week (fiscale parttimer) -  standaardwaarde Je vindt dit gegevenselement of veld in de detailschermen van de volgende arbeidsvoorwaardenvarianten voor variabele beloning: Variant Omschrijving 0002 Salaris variabel bruto 0003 Netto uurloon 0005 Salaris dagloon 0008 Salaris o.b.v. loonkosten variabel Veld Soort medewerker verwijderd Per 01-08-2022 is het oude veld Soort medewerker van het scherm Loonheffingen verwijderd en wordt dit niet meer gebruikt in de rekenregels. Actie Als een medewerker bij indiensttreding één van bovenstaande vier arbeidsvoorwaarden heeft, controleer dan in het arbeidsvoorwaardescherm het veld Soort medewerker Loonheffing  Alleen als de medewerker ondanks het variabele karakter van de arbeidsvoorwaarden toch vijf dagen per week werkt, wijzig dan de waarde van het veld in 5 dagen per week of meer (fiscale fulltimer). In alle andere gevallen hoef je niets meer in te vullen. 3. Betaald ouderschapsverlof Waarom Ouders hebben tot hun kind 8 jaar oud is, recht op onbetaald ouderschapsverlof. Dit verlof is maximaal 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Hieronder de belangrijkste punten:   Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken. Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen, bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Ouders moeten het verlof opnemen: binnen 1 jaar na de geboorte van het kind of binnen 1 jaar na opname van het kind in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is Bij geboorte van een meerling heeft de ouder voor ieder kind recht op maximaal 9 werkweken betaald ouderschapsverlof. Niet opgenomen betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof. De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon van de medewerker. Dit dagloon is nooit hoger dan 70% van het maximum dagloon.  In de CAO of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn opgenomen dat de uitkering door de werkgever wordt aangevuld.   Vanwege deze nieuwe regeling, is in Payroll Business mogelijk om per 2 augustus 2022  betaald ouderschapsverlof vast te leggen en daarbij rekening te houden met de uitkering van maximaal 9 weken betaald ouderschapsverlof door het UWV. Hoe De velden en andere elementen die je nu al gebruikt voor ouderschapsverlof hebben allemaal de toevoeging onbetaald gekregen.  Omdat je in de CAO of arbeidsovereenkomst positief mag afwijken van de wettelijke regeling, hebben we twee soorten betaald ouderschapsverlof toegevoegd, namelijk Betaald ouderschapsverlof 1 en Betaald ouderschapsverlof 2. Als je de wettelijke regeling volgt en niet positief afwijkt, gebruik je alleen Betaald ouderschapsverlof 1 en is Betaald ouderschapsverlof 2 niet van toepassing.  Wil je bijvoorbeeld de eerste 5 weken van het betaald ouderschapsverlof 100% van het loon doorbetalen en de laatste 4 weken de wettelijke regeling volgen, dan kan je gebruik maken van Betaald ouderschapsverlof 1 voor de 100% doorbetaling en Betaald ouderschapsverlof 2 voor de wettelijke regeling. Nieuwe looncomponentenregelingen Betaald ouderschapsverlof Instellingen > Berekening > Looncomponentenregeling      Voor Betaald ouderschapsverlof zijn de volgende looncomponentenregelingen toegevoegd:  Betaald ouderschapsverlof 1 Betaald ouderschapsverlof 2 Via deze regelingen kan je de looncomponenten vastleggen die voor betaald ouderschapsverlof  van toepassing zijn. Let op : omdat betaald ouderschapsverlof ingaat per 2-8-2022, mag de ingangsdatum die je hier gebruikt niet vóór deze datum liggen.  Gegevens vastleggen voor betaald ouderschapsverlof  Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Vanaf 1 augustus 2022 kun je op Bedrijfs/CAO-niveau in het scherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) de volgende gegevens voor betaald ouderschapsverlof vastleggen: Veld Toelichting Betaald ouderschapsverlof 1 max dagloon toepassen Kies Ja  als je wilt dat de doorbetaling wordt beperkt tot het opgegeven percentage over het maximum dagloon.  Kies Nee  als je wilt dat de doorbetaling niet wordt beperkt tot het maximum dagloon. Betaald ouderschapsverlof 2 max dagloon toepassen Kies Ja als je wilt dat de doorbetaling wordt beperkt tot het opgegeven percentage over het maximum dagloon. Kies Nee als je wilt dat de doorbetaling niet wordt  beperkt tot het maximum dagloon Doorbetalingspercentage betaald ouderschapsverlof 1 Geef het percentage op. Doorbetalingspercentage betaald ouderschapsverlof 2 Geef het percentage op. Betaald ouderschapsverlof 1, invoer via Keuze tussen HR Core of Handmatig Betaald ouderschapsverlof 2, invoer via Keuze tussen HR Core of Handmatig   Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) - t/m 2022-07 Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing)  Vanaf 1 augustus 2022 kun je op medewerkerniveau in het scherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) de volgende gegevens voor betaald ouderschapsverlof vastleggen: Betaald ouderschapsverlof 1 Veld Toelichting Betaald ouderschapsverlof 1 percentage periode Geef hier het percentage betaald ouderschapsverlof 1 op dat Payroll Business in de betreffende periode moet gebruiken. Let op Als je hier een percentage invult, dan gebruikt Payroll Business dit in plaats van een ingevulde waarde bij Betaald ouderschapsverlof 1 percentage vast of Betaald ouderschapsverlof 1 uren vast. Betaald ouderschapsverlof 1 uren periode Geef hier het aantal uren betaald ouderschapsverlof 1 op dat Payroll Business in de betreffende periode moet gebruiken. Let op Als je hier een aantal uren invult, dan gebruikt Payroll Business dit in plaats van een ingevulde waarde bij Betaald ouderschapsverlof 1 percentage vast of Betaald ouderschapsverlof 1 uren vast. Betaald ouderschapsverlof 1 percentage vast Geef hier een percentage op als je eenmalig een percentage wilt opgeven dat voor de gehele periode voor het betaald ouderschapsverlof 1 geldt. Let op Omdat betaald ouderschapsverlof ingaat op 2 augustus 2022 mag de ingangsdatum die je gebruikt om dit percentage vast te leggen niet vóór deze datum liggen. Je moet zelf het percentage weer op 0 zetten vanaf het moment waarop geen betaald ouderschapsverlof 1 meer wordt opgenomen.  Betaald ouderschapsverlof 1 uren vast Geef hier het aantal uren op dat voor de gehele periode van het betaald ouderschapsverlof 1 geldt. U hoeft dit aantal dus maar één keer op te geven. Let op Omdat betaald ouderschapsverlof ingaat op 2 augustus 2022 mag de ingangsdatum die je gebruikt om deze uren vast te leggen niet vóór deze datum liggen. Je moet zelf het aantal uren weer op 0 zetten vanaf het moment waarop er geen betaald ouderschapsverlof 1 meer wordt opgenomen.  Betaald ouderschapsverlof 1 uren berekend Als je een percentage hebt opgegeven en in het bedrijfsscherm hebt aangegeven dat je uren wilt afleiden, dan zie je hier na een salarisverwerking het aantal uren voor de periode. Ook als je ervoor hebt gekozen om de uren vast te leggen in HR Core Business, zie je de daar opgegeven uren na een salarisverwerking terug in dit veld. Doorbetalingsperc betaald ouderschapsverlof 1 Hier zie je het doorbetalingspercentage voor betaald ouderschapsverlof 1.   Betaald ouderschapsverlof 2 Veld Toelichting Betaald ouderschapsverlof 2 percentage periode Geef hier het percentage betaald ouderschapsverlof 2 op dat Payroll Business in de betreffende periode moet gebruiken. Let op Als je hier een percentage invult, dan gebruikt Payroll Business dit in plaats van een ingevulde waarde bij Betaald ouderschapsverlof 2 percentage vast of Betaald ouderschapsverlof 2 uren vast. Betaald ouderschapsverlof 2 uren periode Geef hier het aantal uren betaald ouderschapsverlof 2 op dat Payroll Business in de betreffende periode moet gebruiken. Let op Als je hier een aantal uren invult, dan gebruikt Payroll Business dit in plaats van een ingevulde waarde bij Betaald ouderschapsverlof 2 percentage vast of Betaald ouderschapsverlof 2 uren vast . Betaald ouderschapsverlof 2 percentage vast Geef hier een percentage op als je eenmalig een percentage wilt opgeven dat voor de gehele periode voor het betaald ouderschapsverlof 2 geldt. Let op Omdat betaald ouderschapsverlof ingaat op 2 augustus 2022 mag de ingangsdatum die je gebruikt om dit percentage vast te leggen niet vóór deze datum liggen. Je moet zelf het percentage weer op 0 zetten vanaf het moment waarop geen betaald ouderschapsverlof 2 meer wordt opgenomen.  Betaald ouderschapsverlof 2 uren vast Geef hier het aantal uren op dat voor de gehele periode van het betaald ouderschapsverlof 2 geldt. U hoeft dit aantal dus maar één keer op te geven. Let op Omdat betaald ouderschapsverlof ingaat op 2 augustus 2022 mag de ingangsdatum die je gebruikt om deze uren vast te leggen niet vóór deze datum liggen. Je moet zelf het aantal uren weer op 0 zetten vanaf het moment waarop er geen betaald ouderschapsverlof 1 meer wordt opgenomen.  Betaald ouderschapsverlof 2 uren berekend Als je een percentage hebt opgegeven en in het bedrijfsscherm hebt aangegeven dat je uren wilt afleiden, dan zie je hier na een salarisverwerking het aantal uren voor de periode. Ook als je ervoor hebt gekozen om de uren vast te leggen in HR Core Business, zie je de daar opgegeven uren na een salarisverwerking terug in dit veld. Doorbetalingsperc betaald ouderschapsverlof 2 Hier zie je het doorbetalingspercentage voor betaald ouderschapsverlof 2. Naast bovenstaande mogelijkheden, is het ook mogelijk om het betaalde ouderschapsverlof in HR Core Business vast te leggen en de financiële afwikkeling daarvan te laten plaatsvinden in Payroll Business.    Meer informatie Meer informatie is binnenkort beschikbaar via de online help.  Actie Als een medewerker betaald ouderschapsverlof wil opnemen, kun je deze opname vastleggen via de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing). Zie de uitleg hierboven.    Gewijzigd en verbeterd 4. Herberekenen periode voor vaststellen transitievergoeding bij wijzigen reden uit dienst  Waarom  Het veld Reden uitdienst bepaalt mede of er wel of geen transitievergoeding moet worden berekend en uitbetaald. Als de uitdiensttreding en reden uit dienst werden vastgelegd met ingang van de volgende afrekenperiode, zorgde de mutatie van de Reden uitdienst niet voor het herberekenen van de laatste periode dat de medewerker in dienst is, terwijl dit wel nodig is voor het correct berekenen van de transitievergoeding. Daarom hebben we er voor gezorgd dat vanaf 01-07-2022 het muteren van de Reden uitdienst er toe leidt om ook de laatste periode van in dienst opnieuw te berekenen. Hoe  Medewerker > Uitstroom > Uitdienst met Transitievergoeding Als je bij Dienstverband indicatie de waarde Uit dienst invult en vervolgens het bij het veld Reden Uitdienst een reden selecteert, zorgt deze mutatie er vanaf 01-07-2022 altijd voor dat er een herberekening plaatsvindt van de voorafgaande periode. Actie Er is geen actie nodig 5. Verwerkingsverslag externe mutaties - voortaan conversieschema vermeld Waarom In het Verwerkingsverslag externe mutaties werd niet vermeld welk conversieschema was toegepast. Omdat het achteraf belangrijk kan zijn, om te controleren hoe de mutaties zijn verwerkt, hebben we het verwerkingsverslag hierop aangepast. Hoe Beheer > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand Rapporten > Gedeelde rapporten Als je een extern mutatiebestand verwerkt, zie je voortaan op het eerste tabblad van het Verwerkingsverslag de naam van het conversieschema, mits er een conversieschema is toegepast. Actie Er is geen actie nodig.    
Volledig artikel weergeven
23-06-2022 17:25 (Bijgewerkt op 07-07-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 721 Weergaven
Mededelingen Verhuizing datacenter op 1, 2 en 3 oktober De gegevens voor medewerkers, salarissen, dienstverbanden, etc die je dagelijks invoert via onze software, slaan wij op in ons datacenter. Omdat de huidige locatie gaat sluiten, gaat dit datacenter begin oktober verhuizen. Wanneer vindt de verhuizing plaats? Vanaf vrijdagavond 1 oktober 2021, 18.00 uur t/m zondag 3 oktober 20.00 uur verhuizen wij alle gegevens naar een andere locatie. Dit betekent dat in dit tijdsblok onze applicaties binnen het Youforce Portaal niet beschikbaar zijn. We hebben geprobeerd dit tijdsblok zorgvuldig te kiezen. Dus na de maandelijkse piek met mutaties, na de zomer en na de salarisuitbetalingen. Wat betekent dat voor jou? In de periode van de verhuizing zijn het Youforce Portaal en alle Youforce-applicaties niet beschikbaar. Vanaf zondag 3 oktober 20.00 uur zijn alle applicaties weer beschikbaar. Uiteraard houden wij je de komende periode op de hoogte en herinneren we je regelmatig aan deze verhuizing. Daarnaast hebben wij de antwoorden op veelgestelde vragen gepubliceerd, die je kunt bekijken en downloaden die via deze link.  Heb je een vraag die hier niet bij staat? Stel deze dan via 4Me: kies de service Youforce (Portal) met als onderwerp Datacenter. Nieuw Notificatie Afkeuring Loonaangifte Waarom De komende releases gaan we regelmatig wijzigingen doorvoeren voor het verbeteren van de kwaliteit van de loonaangiftes. Als er fouten zitten in de loonaangifte waardoor het bestand niet wordt aangemaakt, gaan we dit voortaan rapporteren, maar je kunt hier als klant ook notificaties van ontvangen. In de september release gaan we dit verder uitwerken en volgt hier meer informatie over. In deze release hebben we de velden die nodig zijn voor het ontvangen van een notificatie al toegevoegd aan het interfacescherm voor de loonaangifte. Hoe Instellingen > Gegevensuitwisseling >Interfaces > Loonaangifte Aan het interfacescherm Loonaangifte zijn vanaf release 2021-08 de volgende twee velden toegevoegd: Interface rapport verzenden Standaard is hier Nee ingevuld. Als je pro-actief een notificatie wilt ontvangen, kies hier dan voor Alleen Fouten. E-mail adres rapport Loonaangifte Hier kun je èèn of meer e-mailadressen invullen waarnaar de applicatie de notificatie moet sturen. Dit veld heeft 100 posities. Als je hier meerdere e-mailadressen invult, typ deze dan achter elkaar in zonder spaties en gebruik tussen de verschillende adressen een puntkomma ; als scheidingsteken. Actie Als je vanaf september meteen een notificatie wilt ontvangen als Payroll Business vanwege fouten het loonaangiftebestand niet kan aanmaken, vul dan bij de hierboven genoemde velden de juiste waarde / gegevens in.  Gewijzigd en verbeterd  Scherm Inzetten verbeterd Waarom Via onze feedbackkanalen krijgen we vaak te horen dat consistentie en snelheid van de schermen die dagelijks worden gebruikt van essentieel belang is voor het voeren van de HR- en Salarisadministratie. Daarom gaan we de komende releases op basis van deze feedback de gebruikersvriendelijkheid en snelheid van diverse schermen verbeteren. In deze release hebben een aantal verbeteringen doorgevoerd in het scherm Inzetten van het menu Contract. Hoe Contractschermen Medewerker > Contract > Inzetten Om het gebruiksgemak en de snelheid te verbeteren, hebben we in deze release het scherm Inzetten als volgt aangepast: Als je nog geen medewerker hebt geselecteerd, opent het scherm niet meer met de lijst van alle medewerkers, maar zie je een leeg scherm waarin je kunt zoeken naar de gewenste medewerker. Dit werkt al zo bij de medewerkerschermen en schermen voor Arbeidsvoorwaardengegevens. Als je een medewerker hebt geselecteerd met één contract, dan opent voor bovenstaande scherm direct het detailscherm. Je hoeft dus niet meer te klikken op de regel Basiscontract. Als je een medewerker hebt geselecteerd met meerdere contracten, bijvoorbeeld ook een contract voor Transitievergoeding, dan kom je in het scherm waar je een van de contracten kunt kiezen.   Als er maar één contract is, dan kun je op de volgende manieren teruggaan naar het lege scherm waarin je vervolgens naar een andere medewerker kunt zoeken: Klik onderin in het detailscherm op Annuleren. Klik bovenin het detailscherm in het navigatiepad op de medewerkernaam. Als er meerdere contracten zijn, dan kun je als volgt teruggaan naar het scherm van de medewerker waarin je kunt kiezen voor een ander contract: Klik onderin in het detailscherm op Annuleren. Klik bovenin het detailscherm in het navigatiepad op de medewerkernaam. Actie Er is geen actie nodig.  Diverse verbeteringen in de Salarisberekening voor één medewerker Waarom Sinds de vorige release kun je vanuit diverse medewerker- en contractschermen een salarisberekening starten voor één afzonderlijke medewerker, door rechts bovenin het scherm te klikken op het icoontje Plan salarisverwerking  .  In deze release hebben we deze functionaliteit op een aantal punten verbeterd.  Hoe Diverse schermen Als je op het icoontje  had geklikt en je ging daarna naar een ander scherm, dan kreeg je ten onrechte de melding dat eventuele wijzigingen niet bewaard zouden worden. Dit probleem is opgelost, de melding verschijnt niet meer. Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening In het scherm Salarisberekening kun je, zodra de berekening gereed is, klikken op het icoontje Selectieve run .  Er verschijnt dan een pop-up scherm, waarin je - ter controle achteraf - ziet voor welke medewerker de berekening heeft plaatsgevonden.  In het scherm Salarisberekening zie je altijd eerst dat de berekening gestart is en daarna dat de loonstroken worden aangemaakt. Als alles klaar is, komt de verwerking onder Reeds gedraaide verwerkingen te staan. Dit gebeurde echter te snel, waardoor je toch nog moest wachten als je de loonstrook wilde opvragen via Rapporten > Salarisspecificaties > Salarisstrook viewer of Salarisstroken (PDF). Dit is opgelost: als de verwerking onder Reeds gedraaide verwerkingen staat, dan zijn de salarisstroken ook daadwerkelijk beschikbaar. Je kunt dit linksonder in scherm ook zien aan het icoon Meldingen  , zodra een verwerking is afgerond, wordt het cijfer opgehoogd. Actie Er is geen actie nodig. Meer informatie over deze berekening vind je in de online help via Procedurebeschrijvingen > Berekening voor één medewerker. Verwijderen contract en inkomstenverhouding Waarom  Sinds de vorige release kun je een tweede (neven) contract dat ten onrechte is aangemaakt, onder bepaalde voorwaarden weer verwijderen. Dit lukte echter niet bij in medewerkers die al langere tijd in dienst waren geweest en uit dienst zijn gemeld met 2e nevencontract.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Medewerker > Inkomstenverhouding > Loonheffingen (IKV) Dit is opgelost, zodat het nu ook mogelijk is het tweede contract verwijderen bij medewerkers die langer in dienst zijn geweest, bijvoorbeeld als je er achter komt dat je de verkeerde medewerker uit dienst hebt gemeld of als blijkt dat de uitdiensttreding niet doorgaat.  Als je een inkomstenverhouding wilt verwijderen, verwijder dan eerst het contract in het scherm Arbeidscontract. Verwijder daarna de inkomstenverhouding in het scherm Loonheffingen (IKV). Voer vervolgens opnieuw een salarisberekening uit voor de betreffende medewerker en controleer de resultaten voordat je de periode afsluit, anders wordt de tweede inkomstenverhouding alsnog naar de Loonaangifte gestuurd.  Meer informatie Zie de online help: Schermen en velden > Medewerker > Inkomstenverhouding > Loonheffingen (IKV) > paragraaf Verwijderen inkomstenverhouding. Actie Er is geen actie nodig. Verbeteringen in Grondslagen van sublooncomponenten Waarom In diverse arbeidsvoorwaarden, kun je gebruik maken van specifieke grondslagen waarin je sublooncomponenten kunt opnemen. Deze functionaliteit werkte nog niet optimaal en hebben we daarom op bepaalde punten verbeterd. Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag Als de subloomcomponenten op bedrijfsniveau uit de grondslagen waren verwijderd, was het niet meer mogelijk deze opnieuw toe te voegen. Dit is opgelost, je kunt deze sublooncomponenten vanaf deze release wel opnieuw toevoegen. De grondslagen voor sublooncomponenten kun je vanaf deze release ook gebruiken op de niveaus BedrijfsCAO en KlantCAO. Actie Als je in de grondslagen de sublooncomponentenregelingen wilt gebruiken op de manier zoals hierboven is beschreven, kun je dit vanaf deze release inrichten met een ingangsdatum van 1 januari 2021. Foutcodes L1314 en L1315 in Loonaangifte opgelost  Waarom Als je voor een doorwerkende AOW’er geen nieuwe inkomstenverhouding had aangemaakt, kreeg je van de Belastingdienst de foutcodes L1314 en L1315 teruggekoppeld. Dit betekent dat de verzekeringsindicaties voor WAO/IVA/WGA (foutcode L1314) en WW (foutcode L1315) met een verkeerde waarde werden doorgegeven. Met ingang van deze release hebben we ervoor gezorgd dat voor medewerkers die onder hetzelfde nummer inkomstenverhouding doorwerken nadat ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, de juiste verzekeringsindicaties aan de Loonaangifte worden doorgegeven. Hoe Medewerker > Medewerker > Loonheffingen Het is niet meer nodig voor een doorwerkende AOW'er een nieuwe inkomstenverhouding aan te maken. Payroll Business zet voortaan voor doorwerkende AOW’ers de volgende velden automatisch op Nee, zodat juiste verzekeringsindicaties aan de Loonaangifte worden doorgegeven. WAO/IVA/WGA verzekerd WW verzekerd Voor doorwerkende AOW's die vanaf 1-1-2021 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en voor wie geen nieuwe inkomstenverhouding is aangemaakt, heeft Payroll Business deze velden automatisch aangepast. Hierdoor vindt er voor deze medewerkers vanaf de datum waarop ze de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, een herberekening plaats. Actie Bij Medewerkers die vóór 1-1-2021 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en nog onder hetzelfde nummer inkomstenverhouding doorwerken, moet u via de functie enkelvoudig muteren rechtstreeks de Loonaangifte corrigeren. Als ingangsdatum geeft u de datum op waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Dit is de Ingangsdatum AOW die je vindt in het scherm Medewerker(s). Fiscale ruimte uitruilen tegen bijzonder tarief nu vast element Waarom  Het veld Fiscale ruimte uitruilen tegen bijzonder tarief was een periode-element. Als je de fiscale ruimte wilde uitruilen tegen bijzonder tarief, moest je hier dus iedere periode Ja invullen. Dat was onnodig extra werk. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Vanaf deze release is het veld Fiscale ruimte uitruilen tegen bijzonder tarief een vast element. Actie Als je de mogelijkheid om de fiscale ruimte uit te ruilen tegen bijzonder tarief gebruikt, moet je bij Fiscale ruimte uitruilen tegen bijzonder tarief eenmalig de waarde Ja invullen. Het veld blijft dan deze waarde houden, tot de periode waarin je de waarde weer wijzigt. Opgeloste meldingen  Foutcode L2103 in loonaangifte (change 2781253) Melding In de volgende situatie geeft de Belastingdienst vanaf 2021 foutcode L2103: de Code aard arbeidsverhouding is gelijk aan 4, 6, 7, 18, 79 of 81 en één of meer van de volgende indicaties zijn aangeleverd: Indicatie arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd Indicatie schriftelijke arbeidsovereenkomst Indicatie oproepovereenkomst Dit ging goed als je een wijziging had doorgevoerd vóór de salarisverwerking van januari 2021. Als je ná deze salarisverwerking een wijziging had doorgevoerd, was hiermee het signaal in Payroll Business zelf opgelost. De waarden werden echter nog wel onterecht doorgegeven aan de Belastingdienst, waardoor de Belastingdienst melding L2103 bleef terugkoppelen. Oplossing De oplossing hiervoor hebben we uitgeleverd op 28-06-2021, zodat de waarden niet meer onterecht worden doorgegeven. Voor aangiftes die na 23-06-2021 zijn aangemaakt met de juiste waarden, lost de Loonaangifte met terugwerkende kracht de signalen op.   Actie Controleer of je het signaal in het Signaleringsverslag ziet; Is dat niet zo en je hebt de fout in een eerdere periode van 2021 al hersteld, dan wordt dit bij de eerstvolgende loonaangifte automatisch hersteld. Dit betekent wel dat de Belastingdienst tot die periode foutcode L2103 nog terugkoppelt.  Staat deze melding nog in het Signaleringsverslag, pas dan eerst de instellingen in Payroll Business aan. Daarna wordt dit in de eerstvolgende loonaangifte hersteld.  Foutcode L2106 in loonaangifte (change 2805954) Melding De Belastingdienst geeft vanaf 2021 foutcode L2106 als het veld Publiekrechtelijke aanstelling voor onbep. tijd ten onrechte met een J of N is aangeleverd, terwijl dit veld leeg aanleverd moet worden. Dit ging goed als je een wijziging had doorgevoerd vóór de salarisverwerking van januari 2021. Als je ná deze salarisverwerking een wijziging had doorgevoerd, was hiermee het signaal in Payroll Business zelf opgelost, De waarden werden echter nog wel onterecht doorgegeven aan de Belastingdienst, die hierdoor melding L2106 bleef terugkoppelen. Oplossing We hebben ervoor gezord dat de waarden  J of N niet meer onterecht worden doorgegeven. Elke loonaangifte die plaatsvindt na de release waarin de waarden al juist waren aangepast, zorgt ervoor dat de signalen met terugwerkende kracht worden opgelost. Actie Controleer of je het signaal in het Signaleringsverslag ziet; Is dat niet zo en je en je hebt de fout in een eerdere periode van 2021 al hersteld, dan wordt dit bij de eerstvolgende loonaangifte automatisch hersteld. Dit betekent wel dat de Belastingdienst tot die periode foutcode L2106 nog terugkoppelt. Staat deze melding nog in het Signaleringsverslag, pas dan eerst de instellingen in Payroll Business aan. Daarna wordt dit in de eerstvolgende loonaangifte hersteld.  Foutmelding bij Mutatieverslag vanaf 01-01-2021 (2788900) Melding Als je een Mutatieverslag opvroeg voor specifieke gegevenselementen, gaf het rapport soms een foutmelding bij de mutatiedatum 01-01-2021. Oplossing De oplossing hiervoor is uitgeleverd op 2-7-2021 waardoor het Mutatieverslag geen foutmeldingen meer geeft met een mutatiedatum 01-01-2021. Actie Er is geen actie nodig.  Exporteren CSV - diverse foutmeldingen (2682024 en 2708951) Melding Het rapport Exporteren CSV gaf de hieronder vermelde foutmeldingen die we in deze release hebben opgelost.  Oplossing Beheer > Import / Export > Exporteren CSV Verwerkingseenheid Als je het element Verwerkingseenheid in het rapport had opgenomen en er geen vinkje stond bij de optie Toon opgemaakte waarden, dan werden er voor het veld Verwerkingseenheid ook geen codes in het rapport getoond.  Dit is opgelost. Als je vanaf deze release het rapport opvraagt en je zet de optie Toon opgemaakte waarden uit, dan wordt wel de code van het veld Verwerkingseenheid in de export opgenomen. Manager Als een Organisatorische eenheid was gekoppeld aan een medewerker en je had het element Manager in het rapport opgenomen, dan werd er voor het veld Manager een datum in het rapport getoond. Dit is opgelost. Vanaf deze release wordt in dit geval een leeg veld in de export opgenomen.   Als je in het scherm Medewerker(s) zelf een manager uit de lijst bij het veld Manager hebt ingevuld, dan wordt de naam van de manager wel in de export getoond. Op deze manier is het duidelijk welke manager handmatig is ingevuld en welke manager vanuit de Organisatorische eenheid afkomstig is. Nationaliteit Partner Als je het element Nationaliteit partner in het rapport had opgenomen, stond dit veld niet in de export. We hebben dit element aangepast, zodat dit veld vanaf deze release wel in de export komt te staan.  Actie Als je de nationaliteit van de partner wilt exporteren, moet je het element Nationaliteit partner opnieuw toevoegen aan het rapport. Exporteren CSV - wisselen van bedrijf via navigatiepad bovenin scherm niet mogelijk (2762689)  Melding Het was niet mogelijk om binnen de functie Exporteren CSV van bedrijf te wisselen via het navigatiepad bovenin het scherm. Als je in de lijst met bedrijven een ander bedrijf koos, werd het scherm Exporteren CSV voor dit bedrijf niet geopend.  Oplossing Beheer > Import / Export > Exporteren CSV Dit is opgelost. Vanaf deze release kun je binnen de functie Exporteren CSV weer van bedrijf wisselen.  Actie Er is geen actie nodig.  Verzamelloonstaat toonde medewerkers uit dienst (2679821) Melding In het rapport Verzamelloonstaat stonden onterecht medewerkers die al in eerdere jaren uit dienst waren gegaan.  Oplossing Dit is opgelost. Vanaf deze release staan er geen medewerkers meer in het rapport die in eerdere jaren uit dienst zijn gegaan en niet in het huidige jaar zijn verwerkt. Actie Er is geen actie nodig.  Rapport Standenregister werd soms niet aangemaakt (2774500) Melding Als de bedrijfsnaam en bedrijfscode samen meer dan 50 posities lang waren, werd het rapport Standenregister niet aangemaakt.  Oplossing We hebben het maximale aantal posities voor het ophalen van de bedrijfsnaam en bedijfscode uitgebreid naar 100 posities, zodat het Standenregister in deze situatie gewoon wordt aangemaakt. We hebben dit ook gedaan voor andere rapporten waar dit probleem zou kunnen voorkomen.  Actie Er is geen actie nodig.  Afrekenmatrix per periode - data liep door buiten kader pagina (2737113) Melding Als de periode waarover je het rapport Afrekenmatrix per periode opvroeg langer was dan 6 maanden, was niet alle informatie zichtbaar omdat deze doorliep buiten het kader van de pagina. Hierdoor was het rapport niet goed te gebruiken. Oplossing Vanaf deze release is dit opgelost en toont Afrekenmatrix per periode de opgevraagde informatie volledig. Actie Er is geen actie nodig.  Verwerkingsverslag payroll - diverse fouten (2762426) Melding Voor het rapport Verwerkingsverslag payroll gingen de volgende zaken niet goed: Er werden geen alternatieve omschrijvingen meer in het verslag getoond. Bij een aanvullende verwerking werd er een leeg verslag getoond. Oplossing Beide zaken zijn opgelost, Vanaf deze staan alternatieve omschrijvingen weer in het verslag en worden bij een aanvullende verwerking de juiste gegevens getoond. Actie Er is geen actie nodig.  Helptekst scherm Arbeidscontract aangepast (change 2796572) Melding In een eerdere relase hebben we aan het scherm Arbeidscontract het veld Publiekerechtelijke aanstelling voor onbep. tijd toegevoegd. De beschrijving hiervan ontbrak echter in de online help.  Oplossing Aan het helponderwerp voor het scherm Arbeidscontract is de volgende omschrijving toegevoegd: Publiekrechtelijke aanstelling voor onbep.tijd Geef aan of het wel of niet om een publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd gaat. Ja Nee Niet van toepassing Let op: standaard staat de waarde van dit veld op Niet van toepassing. Dit moet u zo laten staan, tenzij het om een arbeidsverhouding gaat van de aard Publiekrechtelijke aanstelling (18). Actie Er is geen actie nodig.  Signaleringsverslag - Vakantietoeslag onder wettelijk minimum (2804652) Melding Bij het uitbetalen van de vakantietoeslag na het opbouwjaar, waarbij in het veld Controleren op wettelijk minimum Vak.toeslag de waarde Controleren en aanvullen is ingevuld, stond het volgende signaal onterecht in het Signalerinsverslag: Vakantietoesl onder wet.minimum; aanvulling geschr. Oplossing Vanaf deze release vinden er extra controles plaats, waardoor dit signaal niet meer onterecht in het Signaleringsverslag staat. Actie Na het draaien van een salarisberekening zullen de onterechte signalen van het signaleringsverslag verdwijnen. Gegevens in scherm Werkgeversverklaring lijken niet te worden bewaard (2740255) Melding Bij het vastleggen van gegevens in het medewerkerscherm Werkgeversverklaring, leek het alsof de gegevens niet werden opgeslagen. Wilde je de wijzigingen achteraf bekijken, dan zag je ze niet terug in het scherm. Ze waren echter wel zichtbaar in het Mutatieverslag als contractmutaties. Oplossing Dit is opgelost. Als je de ingevoerde wijzigingen achteraf wilt bekijken, zie je ze vanaf deze release ook terug in het medewerkerscherm. Actie Er is geen actie nodig. Werkgeversverklaring gaf niet altijd de juiste resultaten (2773104) Melding Bij het berekenen van bedragen voor de werkgeversverklaring werd soms ten onrechte de vorige periode als actuele periode gezien. Daardoor werd bijvoorbeeld een overwerkvergoeding over het afgelopen jaar soms te laag vastgesteld. Oplossing Dit is opgelost. Het bepalen van de actuele periode vindt nu altijd als volgt plaats: Als de laatste salarisberekening een berekening met afsluiting was, dan is de volgende periode per definitie de actuele periode. Bijvoorbeeld: voor periode 08-2021 is een verwerking met afsluiting afgeroepen, de actuele periode is daardoor 09-2021. Als de laatste salarisberekening een voorlopige berekening was, dus zonder afsluiting, dan is de actuele periode de periode waarvoor zojuist gerekend is. Bijvoorbeeld: voor periode 08-2021 is een aanvullende verwerking zonder afsluiting afgeroepen. De actuele periode is op dat moment 08-2021. Actie Er is geen actie nodig. Nieuwe gebruiker kon geen administratiebeheer uitvoeren (2758537) Melding Als je een nieuwe gebruiker aanmaakte met rechten voor Administratiebeheer en het eerste dat die gebruiker deed was inloggen op het niveau Administratie, dan werkten de schermen niet. Het probleem deed zich niet voor als de gebruiker eerst op klantniveau inlogde en daarna op administratieniveau. Oplossing Dit is opgelost, een nieuwe gebruiker kan nu direct inloggen op administratieniveau en vervolgens meteen de Payroll Monitor gebruiken of een van de andere functies voor het beheren van klanten. Actie Er is geen actie nodig. Openen medewerkerscherm lukte soms niet (2825363) Melding In bepaalde medewerkerschermen werkte het wisselen tussen medewerkers niet, als je vanuit een medewerkerscherm direct terugging naar het klantniveau, om vervolgens een medewerker te zoeken en het scherm op te roepen vanuit een ander bedrijf. Het lukte dan niet om het gezochte medewerkerscherm te openen.  Oplossing Medewerker > Medewerkerschermen Vanaf deze release is dit opgelost. Als je vanuit een medewerkerscherm eerst naar het klantniveau gaat en daar kiest voor een andere medewerker, kun je het gezochte medewerkerscherm vervolgens gewoon openen.  Actie Er is geen  actie nodig. Toekomstmutatie uit dienst niet doorgegeven aan Flex Benefits (2769312) Melding Als een medewerker in HR Core in de toekomst uit dienst was gemeld, werd deze uitdienstmelding niet doorgegeven aan Flex Benefits op de dag waarop de medewerker uit dienst ging, als er op deze dag niet ook een andere mutatie was ingevoerd. Hierdoor werd een eventuele vaste reserveringskeuze die gemaakt was in Flex Benefits, iedere periode nog naar HR Core gestuurd. Oplossing We hebben de interface tussen HR Core en Flex Benefits hierop aangepast. Voortaan wordt een uitdienstmelding altijd naar Flex Benefits gestuurd op de dag waarop de medewerker uit dienst gaat, dus ook als er op die dag geen andere mutatie is vastgelegd. Hierdoor krijgt de medewerker de status Uit dienst en worden eventuele reserveringskeuzes die in de toekomst in Flex Benefits zijn vastgelegd, niet meer naar HR Core gestuurd. Actie Als je als workaround een fictieve mutatie invoerde om ervoor te zorgen dat de mutatie werd doorgestuurd op de dag van uitdienstreding, hoef je dit vanaf deze release niet meer te doen. Nieuwe medewerker had soms geen toegang tot Flex Benefits (2768455) Melding Als een medewerker in HR Core in de toekomst in dienst was gemeld, werd deze indienstmelding niet doorgegeven aan Flex Benefits op de dag waarop de medewerker in dienst kwam, als er op deze dag niet ook een andere mutatie voor deze medewerker wat ingevoerd. Hierdoor had deze medewerker geen toegang tot Flex Benefits op de dag van indiensttreding. De gegevens werden pas doorgestuurd naar Flex Benefits als er later een andere mutatie voor de medewerker was vastgelegd.  Oplossing We hebben de interface tussen HR Core en Flex Benefits hierop aangepast. Voortaan wordt een indienstmelding altijd naar Flex Benefits gestuurd op de dag waarop de medewerker in dienst treedt, dus ook als er op die dag geen andere mutatie is vastgelegd. Hierdoor hebben nieuwe medewerkers voortaan toegang tot Flex Benefits vanaf de dag waarop ze in dienst treden. Actie Als je als workaround een fictieve mutatie invoerde om ervoor te zorgen dat de mutatie werd doorgestuurd op de dag van indienstreding, hoef je dit vanaf deze release niet meer te doen. Wet- en regelgeving Vastleggen Postcode die begint met een 0 niet meer mogelijk Waarom Om de kwaliteit van de Loonaangiftes te verbeteren, streven we er zoveel mogelijk naar dat de gegevens in Payroll Business al eenduidig en juist zijn vastgelegd. Hiermee voorkomen we dat pas aan het einde van het proces duidelijk wordt dat bepaalde gegevens onjuist zijn. Daarom gaan we in de komende releases steeds meer zaken aanpassen die de processen voor de aangiftes verbeteren. Deze release is dat de postcode. Hoe Vanaf deze release is het niet meer mogelijk een foutieve Postcode in te voeren voor personen die woonachtig zijn in Nederland. Daarom is het niet meer toegestaan een postcode vast te leggen die begint met een 0 (nul). Percentages AWF-Hoog en AWF-Laag aangepast per 1-8-2021 Per 1-8-2021 zijn er nieuwe percentages voor de AWF van toepassing en hebben we deze nieuwe percentages in het systeem ingevoerd. Het percentage AWF -Hoog is aangepast van 7,7% naar 5,34%. Het percentage AWF-Laag is aangepast van 2,7% naar 0,34%. De ingangsdatum van de wijziging hangt af van de verloningsperiodiciteit: Maandverloning nieuwe percentages per periode 8,  per 1 augustus 4 wekenverloning nieuwe percentages per periode 9, per 16 augustus Weekverloning nieuwe percentages per periode 31, per 2 augustus) Kwartaalverloning nieuwe percentages per periode 3, per 1 juli   Publishing Date : 7/22/2021
Volledig artikel weergeven
22-07-2021 20:12 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 715 Weergaven
Gewijzigd en verbeterd  Aantal looncomponenten Variabele Werkgeverslast uitgebreid Waarom  Vanuit de markt kwam de wens voor het uitbreiden van het aantal looncomponenten met het kenmerk Variabel werkgeverslast eenmalig. Hoe  We hebben 30 nieuwe looncomponenten (nummer 31 t/m 60) met het kenmerk Variabele werkgeverslast eenmalig aangemaakt met een ingangsdatum van 1-1-2021.  Actie Als je deze nieuwe looncomponenten wilt gebruiken, kun je deze muteren bij de medewerker. Bruto inhouding 30%-regeling in grondslag variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn  Waarom Vorig jaar is het mogelijk gemaakt dat de bruto inhouding van de 30%-regeling, de grondslag kan verlagen van de variabele pensioenen die aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW.  Dit is toen gerealiseerd voor de volgende variabele pensioenen:  Pensioen Pensioen aanvulling Pensioen overbrugging Pensioen extra VUT Vroegpensioen Vroegpensioen extra WIA hiaat WIA hiaat extra ArbeidsOngeschiktheids Pensioen (AOP) Daarna is de wens gekomen om dit ook mogelijk te maken voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW. Het gaat om de volgende variabele pensioenen: Sociaal fonds Opleidingsfonds Extra fonds Extra fonds 2 Extra fonds 3 Extra fonds 4 In deze release hebben we dit gerealiseerd met ingang van 01-01-2021.    Hoe Contract > Arbeidsvoorwaarden > 30% regeling bruto inhouding/netto vergoeding Aan het scherm 30% regeling bruto inhouding/netto vergoeding is per 1-1-2021 het veld Bruto inh 30% in gronds. var. pens. (niet aftrekb.) toegevoegd. Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de 30%-regeling vanaf 01-01-2021 de grondslag voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn.  Let op: dit werkt alleen als in de referentietabel voor die variabele pensioenen bij 10 Soort grondslag is opgegeven 1 in eigen grondslag SV-loon.  De omschrijving van het bestaande veld Bruto inhouding 30% in grondslag variabel pensioen heeft nu als omschrijving gekregen Bruto inh. 30% in gronds. var. pens. (aftrekbaar). Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de PAWW-premie de grondslag voor de variabele pensioenen die aftrekpost zijn. Deze functionaliteit is al beschikbaar Actie Wil je de nieuwe functionaliteit gaan gebruiken, leg dan bij het veld Bruto inh 30% in gronds. var. pens. (niet aftrekb.) de waarde Ja vast. Dit is pas mogelijk met ingang van 1-1-2021. Vanaf die datum is deze nieuwe functionaliteit beschikbaar.  Uurloon standaard niet goed berekend bij 53e week Waarom Als bij een vierwekenbedrijf de 53e week werd uitbetaald en het salaris werd aangevuld tot het minimum loon, dan werd het payrollelement Uurloon standaard te hoog bepaald. Hoe Dit is opgelost. Als het salaris aangevuld moet worden tot het minimum loon, wordt nu naast de looncomponent Minimumloon - aanvulling, ook de looncomponent Minimumloon - aanvulling week 53 geschreven, zodat dit net als het salaris wordt uitgesplitst. Als de looncomponenten Salaris (salaris per periode) en Minimumloon - aanvulling zijn opgenomen in de grondslag Uurloon standaard, dan wordt het uurloon correct berekend, ook als er sprake is van de 53e week. Actie Als er in jouw organisatie wordt aangevuld tot het minimum loon, moet je de looncomponent Minimumloon - aanvulling week 53 toevoegen aan de journalisering. Foutcode Belastingdienst toegevoegd aan signaleringen Waarom Bepaalde signaleringen die ons systeem geeft, worden ook teruggekoppeld door de Belastingdienst. Om duidelijk te maken welke signaleringen in ons systeem de Belastingdienst zal terugkoppelen, hebben wij hieraan de foutcode van de Belastingdienst toegevoegd. Hoe Vanaf deze release zijn de volgende signaleringen hernoemd: Nieuwe omschrijving  Oude omschrijving 1828 - LKV aanvr oudere wn niet toegest: lft < 56 LKV aanvr. oudere wn. niet toegest.: leeft. < 56  1829 - LKV aanv niet toeges bij Srt.ink en WN verz LKV aanvr. niet toegest. bij Srt.ink. en WN verz.  1830 - LKV aanvr niet toegest: AOW ger.lft bij ind LKV aanvr. niet toegest.: AOW ger.leeft. bij ind 1831 - LKV aanv niet toeges AOW lft bij start per. LKV aanvr. niet toegest.: AOW lft. bij start afr.p  Deze signaleringen worden nog steeds in dezelfde situaties gegeven. Vanaf 2021 gaat Payroll Business deze gegevens toetsen als poortcontrole en wordt de loonaangifte hierop bij het inzenden afgekeurd. Daarom worden deze signaleringen vanaf 2021 als Fout gegeven. Actie Er is alleen actie nodig als deze signaleringen in het Signaleringverslag staan. Uitleg hierover vind je in de online help via Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte. Signaleringen aangepast Waarom De volgende signaleringen stonden soms onterecht in het Signaleringsverslag: 2031 - Contract onbep/bep tijd is verplicht 2035 - Ind. schr. arb.overeenk. verplicht 2039 - Indicatie oproepovereenkomst verplicht Dit kwam voor als in de overeenkomstige velden van het scherm Arbeidscontract was gekozen voor Niet van toepassing. Hoe Met ingang van release 2020-12 hebben we ervoor gezorgd dat het systeem de hiervoor genoemde signaleringen alleen nog geeft in de juiste situatie. Daarnaast zijn deze signaleringen met ingang van 2021 beëindigd. Voor 2021 komen hier nieuwe signaleringen voor in de plaats, zie het onderwerp Nieuwe signaleringen Loonaangifte L2102, L2103, L2109 en L 2110 aan het eind van deze release notes. Voor deze nieuwe signaleringen geldt dat je ze moet oplossen voordat de salarisverwerking definitief is verwerkt, anders wordt de loonaangifte hierop afgekeurd en niet verwerkt.  Actie Als deze signaleringen nog in het Signaleringsverslag voorkomen, pas dan de inrichting aan. Uitleg hierover vind je in de online help via Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte. Waardenlijsten in meerdere talen Waarom HR Core Business en Payroll Business worden in meerdere talen gebruikt. Daarom is het wenselijk om de namen van bijvoorbeeld functies en afdelingen vast te kunnen leggen in een andere taal dan het Nederlands. Hoe Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst Aan het scherm Waardenlijst is het veld Taal toegevoegd, waarmee je de taal kunt selecteren zodat je ook in andere talen de toegestane waarden en omschrijvingen kunt vastleggen. Als in een bepaalde taal nog niet alle omschrijvingen zijn vastgelegd, terwijl dat in een van de andere talen wel het geval is, zie je in de omschrijving de betreffende waarde, omsloten door een hekje (#). Voorbeeld: de functie 1000 Verkoper is alleen in het Nederlands vastgelegd. Kies je Duits of Engels, dan zie je de functie 1000 #1000#. Daarnaast is in dit scherm manier van navigeren aangepast aan de gangbare norm: het selecteren van de soort doelgroep en doelgroep is vervangen door een navigatiepad bovenin het scherm. Actie Inventariseer welke behoefte er is bij medewerkers en managers in jouw organisatie om gegevens in andere talen te zien, bijvoorbeeld in Self Service. Gegevenselementen waarvoor jouw organisatie zelf een waardenlijst heeft aangemaakt, kun je van een eigen vertaling voorzien. Denk aan afdelingen en functies, maar ook aan bijvoorbeeld Reden ontslag en Type medewerker.   Controleer het niveau waarop je de lijst wilt onderhouden. Selecteer de klant (jouw organisatie) of een van de bedrijven via het navigatiepad bovenin het scherm. Zorg dat je de juiste ingangsdatum hebt geselecteerd. Selecteer het betreffende gegevenselement, kies een taal en vul de lijst aan. Met de export- en importoptie gaat dit gemakkelijk: zet de taal in het scherm op Nederlands exporteer de lijst pas de lijst in Excel aan naar bijvoorbeeld Engelse functie-omschrijvingen zet de taal in het scherm op Engels importeer de lijst klikt op Opslaan om de lijst in het Engels te bewaren Waardenlijsten die door Visma | Raet op een hoger niveau zijn gedefineerd, zoals Geslacht of Nationaliteit, zijn nog niet in alle talen beschikbaar, maar gaan we in de komende releases bijwerken. Actie Administratiekantoren Wist je dat je met een spreadsheet voor meerdere klanten en bedrijven tegelijkertijd de waardelijsten in meerdere talen kunt onderhouden? Dat kan via Beheer  > Externe mutaties. Log daarvoor in op Adminstratieniveau. Uitleg over het formaat spreadsheet dat daarvoor geschikt is, vind je in de  online help, zoek naar Raet Basisdocument. PAWW-maximum vanaf 2021 juist berekend - geen workaround meer voor verkeerde PAWW-premieberekening bij medewerkers uit dienst Waarom Bij medewerkers die uit dienst waren en een nabetaling ontvingen waarover PAWW moest worden ingehouden, werd de PAWW premie soms foutief berekend. Dit kwam omdat Payroll Business niet op de juiste manier rekening hield met het maximum loon waarover PAWW moest worden ingehouden. Via een workaround kon je er toch voor zorgen dat voor die medewerkers de juiste PAWW werd berekend. Vanaf 2021 wordt het maximum loon voor de PAWW wel op de juiste manier berekend. De workaround is hierdoor niet meer nodig en wordt met ingang van 1-1-2021 weer verwijderd.   Hoe Medewerker > Medewerker > Samenvoegregeling In het scherm Samenvoegregeling kon je bij het veld PAWW afwijkend cumulatief maximumloon wn het maximum bedrag opgeven waarmee Payroll Business moest rekenen bij het bepalen van de PAWW-premie. Met ingang van 1-1-2021 is dit veld van het scherm verwijderd.  Actie Er is geen actie nodig.  Opslaan Conversietabel niet meer mogelijk bij dezelfde waarden Waarom Bij het aanmaken van een conversietabel was het mogelijk om dezelfde waarde nog een keer op te slaan. Hierdoor werden onder andere dat foutieve APG-aangiftes aangemaakt of werd een foutieve Reden uit dienst aan de Belastingdienst doorgegeven. Om dit te voorkomen hebben we een controle aan het veld Waarde toegevoegd. Hoe Instellingen > Gegevensuitwisseling > Conversietabel Als je een regel in het conversieschema wilt aanpassen waarvan een waarde al bestaat, krijg je voortaan de volgende een melding:  ... waarde bestaat al. Deze melding verschijnt ook als het conversieschema al is ingericht, omdat het systeem bij het openen van het scherm de bestaande inrichting controleert, zodat je ook dan bij het opslaan eventuele fouten kunt herstellen.  Actie Er is geen actie nodig. 30% regeling en het overgaan van mastertitel naar regulier bij het behalen van de 30-jarige leeftijd Waarom Als een medewerker een mastertitel heeft en de 30-jarige leeftijd bereikt, gaat de berekening van het norminkomen van laag naar hoog. Het is wenselijk dat dit automatisch plaatsvindt door een toetsing in het systeem, zodat altijd het juiste norminkomen wordt gehanteerd.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > 30% regeling excl extraterritoriale kosten Medewerker > Contract > arbeidsvoorwaarden > 30% regeling excl extraterritoriale kosten In deze arbeidsvoorwaardevariant kun je kiezen hoe het Norminkomen wordt getoetst bij de overgang van mastertitel naar regulier: Cumulatieven voor het fiscaal loon en cumulatieven voor het norminkomen lopen door Cumulatieven voor fiscaal loon en norminkomen worden nieuw opgebouwd 1. Cumulatieven voor het fiscaal loon en cumulatieven voor het norminkomen lopen door Als een medewerker 30 wordt, gaat in de eerstvolgende maand na de verjaardag het norminkomen van laag naar hoog. De berekening van de 30%-regeling werkt volgens het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen. Bij deze keuze zal dus het totaal fiscaal inkomen over alle perioden van het lopende jaar worden opgeteld, zo ook het norminkomen, en met dit cumulatief wordt het 30%-percentage berekend.  2. Cumulatieven voor fiscaal loon en norminkomen worden opnieuw opgebouwd Als een medewerker 30 wordt, gaat in de eerstvolgende maand na de verjaardag het norminkomen van laag naar hoog. Echter hier is het verschil dat bij het Voortschrijdend Cumulatief Rekenen vanaf dat moment het hoge norminkomen van toepassing is. Het norminkomen en het cumulatief fiscaal loon worden vanaf de eerstvolgende maand gestart met 0 euro. De inrichting voor keuze 1 of 2 Je kunt het veld Splitsen norminkomen (30% regeling) inrichten op zowel bedrijfs- en klantcao niveau als op contractniveau. Actie Als je de cumulatieven per soort norminkomen apart wilt laten berekenen, vul dan per de 1e van het jaar op bedrijfs- of klantcaoniveau bij het veld Splitsen norminkomen (30% regeling) de waarde Mastertitel norminkomen splitsen in. Waardebereik velden voor Verkopen uren uitgebreid Waarom Om, zeker in deze tijd waarin veel mensen thuiswerken vanwege Corona, stuwmeren aan verlof te voorkomen, moet het mogelijk zijn voor medewerkers om ook grotere aantallen verlofuren te kunnen verkopen. Daarom is het is het nu mogelijk om voor het verkopen van uren maximaal 9999,99 vast te leggen. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren In het scherm Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren is het waardebereik van de volgende velden aangepast, zodat je hier nu als maximale waarde 9999,99 kunt vastleggen: Uren doneren Uren verkopen  Uren verrekenen Acties Er is geen actie nodig. Nieuw icoon voor oproepen online help Waarom Payroll Business en HR Core Business hebben een uitgebreide online help. Hierin vind je niet alleen per scherm uitleg over de velden in dat specifieke scherm, maar er zijn ook hoofdstukken met Procedurebeschrijvingen met uitleg over speciale onderwerpen, zoals transitievergoeding, TWK-berekening en loonkostenverdeling. Tot nu toe kon je deze help alleen oproepen via het menu van de rechtermuisknop, maar dat was niet voor alle gebruikers makkelijk te vinden. Daarom is het nu ook mogelijk de help op te roepen via een icoon rechtsboven in het scherm. Hoe Aan bijna alle schermen is rechtsboven het icoon  toegevoegd. Door hier op te klikken open je eveneens de helpfunctie. Acties Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Inhouding PAWW in grondslag variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn (2102146) Waarom Vorig jaar is het mogelijk gemaakt dat de inhouding van de PAWW, de grondslag van de variabele pensioenen kan verlagen die aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW. Het gaat om de volgende variabele pensioenen:  Pensioen Pensioen aanvulling Pensioen overbrugging Pensioen extra. VUT Vroegpensioen Vroegpensioen extra WIA hiaat WIA hiaat extra ArbeidsOngeschiktheids Pensioen (AOP) Daarna is de wens gekomen om dit ook mogelijk te maken voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn voor de loonheffing, werknemersverzekeringen en ZVW. Dit gaat om de volgende variabele pensioenen: Sociaal fonds Opleidingsfonds Extra fonds Extra fonds 2 Extra fonds 3 Extra fonds 4 In deze release hebben we dit gerealiseerd met ingang van 01-01-2020.    Hoe Instellingen > Berekeningen > Stichting PAWW Aan het scherm Stichting PAWW is per 1-1-2020 het volgende veld toegevoegd: PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar) Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, verlaagt de inhouding van de PAWW-premie vanaf 01-01-2020 de grondslag voor de variabele pensioenen die geen aftrekpost zijn. Let op Dit werkt alleen als in de referentietabel voor die variabele pensioenen bij de parameter Soort grondslag is opgegeven: 1 in eigen grondslag SV-loon.  Het bestaande veld Bruto inhouding PAWW in grondslag variabel pens. heeft nu als omschrijving gekregen PAWW in grondslag variabel pensioen (aftrekbaar). Als bij dit veld de waarde Ja is ingevuld, dan verlaagt de inhouding van de PAWW-premie de grondslag voor de variabele pensioenen die aftrekpost zijn. Deze functionaliteit is al beschikbaar Actie Wil je deze nieuwe functionaliteit gaan gebruiken, leg dan bij het veld PAWW in grondslag variabel pens. (niet aftrekbaar) de waarde Ja vast. Denk eraan dat hierdoor herberekeningen zullen plaatsvinden. Genereren Overzicht Bedrijfsinrichting lukte niet altijd (2039446) Melding Soms werd het overzicht bedrijfsinrichting niet gegenereerd. Dit kwam doordat het het aanmaken van het rapport nog via een oude server verliep. Dit is vanaf deze release veranderd. Oplossing We laten het Overzicht bedrijfsinrichting voortaan genereren via een nieuwe, snellere server. Ook hebben wij het overzicht als volgt aangepast: Het overzicht wordt niet meer gegenereerd in PDF, maar in XSLX-formaat. Voor ieder subrapport dat je hebt aangevinkt, zie je in het excelbestand een apart tabblad. In het laatste tabblad van het excelbestand vind je de Rapport-parameters op basis waarvan het overzicht is aangemaakt. Actie Er is geen actie nodig. Exporteren CSV en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) tonen niet altijd de juiste waarde (1059816) Melding Soms was in de rapporten Exporteren CSV en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) niet de juiste waarde zichtbaar. Op contractniveau was er dan bijvoorbeeld een mutatie te zien in het arbeidsvoorwaardenscherm, terwijl de rapportage de waarde van het CAO-niveau liet zien. In andere gevallen was de CAO-waarde niet zichtbaar. Oplossing Mutaties worden nu altijd correct getoond, het systeem kijkt in deze volgorde naar het voorkomen van een waarde:   Als er een mutatie bij het contract van de medewerker is, wordt deze altijd getoond. Als die niet aanwezig is, kan er een klantspecifieke waarde zijn ingericht op Bedrijf-CAO niveau, Bedrijf niveau, Klant-CAO niveau of Klantniveau. Als er geen klantspecifieke inrichting is, wordt de waarde van het CAO-niveau getoond. Deze verbeteringen zijn doorgevoerd bij: Exporteren CSV Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Actie Er is geen actie nodig.  Ad-hoc rapportage (uitgebreid) verbeterd Melding Soms was niet de juiste waarde zichtbaar in de Ad-hoc rapportage (uitgebreid).  Oplossing Rapporten > Controle > Ad-hoc rapportage (uitgebreid) Je ziet weer de juiste waarden in het rapport, zie het vorige onderwerp Exporteren CSV en Ad-hoc rapportage (uitgebreid) tonen niet altijd de juiste waarde (1059816). Daarnaast zie je voortaan bij het resultaat onder Mijn rapporten de toegepaste peildatum. Actie Er is geen actie nodig.  Verwerken Externe mutaties ging fout voor Locatieomschrijving (1796917) Melding Bij het importeren van een extern mutatiebestand, verscheen in het verwerkingsverslag de melding: Gegevens op het veld Locatieomschrijving en deze zijn niet opgeslagen, terwijl het importeren van de Locatieomschrijving wel plaatsvindt. Oplossing Beheer > Externe mutaties > Verwerken externe mutaties Vanaf deze release is het weer mogelijk om het veld Locatieomschrijving (postadres) te importeren, daarnaast hebben we hetzelfde probleem opgelost voor het veld Locatie omschrijving. Actie Er is geen actie nodig. Auto van de zaak - Onjuiste ingangsdatum nieuw bijtellingspercentage bij 4-weken verloning Melding Bij 4-weken verloning vond de toetsing van de 60 maandsperiode niet plaats op de eerste dag van de maand die volgde op de tenaamstelling van de auto, maar op de eerste dag van de afrekenperiode. Op 7 oktober 2020 werd de 60 maanden na tenaamstelling vastgesteld en werd het toegepaste bijtellingspercentage aangepast naar 7% tot 50.000 en daarboven naar 25%. Deze toetsing zou echter plaats moeten vinden op de eerste dag van de maand die volgt op de tenaamstelling. In dit voorbeeld is het bijtellingspercentage voor de maand oktober nog 7% en zou de afsluiting van de 60 maandsperiode pas ingaan op 1 november. Oplossing De beëindiging van de 60 maandsperiode vindt voortaan plaats op de eerste van de maand nadat 60 maanden zijn verstreken. Bij een 4-weekse verloning zal dit in die periode een splitsing in het toegepaste percentage en de aftopwaarde veroorzaken. Als bijvoorbeeld de 60 maanden termijn vervalt per 1 april 2021, dan zal vanaf volgend jaar in periode 4 een splitsing worden toegepast: van 29 - 31 maart het reductietarief en vanaf 1 - 25 april het standaard percentage. De ingangsdatum van deze wijziging is 1 januari 2021. Acties Er is geen actie nodig. Berekening voorstel Transitievergoeding rekende met vakantietoeslag voorgaande jaar en niet met de toekomstige vakantietoeslag (2310095) Melding Voor een medewerker die uit dienst gaat, werd bij het bepalen van het voorstel transitievergoeding niet gerekend met 8% vakantietoeslag van het laatste salaris, terwijl de verwachting is dat bij de grondslag onafhankelijke looncomponenten 8% van de grondslag van het laatste basisloon wordt gehanteerd. Oplossing Vanaf deze release wordt bij de transitievergoeding voor de onafhankelijke looncomponenten gekeken naar de huidige periode op basis van het fulltime dienstverband. Hierbij bepaalt de grondslag wat meegenomen wordt in het bepalen van het bedrag voor de onafhankelijke looncomponenten. Voor het uurloon/variabele salaris kijkt het systeem voortaan naar de referteperiode en voert op basis daarvan de berekening uit. Actie Er is geen actie nodig. Onterechte melding Incidentele inkomstenvermindering ziekte in Mutatieverslag (2316644)  Melding In het Mutatieverslag werd bij veel medewerkers een incidentele inkomstenvermindering getoond, die met terugwerkende kracht door muteerder Payroll engine was aangemaakt. Er stond voor 2020 wel een incidentele inkomstenverlaging Ziekte in het Mutatieverslag, terwijl er geen korting was in de betreffende periodes. Het was onduidelijk hoe je dit kon verhelpen. Oplossing Dit is opgelost. In 2021 zal voor de situaties waarin geen korting is, ook geen incidentele inkomstenverlaging Ziekte meer worden geschreven. Actie Er is geen actie nodig. Betalen compensatie ziektegeld variabele vergoeding (2279297) Melding Voor Variabel ziekengeld is in het veld Afw. ziekteuurloon var. verg de waarde 0 ingevoerd, zodat er geen variabel ziekengeld wordt berekend. Hierdoor vonden echter onverwacht herberekeningen plaats.  Oplossing Medewerker > Contract > Loondoorbetaling bij ziekte  Uitsplitsing / Referentietabel Aan het scherm Loondoorbetaling bij ziekte Uitsplitsing / Referentietabel is vanaf deze release het veld Betalen compensatie ziektegeld var. vergoeding toegevoegd. Als je hier Nee invult, voorkom je dat Payroll Business variabel ziekengeld berekent, zonder herberekeningen te veroorzaken. Het is ook mogelijk dit nieuwe veld gedurende de maand te muteren, omdat de ingangsdatum van ziekte doorgaans niet op de eerste dag van de periode valt. Het veld is per 1 oktober 2020 beschikbaar voor de varianten: Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) Loondoorbetaling bij ziekte (Referentietabel) Meer informatie vind je in de online help. Actie Als je wilt dat er geen compensatie ziektegeld variabele vergoeding wordt uitbetaald, zet dan het veld Betalen compensatie ziektegeld var. vergoeding op Nee. Logo te groot weergegeven op loonstrook (2327530) Melding Na het uploaden van een nieuwe afbeelding van een logo werd het logo veel te groot weergegeven op de salarisstrook. Oplossing Instellingen > Salarisspecificaties > Bedrijfslogo Het probleem was de breedte / hoogte verhouding van het logo. In de huidige versie van Payroll Business zijn de eisen aan het logo versoepeld. Bestandsformaat: GIF/PNG Bij een verhouding van  2:1 (breedte:hoogte) wordt de beschikbare ruimte in de loonstrookmodellen het beste benut. Wil je hiervan afwijken, bijvoorbeeld als het logo vierkant is, dan adviseren wij om het resultaat goed op de voorlopige loonstrook te controleren. Omvang: max. 125 KB Acties Controleer voor je een logo gaat uploaden of het bestand voldoet aan de hierboven genoemde specificaties. Ziektedagen werden niet meegeteld in SV-dagen Melding Na een salarisverwerking waren er voor de periode negatieve SV-dagen, terwijl je verwacht dat SV-dagen niet worden gecorrigeerd.  Dit kwam doordat er sinds oktober een nieuwe variant voor Loondoorbetaling bij ziekte is en de ziektedagen niet meer werden meegeteld in de SV-dagen. Er werd namelijk gekeken of het doorbetalingspercentage ziektedagen of ziekte bij één van de twee varianten gelijk is aan 0. Hier werd altijd aan voldaan, omdat er geen onderscheid werd gemaakt tussen de variant Loondoorbetaling bij ziekte (uitsplitsing) en de variant Loondoorbetaling ziekte (referentietabel) waardoor dit resulteerde in correctiedagen. Oplossing Voortaan kijkt Payroll Business eerst welke variant van toepassing is en daarna pas of voor de toegepaste variant het doorbetalingspercentage voor ziekte of ziekte-uren gelijk is aan 0. Actie Er is geen actie nodig. Wijzigen Rapportsjablonen weer mogelijk Melding Let op: de functie Rapportsjablonen is alleen beschikbaar voor administratiekantoren en consultants Het was tijdelijk niet meer mogelijk om rapportsjablonen te wijzigen. Oplossing Administratiebeheer > Instellingen > Rapportage > Rapportsjablonen Het probleem is verholpen, het scherm werkt weer. Daarnaast hebben we de zoekfunctie verbeterd: als je veel sjablonen hebt aangemaakt kun je nu filteren op de naam van het rapport of van het sjabloon. Actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving Nieuwe signaleringen Loonaangifte - L2102, L2103, L2109 en L2110 Waarom Vanaf 2021 zijn er nieuwe signaleringen geïntroduceerd en zijn bepaalde signaleringen aangescherpt.  Hoe Vanaf deze release zijn de volgende foutsignaleringen toegevoegd met ingang van 1-1-2021:  Let op: dit zijn foutsignaleringen die je moet oplossen vóórdat de salarisverwerking definitief is verwerkt, anders wordt de loonaangifte hierop afgekeurd en niet verwerkt.  2102 - Ind. Arbeidsovereenkomst ontbreekt Als het veld Soort inkomen gelijk is aan 11, 13 of 15 en het veld Aard arbeidsverhouding is 01, 10 ,11, 82 of 83, dan moet het veld Contr. onbep./bep. tijd gevuld zijn met onbepaalde tijd of bepaalde tijd. 2103 - Indicatie overeenkomst Arb, Opr, Schrift Als het veld Aard arbeidsverhouding gelijk is aan 4, 6, 7, 18 , 79 of 81 dan moeten de velden Contr. onbep./bep. tijd, Schriftelijke arbeidsovk en Oproepovereenkomst allemaal gevuld zijn met Niet van toepassing. 2109 - Ind. Schriftelijke overeenkomst ontbreekt Als het veld Soort inkomen gelijk is aan 11, 13 of 15 en het veld Aard arbeidsverhouding is 01, 10 ,11, 82 of 83, dan moet het veld Schriftelijke arbeidsovk de waarde Ja of Nee hebben. 2110 - Indc. Oproepovereenkomst ontbreekt Als het veld Soort inkomen gelijk is aan 11, 13 of 15 en het veld Aard arbeidsverhouding is 01, 10 ,11, 82 of 83, dan moet het veld Oproepovereenkomst de waarde Ja of Nee hebben. Actie Als je deze signaleringen in het Signaleringsverslag ziet, controleer dan de inrichting en pas deze zo nodig aan. Zie voor informatie over deze en andere signaleringen de online help Probleemoplosser > Signaleringen > Signaleringen loonaangifte. APG - wijzigingen pensioenaangifte per 2021 Waarom Elk jaar geeft APG wijzigingen door voor het aanleveren van de pensioenaangifte. Voor de pensioenaangiftes richting APG voor 2021, hebben we daarom de hieronder vermelde wijzigingen doorgevoerd. Hoe Vanaf 2021 verandert er voor twee van de vier interfaces voor APG het volgende: Voor Woondiensten is het vanaf 2021 niet meer nodig het VPL-pensioen door te geven. Wij zorgen ervoor dat vanaf de eerste periode van 2021 dit productkenmerk niet meer wordt doorgegeven aan APG. Voor Baksteen is het vanaf 2021 niet meer nodig BPFBAK als regelingkenmerk door te geven. Wij zorgen ervoor dat dit regelingkenmerk vanaf de eerste periode van 2021 niet meer wordt doorgegeven aan APG. Redenen uit dienst conform Belastingdienst Daarnaast zal APG de redenen uit dienst van de Belastingdienst gaan gebruiken. Tot en met 2020 gebruikte APG eigen redenen die werden opgegeven via een conversietabel. Deze conversietabel kan je vanaf 2021 verwijderen. Actie Om ervoor te zorgen dat vanaf 2021 de juiste redenen uit dienst worden doorgegeven, moet je het volgende aanpassen. Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces Als jouw organisatie de waardenlijst met redenen uit dienst van de Belastingdienst gebruikt die Visma | Raet onderhoudt op landniveau, maak dan in het scherm van de Periodieke interface APG het veld APG itf. reden einde dienstverband conv.tabel leeg. Instellingen > Gegevensuitwisseling > Conversietabel Gebruikt jouw organisatie een eigen waardenlijst met redenen uit dienst, dan is er voor het doorgeven van de juiste waarden aan de Belastingdienst al een conversietabel ingericht. Deze Conversietabel kun je dan ook koppelen via het veld APG itf. reden einde dienstverband conv.tabel in het scherm Periodieke interface APG. Publishing Date : 11/19/2020
Volledig artikel weergeven
19-11-2020 22:48 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 712 Weergaven
Mededelingen Status inkomstenverhouding transitievergoeding We gaan het mogelijk maken dat de inkomstenverhouding voor transitievergoeding automatisch wordt aangemaakt. De verwachting is dat we het eerste kwartaal van 2020 nog nodig hebben om deze oplossing te realiseren. Tot die tijd moet u een tweede personeelsnummer aanmaken als u een transitievergoeding uitbetaalt. Zodra we een oplossing kunnen tonen, zullen we een webinar organiseren. We werken ook aan het geautomatiseerd bepalen van een overschrijfbaar bedrag voor de transitievergoeding. Dit gaan we gelijktijdig met de inkomstenverhouding voor transitievergoeding opleveren.  In juli hebben we met een aantal klanten een zeer goede workshop gehad over de inkomstenverhouding. Hieruit is de volgende lijst gekomen met Inkomstenverhoudingsituaties die we gaan realiseren nadat de transitievergoeding gereed is.  Nr IKV-situatie 1 Stagiair naar werknemer 2 Salaris en uitkering 3 Detachering naar buitenland 4 Opnieuw in dienst 5 AOW'er werkt door 6 Stagiair en werknemer 7 Levensloop 8 Uitbetalingen (groen) na einde dienstverband 9 Salary split Uren naar het nieuwe jaar verschuiven Met ingang van 1 januari 2020 gaan we er voor zorgen dat bij een mutatie met terugwerkende kracht, naast het geld ook de uren naar het nieuwe fiscale jaar verschuiven als het systeem in nabetalingsmodus staat. Indien van toepassing, moet u uw processen naar aanleiding hiervan aanpassen.  PDF in Google Chrome Google Chrome heeft onlangs aanpassingen gedaan voor onder meer het ophalen en openen van PDF-bestanden. Hierdoor kan het zijn dat functionaliteiten in Payroll Business voor het ophalen en openen van PDF-bestanden anders werken dan u gewend bent. Zo maakt Google Chrome onder andere bij de Salarisstrook-viewer direct een bestand aan onderin uw Chrome-internetpagina terwijl u voorheen de de PDF zelf bewust moest downloaden. De instellingen hiervoor kunt u als gebruiker zelf aanpassen. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de instellingen van Google Chrome. Nieuw Verwerkingseenheden importeren Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor administratiekantoren Waarom BIj de implementatie van nieuwe klanten wordt vaak het Raet basisdocument gebruikt. Dit is een bestand in excel-formaat, waarmee u bedrijven, bedrijf-CAO's, medewerkers en contracten collectief kunt importeren of wijzigen. Het was daarbij nog niet mogelijk om verwerkingseenheden te importeren. Hoe Administratiebeheer > Beheer  > Externe mutaties > Upload extern mutatiebestand Door in de Excel-sheet de juiste sleutelvelden op te nemen, kunt u nu ook de gegevens van verwerkingseenheden importeren. De indeling is dan: Kolom 1: klantcode (gegevenselement 80) Kolom 2: bedrijfscode (18) Kolom 3: verwerkingseenheid code (68) Kolom 4: ingangsdatum (geen gegevenselement van toepassing) Kolom 5: naam van de verwerkingseenheid (69) Kolom 6 en verder: bedrijfsuren (10001500) en/of andere eigenschappen van de verwerkingseenheid Voorbeeld: Uw actie Als u grote aantallen verwerkingseenheden wilt toevoegen of wijzigen: Zet alle gewenste verwerkingseenheden in een Raet basisdocument Let daarbij op de juiste ingangsdatum Log in op administratieniveau Verwerk het document via Beheer > Externe mutaties  Wilt u meer uitleg over het Raet basisdocument? Kijk dan in de online help bij Externe mutaties > Raet basisdocument. Auto van de zaak - Referentietabel aangepast en percentages bijtelling 2020 beschikbaar Waarom De (voorlopige) percentages bijtelling voor de auto van de zaak vanaf 2020 zijn opgenomen in de referentietabel Fiscale Bijtelling Auto vd Zaak. De omschrijvingen van de categorieën beginnen met het percentage dat voor het jaar van toepassing is; deze zijn ook per 1 januari 2020 aangepast. In de (voorlopige) plannen van de overheid wordt het maximale bedrag waarover het reductietarief mag worden toegepast, afhankelijk van de datum eerste toelating. Daarom is dit bedrag vanaf 2020 als kolom in de referentietabel opgenomen. Deze nieuwe kolom vervangt het veld Maximale cataloguswaarde lage bijtelling in het bedrijfsscherm Auto van de zaak. De ingangsdatum van deze wijzigingen is 1 januari 2020. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Auto van de zaak  In het medewerkerscherm Auto van de zaak ziet u in de keuzelijst van het veld Auto categorie per ingangsdatum 1-1-2020 de percentages die vanaf die datum gelden. Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Auto van de zaak Het veld Maximale cataloguswaarde lage bijtelling is per 1 januari 2020 van het bedrijfsscherm Auto van de zaak verwijderd. Uw actie Er is geen actie nodig. Het toevoegen van nieuwe auto's van de zaak is niet gewijzigd. Vanaf januari 2020 wordt voor deze auto's het nieuwe bijtellingspercentage toegepast. Fiets van de zaak  Waarom Om de nieuwe belastingregels voor de fiets van de zaak te ondersteunen, is de arbeidsvoorwaarde Fiets van de zaak vooruitlopend op het bekrachtigen van de wetgeving 2020, al in Payroll Business opgenomen.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Fiets van de zaak Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Fiets van de zaak  De arbeidsvoorwaardeschermen Fiets van de zaak, zijn beschikbaar vanaf de ingangsdatum 1-1-2020. Uw actie Als u de arbeidsvoorwaarde wilt gebruiken, kunt u deze alvast toevoegen aan het arbeidsvoorwaardencluster via Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters.  Nieuwe referentietabel Reiskosten declaratie staffel Waarom Als in uw bedrijf vanaf een bepaald aantal gedeclareerde kilometers een andere vergoeding gold, kon u dit inrichten via meerdere reiskostendeclaraties. U moest echter zelf in de gaten te houden wanneer de nieuwe vergoeding inging en de gedeclareerde kilometers moest u registreren via een ander dagelement (bijvoorbeeld van Kilometers declaratie 1 naar Kilometers declaratie 2). Daarom hebben wij vanaf deze release een nieuwe referentietabel Reiskosten declaratie staffel in Payroll Business opgenomen. Hiermee kunt u reiskostendeclaraties inrichten, waarbij automatisch rekening wordt gehouden vanaf welk aantal kilometers welke vergoeding geldt Hoe Instellingen > Berekening > Referentietabellen > Reiskosten declaratie staffel In de release van 2019-10 is er met ingang van 1-1-2020 aan de lijst met referentietabellen de referentietabel Reiskosten declaratie staffel toegevoegd. Door deze referentietabel te gebruiken, kunt u de reiskostendeclaratie zo inrichten dat er vanaf een bepaald aantal kilometers automatisch wordt overgegaan op een andere vergoeding per kilometer. De referentietabel bestaat uit de volgende kolommen: Reisafstand declaratie vanaf (in meters) Variant reiskosten declaratie staffel Reisafstand declaratie vanaf (in meters) Vergoeding per kilometer Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Reiskosten Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Reiskosten Aan de arbeidsvoorwaardeschermen Reiskosten zijn de volgende velden toegevoegd. Declaratie zakelijke km o.b.v. staffeltabel Werkkosten toepassen decl zak. km o.b.v. staffel In de arbeidsvoorwaarde Reiskosten moet u bij het veld Declaratie zakelijke km o.b.v. staffeltabel kiezen voor Ja en de kilometers moet u opgeven via het dagelement Kilometers declaratie o.b.v. staffel - Reiskosten declaratie telling. Uw actie Als u de nieuwe referentietabel wilt gebruiken, kunt u deze inrichten vanaf 1-1-2020. Informatie vindt u in de online help via Arbeidsvoorwaarden en regelingen > Reiskosten > Declaraties reiskosten. Gewijzigd en verbeterd Volgorde iconen uniform gemaakt Waarom De volgorde van de iconen rechts bovenaan de schermen Medewerker(s) en Arbeidscontract was niet consistent. Bovendien ontbrak in het scherm Arbeidscontract de tooltip bij het icoon Uitgebreid zoeken.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker(s) Medewerker > Contract > Arbeidscontract In deze release is de volgorde van de iconen in beide schermen, nadat u een medewerker geselecteerd hebt, consistent gemaakt en wordt de hievoor genoemde tooltip getoond. Uw actie Er is geen actie nodig, Gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only aangepast Waarom In de mei release van 2019 hebben we standaard gebruikersprofielen gewijzigd naar een nieuwe menu-indeling. Voor het standaard gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only was dit nog niet gebeurd. Bovendien is de naam van ons product niet meer HR Easy maar HR Core. Hoe We hebben de naam van het gebruikersprofiel HR Easy Salarisadministratie only gewijzigd in HR Core Salarisadministratie only en de nieuwe standaard menu-indeling hierop toegepast. Uw actie Er is geen actie nodig. Verkeerde CAO-code in Loonaangifte (change 1340681) Waarom Als de CAO-code bij een medewerker was gewijzigd, werd ten onrechte de vorige CAO-code in de Loonaangifte opgenomen. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract De programmatuur is aangepast, zodat nu na het wijzigen van de CAO-code, in de Loonaangifte de juiste CAO-code wordt doorgegeven, Uw actie Er is geen actie nodig. Arbeidsvoorwaarde Loonbeslag uitgebreid Waarom Met ingang van 1-10-2019 is het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarde Loonbeslag als volgt uitgebreid.  Aan de huidige velden Loonbeslag (1 t/m 4) zijn de velden Saldo loonbeslag (1 t/m 4) toegevoegd. Deze velden worden na een salarisverwerking gevuld met de waarde van het payrollelement Saldo (Loonbeslag (1 t/m 4). Als de schuld is afgelost, is dit veld leeg. Een periode later worden de overige velden leeggemaakt. Daarnaast zijn aan het scherm de volgende velden toegevoegd: Bewindvoerder (Loonbeslag) Loonbeslag (5 t/m 10) nummer Loonbeslag (5 t/m 10) omschrijving Loonbeslag (5 t/m 10) saldo  Deze velden zijn voor administratieve doeleinden, via deze velden vindt er geen berekening plaats in de Payroll Business. Uw actie U kunt deze velden nu gebruiken voor administratieve doeleinden. Journalisering - Rapport Overzicht Boekingsgroep vernieuwd Waarom Bij het openen in Excel was het bestaande rapport Overzicht boekingsgroep onduidelijk. De kolommen kwamen niet netjes in Excel en u moest veel handelingen verrichten om het rapport leesbaar te maken. Ook waren in het rapport niet alle tabbladen van de boekingsdefinities en boekingsregels opgenomen. Daarom hebben we het rapport vernieuwd. Hoe Journalisering > Rapporten > Journalisering > Overzicht boekingsgroep Vanaf deze release hebben we het rapport uitgebreid met alle tabbladen vanuit de boekingsdefinities en boekingsregels. U kunt zelf selecteren welke tabbladen u in het rapport wilt opnemen. Uw actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen  Resultaat Aanvraag jaaropgaven niet in scherm getoond (change 1684023) Beheer  > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven Melding Na de release van juni werd het overzichtsscherm Aanvraag jaaropgaven niet ververst nadat jaaropgaven werden aangevraagd. Oplossing Vanaf deze release wordt het scherm Aanvraag jaaropgaven wel ververst als u een aanvraag heeft uitgevoerd. Uw actie Er is geen actie nodig. Reiskosten belast vast (change 762265) Melding Als het aantal kilometers in de loop van de periode was gewijzigd, werd soms onterecht een belaste vergoeding van 1 cent uitgekeerd. Oplossing Dit is opgelost met ingang van 1-1-2020. Uw actie Er is geen actie nodig. Fout in presentatie bijtelling auto van de zaak op loonstrook (change 1662106) Melding De fiscale bijtelling voor de auto van de zaak werd berekend als er geen categorie was opgegeven, maar wel een cataloguswaarde. Bij een vervolgverwerking kon dit leiden tot het herberekenen van de fiscale bijtelling voor de auto van de zaak. Oplossing Dit is aangepast met ingang van 01-09-2019. Vanaf deze datum geldt dat de fiscale bijtelling alleen wordt berekend als zowel de cataloguswaarde als de categorie zijn ingevuld. Verder zijn de voorwaarden voor het berekenen van de fiscale bijtelling gelijk gebleven.  Let op: deze wijzigingen gaan in per 1 september 2019. Voor medewerkers die gebruik maken van de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak resulteert dit in TWK-berekeningen. Hierdoor kan de eerste salarisverwerking na de release langer duren dan u gewend bent.  Uw actie Er is geen actie nodig. PAWW niet berekend als alle verzekeringsvelden op Nee staan (change 1583887) Melding  Medewerker (expat) is niet verzekerd voor de sociale verzekeringswetten, maar rechtstreeks verzekerd bij het UWV. De medewerker is echter wel verzekerd voor de Private Aanvulling WW & WGA (PAWW). Als er geen SV-loon was, werd er geen premie PAWW berekend. Was er SV-loon, dan werd de PAWW-premie wel berekend. Oplossing Dit is opgelost met de release van september 2019. Vanaf de september release wordt er altijd PAWW-premie berekend. Als u volgens uw CAO voor sommige medewerkers geen PAWW-premie hoeft af te dragen, zoals voor Stagiairs, kunt u de berekening voor deze medewerkers uitzetten. Dit doet u door in het scherm Loonheffingen bij het veld Blokkeren deelname SPAWW te kiezen voor Ja. Let op: deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2019. Voor medewerkers die gebruik maken van de PAWW en/of 30% regeling resulteert dit in TWK-berekeningen. Hierdoor kan de eerste salarisverwerking na de release langer duren dan u gewend bent.  Uw actie Zorg ervoor dat bij medewerkers voor wie u geen PAWW-premie wilt laten berekenen, in het scherm Loonheffingen bij het veld Blokkeren deelname SPAWW de waarde Ja is ingevuld. Pensioengrondslag vaste toeslag en Looncomponent werken gelijk (change 531323) Melding Als er een berekening plaatsvindt voor een parttime medewerker die is gekoppeld aan de Grondslag Vaste toeslag (Pens), is de uitkomst gelijk aan de berekening die plaatsvindt als deze looncomponent is gekoppeld aan de Grondslag Looncomponent (Pens). De verwachting was echter dat de pensioenpremie niet gelijk zou zijn, omdat bij de ene grondslag het opgegeven bedrag naar rato moet worden berekend naar fulltime en bij de andere grondslag niet. Oplossing Bij het analyseren van deze change is vastgesteld dat de berekening van de grondslag wg/wn correct wordt uitgevoerd.  Toelichting De mee te nemen betalingen aan de medewerker, het salaris, de grondslag looncomponenten en/of de grondslag vaste toeslagen, zijn correct verwerkt in de premiegrondslag. De berekening staat los van het omrekenen van parttime naar fulltime van de grondslag vaste toeslagen. Deze omrekening heeft alleen betrekking op het vastleggen van een administratief payrollelement, namelijk Vaste toeslag ft (Pens.). Uw actie Er is geen actie nodig. SGB foutieve Grondslag pensioenberekening schoonmaak (change 521484) Melding Er werd een loon in natura looncomponent verwerkt waarover geen SGB- en RAS-premie werd berekend. Oplossing Het bleek dat niet alle looncomponenten van het type Vaste bruto fiscale bijtelling (belasting- en premieplichtig) werden meegenomen in de berekening van de premie BPF SGB.  Dit is nu aangepast; vanaf januari 2020 worden alle looncomponenten van het type Vaste bruto fiscale bijtelling (belasting- en premieplichtig) wel meegenomen in de berekening van de premie BPF SGB. Dit betekent dat u looncomponenten van dit type die niet in deze berekening meegenomen mogen worden,  moet uitsluiten. Dit doet u door deze looncomponenten op te nemen in de grondslag Uitzonderen SGB. Wij hebben gekozen voor de datum 01-01-2020 om te voorkomen dat u eventuele correcties in het verleden ongedaan moet maken. Uw actie Als u looncomponenten wilt uitzonderen van de premieberekening BPF SGB, moet u deze opnemen in de grondslag Uitzonderen SGB. Onjuiste datum uitdienst in datafeed (change 1535162) Melding Enige tijd geleden was er een fout onstaan, waardoor het in sommige situaties kon voorkomen dat een medewerker voor de datum in dienst een datum uit dienst had staan. Dit is reeds in HR Core Business en Payroll Business opgelost. Echter in de datafeed werd deze uitdienstregel nog steeds getoond.   Oplossing Dit is reeds opgelost. Uw actie Er is geen actie nodig. Eindejaarsuitkering geeft 0,01 op de loonstrook (change 641777) Melding Op de loonstrook en in diverse rapportages is bij veel medewerkers als eindejaarsuitkering 0,01 vermeld, terwijl hier geen bedrag werd verwacht, omdat de eindejaarsuitkering in de voorgaande periode in zijn geheel was uitbetaald.  Oplossing Bij de arbeidsvoorwaarden Gratificatie en Winstdeling is het mogelijk deze vóór de eindperiode uit te betalen. Het bedrag dat dan wordt uitgekeerd bestaat uit de Opgebouwde gratificatie/winstdeling en de extrapolatie daarvan tot de eindperiode. In de eindperiode vindt automatisch een controle plaats of het (eerder) uitgekeerde bedrag nog correct is. Hierbij kan er door afrondingsverschillen een verschil ontstaan van één of twee cent en dit verschil wordt dan in de eindperiode ingehouden of extra uitgekeerd. Wij hebben de programmatuur aangepast zodat de kans dat in de eindperiode een verschil van één of twee cent ontstaat, veel kleiner is geworden. Deze wijziging gaat in per 1 november 2019. Uw actie Er is geen actie nodig. Eenmalige uitkering bij uitdiensttreding soms onterecht gecorrigeerd (change 964206) Melding Een eenmalige uitkering die in de periode vóór uit dienst is uitgekeerd, werd in de periode van uit dienst onterecht gecorrigeerd. Oplossing De arbeidsvoorwaarde Eenmalige uitkering is aangepast, zodat deze uitkering wordt uitgekeerd als de medewerker op de peildatum in dienst is. Dit geldt voor beide varianten: bedrag en percentage. Let op: als een medewerker uit dienst is op de eerste van de betaalperiode waarin deze uitkering wordt uitbetaald, maar op de peildatum wel in dienst is, dan wordt de eenmalige uitkering uitbetaald. U kunt dit voorkomen door de uitkering te blokkeren via het medewerkerscherm of de arbeidsvoorwaarde bij de medewerker te verwijderen. Deze wijziging gaat in per 1 januari 2020. Uw actie Als u niet wilt dat een eenmalige uitkering in de hiervoor genoemde situatie wordt uitbetaald, kunt u deze blokkeren of de arbeidsvoorwaarde bij de medewerker verwijderen.  Publishing Date : 9/19/2019
Volledig artikel weergeven
19-09-2019 21:22 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 707 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier. Zodra de release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 30  juli 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja  - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja  - YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
13-07-2022 11:54 (Bijgewerkt op 09-08-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 705 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand Zodra release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 2 december 2023 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja - YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja - YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja -   Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's         Releases Youforce  Youforce Docs      Youforce Betaalmanager      Youforce Personeels & Salarisdossier      Youforce Portaal      Youforce Verzuimmanagement      
Volledig artikel weergeven
16-11-2023 08:39 (Bijgewerkt op 28-11-2023)
 • 2 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 703 Weergaven
Mededelingen UPI verplicht  Waarom  In de voorgaande release notes en de tussentijdse update hierop heb je kunnen lezen dat de UPI verplicht gaat worden. Dit gaat aanvankelijk alleen gelden voor: gebruikers van de nieuwe oplossing voor Verzuim Management. gebruikers van de generieke API voor Identity & Access Management (IAM), in combinatie met de interface Youforce gebruikers uitgebreid. Als je alleen de HR-koppeling Youforce gebruikers uitgebreid gebruikt, zonder de andere hiervoor genoemde koppelingen, dan is de UPI nog niet verplicht. Hoe  Instellingen > Gegevensuitwisseling  > Raet koppelingen HR > Youforce gebruikers uitgebreid  Voor de gebruikers van een van de hiervoor genoemde koppelingen zal er een extra optie komen om de UPI verplicht mee te leveren aan het Youforce portaal.  Actie  Er is geen actie nodig. Als je gebruik gaat maken van één van de hiervoor genoemde applicaties zal Visma | Raet contact met je opnemen om de juiste instellingen voor je in te richten.  Terugkoppeling Belastingdienst (L2023) Waarom In de maandelijkse terugkoppeling van de Belastingdienst zien we in periode 5 en periode 6 nog een groot aantal signalen voor Signaal L2023: Er is geen Code reden einde arbeidsovereenkomst aangeleverd terwijl er een Datum einde inkomstenverhouding is aangeleverd. De afgelopen maanden hebben wij diverse verbeteringen doorgevoerd om deze meldingen te voorkomen, zoals het verplicht stellen van dit veld. Ondanks deze veranderingen gaat het niet goed als er nabetalingen plaatsvinden over voorgaand jaar (2019 in 2020). Omdat de Code reden einde arbeidsovereenkomst toen nog niet verplicht was, komt het vaak voor dat de reden uit dienst niet is vastgelegd. Dit zorgt voor bovenstaande melding vanuit de Belastingdienst. Deze informatie over periode 5 en 6 heeft de Belastingdienst ook per brief aan je gemeld. Hoe  Medewerker > Medewerkers > Reden uit dienst Op de eerste dag van de periode dat de medewerker nog een nabetaling krijgt, moet je de reden uit dienst vastleggen volgens één van de redenen die is voorgeschreven door de Belastingdienst. Als een medewerker op 1-12-2019 in periode 6 van 2020 nog een nabetaling krijgt, moet je de reden uit dienst vastleggen met peildatum 1-6-2020. Dit is vanaf 2020 bij elke aanlevering een verplicht gegeven. Actie  Om de meldingen van de Belastingdienst op te lossen voer je bovenstaande actie uit voor medewerkers die in een voorgaand jaar uit dienst zijn getreden en in 2020 nog een nabetaling krijgen. Daarnaast kun je via het Signaleringsverslag nagaan voor welke medewerkers in welke periode de reden uit dienst ontbreekt. Terugkoppeling Belastingdienst (L1314 en L1315) Waarom  In de maandelijkse terugkoppeling van de Belastingdienst zien vaak de volgende signalen: L1314 - De indicatie verzekerd WAO is J bij een persoon die de AOW-leeftijd heeft bereikt.  L1315 - De indicatie verzekerd WW is J bij een persoon die de AOW-leeftijd heeft bereikt. In eerdere release notes hebben we hier al aandacht aan besteed en de programmatuur aangepast om deze signalen te voorkomen. Omdat we zien dat het vastleggen van de juiste verzekeringsindicaties nog niet altijd goed gaat, willen wij dit nogmaals onder de aandacht brengen. De Belastingdienst geeft deze meldingen als een persoon na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd door blijft werken. Hieronder leggen we nogmaals uit hoe u dit in Payroll Business vastlegt. Hoe  1. Bij het dienstverband dat stopt per de AOW-gerechtigde leeftijd: Meld deze medewerker uit dienst met ingang van de dag dat de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hierdoor vindt er een volledige afrekening plaats van vakantiegeld, eindejaarsuitkering, enz. Vul in het scherm Loonheffingen bij de volgende velden Nee in per het begin van de afrekenperiode.  WW verzekerd WAO/IVA/WGA verzekerd Met deze aanpassing wordt de premieberekening in Payroll Business gestopt. Omdat in de loonaangifte over deze periode voor deze velden de waarde Ja doorgegeven moet worden, bepaalt Payroll Business tijdens de salarisverwerking de gegevenselementen WW verzekerd (vervangende waarde) en WAO/IVA/WGA verzekerd (vervangende waarde) met de correcte waarde. Deze automatisch gemuteerde waarden vindt u terug in het mutatieverslag. Hierdoor wordt de loonaangifte correct aangeleverd. Let op: bij vierwekenverloning gelden er afwijkende voorwaarden voor de periode voor de AOW-datum. Zie hiervoor het Handboek loonheffingen van de Belastingdienst. In de loonaangifte wordt automatisch de waarde Ja doorgegeven. 2. Bij het dienstverband dat bestaat doordat de medewerker blijft doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd: Voer na stap 1 ook onderstaande stap uit. Voeg in Payroll Business met ingang van de datum waarop de medewerker de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, een nieuwe medewerker toe met een afwijkend IKV-nummer. Dit nummer mag niet hetzelfde zijn als het nummer van het eerdere dienstverband. Bij deze inkomstenverhouding vult u in het scherm Loonheffingen bij de velden voor de werknemersverzekeringen de volgende waarden in: WW verzekerd = Nee WAO/IVA/WGA verzekerd = Nee ZW verzekerd = Ja Actie Voer voor het oplossen van de meldingen L1314 en L1315 van de Belastingdienst met terugwerkende kracht bovenstaande stappen uit met als ingangsdatum de AOW-datum. Feedback op onze applicatie  Waarom  In de vorige release notes hebben we laten weten dat we vanaf de release van september gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren.   Hoe Vanaf de september release verschijnt na het uitvoeren van deze acties: Medewerker > Medewerker > AVG Wissen Persoonsgegevens - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt. Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt. de volgende vraag: Hoe makkelijk was het voor u om de volgende taak of actie uit te voeren? Je kunt deze vraag beantwoorden door het geven van een cijfer. Op basis dit cijfer zie je dan de bijbehorende vervolgvraag: Score 1-5 : Wat zouden wij kunnen verbeteren zodat u deze taak /actie gemakkelijker kunt uitvoeren? Score 6-7 : Kunt u aangeven wat u gemakkelijk vond aan deze taak /actie? Actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren. 30%-regeling Exclusief territoriale kosten Waarom Voor ingekomen medewerkers die in Nederland komen werken, mag de werkgever onder specifieke voorwaarden ook de extraterritoriale kosten vergoeden door 30% van het loon, inclusief vergoeding, belastingvrij te verstrekken. Als het toetsinkomen onder de norm voor het toepassen van de 30%-regeling komt, moet je de toepassing ervan verlagen.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardengegevens > 30%-regeling excl. extraterritoriale kosten Vanaf deze release is de nieuwe arbeidsvoorwaardevariant Excl extraterritoriale kosten voor de 30%-regeling in Payroll Business opgenomen. Op bedrijfsniveau kun je de volgende instellingen gebruiken:  Via het veld Toepassen normbedrag 30% regeling kun je kiezen welke inkomensnorm je wilt toepassen:  Geen inkomensnorm toepassen Er vindt geen toetsing plaats tegen een van de waarden voor de inkomensnorm. Het ingevoerde percentage wordt altijd toegepast over de gehele looncomponent. Mastertitel inkomensnorm toepassen Payroll Business houdt rekening met de inkomensnorm die geldt voor medewerkers met een mastertitel. Reguliere inkomensnorm toepassen Hierbij houdt Payroll Business rekening met de reguliere inkomensnorm. Via het veld Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon kun je een van de volgende keuzes maken:  Geen automatische berekening Er vindt geen toetsing plaats tegen een van de waarden voor de inkomensnorm.  Verlaging 30% percentage Payroll Business berekent op grond van het cumulatieve inkomen vanaf de ingang van de 30%-regeling of vanaf het huidige jaar, het maximale percentage dat mag worden toegepast. Wanneer het inkomen in de eerste maanden onder het norminkomen is, wordt door het VCR rekenen in de maanden dat er een hoog inkomen is en daarmee ruim boven het norminkomen komt, altijd de 30% premie over het totaal inkomen van het jaar dat tot dan is opgebouwd berekend met aftrek van de premie wat al betaald is.  Hierdoor wordt altijd het maximale binnen de 30% regeling toegepast, wat er betaald dient te worden.  Meer informatie vind je in de Online Help via Arbeidsvoorwaarden en regelingen > 30%-regeling. Medewerker > Contract > arbeidsvoorwaarden > 30% regeling excl extraterritoriale kosten Hier vind je de volgende instellingen op medewerkerniveau.  Beschikkingsnummer - Hier kun je het nummer vastleggen van de beschikking die voor de betreffende medewerker van toepassing is. Datum ingang beschikking - Leg hier de ingangsdatum van de beschikking vast.  Datum einde beschikking - Vul de datum in waarop de beschikking eindigt. Datum tussentijdse toetsing - Als er nog sprake is van een tussentijdse toetsing, vul dan hier de datum van de tussentijdse toetsing in. Percentage 30% regeling - Het vastgelegde percentage voor de 30%-regeling. Dit percentage kun je zo nodig bij de medewerker aanpassen. Toepassen normbedrag 30% regeling - Selecteer de inkomensnorm uit de lijst, zie ook de lijst hierboven bij de bedrijfsinstellingen.  Berekend percentage 30% regeling - Hier zie je het percentage dat Payroll Business voor 30%-regeling heeft berekend en toegepast. Bruto inhouding 30% in grondslag variabel pensioen - Hier kun je aangeven of de bruto inhouding van de 30%-regeling meedoet in de grondslag voor variabel pensioen.  Toepassen inhouding 30% rgl loon onder toetsloon - Hier kun je aangeven of de inhouding moet worden toegepast, zie ook de lijst hierboven bij de bedrijfsinstellingen.  Actie Als je deze regeling wilt gaan gebruiken, moet je deze toevoegen en de instellingen vastleggen. Denk eraan dat als je deze arbeidsvoorwaarde gedurende het jaar gaat toevoegen, dit tot herberekeningen kan leiden.  Signaleringen 30%-regeling  Waarom Op basis van de toepassing van de 30%-regeling zijn er verschillende signaleringen in Payroll Business opgenomen, die helpen om inzage te krijgen in de berekening of inrichting  Hoe De volgende signaleringen zullen getoetst worden: Informatief - Einddatum beschikking 30% regeling in deze periode Informatief - Medewerker 30 jaar, toetsinkomen van Laag naar Hoog Informatief - 30% regeling toegepaste percentage is lager dan 30% Informatief - Begindatum beschikking later dan deze afrekenperiode Waarschuwing - Belastbaar inkomen onder norminkomen 30%- regeling Waarschuwing - Gegevens beschikking 30% regeling niet compleet Fout - 30% regeling slechts gedeeltelijk toegestaan Actie Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd APG Interface Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Als voorbereiding hierop hebben we de APG-interface aangepast. Hoe Als je straks gebruik gaat maken van het uitbetalen van de transitievergoeding via het tweede contract, is het niet meer nodig de transitievergoeding te blokkeren voor de APG-interface. Als je dus voor het uitbetalen van de transitievergoeding het tweede contract gebruikt, sturen wij dit tweede contract niet door naar APG. Actie Gebruik je voor het uitbetalen van de transitievergoeding het tweede contract, dan hoef je geen actie te ondernemen. Als je voor het uitbetalen van de transitievergoeding een nieuwe medewerker blijft aanmaken, dan moet je de transitievergoeding  blokkeren voor de APG-interface. Verkopen en verrekenen verlofuren in de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouw Waarom Binnen de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouw was het nog niet mogelijk om verkochte verlofuren en verrekende verlofuren correct te verrekenen in de verlofsaldo’s. Verlofuren die verkocht worden, mogen alleen op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering worden gebracht en niet op de wettelijke verlofsaldo’s. Hetzelfde geldt voor verrekende verlofuren die met een positieve waarde zijn vastgelegd. Deze  leiden tot een uitbetaling aan de medewerker en moeten op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering worden gebracht. De medewerker verkoopt dan verlof. Verrekende verlofuren die met een negatieve waarde zijn vastgelegd, moeten in het bovenwettelijke verlofsaldo van dit jaar worden bijgeteld. Deze leiden tot een inhouding bij de medewerker en de medewerker koopt in dit geval verlof bij.      Met ingang van deze release is het mogelijk gemaakt om verkochte verlofuren en verrekende verlofuren correct te verwerken. Deze worden nu alleen verwerkt in de bovenwettelijke verlofsaldo’s en niet meer in de wettelijke verlofsaldo’s.  Hoe Instellingen > Berekening > Grondslag In het scherm Grondslag zijn aan de lijst van het veld Grondslag de volgende grondslagen toegevoegd:  Verlofuren verkochte verlofuren Gegevenselementen die je in deze grondslag opneemt, worden beschouwd als verkochte verlofuren en worden op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering gebracht. Eerst worden de eventuele bovenwettelijke verlofsaldo’s van voorgaande jaren bijgewerkt en als die niet aanwezig zijn, het bovenwettelijke verlofsaldo van het huidige jaar. Het saldo van de uren die in deze grondslag zijn opgenomen, zie je in het cumulatieve payrollelement Verlofopbouw - uren verkocht. Verlofuren verrekende verlofuren Gegevenselementen die je in deze grondslag opneemt, worden beschouwd als verrekende verlofuren. Als de grondslag een positieve waarde heeft, worden ze op de bovenwettelijke verlofsaldo’s in mindering gebracht. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij verkochte verlofuren. Als de grondslag een negatieve waarde heeft, worden ze in het bovenwettelijke verlofsaldo van het huidige jaar bijgeteld. Het saldo van de uren die in deze grondslag zijn opgenomen, zie je in het cumulatieve payrollelement Verlofopbouw - uren verrekend.  Actie Als je de mogelijkheid om verlofuren te verkopen wilt gaan gebruiken, neem dan de gegevenselementen waarop die verkochte verlofuren worden vastgelegd, op in de grondslag Verlofopbouw verkochte verlofuren. Als je de mogelijkheid om verlofuren te verrekenen wilt gaan gebruiken, neem dan de gegevenselementen waarop die verrekende verlofuren worden vastgelegd, op in de grondslag Verlofopbouw verkochte verlofuren. Negatief verlof is weer mogelijk in de arbeidsvoorwaarde Verlof – opbouw Waarom Binnen de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouw was het voor medewerkers vanaf 1-1-2020 niet meer mogelijk om meer verlof op te nemen, dan waarop zij voor dat verlofjaar maximaal verlofrecht hebben. Als een medewerker voor een verlofjaar recht heeft op 160 uur wettelijk verlof en 48 uur bovenwettelijk verlof, was het niet mogelijk meer dan 208 uur verlof op te nemen. Het meerdere aangevraagde verlof werd opgeslagen in het cumulatieve payrollelement Verlof aangevraagd boven saldo. Op verzoek van diverse gebruikers is het vanaf deze release weer mogelijk gemaakt om dit wel toe te staan. Hierbij kun je zelf kiezen of je dit wel of niet wenst.   Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens Aan het bedrijfsscherm van de arbeidsvoorwaarde Verlof Opbouwmethode is per 1-1-2020 het veld Negatief verlofsaldo toestaan weer toegevoegd. Vul je hier Ja in, dan mogen medewerkers meer verlof opnemen, dan waarop zij voor dat verlofjaar maximaal verlofrecht hebben. Laat je het veld leeg of kies je Nee, dan is dit niet toegestaan.  Per medewerker kun je eventueel afwijken van de keuze die op bedrijfsniveau. Dit doe je door in het medewerkerscherm Verlof opbouwmethode bij het veld Negatief verlofsaldo toestaan een afwijkende waarde op te geven. Actie Omdat het veld Negatief verlof toestaan vroeger (voor 1-1-2020) ook werd gebruikt binnen de arbeidsvoorwaarde Verlof - opbouwmethode, kan het nog een oude waarde bevatten. Controleer daarom in het bedrijfsscherm van de arbeidsvoorwaarde of dit veld de gewenste waarde bevat en pas deze zo nodig aan.   Bij uit dienst gedurende de periode stond er een standaard reden in UPA-bericht Waarom Bij het uit dienst melden van een medewerker die halverwege de afrekenperiode uit dienst is gegaan, werd in het UPA-bericht standaard de waarde 20 (= Einde arbeidsovereenkomst door opzegging werknemer, door toedoen of op initiatief werknemer) als reden opgenomen, ook als er een andere reden was opgegeven.  Hoe Dit is opgelost. Alleen als er geen reden uit dienst is opgegeven, wordt voor die medewerker nog de standaard waarde 20 in het UPA-bericht geplaatst. Wij hebben dit met terugwerkende kracht vanaf peildatum 1-1-2020 hersteld. Actie Er is geen actie nodig. UPA - Gegevens partner soms niet volledig Waarom Vanuit de pensioeninstanties ontvingen wij meldingen dat de gegevens van de partner soms niet volledig werden doorgegeven.  Hoe In deze release de programmatuur met ingang van 1-1-2020 een aangepast, waardoor de partnergegevens volledig worden doorgegeven naar de UPA-aangifte. Actie Er is geen actie nodig. Bij de eerstvolgende aanlevering worden de partnergegevens gecorrigeerd. Voorstel transitievergoeding (instellingen) op klantniveau Waarom Tot deze release was het alleen mogelijk om op bedrijfsniveau de instellingen voor Voorstel transitievergoeding vast te leggen. Het was echter wenselijk om dit op klantniveau te kunnen inrichten.  Hoe Instellingen > Berekening >  Voorstel transitievergoeding (instellingen) Als je naar het scherm Voorstel transitievergoeding (instellingen) gaat, kun je kiezen of je dit op klant- of bedrijfsniveau wilt vastleggen.  Actie Als je de instellingen voor het voorstel transitievergoeding wilt vastleggen op klantniveau, kan je dit doen door de klant te selecteren in het scherm Voorstel transitievergoeding (instellingen). Koppeling Payroll voor aanvullend geboorteverlof Waarom Als je voor Aanvullend geboorteverlof gebruik wilt maken van Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing), moet je voor het koppelen hiervan een aantal stappen uitvoeren.  Hoe Instellingen > Verlof > Verlof koppeling payroll  Als je de verlofkoppeling met de payroll wilt gebruiken, moet je in het scherm Verlof koppeling payroll vastleggen op basis van welke verlofsoort Payroll Business de loondoorbetaling bij verlof moet berekenen. Selecteer in het veld Verlofsoort de verlofsoort die u wilt koppelen, bijvoorbeeld Aanvullend geboorteverlof.  Selecteer in het veld Verlofuren verrekening payroll het gegevenselement met de verlofuren die je in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof (uitsplitsing) hebt gekoppeld. Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing)  Hier leg je vast hoe het registreren van de verlofuren voor Aanvullend geboorteverlof moet plaatsvinden: Handmatig via Payroll Business - kies bij Aanvullend geboorteverlof, invoer via voor Handmatige invoer of in HR Core Business - kies bij Aanvullend geboorteverlof, invoer via voor HR Core Actie Als je de verlofkoppeling met HR Core wilt gebruiken, leg dan de hierboven vermelde gegevens vast.  Opgeloste meldingen  Nulboekingen in journaalposten en exportdefinitie (change 1934868) Melding Door een aanpassing in de februari release werden in alle gevallen de nulregels in de journaalexport niet getoond. Dit kan echter in sommige gevallen en inrichtingen juist wel wenselijk zijn. Daarom kunt u voortaan zelf kiezen of u de nulwaarden in de export journaalpost wel of niet wilt tonen.  Oplossing Module journalisering - Instellingen > Uitvoerdefinitie > Exportdefinitie Aan het scherm Exportdefinitie is het veld Nulregels in exportbestand toegevoegd, waarmee je via de volgende opties kunt vastleggen of je nulregels in de export wilt zien: Alle waarden tonen (default) Waarden onderdrukken als debet = 0 en credit is 0 Waarden onderdrukken als debet = credit Actie Als je de journaalpost wilt blijven gebruiken met daarin alle nulwaardes, dan hoef je niets te doen. Wil je dat er geen nulwaardes meer voorkomen in de export journaalpost, leg dan in het scherm Exportdefinitie de juiste waarde vast bij het veld Nulregels in exportbestand.  Ultimo regeling en verwerking UPA PGB voor parttime en/of gedurende de periode in-/uitdienst (change 2156477) Melding Voor PGB wordt gebruik gemaakt van pensioensoorten met een vaste grondslag. In de UPA-aangifte wordt het parttime periode regelingloon doorgegeven. Als een medewerker halverwege de periode in- of uitdienst kwam, werd het regelingloon voor de volledige periode doorgegeven. Dit moet echter naar rato zijn. Oplossing Met ingang van 1-1-2020 wordt, als in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen bij het veld 6 Jaarbedrag / periode bedrag is gekozen voor Periode (Parttime), het regelingloon bij in- en uitdienst naar rato doorgegeven op basis van de pro rata methode die is gekozen in de Uniforme pensioenaangifte. Dit is een algemene aanpassing die ook voor andere pensioeninstanties dan PGB kan gelden. Actie Er is geen actie nodig. Ouderschapsverlof na aanpassing nog niet gekort op regelingloon (change1950101) Melding Voor PGB wordt gebruik gemaakt van pensioensoorten met een vaste grondslag. In de UPA-aangifte wordt het parttime periode regelingloon doorgegeven. Als een medewerker ouderschapsverlof opnam, werd het regelingloon voor de volledige periode doorgegeven. Dit moet echter naar rato zijn. Oplossing Met ingang van 1-1-2020 wordt, als in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen bij het veld 6 Jaarbedrag / periode bedrag is gekozen voor Periode (Parttime) en in de arbeidvoorwaarde van de pensioensoort in het veld Corrigeren voor opgenomen verlof (pensioensoort) de waarde Ja is ingevuld, het regelingloon bij ouderschapsverlof naar rato doorgegeven in de Uniforme pensioenaangifte. Dit is een algemene aanpassing die ook voor andere pensioeninstanties dan PGB kan gelden. Uw actie Er is geen actie nodig. UPA Verschil premieberekening pensioen Raet en pensioenfonds DTH - Ref: VM Ned. Pensioen (change 2161727) Melding Als het veld in de referentietabel 10 Soort grondslag is ingesteld op 1 in eigen grondslag SV-loon, was bij de pensioenregelingen met een variabele grondslag het Regelingloon in de UPA-berichten te hoog. Het Regelingloon dat werd doorgegeven was Loon werknemer in plaats van het Loon werknemer + PremieLoonPremie. Het PremieLoonPremie is de som van alle pensioenpremies van de werknemer. Als de Soort grondslag is ingesteld op 2 Niet in eigen grondslag SV-loon is het Regelingloon wel juist. Het Regelingloon is dan namelijk Loon werknemer. Oplossing In de september release wordt met terugwerkende kracht vanaf peildatum 1-1-2020 de Regeling loonbedragen hersteld als de Soort grondslag is ingesteld op 1 in eigen grondslag SV-loon. Actie Er is geen actie nodig. Kenmerk soort betaling ontbreekt soms op overzicht netto resultaten (opschakelen) (change 1343821) Melding Bij sommige bedrijven kwam het voor dat niet alle kolommen in de betaalstaat juist werden gevuld. Dit kwam doordat deze velden voor deze bedrijven op een hoger niveau waren vastgelegd in Payroll Business waaraan de klant niets kon doen. Hierdoor kwamen de velden niet altijd juist en volledig in het rapport bij bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuwe medewerker waarbij de soort salarisrekening standaard werd gevuld en niet werd aangepast. Oplossing Met ingang van deze release is het niveau van deze mutaties aangepast zodat in het Betalingsoverzicht netto resultaat alle kolommen juist worden gevuld. Actie Er is geen actie nodig. Niet alle stroken zichtbaar in het vernieuwde scherm Salarisstrook viewer (change 2119125) Melding Door het aanpassen van de lijst waaruit u in rapportageschermen de medewerkers selecteert, waren medewerkers die gedurende de periode in dienst komen niet zichtbaar, omdat in de meeste gevallen de peildatum van het bedrijf op de eerste van de periode staat. Oplossing We hebben de peildatum ook in het rapportscherm van de Salarisstrook viewer gezet, zodat je daar zelf de juiste peildatum kunt invullen en je altijd alle salarisstroken kunt selecteren van de medewerkers die op dat moment in dienst zijn of waren. Actie Er is geen actie nodig. Verzamelloonstaat en Individuele loonstaat (change 2180653) ( change 2142194) Melding Een aanpassing in de release van juli ter voorbereiding van de Transitievergoeding gaf als ongewenst resultaat dat de verzamelloonstaten en individuele loonstaten niet meer juist werden gepresenteerd. Oplossing Op maandag 3-8-2020 hebben wij de oplossing hiervoor uitgeleverd, zodat de Verzamelloonstaat en Individuele loonstaat weer op een juiste manier gegenereerd kunnen worden. Actie Er is geen actie nodig. Signaalcode 170 pensioenfonds architect februari 2020 (change 2008502) Melding Sommige klanten ontvingen van het pensioenfonds APG (PFAB) signaalcode 170. Dit kwam voor als bij een medewerker halverwege de periode in dienst kwam, de APG deeltijdfactor niet correct was bepaald. Oplossing Met ingang van 1-1-2020 hebben wij een de programmatuur aangepast, zodat de deeltijdfactor correct wordt bepaald. Ook hebben we de interface APG Bouw (CAO Baksteen) aangepast, omdat het probleem ook hier kon voorkomen. Met terugwerkende kracht wordt dit vanaf peildatum 1-1-2020 hersteld. Actie Er is geen actie nodig Salaris niet altijd berekend bij promotie / terugplaatsing (change 2142435) Melding Bij het invoeren van een promotie door een salarisschaalaanpassing, werd er soms geen nieuw bijbehorend salaris berekend.  Oplossing Dit is opgelost. Bij een promotie of terugplaatsing wordt nu ook het (nieuwe) salaris berekend. Signalering 30%-regeling slechts gedeeltelijk toegestaan (change 1860909) Melding Voor een medewerker die halverwege de periode in dienst kwam, werd het toetsinkomen voor de 30%-regeling niet omgerekend naar rato van de werkdagen,  Hierdoor verscheen in het Signaleringsverslag de signalering: 30% regeling slechts gedeeltelijk toegestaan. Oplossing Voortaan wordt in dit geval het toetsinkomen 30%-regeling omgerekend naar rato van de werkdagen in dienst.  Publishing Date : 8/24/2020
Volledig artikel weergeven
21-08-2020 20:59 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 1 kudos
 • 702 Weergaven
Mededelingen Verbeteren 4-koloms salarisstrook Vanaf de  komende releases gaan we de 4-koloms salarisstrook verbeteren. Geregistreerde uren In het bruto-netto gedeelte zullen wij naast de bedragen van de looncomponenten voor overuren en toeslaguren, ook de geregistreerde uren gaan vermelden, in combinatie met het toegepaste uurloon. Deze aanpassingen gaan we vanaf september in de loop van het najaar gefaseerd opleveren. Kolom ZVW loon verwijderen Daarnaast verwijderen we aparte kolom voor ZVW loon, omdat door gewijzigde wetgeving de bedragen in de kolom ZVW loon al langere tijd gelijk zijn aan de bedragen in de kolom Fiscaal loon.  BTL91-betalingen binnenkort niet meer beschikbaar Door de introductie van SEPA is het gebruik van de interface voor buitenlandse betalingen - BTL91 - al enkele jaren geleden stilgevallen. Daarom gaan we binnenkort de betreffende opties uit het menu verwijderen. Update meerdere Inkomstenverhoudingen en Transitievergoeding Vanaf de oktober release is het niet meer nodig om voor het uitbetalen van de transitievergoeding een nieuwe medewerker aan te maken. De nieuwe functionaliteit hiervoor stellen we eerst beschikbaar aan een aantal pilotklanten, die we vanuit Visma | Raet benaderen. Via de release notes en de berichtgeving op de Payroll Business Community houden we je op de hoogte van de voortgang.  Uniek Persoonlijk id (UPI) Waarom Eerder hebben wij laten weten dat het Unieke Persoonlijk Id (UPI) verplicht zou worden met ingang van de release van september. Een aantal klanten heeft echter aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het identificeren van medewerkers en invullen van de UPI. Daarom hebben we besloten de UPI vanaf release 2020-09 alleen verplicht te maken voor klanten die: de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruiken én  de generieke API voor Identity & Access Management gaan gebruiken Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers  Via het veld Uniek Persoonlijk Id (UPI) in het scherm Medewerkers en kun je een ID invullen om medewerkers aan elkaar te koppelen, omdat zij dezelfde persoonsgegevens hebben. Voorbeeld J. Jansen is medewerker bij bedrijf A en is ook een (gekopieerde) medewerker 2 bij bedrijf B binnen de klant X. Via de UPI kun je beide medewerkers aan elkaar koppelen. Als in de toekomst vanuit een aanpalende applicatie via een zoekopdracht wordt gezocht op de UPI van de heer J. Jansen, dan zie je beide medewerkers in de zoekresultaten.   Uw actie  Als je de koppeling Youforce Gebruikers Uitgebreid gebruikt of gebruik gaat maken van de generieke API voor Identity & Access Management, zorg er dan voor dat de UPI bij de medewerkers is ingevuld.  Feedback op onze applicatie Waarom  In de vorige release notes hebben we je op de hoogte gebracht dat we binnenkort gaan starten met de Customer Effort Score. Dit houdt in dat er na het uitvoeren van een specifieke procedure, een gesloten vraag verschijnt over die procedure. Hiermee kun je ons feedback geven op hetgeen wij hebben gereleased. Via deze feedback stel je ons in staat het proces op de juiste plekken te verbeteren. De vraag wordt vanaf release 2020-09 gedurende een bepaalde tijd gesteld bij twee processen en je krijgt deze maar 1 of 2 keer in beeld.  Hoe Vanaf de september release verschijnt de vraag na het uitvoeren van de volgende acties: Medewerker > Medewerker > AVG Verwijderen medewerker - nadat je op de knop Verwijderen hebt geklikt. Medewerker > Instroom/uitstroom > Voorstel Transitievergoeding - nadat je op de knop Opslaan hebt geklikt. Uw actie Als je een vraag krijgt over het gebruik van de applicatie, verzoeken we je om deze zoveel mogelijk te beantwoorden. Hierdoor weten wij beter wat jij van bepaalde processen en schermen vindt en stel je ons in staat om functionaliteiten gerichter te verbeteren.  Gewijzigd en verbeterd Aanpassingen signaleringen Waarom De signalering RSP is groter dan het maximum wordt gegevens als op contractniveau de waarde van het veld RSP hoger is dan de waarde van het veld RSP-maximum. Het signaal werd  echter ook gegeven als het veld RSP-maximum geen waarde had. Dit was niet terecht. Hoe De programmatuur is aangepast, zodat de signalering nu niet meer verschijnt als het veld RSP-maximum geen waarde heeft.  Uw actie Er is geen actie nodig. Kwaliteit logo verbeterd Waarom Naar aanleiding van een wens, PRB-I-136, in het wensenportaal is het mogelijk gemaakt een logo toe te voegen van het type .png. Hiermee krijgt de afbeelding van het logo een hogere kwaliteit.   Instellingen > Salarisspecificaties > Bedrijfslogo  Vanaf deze release is het mogelijk een bedrijfslogo van het type .gif of .png toe te voegen. Let er hierbij op dat de bestandsgrootte voldoet aan de volgende voorwaarden: Maximale bestandsgrootte logo is 125 KB Kies als resolutie voor de afbeelding de verhouding van 2:1 voor een optimale weergave op de loonstrook, bijvoorbeeld een resolutie van 800 x 400 pixels.   Uw actie Je kunt een logo van het nieuwe bestandstype .png, of van het bestandstype .gif, toevoegen zoals hierboven beschreven. Corrigeren pensioenopbouw bij opgenomen aanvullend geboorteverlof Waarom Afhankelijk van de pensioenverzekeraar of het pensioenfonds wordt bij opname van aanvullend geboorteverlof de pensioenopbouw gekort.  Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen varianten Bij de pensioenvarianten Pensioen Vast kun je de pensioenopbouw corrigeren door Ja te kiezen bij het veld Corrigeren voor opgenomen aanv geboorteverl (P). Is hier Ja ingevuld, dan wordt de pensioenpremie gekort op basis van het doorbetalingspercentage dat is vastgelegd voor aanvullend geboorteverlof in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing).  Als de werkgever gedeeltelijk loon doorbetaalt tijdens het aanvullend geboorteverlof, wordt er over dit deel wél premie berekend. Als de medewerker meer verdient dan het maximum dagloon UWV en de werkgever hier rekening mee houdt en dus meer dan de 70% doorbetaalt, met inachtneming van het maximum dagloon, dan houdt Payroll Business bij het berekenen van de premie rekening met het doorbetalingspercentage.  Uw actie Als je wilt dat Payroll Business bij opname van aanvullend geboorteverlof, de pensioenpremie corrigeert, vul dan Ja in bij het veld Corrigeren voor opgenomen aanv geboorteverl (P). Scherm Voorstel transitievergoeding aangepast Waarom Op basis van feedback van onze gebruikers hebben we het scherm Voorstel Transitievergoeding aangepast. De komende tijd gaan we de gebruikerservaring van dit scherm monitoren en vragen je daarom bij het gebruik van dit scherm feedback te geven. Per gebruiker wordt deze feedback ongeveer eenmaal per 6 maanden uitgevraagd. We gaan de feedback gebruiken om de functionaliteit van het scherm Voorstel transitievergoeding verder te verbeteren.   Hoe Medewerker > Instroom / Uitstroom > Voorstel Transitievergoeding In het scherm Voorstel Transitievergoeding zijn de volgende gegevens aangepast: Veld Altijd uitvoeren is hernoemd naar Negeer reden uit dienst Veld Afwijkende datum uit dienst is vervangen door het veld Startdatum opvolgend werkgeverschap.   De positie van de velden Voorstel transitievergoeding en Verrekenen kosten met transitievergoeding is omgedraaid. Uw actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen  Aanvullend geboorteverlof (WIEG) maximum dagloon (change 2148479) Melding Het aftoppen van 70% op het maximum dagloon bij aanvullend geboorteverlof bleek niet altijd te worden uitgevoerd. Ook was de hoogte van de aftopping niet juist, als er wel werd afgetopt. Oplossing Dit is nu gecorrigeerd. Als bij Maximum dagloon toepassen aanv geb verl is gekozen voor Ja , wordt het totaal van de looncomponenten die gekoppeld zijn aan de looncomponentenregeling Aanvullend geboorteverlof  afgetopt op 70% van het maximum dagloon. Dit is onafhankelijk van het doorbetalingspercentage dat je hebt ingevoerd. Uw actie Als je het maximum dagloon wilt toepassen, controleer dan of bij Maximum dagloon toepassen aanv geb verl is gekozen voor Ja is ingevuld. Payroll Business zal dan bij een nieuwe salarisverwerking het aftoppen van het maximum dagloon correct toepassen. Signaal Niet AOW gerechtigd en niet verz WW, WAO/WIA en ZW (change 1813082) Melding Bij een medewerker die uitsluitend belastingplichtig is en waarbij de premieplicht voor SV uit staat, verscheen onterecht de volgende melding in het Signaleringsverslag: Niet AOW gerechtigd en niet verz WW, WAO/WIA en ZW.  Daarnaast was de toelichting in de online Help onduidelijk.  Oplossing De programmatuur is aangepast zodat de onterechte melding niet meer verschijnt en in de online help is de toelichting bij deze signalering aangepast. Uw actie Er is geen actie nodig. Profielgroepen - Niet alle profielen werden weergegeven (change 2123079) Melding Als de profielen die aan een profielgroep zijn gekoppeld, over meerdere pagina's werden weergegeven, zag je alleen de eerste pagina en kon je de profielen op de volgende pagina's niet selecteren.  Oplossing Dit is opgelost. Je kunt weer naar de volgende pagina's navigeren, zodat alle profielen zichtbaar zijn.  Uw actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 7/23/2020
Volledig artikel weergeven
23-07-2020 21:19 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 703 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier.   Zaterdag 28 mei 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL V2 Ja  - YouServe HRYou - HR Core Business EN V2 Ja  - YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
11-05-2022 08:09 (Bijgewerkt op 23-05-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 699 Weergaven
Mededelingen Rapporten krijgen Visma kleuren Waarom Door het samengaan van Raet en Visma is de behoefte ontstaan om de groene huisstijl van de Raet-modules aan te passsen. Hoe De komende maanden gaan we de diverse rapporten van HR Core Business en Payroll Business geleidelijk omzetten naar de huisstijl van Visma in de kleuren blauw-wit-rood-zwart. Actie Er is geen actie nodig, de werking van de rapporten verandert hierdoor niet. Payroll-resultaten 2020 opnieuw berekend Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om bij het uit dienst treden van een medewerker de verschuldigde transitievergoeding uit te betalen bij dezelfde medewerker onder een tweede inkomstenverhouding. Hoe Voor het correct berekenen van meerdere inkomstenverhoudingen hebben wij nieuwe payrollelementen geïntroduceerd: als er tot nu toe alleen een cumulatief bedrag beschikbaar was, bijvoorbeeld ZVW loon werkn laag, is er voortaan ook een periode-bedrag beschikbaar, bijvoorbeeld ZVW loon werknemer periode. Deze nieuwe payrollelementen zijn voorzien van een verwijzing naar de inkomstenverhouding (IKV), zodat ze gebruikt kunnen worden in de loonaangifte en in diverse overzichten. Sommige cumulatieve payrollelementen hadden tot nu toe ook al een verwijzing naar de IKV. Deze IKV-aanduidingen zullen de komende maanden geleidelijk vervallen. Reden hiervoor is dat een opgebouwd cumulatief binnenkort het resultaat kan zijn van meerdere inkomstenverhoudingen en dus in principe geen IKV-verwijzing moet bevatten. Na het vrijgeven van release 2020-10, zal Payroll Business de nieuwe payrollelementen voor heel 2020 met terugwerkende kracht berekenen.  Actie De eerste salarisberekening na de release duurt mogelijk langer dan je gewend bent; houd hier rekening mee door tijdig een eerste verwerking of vervolgverwerking te starten. Na de verwerking zie je de nieuwe payrollelementen terug in: Afrekenmatrix medewerker en Afrekenmatrix werkgever: plaats hiervoor een vinkje bij de optie Overzicht payroll-elementen Rapport Payrollelementen BTL91-betalingen niet meer beschikbaar Medewerker > Medewerker > Overboekingen buiten SEPA (BTL91) Door de introductie van SEPA is het gebruik van de interface voor buitenlandse betalingen - BTL91 - al enkele jaren geleden stilgevallen. Zoals enige tijd geleden aangekondigd, hebben wij daarom met ingang van deze release de functie Overboekingen buiten SEPA (BTL91) uit het medewerkermenu verwijderd. In een volgende release gaan we de interface ook verwijderen uit het scherm Interfaces in het menu Instellingen. Nieuw Gewerkte uren duidelijker op de salarisstrook Waarom  Wij krijgen regelmatig het verzoek om gewerkte uren en overuren duidelijker te vermelden op de salarisstrook. Achterliggende redenen zijn meestal: De relatie tussen uren en het berekende bedrag is voor de medewerker niet altijd duidelijk. Met name mutaties die met terugwerkende kracht zijn uitgevoerd, leveren verwarring op. Hoe  Het bruto-netto gedeelte van het loonstrookmodel Vierkoloms (staand) A4 is uitgebreid met een extra kolom Berekening: daarin zie je voortaan naast het bedrag ook de gewerkte uren. Voorbeeld  Overuren 120%    -    10 uur    -     150,00  Dit is gerealiseerd voor de volgende arbeidsvoorwaarden: Salaris variabel bruto - gewerkte uren, ziekte-uren en verlofuren Overuren - uren geld/geld en uren tijd/geld Overige uren tabel Overige uren bijzonder tarief Toeslagen variabel - aantallen zonder specifieke eenheid Bijzonderheden Uren die met terugwerkende kracht zijn vastgelegd verschijnen op een aparte regel, samen met het resulterende bedrag en een asterik (*). De arbeidsvoorwaarde Toeslagen variabel verwerkt aantallen waarbij de eenheid vrij interpreteerbaar is, bijvoorbeeld Aantal ritten. De aanduiding op de strook is daarom eenheden in plaats van uren. De uren worden alleen getoond als je ze vastlegt met eenmalige mutaties. Deze vind je terug onder Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen). Als je uren vastlegt met één mutatie voor de hele periode in het arbeidsvoorwaardescherm, is het aantal uren op de strook vooralsnog niet zichtbaar. Het is niet altijd mogelijk de aantallen weer te geven, dit hangt af van de instellingen voor de weergave:  Als je bijvoorbeeld kiest voor het splitsen van de overwerkvergoeding en de toeslag, worden de uren alleen vermeld bij de overwerkvergoeding. Dit om te voorkomen dat dezelfde uren op meerdere regels worden weergegeven. Kies je voor het salderen van overwerk en toeslagen, dan worden er eveneens geen uren weergegeven. Verder zijn ook andere verbeteringen in het loonstrookmodel doorgevoerd: De kolom ZVW loon is verwijderd, deze is sinds een aantal jaren per definitie gelijk aan het fiscale loon. De kolommen Bruto en Fiscaal zijn naar rechts verplaatst. De kolom Bruto heet nu Bruto-Netto. Alle wijzigingen gelden ook voor de modellen Vierkoloms (staand) A4 met urenspecificatie en Vierkoloms (staand) A4 met extra resultaatregels. In de toekomst zullen wij onderzoeken of het mogelijk is om meer informatie te vermelden in de nieuwe kolom Berekening, bijvoorbeeld gedeclareerde kilometers en het toegepaste uurloon. Als je daar ideëen over hebt, horen wij het graag via de Community! Actie  In principe hoef is er geen actie nodig. Wel zijn er vanaf nu nieuwe mogelijkheden. Dit hangt af van het loonstrookmodel dat je op dit moment gebruikt: Je gebruikt het Vierkolomsmodel als je op dit moment de kolommen Bruto - Fiscaal - ZVW loon en SV loon ziet. In dat geval zie je  de wijzigingen vanzelf bij de eerstvolgende verwerking.  Zie je alleen de kolommen Verg./Inh. - Belastb. loon - SV loon, dan gebruik je het Driekolomsmodel. In dit model is qua lay-out geen ruimte voor bovenstaande verbeteringen. Zie je de kolommen Bruto - Loonheffing - Netto en mogelijk nog andere inhoudingen, dan gebruik je het model Matrix staand A4 of Matrix liggend A4. Deze modellen zijn vooralsnog ongewijzigd. Overstappen naar een ander loonstrookmodel In overleg met onze Servicedesk kun je eventueel overstappen naar het Vierkolomsmodel, zodat medewerkers bovenstaande informatie te zien krijgen. Overstappen naar een ander loonstrookmodel is mogelijk aan het begin van een afrekenperiode, zolang er nog geen eerste verwerking heeft plaatsgevonden,  Het vak met Aantallen beter benutten Als je het Vierkolomsmodel gebruikt is het in principe niet meer nodig om de gewerkte uren te vermelden in het vak Aantallen. Daar is dus meer ruimte voor andere zaken. Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen Kies het Bedrijf en selecteer vervolgens het Loonstrookmodel en het Loonstrookgebied. Verwijder de urensoorten die je niet meer wilt laten zien en voeg eventueel andere elementen toe, bijvoorbeeld verlofsaldi of gedeclareerde kilometers. Meer gebruik maken van alternatieve omschrijvingen Wist je dat je de omschrijving van de looncomponent kunt aanpassen naar eigen behoefte? Dit kan door het vastleggen van een alternatieve omschrijving. Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen Zo kunt je het percentage dat van toepassing is op een bepaalde looncomponent toevoegen aan de omschrijving als dat nog niet gebeurd is, bijvoorbeeld: Overuren 120%. Jaaropgaaf klaar voor meerdere inkomstenverhoudingen Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om bij het uit dienst treden van een medewerker, de verschuldigde transitievergoeding uit te betalen bij dezelfde medewerker onder een tweede Inkomstenverhouding (IKV). Hoe De jaaropgaaf is voorbereid, zodat het mogelijk is meerdere IKV's weer te geven: Als de medewerker in de loop van het jaar meerdere inkomstenverhoudingen heeft gehad, zie je meerdere kolommen met bedragen. Het nummer inkomstenverhouding staat als kolomkop boven de bedragen. Actie Er is geen actie nodig. De manier waarop je de jaaropgaven afroept, is ongewijzigd: Collectief via Beheer  > Jaarafsluiting > Aanvraag jaaropgaven Individueel via Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker Nieuwe regeling Loondoorbetaling bij ziekte (referentietabel) Waarom Voor het kunnen vastleggen van doorbetalingspercentages op basis van de ziekteduur, is er nu een nieuwe variant voor Loondoorbetaling bij ziekte beschikbaar. Voor deze variant is er een referentietabel waarbij je het doorbetalingspercentage bij de bijbehorende ziekteduur in maanden kunt vastleggen. Het is alleen mogelijk deze regeling te gebruiken als je ook Ziekteverzuim in HR Core gebruikt of de verzuimoplossing Verzuim Managment 2.0.  Hoe Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > Doorbetalingsperc. ziekte aantal maanden ziek Aan de lijst met referentietabellen is de referentietabel Referentietabel Doorbetalingsperc. ziekte - aantal maanden ziek toegevoegd. Hierin kun je per ziektesoort en aantal maanden het doorbetalingspercentage vastleggen op basis waarvan een medewerker die ziek is krijgt doorbetaald. Je selecteert een ziektesoort, nu is alleen de ziektesoort Ziek nog mogelijk,en legt het aantal maanden ziek en het bijbehorende doorbetalingspercentage vast.  Looncomponentenregeling Looncomponenten die moeten worden uitgesplitst, kun je via de Service Desk in een looncomponentenregeling laten opnemen.  Instellingen > Berekening > Grondslag In de grondslag geef je de looncomponenten op die  meetellen voor de berekening van het Ziekendagloon vaste vergoedingen en eventueel van het Ziekendagloon variabele vergoedingen.  Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Loondoorbetaling bij ziekte (referentietabel) Je kunt hier de volgende gegevens vastleggen: Veld Veld Dagen voor berekening dagloon Korting ziekengeld tonen Ziekteuren opgave Gebruik contracturen referteperiode Dagloon Ziektegeld berekening Ziekteuren, invoer via Afrekenperiodes ophalen vaste vergoedingen Periode invoer ziekteuren Afrekenperiodes ophalen variabele vergoedingen Peilmoment aantal maanden ziek Afrekenperiodes ophalen SV loon Koppeling ziekte 1 t/m 3 met HR Core ziektesoort Toepassen maximum dagloon   Meer informatie vind je in de online help. Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Loondoorbetaling bij ziekte (referentietabel)  Hier kun je de volgende gegevens vastleggen Afwijkend ziekte-uurloon var. verg. Aanvullend bedrag uit te betalen ziekengeld Ziekte-uren 1 t/m 3 Daarnaast is er een veld waarin Payroll Business aangeeft of het een doorlopend ziektegeval betreft. In de velden Doorbetalingsperc ziektedagen / uren 1 t/m 3 zie je informatie over het toegepaste doorbetalingspercentage uit de referentietabel. Meer informatie vind je in de online help. Actie Als je de regeling wilt gaan gebruiken, kun deze inrichten zoals is beschreven in de online help.  Gewijzigd en verbeterd Salarisstrook viewer - Lijst medewerkers niet volledig zichtbaar Waarom  Als er al een loonstrook van een persoon was geopend en er werd geprobeerd een andere medewerker te zoeken, dan verscheen de lijst met medewerkers achter de getoonde salarisstrook. Hierdoor zag je er slechts drie regels en niet de gehele lijst met medewerkers die voldeden aan de zoekopdracht. Dit kwam alleen als je Payroll Business had geopend in Internet explorer, bij Google Chrome deed dit probleem zich niet voor. Hoe  Rapporten > Salarisspecificaties > Salarisstrook viewer In deze release is het probleem opgelost. Ook als je werkt met Internet Explorer, zie je weer de complete lijst met medewerkers die aan de zoekopdracht voldoen. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Soort element weer getoond bij het zoeken naar loonstrookelementen (1604745)  Melding  Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen In het zoekvenster van de functie Loonstrookelementen was de kolom Soort leeg, waardoor je geen onderscheid kon zien tussen gegevenselementen, payrollelementen en looncomponenten. De kolom Rekeneigenschap is vaak leeg omdat deze alleen van toepassing is op looncomponenten.  Oplossing  De kolom Soort is weer gevuld.  Actie Er is in principe geen actie nodig. Als je eerder besloten had om te wachten met het toevoegen van elementen, kun je nu alsnog het juiste element zoeken en toevoegen. Knop Gebruikersinstellingen onderin menubalk niet meer getoond (2180082)  Melding Als je bij een gebruiker bijvoorbeeld oude bedrijven uit het menu wilde halen, maakte je soms alle bedrijven onzichtbaar. Hierdoor verdween de knop Instellingen   en was het niet meer mogelijk om zelf weer een bedrijf toe te voegen. Oplossing  De programmatuur is aangepast, zodat het niet meer mogelijk is om alle bedrijven onzichtbaar te maken. Binnen de autorisatie van een professional moet minimaal één bedrijf toegevoegd blijven, anders is opslaan niet mogelijk.  Als je probeert alle bedrijven te verbergen verschijnt bij het opslaan de melding: Er moet ten minste één bedrijf zijn toegevoegd aan de lijst met zichtbare bedrijven.  Actie Er is geen actie nodig. Conditie voor signaleringen Uitdienst binnen twee maanden aangescherpt  (15393480) Melding 1 Voor de volgende signalering is de conditie aangescherpt: 1. Uitdienst binnen 2 maanden - AWf mogelijk herzien Dit signaal krijg je als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden niet de waarde Ja is ingevuld.  Als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en er is voor die medewerker AWf laag (WW laag) toegepast, dan moet de AWf mogelijk herzien worden. Dit signaal wordt gegeven om je er aan te herinneren dat dit het geval kan zijn. Het herzien van de AWf doe je door in het scherm Loonheffingen bij het veld WW herzien de waarde Ja in te vullen met als Peildatum (ingangsdatum) de datum in dienst van de medewerker. Hierna controleert Payroll Business of het nodig is de AWf  te herzien en past deze zo nodig aan.   Deze signalering werd echter ook gegeven als de medewerker niet verzekerd was voor de WW. Oplossing  1 Dit signaal wordt nu alleen nog maar gegeven als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden niet op Ja staat EN de medewerker ook verzekerd is voor de WW.   Melding 2 Voor de volgende signalering is de conditie aangescherpt: 2. Uitdienst binnen 2 maanden - WW herzien indicatie op Ja Dit signaal krijg je als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja is ingevuld. Als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en er is voor die medewerker AWf laag (WW laag) toegepast, dan moet de AWf mogelijk herzien worden.  Dit signaal wordt gegeven om je er aan te herinneren dat de medewerker binnen twee maanden uit dienst is gegaan en dat Payroll Business het veld WW herzien de waarde Ja heeft gegeven met als ingangsdatum de datum in dienst van de medewerker. Payroll Business controleert vervolgens of het nodig is de AWf te herzien en past deze zo nodig aan.   Deze signalering werd echter ook gegeven als de medewerker niet verzekerd was voor de WW. Oplossing 2 Dit signaal wordt nu alleen nog maar gegeven als een medewerker binnen twee maanden uit dienst gaat en het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden op Ja staat EN de medewerker ook verzekerd is voor de WW.   Actie Er is geen actie nodig. Lengte dagvergoeding Z4 afwijkend in Payroll Business (2224860) Melding Bij invoer via Self Service of via import, was het niet mogelijk om voor het element Z4 Uren tijd/tijd (overuren) 1000,00 of meer uren te muteren. Bij het handmatig vastleggen via de schermen in Payroll Business bleek het wel mogelijk om meer uren dan 1000,00 op te geven. Dit kwam omdat de lengte van het veld via import inclusief decimalen maximaal 5 posities was. Oplossing De handmatige invoer via de schermen in Payroll Business liet de waarde van 1000,00 of meer onterecht toe. Het was echter een wens van de melder om ook via Self Service of import 1000,00 of meer te kunnen invoeren. Daarom hebben we de eigenschappen van dit specifieke element Z4 Uren tijd/tijd (overuren) aangepast, zodat het invoeren van 1000,00 of meer met een maximum van 9999,99 nu ook is toegestaan. Actie Er is geen actie nodig.  Arbeidsvoorwaarde 30% regeling - veld Toepassen normbedrag 30% regeling niet meer aanwezig (2237153) Melding Het veld Toepassen normbedrag 30% regeling was van de arbeidsvoorwaardeschermen voor de 30%-regeling verdwenen.  Oplossing Het veld Toepassen normbedrag 30% regeling is inmiddels weer beschikbaar. Actie Er is geen actie nodig.  Publishing Date : 9/22/2020
Volledig artikel weergeven
18-09-2020 15:15 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 694 Weergaven
Wet- en regelgeving Personeelsnummer en nummer inkomstenverhouding in de loonaangifte  Vanaf 2020 zal als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans, het aantal uit te keren transitievergoedingen aanzienlijk toenemen. Wij zijn Payroll Business hierop al aan het voorbereiden, zodat het straks niet meer nodig is een nieuwe medewerker aan te maken voor uitkeringen waarvoor de Groene tabel geldt. In plaats daarvan kunt u dan de ontslaguitkering vastleggen bij de bestaande medewerker die op dat moment uit dienst gemeld wordt. Dit houdt ook in dat het zogenaamde technische personeelsnummer (Code in loonaangifte) dat u tot nu toe zag in de Loonaangifte vervalt met ingang van januari 2020. Aan de Belastingdienst gaan wij dan de normale medewerkercode doorgeven, zodat u bij een bericht van de Belastingdienst gemakkelijk de betreffende medewerker kunt vinden. Vooruitlopend hierop kunt u dit (8-cijferige) technische nummer niet meer opvragen via het zoekscherm van het Controleoverzicht loonaangifte. U kunt dit technische personeelsnummer of code in loonaangifte nog wel achterhalen via het rapport Salarisstroken PDF:  Als u het nummer weet, kunt u dit opgeven in het zoekveld van de pdf: kies Ctrl + F. Het nummer staat onderaan elke salarisstrook tussen twee andere technische nummers, gescheiden door /-tekens. Bijvoorbeeld: 23303949/28947567/02002934. Nieuw Wizard Aanmaken medewerker met profielgroep   Waarom  Het was de wens om op bij het aanmaken van een medewerker bepaalde velden met voorgedefinieerde waardes te kunnen vullen. Bijvoorbeeld om bij een stagiar het veld Contractomschrijving altijd te vullen met de waarde Stagecontract en het veld Soort contract altijd met de waarde Bepaalde tijd. Het is mogelijk om profielen te maken waarin u bepaalde velden met een bepaalde waarde opneemt. Met deze profielen kunt u vervolgens profielgroepen samenstellen. Aan het menu is vanaf deze release de wizard Aanmaken medewerker met profiel toegevoegd. Hiermee kunt u eerst een profielgroep kiezen, zodat bij de velden die hiervan deel uitmaken automatisch de waarde uit de profielgroep is ingevuld. Hoe  Medewerker > Instroom > Wizard Aanmaken medewerker met profiel Als u de wizard opent kunt u kiezen welke Profielgroep u wilt toepassen. Bij het doorlopen van de schermen van de wizard, ziet u dan dat de velden die zijn opgenomen in de profielen van de profielgroep al zijn ingevuld. U kunt een vooringevulde waarde altijd overschrijven.  Uw actie  Als u de wizard Aanmaken medewerker met profiel, wilt gebruiken, moet u eerst profielen vastleggen en profielgroepen samenstellen.   Profielen en profielgroepen aanmaken Waarom Voor het gebruik van de wizard Aanmaken medewerker met profielgroepen, moet u profielen en profielgroepen vastleggen. Een profiel is een template waarin u gegevenselementen opneemt met een bepaalde waarde. Een profielgroep bestaat uit één of meer profielen. Als u bij het aanmaken van een nieuwe medewerker een profielgroep toepast, worden de waarden van de gegevenselementen die deel uitmaken van de profielen in de profielgroep automatisch ingevuld voor de medewerker en het contract.  Hoe Instellingen > Vastlegging > Profielen Een profiel bestaat uit gegevenselementen met een bepaalde waarde. Zo kunt u bijvoorbeeld een profiel voor contractgegevens aanmaken en een profiel voor sociale verzekeringen en fiscale instellingen. U legt een code en een logische omschrijving vast voor het profiel. Vervolgens selecteert u de gegevenselementen plus bijbehorende waarde die u in het profiel wilt opnemen. Zo kunt u bijvoorbeeld profielen aanmaken waarin u de gegevenselementen + waarde opneemt die u standaard voor een stagiair vastlegt. Instellingen > Vastlegging > Profielgroepen Met de profielen die u hebt vastgelegd, kunt u profielgroepen samenstellen. Hebt u bijvoorbeeld profielen vastgelegd met de standaard gegevens die u voor een stagiair vastlegt, dan kunt u hiermee een profielgroep Stagiars samenstellen. Bij het toepassen van deze profielgroep bij het aanmaken van een nieuwe medewerker, worden de waarden voor een stagiair automatisch ingevuld. Zo'n vooringevulde waarde kunt u overigens altijd overschrijven. Uw actie Als u vooringevulde gegevens wilt gaan werken, moet u de nodige profielen  en profielgroepen hiervoor vastleggen. Meer informatie over het toepassen van profielen en profielgroepen vindt u in de online help. Loonstrookelementen Waarom  Bij het inrichten van Payroll Business wordt er altijd voor elk bedrijf een loonstrookmodel gekozen. Hierop staat alles wat op een loonstrook hoort te  staan, zoals NAW-gegeven en Burgerservicenummer. Onze consultant heeft daar indertijd - mogelijk op uw verzoek - elementen aan toegevoegd speciaal voor uw organisatie. De modellen zijn ingedeeld in vakken, die bestemd zijn voor bepaalde gegevens, bijvoorbeeld Medewerkergegevens, Aantallen, Bedragen. Vanaf deze release kunt u zelf gemakkelijk controleren welke elementen er voor u zijn ingericht en gegevens toevoegen, zoals functie, kostenplaats of afdeling. Hiervoor gebruikt u de functie Loonstrookelementen die voorheen uitsluitend beschikbaar was voor administratiekantoren en consultants. Hoe  Instellingen > Salarisspecificaties > Loonstrookelementen Kies de gewenste peildatum. Eventuele wijzigingen zullen ingaan vanaf de eerste dag van de periode die u kiest. Loonstrookelementen kunnen voor u zijn ingericht op twee niveaus: Standaard ziet u de inrichting voor het actuele bedrijf  Navigeert u via het navigatiepad naar het niveau Klant om te zien of er instellingen zijn die voor alle bedrijven gelden Per niveau ziet u voor welk loonstrookmodel er eventueel een inrichting aanwezig is. Uw actie  Al er een loonstrookmodel zichtbaar is, kunt u de lijst met getoonde elementen inzien: Kies een van de loonstrookgebieden. Klik op Toon Regels. Als er nog geen loonstrookmodel zichtbaar is, kunt u dit vastleggen, zie hiervoor ook de online help: Klik op Toevoegen . Kies het loonstrookmodel dat voor uw organisatie is ingericht. Kies het betreffende loonstrookgebied. Klikt op Toon regels. Vervolgens kunt u elementen toevoegen aan de lijst voor het betreffende gebied. Let op: de ruimte op de loonstrook is aan grenzen gebonden. Kontroleer het effect van uw wijzigingen als volgt: Draai een voorlopige salarisverwerking. Controleer de salarisstroken met de rapporten Salarisstroken PDF of Salarisstrook viewer   Gewijzigd en verbeterd  Overzicht Werkkosten uitgebreid met opties Fiscaal en Historisch actueel  Waarom  Bij correcties die u in het nieuwe jaar doet en die betrekking hebben op het oude jaar, kunt u ervoor kiezen deze correcties te laten berekenen als Correctie of als Nabetaling. De resultaten van deze keuzes waren in het rapport Werkkosten voor u nog niet inzichtelijk.  Daarom zijn de resultaten van bovenstaande keuzes voor u inzichtelijk gemaakt via de opties Fiscaal en Historisch actueel. Fiscaal Kiest u hiervoor, dan worden de bedragen getoond inclusief de correcties die u in het huidige jaar hebt gedaan en die betrekking hebben op het huidige jaar. Voor correcties die betrekking hebben op het voorgaande jaar maakt het uit of u die hebt laten berekenen als Correctie of als Nabetaling. Correctie: de bedragen die voor het oude jaar getoond worden, zijn inclusief de correcties die u in het nieuwe jaar hebt gedaan voor het oude jaar. Nabetaling: de bedragen die voor het oude jaar getoond worden, zijn exclusief de correcties die u in het nieuwe jaar hebt gedaan. Deze correcties staan vermeld bij het actuele tijdvak van het nieuwe jaar. Historisch actueel Kiest u hiervoor, dan worden de bedragen weergegeven zoals ze aan het einde van het jaar bekend waren, dus zonder eventuele correcties die in het daaropvolgende jaar zijn gedaan. Hoe  Rapporten > Controle > Werkkosten In het scherm waarin u het overzicht Werkkosten opvraagt, zijn de opties Fiscaal en Historisch actueel toegevoegd aan het veld Soort rapport. Uw actie Er is geen actie nodig.  Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten heet nu Arbeidsvoorwaardenclusters Waarom De naam van het scherm Uitzonderen arbeidsvoorwaardevarianten is gewijzigd in Arbeidsvoorwaardenclusters: dit geeft beter weer wat u met het scherm kunt doen. Hoe Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters De werking van het scherm is niet gewijzigd: u kunt hier voor elke CAO die u in uw onderneming gebruikt de beschikbare arbeidsvoorwaardenclusters bekijken. Ook kunt u zo nodig de volgende zaken wijzigen: Specifieke arbeidsvoorwaarden toevoegen aan een arbeidsvoorwaardencluster. Specifieke arbeidsvoorwaarden verwijderen uit een arbeidsvoorwaardencluster. Arbeidsvoorwaarden markeren voor Autoselectie. Staat er bij Autoselectie een vinkje, dan wordt bij een nieuwe indiensttreding de betreffende arbeidsvoorwaarde automatisch gepresenteerd in het scherm Arbeidsvoorwaarden van de medewerker. In het scherm Arbeidsvoorwaardenclusters kunt u zo nodig arbeidsvoorwaarden toevoegen  die niet automatisch zijn geselecteerd, maar wel zijn opgenomen in het arbeidsvoorwaardencluster. Uw actie Er is geen actie nodig. Aanpassing in doorgifte gegevens APG in combinatie met Generatiepact Waarom Als een medewerker deelneemt aan het Generatiepact, moeten de gegevens worden doorgegeven aan APG op basis van het percentage dat is ingevuld is in de arbeidsvoorwaarde Generatiepact in het veld Generatiepact Percentage Pensioenopbouw. Voor het pensioengevend loon, grondslagen en premies worden de gegevens correct gevuld. Alleen de door te geven uren waren niet correct. Hoe Met ingang van deze release worden de uren ook correct bepaald in combinatie met het Generatiepact, als er aanlevering plaatsvindt voor de SPW (CAO Woondiensten) en Bouw (CAO Baksteen). Uw actie Er is geen actie nodig. Verlagen Regelingenloon in pensioenregeling (change 976611) Waarom Als voor een medewerker het berekenen van de premies plaatsvindt op basis van de pensioenregelingen met een vaste grondslag, was het wel mogelijk om een afwijkende grondslag op te geven maar geen afwijkend jaarloon.  Hoe Vanaf deze release is met ingang van 1-1-2019 aan de pensioenregelingen met een vaste grondslag het veld Afwijkend jaarloon ft (pensioensoort) toegevoegd. Als u hier een afwijkend jaarloon opgeeft, wordt dit verhoogd met de percentages voor de vakantietoeslag en overige toeslagen. De elementen in de grondslagen Vaste toeslag (pensioensoort) vaste grsl en Looncomp. (Pensioensoort) vaste grsl worden buiten beschouwing gelaten voor de pensioenberekening. De grondslag Looncomponenten periode (Pensioensoort vaste grsl) wordt wel meegenomen. U kunt op elk moment het afwijkend jaarloon muteren en vanaf dat moment wordt er met de vastgestelde waarde gerekend. Uw actie Als een medewerker een afwijkend jaarloon heeft voor de premieberekening, kunt u dit vastleggen. Ouderschapsverlof met geldigheid vast in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Verlof  Waarom In het Raet Ideeënportaal is aangegeven dat het wenselijk is om in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof, het Ouderschapsverlof met een vaste einddatum te kunnen vastleggen in plaats van alleen eenmalig, zodat het niet meer nodig is dit iedere periode opnieuw vast te leggen. Daarom is het nu mogelijk in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing), Ouderschapsverlof vast te leggen met een vast percentage of vast aantal uren. U moet er wel zelf rekening mee houden dat het juiste aantal verloonde uren per maand wordt berekend.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden> Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Aan het medewerkerscherm Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) zijn de volgende velden toegevoegd: Ouderschapsverlof percentage vast Hier kunt u het percentage opgeven dat geldt voor de duur van het ouderschapsverlof. U moet zelf het percentage weer op nul stellen, zodra het ouderschapsverlof is beëindigd. Ouderschapverlof uren vast Hier kunt u het aantal uren opgeven dat geldt voor de duur van het ouderschapsverlof. U moet zelf het aantal uren weer op nul stellen, zodra het ouderschapsverlof is beëindigd. Door het percentage of de uren vast te leggen via deze velden, past Payroll Business iedere periode het percentage of de uren toe, totdat u dit op nul stelt. U hoeft dan niet iedere periode het percentage of de uren ouderschapsverlof voor de medewerker in te vullen. De ingevulde waarden blijven van toepassing totdat u deze wijzigt. Hierbij dient aandacht te worden besteed aan de juiste aangifte van de verloonde uren aan de Belastingdienst door de vermelde uren en percentage in de arbeidvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof te controleren, omdat de verloonde uren per periode kunnen verschillen.  Wilt u ouderschapsverlof voor 1 periode vastleggen, gebruik dan de velden Ouderschapsverlof percentage periode of Ouderschapsverlof uren periode. Hiermee legt u vast dat u het ouderschapsverlof eenmalig wilt toepassen.  Let op Denk er aan dat als u de uren invult, u ook het percentage opgeeft, zodat de uren voor de loonaangifte op de juiste manier gekort worden. Uw actie Als u gebruik wenst te maken van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof en de toepassing van Ouderschapsverlof als vaste arbeidsvoorwaarde, kunt u dit doen door het percentage Ouderschapsverlof Vast en de Ouderschapverlof uren Vast te vullen. Indien u daarnaast ook nog velden voor Ouderschapsverlof periode heeft gevuld, zullen deze van toepassing zijn voor de desbetreffende periode.  Individuele loonstaat - indeling pdf verbeterd Waarom Als u de Individuele loonstaat opvroeg als Pdf stonden voor de betreffende medewerker(s) de gegevens over de medewerker zelf en de gegevens van de loonstaat op aparte bladzijden. Hoe Rapporten > Controle > Individuele loonstaat In het pdf-bestand ziet u nu per medewerker één pagina waarop zowel de medewerkergegevens als de gegegevens van de loonstaat staan. De medewerkergegevens zijn uitgebreid met de medewerkercode. Het kalenderjaar staat nu onder de medewerkergegevens. De legenda staat aan het begin van het bestand. Uw actie Er is geen actie nodig. Nieuwe menu-indeling Waarom De menu-indeling was, door diverse wijzigingen in de loop der jaren, niet op alle punten meer logisch van opzet. Het gevolg was een verminderde toegankelijkheid voor gebruikers, zeker voor gebruikers die niet dagelijks met het systeem werken. Daarom hebben we in overleg met een aantal klanten besloten de menu-indeling aan te passen. In de release notes van april hebben wij deze wijzigingen in het menu aangekondigd en een bijlage met de nieuwe menu-indeling toegevoegd. Hoe De menu-indeling is als volgt gewijzigd: andere naamgeving van (sub)menu-opties tonen van (sub)menu-opties op een andere plek in het menu tonen van schermen in andere (sub)menu-opties Globaal gaat het om onderstaande wijzigingen: In het hoofdmenu is het medewerkergedeelte als eerste geplaatst en het deel met de instellingen (voorheen Inrichting) als laatste. Het hoofdmenu ziet er vanaf deze release zo uit:   Menu Doel Medewerker Dit menu bevat alle schermen waarmee u medewerkergerelateerde gegevens vastlegt  Beheer Het uitvoeren van periodieke handelingen in de applicatie, zoals het draaien van de salarisverwerking en het uitvoeren van tussentijdse betalingen Rapporten Controleren van de beschikbare gegevens, zowel input als output Instellingen Configuratie van de applicatie, wijzigingen hebben grote invloed   Ook is de groepering onder Rapporten en Instellingen verbeterd. Een compleet overzicht van de verbeterde menu-indeling vindt u in de bijlage (pdf).  Let op: het kan zijn dat u niet alle menu-ingangen ziet die in de bijlage zijn opgenomen. Dit is afhankelijk van uw rechten binnen HR Core en/of Payroll Business. Zoekfunctie Kunt u een scherm of functie niet direct vinden, gebruik dan de zoekfunctie links onderin scherm. Uw actie Wellicht werkt uw organisatie met interne werkinstructies die verwijzingen bevatten naar specifieke menu-paden in onze applicatie. Pas deze zo nodig aan. Salarisberekening Waarom In het scherm Salarisberekening zijn diverse verbeteringen aangebracht. Hoe Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening De lijst met verwerkingen is nu langer; u ziet voortaan alle verwerkingen van het afgelopen jaar, voorheen zag u alleen de laatste vijf. Rechtsboven is de optie Toon alleen verwerkingen met afsluiting toegevoegd. Plaatst u hier een vinkje  dan zie u alleen de verwerkingen met afsluiting. Dit geeft een duidelijker beeld van de exacte momenten waarop de betalingen, loonaangifte en journaalposten zijn aangemaakt. In de nieuwe kolom Gebruiker ziet u nu welke gebruiker een speficieke verwerking heeft opgestart. In de nieuwe kolom Herrekenmethode ziet u nu volgens welke methode eventuele berekeningen over het voorgaande jaar zijn uitgevoerd: als correctie of als nabetaling. Dit gedrag wordt gestuurd door de parameter Nabetalingen vanaf in het scherm Stuurgegevens. Uitleg over correcties en nabetalingen over 2018 vindt u in eerdere release notes van dit jaar. Uw actie Er is geen actie nodig. Journalisering exportdefintie Waarom Het was niet mogelijk een journaalexportbestand te laten aanmaken in het uitvoerformaat xlsx. Hoe Beheer > Uitvoerdefinitie > Exportdefinitie In het scherm waarin u de exportdefinitie vastlegt, is aan het veld Extensie exportbestand de optie xlsx toegevoegd. Let op: het is niet mogelijk het uitvoerformaat xlsx toe te passen voor journaalexports via de interface Automatische Journalisering, menu Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces.  Uw actie U kunt deze optie nu eventueel kiezen voor het vastleggen van een exportdefinitie. Journalisering exportrubriek Waarom In een journaalexport was het niet mogelijk een teller op te nemen met het totaal van het aantal regels van de export. Hoe Beheer > Uitvoerdefinitie > Exportrubriek De rubrieken die u kunt toepassen voor Soort rubriek: Journaalpostgegevens zijn uitgebreid:  Aantal exportregels (totaal) Dit geeft de totaaltelling van de regels in het exportbestand, inclusief kopregels en voetregels. Aantal exportregels (detail) Dit geeft de telling van alleen de detailregels in het exportbestand, dus exclusief kopregels en voetregels. Uw actie Als u gebruik wilt maken van deze tellers, voeg dan een exportrubriek toe aan uw bestaande exportregel. Pas de inrichting toe zoals hierboven is aangegeven. Boekingsdefinitie - standaardwaarde Soort matrixkolom is nu Bruto bedrag Waarom Bij het inrichten van boekingsdefinities voor de journalisering, moest er vaak een andere dan de voorgestelde soort matrixkolom worden gekozen.  Hoe Beheer > Boekingsgroep > Boekingsdefinitie Bij het aanmaken van een nieuwe boekingsdefinitie is voortaan bij Soort matrixkolom standaard de waarde Bruto bedrag geselecteerd. Als u een andere soort matrixkolom nodig heeft kunt u deze uiteraard uit de lijst kiezen. Uw actie Er is geen actie nodig. Diverse verbeteringen rapporten Waarom Verzamelloonstaat In het rapport zelf werd bij Soort salarisverwerking altijd de waarde Definitief weergegeven, ongeacht de waarde die u in het scherm had opgegeven: dit veld is van het scherm verwijderd. Het veld Soort rapport was nog niet aanwezig voor dit overzicht.  Controle overzicht loonaangifte In het rapport zelf werd bij Soort salarisverwerking altijd de waarde Definitief weergegeven, ongeacht de waarde die u in het scherm had opgegeven: dit veld is van het scherm verwijderd.  Het veld Soort rapport was nog niet aanwezig voor dit overzicht.  Individuele loonstaat In het rapport werden voor Engelstalige of Duitstalige gebruikers de omschrijvingen in het Nederlands getoond. Hoe Rapporten > Controle > Verzamelloonstaat Het veld Soort salarisverwerking is van het scherm verwijderd. Het veld Soort rapport is aan het scherm toegevoegd. Hier kunt u kiezen uit de waarden Fiscaal of Historische actueel. Rapporten > Controle > Controleoverzicht loonaangifte Het veld Soort salarisverwerking is van het scherm verwijderd. Het veld Soort rapport is aan het scherm toegevoegd. Hier kunt u kiezen uit de waarden Fiscaal of Historische actueel. Rapporten > Controle > Individuele loonstaat Engelstalige en Duitstalige gebruikers zien nu de omschrijvingen in de juiste taal. Uw actie Er is geen actie nodig. Diverse verbeteringen rapporten - alleen voor administratiekantoren Waarom Rapport Toelichting Automatische Verzamelloonstaat Voor dit rapport hadden we nog niet, net als bij het standaard rapport Verzamelloonstaat, het gegeven Soort rapport opgenomen. Ook was het niet mogelijk om het resultaat op te slaan als Excel-bestand. Automatische Collectieve loonstaat Voor dit rapport hadden we nog niet, net als bij het standaard rapport Collectieve loonstaat, het gegeven Soort rapport opgenomen. Automatische Controle overzicht  loonaangifte Voor dit rapport hadden we nog niet, net als bij het standaard rapport Controleoverzicht loonaangifte, het gegeven Soort rapport opgenomen. Daarnaast werd er geen rapport aangemaakt als er geen berekende gegevens waren. Automatische Werkkostenrapport Voor dit rapport hadden we nog niet, net als bij het standaard rapport Collectieve loonstaat, het gegeven Soort rapport opgenomen. Automatische Afrekenmatrix medewerker Voor dit rapport hadden we nog niet, net als bij het standaard rapport Afrekenmatrix medewerker, het gegeven Soort rapport opgenomen. Automatische Afrekenmatrix werkgever Voor dit rapport hadden we nog niet, net als bij het standaard rapport Afrekenmatrix werkgever, het gegeven Soort rapport opgenomen. Hoe Inrichting > Rapportage > Rapportsjablonen > Verzamelloonstaat parameters Aan het scherm voor de automatische Verzamelloonstaat is het veld Soort rapport toegevoegd met de opties Fiscaal en Historisch actueel. De werking hiervan is gelijk aan de werking van dit veld bij het standaard rapport Verzamelloonstaat. Aan het veld Opslaan als is de optie Excel toegevoegd. Inrichting > Rapportage > Rapportsjablonen > Collectieve loonstaat Aan het scherm voor de automatische Collectieve loonstaat is het veld Soort rapport toegevoegd met de opties Fiscaal en Historisch actueel. De werking hiervan is gelijk aan de werking van dit veld bij het standaard rapport Collectieve loonstaat. Inrichting > Rapportage > Rapportsjablonen > Controleoverzicht loonaangifte Aan het scherm voor het automatische Controleoverzicht loonaangifte is het veld Soort rapport toegevoegd met de opties Fiscaal en Historisch actueel. De werking hiervan is gelijk aan de werking van dit veld bij het standaard rapport Controleoverzicht loonaangifte. Er wordt er nu altijd een rapport aangemaakt, ook als er geen berekende gegevens zijn. Inrichting > Rapportage > Rapportsjablonen > Werkkostenrapport Aan het scherm voor het automatische Werkkostenrapport is het veld Soort rapport toegevoegd met de opties Fiscaal en Historisch actueel. De werking hiervan is gelijk aan de werking van dit veld bij het standaard rapport Werkkosten. Inrichting > Rapportage > Rapportsjablonen > Afrekenmatrix medewerker Aan het scherm voor de automatische Afrekenmatrix medewerker is het veld Soort rapport toegevoegd met de opties Actueel en Origineel. De werking hiervan is gelijk aan de werking van dit veld bij het standaard rapport Afrekenmatrix medewerker. Inrichting > Rapportage > Rapportsjablonen > Afrekenmatrix werkgever Aan het scherm voor de automatische Afrekenmatrix werkgever is het veld Soort rapport toegevoegd met de opties Actueel en Origineel. De werking hiervan is gelijk aan de werking van dit veld bij het standaard rapport Afrekenmatrix werkgever. Uw actie Er is geen actie nodig. Automatische rapportage Afrekenmatrix was standaard Actueel (change 370117) - alleen voor administratiekantoren Melding  De gegevens in de automatische rapporten Afrekenmatrix medewerker en Afrekenmatrix werkgever werden altijd weergegeven als Actueel. De wens was, om deze rapporten net als de gewone Afrekenmatrices, ook als Origineel te kunnen weergeven, wat het mogelijk maakt de resultaten rechtstreeks naar de klanten te verzenden. Oplossing Deze wens hebben we gehonoreerd. Zie het onderwerp hiervoor: Diverse verbeteringen bij rapporten - alleen voor administratiekantoren. Uw actie Geen actie nodig. Beëindigen validatiewaarde 6 voor Reden geen bijtelling  Waarom Er kwamen diverse L1812 meldingen in de loonaangifte met als reden dat de Reden geen bijtelling auto, code 6 niet langer meer geldig is na 31 december 2018.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Auto van de zaak De keuze 0% bijtelling (geldig t/m 2018) uit de lijst van het veld Reden geen bijtelling is niet meer mogelijk na 31 december 2018. Voor bestaande arbeidsvoorwaarden Auto van de zaak, is deze per 31 december 2018 beëindigd.  Uw actie Denk eraan dat u bij auto's van de zaak waarvoor u de waarde 0% bijtelling (geldig t/m 2018) in het veld Reden geen bijtelling in 2018 had moeten beëindigen, maar waarvoor u dit nog niet hebt gedaan, deze waarde alsnog zelf moet beëindigen.  Opgeloste meldingen Pensioenpremie ouderschapsverlof (change 473983) Melding In de medewerkerschermen van de arbeidsvoorwaarden Pensioenen en fondsen met een vaste grondslag kwamen de namen van de velden Perc. vrijst. i.v.m. WIA en Perc. vrijst; i.v.m. WIA werkgever. niet meer overeen met de functie van deze velden, omdat u deze velden ook voor andere situaties kunt toepassen.  Oplossing De term WIA is uit de naam gehaald, omdat u deze velden ook kunt toepassen voor andere situaties, bijvoorbeeld een medewerker krijgt een vijstelling van 50% op de premie bij ouderschapsverlof. Nieuwe naam Oude naam Perc. vrijstelling – werknemernr Perc. vrijst. i.v.m. WIA Prec. Vrijstelling – werkgever Perc. vrijst; i.v.m. WIA werkgever Uw actie Er is geen actie nodig. Loonstroken Pdf met groepeerkenmerk toonden soms ten onrechte geen stroken (change 1329871) Melding Rapporten > Salarisspecificaties > Salarisstroken (PDF) Soms werd er geen pdf met salarisstroken aangemaakt, als u bij het opvragen van salarisstroken via de functie Salarisstroken (PDF) meer dan één groepeerkenmerk had geselecteerd. Oplossing Dit is opgelost. Bij het kiezen van meer dan een groepeerkenmerk, worden de stroken weer gewoon getoond.  Uw actie Geen actie nodig.   Publishing Date : 4/18/2019
Volledig artikel weergeven
18-04-2019 19:42 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 691 Weergaven
In deze versie... Aangepast in versie 2 Onder Opgeloste meldingen hebben we aan het eind het volgende onderwerp toegevoegd: Fout bij fiscale uitruil Reiskosten in oktober release (2981074). Mededelingen  Kennissessie Wet en Regelgeving 2022 op 29 november, 02 december en 09 december Vanaf deze release zijn alle aanpassingen van Wet en Regelgeving waar je als klant wat mee moet doen voor 2022, aangepast in het systeem. In de maandelijkse release notes vind je informatie over de wijzigingen die invloed hebben op de inrichting. De overige zaken vind je, zoals ieder jaar in de speciale release notes Jaarovergang die we in december publiceren. De Kennissessie Jaarovergang, waarin we alles over de jaarovergangwijzigingen uitleggen vindt plaats op 29 november, 02 december en 09 december. Je kunt je hiervoor opgeven via de Academy. Vertalingen schermen Een deel van de schermen van HR Core Business en Payroll Business werd tot nu toe in het Engels en Duits weergegeven. Wij krijgen echter steeds vaker het verzoek om de applicatie volledig beschikbaar te stellen in andere talen. De afgelopen maanden hebben we er hard aan gewerkt om de meertaligheid verder uit te breiden en alle schermen te controleren: Schermen voor de HR professional worden vertaald in het Engels, Duits en Frans. Schermen voor payroll professionals en overige gebruikers worden vertaald in het Engels. Vanaf de release van November zijn al de schermen in menu Medewerkers gecontroleerd en vertaald. Dit zijn de velden in de schermen in HR Core / Payroll Business die zichtbaar zijn in Self Service voor de medewerkers. De vertalingen van de overige menukeuzes volgen in de komende releases. Zodra dit menu volledig is vertaald, laten we dit weten.  Let op: sommige velden hebben een waardenlijst die op het niveau Klant of Bedrijf is gedefinieerd. In dat geval bent u zelf de beheerder van de lijst, en ook van de vertalingen. Deze kunt u onderhouden via Instellingen > Vastlegging > Waardenlijst.  Nieuw  Nieuw rapport met gegevens CAO-inrichting Wat Vanaf deze release is het mogelijk om een rapport op te vragen met de inrichtingsgegevens van een bepaalde CAO: het CAO Dossier (Klant). Dit rapport is een excelbestand en toont de inrichting die actueel is op de peildatum. Deze rapportage gaat op termijn de CAO-documentatie op de Community vervangen die nu wordt bijgehouden door CAO services.  Het CAO-Dossier kan consultants helpen bij het inrichten van klanten en het is ook makkelijk om dit rapport te delen.  Hoe  Rapporten > Instellingen > CAO Dossier (Klant) Vanaf deze release is het scherm CAO Dossier (Klant) beschikbaar, waarin je de CAO kunt selecteren waarvan je de inrichting wilt opvragen. Payroll Business maakt het gevraagde excelbestand aan en plaatst dit in Mijn rapporten. Actie Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd Loondoorbetaling bij verlof Uitsplitsing Waarom Als bij een medewerker het aantal contracturen in de loop van een afrekenperiode was gewijzigd en die medewerker maakte in die periode ook gebruik van ouderschapsverlof, onbetaald verlof en/of aanvullend geboorteverlof door vaste uren op te geven, dan werden de sublooncomponenten Ouderschapsverlof, Onbetaald verlof en/of aanvullend geboorteverlof niet altijd correct berekend. Dat kwam doordat de deeltijdfactor die aan het einde van de periode actief was, voor de gehele afrekenperiode werd gebruikt. Hoe We hebben dit vanaf deze release gecorrigeerd met ingang van 1-1-2021. Payroll Business rekent in bovenstaande situaties voortaan met meerdere intervallen per periode. Actie Er is geen actie nodig. Als deze situatie zich heeft voorgedaan in een van de eerdere perioden in 2021, kan er na herrekening een verschil in ouderschapsverlof, onbetaald verlof en/of aanvullend geboorteverlof en kortingen ontstaan. Payroll Business bepaalt namelijk twee intervallen op grond van de gewijzigde contracturen en berekent voor ieder interval het verlof en de korting. De bedragen van deze intervallen worden als een bedrag voor de periode op de strook getoond. Loondoorbetaling bij verlof, aanvullend geboorteverlof Waarom Als in een periode Aanvullend geboorteverlof werd beëindigd vóór het einde van die periode en in diezelfde periode werd ook het parttimepercentage gewijzigd, dan werd de extra korting niet berekend als de medewerker meer verdient dan het maximum dagloon en Payroll Business rekening moet houden met het maximum dagloon. Hoe We hebben dit vanaf deze release gecorrigeerd met ingang van 1-1-2021. Payroll Business rekent in bovenstaande situaties voortaan met meerdere intervallen per periode. Actie Er is geen actie nodig Als deze situatie zich heeft voorgedaan in een van de eerdere perioden in 2021, kan er na herrekening een verschil in aanvullend geboorteverlof en korting ontstaan. Payroll Business bepaalt namelijk twee intervallen op grond van de gewijzigde contracturen en berekent voor ieder interval het aanvullend geboorteverlof en de korting. De bedragen van deze intervallen worden als een bedrag voor de periode op de strook getoond.  In de volgende situatie is wel actie nodig Als bij aanvullend geboorteverlof rekening gehouden moet worden met het maximum dagloon (Maximum dagloon toepassen aanv geb verl = Ja)  en er wordt een mutatie vastgelegd die leidt tot intervallen in het salaris en de in de gegevenselementen Aanv. geboorteverlof percentage vast en Aanv. geboorteverlof uren vast vindt ook een mutatie plaats, dan moet u ervoor zorgen dat de intervallen voor het aanvullend geboorteverlof gelijk zijn aan de intervallen van het salaris. Als dit niet zo is, kan de extra korting niet correct worden berekend. Indicatie LKV niet correct doorgegeven Waarom De indicatie voor de Loonkostenvoordelen (LKV) werd bij het uitbetalen van een transitievergoeding niet correct doorgegeven in de loonaangifte.  Hoe Medewerker > Contract > Loonkostenvoordelen De indicaties LKV worden voortaan bij het uitbetalen van een transitievergoeding automatisch op Nee gezet.  Actie Er is geen actie nodig. Extra Loonheffing en Correctie arbeidskorting bij Transitievergoeding Waarom Via de volgende velden in het scherm Loonheffing kun je de berekende Loonheffing en Arbeidskorting aanpassen: Extra loonheffing vast Extra loonheffing eenmalig Correctie arbeidskorting eenmalig Bij het berekenen van een transitievergoeding via een 2e contract, worden de opgegeven bedragen bij bovenstaande velden voor beide contracten berekend. Dit gaat per 1-1-2022 veranderen. Hoe Medewerker > Medewerker > Loonheffingen Vanaf 1-1-2022 worden de opgegeven bedragen zoals hierboven genoemd, alleen berekend voor het hoofdcontract. Actie Er is geen actie nodig. Verlof opbouw - omschrijving veld Ingelezen verlof waarderen in geld aangepast Waarom  In release 2021-09 is het mogelijk gemaakt om initiële verlofrechten voor een medewerker vast te leggen bij het activeren van de arbeidsvoorwaarde Verlof - Opbouwmethode. In het scherm Verlof - opbouw kun je via Ingelezen verlof waarderen in geld aangeven of dit initiële verlof op de Afrekenmatrix werkgever gewaardeerd moet worden in geld. Om duidelijker te maken wat de functie van dit veld is, hebben we de omschrijving aangepast en heeft het dit veld als standaardwaarde de waarde Ja gekregen.  Hoe  Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaarden > Verlof - Opbouwmethode Vanaf deze release is de omschrijving van het veld Ingelezen verlof waarderen in geld gewijzigd in Ingelezen verlof reserveren in geld en is er Ja als standaardwaarde ingevuld.   Actie Er is geen actie nodig. Levensloopregeling beëindigd Waarom Met ingang van november 2021 is deelname aan de levensloopregeling niet meer mogelijk. Meer informatie vind je in de video die je kunt bekijken via de volgende link: https://www.youtube.com/watch?v=UxULg9qeQCs. Hoe Bij medewerkers aan wie in november 2021 nog een actieve levensloopregeling was gekoppeld, stelt Payroll Business de eventuele payrollelementen op nul of beëindigt deze. Bij maandverloning gebeurt dit in 2021-11, bij 4-weken verloning in 2021-12.  Vanaf januari 2022 wordt ook de arbeidsvoorwaarde beëindigd. Actie Er is geen actie nodig. Opgeloste meldingen Export journaalpost wordt niet verdicht op medewerkers (2933830) Melding  Als er in de journalisering is gekozen om te journaliseren op medewerker, met daarbij ook aangegeven in de grootboek dat je de naam van de medewerker wilt tonen, dan was het niet mogelijk om de export journaalpost te verdichten op medewerker. De optie medewerker verdichten kon bij het aanmaken van de export wel aangevinkt worden, echter bleef de export op medewerker aangemaakt worden. Oplossing Instellingen > Uitvoerdefinitie > Exportdefinitie > tabblad Verdichtingscriteria We hebben dit opgelost door aan de diverse exportschermen het veld Boekingsomschrijving (naam medewerker) toe te voegen.  Actie Als je in de journalisering gebruikt maakt van het tonen van de medewerkernaam en je wilt deze in de export verdichten, dan moet in het scherm Exportdefinitie bij het tabblad Verdichtingscriteria zowel de optie Medewerker als de optie Boekingsomschrijving aanvinken.  Als bij beide opties een vinkje staat, zal de export journaalpost verdicht worden op medewerker. Openen medewerkers vanaf klantniveau niet overal mogelijk (2886643) Melding  In release 2021-08 hebben we change 2825363 opgelost en ervoor gezorgd dat je vanuit een scherm op bedrijfsniveau terug kunt gaan naar klantniveau, om vervolgens een medewerker te zoeken en selecteren van een willekeurig bedrijf. Dit werkte echter nog niet voor alle schermen, waardoor het vaak toch niet mogelijk was om na het zoeken van de medewerker, het gezochte medewerkerscherm te openen. Oplossing Medewerker > Medewerkerschermen Vanaf deze release is dit opgelost. Je kunt vanaf elk scherm waarbij je een medewerker hebt geselecteerd, teruggaan naar klantniveau, een medewerker zoeken en vervolgens elk willekeurig scherm openen. Actie Er is geen actie nodig.  AVG Wissen Persoonsgegevens ten onrechte in lijst (2892457) Melding  In het scherm AVG wissen Persoonsgegevens worden alle werknemers getoond die langer dan 7 jaar uit dienst zijn. Heeft een medewerker daarna echter nog een loonstrook gehad, dan werd dit niet geregistreerd, waardoor het kon voorkomen dat je deze persoon ten onrechte te vroeg verwijderde. In het scherm is ook te zien of de datum in dienst van een medewerker gelijk is aan de datum uit dienst: de zogenaamde No-show. Ook hierbij komt het voor dat voor de medewerker wel een loonstrook was aangemaakt en stond deze in de lijst als: misschien moet deze ook verwijderd worden. Echter deze No-show-medewerkers, met een berekening die is teruggedraaid, zie je liever niet in de lijst om te verwijderen. Oplossing Medewerker > Medewerker > AVG wissen Persoonsgegevens We hebben de controle voor het tonen van medewerkers in het scherm AVG wissen Persoonsgegevens verbeterd. We controleren nu niet alleen of een medewerker 7 jaar uit dienst is of dezelfde datum in dienst als uit dienst heeft, maar ook of de medewerker in de afgelopen 7 jaar een berekening / loonstrook heeft gehad. Actie Er is geen actie nodig.  LKV wordt niet correct berekend (2754161) Melding De indicatie LKV (loonkostenvoordeel) werd niet correct berekend/doorgegeven.  Oplossing Medewerker > Contract > Loonkostenvoordelen De indicatie LKV wordt bij het uitbetalen van transitievergoeding automatisch juist doorgegeven aan de Belastingdienst; de berekening van het loonkostenvoordeel vindt niet plaats in Payroll Business, zie de richtlijnen van de Belastingdienst hierover. Actie Er is geen actie nodig Mutatieverslag (uitgebreid) gaf melding: Fout tijdens verwerking (2912531) Melding  Als je een grote hoeveelheid gegevens wilde oproepen in het scherm Mutatieverslag (uitgebreid), gaf het scherm na enige tijd wachten de foutmelding: Fout tijdens verwerking en werden er geen gegevens getoond. Hierdoor was het niet mogelijk om gegevens voor het mutatieverslag te selecteren. Oplossing Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag (uitgebreid) Het systeem was zo ingesteld dat het na 90 seconden stopte met wachten en zoeken naar gegevens, waarna het scherm de hierboven genoemde foutmelding gaf. We hebben voor dit scherm de procedure voor het zoeken naar elementen verbeterd. Als het systeem nu bijvoorbeeld over meerdere jaren heel veel gegevens moet zoeken, dan worden deze gegevens voortaan binnen maximaal 30 seconden in het scherm getoond en kun je ze selecteren.  Actie Er is geen actie nodig. Scherm Interfaces voor uit dienst getreden medewerkers gaf foutmelding (2925651) Melding  Als je op medewerkerniveau het scherm Interfaces meteen wilde openen, dus zonder dat je eerst een ander scherm voor deze medewerker had geopend, gaf het interfacescherm een foutmelding. Dit gebeurde alleen bij medewerkers die uit dienst waren. Voor medewerkers in dienst gaf het systeem geen foutmelding. Oplossing Medewerker > Medewerker > Interfaces Dit is opgelost. Vanaf deze release kun ook voor medewerkers uit dienst een interfacescherm direct openen. Het is niet meer nodig als work around eerst een ander scherm te openen, voordat je het interfacescherm voor de betreffende medewerker kunt openen. Actie Er is geen actie nodig.  Fout bij fiscale uitruil Reiskosten in oktober release (2981074) Melding In de oktober release is een fout ontstaan bij de fiscale uitruil in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten. Als bij het veld Fiscale ruimte verrekenen is gekozen voor Niet automatisch en er in de loop van 2021 bij Reiskosten fiscale ruimte (bedrag) meerdere keren een bedrag is ingevoerd om uit te ruilen, dan kan het zijn dat de berekening van de 2e en/of volgende uitruil niet goed is gegaan. Dit komt vooral voor bij het uitruilen van de volledige fiscale ruimte. Oplossing We hebben de programmatuur aangepast, zodat de fout automatisch wordt hersteld en de berekening voortaan wel goed gaat.  Actie Er is geen actie nodig. Alleen als je denkt dat de fout toch niet is hersteld, kan je een TWK-mutatie voor de medewerker vasteggen in de (eerste) periode waarin de berekening fout is gegaan. Publishing Date : 10/26/2021
Volledig artikel weergeven
22-10-2021 19:24 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 683 Weergaven
De Visma YouServe releases van deze maand De releases van Visma Raet vind je hier. Zodra de release notes beschikbaar zijn, voegen we de hyperlinks toe.     Zaterdag 29 oktober 2022 Product Release Opmerkingen YouServe HRYou - HR Core Business NL Ja   YouServe HRYou - HR Core Business EN Ja   YouServe HRYou - Payroll Business NL Ja  - Continuous releases Deze producten releasen zodra aangepaste of nieuwe functionaliteit beschikbaar is. Via de link ga je naar de releaseberichten.   Continuous release YouServe Management Information Business     YouServe Self Service Business     YouServe API's      
Volledig artikel weergeven
11-10-2022 14:29 (Bijgewerkt op 20-10-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 681 Weergaven
Mededelingen Verhuizing datacenter op 1, 2 en 3 oktober De gegevens voor medewerkers, salarissen, dienstverbanden, etc die je dagelijks invoert via onze software, slaan wij op in ons datacenter. Omdat de huidige locatie gaat sluiten, gaat dit datacenter begin oktober verhuizen. Wanneer vindt de verhuizing plaats? Vanaf vrijdagavond 1 oktober 2021, 18.00 uur t/m zondag 3 oktober 20.00 uur verhuizen wij alle gegevens naar een andere locatie. Dit betekent dat in dit tijdsblok onze applicaties binnen het Youforce Portaal niet beschikbaar zijn. We hebben geprobeerd dit tijdsblok zorgvuldig te kiezen. Dus na de maandelijkse piek met mutaties, na de zomer en na de salarisuitbetalingen. Wat betekent dat voor jou? In de periode van de verhuizing zijn het Youforce Portaal en alle Youforce-applicaties niet beschikbaar. Vanaf zondag 3 oktober 20.00 uur zijn alle applicaties weer beschikbaar. Uiteraard houden wij je de komende periode op de hoogte en herinneren we je regelmatig aan deze verhuizing. Daarnaast hebben wij de antwoorden op veelgestelde vragen gepubliceerd, die je kunt bekijken en downloaden via deze link.  Heb je een vraag die hier niet bij staat? Stel deze dan via 4Me: kies de service Youforce (Portal) met als onderwerp Datacenter. Nieuw  Kwaliteitsverbetering Proces Loonaangifte vanuit Payroll Business Waarom We zijn druk bezig om het proces rond de loonaangifte te verbeteren door fouten in de loonaangiftegegevens al in een vroeg stadium, dus in Payroll Business zelf, te achterhalen. Payroll Business controleert of gegevens die in het loonaangiftebestand worden opgenomen fouten bevatten. Als dat zo is, maakt Payroll Business geen aangiftebestand aan, maar neemt de foutmelding op in een rapport, zodat je de fouten kunt herstellen. Op deze manier willen we voorkomen dat er onjuiste gegevens in de Loonaangifte terecht komen, waardoor de Belastingdienst de aangifte afkeurt.  Daarnaast kun je na het herstellen van fouten, de interface Loonaangifte voortaan zelf herstarten. Je hoeft dit dus niet meer aan de Servicedesk te vragen.  Code reden uit dienst We zullen in komende releases regelmatig foutmeldingen aan de rapportage toevoegen. In deze release starten we met de fouten die veroorzaakt worden door de Code reden uit dienst. Zodra je een medewerker uit dienst meldt door bij Dienstverband indicatie te kiezen voor Uitdienst, komt de huidige datum in het veld Datum uitdienst te staan en wordt het veld Reden uitdienst actief, zodat je hier de reden kunt selecteren. Dit is een verplicht veld en de reden uit dienst die je hier selecteert, moet voldoen aan de waarde die de Belastingdienst voorschrijft. Als dit niet zo is, maakt Payroll Business geen loonaangiftebestand aan en neemt de Servicedesk contact op om de fout te herstellen en de loonaangifte te herstarten. Omdat je ervoor kunt kiezen om eigen redenen uit dienst te gebruiken, kunnen we foutmeldingen over de Reden uit dienst niet alvast in Payroll Business zelf geven, maar pas bij het aanmaken van het loonaangiftebestand. Hoe Hoe werkt het proces vanaf september  Als Payroll Business constateert dat de waarde bij Reden uit dienst niet correct is, wordt er vanaf release 2021-09 geen loonaangiftebestand meer aangemaakt. Payroll Business maakt het Interface log Rapport Loonaangifte aan, waarin per medewerker de fouten worden gespecificeerd en plaatst dit in Gedeelde rapporten.  Je kunt ervoor kiezen om een e-mail te ontvangen, als Payroll Business een Interface log Rapport Loonaangifte aanmaakt. Dit legt je vast via Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces > Loonaangifte. Zie ook de Release notes 2021-08, onderwerp Notificatie afkeuring loonaangifte. In het helponderwerp Signaleringen loonaangifte, kun je zo nodig nakijken hoe je de fout(en) kan herstellen.  Herstel bij de medewerkers die in het rapport staan de fouten. Via Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces kun je betreffende loonaangifte zelf herstarten. Het is dus niet meer nodig hiervoor een ticket aan te maken voor de Service Desk. Actie Wil je meteen vanaf september een e-mail ontvangen, als Payroll Business vanwege fouten het loonaangiftebestand niet kan aanmaken, zet dan in het interfacescherm Loonaangifte het veld Interface rapport verzenden op Ja en geef de e-mailadressen op, waar Payroll Business het bericht naartoe moet sturen. Zie ook de Release notes 2021-08, onderwerp Notificatie afkeuring loonaangifte. Los eventuele fouten voor de Reden uit dienst op, die vanaf de september release in het Interface log Rapport Loonaangifte komen te staan.  Situatie 1 Je bent in 2020 overgestapt op de redenen uit dienst van de Belastingdienst en hebt de eigen waardenlijst verwijderd. Alle nieuwe uit dienstmeldingen gaan goed, omdat je alleen een validatiewaarde kunt kiezen die voldoet aan de voorschriften van de Belastingdienst.  Het gaat fout als er een verloning/nabetaling plaatsvindt voor een medewerker die uit dienst is gegaan vóórdat je als klant bent overgestapt op de waardenlijst met redenenen uit dienst van de Belastingdienst.  Je kunt dit oplossen door de code reden uit dienst te wijzigen in een waarde die voorkomt in de lijst van de Belastingdienst met als Peildatum de eerste dag van de maand waarin je de nabetaling doet.  Situatie 2 Je maakt gebruik van eigen redenen uit dienst en hebt daarom een conversietabel ingericht, waarin je je eigen redenen uit dienst hebt gekoppeld aan die van de Belastingdienst.  Het kan zijn, dat er een nieuwe reden is gebruikt die nog niet aan deze conversietabel is toegevoegd. Je kunt dit oplossen door deze nieuwe eigen reden uit dienst aan de conversietabel toe te voegen. Dit doe je via Instellingen > Gegevensuitwisseling > Conversietabel. Na het herstellen van de fouten, kun je zelf de interface herstarten via Beheer > Gegevensuitwisseling > Handmatig starten automatische interfaces.  Er is dus GEEN salarisverwerking nodig. Let op: de aangiftes worden eenmaal per heel uur aangemaakt. Het kan dus even duren voordat het loonaangiftebestand zichtbaar is in de module Loonaangifte. Toetsmomenten arbeidsvoorwaarden ANW HIAAT toegevoegd Waarom  Bij de arbeidsvoorwaardenvariant ANW-hiaat op basis van leeftijdstabel werd alleen een toetsmoment toegepast bij het bepalen van de te gebruiken staffel. Het was echter niet mogelijk om de premiebetaling geautomatiseerd te laten beëindigen.  Daarom hebben we het vanaf deze release mogelijk gemaakt om met ingang van 1 januari 2021, ook een toetsmoment op te geven voor het einde van de deelname en dus het beëindigen van de premiebetaling. Verder is het vanaf die datum mogelijk om te kiezen tussen beëindiging op een vaste eindleeftijd of op (een aantal maanden voor) de AOW-leeftijd. Deze wijzigingen hebben we ook doorgevoerd voor de arbeidsvoorwaardenvariant ANW hiaat op basis van fulltime. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > ANW Hiaat op basis van leeftijdtabel / ANW hiaat op basis van fulltime Aan de bedrijfsschermen ANW hiaat op basis van leeftijdtabel en ANW hiaat op basis van fulltime zijn de volgende velden toegevoegd: Einde deelname (ANW hiaat) Toetsmoment einde deelname (ANW hiaat) waarin je kunt kiezen uit de volgende toetsmomenten: Begin afrekenperiode Begin jaar Einde afrekenperiode Einde jaar Geboortedag Eind leeftijd (ANW hiaat) Einde deelname maanden voor AOW (ANW hiaat) Deze velden zijn ook toegevoegd aan de medewerkerschermen ANW Hiaat obv leeftijdtabel / fulltime, maar dan als alleen lezen veld. Actie  Met ingang van 1 januari 2021 moet je bij de arbeidsvoorwaardevarianten ANW hiaat op basis van leeftijdstabel en ANW hiaat op basis van fulltime kiezen op welk moment de premiebetaling moet worden beëindigd. Is dit een vaste eindleeftijd, geef dan de leeftijd op in het veld Eind leeftijd (ANW hiaat). Is dit de AOW leeftijd, dan kun je eventueel in het veld Einde deelname maanden voor AOW (ANW hiaat) vastleggen hoeveel maanden voor de AOW-datum er geen ANW-hiaat premie meer is verschuldigd.  In beide gevallen moet je in het veld Toetsmoment einde deelname (ANW hiaat) het bijbehorende toetsmoment selecteren.   Let op: de gemaakte keuze kan consequenties hebben voor de premieberekening bij medewerkers die in de afgelopen perioden de eindleeftijd ANW-hiaat hebben bereikt. Gewijzigd en verbeterd  Importeren CSV - wisselen van bedrijf via navigatiepad bovenin scherm niet mogelijk  Waarom Het was niet mogelijk om binnen de functie Importeren CSV van bedrijf te wisselen via het navigatiepad bovenin het scherm. Je kon hier geen ander bedrijf selecteren, zoals bij Exporteren CSV. Hoe Beheer > Import > Importeren CSV Dit is opgelost. Vanaf deze release kun je binnen de functie Importeren CSV van bedrijf wisselen via het navigatiepad.  Actie Er is geen actie nodig.  Einddatum regelinggegevens naar een pensioenuitvoerder in de UPA-aangifte Waarom Als een regeling bij een pensioensuitvoeringsorganisatie (PUO) stopt of niet meer doorgegeven hoeft te worden via de pensioenaangifte (UPA), moet er een einddatum worden aangeleverd in het regelingenblok voor de medewerkers die hier onder vallen. Dit gebeurde echter niet als de regeling werd ontkoppeld. Vanaf deze release kun je voor de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen zelf een einddatum vastleggen. Hoe Instellingen > Berekening > Referentietabellen beheer > Referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen  Aan het scherm waarin je de gegevens voor de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen vastlegt, is met ingang van 1-1-2021 het veld 7 Datum einde regelingblok toegevoegd. Als je hier een einddatum invult, wordt er in de periode waarin deze datum valt een einddatum aangeleverd en worden er vanaf de volgende periode geen gegevens meer voor dit regelingblok vastgesteld. Meer informatie vind je in de online help via Procedurebeschrijvingen > Interface UPA > Referentietabel UPA inrichten koppeling pensioenregelingen Actie Doet een van de volgende drie situaties zich voor waardoor het niet meer nodig is pensioengegevens door te sturen, vul dan de Datum einde regelingblok in, zoals hierboven beschreven.  1. De pensioenregeling wordt beëindigd. In deze situatie moet je per de eerstvolgende periode de referentietabel van de betreffende pensioenregeling (Pensioenen/fondsen benoemd/eigen regeling (vast/variabel)) stoppen door de betreffende regels uit de betreffende referentietabel te verwijderen. Let op: je moet ook per de volgende periode de regel verwijderen uit de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. 2. De pensioenregeling loopt door, maar de aanlevering via UPA stopt. In deze situatie moet de berekening van de betreffende pensioenregeling wel blijven plaatsvinden. Per de eerstvolgende periode moet je het productkenmerk en de productvariant verwijderen. Let op: je moet ook per de volgende periode de regel verwijderen uit de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen. 3. De aanlevering stopt bij de ene pensioenuitvoerder (PUO) en gaat door bij een andere. In deze situatie vul je de einddatum in en moet je per de eerstvolgende periode in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen het productkenmerk, de productvariant en het relatienummer wijzigen conform de gegevens die de nieuwe PUO aangeeft.  Daarnaast moet je in de referentietabel van de betreffende pensioenregeling (Pensioenen/fondsen benoemd/eigen regeling (vast/variabel)) het juiste productkenmerk en de juiste productvariant invullen.  Overnemen en verminderen verlofrechten binnen arbeidsvoorwaarde Verlof - Opbouwmethode Waarom Binnen bepaalde branches komt het voor dat projecten worden overgenomen door een andere werkgever, waarbij ook de medewerkers die voor dat project werken, gedeeltelijk worden overgenomen. Omdat het in dat geval mogelijk moet zijn de verlofrechten van die medewerkers over te nemen en vast te leggen, hebben we dat vanaf deze release mogelijk gemaakt via de arbeidsvoorwaarde Verlof - Opbouwmethode. Het kan ook zijn dat door het overdragen van een project aan een andere werkgever, medewerkers minder uren gaan werken dan oorsponkelijk vastgelegd, waardoor ze minder verlofuren opbouwen. Daarom is het nu ook mogelijk de verlofrechten van deze medewerkers te verminderen met het percentage dat is gebaseerd op het aantal uren dat ze minder zijn gaan werken voor jouw organisatie.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardegegevens > Verlof Opbouwmethode In het medewerkerscherm Verlof opbouw kun je vanaf deze release via de volgende velden de verlofsaldo's vastleggen die de medewerker bij de vorige werkgever heeft opgebouwd en die moeten worden overgenomen: Verlofsaldo wettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo bovenwettelijk ouder dan 5 jaar Verlofsaldo wettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 5 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 4 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 3 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 2 jaar oud Verlofsaldo wettelijk 1 jaar oud Verlofsaldo bovenwettelijk 1 jaar oud Verlofsaldo wettelijk dit jaar Verlofsaldo bovenwettelijk dit jaar Als er via het veld Uurloon recht in uren (verlof) een uurloon is opgegeven voor deze arbeidsvoorwaarde, wordt ook de waarde in geld van het ingelezen verlof vastgelegd. Dit moet namelijk bekend zijn als de medewerker uit dienst gaat en je de waarde van het verlof moet uitbetalen.  Aan het scherm Verlof opbouw zijn de volgende velden toegevoegd: Ingelezen verlof waarderen in geld Vul hier Ja in als er ook een reservering van het ingelezen verlof moet plaatsvind en via de Afrekenmatrix werkgever. Dit gebeurt dan ook voor de eventuele opslag voor de werkgeverslasten.   Percentage overhevelen verlof Als je een project overdraagt aan een andere werkgever die ook gedeeltelijk de medewerkers overneemt, kun je hier het percentage opgeven waarmee de verlofsaldo's van de medewerker verminderd moeten worden.  Als er een uurloon voor verlof is opgegeven, dan wordt de waarde in geld van het verlof ook met dit percentage verminderd. Ook wordt dan altijd een vrijval van de verlaagde verlofsaldo's geboekt via de Afrekenmatrix werkgever.  Deze aanpassingen gaan in per 1-1-2021. Actie Als je deze nieuwe mogelijkheden wilt gebruiken, leg dan de gegevens vast zoals hierboven beschreven.  Opgeloste meldingen CAO Metalektro (487) - Berekening AO verzekeringen (2595422) Melding Voor de drie arbeidsongeschiktheidsverzekeringen van Metalektro, de WIA-Bodemverzekering, WGA-Hiaatverzekering Standaard en WGA-Hiaatverzekering Aanvullend, hebben wij drie pensioenregelingen met vaste  grondslagen ingericht: WIA-hiaat WIA-hiaat extra AOP   Bij het bepalen van het verzekerde salaris, werd er echter geen rekening mee gehouden dat de pensioenpremie, ANW-premie en PAWW-premie hiervan geen deel uitmaken en daarom in mindering moeten worden gebracht. Oplossing Instellingen > Berekening > Grondslag Vanaf deze release kun je per peildatum 1-1-2021 de premies die geen deel uitmaken van het verzekerde salaris plaatsen in een van de volgende nieuwe grondslagen: Aftrek premies - AOP (vaste grondslag) Aftrek premies - WIA hiaat (vaste grondslag) Aftrek premies - WIA hIaat extra (vaste grondslag) Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > Pensioen (vaste grondslag) De PAWW-premie is geen bruto-kolom bedrag en kun je niet in de grondslag plaatsen, omdat het premiebedrag niet is weggeschreven als looncomponent.  Daarom hebben we voor het in mindering brengen van de PAWW-premie aan de bedrijfsschermen voor pensioenen met een vast grondslag per 1-1-2021 de volgende nieuwe velden toegevoegd: PAWW premie uitsluiten (WIA hiaat) op het bedrijfsscherm WIA hiaat benoemd (vaste grondslag) PAWW premie uitsluiten (WIA hiaat extra) op het bedrijfsscherm WIA hiaat extra benoemd (vaste grondslag) PAWW premie uitsluiten (AOP) op het bedrijfsscherm AOP benoemd (vaste grondslag) Door in het bedrijfsscherm het veld PAWW premie uitsluiten (pensioen soort) op Ja te zetten, wordt ook de PAWW-premie in mindering gebracht. Op de peildatum wordt het verzekerde salaris fulltime bepaald en per periode naar rato toegepast. Payrollelementen Daarnaast zijn de volgende nieuwe payrollelementen in Payroll Business opgenomen: PAWW premie uitsluiten FT (WIA hiaat) PAWW periode premie uitsluiten (WIA hiaat) PAWW premie uitsluiten FT (WIA hiaat extra) PAWW periode premie uitsluiten (WIA hiaat extra) PAWW premie uitsluiten FT (AOP) PAWW periode premie uitsluiten (AOP) Actie Als je bent aangesloten bij de CAO Metalektro (487) en gebruik maakt van de hierboven beschreven arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, moet je per peildatum 1-1-2021 de drie nieuwe grondslagen inrichten. Let op: onze afdeling CAO services zal de velden in de arbeidsvoorwaardengegevens voor het uisluiten van de PAWW-premie op Ja zetten. Dat hoef je dus niet zelf te doen. Zodra je een salarisverwerking met herberekening vanaf 1-1-2021 laat uitvoeren, wordt de nieuwe inrichting voor al uw medewerkers meegenomen in de salarisberekening. PAWW-berekening in combinatie met 30% regeling Excl Extraterritoriale kosten (2827893) Melding Als de PAWW voor de stichting PAWW berekend moest worden in combinatie met de arbeidsvoorwaardevariant 30%-regeling Excl Extraterritoriale kosten was de berekening niet correct, omdat deze de PAWW niet berekende over het totaal aan Loon in geld (kolom 3 van de loonstaat). Oplossing We hebben de arbeidsvoorwaardevariant 30%-regeling Excl Extraterritoriale kosten aangepast, zodat de berekening nu wel goed gaat.  Actie Voor medewerkers die deelnemen aan de PAWW en bij wie de berekening fout is gegaan, moet je een herberekening uitvoeren vanaf 1-1-2021, zodat de berekeningen over alle periodes vanaf januari 2021 worden gecorrigeerd.  Onvolledige omschrijving op betalingsoverzicht netto resultaat (2844266) Melding Als je in het medewerkerscherm Overboekingen SEPA een omschrijving van meer dan 50 posities had ingevoerd, werd deze omschrijving in het Betalingsoverzicht netto resultaat afgekapt. In het betaalbestand stond wel de hele omschrijving.  Oplossing  Dit is opgelost. Het Betalingsoverzicht netto resultaat toont nu omschrijvingen van maximaal 100 posities.   Actie Er is geen actie nodig.  Loondoorbetaling bij aanvullend geboorteverlof niet goed berekend (2820811) Melding Bij het berekenen van het dagloon voor aanvullend geboorteverlof, werden ten onrechte alle betalingen meegenomen die via de looncomponentenregeling gekoppeld zijn. Alleen die betalingen en uitkeringen die deel uitmaken van kolom 3 van de loonstaat moeten in de berekening worden meegenomen en onbelaste uitkeringen dus niet. Als een onbelaste uitkering in het dagloon werd verwerkt, kan het zijn dat de extra korting voor het aanvullend geboorteverlof te hoog werd bepaald. Oplossing  We hebben dit vanaf deze release gecorrigeerd per 1-1-2021. Als je onbelaste uitkeringen / vergoedingen hebt gekoppeld aan het aanvullend geboorteverlof, worden deze wel meegenomen in de splitsing en eventuele korting, maar worden die bedragen niet meegenomen in de berekening van het dagloon en dus ook niet in de extra korting. Let op: door herrekening van eerdere periodes, kan het voorkomen dat je een correctie op de loonstrook over die eerdere periode ziet. Actie Er is geen actie nodig.  Loondoorbetaling bij verlof (2820794) Melding Als bij een medewerker het aantal contracturen in de loop van een afrekenperiode wijzigt en die medewerker maakt in die periode ook gebruik van ouderschapsverlof, dan werd de sublooncomponent Ouderschapsverlof niet altijd correct berekend. Dat kwam doordat de deeltijdfactor die aan het einde van de periode actief was, voor de gehele afrekenperiode werd gebruikt. Oplossing We hebben dit vanaf deze release gecorrigeerd met ingang van 1-1-2021. Payroll Business rekent in bovenstaande situaties voortaan met meerdere intervallen per periode. Actie Er is geen actie nodig Je hoeft geen actie te ondernemen, als deze situatie zich heeft voorgedaan in een van de eerdere perioden in 2021, kan er na herrekening een verschil in ouderschapsverlof en korting ontstaan. Payroll Business bepaalt namelijk twee intervallen op grond van de gewijzigde contracturen en berekent voor ieder interval het ouderschapsverlof en de korting. De bedragen van deze intervallen worden als een bedrag voor de periode op de strook getoond.  In de volgende situatie is wel actie nodig Als aanvullend geboorteverlof wordt beëindigd in een periode vóór het einde van die periode en in diezelfde periode wordt ook het parttimepercentage gewijzigd, dan wordt de extra korting niet berekend als de medewerker meer verdient dan het maximum dagloon en Payroll Business rekening moet houden met het maximum dagloon. In deze laatste periode moet je dan het opgenomen aantal uren opgeven bij Aanv. geboorteverlof uren per periode. Transitievergoeding en Netto negatief resultaat  Melding Als je gebruik maakt van de functionalteit om een netto negatief automatisch te laten inhouden én je gebruikt de functionalteit om de Transitievergoeding te laten uitbetalen via een tweede contract, dan werd een Netto negatief resultaat van de vorige periode soms bij beide contracten ingehouden. Oplossing Dit is aangepast, zodat vanaf 1-9-2021 een netto negatief resultaat niet meer bij beide contracten wordt ingehouden. Het bedrag van de Transitievergoeding van het tweede contract wordt niet meegenomen bij het bepalen en inhouden van een netto negatief resultaat. Actie Er is geen actie nodig. Taalkeuze Nederlands (België) verwijderd  Melding Het was een tijdlang ten onrechte mogelijk om bij medewerkers als taal Nederlands (België) vast te leggen. Daardoor werden op de salarisstrook en de jaaropgaaf niet altijd de juiste omschrijvingen getoond. Oplossing Medewerker > Medewerker > Medewerker (aanvullend) Medewerker > Medewerker > Medewerker Bij het veld Taal (gegevenselement nummer 10) is de optie Nederlands (België) uit de keuzelijst verwijderd. Bij medewerkers waarbij deze waarde was vastgelegd, is deze automatisch vervangen door Nederlands. Actie Er is geen actie nodig. Eventueel kun je de gecorrigeerde medewerkers bekijken via het mutatieverslag, met het volgende filter: Gegevenselement = Taal Gebruiker = RPD Technisch beheer Langdurig zieken correctie uren (2847007) Melding Bij de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij ziekte (Uitsplitsing) kunt je ziektedagen en ziekte-uren opgeven met maximaal 2 decimalen. Hierdoor komt het soms voor dat bij een medewerker die volledig ziek is, een gering bedrag als salaris blijft staan. Oplossing  Dit is in deze release opgelost. Het is nu mogelijk om ziekte-uren met 6 decimalen nauwkeurig op te geven als periode-element. Als je ziekte-uren als dagelement vastlegt, kan dit met 2 decimalen. Actie Er is geen actie nodig. Publishing Date : 8/20/2021
Volledig artikel weergeven
20-08-2021 18:56 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 691 Weergaven
Nieuw WENS - Nieuwe elementen arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren en Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) Waarom Omdat bij veel klanten de wens bestond een aantal nieuwe elementen toe te voegen aan de arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, verrekenen dagen/uren en Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen), hebben we dit deze release gerealiseerd. Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket Medewerker > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) Aan de arbeidsvoorwaarden Kopen, verkopen, dagen/uren hebben we het volgende element toegevoegd: Uren verkopen 2 Aan Vergoedingen en inhoudingen (dagvergoedingen) hebben we de volgende elementen toegevoegd: Uren verkopen (dag) Uren verkopen 2 (dag) Uren verrekenen (dag) Uren Doneren (dag) Actie Als je de nieuwe elementen wilt gebruiken kan dat vanaf deze release. Maak je gebruik van HR Self Service, dam kun je deze nieuwe elementen opnemen in de formulieren, zodat medewerkers bovenstaande zaken per dag kunnen aanvragen en dit niet hoeven op te sparen per periode. WENS - Nieuwe elementen Salary split Bij veel klanten bestond de wens om een aantal nieuwe elementen toe te voegen voor het vastleggen van diverse zaken voor de Salary split. Daarom hebben we hiervoor elementen toegevoegd aan de vrije looncomponenten. Hoe Contract > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen vast/periode Contract > Variabele mutaties > Vergoedingen en inhoudingen dagvergoedingen Aan de vrije looncomponenten zijn daarom een aantal nieuwe elementen toegevoegd voor zowel vaste en periode elementen als dagelementen. Deze beginnen allemaal met de tekst Sal. split.  Actie Als je de nieuwe elementen wilt gebruiken kan dat vanaf deze release. Maak je gebruik van HR Self Service, dan  kun je deze nieuwe elementen opnemen in de formulieren. WENS - Arbeidsvoorwaardenclusters op niveau klant- en bedrijfscao Als binnen dezelfde klant meerdere bedrijven en CAO's zijn ingericht, was het tot nu alleen mogelijk om de arbeidsvoorwaardenclusters in te richten op klant- en/of bedrijfsniveau . De wens is om deze ook, net als de grondslagen, op klant- en/of bedrijfscao te kunnen inrichten. Hoe Instellingen > Algemeen > Arbeidsvoorwaardenclusters Als je bovenin het scherm teruggaat naar klantniveau, zie je nu ook de tabbladen Klant CAO en Bedrijf CAO, zodat je de arbeidsvoorwaardenclusters kunt  inrichten op klant- en bedrijfscaoniveau. Actie Als het helpt om de arbeidsvoorwaardenclusters in te richten op een CAO-niveau, is dat vanaf nu mogelijk. Feedback op onze applicatie - Proforma berekening Waarom Vorig jaar zijn we gestart met de Customer Effort Score (CES) waarmee je na het afronden van bepaalde acties feedback kon geven op de werking ervan. We hebben toen goede feedback gekregen en ook opgepakt. In de afgelopen release hebben we de nieuwe Proforma berekening beschikbaar gesteld en we zouden hierover graag direct feedback willen ontvangen. Hoe Daarom vragen we vanaf deze release jouw feedback hierover: Beheer > Salarisberekening > Proforma berekening Actie Als je gebruik maakt van de Proforma berekening, vragen we je om na het afronden hiervan ons feedback te geven door de CES in te vullen. Gewijzigd en verbeterd  Risicogroep niet meer gebruiken bij vastleggen medewerkers Waarom  In 2020 is in de Loon- en pensioenaangiftes element 297 Risicogroep vervangen door 10524588 Sector. De workflows voor het aanmaken van medewerkers in Payroll Business en HR core Business zijn hier indertijd op aangepast. Om de overgang voor klanten met externe applicaties te vergemakkelijken, was het tot nu toe nog steeds mogelijk om de risicogroep aan te leveren. Payroll Business maakte er dan automatisch een sector van. Vanaf deze release hebben we deze overgangsmaatregel beëindigd. Hoe  Medewerker > Contract > Loonaangifte (contract) Met ingang van deze release wordt de sector niet meer automatisch afgeleid van de risicogroep. Daarom is het voortaan nodig dat hiervoor óf een correcte defaultwaarde is ingericht óf dat bij  elke nieuwe medewerker de sector expliciet als mutatie wordt vastgelegd. Mutaties op de risicogroep zullen niet worden afgekeurd, maar ze hebben heeft geen betekenis meer. Actie  Deze actie is alleen nodig als jouw organisatie nog steeds de risicogroep gebruikt bij het vastleggen van medewerkers in een externe HR-applicatie of in Self Service. Let op: loonaangiftes zullen worden afgekeurd als de sector geen juiste waarde bevat.   Optie 1 - Vervang Risicogroep door Sector bij het vastleggen: Verwijder het element Risicogroep van het HR-scherm of van het Self Service-formulier, en vervang dit door Sector. Als er bij het inlezen van externe mutaties een conversieregel wordt gebruikt om de risicogroep te verwerken, dan moet deze worden vervangen door een conversieregel voor Sector. Zie daarvoor Beheer > Externe mutaties > Conversieregels. Optie 2 - Richt een defaultwaarde voor Sector in: Het is mogelijk om in Payroll Business een default waarde voor Sector vast te laten leggen. Dit kan op het niveau Klant, Bedrijf, en vanaf deze release ook op het niveau Klant-CAO of Bedrijf-CAO. Dit heeft als voordeel dat je bij nieuwe medewerker helemaal geen sector meer hoeft vast te leggen. Hiervoor kun je contact opnemen met onze Servicedesk. Alleen voor consultants en administratiekantoren Instellingen > Bedrijf - Risicogroep  Deze menukeuze is uit het menu verwijderd, het is dus niet meer mogelijk om Bedrijven te koppelen aan risicogroepen. Instellingen > Klant-CAO en Instellingen > Bedrijf-CAO - alleen voor consultants en administratiekantoren Het is voortaan mogelijk om ook op deze twee niveaus een default waarde voor de sector vast te leggen. Als er meerdere CAO's van toepassing zijn, kun je zodoende ook meerdere default waarden voor de Sector vastleggen.   IKV-gegevens die deze release verhuizen naar contractniveau Waarom  Om in de nabije toekomst de veranderende wetgeving voor inkomstenverhoudingen te kunnen blijven ondersteunen, moet het mogelijk zijn dat een medewerker meerdere inkomstenverhoudingen tegelijkertijd heeft. Daarom hebben we in release 2022-08 nieuwe contractschermen voor Loonheffingen en Loonaangifte geïntroduceerd. In deze en volgende releases gaan we deze gegevens ook daadwerkelijk fysiek omzetten naar een contractgegeven. Dit gebeurt groepsgewijs. Hoe  Rapporten  >  Vastlegging > Mutatieverslag / Mutatieverslag (uitgebreid) De volgende elementen zijn voortaan zichtbaar als contractmutatie en hebben dus een contract ID: 10524588 Sector 10204689 Incidentele inkomstenvermindering 10205315 Verzekeringssiutatie ZVW 10300022 Compensatie ink. afh. premie 10300057 Reden geen bijtelling auto 10305522 Auto categorie De laatste twee velden zijn standaard beschikbaar bij de arbeidsvoorwaarde Auto van de zaak.  Sommige gebruikers hebben ze ook toegevoegd aan een ander medewerkerscherm, maar vervolgens blijken ze daar niet gebruikt te worden. Om verwarring te voorkomen, hebben we ze daarom verwijderd van deze schermen. Je kunt ze vanaf nu eventueel wel toevoegen aan andere contractschermen. Actie Er is geen actie nodig. Externe HR-applicaties kunnen deze gegevens als medewerkermutatie blijven aanleveren, de mutaties komen automatisch terecht bij het hoofdcontract. Banknummer uit Andorra toegevoegd aan SEPA-betalingen Waarom  Vanaf 2019 is ook Andorra toegevoegd bij de SEPA-betalingen. Wij hadden dit echter nog niet aan de codelijst toegevoegd, waardoor je geen banknummer uit Andorra kon toevoegen in de schermen van SEPA-betalingen. Hoe  Medewerker > Medewerker > Overboekingen SEPA Vanaf release 2022-11 staat Andorra in de codelijst, zodat je banknummers uit Andorra kunt invullen. Actie Er is geen actie nodig. Invullen en opslaan Alternatieve omschrijvingen van meer dan 50 posities niet meer mogelijk Waarom  De omschrijving die je kan vastleggen bij de Alternatieve omschrijvingen heeft een maximaal aantal posities van 50. Je kon wel langere omschrijvingen invullen en opslaan, maar na het opslaan kapte het systeem de alternatieve omschrijving af op 50 posities. Hierdoor werd de nieuwe omschrijving niet exact opgeslagen zoals je zou willen. Hoe  Instellingen > Vastlegging > Alternatieve omschrijvingen Bij het invoeren van een alternatieve omschrijving is het niet meer mogelijk om meer dan 50 posities in te vullen. Hierdoor zie je direct dat je aan het maximaal aantal posities zit en kun je zelf kiezen hoe je de omschrijving wilt afkorten. Actie Controleer eventueel of er alternatieve omschrijvingen zijn die zijn afgekapt en pas deze zo nodig aan. Code meetelling APG Architecten DGA soms niet correct bepaald Waarom Soms kwam het specifieke situaties voor dat de code meetelling niet correct werd bepaald bij een medewerker voor wie in de Periodieke interface APG PFAB bij APG Verbijzondering inkomstenverhouding (PFAB) de waarde DGA of WIA was ingevuld. Hoe Met ingang van 1-1-2022 is er een aanpassing gedaan waardoor de Code meetelling altijd de waarde Ja heeft als er sprake is van Verbijzondering inkomstenverhouding DGA of WIA. Actie Er is geen nodig. Opgeloste meldingen PME pensioenfonds beschikbaar maken voor eigen regeling (3808787) Melding  Bij het PME pensioenfonds kan de medewerker er zelf voor kiezen om tijdens het onbetaalde ouderschapsverlof vrijwillig de pensioenopbouw te laten doorlopen. De opbouw is daarbij echter maar 50% van het normale bedrag over het gedeelte van het ouderschapsverlof. Ook is er over die 50% opbouw een mogelijkheid om tussen werkgever en medewerker een afwijkende verdeling te kiezen ten opzichte van het normale gedeelte. In de release van september 2022 hebben we deze mogelijkheid al beschikbaar gesteld voor de benoemde regeling van PME Pensioenfonds. Nu hebben we dit ook voor de eigen regeling beschikbaar gesteld. Oplossing Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens >Pensioen eigen rgl. (vaste grondslag) Aan het bedrijfsscherm Pensioen vast (eigen) zijn de volgende velden toegevoegd: Ouderschapsverlof Procentueel WG-deel pens. (PME) Ouderschapsverlof Procentueel WN-deel pens. (PME) Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Pensioen eigen rgl. (vaste grondslag) In het medewerkerscherm van de arbeidsvoorwaarden Pensioen vast (benoemd) moet je bij Voortzetting pensioen (ouderschapsverlof - PME) kiezen voor  Ja.  Actie Als er sprake is van bovenstaande situatie, pas dan de bovengenoemde velden aan per 1-1-2022.  Als er geen vrijwillige voortzetting is, hoef je niets te doen. Loondoorbetaling bij ziekte in combinatie met Transitievergoeding en Verwerkingseenheid (3592685) Melding Als jouw organisatie gebruik maakt van de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij Ziekte, dan werd het bedrag aan ziekengeld soms niet juist berekend als: de medewerker uit dienst ging met een transitievergoeding én er was sprake van een verwerkingseenheid bij de medewerker Oplossing Dit is in deze release opgelost met ingang van 01-01-2022. Actie Er is geen actie nodig. Afrekenmatrix per periode toonde geen gegevens (change 3770429) Melding Als een element een alternatieve omschrijving heeft van 50 posities en is vastgelegd als TWK-mutatie, dan toonde de afrekenmatrix per periode geen gegevens. Oplossing Rapporten > Berekening > Afrekenmatrix medewerker/werkgever/per periode Het probleem kwam voor als een omschrijving van 50 posities voor een looncomponent was vastgelegd als TWK-mutatie. Door het *2 achter het element werd deze omschrijving echter langer dan 50 posities, waardoor het rapport niet meer werd aangemaakt. De procedure van alle afrekenmatrices is nu zo aangepast dat de omschrijving 50 posities kan zijn zonder de *2 aanduiding voor een TWK-mutatie. Actie Er is geen actie nodig. Na het herrekenen van de betreffende medewerker, wordt de correcte berekening toegepast. Loonaangifte - Awf herzien werd niet berekend (change 3692901)  Melding Als een dienstverband waarvoor je als werkgever de lage AWf-premie betaalde, binnen twee maanden eindigt, moet je alsnog de herziene (hoge) AWf-premie betalen. U Je kunt aangeven dat deze herziening automatisch plaats moet vinden binnen het systeem door het gegevenselement WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja te geven. Het kon echter voorkomen dat deze herziening niet plaatsvond. Met ingang van deze release is dit hersteld.    Oplossing Instellingen > Berekening > Gegevens UWV Als op het scherm Gegevens UWV het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja heeft en het systeem constateert dat een werknemer binnen 2 maanden uit dienst is gegaan, dan muteert de de payroll het gegevenselement WW herzien bij deze medewerker en vult deze dan met de waarde Ja. De ingangsdatum van deze mutatie is de datum in dienst. De AWf wordt in de salarisverwerking waarin dit gebeurt echter nog niet herzien. Bij de daarop volgende salarisverwerking heeft het gegevenselement WW herzien de waarde Ja en wordt de AWf voor de desbetreffende medewerker herzien, waardoor alsnog de hoge AWf premie wordt toegepast.  Actie Er is geen actie nodig.  Als je deze functionaliteit wilt gaan gebruiken, vul dan in het scherm Gegevens UWV bij het veld WW herzien aanzetten bij uitdienst in 2 maanden de waarde Ja in. Jaaropgaaf 2022 - onjuiste waarde bij de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen (3785445)  Melding Als de jaaropgaaf voor 2022 wordt opgevraagd toonde de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen een verkeerde waarde.     Oplossing Rapporten > Salarisspecificaties > Jaaropgaaf medewerker Met ingang van deze release toont de jaaropgaaf voor 2022 wel de juiste waarde bij de rubriek Totaal premies werknemersverzekeringen.   Actie Er is geen actie nodig.  Fout in berekening Jaarloon bijzondere beloningen bij opnieuw in dienst melden (3841954)  Melding Een medewerker opnieuw in dienst melden is binnen Payroll Business mogelijk via de volgende twee wizards. Stagiair wordt medewerker Herindienst In dat geval moet het Jaarloon bijzondere beloningen opnieuw berekend worden. Dit gebeurde echter niet. Als de berekening vervolgens werd afgedwongen door het Jaarloon bijzondere beloningen op nul te stellen, werd er een te hoog Jaarloon berekend. Het eerdere verdiende fiscale loon in dat jaar werd ten onrechte ook meegenomen bij de berekening.        Oplossing Workflows > Doorstroom > Stagiair wordt medewerker Workflows > Instroom > Herindienst Als u gebruik maakt van bovenstaande wizards om een medewerker opnieuw in dienst te melden, wordt het Jaarloon bijzondere beloningen nu wel automatisch opnieuw berekend. Tevens vindt de berekening dan plaats op het nieuwe fiscale loon van de medewerker. Actie Er is geen actie nodig.   
Volledig artikel weergeven
20-10-2022 21:09 (Bijgewerkt op 01-11-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 672 Weergaven
Mededelingen  1. Uniforme pensioenaangifte (UPA) wordt onderdeel van Payroll Business Binnenkort verandert de werking van de UPA-aangifte: je verstuurt de aangiftebestanden dan niet meer via de tegel in het Youforce portaal, maar vanuit Payroll Business zelf. De verwachting is dat wij dit in de loop van augustus voor alle klanten vrij kunnen geven. Vooruitlopend daarop zie je daarom, als je de salarisverwerking van periode 07 afsluit, geen UPA-aangiftes meer in het oude portaal verschijnen. De belangrijkste verbeteringen in de nieuwe UPA-aangifte zijn: De schermen en manier van werken zijn gelijkgetrokken met die van de Loonaangifte, zodat je voortaan voor beide aangiftes dezelfde werkwijze kunt aanhouden.  Het aanmaakproces is vereenvoudigd en verbeterd: daardoor is de aangifte sneller klaar en kunnen we je ook sneller helpen bij vragen of problemen. Net als bij de loonaangifte kun je straks via het scherm Aangifte gemakkelijk controleren welke medewerkers er in de aangifte zitten, met welke regelingen, en welke bedragen er per regeling naar het pensioenfonds zijn verzonden. Als er verschillen met terugwerkende kracht zijn ontstaan in oudere aangiftetijdvakken, worden deze op dezelfde manier weergegeven als bij de loonaangifte. Je kunt voortaan zien welke collega de aangifte heeft ingestuurd. Je kunt zien welke salarisverwerking in welke aangifte is verwerkt. Actie  Hou de Community in de gaten! Binnenkort geven we daar een update over het moment waarop de aangiftes voor tijdvak 2023-07 voor jou klaar staan om te controleren en in te zenden. 2. APG aangifte wordt onderdeel van Payroll Business Waarom / hoe Binnenkort verandert de werking van de APG-aangifte: je verstuurt de aangiftebestanden dan niet meer via de tegel in het Youforce portaal, maar vanuit Payroll Business zelf. De verwachting is dat wij dit in de loop van augustus voor alle klanten vrij kunnen geven. Vooruitlopend daarop zie je daarom, als je de salarisverwerking van periode 07 afsluit, geen APG-aangiftes meer in het oude portaal verschijnen. De belangrijkste verbeteringen in de nieuwe APG-aangifte zijn: De schermen en manier van werken zijn gelijkgetrokken met die van de Loonaangifte, zodat je voortaan voor beide aangiftes dezelfde werkwijze kunt aanhouden.  Het aanmaakproces is vereenvoudigd en verbeterd: daardoor is de aangifte sneller klaar en kunnen we je ook sneller helpen bij vragen of problemen. Net als bij de loonaangifte kun je straks via het scherm  Aangifte  gemakkelijk controleren welke medewerkers er in de aangifte zitten, met welke regelingen, en welke bedragen er per regeling naar het pensioenfonds zijn verzonden. Als er verschillen met terugwerkende kracht zijn ontstaan in oudere aangiftetijdvakken worden deze op dezelfde manier weergegeven als bij de loonaangifte Je kunt voortaan zien welke collega de aangifte heeft ingestuurd. Je kunt zien welke salarisverwerking in welke aangifte is verwerkt. Actie  Hou de Community in de gaten! Binnenkort geven we daar een update over het moment waarop de aangiftes voor tijdvak 2023-07 voor jou klaar staan om te controleren en in te zenden. Gewijzigd en verbeterd 3. Signaal als herzien AWf nodig is bij meer dan 30% extra verloonde uren Waarom  Als voor een medewerker de lage AWf is toegepast en aan het einde van het jaar blijkt dat er voor deze medewerker meer dan 30% extra verloonde uren zijn dan contractueel is overeengekomen, dan moet de AWf worden herzien. Dit betekent dat je voor de aangifteperiodes in het jaar waarin de lage AWf premie is toegepast alsnog de hoge AWf premie moet betalen. Omdat dit een extra kostenpost is voor de medewerkers waarbij dit speelt, hebben we extra functionaliteit ontwikkeld, waarmee je kunt bewaken voor welke medewerkers dit geldt.  Vanaf deze release kun je daarom vastleggen of je hierover een signaal in het Signaleringsverslag wilt ontvangen, en kun je opgeven vanaf welk percentage extra verloonde uren je dit signaal wilt ontvangen. Hoe  Herziening moet alleen plaatsvinden als de overeengekomen arbeidsomvang van de arbeidsovereenkomst minder dan 35 uur per week bedraagt. Hierbij kijk je alleen naar de aangifteperiodes waarin de lage AWf is toegepast.  Voor het berekenen hiervan worden de volgende payroll elementen gebruikt.     Payrollelement Toelichting AWF Contr. uren per jaar voor weekgemidd (cum) Hierin wordt cumulatief bijgehouden wat de contractueel overeengekomen arbeidsduur van de medewerker in uren is voor de aangifteperioden waarin de lage AWf is toegepast. AWF Kalenderdagen per jaar  (cum) Hierin wordt cumulatief bijgehouden hoeveel kalenderdagen de medewerker in dienst is in de aangifteperioden waarin de lage AWf is toegepast. AWF Weken per jaar (cum) Hierin wordt cumulatief bijgehouden hoeveel weken de medewerker in dienst is in de aangifteperioden waarin de lage AWf is toegepast. De waarde van het payrollelement AWF Kalenderdagen per jaar (cum) wordt gedeeld door 7 en rekenkundig afgerond op 2 decimalen. AWF Contr. overeengekomen uren per week gemiddeld Hierin wordt vastgelegd hoeveel uren per week de contractueel overeengekomen arbeidsduur van de medewerker bedraagt. De waarde van het payrollelement AWF Contr. uren per jaar voor weekgemidd (cum) wordt gedeeld door de waarde van het payrollelement AWF Weken per jaar (cum). Het resultaat van de berekening wordt naar boven afgerond op hele uren.  Payrollelement AWF Contr. Overeengekomen uren per week gemiddeld heeft een waarde Als het payrollelement AWF Contr. Overeengekomen uren per week gemiddeld een waarde heeft (in dat jaar is dan de lage AWf toegepast) en de waarde is lager dan 35, dan berekent Payroll Business ook het percentage waarmee de verloonde uren, de contractueel overeengekomen uren overschrijden. Voor het berekenen van dit percentage worden de volgende payrollelementen gebruikt: Payrollelement Toelichting Aantal verloonde uren Hierin wordt het cumulatief aantal verloonde uren van de medewerker bijgehouden, die zijn doorgegeven naar de Loonaangifte voor alle aangifteperioden. AWF Contr. overeengekomen uren per jaar (cum) Hierin wordt cumulatief bijgehouden wat de contractueel overeengekomen arbeidsduur van de medewerker in uren is voor alle aangifteperioden. AWF percentage uren boven contract voortschrijdend Hierin wordt het percentage vastgelegd waarmee de totaal verloonde uren, de contractueel overeengekomen uren overschrijden. Het payrollelement Aantal verloonde uren wordt gedeeld door het payrollelement AWF Contr. overeengekomen uren per jaar (cum). Het uiteindelijke resultaat wordt naar beneden afgerond naar een geheel percentage.  Signaal instellen bij berekenen AWF percentage uren boven contract voortschrijdend Instellingen > Berekening > Gegevens UWV  Vanaf deze release kun je instellen of je in het Signaleringsverslag een signaal wilt ontvangen als het AWF percentage uren boven contract voortschrijdend is berekend en kun je opgeven vanaf welk percentage dit signaal gegeven moet worden. Hiervoor zijn aan het scherm Gegevens UWV met ingang van 1-1-2023 de volgende velden toegevoegd: WW herzien signaal bij overschrijden urennorm Vul hier Ja in als je dit signaal wilt ontvangen. De standaardwaarde van dit veld is Ja.  WW herzien vanaf welk percentage signaal. Geef hier op vanaf welk percentage je dit signaal wilt ontvangen. De standaardwaarde van dit veld is 31.  Als blijkt dat bij een medewerker de AWf herzien moet worden op basis van het overschrijden van de urennorm, moet je dit zelf vastleggen bij deze medewerker. Dit doe je in het scherm Loonheffingen (contract). Medewerker > Contract > Loonheffingen (contract) Open het scherm Loonheffingen (contract) en zet het veld WW herzien op Ja. Kies als peildatum (= ingangsdatum) de begindatum van het betreffende jaar. Let op: bij 4-weken verloning is dit voor 2023: 2-1-2023 en niet 1-1-2023.   Als bij een medewerker in een aangifteperiode de lage AWf is berekend, past Payroll Business dit aan en wordt alsnog de hoge AWf berekend. In de Loonaangifte wordt dit dan doorgegeven via de rubriek AWf herzien.  Actie Als je de nieuwe functionaliteit wilt gebruiken, vul dan in het scherm Gegevens UWV de gewenste waarden in bij de twee nieuwe velden die hierboven zijn beschreven.    Opgeloste meldingen 4. Routeberekening - Veerpont en/of onverharde wegen uitsluiten (4565638) Melding Bij gebruik van de reisafstandsbepaling is het niet gewenst om bij het berekenen van het aantal meters, een eventuele veerpont en/of onverharde wegen mee te nemen. Deze worden immers niet gebruikt bij de route. Oplossing We hebben bij de aanvraag van het aantal meters deze wegen uitgesloten. Actie Als je bij een medewerker de route nog een keer wilt berekenen, omdat in eerste instantie wel rekening is gehouden met dergelijke wegen en/of je hebt een vast aantal kilometers ingevuld omdat je het niet eens was met de berekende gegevens, dan adviseren we om bij de medewerker even de werklocatie te wijzigen en na een paar minuten weer de juiste werklocatie op te geven. Hierbij is het wel belangrijk dat in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten bij deze medewerker het veld Automatische route berekenen op Ja staat. Wet- en regelgeving 5. Maximum dagloon Ziektewet aangepast per 1-7-2023 Vanaf 1-7-2023 bedraagt het Maximum dagloon voor de Ziektewet 264,57. Wij hebben op 17 juli 2023 de standaardwaarde hiervoor aangepast met ingang van deze datum.   
Volledig artikel weergeven
20-07-2023 10:57
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 666 Weergaven
Mededelingen Uniek Persoonlijk Id (UPI) Waarom  Voor aanpalende applicaties, waaronder Verzuimmanagement en Talent Management is het nodig unieke personen te kunnen identificeren. Daarom wordt het in de toekomst verplicht een Uniek Persoonlijk Id (UPI) te gebruiken.  Met het UPI is het mogelijk (gekopieerde) medewerkers aan elkaar te koppelen als het dezelfde persoon betreft. De verplichting om de UPI te gebruiken gaan we gefaseerd opleveren: Fase 1 Controle op de uniciteit van de UPI. Zie hiervoor het onderwerp Controle uniciteit Uniek Persoonlijk Id verderop in deze release notes. Fase 2 Optie die het mogelijk maakt om de UPI van nieuwe medewerkers automatisch te laten vullen met de medewerkercode. Fase 3 De mogelijkheid om op individuele basis en via import, bestaande medewerkers te updaten met de medewerkercode, als je de optie om de UPI te vullen met de medewerkercode hebt aangezet. Hiervoor komt er een nieuw veld Update UPI.  Fase 4 Bezemronde voor nog niet gevulde UPI's en het verplicht stellen van de UPI. Via de Release notes houden we je op de hoogte houden van de voortgang.  Nieuw AVG Verwijderen medewerker Waarom  De AVG schrijft voor dat het mogelijk moet zijn medewerkers te verwijderen, nadat is voldaan aan de bewaarplicht. Daarom is vanaf deze release een functie voor het verwijderen van persoonsgegevens van medewerkers in HR Core Business opgenomen.  Hoe Medewerker > Medewerker > AVG Verwijderen medewerker Bij de Medewerker is aan het menu Medewerker vanaf deze release de functie AVG Verwijderen medewerker toegevoegd. Als je het scherm opent, zie je de medewerkers die langer dan 7 jaar geleden uit dienst zijn gegaan. Je kunt filteren op een specifieke medewerkernaam. Je markeert de medewerkers waarvan je de persoonsgegevens wilt verwijderen en klikt op de knop Verwijderen. Voor personen waarvan je de gegevens hebt verwijderd, zie je alleen de omschrijving AVG Verwijderd, xx.  Let op: het is niet mogelijk het verwijderen van medewerkers ongedaan te maken. De gegevens worden uit de database verwijderd en zijn niet meer terug te halen.  In het rapport Mutatieverslag uitgebreid zijn deze verwijderde medewerkers opgenomen met de omschrijving AVG Verwijderd, x en de Waarde AVG Verwijderd. Van medewerkers die zijn verwijderd via AVG Verwijderen medewerker, zijn geen persoonlijke data meer beschikbaar, zodat het niet mogelijk is te herleiden om welke medewerkers het gaat, de medewerkercode blijft wel bestaan. Het is belangrijk om te weten dat het verwijderen van een medewerker via de functie AVG verwijderen medewerker, als wijziging op de medewerkergegevens wordt beschouwd. Dit zorgt ervoor dat aanpalende applicaties over het verwijderen van de medewerker geïnformeerd, zie ook het voorbeeld hierna. Vraag je na het verwijderen via een interface of rapporten gewijzigde gegevens op, dan kan het zijn dat medewerkers die reeds 7 jaar uit dienst zijn, opnieuw in een selectie worden opgenomen, omdat er een wijziging op de medewerkergegevens heeft plaatsgevonden, namelijk dat de status AVG Verwijderd actief is. Dit geldt natuurlijk niet als de selectie alleen actieve medewerkers bevat.  Voorbeeld Medewerker J. Janssen, personeelsnummer 100, is reeds 7 jaar uit dienst. Zijn gegevens worden verwijderd via AVG Verwijderen medewerker. Bij deze verwijderactie wordt in de achtergrond het gegevenselement AVG maskeren gegevens aangemaakt en gevuld met de waarde Gemaskeerd. Hierdoor zie je in het mutatieverslag de medewerker als AVG Verwijderd. Stel een klant gebruikt een eigen interface, die alle medewerkers opvraagt waarvan gegevens zijn gewijzigd. Omdat het gegevenselement AVG maskeren gegevens is aangemaakt en de waarde Gemaskeerd heeft, wordt voormalig medewerker J. Jansen, personeelsnummer 100, naar de interface verstuurd als medewerker x. AVG Verwijderd.  Uw actie Als er aanpalende systemen gebruik maken van HR Core data, kunnen deze de medewerker met de verwijderde gegevens opnieuw aangeleverd krijgen. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn deze systemen eerst aan te passen, voordat je de nieuwe functionaliteit voor het verwijderen van persoonsgegevens gaat gebruiken.   Gewijzigd en verbeterd Gebruikersprofiel toegevoegd aan scherm Gebruikersgroep Waarom Als er veel gebruikersgroepen zijn aangemaakt, is het vaak lastig om de juiste gebruikersgroep te vinden. Daarom kun je voortaan een gebruikersgroep zoeken via het Gebruikersprofiel. Hoe Niveau Klant/Applicatiebeheer: Autorisatie > Gebruikersgroep Open via Autorisatie > Gebruikersgroep het overzicht van alle gebruikersgroepen die in Payroll Business zijn gedefinieerd. Hierin zie je welk gebruikersprofiel aan een gebruikersgroep is gekoppeld. Kies in het Zoekveld voor Gebruikersprofiel. Geef in het veld Zoektekst het gebruikersprofiel op waaraan de gebruikersgroep moet voldoen, bijvoorbeeld HR Core Consultant en klik op Zoeken. Uw actie Er is geen actie nodig Incidentele inkomstenvermindering Aanvullend geboorteverlof Loonaangifte Waarom Als je als werkgever de uitkering voor het Aanvullend geboorteverlof zonder aanvulling doorbetaalt aan de medewerker, is er sprake van gedeeltelijk betaald verlof. Dit wordt in de loonaangifterubriek Code incidentele inkomstenvermindering aangegeven met de waarde G (Aanvullend geboorteverlof).  Hoe Als het loon of de uitkering wegens aanvullend geboorteverlof op grond van de Wet Arbeid en Zorg en een eventueel door u verstrekte aanvulling op die uitkering in het aangiftetijdvak lager is dan het overeengekomen loon, geeft Payroll Business de code G door naar de loonaangifte om de inkomstenvermindering aan te geven.  Uw actie Er is geen actie nodig Vertaling van het menu Waarom HR Core Business en Payroll Business ondersteunen al geruime tijd Engelstalige en Duitstalige gebruikers, maar nog niet alle onderdelen van de applicatie zijn volledig vertaald.  Hoe Menu Vanaf deze release zijn alle menukeuzes gecontroleerd en volledig vertaald in het Engels en Duits. Frans volgt op later moment. De volgorde van de menu's voor journalisering en administratiekantoren is daarbij gelijk gemaakt aan de volgorde van de overige menu's: Beheer taken bovenin - worden veel gebruikt Instellingen onderin - worden minder gebruikt De vertalingen in de schermen en rapporten gaan we in een later stadium verbeteren.  Uw actie Typisch Nederlandse payrollbegrippen zijn soms lastig te vertalen. Uw Engels-, Frans- en Duitstalige collega's hebben mogelijk suggesties voor het verbeteren hiervan: wij horen dit graag en verzoeken je om deze door te geven aan onze Service Desk. Contract ID toegevoegd aan Rapport Audit File Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Als voorbereiding hierop voegen we aan bepaalde rapporten alsvast de kolom contract ID toe, zodat duidelijk is via welk contract bepaalde uitbetalingen zijn gedaan.  Hoe Rapporten > Controle > Audit file Aan het rapport Audit File is vanaf deze release de kolom Contract ID toegevoegd. Uw actie Er is geen actie nodig. IKV-gegevens in Ad hoc rapportage (uitgebreid) Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Daarom hebben we de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) alvast aangepast zodat je hierin straks de gegevens per inkomstenverhouding kunt zien. Hoe Rapporten > Controle > Ad hoc rapportage (uitgebreid) Als het straks mogelijk is om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract, zie je in dit rapport de juiste gegevens van de juist inkomstenverhouding. Uw actie Er is geen actie nodig. Volgorde stroken meerdere contracten bij afdrukken salarisstroken en jaaropgaven Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding. Als voorbereiding hierop hebben we de functionaliteit voor het afdrukken alvast aangepast.  Hoe Instellingen > Salarisspecificaties > Afdrukken en verzenden salarisstroken Instellingen > Salarisspecificaties > Afdrukken en verzenden jaaropgaven Als u gebruik maakt van het op papier afdrukken en verzenden van de salarisstroken wordt de pagina met de transitievergoeding gegroepeerd op basis van de gegevens van het eerste contract.  Uw actie Er is geen actie nodig. Algemene verbeteringen rapportageschermen - zoekfunctie medewerker verbeterd Waarom  Zoals we in de release notes van mei hebben gemeld, zijn we constant bezig met het verbeteren van de rapportages. Een onderdeel hiervan is dat je in alle rapportageschermen op dezelfde manier naar een medewerker kunt zoeken. Hoe Rapporten > Salarisspecificaties > Salarisstrook viewer Rapporten > Vastlegging > Mutatieverslag Voor de volgende rapporten hebben we het zoekscherm voor het zoeken naar een bepaalde medewerker vervangen door een lijst met zoekfunctie. Salarisstrook viewer Mutatieverslag Uw actie Er is geen actie nodig. Controle uniciteit Uniek Persoonlijk Id Waarom In de toekomst ben je verplicht een Uniek Persoonlijk Id (UPI) te gebruiken, om unieke personen te kunnen identificeren in aanpalende applicaties zoals Verzuim Management en Talent Management. Zie het onderwerp Uniek Persoonlijk Id (UPI) aan het begin van deze Release notes. Daarom controleert het systeem vanaf deze release of een Uniek Persoonlijk Id inderdaad uniek is.  Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerker Als je in het scherm Medewerker een nieuwe Uniek Persoonlijk Id vastlegt, controleert het systeem voortaan of de waarde die je in het veld hebt ingevuld uniek is. Als deze overeenkomt met een bestaande waarde binnen de klant, zie je een foutmelding als de achternaam en geboortedatum van de medewerkers niet overeenkomen.  Uw actie Zorg ervoor dat een UPI uniek is voor personen, dus medewerker en dezelfde (gekopieerde) medewerker over bedrijven heen. Een medewerker wordt als één persoon beschouwd als de achternaam en de geboortedatum identiek zijn.  Opgeloste meldingen  Geen dubbele melding meer bij salarisverwerking Waarom Als er al een salarisverwerking was gestart, op het moment dat u in het scherm Salarisberekening of Salarisberekening (met afsluiting) opende, kreeg u twee meldingen: U kunt geen nieuwe berekening inplannen, er is al een salarisberekening actief Salarisberekening loopt Hoe Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (met afsluiting) Vanaf deze release is dit aangepast en ziet u als er een salarisverwerking actief is, alleen de melding: Salarisberekening loopt. Uw actie Er is geen actie nodig. Wisselen gebruikersgroep gaf foutmelding in Google Chrome (change 2021013) Melding Als je na het starten van Payroll Business een ander gebruikersprofiel had gekozen door je opnieuw aan te melden met een andere gebruikersgroep, verscheen de foutmelding: Er is een onverwachte fout opgetreden. Dit gebeurde alleen bij gebruik van Google Chrome. Oplossing Dit is opgelost, zodat de foutmelding niet meer verschijnt. Uw actie Er is geen actie nodig. Toevoegen bepaalde sublooncomponenten was niet mogelijk (change 2034229) Melding Het was niet mogelijk om bepaalde sublooncomponenten waarvoor een alternatieve omschrijving is vastgelegd, te selecteren om op te nemen in de journalisering. Hierdoor ontstonden er verschillen in de journaalpost. Oplossing Dit is opgelost. Sublooncomponenten waarvoor een alternatieve omschrijving is vastgelegd, kun je nu selecteren om op te nemen in de journalisering. Uw actie Instellingen > Boekingsgroep > Boekingsdefinitie Als het niet mogelijk was om vanwege bovenstaande reden sublooncomponenten toe te voegen waardoor er een verschil ontstond in de journaalpost, voeg dan deze sublooncomponenten alsnog toe aan de juiste grootboekrekening. Awf-aanwas hoog ontbrak bij nabetaling na uitdiensttreding (change 2031570) Melding In de volgende situatie werd ten onrechte geen Awf-aanwas hoog doorgegeven naar de Loonaangifte.  Er is bij de medewerker sprake van zowel een werkgeversbetaling waarvoor het lage Awf-tarief geldt als loon waarvoor het hoge Awf-tarief geldt.  De medewerker is uit dienst en krijgt na de uitdiensttreding nog een nabetaling.   Oplossing Dit is opgelost, waardoor bij een nabetaling zowel Awf-aanwas hoog als Awf-premie hoog wordt doorgegeven naar de Loonaangifte, zoals de Belastingdienst voorschrijft.  Uw actie Er is geen actie nodig. Wet- en regelgeving Minimumlonen per 1 juli 2020 Na de publicatie van de bedragen van het minimum(jeugd)loon per 01-07-2020, hebben wij de wijzigingen doorgevoerd in Payroll Business.  U kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Inrichting > Referentietabel > Tabelnaam Minimum(jeugd)loon.  Publishing Date : 5/25/2020
Volledig artikel weergeven
25-05-2020 22:38 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 651 Weergaven
In deze versie Aangepast in versie 2 Nieuwe onderwerpen: Toegevoegd onder Mededelingen: Menukeuze Kopiëren medewerker - uitbetalen Transitievergoeding binnenkort niet meer beschikbaar Toegevoegd onder Opgeloste meldingen Negatieve netto's medewerkers uit dienst (3024051) Mededelingen Menukeuze Kopiëren medewerker - uitbetalen Transitievergoeding binnenkort niet meer beschikbaar Waarom Het uitbetalen van transitievergoedingen hebben we de afgelopen jaren heel gemakkelijk gemaakt: Sinds release 01-2020 kun je de verschuldigde transitievergoeding automatisch laten uitrekenen. Sinds release 01-2021 hoef je voor het uitbetalen van de transitievergoeding geen nieuwe medewerker meer aan te maken. In plaats daarvan kun je de transitievergoeding gewoon uitbetalen bij de medewerker zelf, met daarbij nog steeds een aparte inkomstenverhouding. Het is dus niet meer nodig om de medewerker te kopiëren. Hoe Medewerker > Instroom/Uitstroom > Kopiëren medewerker - Transitievergoeding Deze menukeuze verdwijnt uit het menu met ingang van release 02-2022.  Actie Stap over op de nieuwe methode voor uitbetalen, als je dat nog niet gedaan hebt: Medewerker  > Instroom/uitstroom > Uit dienst met Transitievergoeding. Daardoor hoef je voortaan nog maar twee mutaties vast te leggen: de uitdiensttreding zelf en de reden uit dienst. De rest gaat dan vanzelf. Payroll Business rekent - als je dat wilt - automatisch een voorstel Transitievergoeding uit. Je kunt het bedrag ook zelf uitrekenen en vastleggen in de vorm van een afwijkend bedrag. Het uitbetalen gaat vervolgens vanzelf via een tweede contract. Zorg vooraf voor de juiste instellingen, via menu Instellingen  > Berekening > Transitievergoeding. Bedenk goed welke ingangsdatum je wilt toepassen, en welk niveau: klant of per bedrijf. De uitdiensttredingen kun je op vervolgens meerdere manieren vastleggen, zoals je dat gewend bent: In het scherm Uit dienst met Transitievergoeding kun je controleren welk bedrag Payroll Business voorstelt, eventueel een afwijkend bedrag vastleggen en eventueel aanvullende vergoedingen vastleggen. Via mutaties die in Self Service of een andere HR applicatie worden vastgelegd. Actie Meer uitleg vind je in de online help, bij Procedurebeschrijvingen > Transitievergoeding > Voorstel transitievergoeding. Nieuw Indicatie Einde deelname regeling toegevoegd Waarom Met ingang van 2022 moet er in de UPA-aangifte een Indicatie meegegeven worden in het deel waar de pensioengegevens aangeleverd worden. Standaard moet in dit veld de waarde N doorgegeven worden. Als een regeling stopt, anders als het einde van de Inkomstenverhouding, dan moet er een einddatum van de regeling geleverd worden en moet de indicatie met de waarde J geleverd worden. Hoe De einddatum van een regeling kan op meerdere manieren bepaald zijn: Situatie 1 - De regeling eindigt voor het bedrijf Instellingen > Referentietabellen beheer Zie ook Release notes 2021-09, onderwerp Einddatum regelinggegevens naar een pensioenuitvoerder in de UPA-aangifte. Als een regeling voor een heel bedrijf stopt, kan je in de referentietabel UPA - koppeling pensioenregelingen een einddatum invullen het veld 7 Datum einde regelingblok. Door deze datum in te vullen wordt de einddatum aangeleverd en wordt de indicatie aangeleverd met de waarde J. Let op dat je de pensioenregeling per de volgende periode moet ontkoppelen, zodat er voor de medewerkers voor deze regeling geen berekening meer plaatsvindt.  Situatie 2 - De regeling stopt omdat de einddatum van de pensioenregeling wordt bereikt Instellingen > Referentietabellen beheer In de referentietabel Pensioenen/fondsen eigen regeling (vast) of Pensioenen/fondsen benoemd (vast) is vastgelegd hoe de einde deelname aan de pensioenregeling plaatsvindt via de velden: Einde deelname Einde deelname maanden voor AOW Toets einde deelname. De datum einde deelname wordt vastgelegd in het payrollelement Einddatum deelname (pensioensoort). Deze einddatum wordt aangeleverd in de UPA in de periode waarin deze datum valt, samen met de indicatie = J (ja)  Situatie 3 - De regeling stopt om een andere reden Medewerker > Medewerker > Interfaces Aan het medewerkerscherm Periodieke interface UPA zijn 16 velden Beëindigen regelingblok 01 t/m 16 toegevoegd. Hiermee kan je voor één medewerker een regelingblok beëindigen. Als je het veld op Ja zet per een bepaalde ingangsdatum, levert Payroll Business de einddatum van de betreffende periode aan en wordt voor deze periode de indicatie op J gezet. Let op dat je de pensioenregeling per de volgende periode moet ontkoppelen, zodat er voor de medewerkers voor deze regeling geen berekening meer plaatsvindt.  Situatie 4 - Medewerker gaat uit dienst Als je de medewerker uit dienst meldt, vult Payroll Business automatisch de einddatum van het regelingblok in. In deze situatie blijft de indicatie N in de betreffende periode. Dit is conform de afspraak met de pensioenfondsen. Actie Als er sprake is van situatie 1 of 3, moet je zelf respectievelijk de Datum einde regelingblok invullen of het veld Beëindigen regelingblok op Ja zetten, zoals hierboven aangegeven.  Gewijzigd en verbeterd 30% Regeling Salarisnorm niet gehaald Waarom In de release van oktober hebben wij de volgende verbetering doorgevoerd voor de 30%-regeling:  Aan het scherm met bedrijfsinstellingen is het volgende veld toegevoegd: Norminkomen verhogen met 0,01. Vul je hier Ja in, dan wordt het norminkomen tijdens de berekening met 1 cent verhoogd. Hierdoor wordt de bruto inhouding 1 cent lager en het berekende fiscale loon 1 cent hoger, zodat het voldoet aan de eis dat het hoger moet zijn dan het norminkomen. Omdat deze aanpassing niet alle situaties dekte, hebben we de 30%-regeling nogmaals aangepast. Hoe Instellingen > Berekening > Arbeidsvoorwaardegegevens > 30%-regeling Excl extraterritoriale kosten Bij het vullen van het veld met 0,01 cent worden nu ook onderstaande situaties goed gedekt. Januari (periode 01) OF overgang van master naar regulier en opnieuw beginnen OF 30%-regeling wordt deze periode actief: Nieuw indienst met 30% / 30% wordt nu gekoppeld / begindatum valt in deze periode. Actie Er is geen actie nodig. Als in het veld Norminkomen verhogen met 0,01 de waarde Ja is ingevuld is, voert Payroll Business in alle hierboven genoemde situaties de berekening opnieuw uit. Let op: we hebben dit aangepast per 1-1-2021, wat herberekeningen tot gevolg heeft.  CAO Rapportage Waarom In de release van november hebben wij het rapport CAO Dossier (Klant) beschikbaar gesteld waarmee je de inrichtingsgegevens van een bepaalde CAO kunt opvragen. Op basis van feedback hebben wij een aantal verbeteringen in dit rapport doorgevoerd, die vanaf deze release beschikbaar zijn. Hoe Rapporten > instellingen  > CAO Dossier (klant) Als je vanaf deze release het rapport opvraagt, zijn de volgende zaken aangepast: In de kolommen van de standaardwaarden toonden we alleen een code, daar is nu de omschrijving aan toegevoegd. Aan het tabblad Arbeidsvoorwaarden is de kolom Alternatieve omschrijving toegevoegd. Hierin zie je de alternatieve omschrijving van een arbeidsvoorwaarde, mits aanwezig. We hebben het tabblad Waardenlijsten toegevoegd. Dit zijn waardenlijsten die horen bij de referentietabellen die zijn ingericht op CAO-niveau, zoals Pensioenen en Salarisschalen. In het tabblad Referentietabellen is de tabelomschrijving nu hetzelfde als in het Overzicht bedrijfsinrichting; de omschrijving is dus niet meer afgekort. Actie Er is geen actie nodig.  Cumulatieve payrollelementen niet meer toegewezen aan een IKV Waarom Payrollelementen die van invloed zijn op de Loonaangifte of rapportages op IKV-niveau, worden toegewezen aan een IKV. Dit was ook van toepassing op een aantal cumulatieve payrollelementen, in dat geval werd bij een nieuwe IKV de waarde van het oude IKV doorgeteld, wat niet logisch is. Hoe Vanaf 01-01-2022 worden cumulatieve payrollelementen niet meer toegewezen aan een IKV. De bijbehorende periode payrollelementen worden indien van toepassing wel aan een IKV toegewezen. Actie Er is geen actie nodig. De bovenstaande aanpassingen zijn automatisch zichtbaar Visma-logo op salarisstrook en jaaropgave gewijzigd Waarom Recent is onze naam gewijzigd van Visma Raet  naar Visma YouServe. Daarom hebben we het logo op de salarisstroken en jaaropgave aangepast. Hoe Het gewijzigde Visma YouServe-logo  is zichtbaar op de salarisstroken en jaaropgaven rechts onderaan in de marge. Het logo van jouw eigen organisatie in de linker bovenhoek verandert uiteraard niet. Verder is het nieuwe logo zichtbaar als je in de rol van professional het Pdf-rapport van een proformaberekening opvraagt. Actie Er is geen actie nodig.  Opgeloste meldingen - in productie 13-11-2021 De volgende vijf meldingen hebben we op 13 november 2021 in productie gezet. Rapport Afrekenresultaten D/C periode 10 kwam eruit als periode 01 (2983365) Melding Als je het rapport Afrekenresultagen D/C opvroeg over periode 10, 11, 12 of 13 werd in de Rapport-parameters weergegeven dat het om periode 01 zou gaan. De gegevens in het rapport waren wel van de juiste periode. Hoe Rapporten > Berekening >  Afrekenresultaten D/C We hebben het rapport aangepast zodat bij de Rapport-parameters weer de juiste periode wordt weergegeven. Actie Er is geen actie nodig. Melding Fiscale ruimte negatief ten onrechte in signaleringsverslag (2981074) Melding De melding Reiskosten - de fiscale ruimte is negatief verscheen ten onrechte in het Signaleringsverslag. Oplossing De marge om het signaal af te laten gaan is vergroot. We hebben deze oplossing uitgeleverd op 13-11-2021, zodat het signaal vanaf dat moment niet meer onnodig afgaat. Actie Er is geen actie nodig. Fiscale ruimte onverklaarbaar uitbetaald en berekend (2998028) Melding In de oktober release is een fout ontstaan bij de fiscale uitruil in de arbeidsvoorwaarde Reiskosten. Als in het medewerkerscherm bij het veld Fiscale ruimte verrekenen de waarde Niet automatisch of Vanuit grondslag was ingevuld en er in de loop van 2021 meerdere keren een bedrag was ingevoerd om uit te ruilen, bijvoorbeeld via Reiskosten fiscale ruimte (bedrag), dan kan de berekening van de tweede en/of volgende uitruil fout zijn. De kans hierop is met name aanwezig als de volledige fiscale ruimte wordt uitgeruild. Oplossing De grondslag Reiskosten - Fiscale ruimte verrekenen werd op het verkeerde moment in mindering gebracht op de te verrekenen fiscale ruimte bij overschreiding van de maximale vergoeding. Hierdoor werden er in een volgende periode ten onrechte bedragen of verkeerde bedragen verrekend als fiscale ruimte. We hebben deze oplossing uitgeleverd op 13-11-2021, zodat het signaal vanaf dat moment niet meer onnodig afgaat. Actie Er is geen actie nodig. Na het uitleveren van de oplossing, herstelt Payroll Business de fout automatisch. Als je denkt dat de fout toch niet is hersteld, kan je bij de medewerker een TWK-mutatie vastleggen in de (eerste) periode waarin de berekening fout is. Verzamelstaat 2020 periode 13 gaf leeg rapport (3000466) Melding Als je een Verzamelloonstaat opvroeg over periode 13 van het jaar 2020, werd deze aangemaakt zonder gegevens.  Hoe Rapporten > controle >  Verzamelloonstaat We hebben het rapport aangepast zodat de gegevens weer in het rapport worden getoond als je het rapport opvraagt over periode 13 van 2020. Actie Er is geen actie nodig. Werkgeversverklaring - Geen negatieve resultaten (2971491) Melding Als je een werkgeversverklaring wilde aanmaken en de uitkomst van een grondslag was negatief, dan werd die negatieve waarde niet in de Werkgeversverklaring getoond. De positieve grondslagen werden wel getoond. Hoe  Berekening > Grondslag > Werkgeversverklaring We hebben de werking van de grondslagen aangepast, zodat bij het aanmaken van een werkgeversverklaring, voortaan ook negatieve uitkomsten zichtbaar zijn. Actie Er is geen actie nodig. Als de grondslagen zijn gevuld en je verwacht voor één van de tien grondslagen een negatief resultaat, dan gaat dit vanaf deze release bij het aanmaken van de eerstvolgende werkgeversverklaring goed. Opgeloste meldingen Transitievergoeding werd niet correct weergegeven (2966595) Melding Als gekozen was voor het tonen van de grondslag vaste looncomponenten met als duur de Afrekenperiode en de betreffende medewerker was tenminste één jaar in dienst geweest, dan werd de grondslag niet getoond in het scherm Voorstel transitievergoeding. Oplossing In de hierboven genoemde situatie werd de grondslag vaste looncomponenten die in het scherm getoond moest worden, niet correct afgeleid. Dit is nu aangepast Actie Er is geen actie nodig. Het voorstel transitievergoeding werd correct berekend, omdat hiervoor de grondslag op basis van maanden werd gebruikt. Ad-hoc rapportage niet op te vragen voor alle elementen (2967576) Melding Als je via de Ad-hoc rapportage een rapport wilde aanmaken voor minimum vakantietoeslag en het veld hiervoor was niet gemuteerd door een gebruiker, maar als standaard ingevuld door het systeem, dan kon je het betreffende element niet selecteren bij het aanmaken van het rapport. Dit gold zowel voor de oude Ad-hoc rapportage als de nieuwe Ad-hoc rapportage (uitgebreid). Hoe  Rapporten > Berekening >  Ad-hoc rapportage (uitgebreid) We hebben dit in de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) opgelost. We hebben er bewust voor gekozen om niet ook de oude Ad-hoc rapportage aan te passen, omdat deze wordt uitgefaseerd en binnenkort niet meer beschibaar is in het menu. Actie Als het eerder niet lukte om de minimum vakantietoeslag in een ad-hoc rapport op te nemen, kun je het element hiervoor vanaf release 2021-12 toevoegen in de Ad-hoc rapportage (uitgebreid) en het rapport opnieuw aanmaken. Actieve signaleringen - veld Vermoedelijke bevallingsdatum (2976374) Melding De signalering voor het registreren van de Vermoedelijke bevallingsdatum werkte niet. Oplossing Dit was een technisch probleem dat is verholpen. Actie Er is geen actie nodig. Negatieve netto's medewerkers uit dienst (3024051) Melding Bij het gebruik van uren in de arbeidsvoorwaarden Loondoorbetaling bij verlof met een berekeningsmethode anders dan bedrijfsuren, konden er na het uitleveren van de novemberrelease, als gevolg van herrekening kleine verschillen ontstaan in negatieve netto's van medewerkers uit dienst. Oplossing We hebben de fout in de software hersteld en de oplossing uitgeleverd op 19 november 2021. Actie Om er zeker van te zijn dat het goed opgepakt wordt, moet de verwerking met terugwerkende kracht gestart worden vanaf 01-01-2021. Wet- en regelgeving Minimumlonen per 1 januari 2022 Wij hebben de bedragen van het minimum(jeugd)loon per 01-01-2022 opgenomen in Payroll Business. Je kunt deze inrichting controleren via Rapporten > Instellingen > Referentietabel > Tabelnaam Minimum(jeugd)loon.  Herzien lage WW-premie bij meer dan 30% overwerk in kalenderjaar De bepaling uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) dat medewerkers alsnog de hoge WW-premie moeten betalen als ze in een jaar meer dan 30% hebben overgewerkt, was tijdelijk opgeschort, omdat deze tot onbedoelde effecten leidt in sectoren waar vanwege het coronavirus veel wordt overgewerkt. De Stichting van de Arbeid had daarom verzocht deze bepaling aan te passen en het kabinet heeft toegezegd de bepaling tijdelijk te wijzigen. Om de onbedoelde effecten weg te nemen, is toen besloten dat alle werkgevers over de kalenderjaren 2020 en 2021 op basis van de 30% herzieningssituatie de lage WW-premie niet hoeven te herzien. Per 1 januari 2022 treedt de herzieningssituatie echter weer in werking, zie voor meer informatie de berichtgeving op onze website: https://www.vismaraet.nl/prinsjesdag-2021/nieuwsbrief-prinsjesdag-wet-en-regelgeving/. Publishing Date : 11/22/2021
Volledig artikel weergeven
18-11-2021 22:24 (Bijgewerkt op 10-02-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 655 Weergaven
Aangepast in versie 2 In versie 2 zijn onder Mededelingen de volgende onderwerpen toegevoegd: Nulboekingen in journaalposten en exportdefinitie (change 1934868) Nieuwe Terugkoppeling L2041 vanaf 1-1-2021 bij aangifte Loonheffingen Mededelingen Nulboekingen in journaalposten en exportdefinitie (change 1934868)  In de release notes van september hebben wij aangegeven dat change 1934868 is opgelost. Omdat de optie Exportdefinitie meestal alleen beschikbaar is binnen het consultancyprofiel zien klanten deze optie niet en is het aanpassen ervan niet mogelijk. Naar aanleiding van vragen aan ons Service Center komen we hier graag nog even op terug. Als je de aanpassing zoals vermeld in de release notes van september wilt doorvoeren, neem dan contact op met ons Service Center. Nieuwe Terugkoppeling L2041 vanaf 1-1-2021 bij aangifte Loonheffingen Vanaf de Loonaangifte van januari 2021 gaat de Belastingdienst een extra controle terugkoppelen. Het betreft de Melding L2041: De Indicatie oproepovereenkomst is 'N' terwijl het Aantal contracturen per week 0 is. Je kunt dit controleren door het Signaleringsverslag op te vragen en de medewerkers aan te passen met de melding: 2041 - Ind. opr.overeenk. moet Ja zijn bij 0 uren. Dit scheelt meldingen na de loonaangifte van januari 2021. Gewijzigd en verbeterd Meerdere Inkomstenverhoudingen voor Uniforme Pensioenaangifte (UPA) Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om via een tweede contract de transitievergoeding te verlonen. Als voorbereiding hierop hebben we in deze release weer een aantal zaken aangepast. De interface van UPA is aangepast zodat ook met dit tweede contract de juiste gegevens per Inkomstenverhouding (IKV) naar de Pensioenfondsen worden verstuurd. Hoe Als je gebruikt maakt van het tweede IKV, zal in de Interface voor UPA automatisch een tweede IKV worden aangemaakt. Actie Er is geen actie nodig. Kolom IKV toegevoegd aan aantal controlerapporten Waarom Binnenkort wordt het mogelijk om een transitievergoeding uit te betalen via een tweede contract en een tweede inkomstenverhouding (IKV). Als voorbereiding hierop voegen we aan de rapporten Individuele loonstaat, Collectieve loonstaat, Verzamelloonstaat en Controleoverzicht loonaangifte alvast de kolom IKV toe, zodat duidelijk is via welke Inkomstenverhouding bepaalde uitbetalingen zijn gedaan.  Hoe Rapporten > Controle > Individuele loonstaat Rapporten > Controle > Verzamelloonstaat Rapporten > Controle > Collectieve loonstaat Rapporten > Controle > Controleoverzicht loonaangifte Aan bovenstaande rapporten is vanaf deze release de kolom IKV toegevoegd. Daarnaast hebben we voor de Individuele loonstaat het element Tijdelijke Heffingskorting van het rapport verwijderd. Actie Er is geen actie nodig. Privacylink en Contactformulier bij Net Promote Score en Customer Effort Score Waarom We zijn recent begonnen met het meten van de feedback van onze klanten op ons product. Hiervoor gebruiken wij de Net Promotor Score (NPS) via Wootric en de Customer Effort Score (CES). De NPS geeft aan in welke mate je Payroll Business zou aanbevelen. Via de CES geef je de mate van inspanning aan die het je kost om een proces of taak te voltooien.  Om te verduidelijken waarom wij graag feedback ontvangen over onze producten heen, wat wij doen met de feedbackgegevens en welke gegevens wij opslaan, is er een privacypagina ontworpen waarin al deze vragen worden beantwoord. Ook willen we graag met de klanten die feedback hebben gegeven in contact komen. Hoe Als de pop-up waarin we om feedback vragen in het scherm opkomt, kun je in deze pop-up onderin klikken op de link naar de privacypagina. Om te weten of we contact met je mogen opnemen, kun je ervoor kiezen om aan het einde van de feedback te kiezen voor het invullen van een contactformulier. Dit is een vrije keuze. Actie Als je de privacypagina wilt bekijken, klik dan op de link de pop-up. Wil je dat wij contact met je opnemen over de feedback, vul dan het contactformulier in. Laatste actuele datum niet meer in scherm Verwerken externe mutaties Waarom In het scherm Verwerken externe mutaties zag je bovenin altijd de Laatste actuele datum. Deze datum was echter de datum over heel Payroll Business heen en zei niets over de laatste datum waarop je als klant deze mutaties had ingelezen. De meest actuele datum werd onderin het scherm al getoond.  Hoe Beheer > Externe mutaties > Verwerken externe mutaties Omdat de Laatste actuele datum onjuist is, wordt deze vanaf deze release niet meer in het scherm Verwerken externe mutaties getoond. Actie Er is geen actie nodig. Nul vaste reisdagen per week Waarom Door de landelijke maatregelen tegen het coronavirus worden werknemers opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Dit kan van invloed zijn op de reiskostenvergoeding. Voor reiskostenvergoedingen die na 12 maart zijn afgesproken, geldt dat deze deze zelfs alleen vergoed mogen worden op basis van de werkelijk afgelegde kilometers voor woon-werkverkeer. Om te voorkomen dat je reiskosten in zijn geheel moet blokkeren of verwijderen en vervolgens weer moet deblokkeren of toevoegen als er wèl reisdagen zijn, is het vanaf deze release mogelijk om 0 (nul) reisdagen in te voeren.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Reiskosten Vanaf deze release is het mogelijk om in het medewerkerscherm Reiskosten 0 reisdagen vast te leggen bij het veld Vaste reisdagen per week. Hierdoor wordt de reiskostenvergoeding niet uitbetaald. Zodra de medewerker alsnog reisdagen heeft, kan je de 0 reisdagen overschrijven met de werkelijke reisdagen, of als de reisdagen fluctueren, vastleggen in het veld Afwijkende reisdagen. Voor de volgende berekeningsmethoden mag bij het gebruik van afwijkende reisdagen het aantal Vaste reisdagen per week geen 0 zijn, maar moeten hier de oorspronkelijke dagen zijn ingevuld. Voor deze berekeningsmethoden wordt namelijk de verhouding tussen de afwijkende reisdagen en de vaste reisdagen per week berekend. Het invullen van een 0 bij Vaste reisdagen per week resulteert bij deze methoden in een deling door 0, waardoor een foutmelding in de salarisverwerking ontstaat. 4. Dagenbepaling fiscus / Dagen per week / Vaste vergoeding 9. Dag.bep.fisc/Reisdagen per week/Vaste vergoeding 10. Dag.bep.fisc/Reisdagen p.wk/Tabel vaste verg.   Actie Als je deze mogelijkheid wilt gebruiken, geef dan bij de betreffende medewerkers 0 reisdagen op bij Vaste reisdagen per week. Let er op dat je bij de berekeningsmethoden 4, 9 en 10. je bij het invoeren van afwijkende reisdagen het oorspronkelijke aantal Vaste reisdagen per week moet invullen.  Uren cumulatief en per periode voor Aanvullend geboorteverlof Waarom Het controleren van de doorbetaalde uren voor Aanvullend geboorteverlof, deed je tot deze release via de Afrekenmatrix medewerker of via de Ad-hoc rapportage. Het is echter wenselijk om de opgenomen uren ook te kunnen controleren in het arbeidsvoorwaardescherm Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing), zodat je kunt nagaan welke uren vanuit HR Core Business zijn gebruikt voor het doorbetalen van het Aanvullend geboorteverlof.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidsvoorwaardenpakket > Loondoorbetaling bij verlof (uitsplitsing) Het veld ... uren berekend bevat nu naast de berekende uren bij een vast percentage, ook de berekende uren als er sprake is van een verlofopname via HR Core Business. Dit geldt voor alle verlofsoorten bij loondoorbetaling bij verlof waarbij sprake is van Berekende uren.  Actie Er is geen actie nodig Opgeloste meldingen Afronding minimum uurloon ging niet altijd goed (16197879) Melding Als een medewerker het wettelijk minimum loon verdient, moet het uurloon naar boven worden afgerond op 2 decimalen. Deze afronding naar boven ging niet altijd goed. Hierdoor kwam het voor dat het standaard uurloon toch niet naar boven werd afgerond op 2 decimalen, als een medewerker het minimum loon verdient.   Oplossing Dit is aangepast, zodat vanaf deze release het standaard uurloon correct naar boven wordt afgerond, als een medewerker het minimum loon verdient.  Actie Er is geen actie nodig. Voorstel transitievergoeding - Grondslag vaste looncomponenten niet meegenomen in berekening transitievergoeding (2144556) Melding  De voorgestelde waarde voor de transitievergoeding week soms af van de berekende waarde bij een gebroken jaar in dienst. Dit kwam voor als er bij het in dienst treden van een medewerker sprake was van een gebroken maand, waardoor het niet mogelijk was het aantal maanden in dienst vast te stellen voor het berekenen van de grondslag vaste looncomponenten voor de transitievergoeding. Oplossing De berekening is aangepast zodat het gebroken dienstjaar wordt meegenomen in de berekening. Actie Er is geen actie nodig.  Aanvullend geboorteverlof - uitbetaling (2257245) Melding  Als aanvullend geboorteverlof is opgenomen en je ervoor kiest om de Uitbetaling UWV in één keer achteraf te verrekenen, doe je dat door in de arbeidsvoorwaarde Loondoorbetaling bij verlof (Uitsplitsing) het veld Beëindiging tbv verrekening aanv. geb. verlof op Ja te zetten en het bedrag in te vullen bij Bedrag uitbetaald door UWV aanv. geboorteverlof. Het kwam echter voor dat deze stappen waren gevolgd en het doorbetalingspercentage voor aanvullend geboorteverlof op 0 was gezet, er toch geen verrekening van de uitbetaling UWV op de loonstrook stond. Dit kwam doordat de uitbetaling plaatsvond in een periode nadat aanvullend geboorteverlof was opgenomen en de uitbetaling alleen verrekend werd, als er ook een loondoorbetaling voor het aanvullend geboorteverlof in dezelfde periode plaatsvond. Oplossing Vanaf deze release wordt als in de laatste periode het Doorbetalingspercentage aanvullend geboorteverlof op 0 wordt gezet en er dus geen loondoorbetaling van het aanvullend geboorteverlof plaatsvindt, toch de UWV uitbetaling verrekend als de velden Beëindiging tbv verrekening aanv. geb. verlof en Bedrag uitbetaald door UWV aanv. geboorteverlof zijn ingevuld. Actie  Er is geen actie nodig. Geen begrenzing op maximum dagloon ziekengeld (2188775) Melding Ziektedagen worden geboekt met de verwachting dat er wordt afgetopt op het Maximum dagloon Ziektewet. De ziektedagen werden echter volledig doorbetaald. Het aftoppen op het Maximum dagloon Ziektewet vindt alleen plaats als het ziektegeld wordt berekend op basis van ziektedagen. Bij werknemers waarvoor ook ziekte-uren waren ingevuld was het maximum dagloon niet toegepast omdat ziekte-uren vóór dagen gaan. In de online help stond in toelichting van het veld Toepassen maximum dagloon niet duidelijk vermeld dat de loondoorbetaling bij ziekte alleen werd afgetopt op het wettelijk vastgestelde maximum dagloon ziektewet als je ziektedagen had opgegeven. Oplossing  We hebben de programmatuur aangepast omdat bleek dat er behoefte is dat het maximum dagloon ziekengeld ook wordt toegepast bij het opgeven van ziekte-uren. Voortaan wordt er ook als er ziekte-uren zijn opgegeven gecontroleerd op het maximum dagloon. Actie Er is geen actie nodig.  Foutmelding salarisverwerking deling 0 bij transitievergoeding (2278094) Melding Bij een voorlopige verwerking verscheen er een foutmelding in verband met deling door 0. Dit probleem trad op bij medewerkers die in 2017 in dienst zijn gekomen en in 2020 uit dienst worden gemeld, Als de medewerker meer dan een jaar in dienst is geweest, maar minder dan 3 jaar, wordt de duur van de referteperiode voor variabele vergoedingen berekend in werkdagen. Payroll Business haalt echter alleen gegevens op uit de laatste 2 jaar en geen gegevens uit eerdere jaren. Hierdoor was het niet mogelijk werkdagen te bepalen en dit resulteerde in de foutmelding Deling door nul omdat er geen werden dagen geretourneerd. Oplossing Het is wel mogelijk kalenderdagen langer dan twee jaar terug te bepalen. Daarom gebruikt Payroll Business voor het bepalen van de referteperiode voor de grondslag variabele vergoedingen voortaan kalenderdagen in plaats van werkdagen, waardoor de deling door nul wordt voorkomen en de foutmelding niet meer verschijnt. Actie Er is geen actie nodig. In de journaalexport ontbraken verbijzonderingen (2122980) Melding In de journaalexport kun je meerdere selectiecriteria opnemen, waaronder kostenplaats en classificatiekenmerk. Bij het verwerken van een declaratie met verbijzondering kwamen echter niet alle verbijzonderingscriteria en de vaste zaken uit het scherm arbeidscontract in de journalisering en in de journaalexport terecht. Oplossing Vanaf deze release worden alle verbijzonderingscriteria die zijn ingericht in de journaalpostoverzichten  en journaalexport rapportages getoond. Actie Als je hier gebruik van wilt maken, kun je dit in de journaalpostmodule inrichten. Wet- en regelgeving Indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd. Waarom Vanaf 2021 is aan de Loonaangifte de Indicatie publiekrechtelijke aanstelling voor onbepaalde tijd toegevoegd.  Hoe Medewerker > Contract > Arbeidscontract Om dit aan te sturen is per 1-1-2021 aan het scherm Arbeidscontract het veld Publiekrechtelijke aanstelling voor onbep. tijd toegevoegd. Dit veld heeft als standaardwaarde Niet van toepassing. Signaleringen - waarschuwing Om aan te geven welke waarde dit veld moet hebben, zijn er de volgende signaleringen aangemaakt: 2105 - Publ.recht.aanstelling moet Ja of Nee zijn 2106 - Publ.recht.aanstelling moet NVT zijn Meer informatie over deze signaleringen vind je in de online help in het onderwerp Signaleringen loonaangifte. Publishing Date : 10/26/2020
Volledig artikel weergeven
23-10-2020 24:01 (Bijgewerkt op 31-01-2022)
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 646 Weergaven
Nieuw Invoer dubbel Nummer inkomstenverhouding voortaan onmogelijk Waarom  De Belastingdienst accepteert geen aangiftebestanden waarin binnen hetzelfde Loonheffingennummer meerdere keren dezelfde combinatie van Burgerservicenummer (BSN) en Nummer inkomstenverhouding (IKV) voorkomt. Tot nu was het wel mogelijk om een dergelijke mutatie in Payroll Business in te voeren. Vervolgens werd er na het afsluiten van de salarisverwerking een rapport gegenereerd en moest je deze fout oplossen, voordat er een bestand voor de Loonaangifte werd aangemaakt. Om het invoeren van BSN en IKV meteen goed te laten gaan, zodat geen herstel achteraf nodig is,  hebben we er vanaf deze release voor gezorgd dat het onmogelijk is om eenzelfde combinatie BSN / IKV in te voeren bij hetzelfde Loonheffingennummer als deze combinatie al in het systeem staat. Hoe  Bij de onderstaande processen en functionaliteiten controleert het systeem de invoer van BSN en IKV zodanig, dat je binnen een Loonheffingennummer niet meer dezelfde combinatie hiervan kunt invoeren. Workflow nieuwe medewerker Aanpassen bij huidige medewerker Kopiëren medewerker Mutatie vanuit HRSS Import CSV Externe mutaties Bij al deze manieren van invoer, zal HR Core / Payroll Business dubbele IKV-nummers meteen afkeuren,  Actie  Pas het nummer inkomstenverhouding aan en biedt daarna de mutatie opnieuw aan. CAO E-commerce Nederland Waarom  Vanuit de markt is gevraagd om met ingang van 2022 de CAO E-commerce Nederland (CAO-code 4236) te ondersteunen. Daarom ondersteunen we nu ook deze CAO pro-actief, zoals we ook de overige CAO's ondersteunen. Hoe  We hebben de CAO E-Commerce met ingang van 2022 ingericht, zodat je die nu kunt selecteren bij het aanmaken van een nieuw bedrijf. Actie  Als je de CAO E-commerce Nederland gaat gebruiken, kun je deze nieuwe CAO met het betreffende arbeidsvoorwaardencluster nu laten inrichten door een consultant of Administratiekantoor. Functionaliteit individuele salarisverwerking uitgebreid Waarom  Het blijkt dat er in de praktijk veel gebruikt wordt gemaakt van de functionaliteit van de individuele salarisverwerking, die we in de zomer van 2021 hebben opgeleverd. Om het gebruik ervan nog makkelijker te maken, hebben we in deze release de functionaliteit als volgt uitgebreid/aangepast: Aan alle schermen waarin je individuele mutaties kunt invoeren, hebben we het icoon  toegevoegd waarmee je de individuele salarisverwerking kunt starten. Vanaf deze release kan je, zodra de individuele verwerking is afgerond, vanuit het scherm Salarisberekening direct de salarisstrook van de betreffende medewerker opvragen. Omdat bleek dat het niet gewenst was om na een individuele salarisverwerking, automatische rapportages af te roepen, hebben we dit proces uitgezet. Hoe  Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (met afsluiting) Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (geavanceerd) - alleen voor Administratiekantoren en consultants In de schermen voor Salarisberekening herken je een afgeronde individuele verwerking aan het icoon   .  Door op dit icoon te klikken, wordt de salarisstrook van deze medewerker direct op het scherm getoond. Actie  Er is geen actie nodig. Gewijzigd en verbeterd Veld Verwijderen IKV ook te gebruiken voor UPA Waarom Soms is er onterecht een inkomstenverhouding (IKV) aangemaakt, bijvoorbeeld een zogenoemde No-show. De medewerker is niet op komen dagen, maar je wilt wel de registratie van deze medewerker in het HR-systeem behouden. Om ervoor te zorgen dat deze persoon niet meegaat in de diverse aangiftes kun je in het scherm Loonaangifte (IKV) het veld Verwijderen IKV op Ja zetten. Hiermee verwijder je alleen deze IKV uit de Loonaangifte en, vanaf deze release, ook uit de UPA-aangifte. Herstarten aangifte Als je je een aangifte moet herstarten terwijl je de volgende periode al hebt opgestart en een persoon met terugwerkende kracht in dienst meldt over de periode die je gaat herstarten, kan het voorkomen dat deze medewerker daarom in het vorige aangiftebestand wordt meegenomen. Omdat bepaalde verplichte payrollelementen nog niet zijn aangemaakt, wordt deze aangifte afgekeurd. Ook in dit geval kun je ervoor zorgen dat deze persoon niet meegaat in de diverse aangiftes. Actie Medewerker > Inkomstenverhouding > Loonaangifte (IKV) Als je in bovenstaande gevallen de IKV van de betreffende medewerker uit de loonaangifte en/of UPA-aangifte wilt halen, zet dan in het scherm Loonaangifte (IKV) het veld Verwijderen IKV op Ja. Als je dit veld het op ja hebt gezet, wordt deze IKV automatisch uit de loonaangifte verwijderd. Voor de UPA geldt dat je deze zelf moet herstarten. Na het succesvol insturen van de aangifte(s) waaruit de IKV is verwijderd, moet je het veld Verwijderen IKV weer op Nee zetten, zodat de persoon de volgende periode wel mee komt in de aangifte met alle benodigde velden. WAB overschrijding 30% urennorm, berekening gemiddelde contracturen  Waarom Als gevolg van veranderende Wet en Regelgeving, moeten de contractueel overeengekomen uren in een jaar, ook worden berekend in de volgende situaties: Medewerker is jonger dan 21 en voldoet aan gewerkte urennorm Medewerker is BBL-er Medewerker is Stagiair Medewerker  wordt gedurend het jaar doorwerken AOW-er Als de situatie van de medewerker gedurende het jaar verandert, dan worden vanaf nu de contracturen van bovenstaande situaties ook meegenomen voor berekening van de gemiddelde contracturen per week. Als dit aantal tenminste 35 uur is, dan hoeft er nooit te worden herzien. Hoe Vanaf nu worden de volgende payrollelementen in bovenstaande situaties ook berekend: AWF Contr. overeengek.uren per week gemiddeld AWF Contr. overeengekomen uren per jaar (cum) AWF Contr. uren per jaar voor weekgemidd (cum) AWF Weken per jaar (cum) Actie Er is geen actie nodig. Huisnummer nul bij medewerker niet meer toegestaan Waarom Als in een loonaangifte een huisnummer met de waarde nul voorkwam, keurde de Belastingdienst de aangifte af en kon de gehele aangifte van het bedrijf niet worden ingezonden. In het kader van het verbeteren van het aangifteproces, hebben we er ervoor gezorgd dat je vanaf deze release als huisnummer niet meer de waarde 0 kunt vastleggen. Hoe Medewerker > Medewerker > Medewerkers Het Huisnummer is een verplicht veld bij een medewerker en voorheen kon je hier een nul invoeren. Omdat voor de loonaangifte de waarde groter of gelijk aan 1 moet zijn, geldt dat nu ook binnen Payroll Business. Als je een nul invoert, zie je bij het opslaan bovenin het scherm de foutmelding: Huisnummer (mdw.) - Buiten waardebereik Min: 1 - Max: 99999.  Actie Als je een nieuwe medewerker invoert of een medewerker wijzigt, voer dan een huisnummer in met de waarde 1 of hoger. Controles loonheffingennummer Waarom De Belastingdienst controleert het loonheffingennummer dat wordt gebruikt om aangifte te doen. Als een loonheffingennummer niet aan de eisen voldoet, keurt de Belastingdienst de aangifte bij het insturen meteen af. In het kader van het verbeteren van het aangifteproces hebben we er daarom voor het veld Loonheffingennummer dezelfde twee controles toegevoegd die de Belastingdienst ook uitvoert.  Hoe Instellingen > Gegevensuitwisseling > Interfaces / Loonaangifte In het interfacescherm Loonaangifte hebben we voor het veld Loonheffingnummer de volgende controles ingesteld: Elfproef Het systeem controleert nu of het eerste gedeelte van het Loonheffingennummer voldoet aan de elfproef. Dit is dezelfde controle die er is voor het Burgerservicenummer (BSN).  Eerste drie cijfers ongelijk aan 000 De eerste 3 cijfers van het Loonheffingnummer mogen niet gelijk zijn aan 000.  Actie Er is geen actie nodig. Nieuwe opties schermen Salarisberekening Waarom We hebben aan de salarisberekeningsschermen twee opties toegevoegd. Een om de performance van de schermen te verbeteren en een om een salarisverwerking in de tijd te kunnen plannen. Hierdoor kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om een salarisverwerking te laten starten in de avond. Hoe Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (met afsluiting) Beheer > Salarisberekening > Salarisberekening (geavanceerd) - alleen voor Administratiekantoren en consultants Datum/tijd Aan de schermen Salarisberekening en Salarisberekening (met afsluiting) is het veld Datum/tijd toegevoegd.  Tot nu toe was het alleen mogelijk om een verwerking direct te laten uitvoeren. In dit veld kun je de datum en het tijdstip opgeven waarop je de verwerking wilt inplannen, bijvoorbeeld in de avond. Toon individuele verwerkingen Aan alle salarisberekeningsschermen is deze optie toegevoegd. Omdat je tegenwoordig een salarisverwerking voor 1 medewerker kan uitvoeren, wordt de lijst met gedraaide verwerkingen steeds groter. Om ervoor te zorgen dat de gedraaide verwerkingen in het scherm snel zichtbaar zijn, laten we voortaan bij het openen van het scherm niet meer de regels zien van de individuele verwerkingen, maar alleen van de verwerkingen voor het hele bedrijf. Wil je ook de regels van de individuele verwerkingen zien, dan kun je de optie Toon individuele verwerkingen aanvinken, Actie Wil je een verwerking inplannen op een bepaald tijdstip, vul dan bovenin het scherm bij Datum/tijd de gewenste datum en tijd in.   Wil je in de lijst Reeds gedraaide verwerkingen ook de medewerkers zien waarvoor je een individuele verwerking hebt gedraaid, vink dan de optie Toon individuele verwerkingen aan. Doorstroomindicatie beschikbaar voor gebruik in profielen Waarom Kort geleden hebben we het gegevenselement Doorstroomindicatie geïntroduceerd: dit element ondersteunt twee situaties: De overgang van stagiair naar medewerker Herindienst  Je hoeft hierdoor geen nieuwe medewerker meer aan te maken. Door het gebruik van de doorstroomindicatie wordt er automatisch een nieuw nummer inkomstenverhouding toegekend. Twee nieuwe workflows in de menu's Instroom en Doorstroom ondersteunen deze processen. De profielen worden vooral gebruikt om mutaties verrijken die vanuit externe HR-applicaties worden aangeleverd. Binnen die context is het handig om ook de Doorstroomindicatie te kunnen gebruiken. Hoe Instellingen > Vastlegging > Profielen Aan de lijst met beschikbare gegevenselementen is het element Doorstroomindicatie (10527025) toegevoegd. Je kunt dit element de volgende waardes geven: Stagiair wordt medewerker (1) Herindienst (2) Actie Als je met vastlegprofielen werkt kun je vanaf nu de Doorstroomindicatie toepassen.  Meer uitleg over de doorstroomindicatie vind je in de releasenotes 2022-01 (Stagiair) en 2022-03 (Herindienst). Meer uitleg over het nut en de toepassing van profielen vind je in de Online help. Opgeloste meldingen Afrekenresultaten D/C - Transitievergoeding dubbel in rapport (3310819) Melding Het rapport Afrekenresultaten D/C gaf dubbele waarden als een medewerker meerdere contracten heeft en je het rapport aanmaakte met een groepeerkenmerk. Oplossing Vanaf deze release is dit probleem opgelost en worden medewerkers met meerdere contracten juist worden weergegeven in het rapport. Actie Er is geen specifieke actie nodig. Als je het rapport eerder had aangemaakt met verkeerde informatie, kan je het vanaf deze release opnieuw aanmaken.   
Volledig artikel weergeven
21-04-2022 16:04
 • 0 Antwoorden
 • 0 kudos
 • 643 Weergaven