avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 
Mine områder

Logg inn for å legge til dine favorittområder

Brukertips i Mamut One

Sorter etter:
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 15:23
Med kontotilkobling kan du koble en Hotmail-, Yahoo! Mail- eller Gmail-konto til din Office 365-konto. Når du har opprettet en tilkobling, kan du bruke Outlook Web App for å sende e-post fra e-postadressen for den andre kontoen og se e-post som sendes til den andre kontoen. Hvis du kobler til en annen konto enn en Hotmail-konto, må du kontrollere at du har aktivert POP- eller IMAP-tilgang fra kontoen før du oppretter tilkoblingen.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 15:22
Domener Behov for et domenenavn DNS-administrasjon i forbindelse med overføring av domene til MyMamut Mamut ID og myMamut Hvordan opprette Mamut ID? (ink. video) Hvordan legger jeg til nye brukere av Office 365? (ink. video) Exchange Online / Outlook Hvordan opprette et alias for min E-post? Hvordan opprette en distribusjonsgruppe? Jeg får feilmelding når jeg sender til min distribusjonsgruppe Slik setter du opp din Exchange-konto i Outlook Hvordan migrere gammel e-post og data fra Outlook 2010 til Office 365? Hvordan kan jeg knytte mine eksisterende POP eller IMAP-kontoer til Office 365? SharePoint Online Hvordan invitere eksterne brukere til SharePoint Hvordan koble til SkyDrive Pro (tidligere SharePoint Workspace)?  Microsoft Office Desktop Apps Hvordan laste ned og installere Microsoft Office Professional Plus (Office 365)?  Troubleshooting Office 365 Troubleshooting Tool Office 365 Tools and Diagnostics  (Engelsk) Troubleshooting Office 365 Desktop Setup (Engelsk, video)
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 15:18
Med Office365 P1 har du ikke tilgang til en lokal installasjon av Office Proffesional Plus, men om du har en lokal installasjon av Office fra før, ønsker du kanskje å lagre i skyen også fra den. Dette er mulig selv om du ikke har Sharepoint Workspace. Måten å gjøre dette på er å koble en nettverksstasjon til ditt dokumentområde på Sharepoint.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 15:17
I forbindelse med Finanstilsynets skjema KRT-1175 IKT-Risiko, som alle autoriserte regnskapsførerselskaper skal fylle ut (ref. http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Brev/2015/Tematilsyn-2015---IKT-risiko-i-regnskapsforerselskaper/ ) har Visma Mamut AS utarbeidet denne artikkelen for hjelp til utfylling. Vær oppmerksom på veiledningens punkt om dette her: http://www.finanstilsynet.no/Global/Ekstern%20regnskapsf%C3%B8ring/Tilsyn%20og%20overv%C3%A5king/Tilsyn/Vedlegg_til_tematilsyn_2015.pdf Vi har valg å berøre/kommentere kun de punkter som har med utkontraktering av IKT-virksomhet å gjøre: Punkt 4 og 7 med utvalgte underpunkter (de underpunkter som ikke er beskrevet er utenfor Mamut Application Hosting). 4.2 Gjelder utkontrakteringsavtalen(e)                 4.2.1 lagring av regnskapsførerselskapets oppdragsdokumentasjon? Svar: Nei. Begrunnelse: Regnskapsfører velger selv om oppdragsdokumentasjon med sine klienter skal lagres på Mamut Application Hosting eller ikke. Avtalen mellom Visma Mamut AS og kunden/regnskapsfører omfatter ikke denne oppdragsdokumentasjonen. 4.2.2 lagring av oppdragsgivers regnskapsmateriale? Svar: Ja, men når det kommer til fysisk regnskapsmateriale (scannede filer etc) er dette opptil hver enkelt regnskapsfører å velge (som punkt 4.2.1) Referanse til avtale: Punkt 1 avsnitt 4 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 4.2.2.1  Hvilke(n) leverandør(er) benyttes: Visma Mamut AS.                 4.2.3 drift av IKT-systemer? Svar: Ja. 4.2.3.1  Hvilke(n) leverandør(er) benyttes: Visma Mamut AS. 4.3 Innebærer utkontrakteringen at eksterne får tilgang til:                 4.3.1 taushetsbelagt informasjon? Svar: Ja/Nei Begrunnelse: Dette avhenger av om regnskapsfører/kunde blir lagt taushetsbelagt informasjon på serverne. Referanse til avtale: Punkt 1 Personvern avsnitt 4 under Generelle bestemmelser.                 4.3.1 personopplysninger? Svar: Ja Begrunnelse: Opplysninger om brukerne av tjenesten samt ansattregister i Mamut innebærer personopplysninger. 4.4 Foreligger det skriftlig avtale med leverandøren(e) Svar: Ja. Referanse til avtale. 4.5 Har regnskapsførerselskapet tilstrekkelig kompetanse til å vurdere sikkerhetsmessige, lovmessige og driftsmessige krav ved inngåelse og oppfølging av utkontrakteringsavtalen? Dette er regnskapsførerens vurderinger. 4.6 Inkluderer beslutningen om utkontraktering en vurdering av om leverandøren har:                 Dette er regnskapsførerens vurderinger. 4.7 Gir utkontrakteringsavtalen(e) regnskapsførerselskapet rett til:                 4.7.1 innsyn i den utkontrakterte virksomheten? Svar: Nei. 4.7.2 - kontroll med den utkontrakterte virksomheten? Svar: Nei. 4.7.3 å kreve at det iverksettes tiltak for å sikre at systemet ivaretar sikkerhetsmessige, lovmessige og driftsmessige krav som gjelder for regnskapsførerselskapet? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 2.1 avsnitt 2 samt 2.3.2 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 4.8 Sikrer utkontrakteringsavtalen(e) at Finanstilsynet kan gis tilgang til alle opplysninger som er nødvendig for tilsynet med regnskapsførerselskapet?:                 Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 1 Personvern avsnitt 3 siste setning under Generelle bestemmelser. 4.9 Avtaleklausuler om taushetsplikt 4.9.2 - Gir utkontrakteringsavtalen(e) regnskapsførerselskapet rett til: 4.9.2.1 - bekreftelse, minst årlig, på at taushetsbelagt informasjon er behandlet i samsvar med avtalen? Svar: Nei. 4.9.2.2 - løpende informasjon om hvilket land opplysningene oppbevares i? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 2.3.3 under Tjenesteavtale Internettløsninger.   4.9.2.3 - taushetspliktlovgivningen i det aktuelle landet? Svar: Nei. 4.9.2.4 - avtaleparten benytter underleverandører og opplysninger som er underlagt regnskapsførerselskapets taushetsplikt overlates til disse? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 2.3.2 under Tjenesteavtale Internettløsninger.   4.9.2.5 - oppsigelsesrett dersom avtaleparten benytter underleverandører og opplysninger som er underlagt regnskapsførerselskapets taushetsplikt overlates til disse? Svar: Ja. Merknad: Generell oppsigelsesrett. 4.9.3 - Pålegger utkontrakteringsavtalen leverandøren en plikt til å varsle regnskapsførerselskapet dersom taushetsbelagt informasjon kommer på avveie? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 1 Personvern avsnitt 5 under Generelle bestemmelser. 4.10 Behandling av personopplysninger 4.10.1 - Har regnskapsførerselskapet inngått databehandleravtale med leverandøren? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 1 Personvern avsnitt 5 under Generelle bestemmelser. 4.11 Avtaleklausuler om endringer 4.11.1 - Sikrer utkontrakteringsavtalen(e) at regnskapsførerselskapet på forhånd gjøres kjent med endringer som leverandøren gjør? Svar: Nei/Ikke alle. Referanse til avtale: Punkt 12 under Generelle bestemmelser. 4.11.2 - Kan regnskapsførerselskapet si opp utkontrakteringsavtalen(e) før utløp dersom endringene gjør at regnskapsførerselskapet ikke kan ivareta sine plikter etter lov eller oppdragsavtaler? Svar: Ja. Merknad: generell oppsigelsesrett. 4.12 Avtaleklausuler om oppbevaring og tilgang 4.12.1 - Dersom det følger av oppdragsavtalen at regnskapsførerselskapet skal oppbevare oppdragsgivers regnskapsopplysninger med kontrollspor, og oppbevaringen utkontrakteres, sikrer da utkontrakteringsavtalen tilgang til opplysningene i hele oppbevaringsperioden? Svar: Ja. Begrunnelse: Frem til oppsigelse av kontrakt. Da er regnskapsfører selv ansvarlig for å kopiere disse dataene for videre oppbevaring. Referanse til avtale: Punkt 3.4 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 4.12.2 - Dersom det følger av oppdragsavtalen at regnskapsførerselskapet skal oppbevare oppdragsgivers bilag, og oppbevaringen utkontrakteres, sikrer da utkontrakteringsavtalen tilgang til bilagene i hele oppbevaringsperioden? Svar: Ja. Merknad: Dersom bilag lagres på server frem til oppsigelse av kontrakt. Da er regnskapsfører selv ansvarlig for å kopiere disse dataene for videre oppbevaring. Referanse til avtale: Punkt 3.4 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 4.12.3 - Sikrer utkontrakteringsavtalen(e) tilgang til regnskapsførerselskapets oppdragsdokumentasjon i hele oppbevaringsperioden? Svar: Ja. Merknad: Dersom oppdragsdokumentasjon lagres på server frem til oppsigelse av kontrakt. Da er regnskapsfører selv ansvarlig for å kopiere disse dataene for videre oppbevaring. Referanse til avtale: Punkt 3.4 under Tjenesteavtale Internettløsninger.   4.12.4 - Inneholder utkontrakteringsavtalen(e) opphørsklausuler som særlig regulerer: 4.12.4.1 - urettmessig endring, herunder sletting? Svar: Nei. 4.12.4.2 - urettmessig tilgang? Svar: Nei. 4.12.4.3 - mulighet for enkel gjenfinning? Svar: Nei. 4.12.4.4 - lesbarhet og mulighet for etterkontroll? Svar: Nei. 4.12.4.5 - mulighet for utskrift på papir ved elektronisk oppbevaring? Svar: Nei. 7. Drift og vedlikehold av IKT-systemer 7.2 - Dekker retningslinjene eller eventuell utkontrakteringsavtale: 7.2.1 - sikkerhetskopiering? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 3.4 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 7.2.2 - tilbakelegging av data? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 3.4 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 7.2.3 - oppdatering av programvare? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 3.4 under Mamut Serviceavtale. 7.2.4 - oppdatering av virusprogramvare? Svar: Ja. Se egen supportartikkel som skal lages. 7.2.5 - sletting av tilgang til IKT-systemene ved opphør av ansettelsesforhold? Svar: Ja/Nei. Begrunnelse: Dette gjennomføres selv i myMamut hvor man legger til og fjerner brukere. 7.2.6 - at IKT-systemene til enhver tid ivaretar sikkerhetsmessige, lovmessige og driftsmessige krav? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 2.3.2 under Tjenesteavtale Internettløsninger. 7.2.7 - at eventuelle utkontrakteringsavtaler til enhver tid ivaretar sikkerhetsmessige, lovmessige og driftsmessige krav? Svar: Ja. Referanse til avtale: Punkt 2.3.2 under Tjenesteavtale Internettløsninger.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 15:16
Opprettelse av nye brukere av Office365 skal gjøres i myMamut, IKKE i Microsoft Online Portal.Se opplæringsvideo her
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 15:15
Hvis du har behov for en eller flere adresser til din organisasjon som skal gå til en gruppe ansatte, kan du opprette en såkalt Distribusjonsgruppe. Du kan også opprette en gruppe om du ønsker et alias til din e-postadresse som du også kan sende fra.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 15:09
Dersom du har en Office 365 Silver eller Gold-avtale, og har lastet ned Office 2010 Professional Plus, eller du har en Office 365 Bronze-avtale og allerede har Outlook installert på din lokale maskin, kan du sette opp din nye Exchange-konto i Outlook. Dette er en enkel prosess og under vil vi vise deg den beste måten å gjøre dette på.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 14:59
Et alias er en måte å ha forskjellige e-postadresser som blir levert til din personlige innboks. Hvis din e-postadresse eksempelvis er ola.nordmann@domene.no, så kan du opprette et alias, for eksempel nordmann.ola@domene.no. Hvis noen da sender e-post til denne adressen, vil den også bli levert til din innboks. Merk at denne artikkelen gjelder for Office 365 Small Business/Small Business Premium.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 14:47
Slik migrerer du e-post og data fra Outlook til Office 365:
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 14:46
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan koble til Mamut Application Hosting fra et Android nettbrett eller telefon ved å bruke Microsoft Remote Desktop for Android.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 14:43
Enkelte skrivere kan ha problemer med at enkelte utskrifter fra Application Hosting blir kuttet, eller at tekst blir erstattet av spesielle symboler.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 14:41
Denne artikkelen beskriver hvordan du kan koble til Mamut Application Hosting fra iPad eller iPhone ved å bruke Microsoft Remote Desktop for iOS.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 14:41
Med Office 365 Small Business Premium eller Office 365 Enterprise E3 har du mulighet til å laste ned Office Profesional Plus 2013. Merk at dette ikke er inkludert i Office 365 Small Business.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 14:39
Hvis du har Windows 7 og mangler noen oppdateringer, vil du kunne oppleve å miste forbindelsen til server. Løsningen er å installere oppdateringene fra microsoft.com.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 14:38
Application Hosting skal fungere på alle moderne nettlesere, men Internet Explorer har et tillegg som gjør det enklere å starte programmer, siden man slipper å skrive inn passordet flere ganger. Dette tillegget finnes kun for Internet Explorer, så vil anbefaler derfor å bruke Internet Explorer til å logge på Application Hosting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 14:30
Generell informasjon om flyttingen  1. Hva menes med ny plattform? Vi har satt opp hele Application Hosting på nytt, ved siden av dagens plattform. Her har vi helt nye servere med oppdatert maskinvare og programvare. Alle kunder vil bli flyttet over til den nye plattformen.  2. Hvorfor gjør vi dette? Den nye plattformen skal gi økt stabilitet og ytelse for våre kunder. Vi kan også tilby Microsoft Office 2016 og støtte for flere nettlesere. 3. Når blir vi flyttet over? Planen er å flytte over alle kunder i løpet av sensommeren/høsten 2016. Flyttingen vil gjennomføres på kveldstid. Dere vil motta varsel på epost i god tid før flyttingen, som forteller når dere blir flyttet. Det sendes også ny epost som bekrefter at flyttingen er gjennomført. Epost sendes til alle brukere, på epostadressen som er brukernavnet på Application Hosting. 4. Hva blir flyttet over? Alle data i Mamut programmet, alle filer under H og P-disken og alle epostkontoer og data i Outlook vil bli flyttet over. Alle data skal være tilgjengelig på samme måte som tidligere. Hvis dere har Office pakken, vil dere få Office 2016.   Etter flyttingen  5. Hvordan logger jeg inn etter flyttingen? Du logger inn på nettsiden asp.mamut.net, med samme brukernavn og passord du benyttet tidligere. Innlogging og oppstart av programmer fungerer som før. Den største forskjellen er at adressen er forandret, så du bør oppdatere ditt bokmerke til å peke til asp.mamut.net. Det vil ikke lenger være mulig å logge inn på den gamle adressen ts.mbn1.net. Se følgende artikkel angående innlogging. 6. Hvorfor får jeg Windows Sikkerhet vindu med passord-felt når jeg åpner Outlook? Passord som var lagret i Outlook på gammel plattform blir av tekniske årsaker ikke med over til den nye plattformen. Du må derfor legge inn passordet til epostkontoen din på nytt. Tast inn passordet i Passord-feltet, sett en hake ved Husk legitimasjon og klikk OK. 7. Hvorfor feiler sending/mottak av epost i Outlook? Årsaken er trolig at passordet ikke er overført (se forrige punkt). Løsningen er å legge inn passordet på nytt: Klikk på Fil – Kontoinnstillinger – Kontoinnstillinger i Outlook. Marker epostkontoen din og klikk Endre. Tast inn korrekt passord på epostkontoen i Passord-feltet og klikk Neste. Outlook vil så kjøre en test på om epostkontoen er satt opp korrekt. Klikk Lukk når testen er fullført. Hvis testen var vellykket klikker du Fullfør. Gjenta punkt 2 til 5 hvis du har flere epostkontoer. 8. Hva gjør jeg hvis jeg ikke husker passordet på epostkontoen min? Hvis du ikke husker passordet til epostkontoen din, må du besøke nettsiden til din epostleverandør. Der vil det vanligvis være en glemt passord funksjon. Alternativt må du kontakte din epostleverandør. 9. Hva gjør jeg om jeg benytter Application Hosting på Mac via Remote Desktop appen? Klikk på Remote Resources knappen på toppen av Remote Desktop appen. Erstatt adressen i URL feltet med asp.mamut.net. Klikk Refresh og lukk Remote Resources vinduet. Du kan nå starte programmene på samme måte som tidligere. 10. Jeg blir kastet ut av systemet eller opplever at programmene lukker seg. Dette kommer trolig av at du har Windows 7 og mangler noen oppdateringer. Se følgende artikkel. 11. Jeg får feilmelding ved oppstart av programmer Se avsnittet om dette i denne artikkelen.  12. Jeg mangler epostkontoer og/eller mapper i Outlook Alle epostkontoer og mapper skal være flyttet over fra den gamle plattformen. Forsøk først og fremst å ekspander alle mapper og undermapper i menyen til venstre, ved å klikke på trekan-ikonet. Hvis du fortsatt savner noe, så kan det være at du er inne i feil profil. Det er mulig å opprette flere profiler i Outlook, og hver profil kan ha forskjellige epostkontoer og mapper. Når du starter Outlook på den nye plattformen, vil standardprofilen åpnes, men du kan bytte til eventuelt andre profiler på følgende måte: Lukk Outlook på Application Hosting om det kjører. Start Mail Control Panel fra Application Hosting menyen. Klikk på Vis profiler. Hvis du har flere profiler i listen, kan du velge en annen profil under Bruk alltid denne profilen. Klikk OK. Start Outlook igjen. Passordet på epostkontoene må legges inn på nytt. Se punkt 6 og 7 lengere opp i denne artikkelen. Gjenta stegene over hvis du har flere profiler og du fortsatt savner noe i programmet. 13. Jeg har lagt inn passordet på min IMAP mailkonto på nytt, men det er fortsatt problemer med sending/mottak av epost i Outlook Hvis sendt eller mottatt epost legger seg i feil mappe, eller det ikke lenger er mulig å slette epost, eller du får feilmeldingen «0x80040119 Meldingen kan ikke lagres i mappen Sendte elementer for IMAP-e-postkontoen» ved sending/mottak av epost, så er løsningen trolig å endre på en innstilling på epostkontoen din. Årsaken til dette er at IMAP epostkontoer fungerer annerledes i Outlook 2016, sammenlignet med Outlook 2010. Gjør følgende: Start Outlook på Application Hosting. Klikk på Fil - Kontoinnstillinger - Kontoinnstillinger. Marker epostkontoen du har problemer med og klikk Endre. Klikk på Flere innstillinger - Avansert. Tast inn inbox i feltet Bane til rotmappe, og klikk OK. Klikk Neste og Fullfør. Lukk kontoinnstillingene. Klikk på Send/motta knappen i verktøylinjen på toppen av Outlook. Outlook vil nå synkronisere epost med epostserveren. Dette kan ta noen minutter, avhengig av mengden epost. Outlook vil kunne henge eller være treg når dette pågår. 14. Outlook henger ved oppstart Det er normalt at førstegangsoppstart av Outlook kan ta lang tid hvis du har IMAP epostkonto og mye epost i programmet. Outlook vil i kunne henge i mange minutter, men programmet skal åpnes tilslutt. Det er viktig at du ikke lukker Outlook før programmet har sluttet å henge. 
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 14:16
Se hvordan du logger inn og kommer i gang med ditt nye program Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 14:16
Se hvordan du bruker eksportvektøyet inne i Mamut for å overføre data direkte til Visma eAccounting.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 14:05
Overfør dine kunder, leverandører og artikler til Visma eAccounting via Excel/CSV- fil.
Vis hele artikkelen
Sist oppdatert av Sara Malm VISMA ‎16-01-2018 12:11
I noen tilfeller kan man på flerbruker løsninger oppleve at en klient av flere ikke klarer å starte Mamut og gir beskjed om at filer er låst.Dette kan komme av at 2 filer er låst eller skadet men kan også komme av at maskinen har klart å lagre en frakoblet utgave av filen som er skadet.
Vis hele artikkelen
Aktuelt brukertips