cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
My Areas

Sign in or create account

to get a personalized navigation.

Brukertips i Huldt & Lillevik Lønn

Sort by:
Nye brukere av Visma.net vil måtte godta koblingen mellom lønnsystemet og Visma.net før de kan bruke tjenestene de har fått adgang til.     Visma.net sender automatisk ut mail om at kobling må godkjennes til alle ansatte med kobling mot Visma.net den første gangen man foretar en personeksport fra H&L lønn over til visma.net og til nye brukere etter hver som disse opprettes.   Slik mail kan også bli sendt til alle kundens brukere ved enkelte oppdateringer og endringer i miljøet hvor lønnsystemet er installert. I disse tilfellene vil brukerne på ny motta samme mail og må på ny godta koblingen.   Slik ser dette ut i H&L Lønn.  Som lønnsansvarlig har du fått en nyansatt som er gitt roller under Visma.net bruker. Når en trykker på lynet slik at disse sendes over til Visma.net, vil de ansatte få denne mailen.  Merk at de kun får mailen  en gang når roller sendes.   Når de ansatte logger seg inn i Visma.net vil de se et rødt merke oppe til høyre som viser at de har mottatt en melding.  Når en klikker på dette symbolet finner en oppgaven. Trykk på denne meldingen, og velg godta. Når dette er gjort kan de ansatte bruke systemet som vanlig.  
View full article
29-05-2020 16:00 (Updated 06-11-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 351 Views
Når bedriften benytter Visma.net Expense og arbeidsgiver betaler enkelte reiseutgifter på en reiseregning, f.eks. fly og hotell, mens den ansatte skal ha refunderte øvrige utlegg, er spørsmålet hvordan håndtere dette i lønn/regnskap.
View full article
02-09-2020 09:42 (Updated 02-09-2020)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 1583 Views
Fra og med H&L Lønn versjon 5.19.2 vil nå ledeteksten i Kartotek | Firmaoppsett | Oppsett kostnadsfordeling overføres til Expense istedenfor standardnavnet når noe er skrevet i feltet. Dette gjelder når en ikke har Visma Business eller Visma Global integrert. Les mer her.
View full article
21-05-2019 09:06 (Updated 19-08-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 453 Views
Veiledning for å bytte mailadresse på bruker i Visma.net.   1) Administrator gjør endringen (Gir administrator kontroll slik at en sikrer at Lønn oppdateres med samme mailadresse)   For at dette skal fungere må Administrator gjøre følgende: - Administrator logger inn i Visma.net fra (https://connect.visma.com). - Administrator går til Visma.net Admin | Konfigurasjon og fjerner hake for " Jeg vil at mine brukere skal kunne endre sine e-postadresser".   Visma.net Admin | Brukere og roller Finn personen du vil endre mailadresse for og klikk deg inn på navnet. Klikk feltet for E-postadresse og endre til ønsket adresse. Klikk så "Lagre og lukk" og du må taste ditt Visma.net passord for å starte endringen. Visma.net sender da mail til brukeren som ved å følge instruksjoner i mailen må bekrefte  før endringen gjennomføres. Når bruker har bekreftet kan administrator gjennomføre endringen på personen i H&L Lønn | Kartotek | Personer | 3-Telefon-E-post. Endre i det feltet dere bruker for Visma.net.   Lønn | Verktøy | Visma.net integrasjon | Visma.net brukere Klikk "Utfør" for å synkronisere brukere i Visma.net.   Lønn | Verktøy |   Visma.net integrasjon | Synkronsiere grunndata Klikk "Start synkronisering" for å oppdatere ansatt i Visma.net   Endringen skal så være gjennomført.     2) Bruker endrer selv   Dette er mulig, men vi anbefaler ikke å tillate bruker å endre mailadresse selv da administrator mister oversikten over hvilken mailadresse som ligger i H&L Lønn og hvilken som ligger i Visma.net og at en da lett kommer til å miste koblingen mellom personen i Lønn og dennes Visma.net bruker-ID.
View full article
28-08-2018 14:10 (Updated 10-06-2020)
 • 5 Replies
 • 0 kudos
 • 2282 Views
En liten guide til hvordan man kan avslutte en bruker og frigjøre lisens på personer koblet med integrasjon mot visma.net. 
View full article
02-05-2019 12:31 (Updated 05-06-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 804 Views
Det hender at det skjer uforutsette ting som gjør at man må endre planene. Det har vi alle kjent på den siste tiden. Dette kan føre til at man får behov for å endre på planlagt ferie eller permisjoner.  Har man overført dette til lønn og importert så har det frem til nå ikke vært noen god måte å løse opp i dette på. I den nye versjonen av Huldt & Lillevik lønn har det kommet en funksjon som gir mulighet for å låse opp fravær som er godkjent, låst og importert.    Vedlagt ligger en beskrivelse som beskriver og viser den nye funksjonaliteten.       Vedlagt ligger en beskrivelse for hvordan den nye funksjonen fungerer. 
View full article
20-05-2020 15:17 (Updated 20-05-2020)
 • 0 Replies
 • 1 kudos
 • 400 Views
Det er mange som har opprettet egne time- eller fraværskoder i Huldt & Lillevik lønn som det er ønskelig å benytte for registrering i Calendar. Vi vil derfor ta for oss hvordan man oppretter egne koder i Calendar, og hva som er viktig for at de skal fungere som ønskelig når man registrerer på dem og overfører til lønn.   Vedlagt finner du en veiledning som tar for seg hvordan man oppretter egne koder i Calendar, og hvordan disse kobles mot koder i lønnssystemet.     
View full article
08-05-2020 13:19 (Updated 08-05-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 300 Views
Før du skal sette opp en nye kunde med OPG integrasjon til Visma.net, bør du gå gjennom sjekklisten
View full article
12-03-2018 13:44 (Updated 27-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 624 Views
Guide til hvordan man integrere Huldt & Lillevik Lønn med Visma.net
View full article
12-03-2018 13:58 (Updated 27-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 553 Views
Dette er startsiden for å sette opp Visma.net Time & Absence for deg som bruker Huldt & Lillevik Lønn.
View full article
11-04-2019 14:24 (Updated 27-04-2020)
 • 2 Replies
 • 0 kudos
 • 2727 Views
Er du på farten og må godkjenne timelistene til de ansatte?  Det er enkelt å godkjenne timelistene til de ansatte på mobilen ved å benytte listevisningen i Visma.net Calendar.   Se vedlegg for beskrivelse av hvordan dette gjøres.
View full article
05-07-2019 10:29 (Updated 27-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 453 Views
 Gjør som følger for å frigjøre en bruker fra integrasjonen:
View full article
03-12-2018 12:38 (Updated 27-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 455 Views
Det er enkelt å sende lønnsslipper til ansattes mobiltelefon fra Huldt & Lillevik Lønn. 
View full article
24-11-2016 20:30 (Updated 27-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 4076 Views
Skal du igang med Visma.net Expense eller Payslip, finner du mer informasjon om hvordan du går frem her.
View full article
24-11-2016 20:00 (Updated 27-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 5022 Views
Visma.net Payslip krever at alle lønnsarter som er i bruk er definert med gruppering.
View full article
17-11-2016 18:30 (Updated 27-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 742 Views
Her finner du hjelpedokumenter som skal fylles ut for å gjøre oppsettet av ny kunde enklere for din partner, eller for Huldt & Lillevik sine konsulenter.
View full article
07-06-2016 22:30 (Updated 27-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 853 Views
Import av reiser fra Visma.net Expense til Huldt & Lillevik Lønn 5.0
View full article
04-02-2016 17:34 (Updated 27-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1171 Views
Her finner du brukerveiledning for hvordan du bruker Visma.Net Payslip i HuldtLillevik Lønn 5. Den heter "Payslip Daglig bruk v.2.1.pdf".     Veiledningen tar for seg oppsett av brukere, tildeling av roller, og kjøring av Payslip til VismaNet.    
View full article
15-03-2018 14:29 (Updated 27-04-2020)
 • 1 Replies
 • 1 kudos
 • 4059 Views
Du må knytte typene i Visma.net Expense mot lønnsarter for å kunne overføre transaksjonene til Huldt & Lillevik Lønn
View full article
14-11-2016 22:33 (Updated 27-04-2020)
 • 0 Replies
 • 0 kudos
 • 1704 Views
I forbindelse med Coronaviruset er det kommet nye regler om retten til omsorgspenger ved stenging av barnehager og skoler. Du kan leser mer om dette på  NAV   sine sider.   Som følge av dette har vi endret navn på koden  Sykt barn  i Visma.net Calendar. Endringen gjelder fra 13.03.2020.   Dette betyr at om det legges inn et fravær med denne koden etter denne datoen vil navnet på koden være  Sykt barn - Omsorgspenger .     Dersom du har opprettet egen kode for sykt barn, må du selv endre navnet på denne.   Har du gjort endringer på standard kode " Sykt barn" tidligere vil heller ikke koden bli oppdatert. I dette tilfellet må du også endre navnet på fraværskoden manuelt.
View full article
17-03-2020 11:29 (Updated 27-04-2020)
 • 6 Replies
 • 1 kudos
 • 2162 Views
Labels
Lønnsforum Høst