cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Sort by:
Kas ir "Mani pieteikumi"?   "Mani pieteikumi" ir lietotne, kas ir daļa no moduļa "Personāls". Tā ietver brīvas formas pieteikumus un vienreizējās samaksas pieteikumus par sevi un kolēģiem, kā arī to saskaņošanu, izmantojot uzdevumu sarakstu. "Mani pieteikumi" ir pieejami sākot ar HoP versiju Coral 2017.07.11 un Horizon versiju 495.27 un 500.8. Klientiem ar vecākām versijām šī lietotne nebūs pieejama.   Kāda konfigurācija ir nepieciešama, lai sāktu lietošanu?   Horizon jābūt definētam vismaz vienam "Brīvas formas pieteikums" dokumenta tipam. Horizon jābūt definētam vismaz vienam "Vienreizējās samaksas pieteikums" dokumenta tipam. Ieteicams ir pārdomāt dokumenta tipa nosaukumu, lai tā mērķis būtu viegli saprotams, kā arī izvairīties no gariem nosaukumiem un vārda "pieteikums" atkārtošanas. Jauns pieteikums Dokumenta tipa laukam "Dokumenta numurs" jāpiešķir numerators ar vērtību Saglabājot. Vienreizējās samaksas pieteikumam arī jābūt piešķirts Samaksas veids. Pieteikumam ir jādefinē saskaņošanas scenārijs. Funkcija "Atļaut atgriešanu" HoP nav iestrādāta. Pieteikumam lietotājs var pievienot pielikumus. HoP pievienotie pielikumi glabāsies Horizon failu glabātuvē. Tādēļ, lai HoP varētu pievienot pielikumu, konfigurācijā jānorāda attiecīgā Horizon failu glabātuve. Pēc noklusējuma HoP izmantos pirmo no saraksta. Ja nevienas glabātuves Horizon nebūs, tad pieteikšanas brīdī lietotājs nevarēs pievienot pieikumu. Glabātuvi var norādīt HoP lietotājs ar lomu "Antra" caur lietotni "Uzstādījumi". Lietotājiem jāpiešķir atbilstošas Horizon tiesības. Kādas tiesības ir nepieciešamas?   Darbiniekam, kas piesaka pieteikumu, Horizon jabūt piešķirti šādi tiesību punkti: Sistēma \ Uzstādījumi \ Dokumentu tipi \ Apskatīt; Dokumenti \ Personāla uzskaite \ Pieteikumi \ Brīvas formas pieteikumi \ Pievienot un labot; Dokumenti \ Personāla uzskaite \ Pieteikumi \ Vienreizējās samaksas pieteikumi \ Pievienot un labot; Dokumenti \ Apstiprināšanas uzdevumi \ Pievienot un labot. Vai es drīkstu veidot pieteikumu par citu personu?   Par saviem padotajiem pieteikumus var veidot vai apstiprināt lietotāji ar tipu "Vadītājs" vai "Papildu" un atbilstošu struktūrvienību. Kā notiek pieteikšana, ja darbiniekam ir vairākas tiesiskās attiecības?   Veidojot​ ​pieteikumu​ ​par​ ​sevi: Ja darbiniekam ir vairākas tiesiskās attiecības (TA) vienas juridiskās iestādes ietvaros, tad nav nepieciešamības izvēlēties TA. Pieteikums tiek veidots pamatojoties uz pamata TA. Ja darbiniekam ir vairākas TA dažādās juridiskās iestādēs, HoP sistēmā jau ir izvēlēta nepieciešamā iestāde. Pieteikums tiek veidots pamatojoties uz izvēlētās juridiskās iestādes pamata TA. Veidojot​ ​pieteikumu​ ​par​ ​citu​ ​darbinieku:  nav iestādes - pieteikums tiek veidots pamatojoties uz TA. ir iestādes - pieteikums tiek veidots pamatojoties uz tās juridiskās iestādes TA.
View full article
 HoP starpversijas   HoP Starpversijas ļauj piegādāt izmaiņas biežāk, kas nodrošinu ātru reakciju uz HoP lietotāju atgriezenisko saiti, kas sevišķi ir svarīgi produkta dzīves cikla sākumā.   Starpversijas tiek izmantotas arī, lai piegādātu kļūdu labojumus (Horizon laidiens ir piegāde ar kļūdas labojumu, savukārt HoP starpversija ir piegāde ar jauno funkcionalitāti un kļūdas labojumiem). Piegādes identifikators satur datumu. Lēmumu par starpversijas izlaišanu pieņem Visma Enterprise.   Ņemot vērā straujo produkta attīstību, šobrīd tiek veidot vismaz viena starpversija 2 nedēļās. Klientiem, kas izmanto mākoņpakalpojumu, HoP tiek atjaunots ar katru pieejamo starpversiju. Instalāciju (on-prem) klienti paši pieņem lēmumu vai likt kārtēju starpversiju vai gaidīt piegādi ceturkšņa beigās.
View full article