avbryt
Visar resultat för 
Sök istället efter 
Menade du: 
Mina områden

Logga in

Logga in eller skapa en ny användare för att automatiskt få relevanta områden tillagda till dina områden.

Användartips för Visma.net Project Management

Etiketter
Sortera efter:
av Emma Wesslén VISMA
När en anställds arbetsförmåga är nedsatt och den inte arbetar heltid så som förväntat och angivet enligt arbetskontraktet i Visma.net Project Management måste detta rapporteras i modulen Tid & Utlägg korrekt. Särskilt viktigt är det när ni använder er av export av lönefil.    Deltidssjukfrånvaro hanteras på samma sätt som enligt följade artikel: Halvdagar och arbetstidsförkortning   Skapa en ny frånvarotyp i Kugghjul > Inställningar > Aktivitetstyper döpt för att passa ändamålet t.ex. Sjukfrånvaro xx% eller Deltidssjukfrånvaro som markeras som Betald Frånvaro. Den ska markeras som så för att flextidssaldo ska bli korrekt. Läs mer här:  Flextidssaldo påverkas av frånvaro   Den anställde rapporterar in sina arbetade timmar via standard arbetstyper och registrerar resterande tid av de förväntade dagliga timmarna på frånvarotypen angiven för deltidssjukskrivningen.  Det ska alltså inte skapas ett nytt arbetskontrakt med färre antal dagliga timmar.    När du använder export av fil till Visma Lön är det viktigt att ange rätt tidkod som prefix på frånvarotypen i Kugghjul > Inställningar > Aktivitetstyper och även lägga upp samma tidkod i Visma Lön kopplad till rätt löneart för sjukskrivningen.    Vidare instruktioner för filexport till Visma Lön
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Aleksandra Lembas VISMA ‎21-10-2020 08:49
Så här behandlar du adresserna som betrodda.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎28-09-2020 12:41
Om du har version Premium eller Enterprise av Visma.net Project Management kan du använda funktionen Flextidssaldo för att beräkna användarnas flextid.   Vid Kugghjul > Inställningar > Aktivitetstyper så lägger du in frånvarotyper som användarna sedan kan välja att rapportera in Frånvaro på i Tid & Utlägg.    När du skapar frånvarotypen kan du välja om frånvaron ska vara betald eller inte genom att markera eller avmarkera rutan Betald frånvaro.  Betald frånvaro innebär att när rutan är markerad och frånvarotypen används vid registrering av frånvaro så räknas flextiden upp. Se exempel:    Ej registrerad dag -8 timmar flextidssaldo Registrering av Semester 8 timmar ger +8 timmar i Flextidssaldo (Markerad som Betald frånvaro) Registrering av VAB 8 timmar lämnar Flextidssaldo opåverkat (Ej markerad som Betald frånvaro)     Bra att känna till:  * När du aktiverar flextidssaldo så beräknas det för alla användare i programmet - det går inte att utesluta enskilda användare.  * Vid händelse att du har Timanställda som inte har rätt till flextidssaldo går det inte att dölja kolumnen i Tid & Utlägg, de berörda anställda får helt enkelt ignorera värdet.  * Flextidssaldo måste aktiveras när du använder export av fil till Visma Lön, annars kan inte filen exporteras med korrekt formatering. (Visma Lön hanterar inte flex, flextidssaldo importeras alltså inte till Lön)
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Aleksandra Lembas VISMA ‎25-09-2020 13:08
Frånvaro kan registreras i PM aningen som Timmar eller som Kalenderpost.
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Förenkla tidrapporteringen med hjälp av aktiviteter.
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎14-09-2020 14:51
Vill du använda attest av resposter innan vidarefakturering i projekt? (Gäller version Premium & Enterprise)   I Kugghjul > Inställningar > Resealternativ går det att ställa in om resposter ska vara tillgängliga omedelbart för fakturering eller inte. Om kryssrutan Resposter är omedelbart tillgängliga för fakturering inte är markerad så måste de anställda klicka på Skapa reseräkning och få denna godkänd av sin överordnade innan resposten är fakturerbar.     Alla resekostnader som rapporteras i fönstret Tid & Utlägg eller via en reseräkning visas även i det aktuella projektet under fliken Finanser. Resekostnader kan antingen vara fakturerbara, fakturerade eller ej fakturerbara.   Resposterna hamnar under fliken Ej fakturerbart fram tills att posten är godkänd (endast när rutan Resposter är omedelbart tillgängliga för fakturering inte är markerad).     (Vi är medvetna om att även när posten finns i fliken ej fakturerbart så står det klart för fakturering: omgående på posten. Därför att så snart posten är godkänd är den omgående klar för fakturering.)   Hur godkänner jag reseräkningar?  Om du har behörighet att godkänna reseräkningar går du till Rapporter > Rapportgenerator > Tid & Utlägg > Resor > Reseräkningar.   Här kan du anpassa filter och värden om det behövs, klicka på ett reseräkningsnummer för att öppna den. När du har granskat reseräkningen kan du antingen ändra status till Godänd eller Ej godkänd. Du kan också markera kryssrutorna till vänster om du vill behandla fler samtidigt.    För att en respost ska finnas tillgänglig i rapporten och kunna godkännas krävs det att det har skapats ett utkast av en reseräkning där resposten ingår. Det går att skapa reseräkningar retroaktivt om de anställde har glömt eller liknande. OBS: Så länge inte perioden är låst.    Om resekostnader fortfarande visas som ej fakturerbara i projektet och inte dyker upp på fakturan efter godkännande kan du kontrollera sektionen Ange priser på fliken Finanser i projektet och säkerställa att resekostnader är markerade som fakturerbara.   Notera: * Om du använder tjänsten Reseräkning kan du använda appen Visma Scanner för att bifoga kvitton till dina reseutlägg. * Vid integrationen till Visma Lön innebär detta att bara de utlägg och resekostnader som är kopplade till en godkänd reseräkning kommer med i lönefilen.  Resekostnader som rapporteras in och läggs i en reseräkning kommer inte med i lönefilen förrän den månad som reseräkningen godkänns i sin helhet.   
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎14-09-2020 14:40
Hur går jag tillväga när jag registrerar ett utlägg som jag fått betalt i förskott? Vad är skillnaden mellan Ingen ersättning krävs och Förskottsbetalning? (Gäller Premium och Enterprise)   Gå till Tid & Utlägg och välj sedan Lägg till resekostnad och utlägg.     När du påbörjar registreringen av resekostnaden/utlägget ser du inte möjligheten att lägga till förskottsbetalning, det kommer först i nästa steg när du skapar reseräkningen. Förskottsbetalning ska inte förväxlas med kryssrutan Ingen ersättning krävs  som du ser vid registrering av resekostnad/utlägg.      Notera: När/Om företaget använder sig av export av lönefil från PM till Visma Lön kan/ska rutan markeras när inget ersättning ska betalas ut. Informationen följer då med i filen och vid import till Visma Lön genereras inget saldo för utlägget.    Rutan kan användas om du som anställd t.ex. betalat ett utlägg med ett företagskort där företaget betalar räkningen. Om du känner dig osäker vid registrering av utlägg kontrollera med din administratör i första hand.     Fyll i uppgifterna i respektive ruta och koppla eventuellt kvitto. Klicka på spara.  Nu ser du en summering till höger - Resekostnader klara för hantering.      Klicka på Skapa reseräkning och en ny ruta öppnas. Här får du möjlighet att fylla i kolumnen Förskottsbetalning.    Lägg till beloppet och se att det blir avdraget från totalen.   Om fältet är gråmarkerat (alltså inte går att fylla i) så är det för att reseräkningen är placerad i en skrivskyddad status.  Kolumnen påverkar ingenting utanför PM, alltså informationen tas inte med om du använder export av lönefil exempelvis.    Vill du lära dig mer om reseräkningar rekommenderar vi att du läser från sida 74 i handboken som du kan ladda ner direkt i Project Management genom att klicka på det blå Frågetecknet i det övre åtgärdsfältet > Användarhandbok.   
Visa fullständig artikel
av Aleksandra Lembas VISMA
Hur ska man hantera inställningar om man både använder flextidssaldo samt jobbar med övertid?
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Aleksandra Lembas VISMA ‎16-07-2020 13:18
Varför blir Frånvaro (semester, korttidsarbete, permittering etc) inte slutförd när dagen stängs?
Visa fullständig artikel
av Aleksandra Lembas VISMA
Varningarna skickas för att man inte ska missa sina deadlines. "Ofullständigt" betyder att det fortfarande ligger öppna...
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Emma Wesslén VISMA ‎17-06-2020 12:50
När de anställda rapporterar in arbetad tid i Tid & Utlägg finns det två olika format som fungerar.   Exempelvis:  När tid rapporteras som 1.5 blir det 1h30min och när tid rapporteras som 1:5 blir det 1h50min när de klickar på spara.   Det blir alltså olika utfall beroende på om de använder  punkt  eller  kolon för skriva in halvtimmar eller ytterligare minuter de arbetat utöver hela timmar. För att undvika att fel förekommer i tidsregistreringen rekommenderas att informera de anställda om vilket format de ska använda vid rapportering av tid.       
Visa fullständig artikel
av Aleksandra Lembas VISMA
Redigering av resursallokeringar kan spärras av tre olika faktorer.
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Enkelt sätt att skapa heldagsaktivitet.
Visa fullständig artikel
av Tobias Söderlund VISMA
För er som vill vet mer om hur det fungerar att rapportera i veckovyn har vi spelat in en kort video för att visa hur det fungerar:     Ha en fortsatt fin dag!
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
I mobilappen kan du enkelt komma åt vanliga uppgifter när du är på språng. 
Visa fullständig artikel
senast uppdaterad av Susanne Neretnieks VISMA ‎10-10-2019 12:52
Exempelrapport som visar förväntad och rapporterad tid per dag och medarbetare. 
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Fråga Jag ser inte veckovyn när jag ska tidrapportera, varför? Svar Om man i systeminställningarna definierat att rapportera tider med start- och sluttid, är veckovyn för tidrapportering inte tillgänglig. Detta har att göra med att den inte har tillräckligt med detaljerad information från resursallokeringen för att visa förslag utifrån klockslag och att veckoöversikten inte blir lättöverskådlig. 
Visa fullständig artikel
av Susanne Neretnieks VISMA
Här får du tips på hur du kan följa upp lönsamheten i fastprisprojekt.
Visa fullständig artikel